Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo:

Můžete ponechat, co tady "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.


Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás již obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.


Vysvětlení:

Pro náhodné návštěvníky se tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Základní nastavení získáte, když jen stisknete .

Rozšířené přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta skrytých položek  MENU .


Na této webové stránce usnadňují přihlášení COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. změnit dětskou pojistku).


Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem tyto kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších!) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.

Zpět Obsah

Slovník některých výrazů z jazyka BAR

AGISAR - inteligentní živočich z planety Bardžá. Původně parazit, ale již od dávnověku žije s lidmi v symbióze. Dnes je to neocenitelný biologický pomocník. Původní druh se podobá chobotnici (vejde se do dlaní) s jemně šupinatou kůží tmavohnědé barvy, na vnitřní části chapadel nažloutlé. Novější druh je světlé žluté barvy, má pouze dvě delší chapadla (ostatní zakrněla) a žije uvnitř svého nositele. Oba druhy jsou stále hojně používány. První písemné záznamy o soužití agisarů s lidmi jsou na planetě Bardžá datovány z doby před 50.000 léty.

AGRÍŠI - hmyzí barbarská civilizace, sousedící s GSMB. Tato civilizace násilím obsadila více než 2000 planet, pokaždé s vyvražděním původního života. První setkání s touto civilizací bylo pro Galaktické společenství dramatické (50 miliónů mrtvých na straně GSMB), dnes již konflikty nehrozí, ale spolupráce se nijak neprojevuje.

AIGURA - středně vyspělá planeta. Jako jediná se připojila ke GSMB pomocí vlastních hvězdných lodí, létajících nadprostorem (viz igidhig). Od centrální planety Bardžá je vzdálena cca 1 700 světelných let a oddělena rozsáhlým prázdným prostorem, bez nadsvětelných letounů nepřekonatelným.

BAPORGY - antigravitační motory 1.typu (izolační), vynalezené před 50 tisíci lety na planetě Bardžá. Let s jejich použitím byl typický beztížným stavem v letadle po celou dobu letu.

BAR - oficiální jednotný jazyk, původem z planety Bardžá, používaný na všech planetách GSMB. Ujal se i u bytostí, jejichž řeč by byla pro humanoidy nevyslovitelná, neboť byl sestaven tak, aby ani jim nečinil potíže. Správu jazyka BAR má podle tradice jazykový ústav na planetě Bardžá, kam je nutné adresovat veškeré požadavky na změny (nezbytné například při objevech nebo vynálezech, které nemají odpovídající výraz ve slovníku).

BARBAR - bytosti schopné navzájem si škodit až do usmrcení. Galaktické společenství své obyvatele před barbary chrání zpravidla izolací a postupnou výchovou barbarů.

BARDŽÁ - centrální planeta Společenství GSMB. První ze všech světů GSMB pronikla do vesmíru a spojila stanicemi vjosuzgu více planet do Společenství. Po celá tisíciletí jako jediná ze Společenství vysílala své hvězdné lodi do vesmíru. Rovněž proslula i úrovní lékařství a biologie (viz agisar).

BEVUFE - též B-palivo. Biologická hmota s vysokým obsahem energie, uvolňované snadno rozkladem v katalyzačních vacích isún. Produktem je elektrický proud nebo teplo, odpadem voda a oxid uhlíku. Ve speciálních hořácích může být i spalována, hoří velice jasným plamenem (2500 C). Vynalezena na Bardžá před 45 000 lety.

BIFARNA - vodní rostlina produkující sladké, slabě nakyslé plody (zpravidla tvaru koule, až 1 m v průměru), s vysokým obsahem bílkovin a vitamínů. Pěstuje se ve všech světech GSMB.

ČASOPROJEKTORY (viz Uxiony).

DABYRGY - Lékařský zásah, proveditelný u lidí typů A, B, E a G. Blokuje měsíční biorytmy, znemožňuje rozmnožování, ale pomáhá prodloužit život jedince a obvykle se nastavuje natrvalo u celé populace. Stav lze v případě potřeby i na několik let přerušit a opět obnovit. (Viz agisar).

EFERNID - geneticky mutovaná baktérie, programově vytvářená k vykonání určitých úkonů. Vytváří je zpravidla agisar pod vedením biologa-lékaře.

ÉRA - zvlášť charakteristická období ve vývoji Galaktického společenství:

První éra: Trvala přibližně 20000 let, počátky nejsou přesně zachyceny. Zhruba před 40.000 léty odlétala první mezihvězdná výprava z planety Bardžá. Byla úspěšná, neboť objevila planetu Aiool s vlastním životem. Nebyl agresivní, šlo tedy o svět vhodný ke kolonizaci. Byla zde postavena první stanice vjosuzgu, tím byla planeta fakticky připojena k nově založenému Společenství Bardžanských světů. První éra skončila objevením světa obydleného přátelskými myslícími bytostmi (Askaris). Skončilo období osamocení civilizace Bardžá, což bylo vyjádřeno přejmenováním Společenství Bardžanských světů na Galaktické společenství myslících bytostí.

