Bez COOKIEs je omezený přístup!

Giweruz

a zvony pekelné


Giweruz

 

(GSMB - Galaktické Společenství Myslících Bytostí 8)

Science fiction

Václav Semerád

Ivana Rybáková (báseň „Zvony pekelné“)

© 1997 Václav Semerád, Praha

Nakladatelství: Autobus


Obsah

HGS Newton(26k)

Odhalení(14k)

Zvony pekelné (14k)

Kosmické středisko(39k)

Vláda pevniny Evoi(41k)

Kolotoč(27k)

První neúspěch(43k)

Rozkol(37k)

Start(54k)

Další vrstvy(28k)

Uprchlíci(29k)

Soryzuo(40k)

Narkolepsie(59k)

Nad kráterem sopky(28k)

Zvony pekelné(24k)

Útěk z pekla(68k)

Seznam knih Komentáře

06.07.2020 19:02

Na hlavní stránku


Kočka Šklíba se na Alenku v říši divů jen
šklebila. Pak se začala dělat neviditelnou,
až z ní zbyl jen škleb... a i ten zmizel...

Soukromá klinika(33k)

Plameny pekelné(33k)

Fairlie(35k)

Exodus(33k)

Soud(76k)

Porada(54k)

Planeta Digae(38k)

Rodina(25k)

Svědectví(48k)

Návštěvníci planety Digae(66k)

Děti Archy(38k)

Seznam planet Galaktického Společenství(57k)(59k)

Typy obyvatel Galaktického společenství: (57k)(59k)

Známé bytosti mimo Galaktické společenství: (57k)(59k)

Slovník některých důležitých výrazů z jazyka BAR (57k)(59k)

O těchto knížkách (57k)(59k)

Následuje:

Margabadar

svět černého rytíře

Knihy skupiny

GSMB - Galaktické


01) Zoidée

02) Gurroa a válka Agríšů

03) Kerré

04) Čikea a Čivi

05) Sorky

06) Agaboril

07) Fulgiu

08) Giweruz

09) Margabadar

10) Ligaid

Pohled ze Země na oblast GSMB

Titul:  Giweruz 

Podtitul: a zvony pekelné

Autor: Václav Semerád


Spoluautor: Ivana Rybáková (báseň „Zvony pekelné“)

© 1997 Václav Semerád, Praha

Skupina: GSMB - Galaktické Společenství Myslících Bytostí - (8)

Veškeré připomínky jsou vítané

vsemerad@volny.cz

Nakladatel: Autobus

Žánr: Science fiction

Téma: Giweruz

Next: Margabadar

(GSMB - Galaktické Společenství Myslících Bytostí 9)

Errata:

Slovník:

Anotace


Giweruz (Zvony pekelné) je horečnatý příběh záchrany světa, ohroženého chystaným výbuchem svého slunce (podívejte se na obrázek našeho Slunce, ať pochopíte, o čem to je!). Na této nebezpečné situaci je nejhorší, že se někteří podezřívaví lidé odmítají podřídit cizinci, který se snaží vyvést obyvatele méně vyspělého světa z nebezpečí. Konec planety Giweruz se blíží a pokus o útěk z ohnivého pekla není vůbec jistý.

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.


SDÍLENÁ LITERATURA


www.romanyzdarma a www.sw.gurroa.cz

Tento pokus o sdílenou literaturu rozesílejte, prosím, dál. Pokud usoudíte, že napsaný text byl pro vás natolik zajímavý a čtivý, že byste byli ochotni ho finančně ohodnotit, pošlete autorovi na číslo konta

*** 1479600028/3030 ***

dobrovolný příspěvek (do dvaceti korun).

Jde o nový směr šíření literatury bez mezičlánků a dalších nákladů, který by se časem mohl stát přijatelný autorům i čtenářům.

Díky.

Slovník

AGISAR = inteligentní živočich z planety Bardžá. Původně parazit, ale již od dávnověku žije s lidmi v symbióze. Neocenitelný biologický pomocník. Původní druh se podobá chobotnici (vejde se do dlaní) s jemně šupinatou kůží tmavohnědé barvy, na vnitřní části chapadel nažloutlé. Novější druh je světlé žluté barvy, má pouze dvě delší chapadla (ostatní zakrněla) a žije uvnitř svého nositele. Oba druhy jsou stále hojně používány. První písemné záznamy o soužití agisarů s lidmi jsou na planetě Bardžá datovány z doby před 50.000 léty.

