Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah Dále

Krajská věznice

 Některé chyby se pořád považují za zásluhy...

 (Miroslav Holub)

Udělali jsme si malý štáb ve vsi hned u vchodu do jeskyní. Nejlépe se k tomu hodil Slávkův domek, i když v něm byly všechny dveře vyražené beranidlem. Soudce Zarón si vesnici pozorně obhlédl z ptačí perspektivy a pak nás požádal, abychom se spojili s představiteli vesničanů do telepatické »konference bjokrítu« a spolu prodiskutovali, co se dá v nastalé situaci dělat.

„Musím se připojit k názoru Eliny Makropulos,“ rozvážně začal. „Souhlasím, že proti sobě stojí dvě síly a mírovou cestou to řešitelné není, protože jedna z těch sil je neústupná a agresivní. Jediná schůdná cesta, jak vyloučit krvavý konflikt, je spořádaný ústup. Všechny další údery té druhé síly nechte rozplynout do prázdna bez aktivního odporu. Stáhněte se ze Země do Beridazu, pomůžeme vám zahladit stopy a pár desítek let se sem nevrátíte.“

„S tím jsme tak brzy nepočítali,“ namítl rozmrzele Slávek.

„Nepočítali jste ani s tím, že vás začne Policie terorizovat,“ připomněl mu soudce. „Jenže vaše Policie, i když má na na štítu heslo o pomáhání a ochraně, je především orgán moci, který se ve vašem světě vždycky stará především o zájmy těch, kdo lidem poroučí. Tak to bylo už za dob faraonů, je tomu tak i dnes. Elina Makropulos má pravdu i v tom, že nemá smysl postavit sílu proti síle. Síla vaší státní moci má povahu berserků. Půjde do boje bez ohledu na ztráty na obou stranách a nejvíc to odnesou lidé.“

„To tady máme nechat domy, postavené na sto tisíc let?“ zeptal se Slávek. „Dovedu si představit, jak se na ně jako kobylky vrhnou zdejší vědci, především ti vojenští. Materiál, který vydrží ostřelování těžkými kanóny, by se jim jistě náramně hodil!“

„Můžeme je tu nechat, ale skrýt před lidmi,“ navrhl Zarón. „To je snadno proveditelné. Vždyť vám nic nebrání bydlet v nich i nadále. Zvykli jste si přece, že nemají skutečná okna ani dveře. Když na vaši vesnici navršíme zeminu a kamení, až okolnímu světu úplně zmizí, můžete v nich žít dál. Z vesnice vyvedeme nový východ, nejlépe do lesa u říčky, kde si časem postavíte pár kamuflážních chatiček. Přístupové cesty vybavíme varovnými indikátory, aby vás příjezd Policie nezastihl nepřipravené. Policie může chatičky prohledávat každý týden a nic nenajde. Chcete? Nejlepší by ovšem bylo, kdybyste se odstěhovali do Beridazu.“

„Tam se nám zatím moc nechce,“ řekl Slávek.

„Chápu, proto navrhuji zdejší řešení,“ přikývl Zarón.

„Vážně si myslíte, že to tak bude nejlepší?“ pochybovali svorně Vlasta se Slávkem.

„Nechcete-li se odstěhovat do Beridazu, ano,“ tvrdil Zarón. „I když potom budete na Zemi v podzemí. Nejen obrazně, ale i ve skutečnosti...“

„Takže zbývá otázka, jak se dostat z vězení,“ řekl Slávek. „Ale s využitím »zuzlitů« to nevidím jako nemožné.“

„Můžete to udělat jako noční akci, kdy tam nebude tolik hlídačů,“ přikývl Zarón. „Elina Makropulos a Dalibor Vítek zajistí, aby vám strážní v útěku nepřekáželi. Vydržte ještě, než vesnici zamaskujeme, bude to rychleji, než si myslíte.“

„Když myslíte...“ podvolil se Slávek. Ostatní se k němu více či méně váhavě přidali.

„Pozvu sem partu našich lidí,“ slíbil Zarón. Šédyše dokáží víc než jen létat. Uvidíte!“

Zrušili jsme tedy telepatickou konferenci s rozhodnutím, že počkáme, co udělají Slinchimové soudce Zaróna.

Už to, že sem na Zem přijdou... a nebyli tu kolik tisíc let!

Další výjimka kvůli nám...


Co následovalo potom, to se jen tak nevidí.

