Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah

Mezičas

Převádění lidí do Beridazu pokračovalo. Nenápadně jsme oslavili deset tisíc obyvatel Červánků a třicet tisíc obyvatel Mraveniště. Pochopitelně jsme na tuto činnost nebyli sami, Slávek Procházka se po ukončení pátrání po faráři zaměřil jako my s Elinou na vyhledávání vhodných lidí pro odchod »na onen svět«, jenže se specializoval na venkov. A výsledky měl brzy lepší než my dva, aspoň pokud jde o počty získaných lidí. A určitě je nevybíral halabala, vždyť i on četl lidem myšlenky a dovedl se vyhnout darebákům. Ti žijí i na vesnici, ale stačí zavítat do hospody, aby se zvídavý návštěvník dozvěděl všechno, co potřebuje vědět. Kdo je ve vsi poctivec i komu je lépe se vyhnout.

Může to být tím, že se lidé na vesnicích lépe znají? I na vesnici žijí darebáci, jenže se to o nich většinou ví. Stačí vyhnout se v hospodě nespolehlivým a nechat si poradit od těch, komu se dá věřit. Kdo umí číst myšlenky, odliší je od sebe již v první půlhodině. A pak už to bývá většinou snadné.

Dalším rozdílem je to, že lidé na vesnicích obvykle již dávno ztratili iluze o naší prohnilé společnosti. Život na vsi byl po většinu historie těžký, ale lidé se naučili vracet se i na válečná spáleniště, znovu stavět zničené domy a obdělávat půdu, která je živila. Jenže v poslední době jako by se vesnicí přehnala vlna netečnosti. Nezpůsobila to poslední válka, ale násilné združstevnění. Sedláci se již předtím dobrovolně sdružovali do družstev, jenže v nich zůstávali pány na svých pozemcích. Vyvlastněním pozemků se všichni změnili v čeledíny »na panském«. Družstevní majetek už nepatřil sedlákům, ale vrchnosti, která to ještě zvýraznila politickým dosazováním předsedů, kteří do vesnice nepatřili a zemědělství často ani nerozuměli. Ti pak jednali podle politických pokynů, což ještě více přispívalo k odcizení zemědělců. V Čechách šlo o typické »kukuřičné šílenství« s nuceným pěstováním kukuřice i v podhůří, kde pro ni nebyly příznivé podmínky, jen aby byla splněna povinná »procenta osevů«. V neposlední řadě k tomu přispělo také mizerné odměňování zemědělců. Ti pak jak mohli utíkali z té otročiny do měst, kde na tom byli jako dělníci lépe.

A venkov se v Čechách vylidňoval...

Po rozpadu komunistické vlády se situace zdánlivě nepatrně zlepšila, ale ve skutečnosti se zemědělství ještě zhoršilo. Nemohlo totiž konkurovat dotovaným zemědělským podnikatelům ze Západu. Restituce tomu zasadily další ránu, neboť pole získávali lidé, kteří k zemědělství neměli žádný vztah. Od rodičů nezískali nutné znalosti a sami v něm nikdy nedělali.

Půda se stala z živitelky národa předmětem spekulací.

Odvézt za této situace z venkova ty, kdo tam navzdory nepříznivé situaci už jen přežívali, nic zhoršit nemohlo. Jen se potvrdilo, že venkov v Čechách vymírá. Nikdo se tomu nedivil, nikoho nenapadlo podezření, že to není samo sebou. Velké zemědělské podniky pracovaly dál a malé farmičky jim nemohly konkurovat.

Osady na Beridazu byly brzy v produkci potravin soběstačné.

I když se zdejší zemědělská produkce od pozemské lišila, lišila se brzy i od zavedených postupů ostatních zdejších zemědělců. Čeští zemědělci si s sebou do Beridazu přinesli jiný vztah ke zvířatům.

Začalo to už tím, že zvířata, dovezená z Čech, měla jména. Na Beridazu se zvířata chovala také, ale ne v tak důvěrném vztahu. Ze Země přišli chovatelé koní, kteří teprve tady mohli svá zvířata chovat bez Damoklova meče rentability. Chov zvířat byl na Beridazu jen zdrojem hnoje, Češi začali jezdit na koních rekreačně nebo ze sportu a kravské mléko používali už jen na zájmovou výrobu lahůdek.

Rozhodnutí Slinchimů nás proto zasáhlo jako blesk.


 

 

(pokračování příště...)

 

 

Pro online-čtenáře: nehlašte překlepy v poslední kapitole!

Obvykle na ně přijdu sám, poslední kapitolu si čtu víckrát.

Opravy překlepů v minulých kapitolách naopak vítám.

