Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah

Svítání v Červáncích

V Praze zůstal nakonec jen pan Vladislav Zachariáš a čtyři mladí Struldbrugové, kterým se ještě do Beridazu nechtělo. Pro jistotu jsme s nimi nacvičili odlet skrz jeskyně Čertovy díry a seznámili je se strážci pod velením učitele Břéťi Formana, výstižně nazývaného »principál Zóny«. Vchod do Katakomb je zamaskovaný tak dokonale, že ho nezasvěcený neobjeví, a k jeho otevření je navíc nutná telepatie. Panu faráři ani ta nepomůže, neboť o vchodu neví. Navíc by musel projít kolem vesničanů, kteří by k němu asi nebyli milí.

Elina se ještě zaměřila na Struldbrugy jinde po světě. Ve Vídni objevila osm dalších, ale do Beridazu jsme z nich přivezli jen pět a jen tři měli své rodiny, které jsme přibrali s nimi. Dva z těch pěti rezignovali a žili raději osaměle, než aby si našli další životní partnery. Nicméně i ty jsme do Beridazu přivezli. Však oni se mezi sobě podobnými jistě brzy přizpůsobí.

Tři jsme museli nechat na Zemi. O něčem svědčilo už to, že se všichni tři považovali za šlechtice. Když jim Elina věnovala »ovrósje«, byli to ještě normální lidé a Elina je považovala za umělce, kteří by si delší život zasloužili. Jenže těmto třem se umělecký život brzy znelíbil. Výhodou pro ně bylo, že se mezi sebou znali a mohli se vzájemně podporovat. Jenže když Moritz přišel na to, jak se snadno stát šlechticem, poradil to svým kamarádům a brzy se všichni tři pyšnili erbem. K tomu jim postačilo vzít si za manželky dcery ze šlechtického rodu a jak se Elina brzy dozvěděla, Moritz to »vylepšil« tím, že svou mladou choť pár let po svatbě, když se mu už znelíbila, velice rafinovaně otrávil. Tím si ale sám zabouchl dveře do Beridazu, Elina se od něho zděšeně odvrátila. Druzí dva nebyli tak otrlí, aby kvůli titulu a erbu vraždili, ale prostě počkali, až jejich manželky kněžny umřou. Naštěstí s nimi děti neměli, zato přišli na to, jak si tituly zachovat, i když museli, tak jako Elina, občas měnit identitu.

Do Beridazu je vzít odmítla, ostatně se tam ani sami nehrnuli. Měli se přece na Zemi doslova jako knížata! Za zděděné majetky i tituly i tuto možnost prodali.

Všichni ji samozřejmě poznali, ale tihle tři jí dávali od začátku najevo, že ji považují za plebs. Byli přece urozená knížata ze starých šlechtických rodů a Elina pro ně byla pouhá zpěvačka odněkud z Řecka. A navíc se opovážila připomínat jim, jak je potkala, dokud se živili tím potrhlým komediantstvím!

Elina je neobdivovala ani nelitovala. Moritzovi dokonce v nestřežené chvíli »vylepšila« víno roztokem kanabinoidů, měli jsme ho od návštěvy Boleslavských dostatečnou zásobu. Ale použila ho jen u pana knížete Moritze, oba jeho kamarádi podle ní neměli pro vraždu dost otrlosti.

Uvidíme, jak se kníže Moritz vyrovná se stárnutím, které na něho dolehne jako na »okolní plebs«...


Jeden z Vídeňských Struldbrugů Richard Elině vypověděl, co znal o dalších třech bývalých kamarádech.

Giuliano se za poslední války přidal k italským fašistům a když se dostal do zajetí partyzánů, rozkousl raději připravenou ampulku cyankáli, předem zašitou v límci košile. Předešel tím partyzánský soud a popravu oběšením, která postihla jeho kamarády, zajaté spolu s ním.

