Bez COOKIEs je omezený přístup!

Čučkaři? Koniáši!

Zpět Obsah Dále

Ředitel BIS se sešel s lidmi z ministerstva školství, civilní rozvědka chce změnit školní učebnice!

Čučkaři budou ministrovi školství radit, které historické události mají zmizet ze školních učebnic! BIS údajně vadí osvobození Československa Rudou armádou, které je prý chybně vykreslováno jako osvobození, když ve skutečnosti prý šlo o počátek okupace!

Vadí prý i Národní obrození, František L.Čelakovský a dobový Panslovanismus!

 Led 14, 2019

 

Rozvrat českého školství nabírá na obrátkách. Zástupci ministerstva školství se dnes setkali s ředitelem BIS Michalem Koudelkou ve věci nedávné výroční zprávy BIS, která kritizovala vliv sovětského modelu školství a výuky v českých školách. Tento nebetyčný blábol má pokračování, a to velmi nebezpečné. Čučkaři si dnes totiž zavolali na kobereček lidi z ministerstva školství, kteří už podle informací připravují revizi školních osnov na příští školní rok.

Ministr školství Robert Plaga (ANO)

Ministr školství Robert Plaga (ANO)

Ministr školství Robert Plaga (ANO) dokonce podle informací připustil, že výtky BIS k obsahu školních osnov jsou oprávněné!

Podle našich informací se chystá přepisování školních učebnic Dějepisu, Literární výchovy a dokonce i zeměpisu, jak nás informoval zdroj naší redakce s těmito výbušnými informacemi. Rozvědčíci se tak snaží měnit učební osnovy, což je v demokratické společnosti nepřípustné. Máme informace, co vadí čučkařům nejvíce.

 

Michovská zrada? Podle BIS už ne!<br>Pouze Mnichovský pakt nebo Mnichovská dohoda!

Michovská zrada? Podle BIS už ne!
Pouze Mnichovský pakt nebo Mnichovská dohoda!

Podle našeho zdroje, který má přístup k nové reformě školních osnov, je sledována snaha odstranit z hodin Literární výchovy celé kompletní sekce z učebnic, které popisují České národní obrození. Vadí především strakonický rodák František Ladislav Čelakovský, který byl jedním z největších panslovanistů z dob národního obrození a podle české rozvědky BIS se jeho dílu (např. Ohlas písní ruských) věnuje příliš mnoho prostoru.

Podle výbušné informace našeho zdroje se doslova v nálezové a posudkové zprávě nachází výroky o tom, že dnešní osnovy Národního obrození prý vykreslují německou kulturu a německý vliv v českých zemích neobjektivně, nepřátelsky a xenofobně, což je prý odvozeno od sovětského pohledu na úlohu germánského národa v Evropě, který v dnešní době není již žádoucí. Podle BISky dnešní výklad Národního obrození evokuje nepřátelství vůči Německu, což je prý falešný postoj, protože za 300 let Habsburské monarchie prý nikdo nikoho nenutil učit se německy, to prý nutili komunisté po roce 1948, aby se Češi učili rusky.

Rozvrat českých dějin, Koudelkovi rozvědčíci chtějí přepisovat české učebnice dějepisu a literatury!  

Neville Chamberlain s Mnichovskou dohodou v ruce po návratu do Londýna.

Neville Chamberlain s Mnichovskou dohodou v ruce po návratu do Londýna.

Další změny mají proběhnout v učebnicích dějepisu. Podle našeho zdroje vadí BIS hned výklad a forma několika období v meziválečném období. První výhradou jsou události okolo Mnichova v roce 1938. Podle BIS prý současné školství mluví o Mnichovské dohodě jako o »zradě«, což prý v dnešní době vyvolává nenávist k západním zemím a proruská propaganda toho prý každoročně využívá na dezinformačních českých webech. Podle historiků prý nešlo o zradu, ale o diplomatickou dohodu, kterou česká strana podepsala. (Emil Hácha skutečně na nátlak Adolfa Hitlera nakonec dokument podepsal.)

Česká rozvědka proto apeluje na Roberta Plagu (ANO), aby období Mnichova a roku 1938 přestalo být nazýváno „zradou“ a místo toho bylo použito jiné slovo, v dokumentu jsou navrhovány varianty jako „Mnichovská krize“, „Mnichovský pakt“, „Mnichovský protokol“ a nejvíce zastánců hovoří prý pro název „Mnichovská dohoda“, který je prý neutrální a nepodporuje dnešní ruský protizápadní narativ.

Michal Koudelka (vpravo).

Michal Koudelka (vpravo).

Další úpravy se mají dotknout českých bojovníků v Anglii za II.světové války a pozornost se má přesunout z východu a československé armády na východě pod velením Gen. Ludvíka Svobody v Buzuluku k českým letcům v Anglii. Rozvědce BIS vadí  dokonce i forma a narativ o Dukelské operaci, která prý je dnes historicky vykreslována lživě a podle sovětského výkladu. Učitelé by prý měli o bojích na Dukle během Karpatsko-dukelské operace vykládat v tom smyslu, že šlo o masakr československých vojáků na příkaz sovětského velení.