Konec

Zpět Obsah

© 2018 Václav Semerád, Praha

Slovník


Abfyraib = říše vzniklá ve stejnojmenném světě

Ajznbón = eisenbahn (něm.) železnice, železničář

Beridaz = sousední svět přístupný branami flége

bjogrít = vějířovité propojení telepatů, umožňující telepatické »konference«

blgdu slezta = »zrnko pravdy« - extrémní zesílení telepatické citlivosti umožňující čtení myšlenek i proti vůli čteného

byraž = přístroj pro vytváření silgbijí

bywefera = digitální záznam předmětu, umožňující později jeho úplnou rekonstrukci

Charbínové = menšina na Beridazu, jejíž příslušníci chodí zásadně zcela zahalení

chiat = zvláštní poddruh »ovrósje« - diagnostický červík

chrek sýf = »Žijte v pokoji!« (pozdrav)

cvrlikavky = menší šestinozí létající tvorové s dlouhými prostředními nohami a létací blánou

czenglish = jazyková zpotvořenina vzniklá smícháním češtiny s angličtinou

dzevogda = syntezátor programovatelných potravinářských kvasinek

dzivugde = naprogramované potravinářské kvasinky v ampulích, určené pro samostatné zpracování

flége = propust mezi sousedními vesmíry

floznich = stavební kostky technologie Slinchimů

gazač = okřídlené zvíře velikosti koně, používané kdysi k dopravě ve světě Gotnylea

giroz = drobné létající zvíře, vzdáleně příbuzné netopýrům

Gott mit uns = »Bůh je s námi« - nápis na přezkách německých opasků od uniforem

Gotnylea = původní domov Karmídů, zničený explozí příliš blízké hvězdy. Osídlený převážně šestikončetinovými tvory

Greenpeace = ekologická organizace s celosvětovým vlivem

gulag = Glavnoje Upravlenije LAGerjami neboli hlavní správa táborů (pracovních i vyhlazovacích), sovětská obdoba britských, německých a amerických koncentračních táborů, pyšnící se rekordy v počtu mrtvých

hexapus = chobotnice velikosti šatní skříně se šesti desetimetrovými chapadly

holajvíchy = dálkové učení

horké peří = nebezpečný, spalující jev v »Zóně« (ze scifi »Stalker« bratří Strugackých)

ičhi bjote = »Nápodobně« (odpověď na pozdrav)

ichpel = potvrzení příkazu (»provedu«)

ježibabí rosol = (koloidní plyn) velice nebezpečná žíravá substance, rozpouštějící v lidech kosti (ze scifi »Stalker« bratří Strugackých)

Kalašnikov = ruský konstruktér útočné pušky, velice rozšířené ve všech světových konfliktech

kandrdas = začínající herec

Karmídi = lidská skupina okřídlených bytostí

kegiako = očistná místnost, obdoba koupelny

kerber = tříhlavý pes z řecké mytologie, zde tříhlavá šelmička velikosti vlčáka, díky třem hlavám nebezpečnější

klaustrofobie = strach z malých prostor

komáří mýtiny = (gravikoncentráty) oblasti zvýšené gravitace (ze scifi »Stalker« bratří Strugackých)

měňavky = nebezpeční všežraví obří prvoci (podle vzoru »améb z Gíjó« z mé scifi »Sorky«)

misar = posthypnotický příkaz »zapomeň«

Okdrókové = lidská skupina dvourukých, migrantů ze světa Okdróku, postiženého katastrofou

orev = domorodý název šestinohých vlků

OSPOD = Orgán sociálně-právní ochrany dětí, česká sestra Barnevernetu, bohužel stejně drakonická

ovrósje = léčební červi Slinchimů

papašík = šestinohý mimozemský všežravý tvor, schopný dorůst až půl tuny

pereku = mimozemské silové pole »prócho« vytvářející průhledné i neprůhledné dveře, případně i se strukturou

Perun = jedno z božstev Slovanů, vládce hromů a blesků

pesde = požadavek na zobrazení »mapy«

pigčó = žádost o zvětšení měřítka mapy a zobrazení většího prostoru

placatice = lidově plochá láhev, zde plochý měch na mnoha nožičkách s řadou menších čelistí na přední straně

plíživky = obří noční pijavice, živící se krví spících tvorů

prócho = silové pole umožňující různé využití

repete = opakování (lat.)