AGRÍŠI = hmyzí barbarská civilizace, sousedící s GSMB. Tato civilizace násilím obsadila 2584 planet, vždy s vyvražděním původního života. První setkání s touto civilizací bylo pro Galaktické společenství velmi dramatické (50 miliónů mrtvých na straně GSMB); dnes již konflikty nehrozí, ale spolupráce se výrazně neprojevuje, především z důvodů přísně kastovního hmyzího systému a zcela jiné mentality.

AIGURA = středně vyspělá planeta. Jako jediná se připojila ke GSMB prostřednictvím vlastních hvězdných lodí, létajících nadprostorem (viz igidhig). Od centrální planety Bardžá je vzdálena cca 1 700 světelných let a oddělena prázdným prostorem, bez nadsvětelných letounů nepřekonatelným.

BAPORGY = antigravitační motory 1.typu (izolační) vynalezené před 50 tisíci lety na planetě Bardžá. Let s jejich použitím byl typický beztížným stavem po celou dobu letu.

BAR = oficiální jednotný jazyk, původem z planety Bardžá, používaný nyní na všech planetách GSMB. Ujal se i u bytostí, jejichž řeč by byla pro humanoidy nevyslovitelná, neboť byl sestaven tak, aby ani jim nečinil potíže. Správu jazyka BAR má tradičně jazykový ústav na planetě Bardžá. Tam je nutné adresovat veškeré požadavky na změny (nezbytné například při objevech nebo vynálezech, které dosud nemají odpovídající výraz ve slovníku).

BARBAR = bytosti schopné navzájem si škodit až do usmrcení. Galaktické společenství své obyvatele před barbary chrání zpravidla izolací a postupnou výchovou barbarů.

BARDŽÁ = centrální planeta Společenství GSMB. První ze všech světů GSMB pronikla do vesmíru a spojila stanicemi vjosuzgu více planet do Společenství. Po celá tisíciletí jako jediná ve Společenství vysílala své hvězdné lodi do vesmíru. Rovněž proslula i úrovní lékařství a biologie (viz agisar).

BEVUFE = též B-palivo. Biologická hmota s vysokým obsahem energie, snadno uvolňované rozkladem v katalyzačních vacích isún. Produktem je elektrický proud nebo teplo, odpadem voda a oxid uhlíku. Ve speciálních hořácích může být spalována, hoří velice jasným plamenem (2500 C). Vynalezena na Bardžá před 45 000 lety.

ČASOPROJEKTORY = (viz Uxiony).

Čtvrtá éra = trvá prakticky dodnes. Expanze Galaktického společenství získala aigurskými hvězdolety další možnosti, na druhé straně bylo nutné průzkum v mnoha směrech zastavit, neboť se ukázalo, že zde Galaktické společenství sousedí s oblastí Říše Glug. Říši Glug tehdy obývaly v mnoha směrech barbarské inteligentní bytosti (jde o inteligentní hmyz), psychicky odlišné od psychiky většiny obyvatel Společenství. Proto nebylo nikdy vytvořeno spojení těchto zcela odlišných civilizačních oblastí. Největším problémem se stala kapacitní hranice. Není totiž v silách světů Společenství kolonizovat nově objevené planety a zajistit rozvoj dalších nově objevených planet s inteligentními bytostmi na úroveň Společenství. Možnosti Kosmického průzkumu nejsou dnes plně využívány a předstih průzkumných cest před reálnou možností využití těchto objevů je udržován proto, aby mohlo být zabráněno kosmickým katastrofám, ohrožujícím světy mimo oblast Společenství. Na počátku Čtvrté éry došlo k oddělení první civilizace od Galaktického společenství, způsobenému diametrálně odlišným rozvojem civilizace Gurroa. Ta i nadále udržuje k Společenství přátelský vztah, ale její psychický vývoj se s ostatními světy dávno rozešel.

DABYRGY = Lékařský zásah, proveditelný pouze u lidí typů A, B, E a G. Blokuje měsíční biorytmy, znemožňuje rozmnožování, ale pomáhá prodloužit život jedince a obvykle se nastavuje natrvalo u celé populace. Stav lze v případě potřeby snadno přerušit (i na několik let) a opět obnovit. (Viz agisar).