Druhá éra: (11915 let) - charakterizovala zprvu bouřlivá expanze Galaktického společenství, objevy a kolonizace světů vhodných pro život. Éra skončila dočasnou stagnací, neboť bylo ve všech směrech dosaženo přírodní hranice Společenství. Tehdejší kosmická letadla nedokázala kvůli neúnosné spotřebě energie a zejména zásob pro posádku překonat vzdálenosti nad 30 světelných let. Koncem Druhé éry byly realizované i první projekty úpravy planet, což umožnilo kolonizaci světů dosud pro život nevhodných. Takto byly osídleny například planety Moniír a Vedeta, kde původně nebyl život ani dýchatelná atmosféra. Úprava ovzduší trvala tři až pět set let, ale výsledkem byla planeta vhodnější pro kolonizaci než planeta s původním životem.

Třetí éra: (8750 let). - Zvýšení účinnosti generátorů energie isúnů a praktické zvládnutí zimního spánku posádky umožnilo stavbu nových hvězdných lodí a další rozmach Společenství. Třetí éra přinesla významné objevy, Společenství navázalo kontakt s dalšími civilizacemi, mezi nimiž i té, která se stejně jako Bardžá odvážila vyslat své lodi do vesmíru (Gea-Země). Okamžik tohoto kontaktu byl dokonce po jistou dobu chápán jako začátek Čtvrté éry, ale jeho význam zatlačilo do pozadí setkání s civilizací Aigurou. Mezníkem Čtvrté galaktické éry se staly hvězdné lodi z Aigury, které způsobily naprostý převrat v kosmickém průzkumu i v dalším rozšiřování Galaktického společenství. Nultým rokem Čtvrté galaktické éry byl proto vyhlášen rok přistání aigurského letadla na Askarisu po překonání více než jednoho a půl tisíce světelných let.

Čtvrtá éra: trvá prakticky dodnes. Expanze Galaktického společenství získala aigurskými hvězdolety další možnosti, na druhé straně bylo nutné průzkum v mnoha směrech zastavit, neboť se ukázalo, že zde Galaktické společenství sousedí s oblastí Říše Glug. Obyvatelé Říše Glug se psychicky odlišují od psychiky většiny obyvatel Společenství (jde o inteligentní hmyz). Jsou to sice inteligentní bytosti, ale v mnoha směrech barbarské. Proto nebylo nikdy vytvořeno spojení těchto odlišných civilizačních oblastí. Největším problémem se ale stala tzv. „kapacitní hranice“. Není v silách spojených světů Společenství kolonizovat nově objevené planety ani zajistit rozvoj nově objevených světů inteligentních bytostí na úroveň Společenství. Galaktické společenství dnes možnosti Kosmického průzkumu plně nevyužívá a udržuje předstih průzkumných cest před reálnou možností využití těchto objevů jen aby mohlo včas zabránit kosmickým katastrofám, ohrožujícím světy mimo Společenství. Na počátku Čtvrté éry se od Galaktického společenství oddělila první civilizace s diametrálně odlišným rozvojem - civilizace Gurroa. I nadále udržuje se Společenstvím přátelské vztahy, ale její psychický vývoj se s ostatními světy dávno rozešel.

EVSEJ - hyperprostor 3. typu, umožňující hvězdným letadlům s příslušným konvertorem (viz igidhig), volný let na značné vzdálenosti několikanásobně větší rychlostí, než je rychlost světla. Objeven na planetě Aigura.

ENZOD - druh efernidů, vytvořený jako útočné bakterie. Tyto druhy byly vyvinuty jako obrana proti dravé zvěři, zejména při průzkumu neznámých planet.

ELEKTRONIKA - věda o miniaturních elektrických prvcích, jejichž složité kombinace mohou vytvářet podivuhodné roboty, jako například přístroje JAPAN. Původem z planety Země.

GALAXIE - námi obývaná oblast vesmíru.

GEA - oficiální název planety Země. Pozoruhodná planeta, zčásti obydlená barbary, v některých oborech vědy (biologie) nesmírně zaostalá, v jiných naopak tak pokročilá, že v celém Galaktickém společenství v nich nikdo jiný nepracuje (elektronika, nukleonika, robotika). Ačkoliv se bez těchto oborů světy Společenství dříve obešly, jsou dnes od běžného života neodmyslitelné. Gea je proslulá i nejkrásnější hudbou ve známém vesmíru a proto jsou její hudebníci všude nesmírně ceněni.

GIRRIGY - antigravitační motory 2.typu (využívající torzní pole), vynalezené na planetě Aigura. Gravitaci nepřekonávají izolačním efektem, ale vyvíjením protitahu. Používají se u všech letadel od připojení Aigury ke Společenství.