Requiescat in pace = odpočívej v pokoji, R.I.P., častý nápis na náhrobcích

rihigte = = zobrazení popisků mapy

Šédyš = světové kybernetické středisko

Seksinové = lidská skupina původních čtyřrukých

silgbij = geneticky identická kopie živého tvora, jenže bez života

skřípavka = šestinohá kočkovitá šelma velikosti našeho rysa, pověstná schopností šplhat přes ploty, s tuhým masem

Slinchim = lidská skupina dvourukých (zakladatelé Abfyraibu)

Struldbrugové = nesmrtelní ubožáci z Gulliverových cest, ukazující marnost lidské touhy po nesmrtelnosti

stubie = přirozená délková jednotka na Abfyraibu (cca 21 cm = vlnová délka vodíku)

šturmkvér = SturmGewehr 44 - německá útočná puška z konce 2. světové války

Sudajev = ruský konstruktér samopalů z 2.světové války

sůsoj = blok vědomostí připravený pro strojové učení

svakulége = psychoúder, psychická zbraň

syrsa = spínače určené i pro jiný přístup než výhradně telepatií

tučori = pracovní oblek Slinchimů

yprim = zobrazení (uměleckého díla i dokumentů)

zcinčó = žádost o zmenšení měřítka mapy a podrobnějšího zobrazení

zjóncigó = agresívní psychická rezonance, umožňující vnucování vůle živým tvorům

zubinatci = tvorové skládající se z ploché hlavy a šesti dlouhých nohou, pověstní zubatou tlamou přes celou šířku hlavy

zuzlity = bezpilotní dopravní prostředky Slinchimů, podobající se bublinám silového pole  


Poznámky


1 Nejen Greenpeace, khaki aktivistů je víc odrůd

2 Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP09) vyúčtovala večeři za 9.000 Kč - a proplatili jí to! Musí přece reprezentovat! Ministryně obrany Šlechtová platila za VIP salónek na letišti 300.000 Kč a také jí to prošlo! To se jim to hoduje, když to daňové ovce zaplatí! Kdyby aspoň při tom tolik nemlaskali!

3 Zejména když navazující linky provozují různí soukromí dopravci...

4 Člověk člověku vlkem.

5 Obraz dnešních venkovských hospod, bída s nouzí...

6 Měňavky (améby z Gíjó) se objevují i v jiné mé knize „Sorky“. Proč ne?

7 Jedině ve filmech z Hollywoodu se ve všech galaxiích mluví zásadně anglicky...

8 Kdo jste? (rus.)

9 Jsme návštěvníci ze Země (rus.)

10 Vy jste Rusové?

11 Ne, jsme Češi.

12 stubie = přibližně 21cm

13 Postava vypůjčená (a pozměněná) od jiného autora, který mě snad nezažaluje...

14 Červy »ovrósje« najdete ve více mých knihách. Proč? Líbí se mi a doufám, že Vám také!

15 Občas zde jsou skutečné historické postavy, jen trochu pozměněné proti skutečnosti

16 Občas používám skutečné historické postavy, jen trochu pozměněné proti skutečnosti

17 Skutečný názor právníka na internetu!

18 Tato praxe je v arabských zemích běžná, nejen v Egyptě

19 Pozor, to není scifi, to je skutečnost!

20 Planeta Evilone se dá chápat jako Evil-One, anglicky »Ďábel číslo jedna«. Není to úmysl. Ten název vypadl z šifrovacího programu, když měl převést slovo »Amerika«. Že by další nechtěné proroctví?

21 Pozor, to není scifi, to je skutečnost! I takové právníky máme!

22 Pomalu se k tomu blížíme...

23 Pozor, to není scifi, to je skutečnost! Mikrovlny ve vyšší intenzitě sterilizují!

24 To není scifi, tak se přece naše Policie předvádí!

25 Bohužel, je to historická skutečnost.

26 Bohužel...

27 Bohužel, to se skutečně stalo.

28 When injustice becomes law, resistance becomes duty (Henry David Thoreau, Slavery in Massachusetts, 1854)

29 Kniha »Piknik u cesty(Stalker)« od bratrů Strugackých

30 Pozor, to není výmysl, to se opravdu stalo!

31 Francesco Schettino, italský námořní kapitán, najel s luxusní výletní lodí Costa Concordia 13. ledna 2012 na skalisko a opustil loď mezi prvními. Zemřelo 32 lidí.

32 When injustice becomes law, resistance becomes duty (Henry David Thoreau, Slavery in Massachusetts, 1854)

33 Atrakce z knihy bratří Strugackých „Piknik u cesty“ jsem zvolil záměrně. Podobají se svým vzorům, jen nejsou tak nebezpečné.