Druhá éra = (11915 let) - charakterizovala zprvu bouřlivá expanze Galaktického společenství, objevy a kolonizace světů vhodných pro život. Éra skončila dočasnou stagnací, neboť ve všech směrech bylo dosaženo přírodní hranice Společenství. Tehdejší kosmická letadla nedokázala kvůli neúnosné spotřebě energie a zejména zásob pro posádku překonat vzdálenosti nad 30 světelných let. Koncem Druhé éry byly realizované i první projekty úpravy planet, což umožnilo kolonizaci světů dosud pro život nevhodných. Takto byly osídleny například planety Moniír a Vedeta, kde původně nebyl ani život, ani dýchatelná atmosféra. Úprava dýchatelného ovzduší trvala tři až pět set let, ale výsledkem byla planeta vhodnější pro kolonizaci než planeta s původním životem.

dzegta (giw.) = kvasinky podobné suiaki, jenže horší kvality

ELEKTRONIKA = věda o miniaturních elektrických prvcích, jejichž kombinace mohou vytvářet podivuhodné roboty, jako například navigační přístroje JAPAN. Původem z planety Země.

ENZOD = druh efernidů, vytvořený jako útočné bakterie. Tyto druhy byly úmyslně vyvinuty jako obrana proti dravé zvěři, zejména při průzkumu neznámých planet.

ÉRA = zvlášť charakteristická období ve vývoji Galaktického společenství:

EVSEJ = hyperprostor 3. typu, umožňující letadlům s příslušným konvertorem (viz igidhig), volný let na značné vzdálenosti několikanásobně větší rychlostí, než je rychlost světla. Objeven na planetě Aigura.

GALAXIE = námi obývaná oblast vesmíru.

GEA = oficiální název planety Země. Pozoruhodná planeta, zčásti obydlená barbary, v některých oborech vědy (biologie) nesmírně zaostalá, v jiných naopak tak pokročilá, že v celém Galaktickém společenství v nich ani nikdo jiný nepracuje (elektronika, nukleonika, robotika). Ačkoliv se bez těchto oborů světy Společenství dříve obešly, jsou dnes od běžného života neodmyslitelné. Gea je velice proslulá i nejkrásnější hudbou ve známém vesmíru a proto jsou její hudebníci všude nesmírně ceněni.

Géja-pole = energetické silové kvarkové pole

Genetický Index - příbuznost či odlišnost dvou jedinců. Je to číslo, které nikdy není větší než 1 (1 = absolutní totožnost). Čím jsou dva tvorové odlišnější, tím menší index mají navzájem. (Viz agisary).

GIRRIGY = antigravitační motory 2.typu (využívající torzní pole), vynalezené na planetě Aigura. Gravitaci nepřekonávají izolačním efektem, ale vyvíjejím protitahu. Jsou používané u všech letadel od připojení Aigury ke Společenství.

gižalimýké (giw.) = strach ze zneužití krve k ovládnutí mysli

goflag = výměšek agisaru obsahující zásobní kyslík

GRYUL = malá osobní letadla, obvykle čtyřmístná, poháněná akumulátory nebo B-palivem. Používána k dopravě na krátké vzdálenosti a k rekreačním letům.

GSMB = Galaktické společenství myslících bytostí. Oblast vesmíru v Galaxii, obsahující několik stovek hvězd a planet, s největší vzdáleností 2148 světelných let mezi okrajovými planetami Gea a Aigura. Je obydlena zhruba 120 miliardami myslících bytostí, z toho je převaha (85 miliard) lidí. Jednotlivé světy jsou samostatné, uznávají však společná Základní pravidla a o záležitostech společného charakteru rozhodují prostřednictvím Sněmu, který se v případě potřeby schází v centru na planetě Bardžá. Kromě dopravy stanicemi vjosuzgu Společenství používá i mezihvězdné lodi, ovšem jen u Kosmického průzkumu.

GURR = planeta, na níž sídlí civilizace Gurroa. Ačkoliv ji už navštívilo několik desítek bytostí ze Společenství, nikdo nezná její polohu. Podle některých poznámek ji Gurroa občas stěhuje hyperprostorem k opuštěným hvězdám (je známo, že to dokáže a nejméně jednou takový přesun realizoval).