GRYUL - malá osobní letadla, obvykle čtyřmístná, poháněná akumulátory nebo B-palivem. Slouží k dopravě na krátké vzdálenosti a k rekreačním letům.

GSMB - Galaktické společenství myslících bytostí. Oblast vesmíru v Galaxii, obsahující několik stovek hvězd a planet, s největší vzdáleností 2148 světelných let mezi okrajovými planetami GeaAigura. Je obydlena zhruba 120 miliardami myslících bytostí, z toho je převaha (85 miliard) lidí. Jednotlivé světy jsou samostatné, uznávají jen společná Základní pravidla a o záležitostech společného charakteru rozhodují prostřednictvím Sněmu, který se v případě potřeby schází v centru na planetě Bardžá. Kromě dopravy stanicemi vjosuzgu Společenství používá i mezihvězdné lodi, ovšem jen u Kosmického průzkumu.

GI = Genetický Index - příbuznost či odlišnost dvou jedinců. Je to číslo, které nikdy není větší než 1 (1 = absolutní totožnost). Čím jsou dva tvorové odlišnější, tím menší index mají navzájem. (Viz agisary).

GURR - planeta, na níž sídlí civilizace Gurroa. Ačkoliv ji už navštívilo několik desítek bytostí ze Společenství, nikdo nezná její polohu. Podle některých poznámek ji Gurroa občas stěhuje hyperprostorem k opuštěným hvězdám (je známo, že to dokáže a nejméně jednou takový přesun realizoval).

GURROA - záhadná civilizace, která občas podle svého uvážení spolupracuje se Společenstvím GSMB, většinou se však drží odděleně. Má ze všech civilizací nejméně členů, údajně jen několik stovek až tisíc, kteří jsou telepaticky dokonale propojeni do jediné složené bytosti. Tato civilizace je v mnohém záhadná, dosud však vždy Společenství pomáhala.

HIVKUL - slabé vlnění, vyzařující z mozku. Jeho elektrická složka se dá měřit i zobrazit, např. encefalografy. Agisar dokáže jeho pomocí přečíst i obsah paměti živočichů (včetně lidí) a využít ji pro sebe.

HUDCHYT - technická planeta, pro život myslících bytostí nechráněných skafandrem nevhodná, ale důležitá jinak (doly na suroviny, výroba koncentrované energie, nebezpečné provozy, těžká chemie apod.). Technické planety obhospodařuje Rada kosmonautiky, i když bývají vlastnictvím jednotlivých planet, které je využívají pro svoji potřebu.

IGIDHIG - konvertor mezi hyperprostorem Evsej a běžným normálním prostorem, nazývaným Euklid. Vynalezen na planetě Aigura. Umožňuje volné lety hvězdnými letadly do vzdálených míst vesmíru, protože vzdálenosti kterýchkoliv dvou míst jsou v Evseji mnohem menší než v Euklidu. Hvězdoletů s těmito stroji se používá k průzkumu neznámých oblastí, kde nejsou stanice vjosuzgu a kam by jinými dopravními prostředky byla cesta příliš dlouhá.

INITH - 1. hyperprostor, používaný k teleportaci předmětů pomocí stanic vjosuzgu. Objeven před 40 000 lety na planetě Bardžá. Jiné objevené hyperprostory jsou Ultreg, Evsej a Léth. Civilizace Gurroa údajně zná i další hyperprostory, dosud ve Společenství GSMB neznámé.

ISÚN - katalyzační vak s bio-elektrodami, užívaný k přeměně B-paliva (viz bevufe) na elektrickou energii nebo v teplo.

JAPAN - původně malé souostroví na planetě Zemi, přeneseně nejdokonalejší elektronické přístroje, zejména navigační.

MÍR - Na barbarských planetách stav, kdy není válka. Na civilizovaných planetách se obou těchto slov zpravidla neužívá.

ROBOT - neživý stroj, částečně vybavený inteligencí. Původem z planety Gea.

STRÁŽCI - občanská policie GSMB, díky uxionům téměř neomylná.

SVĚTELNÝ ROK - Jednotka vzdálenosti, jakou urazí světlo za dobu pozemského roku. Jedná se o pozůstatek pozemské měrné soustavy. Udržel se zřejmě proto, že první mapy vesmíru, použitelné pro hyperprostorovou navigaci, sestavoval právě s použitím těchto jednotek pozemšťan Pavel Horák a od těch dob nevyvstala potřeba revize. Tato jednotka se ostatně používá jen pro určování vzdáleností hvězd v astronomii a v Kosmickém průzkumu, jinak nemá žádný praktický význam.

SYGYTY - lehké antigravitační girrigy vestavěné do ramenních nebo padákových popruhů. Slouží k vznášení zpravidla jedné osoby. Původem z planety Aigura, kde je sestavil nadaný konstruktér Uilli Sygyt.

UIK - osobní nebo nákladní kontejner, používaný pro přepravu hyperprostorovými stanicemi vjosuzgu. Původ tohoto názvu je nejasný.