Parta přivolaná soudcem nebyla početná. Byli to jen tři lidé, z toho dvě dívčiny, vzdáleně trochu podobné Víji. Nepřišli ale na Zem jen tak. Oblétli nejprve vesnici, pak okolí. Přitom opatrně pomocí »zuzlitů« odnesli všechno, co bylo mimo budovy. Byla to hlavně policejní vozidla, ale i zbývající auta vesničanů. Odnosili je čtyři kilometry od vsi na křižovatku, kde ze širší okresní silnice odbočovala asfaltová cesta do vsi a kde stála malá kaplička. Auta tam opatrně vyrovnali. Auta vesničanů na plošinu před kapličkou, policejní vozidla podél silnice.

Pak se vrátili do vesnice, kde zazdili všechny vchody do domů. Kde už původní dveře nahradily »pereku« se strukturou okolních zdí, tam se zdánlivě nic nezměnilo. Kde ještě byly staré, původní dveře, tam prostě zmizely a domy bez vchodů a oken se změnily v nedobytné pevnosti. Bývalé československé pohraniční opevnění by jim mohlo jen tiše závidět.

Seděli jsme s Elinou a soudcem Zarónem v »zuzlitu«, tiše se vznášejícím sto metrů nad »zuzlity« Slinchimů, abychom měli o všem přehled.

A pak to začalo!

Stranou za říčkou stál kopec, kde se snad kdysi těžil kámen. Na kamenném podkladu se za minulá tisíciletí uchytila hlína a na vršku rostly vysoké borovice.

Nejprve se vznesly borovice i s vrstvou hlíny promíchané s balvany. Zvolna, majestátně odlétly stranou a přistály na louce, kde překryly nedávno posečenou trávu.

Pak se vznesl do výšky celý kopec, obrovská hora kamení. Pomalu se vzduchem přesunul nad vesnici, kde se přestal vznášet a dopadl na ni z výšky padesáti metrů. Nedovedete si představit ten rachot a oblaka prachu! Původní jednolitý kamenný masiv se při dopadu rozpadl na hromadu kyklopských balvanů, největší měl rozměr rodinného domu a většina byla větší než automobil. Na místě vesnice byl náhle kamenný kopec, pod nímž zmizely všechny domy. Až jsem se zajíkl, když jsem si vzpomněl na policisty uvězněné ve škole a v hospodě! Opravdu bych nechtěl být mezi nimi a byl jsem rád, že se na to dívám spolu s Elinou ze »zuzlitu«, visícího tři sta metrů nad tím vším.

„Staráte se o lidi, uzavřené v domech?“ oslovil mě Zarón.

Pochopitelně mi četl myšlenky. Jenže z jeho telepatie jsem cítil klid a bylo jasné, že se strachuji zbytečně. Slinchimové by přece nepřipustili, aby se někomu jejich vinou fyzicky ublížilo.

„Těm domům, ani lidem v nich, se nic nestalo,“ pokračoval klidně Zarón. „Možná zaslechli vzdálený rachot a trochu se pod nimi otřásla podlaha. I tady nutně platí zákon zachování hybnosti, ale materiál domů i takovou zátěž vydrží.“

To mě uklidnilo a nedivil jsem se už. Z dřívějška jsem přece věděl o odolnosti hmoty, ze které byly postaveny nejen domy, ale i podzemní chodby. Pád kamenného kopce vydržely, jako kdyby na ně spadla ošatka suchého hrachu. Elina byla klidná, zásadám Slinchimů věřila víc než já a vůbec si nepřipustila myšlenku, že by dole někomu něco hrozilo.

Potom sem přiletělo množství hlíny. Z naší výšky jsme viděli, jak si ji Slinchimové sloupli s polí, i když všude seřízli jen vrstvičku silnou nanejvýš deset centimetrů. I tak by jistě naplnila několik vlaků. Někde to byla oranice, tam oranice pořád zůstala, jinde byly louky a tam to slouplo drny a výsledkem byla opět stejná oranice. Hlína pečlivě zasypala mezery mezi kameny, pak vytvořila nový povrch nového kopce. Zpočátku se zdálo, že bude zkypřená jako oranice, ale pak se náhle slehla, jako by ji uplácala neviditelná ruka obra a když navrch přlétly drny, nový kopec se vesele zazelenal.