GURROA = záhadná civilizace, která občas podle svého uvážení spolupracuje se Společenstvím GSMB, většinou se však drží odděleně. Má ze všech civilizací nejméně členů, údajně jen několik stovek, kteří jsou telepaticky dokonale propojeni do jediné složené bytosti. Tato civilizace je v mnohém záhadná, dosud však vždy Společenství pomáhala.

Hvězdolet Galaktického Společenství

HUDCHYT = technická planeta, nevhodná pro život myslících bytostí nechráněných skafandrem, ale důležitá jinak (doly na suroviny, výroba koncentrované energie, nebezpečné provozy, těžká chemie apod.). Všechny technické planety obhospodařuje Rada kosmonautiky, i když bývají vlastnictvím jednotlivých planet, které je využívají pro svoji potřebu.

IGIDHIG = konvertor mezi hyperprostorem Evsej a normálním prostorem, nazývaným Euklid. Vynalezen na planetě Aigura. Umožňuje volné lety hvězdnými letadly do vzdálených míst vesmíru, protože vzdálenosti kterýchkoliv dvou míst jsou v Evseji mnohem menší než v Euklidu. Hvězdoletů s těmito stroji se používá k průzkumu neznámých oblastí, kde nejsou stanice vjosuzgu a kam by jinými dopravními prostředky byla cesta příliš dlouhá.

INITH = 1. hyperprostor, používaný k teleportaci předmětů pomocí stanic vjosuzgu. Objeven před 40 000 lety na planetě Bardžá. Jiné dosud objevené hyperprostory jsou Ultreg, Evsej a Léth. Civilizace Gurroa údajně zná i další hyperprostory, dosud ve Společenství GSMB neznámé.

ISÚN = katalyzační vak s bio-elektrodami, užívaný k přeměně B-paliva (viz bevufe) na elektrickou energii nebo v teplo.

JAPAN = původně malé souostroví na planetě Zemi, přeneseně nejdokonalejší elektronické přístroje, zejména navigační.

MÍR = Na barbarských planetách opak války. Na civilizovaných planetách se obou těchto slov neužívá.

První éra = Trvala přibližně 20000 let, počátky nejsou přesně zachyceny. Přibližně před 40.000 léty vzlétla první mezihvězdná výprava z planety Bardžá. Byla úspěšná, objevila planetu Aiool s vlastním životem. Nebyl agresívní, šlo tedy o svět vhodný ke kolonizaci. Byla tu postavena první stanice vjosuzgu a planeta byla fakticky připojena k nově založenému Společenství Bardžanských světů. První éra skončila objevem světa obydleného přátelskými myslícími bytostmi (Askaris). Skončilo období osamocení civilizace Bardžá, což bylo také vyjádřeno přejmenováním Společenství Bardžanských světů na Galaktické společenství myslících bytostí.

ROBOT = neživý stroj, částečně vybavený inteligencí. Původem z planety Gea.

si-jid = světlo, které pronikne z jádra hvězdy i menší planety do nadprostoru Evsej a slouží tak jako maják

SORKY = baktérie s primitivním kolektivním vědomím, založené na biologické holografii. Ovlivňují se vědomím hostitele což je umožňuje ovládat (asi na úrovni cvičeného psa). Přenášejí baktérie dalších typů. Vynalezeny na planetě Gíjó.

STRÁŽCI = občanská policie GSMB, díky uxionům téměř neomylná.

suiaki = Bardžanské kvasinky produkující plnohodnotné potraviny

SVĚTELNÝ ROK = Jednotka vzdálenosti, jakou urazí světlo za dobu pozemského roku - jedná se o pozůstatek pozemské měrné soustavy. Udržel se zřejmě jen proto, že první mapy vesmíru, použitelné pro hyperprostorovou navigaci, sestavoval právě s použitím těchto jednotek pozemšťan Pavel Horák a od těch dob nevyvstala potřeba revize. Tato jednotka se dnes používá jen k určování vzdáleností hvězd v astronomii a v Kosmickém průzkumu, jinak nemá praktický význam.

SYGYTY = lehké antigravitační girrigy vestavěné do ramenních nebo padákových popruhů. Slouží k vznášení zpravidla jediné osoby. Původem z planety Aigura.

