Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah

Svítání v Červáncích

V Praze zůstal nakonec jen pan Vladislav Zachariáš a čtyři mladí Struldbrugové, kterým se ještě do Beridazu nechtělo. Pro jistotu jsme s nimi nacvičili odlet skrz jeskyně Čertovy díry a seznámili je se strážci pod velením učitele Břéťi Formana, výstižně nazývaného »principál Zóny«. Vchod do Katakomb je zamaskovaný tak dokonale, že ho nezasvěcený neobjeví, a k jeho otevření je navíc nutná telepatie. Panu faráři ani ta nepomůže, neboť o vchodu neví. Navíc by musel projít kolem vesničanů, kteří by k němu asi nebyli milí.

Elina se ještě zaměřila na Struldbrugy jinde po světě. Ve Vídni objevila osm dalších, ale do Beridazu jsme z nich přivezli jen pět a jen tři měli své rodiny, které jsme přibrali s nimi. Dva z těch pěti rezignovali a žili raději osaměle, než aby si našli další životní partnery. Nicméně i ty jsme do Beridazu přivezli. Však oni se mezi sobě podobnými jistě brzy přizpůsobí.

Tři jsme museli nechat na Zemi. O něčem svědčilo už to, že se všichni tři považovali za šlechtice. Když jim Elina věnovala »ovrósje«, byli to ještě normální lidé a Elina je považovala za umělce, kteří by si delší život zasloužili. Jenže těmto třem se umělecký život brzy znelíbil. Výhodou pro ně bylo, že se mezi sebou znali a mohli se vzájemně podporovat. Jenže když Moritz přišel na to, jak se snadno stát šlechticem, poradil to svým kamarádům a brzy se všichni tři pyšnili erbem. K tomu jim postačilo vzít si za manželky dcery ze šlechtického rodu a jak se Elina brzy dozvěděla, Moritz to »vylepšil« tím, že svou mladou choť pár let po svatbě, když se mu už znelíbila, velice rafinovaně otrávil. Tím si ale sám zabouchl dveře do Beridazu, Elina se od něho zděšeně odvrátila. Druzí dva nebyli tak otrlí, aby kvůli titulu a erbu vraždili, ale prostě počkali, až jejich manželky kněžny umřou. Naštěstí s nimi děti neměli, zato přišli na to, jak si tituly zachovat, i když museli, tak jako Elina, občas měnit identitu.

Do Beridazu je vzít odmítla, ostatně se tam ani sami nehrnuli. Měli se přece na Zemi doslova jako knížata! Za zděděné majetky i tituly i tuto možnost prodali.

Všichni ji samozřejmě poznali, ale tihle tři jí dávali od začátku najevo, že ji považují za plebs. Byli přece urozená knížata ze starých šlechtických rodů a Elina pro ně byla pouhá zpěvačka odněkud z Řecka. A navíc se opovážila připomínat jim, jak je potkala, dokud se živili tím potrhlým komediantstvím!

Elina je neobdivovala ani nelitovala. Moritzovi dokonce v nestřežené chvíli »vylepšila« víno roztokem kanabinoidů, měli jsme ho od návštěvy Boleslavských dostatečnou zásobu. Ale použila ho jen u pana knížete Moritze, oba jeho kamarádi podle ní neměli pro vraždu dost otrlosti.

Uvidíme, jak se kníže Moritz vyrovná se stárnutím, které na něho dolehne jako na »okolní plebs«...


Jeden z Vídeňských Struldbrugů Richard Elině vypověděl, co znal o dalších třech bývalých kamarádech.

Giuliano se za poslední války přidal k italským fašistům a když se dostal do zajetí partyzánů, rozkousl raději připravenou ampulku cyankáli, předem zašitou v límci košile. Předešel tím partyzánský soud a popravu oběšením, která postihla jeho kamarády, zajaté spolu s ním.

Gustav Adolf údajně zahynul při americkém bombardování Drážďan. Bylo tam tolik mrtvých, že nebylo možné všechny identifikovat, ale záhuba Gustava Adolfa byla velice pravděpodobná. Richard si předtím s Gustavem často psali, ale po válce do Vídně žádný další dopis od Gustava nepřišel, takže se zprávě o jeho smrti dalo věřit.