Gustav Adolf údajně zahynul při americkém bombardování Drážďan. Bylo tam tolik mrtvých, že nebylo možné všechny identifikovat, ale záhuba Gustava Adolfa byla velice pravděpodobná. Richard si předtím s Gustavem často psali, ale po válce do Vídně žádný další dopis od Gustava nepřišel, takže se zprávě o jeho smrti dalo věřit.

Zato Johan, který emigroval v předminulém století do Ameriky, dnes docela určitě žije. Říká si prý Johny, ale jeho současné příjmení si Richard nepamatoval. Věděl jen, že je generálem armády USA a na bývalé kolegy se dívá spatra, neboť je považuje za změkčilé staromilce ze zahnívající Evropy. Už podle toho se Elina rozhodla cestu do Spojených států nepodnikat. Podle všech známek by si generál Johny zasloužil nepozorovaně vypít obsah lahvičky kanabinoidů, ale kvůli tomu nemělo smysl riskovat cestu do Spojených států.

V Evropě tak mohli zůstat ještě dva, možná tři Struldbrugové, o kterých ale Elina nevěděla. Necítila ani jejich blízkost, i když tvrdila, že pražské Struldbrugy cítí až z Kolína. Schválně jsme proletěli křížem krážem okruh českého Šédyše a poblíž Rakouska si Elina dávala obzvláštní pozor. Kolem Vídně a Lince cítila jen tři vídeňská knížátka, nikoho jiného.

Že by to bylo všechno? Vždyť v Evropě dala »ovrósje« několika desítkám vybraných lidí, převážně z uměleckých kruhů! Jenže je také pravdou, že Evropou prošly jen v minulém století dvě nejničivější světové války, ve kterých němečtí vůdcové nahnali do armády všechny muže, od usmrkaných kluků po slabostí se třesoucí staříky. Kosti dalších dnes pravděpodobně leží v hromadných hrobech poblíž Verdunu, v Itálii a kdoví, možná až u Stalingradu.

Budiž jim tam země lehká!


Propátrali jsme, co se dalo, ale pak to Elina vzdala a odletěli jsme spolu do Beridazu. Tím naše působení na Zemi skončilo. Budeme se tam občas vracet, ale další Struldbrugy dělat nesmíme. Porada přátel v Červáncích se shodla na tom, že se musíme zaměřit na stabilizaci a přizpůsobení naší kolonie na Beridazu. Nejsme tu první, cestičku nám prošlapali Řekové, Srbové i Rusové, máme nač navazovat. Všichni vesničané vřele schválili moji akci proti panu faráři i Elininu proti knížeti Moritzovi. Dostali lepší příležitost než ostatní, ale rozhodli se jít proti nám. Pan farář může být díky používání telepatického psychonátlaku »zjóncigó« úspěšným církevním hodnostářem a kdoví, třeba to ještě dotáhne vysoko. Ale i kdyby se nakonec stal papežem, dlouho jím nebude.

Slinchimové nás za použití roztoku kanabinoidů nepokárali. Shodli se brzy na názoru, že nešlo o způsobení škody, jen o odebrání nezasloužených výhod. Jiní by byli za takové dary vděční, ale na Zemi nejsou ani zdaleka všichni takoví, jimž je Beridaz otevřený. Není tu dostatek místa ani pro všechny, kdo by si to na Zemi zasloužili, natož pro darebáky, udavače a nedejbože úkladné vrahy.

Soudce Zarón nám dodal několik rad a od něho měly jistě nějakou váhu.