34 Vždy odpouštěj svým nepřátelům. Nic je nerozčílí více. (Oscar Wilde)

35 To není výmysl, to je skutečnost.

36 Sami Američané to přiznávají.

37 Některé nápady vypadají opravdu šíleně. Zkuste se ale nad nimi zamyslet!

38 Třeba M.C.Putna

20.10.2018 22:27


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od jaxx: 21/10 na téma: §Moon : Ach jo, zase mě čekají korektury! Zase budu mít hlavu jako škopek. Kdo se hlásí dobrovolně ku pomoci? A to musím ještě opravit Studnu na nový formát rozcuchanosti...Pak se vrhnu na Imperium dokončit aspoň druhý díl a pak se uvidí. Klube se mi jeden nápad. Možná tím potěším pana jirkacbx, bude to to, co má rád...

Domů
Statistiky

"Beridaz" (komentáře)

Téma=§Beri Hlasovalo 7, celkem 34 hvězd, průměr=4.86.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

  Vetřelec

 
 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: stoštyricet = (nejsi robot?)    (65 příspěvků).  

 (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

2. Jméno: knihomol

 

 

 Přidat přílepek!?

22.09.2018 v 13:04 id: 1294986

Takže Migranti dopadli jako Mikroni?


SW: Ani ne. Mikrony jsem prostě zrušil, Migranti se stali třetím dílem Beridazu. Dokonce uvažuji o spojení Jukagyri a Orizemě... (22.09.2018 14:03)


Mirajz: pro SW: Uvažujete Jukagyri a Orizemě o prostém spojení, nebo to spojení literárne nově zpracujete? (23.09.2018 06:10)


SW: Asi by šlo o prosté sjednocení. Vyškrtnu "Následuje...", možná udělám "1.díl: Jukagyri" a "2.díl: Orizemě" a jmenovalo by se to celé "Orizemě"... Možná to přeformátuji z A5 na B5 (to se opticky značně sníží počet stránek). Poustevník by se ve formátu A5 nevešel do limitu tiskárny, ve formátu B5 měl ještě rezervu.

Mrzí mě, že románu "Přítel" ani přeformátování na B5 nepomůže (redukoval by se z 1055 na 695 stránek a to je pořád nad limitem...) (23.09.2018 08:10)


jiho: Jestli se připravují tištěná vydání, tak bych se přimlouval také za GSMB a JupDucha. Z GSMB alespoň Giveruz a Fulgiu, když už ne komplet. Chápu, že ty horké novinky jsou tak nějak atraktivní, ale jako důchodce snad mám na "staromilství" taky nárok. (Knihy Poustevník a Veverčí příhody by mi měly dorazit asi v pondělí ) (23.09.2018 10:40)


SW: Spojovat Jukagyri a Orizemě nebudu. Výsledek by se nevešel do tiskárny. (24.09.2018 18:46)


3. Jméno: MiHo

 

 

 Přidat přílepek!?

18.09.2018 v 16:28 id: 1294981

Uff! Jsem se malinko vyděsil, ale zdá se, že: "Takže kniha "Migranti" je definitivně rozprášená." znamená jenom to, že děj Beridazu uhnul do nekompatibilna.

 

A podle barvy následující věta není mezi posledními úpravami, takže hlásím error:

»Znám se s předsedou vašeho družstva !$$$$$!R17 odedávna,« usmál se na dálku Vladislav. »Potkali jsme se včera v obchodě a pak jsme si sedli v parku na lavičku, tam snad nejsou kamery. !$$$$$!R01 mi řekl, že vám tam Policie nechala kameru, nebo aspoň štěnici.«

Hodně zdaru!


SW: Vzniklo to tím, že jsem převedl text, ale ne seznam postav... (viz poznámka na konci poslední kapitoly) (18.09.2018 21:24)


Mirajz: Mám dojem, že poznámky pod čarou v kapitole "Překážky návratu" jsou jaksi o něčem jiném (19.09.2018 21:05)


SW: Správný postřeh. Došlo k tomu tím, že při vložení poznámky někam vpředu dojde u LibreOffice k přečíslování poznámek. Jenže pouhá změna poznámky se nevyhodnocovala jako nutnost výměny kapitoly. To jsem tam musel doplnit. Mimochodem, bylo to na více místech... (20.09.2018 11:32)


4. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 Přidat přílepek!?

15.09.2018 v 20:34 id: 1294975

Takže kniha "Migranti" je definitivně rozprášená... RIP Ale jedeme dál, nic se neděje.


5. Jméno: PePa-XY

 

 

 Přidat přílepek!?

11.09.2018 v 18:50 id: 1294966

Ano, sám daleko nejvíce používám e-knihy v EPUB (pohodlně se v případě potřeby dají upravovat v programu Sigil), ale na rychlé prohlížení v PC používám portable program SumatraPDF, který umí několikero formátů včetně i toho PDB. Takže když někde "najdu" nějakou zajímavou knihu pouze ve formátu PDB, tak po bleskovém stažení také bleskově zjistím, zda je v pořádku "čeština".Komentáře

Začátek