UX - planeta obývaná myslícími bytostmi U-typu. Podobné chobotnicím s dvoumetrovým tělem a šestimetrovými chapadly, na rozdíl od většiny chobotnic žijí na souši stejně dobře jako ve vodě. Uxané vynalezli především rezonanční tavičky kovů a uxiony, přístroje pro vidění minulosti.

UXION - přístroj pro vidění minulosti. Může zobrazit minulé děje v časovém rozmezí od -3 minut (přesněji od -3 minut, 4,85 sekundy) až asi do -8 let. Vzdálenější minulost bývá příliš vybledlá a tedy těžko zobrazitelná.

VÁLKA - častá zábava barbarů v málo civilizovaných světech, obvykle přinášející předčasnou smrt mnoha myslícím bytostem. Pro civilizované myslící bytosti nepochopitelná.

VJOSUZGU - dopravní prostředek, využívající hyperprostoru Inith. Teleportuje dopravní kontejnery Uik na libovolnou vzdálenost téměř okamžitě, vyžaduje však ke své činnosti spolupráci dvou stanic, vysílací a přijímací. Stanice mohou pracovat pouze na planetách dostatečné velikosti. Lze jimi též posílat binárně kódované zprávy. Veškerá doprava v GSMB je zajišťována především tímto způsobem. Nadsvětelná hvězdná letadla jsou používána pouze u Kosmického průzkumu.

YLLINA - planeta vzdálená cca 650 světelných let od planety Aigura, osídlovaná jejími lidmi. Pozoruhodná zejména nálezy staveb původních obyvatel, vymřelých již v pravěku.

ZADAGUS - Menší transportní kabinky, určené na krátké vzdálenosti (nanejvýš v rámci planety). Z technických důvodů je omezen i jejich objem. Pracují bleskurychle, podobně jako stanice vjosuzgu (viz heslo), ale pro nevelký výkon nejsou masově používány. Ačkoliv jde spíše o atrakci, používají se s úspěchem i v extrémních podmínkách.

ZEMĚ - viz Gea.

ZHAVAE - jednotka délky (vlnová délka vodíku, přibližně 21 pozemských centimetrů). Platná ve všech světech Společenství. Nemá vztah k velikostem planet ani jejich obyvatel, proto je přijatelná pro všechny vyspělé kosmické civilizace. Mimo GSMB ji používá i civilizace Gurroa, přechází na ni celá říše Glug a akceptují ji nedávno objevené vyspělé civilizace, dosud ke GSMB nepřipojené.

 


 

Seznam světů Galaktického Společenství

(stav počátkem 4. galaktické éry)

Pořadí

Typ

Jméno

Charakter

1

B

Aiool

Průmyslový svět (kovovýroba, dopravní stroje - gryuly)

2

G*

Aigura

Středně vyspělý svět. Připojila se vlastními nadsvětelnými letadly. Od jejího připojení se počítá Čtvrtá galaktická éra.

3

A

Aliané

Stepi a polopouště, osídlené klokanovitými Askarisany

4

B

Amalírie

Vyspělá zemědělská planeta

5

A*

Askaris

Klokanovití ne-lidé velmi mírné povahy

6

I

Attchia

Polopouštní planeta, osídlena ještěrovitými ne-lidmi z Ilooniku

7

B

Auraeia

Planeta starců u dvojhvězdy. Rezonance záření hvězd prodlužuje podle ročního období buď mládí, nebo stáří. Příznivou část roku využívají hojně turisté.

8

I

Azozsáa

Osídlena ještěrovitými ne-lidmi z Ilooniku, pro lidi zde rostou příliš jedovaté rostliny

9

J*

Bajíír

Poloprůhlední ne-lidé

10

B*

Bardžá

Kolébka Společenství, dlouho byla v jejím středu geometricky i významem, význam si uchovala dodnes

11

S

Cilsané

Obtížně kolonizovatelná, pouště s častými bouřemi

12

B

Ebóiá

Vyspělé vodní zemědělství

13

E*

Eio

Ledová planeta, studenokrevní modří lidé

14

L*

Errola

Středně vyspělý svět poblíž Kerré, provozující kosmické lety dávno před připojením ke GSMB, byť jen na podsvětelných raketách.

15

B

Esteo

Polovina planety džungle, převážně zemědělská

16

B

Eukranie

Rychlejší rotace (15 hod) způsobuje problémy cizincům

17

B

Fekepaia

Rozvinuté zemědělství i průmysl

18

B1

Fosonbi

Svět vyhražený k osídlení lidem Země

19

B

Galirhen

Dvojník Bardžá významem i podnebím

20

B1*

Gea (Země)

Střední typ, velice hustě osídlená.