První rada byla, aby se všichni, kdo si do Beridazu přivezli nedospělé děti, zaměřili především na ně. Zdůvodnil to tím, že na Zemi jsou děti často zanedbané a nevychované. Podle jeho rady jsme měli východu dětí považovat za zaměstnání »na plný úvazek« a starat se, aby děti nerostly jako dříví v lese pod vlivem svých pochybných part. No, stačí vzpomenout si na rozjívence jako jsou Ruda a Markétka Boleslavských! Jejich rodičům to Elina navrhovala už na Zemi. A bude to nutné. Rodiče by měli být za výchovu dětí zodpovědní, a ne jako je na Zemi obvyklé, že se vina za mladistvé delikventy dává škole a učitelům. Na Beridazu nejsou školy v pozemském smyslu, tady nebudou učitelé napravovat zanedbanou výchovu dětí, jejichž rodiče se příliš upnuli na práci, nebo ještě hůř, na kariéru. Tady se bude při posuzování mladistvých lumpáren ukazovat jenom na rodiče.

Napadlo mě, že povolání »učitel« není ani na Beridazu úplně odepsané, jen dostane trochu jinou náplň. Možná zavedeme výchovné poradce, pomáhající těm, kdo si s výchovou nevědí rady. Ale určitě nebudou za nikoho tahat kaštany z ohně a přebírat za ně zodpovědnost. Povolání »rodič« si musí získat vážnost samo.

Mě a Elinu to ostatně na Beridazu čeká také. Ale co, beztak jsme dítě chtěli! Musíme se starat, abychom nevychovali nějakého budižkničemu. Elina už to zná, ale já se mám čemu učit. Až na to, že na výchovu dětí neexistuje »sůsoj« a nedá se použít »holajvíchy«, které potřebné znalosti naleje do hlavy jako trychtýřem. Musíme se snažit pěkně postaru. A zodpovědněji, než je obvyklé na naší staré, ale nešťastné Zemi. Popravdě řečeno, už se na to těším. Těší se přece na to i Elina, i když to pro ni bude přinejmenším zpočátku těžší. Ale to je podle mě v pořádku. Kdo se na děti netěší, ten si je ani nezasluhuje.


Přípravy na příchod rodinného přírůstku nejsou v Beridazu tak složité jako na Zemi. Pro děti jsou zde vyhrazené Dětské ostrovy v subtropickém pásu, kam se dočasně stěhují rodiny ještě dříve, než se jim děti narodí, a kde zůstávají do pěti až deseti let věku dítěte. Slinchimové zaručují, že se na těchto ostrovech nenachází šelmy ani žádný jedovatý druh hmyzu, hadů ani jiných nebezpečných tvorů, které by mohly děti ohrozit. Doporučili odjet tam i rodinám s malými dětmi, je tam pro ně připravená osada pozemských dětí. Převahu tam dnes mají Rusové, ale je tam už i pár desítek rodičů s dětmi z Čech.

Pochopitelně je tam všechno připravené do posledního detailu, takže se tam nic vozit nemusí, kromě dětí a rodičů. Slinchimové považují výchovu dětí za tak důležitou, že se tam rodiče nesmí starat o nic jiného než o své potomky. Neříkají tomu však »dovolená«, ale »rodičovství« a považují to za důležitou činnost.

Také jsme se tam s Elinou chystali. K našemu štěstí jsme poslední dobou naše pozemské záležitosti uzavřeli a nebylo komu a proč je předávat.

Odcházíme s čistým štítem i stolem, jak by se řeklo.

Jen těsně před odletem na mě čekalo jedno překvapení.

„Říkala jsem ti, že se mnou smíš mít jen jedno dítě, že?“ řekla mi večer před odjezdem Elina. „Tak se připrav, že budeme mít spolu děti tři. Trojčata se počítají jako jedno a dalo by se říci, že máme další nezaslouženou kliku.“

„Vážně?“ rozzářil jsem se.

„Vážně,“ přikývla. „Co by sis přál víc, kluky nebo holky?“

„Kdybych si mohl ještě něco přát, tak aspoň jednu holku,“ řekl jsem. „Ale beru všechno, beztak už to teď neovlivníme.“

„Teď už to samozřejmě neovlivní nikdo, ale přání se ti splní, dokonce hned dvojitě,“ řekla Elina. „Ale připrav se na pořádnou fušku!“

„Jenže radostnou fušku!“ dodal jsem.