Pak se zvedl zbytek i se stromy, předtím šetrně odloženými stranou, a zvolna se přenesl nad nově vzniklý kopec. Jeden strom po druhém pomalu klesaly dolů a Slinchimové je usazovali, aby stromy stály rovně jako dřív.

Kdo vesnici neznal, neměl by tušení, že tu ten nový kopec stojí pár minut a ne miliony let.

Druhý kopec naopak zmizel, na jeho místě byla teď planina pokrytá oranicí. Slinchimové skalní základ překryli hlínou, takže vzniklo další pole.

Bude to pěkný oříšek pro katastrální úřad, napadlo mě.

Tři »zuzlity« se třemi Slinchimy pak zamířily přímo k nám.

„Hotovo,“ ohlásila telepatií dívenka, která partu Slinchimů zřejmě vedla, soudci Zarónovi.

„Můžete se vrátit,“ pokynul jim Zarón. Pak se otočil na nás.

„Pojďte obhlédnout nové východy z podzemí,“ vyzval nás a sám navedl náš »zuzlit« dolů na přistání.

Východy byly dva. Jeden byl v nedalekém lese, kde se kus skály změnil v »pereku«, napodobující strukturou okolní skálu. Vedly odsud nový tunel do Katakomb, napojený na centrální halu pod bývalou návsí, s odbočkou ke kravínu. Tady někde u říčky si měli vesničané podle Zaróna postavit kamuflážní chatky, už ne mimozemskou technologií, ale ze dřeva. Stavbu tedy nechali na nás. Sem spolu s námi zamířila i parta tří Slinchimů, která právě zasypala vesnici.

Trochu jsem se divil, jak dokázali přidat nové chodby, když materiál domů vydržel i pád kamenné hory.

„Naše »floznichy« jsou mechanicky extrémně odolné,“ řekl s úsměvem Zarón. „Ale silové pole je rozdrobí a roztaví, takže se přece jen dají dodatečně upravovat.“

Chrek sýf!“ loučila se s námi parta Slinchimů, než zmizela ve skále.

Ičhi bjote!“ odpověděl jim Zarón. Pak se s námi třemi opět »zuzlit« vznesl a přeletěli jsme směrem k silnici, kde u kapličky stály naskládané policejní automobily i auta patřící vesnici. Sotva jsme před kapličkou přistáli, »zuzlit« zmizel.

„Druhý východ podle všeho dlouho nevydrží,“ mínil Zarón. „Policisté o něm budou vědět, neboť je tudy vyvedete ze zajetí.“

Kaplička byla malá kruhová stavba románského vzhledu, kterou zde vesničané zřejmě postavili po Třicetileté válce. Metr tlusté stěny dávaly naději, že i bez trvanlivosti Slinchimských »floznichů« přečkají několik tisíciletí. V kapličce nebyla žádná výzdoba, jen ve výklenku proti vchodu stála dřevěná soška Panny Marie s dítětem.

Vešli jsme dovnitř a v té chvíli s námi podlaha z barevných dlaždic začala klesat jako výtah. Vlastně to byl výtah, snesl nás nejméně dvacet metrů hluboko a zastavil se, když odkryl nepříliš širokou, ale jasně osvětlenou chodbu.

„Tudy dojdete do vesnice,“ ukázal nám Zarón, ale namísto abychom se vydali chodbou pěšky, Zarón opět vytvořil »zuzlit«, takže jsme do kruhové haly pod bývalou návsí doletěli rychlostí stíhačky, podstatně vyšší než je rychlost podzemní dráhy. Tam se »zuzlit« opět rozplynul.

„Vy dva nejspíš přijdete do Beridazu,“ rozloučil se s námi. „Ale nejprve pomozte ostatním a pusťte své vězně!“

„Chci po nich slib, že nechají vesničany na pokoji,“ namítl jsem. „Mohl jsem je přece pustit už dřív, ale ne bez toho slibu.“

„Pusťte je i tak,“ mávl rukou Zarón. „Vždyť na tom vůbec nesejde, jestli něco slíbí nebo ne. Vesnici už nenajdou.“

„Mohli by porovnat staré letecké snímky s novými a jistě si všimnou, že tu je kopec navíc a jiný chybí,“ namítl jsem. „Anebo ji dají zaměřit podle katastrálních map, jsou dostatečně přesné.“

„No a?“ usmál se Zarón. „Myslíte, že budou mít trpělivost, aby se dostali do domů? Všechny kameny usazovalo silové pole a tak je slisovalo, že je běžné výbušniny neodtrhnou. A kdyby se dostali až k domům, »floznichy« jsou ještě odolnější.“

„Musíme vám za to poděkovat!“ řekl jsem.