Zato Johan, který emigroval v předminulém století do Ameriky, dnes docela určitě žije. Říká si prý Johny, ale jeho současné příjmení si Richard nepamatoval. Věděl jen, že je generálem armády USA a na bývalé kolegy se dívá spatra, neboť je považuje za změkčilé staromilce ze zahnívající Evropy. Už podle toho se Elina rozhodla cestu do Spojených států nepodnikat. Podle všech známek by si generál Johny zasloužil nepozorovaně vypít obsah lahvičky kanabinoidů, ale kvůli tomu nemělo smysl riskovat cestu do Spojených států.

V Evropě tak mohli zůstat ještě dva, možná tři Struldbrugové, o kterých ale Elina nevěděla. Necítila ani jejich blízkost, i když tvrdila, že pražské Struldbrugy cítí až z Kolína. Schválně jsme proletěli křížem krážem okruh českého Šédyše a poblíž Rakouska si Elina dávala obzvláštní pozor. Kolem Vídně a Lince cítila jen tři vídeňská knížátka, nikoho jiného.

Že by to bylo všechno? Vždyť v Evropě dala »ovrósje« několika desítkám vybraných lidí, převážně z uměleckých kruhů! Jenže je také pravdou, že Evropou prošly jen v minulém století dvě nejničivější světové války, ve kterých němečtí vůdcové nahnali do armády všechny muže, od usmrkaných kluků po slabostí se třesoucí staříky. Kosti dalších dnes pravděpodobně leží v hromadných hrobech poblíž Verdunu, v Itálii a kdoví, možná až u Stalingradu.

Budiž jim tam země lehká!


Propátrali jsme, co se dalo, ale pak to Elina vzdala a odletěli jsme spolu do Beridazu. Tím naše působení na Zemi skončilo. Budeme se tam občas vracet, ale další Struldbrugy dělat nesmíme. Porada přátel v Červáncích se shodla na tom, že se musíme zaměřit na stabilizaci a přizpůsobení naší kolonie na Beridazu. Nejsme tu první, cestičku nám prošlapali Řekové, Srbové i Rusové, máme nač navazovat. Všichni vesničané vřele schválili moji akci proti panu faráři i Elininu proti knížeti Moritzovi. Dostali lepší příležitost než ostatní, ale rozhodli se jít proti nám. Pan farář může být díky používání telepatického psychonátlaku »zjóncigó« úspěšným církevním hodnostářem a kdoví, třeba to ještě dotáhne vysoko. Ale i kdyby se nakonec stal papežem, dlouho jím nebude.

Slinchimové nás za použití roztoku kanabinoidů nepokárali. Shodli se brzy na názoru, že nešlo o způsobení škody, jen o odebrání nezasloužených výhod. Jiní by byli za takové dary vděční, ale na Zemi nejsou ani zdaleka všichni takoví, jimž je Beridaz otevřený. Není tu dostatek místa ani pro všechny, kdo by si to na Zemi zasloužili, natož pro darebáky, udavače a nedejbože úkladné vrahy.

Soudce Zarón nám dodal několik rad a od něho měly jistě nějakou váhu.

První rada byla, aby se všichni, kdo si do Beridazu přivezli nedospělé děti, zaměřili především na ně. Zdůvodnil to tím, že na Zemi jsou děti často zanedbané a nevychované. Podle jeho rady jsme měli východu dětí považovat za zaměstnání »na plný úvazek« a starat se, aby děti nerostly jako dříví v lese pod vlivem svých pochybných part. No, stačí vzpomenout si na rozjívence jako jsou Ruda a Markétka Boleslavských! Jejich rodičům to Elina navrhovala už na Zemi. A bude to nutné. Rodiče by měli být za výchovu dětí zodpovědní, a ne jako je na Zemi obvyklé, že se vina za mladistvé delikventy dává škole a učitelům. Na Beridazu nejsou školy v pozemském smyslu, tady nebudou učitelé napravovat zanedbanou výchovu dětí, jejichž rodiče se příliš upnuli na práci, nebo ještě hůř, na kariéru. Tady se bude při posuzování mladistvých lumpáren ukazovat jenom na rodiče.

Napadlo mě, že povolání »učitel« není ani na Beridazu úplně odepsané, jen dostane trochu jinou náplň. Možná zavedeme výchovné poradce, pomáhající těm, kdo si s výchovou nevědí rady. Ale určitě nebudou za nikoho tahat kaštany z ohně a přebírat za ně zodpovědnost. Povolání »rodič« si musí získat vážnost samo.