 © 2018 Václav Semerád, Praha

  

Konec

Zpět Obsah

© 2018 Václav Semerád, Praha

Slovník


Abfyraib = říše vzniklá ve stejnojmenném světě

Ajznbón = eisenbahn (něm.) železnice, železničář

Beridaz = sousední svět přístupný branami flége

bjogrít = vějířovité propojení telepatů, umožňující telepatické »konference«

blgdu slezta = »zrnko pravdy« - extrémní zesílení telepatické citlivosti umožňující čtení myšlenek i proti vůli čteného

byraž = přístroj pro vytváření silgbijí

bywefera = digitální záznam předmětu, umožňující později jeho úplnou rekonstrukci

Charbínové = menšina na Beridazu, jejíž příslušníci chodí zásadně zcela zahalení

chiat = zvláštní poddruh »ovrósje« - diagnostický červík

chrek sýf = »Žijte v pokoji!« (pozdrav)

cvrlikavky = menší šestinozí létající tvorové s dlouhými prostředními nohami a létací blánou

czenglish = jazyková zpotvořenina vzniklá smícháním češtiny s angličtinou

dzevogda = syntezátor programovatelných potravinářských kvasinek

dzivugde = naprogramované potravinářské kvasinky v ampulích, určené pro samostatné zpracování

flége = propust mezi sousedními vesmíry

floznich = stavební kostky technologie Slinchimů

gazač = okřídlené zvíře velikosti koně, používané kdysi k dopravě ve světě Gotnylea

giroz = drobné létající zvíře, vzdáleně příbuzné netopýrům

Gott mit uns = »Bůh je s námi« - nápis na přezkách německých opasků od uniforem

Gotnylea = původní domov Karmídů, zničený explozí příliš blízké hvězdy. Osídlený převážně šestikončetinovými tvory

Greenpeace = ekologická organizace s celosvětovým vlivem

gulag = Glavnoje Upravlenije LAGerjami neboli hlavní správa táborů (pracovních i vyhlazovacích), sovětská obdoba britských, německých a amerických koncentračních táborů, pyšnící se rekordy v počtu mrtvých

hexapus = chobotnice velikosti šatní skříně se šesti desetimetrovými chapadly

holajvíchy = dálkové učení

horké peří = nebezpečný, spalující jev v »Zóně« (ze scifi »Stalker« bratří Strugackých)

ičhi bjote = »Nápodobně« (odpověď na pozdrav)

ichpel = potvrzení příkazu (»provedu«)

ježibabí rosol = (koloidní plyn) velice nebezpečná žíravá substance, rozpouštějící v lidech kosti (ze scifi »Stalker« bratří Strugackých)

Kalašnikov = ruský konstruktér útočné pušky, velice rozšířené ve všech světových konfliktech

kandrdas = začínající herec

Karmídi = lidská skupina okřídlených bytostí

kegiako = očistná místnost, obdoba koupelny

kerber = tříhlavý pes z řecké mytologie, zde tříhlavá šelmička velikosti vlčáka, díky třem hlavám nebezpečnější

klaustrofobie = strach z malých prostor

komáří mýtiny = (gravikoncentráty) oblasti zvýšené gravitace (ze scifi »Stalker« bratří Strugackých)

měňavky = nebezpeční všežraví obří prvoci (podle vzoru »améb z Gíjó« z mé scifi »Sorky«)

misar = posthypnotický příkaz »zapomeň«

Okdrókové = lidská skupina dvourukých, migrantů ze světa Okdróku, postiženého katastrofou

orev = domorodý název šestinohých vlků

OSPOD = Orgán sociálně-právní ochrany dětí, česká sestra Barnevernetu, bohužel stejně drakonická

ovrósje = léčební červi Slinchimů

papašík = šestinohý mimozemský všežravý tvor, schopný dorůst až půl tuny

pereku = mimozemské silové pole »prócho« vytvářející průhledné i neprůhledné dveře, případně i se strukturou

Perun = jedno z božstev Slovanů, vládce hromů a blesků

pesde = požadavek na zobrazení »mapy«

pigčó = žádost o zvětšení měřítka mapy a zobrazení většího prostoru

placatice = lidově plochá láhev, zde plochý měch na mnoha nožičkách s řadou menších čelistí na přední straně

plíživky = obří noční pijavice, živící se krví spících tvorů

prócho = silové pole umožňující různé využití

repete = opakování (lat.)