„Neděkujte,“ řekl Zarón. Chrek sýf!“

Ičhi bjote!“ odpověděla mu Elina.

Bublina se Zarónem odfrčela chodbou k jeskyním.

„Budeme muset vypustit tu smečku!“ vzdychla si Elina.

„Nejprve osvobodíme vesničany,“ připomněl jsem jí.


Opustili jsme Katakomby cestou do skal v lese u říčky. Bylo to blíž, ani jsme nemuseli na těch pár stovek metrů použít »zuzlit«, došli jsme to v pohodě i pěšky. Slunce mezitím zapadlo. Když jsme obhlíželi kapličku, bylo ještě světlo, teď už se začalo smrákat. Navázal jsem telepatické spojení se Slávkem a uvědomil ho, že už jsme na cestě.

„Počkejte ještě chvilku,“ požádal nás. „Bachaři si předávají šichtu, teď jich je tu víc než jindy. Za chvilku jich bude méně než polovina, bude to snadnější.“

„Mezitím se připravte,“ nabádal jsem ho.

„Jsme k útěku připravení už od začátku,“ ujistil mě Slávek.

Zatímco jsme čekali, až předchozí směna bachařů odjede domů, vytvořili jsme si další telepatickou konferenci a debatovali jsme s vesničany. Jak by je mohlo nezajímat, co se s jejich vesnicí stalo? Ale při popisování skutečnosti jsme se nesetkávali jen se souhlasem.

„Jak to bude s dětmi?“ byla první otázka »na tělo«. „Vždyť musí chodit do školy! Mají snad zůstat na Beridazu?“

„A proč ne?“ odpověděla na to Elina. „Víte, jak snadno se tam člověk učí? Když necháte vyučování na Šédyších, dostanou děti lepší vzdělání než na Zemi!“

„Jen jestli tam také dostanou vysvědčení, aby se dostali na školy!“ pochybovala jedna starostlivá máma.

„Na Beridazu jsou elitní školy od základních po vysoké,“ byla Elinina odpověď. „Mohou tedy vystudovat i mimozemské, získají aspoň víc vědomostí. Nejspíš tam nedostanou diplomy, ale půjde to jistě i bez nich.“

„To chci vidět, jak! K čemu jim bude vzdělání, když je bez diplomu nikdo nezaměstná?“

„Jednoduše,“ odvětila Elina. „Nenechají se zaměstnávat, ty znalosti lépe využijí sami. Myslíte si, že je ideálem otročit na jiné v zaměstnání? Nebude lepší být vlastními pány?“

Kupodivu to zatím nikoho nenapadlo. Ale otázek bylo víc.

„Co bude s kravami?“ tázal se kdosi další. Nepatřil mezi mé dobré známé, zatím jsem si ho neměl kam zařadit.

„Co by bylo?“ pokrčil jsem rameny. „V kravíně jim přece není zle. I lidé mohou klidně bydlet dál v domech, i když je nad nimi vrstva nové skály. Okna už jste beztak měli jen fiktivní, můžete si na ně přát jako dosud jak pevné obrázky, tak vybrané výhledy ze skutečnosti. Jen pohledy od domu k domu nebudou tak snadné. Můžeme si půjčit pohledy z některé sousední vesnice, bude-li o to někdo stát, kamer si nikdo nevšimne. Zásobování vodou, odpady a ventilace zůstávají, podzemní potrubí neutrpěla žádné škody. Slinchimové nám naštěstí už dřív poradili napojit je na Čertovu díru. Podzemní jeskynní komplex má tisíce trhlin až na povrch, zajišťuje to dostatečnou výměnu vzduchu.“

„Ale jak budeme obsluhovat krávy, když tam není vchod?“

„Jak to, že není?“ opáčila Elina. „Uznávám, že není vhodný pro každodenní vyhánění krav na pastvu. Ale chodbou se dá dojít do kravína a krávy obsloužit jako dřív.“

„Projede tou chodbou i traktor s valníkem?“

„Ne,“ odvětil jsem. „Ale proletí tu dvoukomorový »zuzlit«, neviditelná nákladní bublina Slinchimů. V menší přední komoře traktorista, ve větší zadní náklad. Dokáže i sklízet trávu a dovézt ji buď kravám, nebo do silážní věže, dopravník tam jistě funguje. Naopak dokáže vykydat od krav hnůj a rozprášit ho na pole.“