Mě a Elinu to ostatně na Beridazu čeká také. Ale co, beztak jsme dítě chtěli! Musíme se starat, abychom nevychovali nějakého budižkničemu. Elina už to zná, ale já se mám čemu učit. Až na to, že na výchovu dětí neexistuje »sůsoj« a nedá se použít »holajvíchy«, které potřebné znalosti naleje do hlavy jako trychtýřem. Musíme se snažit pěkně postaru. A zodpovědněji, než je obvyklé na naší staré, ale nešťastné Zemi. Popravdě řečeno, už se na to těším. Těší se přece na to i Elina, i když to pro ni bude přinejmenším zpočátku těžší. Ale to je podle mě v pořádku. Kdo se na děti netěší, ten si je ani nezasluhuje.


Přípravy na příchod rodinného přírůstku nejsou v Beridazu tak složité jako na Zemi. Pro děti jsou zde vyhrazené Dětské ostrovy v subtropickém pásu, kam se dočasně stěhují rodiny ještě dříve, než se jim děti narodí, a kde zůstávají do pěti až deseti let věku dítěte. Slinchimové zaručují, že se na těchto ostrovech nenachází šelmy ani žádný jedovatý druh hmyzu, hadů ani jiných nebezpečných tvorů, které by mohly děti ohrozit. Doporučili odjet tam i rodinám s malými dětmi, je tam pro ně připravená osada pozemských dětí. Převahu tam dnes mají Rusové, ale je tam už i pár desítek rodičů s dětmi z Čech.

Pochopitelně je tam všechno připravené do posledního detailu, takže se tam nic vozit nemusí, kromě dětí a rodičů. Slinchimové považují výchovu dětí za tak důležitou, že se tam rodiče nesmí starat o nic jiného než o své potomky. Neříkají tomu však »dovolená«, ale »rodičovství« a považují to za důležitou činnost.

Také jsme se tam s Elinou chystali. K našemu štěstí jsme poslední dobou naše pozemské záležitosti uzavřeli a nebylo komu a proč je předávat.

Odcházíme s čistým štítem i stolem, jak by se řeklo.

Jen těsně před odletem na mě čekalo jedno překvapení.

„Říkala jsem ti, že se mnou smíš mít jen jedno dítě, že?“ řekla mi večer před odjezdem Elina. „Tak se připrav, že budeme mít spolu děti tři. Trojčata se počítají jako jedno a dalo by se říci, že máme další nezaslouženou kliku.“

„Vážně?“ rozzářil jsem se.

„Vážně,“ přikývla. „Co by sis přál víc, kluky nebo holky?“

„Kdybych si mohl ještě něco přát, tak aspoň jednu holku,“ řekl jsem. „Ale beru všechno, beztak už to teď neovlivníme.“

„Teď už to samozřejmě neovlivní nikdo, ale přání se ti splní, dokonce hned dvojitě,“ řekla Elina. „Ale připrav se na pořádnou fušku!“

„Jenže radostnou fušku!“ dodal jsem.


 © 2018 Václav Semerád, Praha

  

Konec

Zpět Obsah

© 2018 Václav Semerád, Praha

Slovník


Perun = jedno z božstev Slovanů, vládce hromů a blesků

Abfyraib = říše vzniklá ve stejnojmenném světě

Ajznbón = eisenbahn (něm.) železnice, železničář

Beridaz = sousední svět přístupný branami flége

bjogrít = vějířovité propojení telepatů, umožňující telepatické »konference«

blgdu slezta = »zrnko pravdy« - extrémní zesílení telepatické citlivosti umožňující čtení myšlenek i proti vůli čteného

byraž = přístroj pro vytváření silgbijí

bywefera = digitální záznam předmětu, umožňující později jeho úplnou rekonstrukci