Třetí éra = (8750 let). - Zvýšením účinnosti generátorů energie isúnů a praktickým zvládnutím zimního spánku posádky byla umožněna stavba nových typů hvězdných lodí a tím další expanze Společenství. Třetí éra přinesla významné objevy. Společenství navázalo kontakt s mnoha dalšími civilizacemi, mezi nimiž i té, která se stejně jako Bardžá odvážila vyslat své lodi do vesmíru (Gea=Země). Okamžik tohoto kontaktu byl dokonce jistou dobu chápán jako začátek Čtvrté éry, ale jeho význam byl zatlačen do pozadí setkáním s civilizací Aigurou. Mezníkem Čtvrté galaktické éry se staly nadsvětelné hvězdné lodi z Aigury, které způsobily převrat v kosmickém průzkumu i v dalším rozšiřování Galaktického společenství. Nultý rok Čtvrté galaktické éry byl proto vyhlášen v tom roce, kdy na Askarisu přistálo po překonání více než tisíce světelných let prostoru první aigurské letadlo.

UIK = osobní nebo nákladní kontejner, používaný pro přepravu hyperprostorovými stanicemi vjosuzgu.

UX = planeta obývaná myslícími bytostmi U-typu. Podobají se chobotnicím s dvoumetrovým tělem a šestimetrovými chapadly, na rozdíl od většiny chobotnic žijí na souši stejně dobře jako ve vodě. Uxané vynalezli především rezonanční tavičky kovů a uxiony, přístroje pro vidění minulosti.

UXION = přístroj pro vidění minulosti. Může zobrazit minulé děje v časovém rozmezí od -3 minut (přesněji od -3 minut, 4,85 sekundy) až asi do -8 let. Vzdálenější minulost bývá příliš vybledlá a tedy těžko zobrazitelná.

VÁLKA = častá zábava barbarů v málo civilizovaných světech, obvykle přinášející předčasnou smrt mnoha myslícím bytostem. Pro civilizované myslící bytosti nepochopitelná.

VJOSUZGU = dopravní prostředek, využívající hyperprostor Inith. Teleportuje dopravní kontejnery Uik na libovolnou vzdálenost téměř okamžitě, vyžaduje však ke své činnosti spolupráci dvou stanic, vysílací a přijímací. Stanice mohou pracovat pouze na planetách dostatečné velikosti. Lze jimi též posílat binárně kódované zprávy. Veškerá doprava v GSMB je zajišťována především tímto způsobem. Nadsvětelná hvězdná letadla jsou používána pouze u Kosmického průzkumu.

YLLINA = planeta vzdálená cca 650 světelných let od planety Aigura, osidlovaná jejími lidmi. Pozoruhodná zejména nálezy staveb původních obyvatel, vymřelých již v pravěku.

ZADAGUS = Menší transportní kabinky, použitelné na krátké vzdálenosti (pouze v rámci téže planety). Z technických důvodů je omezen i jejich objem. Pracují bleskurychle, podobně jako stanice vjosuzgu (viz heslo), ale pro neveliký výkon nejsou masově používány. Ačkoliv jde spíše o atrakci, mohou být úspěšně používány i v extrémních podmínkách.

ZEMĚ = viz Gea.

ZHAVAE = jednotka délky, přibližně 21 pozemských centimetrů. Platí ve všech světech Společenství. Je odvozená od vlnové délky mezihvězdného vodíku, nemá vztah k velikostem planet ani jejich obyvatel. Je proto přijatelná pro všechny vyspělé kosmické civilizace. Kromě GSMB ji užívá civilizace Gurroa, přechází na ni celá říše Glug a akceptují ji vyspělé nedávno objevené civilizace, dosud ke GSMB nepřipojené.

zinyco = zákaz, tabu, veto

zofiz (giw.) = vodní rostlina, vytváří množství výživné biohmoty

zuvojde = včelí buňka (giw.), přeneseně buňka složené hvězdné lodi »Archa«

06.07.2020 19:02


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 16/1 v 10:33 na téma: Politika : Osmnáctiletá Helena Duke udala vlastní matku, že byla u Kapitolu. Považuje to za správné, i když matku kvůli tomu na hodinu vyhodili z práce. Dceruška udavačka teď na sociálních sítích brečí, že díky tomu nemá peníze na školné a žebrá soucitné duše o příspěvek, aby mohla studovat práva. To tedy bude další krysa právnička!Takže i na druhé straně Atlantiku jsou krysy podobné Pavlíku Morozovovi, který udával své rodiče v Rusku??? Jenže Pavlík byl malej blbej retarda, Helena je fracek, už by měla mít rozum!Zajímavé je, jak rychle se to proti ní otočilo? Ale i matce se vlastně vrátilo, že dceru špatně vychovala. @pKarma je zkrátka prevít! ;-);