BIS dále vadí popis událostí v květnových dnech roku 1945. Sovětská armáda prý byla zodpovědná za smrt stovek českých občanů v Praze, kteří 5. května spustili Pražské povstání, ale sovětská vojska se do Prahy dostala až o 4 dny později. Stalin prý zakázal americkým vojskům v Plzni, aby přišly Praze na pomoc. Kdyby Američané osvobodili Prahu, Československo by se nikdy nestalo komunistickou zemí, uvádí v dokumentu BIS nález »analytické skupiny«. Kdo tuto skupinu tvoří, to se nám nepodařilo zjistit.

Rozvědčíkům vadí i současný výklad o Pražském jaru!  

Prý vykresluje část tehdejší KSČ jako reformisty, i když ve skutečnosti prý komunismus byla zločinná ideologie.  

Další výtkou BIS je výuka o kolektivizaci a znárodňování. Rozvědce vadí i nedostatečné pokrývání informací o Miladě Horákové a Václavu Havlovi. Stejně ale vadí i současný výklad Pražského jara. Podle BIS šlo o lidové hnutí za svobodu, zatímco dnešní osnovy popisují studentům rok 1968 jako reformní komunistické hnutí, což prý neodpovídá dobové pravdě a realitě. Studenti by prý mohli potom získat pocit, že komunistický režim měl podporu občanů v roce 1968 pro reformy, což prý neodpovídá dnešnímu pohledu na zločinný charakter komunismu, uvádí analytik BIS v poznámce k roku 1968. Změny v osnovách má na starosti Národní ústav pro vzdělávání, který do příštího roku by měl změny do osnov zahrnout, pokud tedy vyhoví požadavkům BIS na změny ve školních osnovách.

Jak sami vidíte, tajná služba se vrhla do ovlivňování českého školství, což se naposledy dělo za okupace v dobách Protektorátu Čechy a Morava, kdy německá tajná služba Sicherheitsdienst nařídila v květnu 1939, aby z českých škol zmizely z osnov úseky o období po roce 1918. Je však zajímavé, že ani nacistům nevadilo období Národního obrození, protože německá státní moc chtěla Čechům nechat něco z minulosti, aby se Češi nebouřili a fungoval pořádek a český průmysl. Je to absurdní, ale v roce 2019 vadí české rozvědce naše vlastní Národní obrození.

Je nanejvýš nutné odvolat dnešní vedení BIS, protože to, co předvádí v čele BIS současný ředitel, je národní bezpečnostní hrozba a pan prezident Miloš Zeman by měl iniciovat výměnu ředitele BIS, protože je naprosto nepřípustné, aby tajná služba koordinovala změny školních osnov!

Co s tím?

Sebrat děti a odvézt je do soukromé školy v cizině z dosahu Koudelky?  

Nenechávejte si tento skandál pro sebe, zalarmujte své poslance a politiky, zalarmujte učitele na školách, ať protestují, ať zamezí fašizaci a indoktrinaci českého školství českou tajnou službou. Pokud připustíme, aby rozvědčíci měnili učitelům školní osnovy, potom se stáváme svědky procesů, které si nedovolili ani nacisté za Protektorátu. Sahat českému národu na jeho základy novodobé historie, na Národní obrození, je nejen svatokrádež, ale i vlastizrada. Cílem je vymazání viny německého národa a rakouské šlechty na 300-leté porobě českého národa a na rozbití 1.republiky, relativizace německé viny a naopak vykreslení Rudé armády jako nepřítele a pomalu okupanta. Nakonec budou řešením pouze soukromé elitní školy, které budou vyučovat bez souhlasu ministerstva školství, v utajení, v podzemních bunkrech za šílené peníze, podobné školy už jsou ve Švýcarsku. Zápisy do těchto škol probíhají na Darknetu za bitcoiny. Nedávno jsem to ještě považoval za šílenost, proč by někdo zakládal ilegální školu bez státního povolení ministerstva, ale najednou mi to začíná docházet. Když nějací Koudelkové chtějí měnit našim dětem školní učebnice, je potřeba připravit se na všechno.

 -VK-

 Šéfredaktor AE News

https://aeronet.cz/news/reditel-bis-se-sesel-s-lidmi-z-ministerstva-skolstvi-civilni-rozvedka-chce-zmenit-skolni-ucebnice-cuckari-budou-ministrovi-skolstvi-radit-ktere-veci-a-historicke-udalosti-maji-zmizet-z-ucebnic/

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Budou-se-prepisovat-osnovy-dejepisu-Po-stiznostech-BIS-ministerstvo-zacalo-konat-566686

 


Zpět Obsah Dále

Errata:


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od jirkacbx: 24/10 v 22:45 na téma: Závodí : Jsem zvědav ,co tam zbytek lidí sežralo a ohlodalo.Docela drsný pokračování,ale úplně v souladu s románem :-)   =*=   25.10 SW : ...puška na stěně vystřelila... :-) (na to jsem se těšil...) ;

Domů
Statistiky

"Drby (neověřitelné)" (komentáře)

Téma=Čučkaři

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

25.10.2020  id: 1336022

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 370 e-mailu 25.10.2020 00:01 :

Změněn Závodí 24.10.2020 1100---2144

Změněn Noel 24.10.2020 1511-2019

Kapitola 49 dodána k "Závodí". 24.10.2020 2144   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


Přílepky dnes: Závodí

04.08.2019 13:50