Charbínové = menšina na Beridazu, jejíž příslušníci chodí zásadně zcela zahalení

chiat = zvláštní poddruh »ovrósje« - diagnostický červík

chrek sýf = »Žijte v pokoji!« (pozdrav)

cvrlikavky = menší šestinozí létající tvorové s dlouhými prostředními nohami a létací blánou

czenglish = jazyková zpotvořenina vzniklá smícháním češtiny s angličtinou

dzevogda = syntezátor programovatelných potravinářských kvasinek

dzivugde = naprogramované potravinářské kvasinky v ampulích, určené pro samostatné zpracování

flége = propust mezi sousedními vesmíry

floznich = stavební kostky technologie Slinchimů

gazač = okřídlené zvíře velikosti koně, používané kdysi k dopravě ve světě Gotnylea

giroz = drobné létající zvíře, vzdáleně příbuzné netopýrům

Gott mit uns = »Bůh je s námi« - nápis na přezkách německých opasků od uniforem

Gotnylea = původní domov Karmídů, zničený explozí příliš blízké hvězdy. Osídlený převážně šestikončetinovými tvory

Greenpeace = ekologická organizace s celosvětovým vlivem

gulag = Glavnoje Upravlenije LAGerjami neboli hlavní správa táborů (pracovních i vyhlazovacích), sovětská obdoba britských, německých a amerických koncentračních táborů, pyšnící se rekordy v počtu mrtvých

hexapus = chobotnice velikosti šatní skříně se šesti desetimetrovými chapadly

holajvíchy = dálkové učení

horké peří = nebezpečný, spalující jev v »Zóně« (ze scifi »Stalker« bratří Strugackých)

ičhi bjote = »Nápodobně« (odpověď na pozdrav)

ichpel = potvrzení příkazu (»provedu«)

ježibabí rosol = (koloidní plyn) velice nebezpečná žíravá substance, rozpouštějící v lidech kosti (ze scifi »Stalker« bratří Strugackých)

Kalašnikov = ruský konstruktér útočné pušky, velice rozšířené ve všech světových konfliktech

kandrdas = začínající herec

Karmídi = lidská skupina okřídlených bytostí

kegiako = očistná místnost, obdoba koupelny

kerber = tříhlavý pes z řecké mytologie, zde tříhlavá šelmička velikosti vlčáka, díky třem hlavám nebezpečnější

klaustrofobie = strach z malých prostor

komáří mýtiny = (gravikoncentráty) oblasti zvýšené gravitace (ze scifi »Stalker« bratří Strugackých)

měňavky = nebezpeční všežraví obří prvoci (podle vzoru »améb z Gíjó« z mé scifi »Sorky«)

misar = posthypnotický příkaz »zapomeň«

Okdrókové = lidská skupina dvourukých, migrantů ze světa Okdróku, postiženého katastrofou

orev = domorodý název šestinohých vlků

OSPOD = Orgán sociálně-právní ochrany dětí, česká sestra Barnevernetu, bohužel stejně drakonická

ovrósje = léčební červi Slinchimů

papašík = šestinohý mimozemský všežravý tvor, schopný dorůst až půl tuny

pereku = mimozemské silové pole »prócho« vytvářející průhledné i neprůhledné dveře, případně i se strukturou

pesde = požadavek na zobrazení »mapy«

pigčó = žádost o zvětšení měřítka mapy a zobrazení většího prostoru

placatice = lidově plochá láhev, zde plochý měch na mnoha nožičkách s řadou menších čelistí na přední straně

plíživky = obří noční pijavice, živící se krví spících tvorů

prócho = silové pole umožňující různé využití

repete = opakování (lat.)

Requiescat in pace = odpočívej v pokoji, R.I.P., častý nápis na náhrobcích

rihigte = = zobrazení popisků mapy

Šédyš = světové kybernetické středisko

Seksinové = lidská skupina původních čtyřrukých

silgbij = geneticky identická kopie živého tvora, jenže bez života

skřípavka = šestinohá kočkovitá šelma velikosti našeho rysa, pověstná schopností šplhat přes ploty, s tuhým masem

Slinchim = lidská skupina dvourukých (zakladatelé Abfyraibu)

Struldbrugové = nesmrtelní ubožáci z Gulliverových cest, ukazující marnost lidské touhy po nesmrtelnosti

stubie = přirozená délková jednotka na Abfyraibu (cca 21 cm = vlnová délka vodíku)

šturmkvér = SturmGewehr 44 - německá útočná puška z konce 2. světové války

Sudajev = ruský konstruktér samopalů z 2.světové války

sůsoj = blok vědomostí připravený pro strojové učení

svakulége = psychoúder, psychická zbraň

syrsa = spínače určené i pro jiný přístup než výhradně telepatií

tučori = pracovní oblek Slinchimů

yprim = zobrazení (uměleckého díla i dokumentů)

zcinčó = žádost o zmenšení měřítka mapy a podrobnějšího zobrazení

zjóncigó = agresívní psychická rezonance, umožňující vnucování vůle živým tvorům

zubinatci = tvorové skládající se z ploché hlavy a šesti dlouhých nohou, pověstní zubatou tlamou přes celou šířku hlavy

zuzlity = bezpilotní dopravní prostředky Slinchimů, podobající se bublinám silového pole

Anotace


Už začátek té cesty vypadal podezřele. Kdo kdy ve světě slyšel o zvířeti se šesti nohama?