21

B

Gíjó

Nazývaná prokletou planetou. Počátek kolonizace musel být na deset tisíc let přerušen kvůli výskytu nebezpečných améb

22

B3

Grunn

V počátcích kolonizace lidmi Kerré. Kolonizaci jim usnadnily stanice dálkové dopravy, nahrazující kosmické lodě.

23

U

Harxid

Ostrovní svět, většina povrchu jsou moře.

24

B

Hruíané

Pancéřnaté rostliny

25

I*

Iloonik

Ještěrovití ne-lidé

26

K*

Keléné II

Létaví netopýří lidé. Původní Keléné I zmizela za Agríšské války, tato je náhradní.

27

B3*

Kerré

Vyspělý svět s vlastními podsvětelnými hvězdolety. Připojen s Errolou a Grunnem.

28

B

Kimopetuí

Planeta s převahou hmyzu

29

B

Lyngartha

Tisíce ostrovů, mírné podnebí

30

B

Momoroi

Obří lišejníkové lesy

31

B

Moniír

Planeta tří měsíců

32

H

Neiroi

Moře, pouze několik ostrovů

33

N*

Nonta

Pantherovití lidé

34

I

Peatkinei

Džungle

35

R

Poenaid

Svět osídlený lidmi (R) z Rhyinkáa

36

U

Rbor

Převaha moří (98%)

37

R*

Rhyinkáa

Zničený svět. Zbytky obyvatel byly na poslední chvíli přemístěny na Poenaid.

38

B

Rikiri

V počátcích kolonizace (první století)

39

B2*

Saimeo

Primitivní civilizace, nedávno objevená

40

B

Sinthareia

Džungle a sopky

41

A

Sirmie

Nepřívětivá moře (jedovaté dravé pahvězdice)

42

S*

Sirraea

Měňaví ne-lidé

43

B

Sišak

Jedovatá údolí s kyanidy

44

U

Solg

Typické modro-bílé rostliny

45

B

Tagavalon

Průmysl (převážně zemědělské stroje)

46

T*

Ťan-ia

Primitivní ptakopyskovití lidé

47

H*

Ullhettl

Vodní ne-lidé (krakeni). Jen dva ostrovy

48

U*

Ux

Ne-lidé (chobotnice)

49

B

Vaehlna

Vyspělá planeta techniků

50

B

Vedeta

Monopolní dodavatel obřích průmyslových diamantů

51

B

Wuiteona

Malý podíl pevnin (23%)

52

B

Xinthú

Vyšší gravitace (2,1)

53

G

Yllina

Vymřelá civilizace, planeta je nyní osídlována lidmi z Aigury

54

B

Zirial

Bohatá biologická planeta

55

B

Zumga

Nulový sklon osy - nezná roční období. Zemědělství produkuje potraviny plynule po celý rok.

Obsahuje jen obydlené planety. Prvotní planety mají typ (*), kolonie jsou označeny typem svých obyvatel.

Vybráno z Naučného slovníku jazyka BAR,

168.vydání, roku 007 4. galaktické éry.

© vydavatelství Aixil, Cokrez, planeta Bardžá, GSMB

 


 

Typy obyvatel Galaktického společenství:

A) Askarisané. Poněkud podobní pozemským klokanům. Velikost cca 12 zhavae (2,5 m).

B) Bardžané. Základní typ. Výška 10-11 zhavae (2-2,2 m).

B1) Pozemšťané. Plně kompatibilní s B-typem. Jsou obvykle menší, zpravidla pod 10 zhavae (2 m), jejich výška navíc kolísá mnohem více než na jiných světech. Různí jedinci mívají také rozdílnou barvu kůže.

B2) Saimeové. Výška 10 zhavae. Podobní lidem Země (Evropy). Překonatelné genetické odchylky (mírná nesnášenlivost).

B3) Kerréjci. Geneticky nejvíce kompatibilní s lidmi B2.

E) Eioni. Studenokrevní lidé modré kůže a krve. Výška 7-8 zhavae (1,4-1,6m).

G) Aigurci. Lidé poněkud odlišného vzhledu (bez nehtů, velký rozpláclý knoflíkovitý nos a úplně černé oči). Průměrná výška 8 zhavae (1,6m).

H) Ullhettlinci. Vodní kalmarovití tvorové o délce těla až 20 zhavae (4m), délka chapadel až 80 zhavae (16m).

I) Ilooničané. Inteligentní ještěři. Průměrná výška 12 zhavae (2,5m).

J) Bajíírané. Poloprůhlední ne-lidé, polo-rostliny. Rozměry těla variabilní.

K) Kelénci. Netopýrovití lidé s křídly. Výška 7-8 zhavae (1,4-1,6m), rozpětí křídel až 20 zhavae (4m).

L) Errolové. Podobní lidem, ale s velikými zubatými kusadly. Výška těla 10 zhavae (2 m).

N) Nontové. Černým pantherům podobní kočkovití lidé. Výška těla průměrně 6-7 zhavae (1,2-1,4m).