„Jak se to ale shoduje s tím, že musíme »zuzlity« udržovat v tajnosti?“

„Jednoduše,“ chopil jsem se slova. „Stačí, když budete létat v noci. Bublina dokáže světlo nejen ztlumit jako sluneční brýle, ale i zesílit. Traktorista, nebo pilot, jak se vám to bude víc líbit, uvidí i potmě. Ne sice tak jasně jako ve dne, ale létat se s tím dá. A všechny práce na poli zvládne rychleji, noc mu tedy postačí. Vždyť jde jen o pěstování trávy!“

„Dobrá, takže nám zbývá jen pěstování trávy jako dřív,“ shrnul to šťoural Michal Kravec. „Za předpokladu, že nás ouřady nechají na pokoji.“

„To bude naše největší starost,“ podotkl jsem. „Nesmíme se nechat zahnat ouřadem do kouta. I když na nás pošlou regiment kontrol, nic nezjistí! Už to, že vesnici ani nenajdou. Silnice končí padesát metrů od kapličky novou, patnáct metrů vysokou skálou a skrz ni cesta nevede. A my to ouřadům ulehčovat nebudeme.“

„Kdo chce psa bít, hůl si najde!“ namítl kdosi. „Pošlou na nás finančáky a nasázejí nám pokut za miliony!“

„To nebudou mít podložené,“ mínil i Slávek. „Kromě toho, kdo ty pokuty zaplatí? Leda by si na nás pozvali exekutory, ale co nám mohou zabavit? Maximálně naše družstevní konto. Ať se tím třeba udáví! A víc už ani kačku! Domy? Hledej, Šmudlo!“

„Dají nás k soudu a ten nám zabaví i pozemky!“

„Už jsme se dohodli, že za nás bude ouřední agendu a jinou korespondenci vyřizovat učitelskej,“ řekl Slávek. „Bude bydlet v jedné chatičce a bude nás zastupovat. Pro ten účel dostane od každého plnou moc a bude pokaždé tvrdit, že se dotyční nemohou dostavit, protože jsou mimo republiku. Tím to pro ouřady končí. Když se v tak pořádkumilovné zemi, jakou dřív bývalo Německo, beze stopy ztratil milion migrantů, myslíte, že se u nás neztratí pár tisíc lidí? Kdyby měly ouřady chuť šikanovat, učitelskej je zkrátka odkáže na zbytek Evropské unie, kde je dnes větší brajgl než v Čechách. Ouřady zkrátka sklapnou hubu.“

„Kéž by!“ posteskl si někdo.

„Na povrchu bude jen chatová kolonie,“ pokračoval jsem. „Měly by to být trochu lepší dřevěné stany, aby se nevyplatilo je zabavovat. A kdyby je některý chrt exekutor polepil těmi svými žlutými nálepkami, do rána tam najde hromadu ohořelého dřeva, i kdyby mu to hlídal pluk vojska.“

„Mohli by nám zabavit pozemky,“ zněla námitka. „Než se nadějeme, začnou tu noví majitelé stavět vlastní baráky, orat naše pole a nezbude nám ani ta tráva!“

„Vždyť tady zmizely cesty!“ připomněl všem Slávek. „Nám to nevadí, »zuzlity« je nepotřebují, ale kdo koupí pozemky, na které se nedostane, je podle mě korunovanej!“

„To je maličkost, nechají si sem postavit silnici. Krajské správě silnic nezbude nic jiného, než to zařídit.“

„Jenže se ukáže, že to nepůjde. Bude tu jen úzká pěšinka do naší chatové osady, kudy projdete pěšky, možná na motorce, ale i na kole jen obtížně. Auta ani traktory nebudou mít šanci.“

„Tak pošlou vojsko s tanky! Ty projedou všude!“

„Kolik tanků má naše slavná armáda? Co myslíte, jak by se vyjímal tank na vysokém skalním sloupu? Máme jich tu dost na celý tankový pluk! »Zuzlit« podle mě tank unese.“

„Snesou je dolů helikoptérou!“

„Na to zapomeň! Už jsi viděl v Čechách helikoptéru, která unese tank? Naše nejtěžší helikoptéry uzvednou sotva desetinu. A stejně by mohly dopadnout stavební stroje, kdyby se krajská správa silnic rozhodla tu silnici přece jen postavit. Jen si představ tu podívanou na bagr na skále, kde nemůže dopředu ani dozadu!“