Requiescat in pace = odpočívej v pokoji, R.I.P., častý nápis na náhrobcích

rihigte = = zobrazení popisků mapy

Šédyš = světové kybernetické středisko

Seksinové = lidská skupina původních čtyřrukých

silgbij = geneticky identická kopie živého tvora, jenže bez života

skřípavka = šestinohá kočkovitá šelma velikosti našeho rysa, pověstná schopností šplhat přes ploty, s tuhým masem

Slinchim = lidská skupina dvourukých (zakladatelé Abfyraibu)

Struldbrugové = nesmrtelní ubožáci z Gulliverových cest, ukazující marnost lidské touhy po nesmrtelnosti

stubie = přirozená délková jednotka na Abfyraibu (cca 21 cm = vlnová délka vodíku)

šturmkvér = SturmGewehr 44 - německá útočná puška z konce 2. světové války

Sudajev = ruský konstruktér samopalů z 2.světové války

sůsoj = blok vědomostí připravený pro strojové učení

svakulége = psychoúder, psychická zbraň

syrsa = spínače určené i pro jiný přístup než výhradně telepatií

tučori = pracovní oblek Slinchimů

yprim = zobrazení (uměleckého díla i dokumentů)

zcinčó = žádost o zmenšení měřítka mapy a podrobnějšího zobrazení

zjóncigó = agresívní psychická rezonance, umožňující vnucování vůle živým tvorům

zubinatci = tvorové skládající se z ploché hlavy a šesti dlouhých nohou, pověstní zubatou tlamou přes celou šířku hlavy

zuzlity = bezpilotní dopravní prostředky Slinchimů, podobající se bublinám silového pole


Poznámky


1 Nejen Greenpeace, khaki aktivistů je víc odrůd

2 Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP09) vyúčtovala večeři za 9.000 Kč - a proplatili jí to! Musí přece reprezentovat! Ministryně obrany Šlechtová platila za VIP salónek na letišti 300.000 Kč a také jí to prošlo! To se jim to hoduje, když to daňové ovce zaplatí! Kdyby aspoň při tom tolik nemlaskali!

3 Zejména když navazující linky provozují různí soukromí dopravci...

4 Člověk člověku vlkem.

5 Obraz dnešních venkovských hospod, bída s nouzí...

6 Měňavky (améby z Gíjó) se objevují i v jiné mé knize „Sorky“. Proč ne?

7 Jedině ve filmech z Hollywoodu se ve všech galaxiích mluví zásadně anglicky...

8 Kdo jste? (rus.)

9 Jsme návštěvníci ze Země (rus.)

10 Vy jste Rusové?

11 Ne, jsme Češi.

12 stubie = přibližně 21cm

13 Postava vypůjčená (a pozměněná) od jiného autora, který mě jistě nezažaluje...

14 Červy »ovrósje« najdete ve více mých knihách. Proč? Líbí se mi a doufám, že Vám také!

15 Je zřejmé, že některé skutečné historické postavy byly až dosud špatně vykládané...

16 O skutečných historických postavách kolují mezi lidmi představy odlišné od skutečnosti...

17 Skutečný názor právníka na internetu!

18 Tato praxe je v arabských zemích běžná, nejen v Egyptě

19 Pozor, to není scifi, to je skutečnost!

20 Planeta Evilone se dá chápat jako Evil-One, anglicky »Ďábel číslo jedna«. Není to úmysl. Ten název vypadl z šifrovacího programu, když měl převést slovo »Amerika«. Že by další nechtěné proroctví?