Jenže pohled zblízka na to výjimečné zvíře nedovolil žádné pochybnosti. Vlk v beránčím kožichu, zato se šesti nohama, byl příliš skutečný! Co s tím? Vždyť to nabourává všechny světové biologické teorie! Může to mít spoustu možných vysvětlení. Buď jsou naše biologické teorie vadné, nebo... nebo to zvíře prostě do našeho světa nepatří...

Jenže to neznámé zvíře je jen začátek. Záhady tím nekončí, ale začínají. Jeskyně Čertova díra je očividně plná záhad. Léčivý modrý mech, neznámá zvířata... Podaří se tohle klubko záhad někdy rozmotat?

Poznámky pod čarou


1 Nejen Greenpeace, khaki aktivistů je víc odrůd

2 Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP09) vyúčtovala večeři za 9.000 Kč - a proplatili jí to! Musí přece reprezentovat! Ministryně obrany Šlechtová platila za VIP salónek na letišti 300.000 Kč a také jí to prošlo! To se jim to hoduje, když to daňové ovce zaplatí! Kdyby aspoň při tom tolik nemlaskali!

3 Zejména když navazující linky provozují různí soukromí dopravci...

4 Člověk člověku vlkem.

5 Obraz dnešních venkovských hospod, bída s nouzí...

6 Měňavky (améby z Gíjó) se objevují i v jiné mé knize „Sorky“. Proč ne?

7 Jedině ve filmech z Hollywoodu se ve všech galaxiích mluví zásadně anglicky...

8 Kdo jste? (rus.)

9 Jsme návštěvníci ze Země (rus.)

10 Vy jste Rusové?

11 Ne, jsme Češi.

12 stubie = přibližně 21cm

13 Postava vypůjčená (a pozměněná) od jiného autora, který mě jistě nezažaluje...

14 Červy »ovrósje« najdete ve více mých knihách. Proč? Líbí se mi a doufám, že Vám také!

15 Je zřejmé, že některé skutečné historické postavy byly až dosud špatně vykládané...

16 O skutečných historických postavách kolují mezi lidmi představy odlišné od skutečnosti...

17 Skutečný názor právníka na internetu!

18 Tato praxe je v arabských zemích běžná, nejen v Egyptě

19 Pozor, to není scifi, to je skutečnost!

20 Planeta Evilone se dá chápat jako Evil-One, anglicky »Ďábel číslo jedna«. Není to úmysl. Ten název vypadl z šifrovacího programu, když měl převést slovo »Amerika«. Že by další nechtěné proroctví?

21 Ano, i takové právníky máme!

22 Pomalu, ale nezadržitelně se k tomu blížíme...

23 Poplach...

24 Pozor, to není scifi, to je skutečnost! Mikrovlny ve vyšší intenzitě sterilizují!

25 Tak se přece i naše Policie předvádí!

26 Bohužel, je to historická skutečnost.

27 Bohužel...

28 Bohužel, to se skutečně stalo.

29 When injustice becomes law, resistance becomes duty (Henry David Thoreau, Slavery in Massachusetts, 1854)

30 Kniha »Piknik u cesty(Stalker)« od bratrů Strugackých

31 Pozor, to není výmysl, to se opravdu stalo!

32 Francesco Schettino, italský námořní kapitán, najel s luxusní výletní lodí Costa Concordia 13. ledna 2012 na skalisko a opustil loď mezi prvními. Zemřelo 32 lidí.

33 When injustice becomes law, resistance becomes duty (Henry David Thoreau, Slavery in Massachusetts, 1854)

34 Atrakce podle vzorů z knihy bratří Strugackých »Piknik u cesty« nejsou tak nebezpečné.

35 Always forgive your enemies. Nothing annoys them so much. (Oscar Wilde)

36 To není výmysl, to je skutečnost.

37 Sami Američané to přiznávají.

38 Některé nápady vypadají opravdu šíleně. Zkuste se ale nad nimi zamyslet!

39 Třeba M.C.Putna

40 gaučing = životní styl - všechno sledovat z pohodlí svého gauče

41 Hyeny jistě prominou...

Další knihy ve skupině Světy za závěsem:


Kniha (nebo kočka?)