R) Rhyinkové. Inteligentní ještěrky průměrné výšky 6 zhavae (1,2m). Neblaze proslulé tím, že si zničily vlastní svět krutou atomovou válkou, ale ty, které to přežily, jsou velice mírné.

S) Sirraeici. Měňaví ne-lidé.

T) Ťanové. Ptakopyskovití primitivní lidé. Výška těla pouze 5 zhavae (1 m).

U) Uxané. Chobotnicovití obojživelní lidé. Rozměr těla 10 zhavae (2m), rozpětí chapadel 60 zhavae (12m).

 


 

Známé bytosti mimo Galaktické společenství:

Agaborilové

- bytosti geneticky kompatibilní lidem B-typu. Jejich svět (Planeta Mágů) je od Galaktického společenství dosud oddělen a jen pomalu se vzpamatovává z katastrofy, vzniklé zneužitím vědy proti lidem.

Fulgiané

- bytosti, podobné lidem B-typu, s nepříliš velkými genetickými nekompatibilitami. Barbarští potomci dříve velice vyspělé, nyní zhroucené a opět stoupající civilizace.

Glugruzi

- stonožkovité hmyzí bytosti. Jejich říše Glug je mnohem rozsáhlejší,než Galaktické společenství. Říká se jim i Agríši, pro způsob jejich prvního kontaktu s Galaktickým společenstvím (začali agresí). Po porážce svých flotil se ke Společenství nepřipojili, ale žijí s ním v trvalém míru. Velikost těch bytostí je odlišná podle pohlaví. Dělníci mají tělo dlouhé zhruba 20 zhavae (4m), nemyslící samečci pouze 1,5 zhavae (30 cm), samičky-královny zato dorůstají délky až 200 zhavae (40m).

Gurroa

- civilizace vzniklá naopak odštěpením z Galaktického společenství. Tvoří ji několik různých typů bytostí včetně uměle vzniklých rozsáhlými mutacemi z původně nemyslících zvířecích tvorů - a přece jde o bytost jedinou, i když nepochopitelnou.

Kígórové

- bytosti podobné mořským hvězdicím s pěti rameny a deseti menšími chapadly. Jejich první kontakt s Galaktickým společenstvím byl válečný, Galaktické společenství jim zabránilo vyvraždit planetu Ťanů. Zcela vztyčená hvězdice dosahuje výšky asi 10 zhavae (2m).

Líviané

- bytosti s osmi zatažitelnými končetinami. Obvykle mají tvar chlupaté koule o průměru 5 zhavae (1m). Do prvního kontaktu s Galaktickým společenstvím vedli urputné hvězdné války s Kígóry, ukončené až přispěním civilizace Gurroa. Líviané ani Kígórové se potom ke Galaktickému společenství nepřipojili.

Zgotybové

- vejcorodé bytosti průměrné velikosti těla (asi 10 zhavae =2m), vzdáleně podobné žábám. Byli objeveni teprve nedávno.

Zuveiové

- další hmyzí civilizace (inteligentní vosy). Zatím nebyl navázán pozitivní kontakt. Rozměry: délka těla 5 zhavae (1m), rozpětí 7-8 zhavae (1,5m).

Vybráno z Galaktické encyklopedie,

91.vydání (4. elektronické) roku 004 4. galaktické éry.

© vydavatelství Aixil, Cokrez, planeta Bardžá, GSMB

 © 1994 Václav Semerád, Praha


  

Konec

Zpět Obsah

© 1994 Václav Semerád, Praha

Slovník


agisar = Bardžanský biologický pomocník, používaný nejčastěji k léčení.

Agríši = hmyzí barbarská civilizace, sousedící s GSMB.

Aigura = svět, který se jako jediný připojil ke GSMB vlastními hvězdnými loděmi.

b-palivo = Bardžanské bio-palivo, zvané též bevufe, podobné naftě a vyráběné bakteriemi z odpadů.

baporg = Bardžanský antigravitační motor, vytvářející stav beztíže.

Bar = oficiální jednotný jazyk, původem z planety Bardžá.

barbar = bytosti schopné navzájem si škodit až do usmrcení.

Bardžá = centrální planeta Společenství GSMB.

bevufe = Bardžanské bio-palivo podobné naftě, vyráběné bakteriemi z odpadů.

bifarna = vodní rostlina produkující sladké plody.

čvožach = polointeligentní jedovaté zvíře na Fulgiu, žijící u lidí a chránící majitele.

dabyrgy = Lékařský zásah, blokující měsíční biorytmy žen.

delemoen = ochridea z jižních moří Fulgiu.

efernid = geneticky mutovaná, programově vytvářená baktérie.

enzod = druh efernidů, vytvořený jako útočné bakterie proti dravé zvěři.

euklid = nejznámější 3D-prostor, nazvaný podle starověkého pozemského učence. Tady žijeme.

evsej = nadprostor pokrývající klasický prostor Euklid, jenže menší, umožňující lety nadsvětelnou rychlostí.

folt = velký pštrosovitý tvor se zakrnělými netopýřími křídly, nahrazující koně na planetě Fulgiu.

ftaz = rychlé ukončení některých kouzel na Fulgiu.

fuez = nejvyšší čaroděj čtvrté kategorie - dohližitel, rozhodce a vládce světa Fulgiu.

