Bez COOKIEs je omezený přístup!

Skok na slovník Skok na diskusi Zvýraznění změn Zvýraznění uvozovek Neúplná podobnost

2016 Jaroslav Weiss

Obsah Dále

Všechno bylo stejný jako na Zemi. Obrovitánská hala, tak přeplněná, že se téměř nedaly odlišit fronty. Za stropu visící informační cedule, které spíše mátly. Chraptivé hlášení z přetížených amplionů:

„Osoba s číslem průkazu 8473551 se IHNED dostaví k přepážce 1547A/II!!!“

Postavil se do fronty, která se mu zdála ta správná. Po několika hodinách čekání se dostal k přepážce. Rozcuchaná úřednice na něj jen vyštěkla:

„Vaše číslo!“

„Ehm, já, chm, to bych snad měl dostat tady, ne?“

Úřednice unaveně sklopila hlavu.

„Co jsem komu udělala! Byl jste v Centrální Evidenci?“

Nebyl.

„Ach jo. Nevěšte hlavu, nejste sám, dnes už jich bylo... Podívejte se,“ podávala mu svazeček sesponkovaných papírů, „tohle vyplníte a půjdete k jakékoliv přepážce, jejíž číslo začíná třemi nulami. Tam dostanete průkaz a další instrukce. Mějte se. Další!“

Posadil se ke kývavému stolečku na nesmírně nepohodlnou židli. Takových stolečků bylo v hale plno. Začal studovat pokyny a postupně vyplňovat jednotlivé kolonky.

Všechno bylo stejný jako na Zemi, téměř i ten formulář. Oproti normálním přibylo několik kolonek: Datum, čas a místo úmrtí.

 


Obsah Dále

Errata:

20.12.2020 17:01