Rusalky

Skřítci - z mimosvěta

Jukagyri (hrad poslední naděje)

Orizemě (svět poslední naděje)

Zuznelai (světy za kráterem)

Poustevník

Veverky (Sciurus sapiens)

Brochikea

Boxduroy - svět pod skálou

24.03.2019 11:28


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od X-Chaos: 25/4 v 16:57 na téma: §Paza : Na to, že Ála byla takovou propagátorkou nenápadnosti a rozmyslu ?? Nevím, nevím :-)
25.04 SW: No právě! Však už toho lituje! A to ještě neschytala výčitky od kluků! No jo, každému se může udělat rudo před očima...:-)

Domů
Statistiky

"Beridaz" (komentáře)

Téma=§Beri Hlasovalo 10, celkem 48 hvězd, průměr=4.80.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

 

 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: sedumsetdvášedesát = (nejsi robot?)    (68 příspěvků).  

! Dnes 2 !příspěvky s přílepky  (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

Přílepky dnes: §Paza

2. Jméno: vgj

 

Info: Václav Jansa

 Přidat přílepek!?

31.10.2018 v 13:50 id: 1295472

Tak gratulujeme Vítkovi k otcovství.


věrka: A SW k další knížce... (03.11.2018 14:32)


jaxx: Jen bych změnil trojčata na dvojčata. Pokut to jsou hladovci, co vypijí všechno mléko z prsou, tak se to třetí musí vyživovat uměle a to nedělá dobrotu. Další možnost je kojná, ale i tak... (03.11.2018 14:57)


věrka: Bez obav! Já měla dceru císařem a musela jsem ji krmit umělou výživou od narození. (04.11.2018 08:36)


vgj: Nepochybuji, že půjde vyrobit i lidské mléko z trávy... A holt se budou u prsu střídat. Také máme flaškovce (díky výborné péči personálu v Motole... ). (04.11.2018 22:04)


3. Jméno: Annna

 

 

 Přidat přílepek!?

25.10.2018 v 23:08 id: 1295059

Prázdno pod názvem této kapitoly se mi jeví jako čtenářova muka.


SW: Pro mě byla muka kapitola předtím, protože to byl mezičas, který jsem musel napsat, ale moc se toho nedělo. (26.10.2018 06:38)


Annna: Moc Vám fandím! (26.10.2018 22:01)


Annna: Limity, korektura:

Delegace Slinchimů se u nás ohlásila, (čárka, věta podř.) právě když jsme rozmisťovali...

Slinchimové byli tři, (čárka) a když se k nám připojil Slávek...

Slinchimové se nám rychle přizpůsobili, (čárka) a když nás chtěla zdejší číšnice...

Slinchimská jídla si tu dlouho nikdo neporoučel, ale v nabídce byla, (čárka) a číšnice odešla splnit...

Co jsme mohli posoudit, všichni splňují naše podmínky, (čárka, zápor, p. odporovací) a útěk v nebezpečí smrti v (mezera) našich podmínkách není...

Beridaz hostí kromě původních obyvatel několik dalších ras, (čárka, zápor) a nemůžeme se...

ale ani ta katastrofa není jistá, (čárka, zápor) a bez Beridazu by to hrozilo i těm...

Na záchranu člověka jako živočišného druhu by to ovšem stačilo, (čárka, zápor) a na víc nemáme...

Titanik měl také člunů příliš málo, (čárka, záporný důsledek) a nemohl zachránit všechny...

Mraveniště vzniklo až později, (čárka, zápor) a my dva jsme netoužili po dalším stěhování.

Mraveniště tady plní úlohu města (čárku pryč, až na to není věta) až na to, že nemá ulice.

doletí na okraj, (čárka, věta vysvětluje, neslučuje) a tam se přes zábradlí vznese.

pár »ořechových lahví« s nápoji, (čárka, a pak...) a hurá na cestu!

zda nahoře ze břehu (čárku pryč, hodnota slučovací) nebo dole z pláží, případně z různých stran...

vyčistili je, začali ostatním dělat průvodce, (čárka, zápor) a nevadili jim ani návštěvníci... (27.10.2018 22:47)


SW: Díky velice, opravuji. A vzal jsem to od první kapitoly, je toho tam až až... (28.10.2018 00:06)


4. Jméno: RobertDraskoczy

 

 

 Přidat přílepek!?