Fulgiu = Svět na opačném konci Galaxie.

Gea = Oficiální název planety Země.

géja-pole = extrémně odolné silové pole, použitelné i mezi nadprostory, objevené na Yllině

GI = Genetický Index – vyjadřuje odlišnost dvou jedinců.

girrig = Aigurský antigravitační motor, přemáhající gravitaci silou.

gryul = letadlo (bardžansky).

GSMB = Galaktické společenství myslících bytostí.

Gurroa = záhadná civilizace, občas spolupracující s GSMB.

herewoi = vesmír v pojetí vědců Fulgiu.

hisemah = polární oblek na planetě Fulgiu.

hivkul = slabé vlnění, vyzařující z mozku.

hruí = dvouhohá šelma s nebezpečnými drápy, kterými zabíjí kořist.

hudchyt = technická planeta.

igidhig = konvertor mezi hyperprostorem Evsej a prostorem Euklid, umožňující nadsvětelné lety.

Inith = 1. hyperprostor, používaný k teleportaci předmětů stanicemi vjosuzgu.

isún = katalyzační vak, uvolňující z paliva bevufe elektřinu.

Japan = původně malé souostroví na planetě Zemi, též elektronické přístroje.

lagis = kočkovitá šelma planety Fulgiu.

ligaid = Aigurské nadsvětené letouny, vynález Fo-ru Ligaida.

mír = Na barbarských planetách stav, kdy není válka. V civilizovaných světěch se toto slovo nepoužívá.

ozurejo = kouzlo ochranného pole na Fulgiu.

pehrepo = dvanáctinohý jedovatý hmyz na Fulgiu, jediná potrava čvožachů.

piryboe = dálkově řiditelné syntezátory hmoty na Fulgiu.

robot = neživý stroj, částečně vybavený inteligencí.

Ronqe = město na planetě Fulgiu.

sorky = uměle geneticky vytvořené a dálkově řízené bakterie

span = kouzlo blesku na Fulgiu.

Strážci = Občanská policie GSMB, díky uxionům téměř neomylná.

sygyty = létací antigravitační girrigy vestavěné do nárameníků.

tiga sorky = řídící sorky, ovládající ostatní neřízené

uik = Kontejner přenášený nadprostorem mezi stanicemi vjosuzgu.

umanfíja = černí čarodějové Fulgiu se neomezenými možnostmi.

Ux = planeta obývaná myslícími bytostmi U-typu.

uxion = přístroj pro vidění minulosti.

válka = častá smrtící zábava barbarů v necivilizovaných světech. V civilizovaných světěch je toto slovo neznámé.

vargrd = (Pán světa) = ochranný robotický systém chránící svět, kde je postaven

virilio = moucha, jejíž larvy žijí paraziticky pod kůží.

virui = bílí čarodějové Fulgiu s nejnižšími možnostmi.

vjosuzgu = Stanice, přenášející nadprostorem Inith osobní i nákladní kontejnery uik.

xord = parazitický červ žijící pod kůží.

Yllina = planeta vzdálená 650 světelných let od planety Aigura.

Zadugga = nejvyšší bytost planety Fulgiu.

zagadus = Menší transportní kabinky, používané v GSMB.

zhavae = všegalaktická přírodní délková jednotka (přibližně 21 cm = vlnová délka záření vodíku).

zidum = šedí čarodějové Fulgiu se standardními možnostmi.

zýtý = mobil planety Fulgiu.

01.01.2018 16:04


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od PateON: 20/2 na téma: §Rusa : SW: http://sw.gurroa.cz/rusa/rusa-23.phpPak 0se výroba zastavila.

Domů
Statistiky

"Fulgiu (svět šedé magie)" (komentáře)

Téma=§Fulg Hlasovalo 11, celkem 55 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

22.02.2019 v 13:22 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: knihomol

 

 

 

15.04.2018 v 17:05 id: 1294030

Potrvzuji geniálnost hesla "Kdo vymyslel reklamu měl by dostat přes tlamu". Ještě dnes běží v TV reklama (určitě víte kterého řetězce)na zajíce, kteří již 10 slovy deset dní před koncem akce nebyli ve většině prodejen k dostání. S vysvětlením zrovna jsme vydali posledního a to pozor! mezi 7:00 - 8:00 hod. Ale pozor ! nakupujte, utrácejte dál u nás snad dovezem zítra další. A nedovezli a nedovezli a těšící se prťata se nedočkala. A na celý ten podvod stačila noticka na letáku (samozřejně nenápadně) !do vyprodání zásob). Nebyl by to námět na doplnění některé sci-fi směrem - kdo klamavě reklamuje oslepne? Presstituti z těch reklam přece žijou.