21 Ano, i takové právníky máme!

22 Pomalu, ale nezadržitelně se k tomu blížíme...

23 Poplach...

24 Pozor, to není scifi, to je skutečnost! Mikrovlny ve vyšší intenzitě sterilizují!

25 Tak se přece i naše Policie předvádí!

26 Bohužel, je to historická skutečnost.

27 Bohužel...

28 Bohužel, to se skutečně stalo.

29 When injustice becomes law, resistance becomes duty (Henry David Thoreau, Slavery in Massachusetts, 1854)

30 Kniha »Piknik u cesty(Stalker)« od bratrů Strugackých

31 Pozor, to není výmysl, to se opravdu stalo!

32 Francesco Schettino, italský námořní kapitán, najel s luxusní výletní lodí Costa Concordia 13. ledna 2012 na skalisko a opustil loď mezi prvními. Zemřelo 32 lidí.

33 When injustice becomes law, resistance becomes duty (Henry David Thoreau, Slavery in Massachusetts, 1854)

34 Atrakce podle vzorů z knihy bratří Strugackých »Piknik u cesty« nejsou tak nebezpečné.

35 Always forgive your enemies. Nothing annoys them so much. (Oscar Wilde)

36 To není výmysl, to je skutečnost.

37 Sami Američané to přiznávají.

38 Některé nápady vypadají opravdu šíleně. Zkuste se ale nad nimi zamyslet!

39 Třeba M.C.Putna

40 gaučing = životní styl - všechno sledovat z pohodlí svého gauče

41 Hyeny jistě prominou...

03.11.2018 14:05


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od MiHo: 15/11 na téma: §Duta : a) Pádu nedokázaly ani kvalitní důstojnické kanady. (Zabránit ?) b) V překryvné skalní desce byl v metrové výšce malý otvor, která procházel skrz desku. (otvordíra?) -) Ale jinak samozřejmě bomba jen tak dál, houšť a větší kapky prosím. :-D

Domů
Statistiky

"Beridaz" (komentáře)

Téma=§Beri Hlasovalo 10, celkem 48 hvězd, průměr=4.80.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

  Vetřelec

 
 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: dvastavosumnáct = (nejsi robot?)    (69 příspěvků).  

! Včera 1 !příspěvky s přílepky  (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

Přílepky včera: §Duta

2. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: §Admin

 Přidat přílepek!?

11.11.2018 v 23:33 id: 1295602

Trochu jsem předělával konverzní program a logiku úprav. Nebavilo mě neustále opravovat databázi, musel jsem to trochu zautomatizovat. Už nějakou dobu tady nepíšu jen já, ale jsou tu i další autoři - externisté. Těm teď umožňuji měnit popisky u autorů i u skupin, při opravách ve skupinách se knihy samy třídí podle pořadí ve skupině (a ne aby poslední opravená kniha byla vložena na poslední místo, poslední opravená "Zoidée" je teď už zase první) a hlavně, zavedl jsem možnost vkládat další autory a skupiny na dálku bez přímých zásahů do databáze. Takže mě na tyhle úpravy nebudou autoři-externisté potřebovat. Mohou se tedy stát "patrony" dalších, kteří si možná sami netroufají. A kdo má zájem, může to zkusit také. Stačí napsat mi mail, vložím jeho nick do seznamu "privilegovaných", aby získal práva používat konverzní program a může začít. (Uvažoval jsem pár vteřin o tom, že to dám prostě všem, ale doskočilo mi, že by to byla pastva pro trolly). Tak a jedeme dál...


3. Jméno: vgj

 

Info: Václav Jansa

 Přidat přílepek!?