24.10.2018 v 23:00 id: 1295055

No nehnevajte sa na mna Pane Semerad ale precital som vsetky vase knihy a k niektorym sa rad vraciam,bohuzial v tomto pribehu nepisete ako bol potrestany vlastizradca ktory to sposobil Pan Farar A ani co sa stalo s ludmi (nesmrtelnymi) z doby ked bola Pani Elina mlada....Dakujem vopred za odpovede a vysvetlenia a tesim sa na dalsie pokracovanie pribehu.Zelam Vam i Vasej rodine vela zdravia i vela peknych a prijemnych dni v zivote, aby ste sa len s dobrymi ludmi stretavali.


SW: Vždyť ještě není konec! (25.10.2018 08:39)


SW: Myslím, že farář byl potrestaný přiměřeně... (03.11.2018 10:56)


5. Jméno: knihomol

 

 

 Přidat přílepek!?

22.09.2018 v 13:04 id: 1294986

Takže Migranti dopadli jako Mikroni?


SW: Ani ne. Mikrony jsem prostě zrušil, Migranti se stali třetím dílem Beridazu. Dokonce uvažuji o spojení Jukagyri a Orizemě... (22.09.2018 14:03)


Mirajz: pro SW: Uvažujete Jukagyri a Orizemě o prostém spojení, nebo to spojení literárne nově zpracujete? (23.09.2018 06:10)


SW: Asi by šlo o prosté sjednocení. Vyškrtnu "Následuje...", možná udělám "1.díl: Jukagyri" a "2.díl: Orizemě" a jmenovalo by se to celé "Orizemě"... Možná to přeformátuji z A5 na B5 (to se opticky značně sníží počet stránek). Poustevník by se ve formátu A5 nevešel do limitu tiskárny, ve formátu B5 měl ještě rezervu.

Mrzí mě, že románu "Přítel" ani přeformátování na B5 nepomůže (redukoval by se z 1055 na 695 stránek a to je pořád nad limitem...) (23.09.2018 08:10)


jiho: Jestli se připravují tištěná vydání, tak bych se přimlouval také za GSMB a JupDucha. Z GSMB alespoň Giveruz a Fulgiu, když už ne komplet. Chápu, že ty horké novinky jsou tak nějak atraktivní, ale jako důchodce snad mám na "staromilství" taky nárok. (Knihy Poustevník a Veverčí příhody by mi měly dorazit asi v pondělí ) (23.09.2018 10:40)


SW: Spojovat Jukagyri a Orizemě nebudu. Výsledek by se nevešel do tiskárny. (24.09.2018 18:46)


SW: Podařilo se mi román "Přítel" učesat pod 500 stránek B5, ale teď nic vydávat nebudu, dokud na to jako důchodce nenašetřím. Vydávání knih malonákladem není levná záležitost a když vydám jen tolik knih, kolik rozdám (+ sobě), je to vždy ztrátové. Pokud jsem tady rozesílal knihy poštou, byly za režijní cenu tj. bez výdělku (vzal to čert, na knihách beztak v Čechách nikdo nezbohatne). Kdo jste je měli ode mne, podívejte se, zač se tytéž knížky prodávají dnes (např. https://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/18-1-SCI-FI/0/5/963-Semerad-Vaclav-Andilek ), ať vidíte, že nekecám. Vydávání malonákladem má jen dvě výhody. A) potěším se knihou na papíře, B) dostane se k lidem prostřednictvím povinných výtisků do knihoven, tedy podle hesla "Ni zisk, ni slávu!" (26.10.2018 16:48)


6. Jméno: MiHo

 

 

 Přidat přílepek!?

18.09.2018 v 16:28 id: 1294981

Uff! Jsem se malinko vyděsil, ale zdá se, že: "Takže kniha "Migranti" je definitivně rozprášená." znamená jenom to, že děj Beridazu uhnul do nekompatibilna.