„Ten by nám jenom připočetli k pohledávkám!“

„Spíš si myslím, že by je to docela účinně zastrašilo,“ řekl Slávek. „Zejména kdyby se to stalo v noci a nikdo by nepochopil, jak se tam ten kolos dostal. Na naší straně bude Tajemno. Snad by v první fázi stačilo zpřevracet jim v noci všechny stroje koly i pásy nahoru! Kdyby to nestačilo, vytvoříme pomníky ze strojů na skalních sloupech. Takový tank, pěkně viditelně umístěný na vysoké skále, by zastrašil i lampasáky. Něco jiného je chamtivost ouředníků a něco jiného je boj s Tajemnem.“

„Jenže ouředníci budou sedět v teple svých kanceláří a jen všechno na dálku dirigovat. Jim přece žádné Tajemno nehrozí!“

„Dobrý nápad!“ zasmál se Slávek. „Teď si představte, kdyby jim v noci někdo do té teplé kanceláře dopravil metrák kravinců. »Zuzlity« to dokáží pěkně jemně rozprášit a neumazat přitom ani rám okna. Nepůjde přitom o zaneřádění, ale hlavně o záhadu, jak se to tam mohlo beze stop dostat! Až by naše Tajemno dolehlo i na ouřady, byl by konec jejich zpupnosti.“

„Dělejte co chcete, já myslím, že to prohrajeme,“ sýčkoval kdosi. „Seberou nám všechno a budou z nás bezdomovci.“

„V nejhorším přece máme kam ustoupit,“ řekl Slávek.

Beridaz je velký dost,“ doplnila ho Elina. „A žije se tam lépe než tady. Jestli budeme usilovat o život na Zemi, bude to spíš ze staré české tvrdohlavosti. Neříkám, že je to špatná vlastnost, ale někdy je přece jen rozumnější ustoupit.“

„Můžeme z vesnice udělat oblast, kam se budou cizinci bát vkročit,“ napadlo mě. Šédyš dokáže v případě potřeby krajinu změnit tak, že na místě rozestavěné silnice bude přes noc jezero nebo naopak skalní hradba. Říčka změní koryto a poteče jinudy. Když do našeho lesa vjedou dřevařské stroje, les před nimi v noci uteče na skálu. A na kmenech, které se jim podaří pokácet, najdou ráno stopy strašlivých zubů a drápů. Jsem ochotný projet jeskyní na vlkovi a přimět ho ke spolupráci.“

„Ať to dopadne jak chce, už to nebude jako dřív,“ posteskla si Elina. „Ale kdo na Zemi hledá jistoty, má smůlu. Všechno se mění. Egypťané s nadsázkou říkají, že se všechno bojí času, ale sám čas se bojí pyramid. Bohužel ani to neplatí, jen z nich zub času ukusuje pomaleji, takže to není tak znát.“

„Já myslím, že se žádný ouřada nepohrne do bitvy, ve které nemůže nic získat,“ vložil se mezi nás učitel. „Když tu nepovede silnice, budou mít pozemky mizivou hodnotu. Nejsou tu domy, není z čeho vyměřovat daně. Když přestaneme dojíždět do práce, nebudeme platit ani daně z příjmu. Ani nejhorlivější ouřada je nedokáže předepsat, když nemá z čeho. Není obchod, není DPH. Velice rychle se staneme pro finančáky naprosto nezajímavou oblastí. Jistěže na nás pošlou pár kontrol, aby se přesvědčili, jak je to možné a co je to za habaďůru, ale kontroly nic nezjistí. Ve vsi nejsou děti, jen pár primitivních dřevěných chatek, po většinu roku neobývaných. Co si na nás vezmou? Odtáhnou a zvyknou si, že tady žádné daně nevyberou. Není za co, není z čeho, není od koho. Až to vzdají, rozjedeme opět travopolní výrobu, přivezeme si sem zpátky děti a co nám bude chybět?“

„Jenže my musíme travopolní výrobu udržovat nepřetržitě, jinak nám krávy pojdou hlady,“ řekl Slávek. „Když budeme stále měnit krajinu, jak navrhuje Vítek, bude nám ubývat půda, nebude kde pěstovat i trávu. Abychom celý katastr naší vesnice nezměnili v skalní poušť!“