31.10.2018 v 13:50 id: 1295472

Tak gratulujeme Vítkovi k otcovství.


věrka: A SW k další knížce... (03.11.2018 14:32)


jaxx: Jen bych změnil trojčata na dvojčata. Pokut to jsou hladovci, co vypijí všechno mléko z prsou, tak se to třetí musí vyživovat uměle a to nedělá dobrotu. Další možnost je kojná, ale i tak... (03.11.2018 14:57)


věrka: Bez obav! Já měla dceru císařem a musela jsem ji krmit umělou výživou od narození. (04.11.2018 08:36)


vgj: Nepochybuji, že půjde vyrobit i lidské mléko z trávy... A holt se budou u prsu střídat. Také máme flaškovce (díky výborné péči personálu v Motole... ). (04.11.2018 22:04)


4. Jméno: Annna

 

 

 Přidat přílepek!?

25.10.2018 v 23:08 id: 1295059

Prázdno pod názvem této kapitoly se mi jeví jako čtenářova muka.


SW: Pro mě byla muka kapitola předtím, protože to byl mezičas, který jsem musel napsat, ale moc se toho nedělo. (26.10.2018 06:38)


Annna: Moc Vám fandím! (26.10.2018 22:01)


Annna: Limity, korektura:

Delegace Slinchimů se u nás ohlásila, (čárka, věta podř.) právě když jsme rozmisťovali...

Slinchimové byli tři, (čárka) a když se k nám připojil Slávek...

Slinchimové se nám rychle přizpůsobili, (čárka) a když nás chtěla zdejší číšnice...

Slinchimská jídla si tu dlouho nikdo neporoučel, ale v nabídce byla, (čárka) a číšnice odešla splnit...

Co jsme mohli posoudit, všichni splňují naše podmínky, (čárka, zápor, p. odporovací) a útěk v nebezpečí smrti v (mezera) našich podmínkách není...

Beridaz hostí kromě původních obyvatel několik dalších ras, (čárka, zápor) a nemůžeme se...

ale ani ta katastrofa není jistá, (čárka, zápor) a bez Beridazu by to hrozilo i těm...

Na záchranu člověka jako živočišného druhu by to ovšem stačilo, (čárka, zápor) a na víc nemáme...

Titanik měl také člunů příliš málo, (čárka, záporný důsledek) a nemohl zachránit všechny...

Mraveniště vzniklo až později, (čárka, zápor) a my dva jsme netoužili po dalším stěhování.

Mraveniště tady plní úlohu města (čárku pryč, až na to není věta) až na to, že nemá ulice.

doletí na okraj, (čárka, věta vysvětluje, neslučuje) a tam se přes zábradlí vznese.

pár »ořechových lahví« s nápoji, (čárka, a pak...) a hurá na cestu!

zda nahoře ze břehu (čárku pryč, hodnota slučovací) nebo dole z pláží, případně z různých stran...

vyčistili je, začali ostatním dělat průvodce, (čárka, zápor) a nevadili jim ani návštěvníci... (27.10.2018 22:47)


SW: Díky velice, opravuji. A vzal jsem to od první kapitoly, je toho tam až až... (28.10.2018 00:06)


5. Jméno: RobertDraskoczy

 

 

 Přidat přílepek!?

24.10.2018 v 23:00 id: 1295055

No nehnevajte sa na mna Pane Semerad ale precital som vsetky vase knihy a k niektorym sa rad vraciam,bohuzial v tomto pribehu nepisete ako bol potrestany vlastizradca ktory to sposobil Pan Farar A ani co sa stalo s ludmi (nesmrtelnymi) z doby ked bola Pani Elina mlada....Dakujem vopred za odpovede a vysvetlenia a tesim sa na dalsie pokracovanie pribehu.Zelam Vam i Vasej rodine vela zdravia i vela peknych a prijemnych dni v zivote, aby ste sa len s dobrymi ludmi stretavali.


SW: Vždyť ještě není konec! (25.10.2018 08:39)


SW: Myslím, že farář byl potrestaný přiměřeně... (03.11.2018 10:56)Komentáře

Začátek


Přílepky včera: §Duta