 

A podle barvy následující věta není mezi posledními úpravami, takže hlásím error:

»Znám se s předsedou vašeho družstva !$$$$$!R17 odedávna,« usmál se na dálku Vladislav. »Potkali jsme se včera v obchodě a pak jsme si sedli v parku na lavičku, tam snad nejsou kamery. !$$$$$!R01 mi řekl, že vám tam Policie nechala kameru, nebo aspoň štěnici.«

Hodně zdaru!


SW: Vzniklo to tím, že jsem převedl text, ale ne seznam postav... (viz poznámka na konci poslední kapitoly) (18.09.2018 21:24)


Mirajz: Mám dojem, že poznámky pod čarou v kapitole "Překážky návratu" jsou jaksi o něčem jiném (19.09.2018 21:05)


SW: Správný postřeh. Došlo k tomu tím, že při vložení poznámky někam vpředu dojde u LibreOffice k přečíslování poznámek. Jenže pouhá změna poznámky se nevyhodnocovala jako nutnost výměny kapitoly. To jsem tam musel doplnit. Mimochodem, bylo to na více místech... (20.09.2018 11:32)


7. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 Přidat přílepek!?

15.09.2018 v 20:34 id: 1294975

Takže kniha "Migranti" je definitivně rozprášená... RIP Ale jedeme dál, nic se neděje.


8. Jméno: PePa-XY

 

 

 Přidat přílepek!?

11.09.2018 v 18:50 id: 1294966

Ano, sám daleko nejvíce používám e-knihy v EPUB (pohodlně se v případě potřeby dají upravovat v programu Sigil), ale na rychlé prohlížení v PC používám portable program SumatraPDF, který umí několikero formátů včetně i toho PDB. Takže když někde "najdu" nějakou zajímavou knihu pouze ve formátu PDB, tak po bleskovém stažení také bleskově zjistím, zda je v pořádku "čeština".


9. Jméno: PePa-XY

 

 

 Přidat přílepek!?

10.09.2018 v 02:38 id: 1294963

Aha, tak už jsem na to myslím přišel! Pokud tedy dáváte EPUB do Calibre k převodu do PDB, tak po označení vlevo předposlední dole Výstup PDB (tedy alespoň u mého Calibre 3.31 64-bit) se v pravé části okna za řádkem: Kódování výstupu zobrazí cp1252, což je právě asi ta chyba. Bohužel, i když se to nastaví na utf-8, tak sice PDB se vytvoří správně, ale bohužel Calibre při svém dalším spuštění tam nacpe zase tu cp1252!

Jinak já soubory PDB běžně čtu, neb jsou menší, rychlejší a bez zbytečných "serepetiček" (pardon...). A pokud je potřebuji převést na čistý text, tak používám utilitu pdb2txt.exe, (PSPad používá něco podobného).

Jinak pro Mirajz: Zkus si stáhnout např. Kejvalku.pdb a otevřít v PSPadu. A pak sem napiš, jak jsi dopadl...


Mirajz: Tak jsem dopad jako sedláci u Chlumce. Já se snad picnu. (10.09.2018 14:54)


SW: Na čtení PDB mám jeden prográmek na PC (Wokna) a pár na tabletu (Android). Prakticky všechny selhávají, když jim předhodím PDB vytvořené jinde. Takže jsem si řekl, bude nejlepší nechat to na Calibre. Díky za podnět, zkusím všechny PDB převést znovu z EPUB se zvýšenou pozorností na kódování UTF-8.

Když si necháte EPUB vygenerovat bez obrázků, budou úsporné jako PDB. Kvůli tomu jsem tam ten parametr dával

Jinak opět díky za podnět, chybami se člověk učí! (11.09.2018 10:31)


10. Jméno: knihomol

 

 

 Přidat přílepek!?

06.09.2018 v 15:29 id: 1294956

Tři dny jsem byl mimo a po Migrantech se slehla zem včetně Čerta. Co se děje? O něco jsem přišel?


jaxx: Dočasně odloženo. Akorát doufám, že to nebude 20 let. Viz příspěvek 28.08.2018 v 14:56 id: 1294930 (06.09.2018 18:04)


SW: Beridaz trochu předělávám. Civilizace na Beridazu se ještě trochu vzdálí pozemské a nebude asi tak tolerantní (začátek se ještě moc nemění, později to přijde). (Tím pádem "Migranti" nemají na co navazovat). (Přesněji - musí navázat jinak.) (09.09.2018 20:15)Komentáře

Začátek


Přílepky dnes: §Paza