Bez COOKIEs je omezený přístup!

Čamrdářské názvosloví

Zpět Obsah Dále

pojmenování: vysvětlení: cizojazyčný výraz:

auzrštál zabroušený trojhranný pilník k vytáčení misky der Ausserstahl

bombe vzor knoflíku připomínající bochník; „bochníčky“

Burghus druh perleti správně Burghos

copna dřevěný nástavec přitlačujícící lasturu k vrtáku

der Zapfen = čep

čamrda kovová káča – později knoflík

fazetka opracovaná lesklá část knoflíku fr.:la facette – lesklá strana

fazón vzor knoflíku – všeobecně fr.: la facon – střih, vzhled

fírek čtyřhran sloužící k dírkování knoflíků das Viereck

forkauf propůjčování, dávání na dluh der Vorkauf = předkup

futro výměnné dřevěné sklíčidlo das Futter = podšívka vnitřek

Goldfish druh perleti

gravírování zdobení povrchu knoflíku vzorem gravieren = rýt

gróz veletucet, 144 kusů gross = velký

heft dřevěné držadlo das Heft

hinterlan zadní opěrná lať na ponku die Lehne = opěradlo

holcna zařízení pro vrtání dvouděrových knoflíků das Holz = dřevo

hulšísle vzor knoflíku – dutá miska hohl = dutý, die Schüssel = mísa

hulštál pilník na vytváření vzorů knoflíků der Hulstahl

jelkostn plechová krabička na knoflíky

kesle vzor knoflíku – kotlík- prohlubeň ve středu der Kessel = kotel

kloty vzor knoflíku glatt = hladký

knódn esovitě tvarovaný okraj lastury, v místě srůstu der Knoten = uzel

koník pravá pohyblivá část ponku

láble vzor knoflíku

lampredl postranní opěra na ponku

lastura schránka mořského či říčního měkkýše

Lingha perleť z Perského zálivu

linie anglická míra 1/40 coule 0,635 mm

Makassar – škát

škát – perleť z moří kolem Celebesu

matriál perleťový materiál na výrobu knoflíků

miska vzor knoflíku připomínající misku

Mississippi americká říční perleť- nazývaná „mišina“

obchol nezpracovatelný perleťový odpad der Abfall = odpad

olium kyselina sírová – k opalování knoflíků

ostrý vzor knoflíku se zkosenými ostrými hranami

parýzek vzor knoflíku s vyvýšenými zaoblenými okraji

pekáček krabička, do níž padají vývrtky plátky rovné perleťové dílky

ponk soustruh na výrobu a obrábění knoflíků die Bank = stolice

prahy podélné dřevěné trámky ponku die Schwelle = prah

pulírování opalování a leštění knoflíků polieren = leštit

půra vrták se zuby ze zkrouceného ocelového plátku der Bohrer

půrfutro nástavec-soudek s děrami pro vypadávání návrtků der Bohrer, die Futter

půrmašina celá vrchní část ponku die Bohrmaschine = vrtací hlava

půrovat vyvrtávat knoflíky z lastur boren = vrtat

Racisch druh perleti – Rudé moře

rondelka surový neopracovaný knoflík, pouze vyvrtaný fr.: rond = kulatý

solckajst kyselina solná – používaná k opalování perleti Salzgeist

stojny dvojité svislé trámky ponku, spojené napříč švelemi stolice

ponk die Bank = stolice

šálka lastura ploché perleti die Schalle = mušle

šín dřevěná nebo kovová opěra pilníku – štálu die Schine = kolej, dlaha

šína kovová podložka

šísle vzor na knoflíku

šlajfka klínek k upevnění vrtáku do špuntu

šlejfování vyhlazování povrchu knoflíku

šlus dřevěné sklíčidlo

špalmesr nůž k rozsekávání silných návrtků na slabší das Spaltmesser

špingle mosazné vřeteno se závity pro výměnné díly die Spindel = vřeteno

špunt komolý nástavec, v němž je upevněna půra der Spunt = zátka

šrupování zarovnávání, obrušování vyvrtané rondelky schröpfen = ožínat

štál pilník der Stahl = ocel

štoky svislé podstavce, tvořící kostru ponku der Stock = podstavec

švele vůle, vodorovné spojnice kostry ponku die Schwelle = prahy

Tahiti „černá“ perleť z tichomořských ostrovů

talířek vzor knoflíku s vyvýšenými zaostřenými okraji

tokna předchůdce ložiska

trádování vytváření vzoru z návrtku drehen = vytáčet

transmise převodová kola

Trokas druh perletě

trokmašina nádobka s odkapávající vodou na vrták die Tropfmaschine

turchmarš dřevěný kryt půrfutra proti odlétání návrtků der Durchmarsch

turchšlág průbojník der Durchschlag

Uši název pro druh perletě

veřtat dílna,kde se vyráběly knoflíky die Werkstät = dílna

virtl vřeteník, soukolí obyčejně tří různě velkých kol der Wirt = rozdělovač

wulst vzor knoflíku – zaoblený, s prohlubní ve středu

zlaufování vyrovnání půry do vodorovné osy, vystřeďování laufen = běžet

 


Zpět Obsah Dále

Errata:

27.04.2020 11:29