3. Jméno: Mirajz

 

 

 

15.04.2018 v 10:47 id: 1294029

V knize Fulgiu r-verze kapitola Fuezova práva ve větě ...a nevyužívaly ji. Nezná ji ostatně čarodějů.“ „Jak to můžeš...

vypadlo „ani většina“ oproti dřívějším verzím. Nevím jak u nerozcuchané.


4. Jméno: honbri

 

 

 

23.02.2016 v 21:10 id: 747073

Pár přehlédnutí na časové ose:

 

Kapitola OSADA MALOMOCNÝCH : Po zabití Grabiše a útěku do uiku 2 dny odpočívaly - "...Musely si ale trochu odpočinout a zůstaly v kapsli téměř nečinně skoro dva dny....". Lump Daouwir v lomu ale řekl - "...Ano, vím,“ vzlykl muž. „Grabiš byl prý ještě včera večer zdravý, ale dnes ráno ho našli shnilého, ...". Nesouhlasí časy.

 

Kapitola BEZ NADĚJE: Alžběta ráno odletěla do lomu a Kamila po návratu hlásila - "...Mílkir tu není. A já jsem dnes počítala hvězdy....Zaměřila jsem tak pár tisíc hvězd...Dnes jsem je zkusila sjet programem....Počítal to dlouho, noc a den, až před dvěma hodinami se uchytil ...". - Nesouhlasí časy, nemohl počítat noc a den.

 

* * * * * * * Děkuji, opraveno. SW


5. Jméno: honbri

 

 

 

19.02.2016 v 20:31 id: 736684

Mohl bych se ještě zeptat, co je to za tvora? Zřejmě něco v moři, ale ty "výrůstky" mě spíš připadají jako měkké růžky než drápky ?

 

* * * * * * * Pátral jsem po tom, ale zatím neúspěšně. Teď nemám dost volného času, abych mohl jen hledat. SW


6. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

19.02.2016 v 19:44 id: 736611

2 honbri: Modelem pro Blucažgiho je toto. Nemá to končetiny, má to drápky. Realita na Zemi...


7. Jméno: honbri

 

 

 

19.02.2016 v 18:59 id: 736528

V kapitole NOVÝ DOMOV mi nějak nesedí popis čvožacha Blucažgiho - nejdřív se uvádí, že nemá končetiny "...Malý tvoreček neměl žádné končetiny, jen ploché tělíčko s malou hlavičkou, .."

O kousek dál se ale píše, že má drápky! "... To zvířátko nemá jedové zuby, ale dva duté drápky...." , což by ukazovalo na nějaké končetiny ?!


8. Jméno: jiho

 

Info: www.jitrnizeme.cz

 

23.09.2015 v 18:18 id: 554005

2 SW: Jen ke čtení, nebo i ke stažení?


9. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

21.09.2015 v 23:39 id: 548702

2 all: GSMB má slovníky a Fulgiu má "učesanou/drsnější" verzi.


10. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: §Gsmb

 

24.08.2015 v 23:17 id: 491151

2 Jarda: Časové rozložení Zoidée a Gurroa je asi takovéto:


0 = zničení Persea

 

Vojta potká Zoidée

+1 = 1

 

Vojta na Bardžá

+1 = 2

 

Dantovo peklo

+1 = 3

 

Odlet Šotri

+1 = 4

 

* Zdeňka

+5 = 9

 

* Voikoi

+1 = 10 Na Zemi nikdo nic neví o Perseovi!

Pavel (15) v letadle Aiguřanů

* Vlasta + Zirranei

+1/2 = 10,5

(15,5) Přistání Yllina

 

+1/2 = 11 Na Zem doletí zpráva o Perseovi

(16) Návrat na Aiguru

Zirranei = 1rok

+1/2 = 11,5

(16,5) Vzpoura na Aiguře

 

+1/2 = 12

(17) 1.volby

Zirranei = 2 roky

+2 = 14 Šotri doletí k Zemi, Vojta hasí problémy

(19) Pavel poradcem prezidenta

Zdence je 10, Zirranei 4

+6 = 20

(25) 2.volby

Zirranei = 10

+8 = 28

(33) Ztracenci

Zirranei = 18


Někdo někde udělal při počítání chybu, ale já to nebyl. Vychází to naprosto přesně.

Ale pozor: Pavel na Aiguře zavedl čtyřleté volební období (po vzoru Země) a vydržel tam dvě období - tak to tam je. Maličký detail je v tom, že rok Aigury trvá 2 pozemské, tzn. tato období trvala 2 x 4 aigurské = 2 x 8 pozemských let. Řekl bych, že zakopaný čokl bude právě tady. Pozor na přepočty času! Zdůrazňování rozdílů mezi Aigurskými a pozemskými roky je tam na více místech!Komentáře

Začátek