„Toho se neboj,“ odvětil jsem. Šédyš umí ornici opatrně sloupnout a umístí ji na nové místo tak, aby se tam dalo pěstovat i obilí a brambory. Kdybychom si vytvořili jezírko, můžeme tam nasadit i ryby, to by ovšem mělo smysl jen kdybychom chtěli ten stav uchovat natrvalo. Do konečné podoby si můžeme krajinu upravit, až nás ouřady »odepíšou«. Pak si můžeme vytvořit úplně ideální krajinu. Pole pěkně v rovině a výškové rozdíly dorovnané skalními schody, nahoře s kamenným zábradlím, aby tam nikdo nespadl. Mimochodem, taková pole mají už dávno v Beridazu.“

„Vyzkoušet to můžeme,“ řekl učitel. „Ale teď bych raději začal útěkem ze zdejšího Alcatrazu! Bachaři už se vystřídali, ti z předešlé šichty odjeli. Jsem docela zvědavý, jak to chce Elina zaonačit.“

„Máš pravdu, začneme!“ řekla Elina.

Náš »zuzlit« nalétl na budovy krajské věznice.

Za chvilku to tedy začne!


Vysvobození vězňů jsem si představoval jako velkolepou akci, spojenou s přestřelkou a s automobilovými honičkami. Nic takového se však nekonalo.

Přistáli jsme před hlavním vchodem do věznice, »zuzlit« se okamžitě vypařil a stáli jsme tam jako opožděná návštěva, která si spletla návštěvní hodiny. Kdosi nás zřejmě pozoroval kamerovým systémem, takže se za chvilku pootevřela dvířka ve vratech a nevlídný hlas se nás snažil upozornit, že před věznicí nemáme co pohledávat a měli bychom se urychleně vzdálit.

Pak ale tentýž hlas řekl, ať okamžik počkáme a otevřel nám nejen dvířka, ale i hlavní vrata a nechal je proti všem předpisům dokořán. Elina Makropulos změnila ostražité dozorce v ochotou přetékající služebníky, kteří nás úslužně vedli dovnitř. Tam jsme ještě dvakrát narazili na neochotu. Nejprve to byli další dozorci a pak dokonce velitel věznice, který nám ale nakonec v uctivém předklonu nabídl svazek klíčů a pak šel s námi otevírat cely.

V průběhu deseti minut se k nim přidali ještě dva další, ale nikdo nám nevyčítal, že tu nemáme co na práci, naopak všichni hořeli touhou nám pomoci.

„Vypadají jako v transu,“ zhodnotil jsem je nahlas. „Budou si to pamatovat?“

„Všechno si budou pamatovat,“ ujistila mě Elina. „Až jim vrátím jejich vůli. vyhlásí poplach, ale to už budeme daleko.“

Zadržení už o nás pochopitelně věděli. Zatímco nám velitel věznice odemykal cely chlapů, dva jeho podřízení stejně ochotně vypouštěli z cel ženy. Elina mi velitele ochotně přenechala, sama dohlížela na odemykání ženských cel a sledovala, abychom tu nikoho z vesničanů nezapomněli.

Jakmile byly rodiny pohromadě, na nic nečekaly, vycházely před věznici a odlétaly. O »zuzlity« uměli požádat všichni a řídit je nemuseli. Výjimkou byl Slávek s manželkou Pavlou. Pomáhali nám udržovat v nehybnosti dozorce, které jsme nepotřebovali. Osvobodit všechny vesničany netrvalo ani o minutu déle, než se veliteli věznice podařilo obejít všechny mužské cely. V ženské části odemykali dva a byli hotoví dřív.

To nebyl únos vězňů, to bylo propouštění na amnestii, až na úplně chybějící papírování!

Nakonec jsme se nechali obalit bublinou »zuzlitu« i my dva a vzletěli jsme za manžely Procházkovými, kteří odlétali ze všech vesničanů jako poslední. Slávek opouštěl nebezpečí jako správný kapitán poslední a my dva, já s Elinou, jsme to uzavírali.

Ohlédl jsem se naposledy na dozorce, shromážděné před vchodem do věznice. Nejprve to vypadalo, že nám ještě nadšeně mávají, ale pak bylo znát, že se vytrhli z transu našeho ovládání a sám velitel na místě vyhlásil všem poplach.

Úplně zbytečný, neboť přišel pozdě.

Nás už nikdo zadržet nemohl.

 


Zpět Obsah Dále

13.08.2018 16:09