Domů
Statistiky

"Giweruz a zvony pekelné" (komentáře)

Téma=Giweruz Hlasovalo 15, celkem 75 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

17.01.2021  id: 1336236

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 380 e-mailu 17.01.2021 00:02 :

Změněn Raxdinka 16.01.2021 1358--2207

Obrázek dodán 16.01.2021 1751----2026   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

16.12.2020 v 16:46 id: 1336155

Kdo si všiml změn v knize Giweruz? Nová obálka, nová zadní strana...


4. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Gsmb

24.08.2015 v 23:17 id: 491151

2 Jarda: Časové rozložení Zoidée a Gurroa je asi takovéto:


0 = zničení Persea

 

Vojta potká Zoidée

+1 = 1

 

Vojta na Bardžá

+1 = 2

 

Dantovo peklo

+1 = 3

 

Odlet Šotri

+1 = 4

 

* Zdeňka

+5 = 9

 

* Voikoi

+1 = 10 Na Zemi nikdo nic neví o Perseovi!

Pavel (15) v letadle Aiguřanů

* Vlasta + Zirranei

+1/2 = 10,5

(15,5) Přistání Yllina

 

+1/2 = 11 Na Zem doletí zpráva o Perseovi

(16) Návrat na Aiguru

Zirranei = 1rok

+1/2 = 11,5

(16,5) Vzpoura na Aiguře

 

+1/2 = 12

(17) 1.volby

Zirranei = 2 roky

+2 = 14 Šotri doletí k Zemi, Vojta hasí problémy

(19) Pavel poradcem prezidenta

Zdence je 10, Zirranei 4

+6 = 20

(25) 2.volby

Zirranei = 10

+8 = 28

(33) Ztracenci

Zirranei = 18


Někdo někde udělal při počítání chybu, ale já to nebyl. Vychází to naprosto přesně.

Ale pozor: Pavel na Aiguře zavedl čtyřleté volební období (po vzoru Země) a vydržel tam dvě období - tak to tam je. Maličký detail je v tom, že rok Aigury trvá 2 pozemské, tzn. tato období trvala 2 x 4 aigurské = 2 x 8 pozemských let. Řekl bych, že zakopaný čokl bude právě tady. Pozor na přepočty času! Zdůrazňování rozdílů mezi Aigurskými a pozemskými roky je tam na více místech!


5. Jméno: VPJVM

 

Info: z PC

Téma: Gsmb

24.08.2015 v 16:39 id: 490588

Myslím, že byl nejspíše na Bardžá. Pokud vím, tak se začátek Gurroy odehrává několik let před návratem Vojty.


6. Jméno: Jarda

 

 

Téma: Gsmb

23.08.2015 v 22:52 id: 489077

Znovu si pročítám knížky z GSMB a něco mi vrtá hlavou.

Jaké jsou časové linie první a druhé knížky? Protože mi přijde, že to Zirranei nemohla stihnout.

Gurroa začíná nějakou dobu poté, co na Zemi přišla zpráva o Ridigo, ale nejspíše předtím než na Zemi přišla zpráva o zničení Persea, ale určitě před tím, než se Vojta na Zemi začne nějak výrazněji projevovat (Gryul na výstavě)

Se Zirranei se Pavel setká až po zmlácení Zdeňky a to mi časově nesedne. Zoidée podle mě trvá déle - podsvětelné lety, studium medicíny, Zdeňce musí být 18. Gurrovi trvá kratší dobu - lety hyperprostorem a navíc nejsou dlouhověcí.

Proto by mne zajímalo, kde asi tak byl Vojta v době začátku Gurroy?


7. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Gsmb

13.08.2014 v 11:18 id: 205259

2 PateON: Veškeré informace o uxionech podléhají utajení od Strážců.


8. Jméno: PateON

 

Info: technologie

Téma: Gsmb

13.08.2014 v 11:06 id: 205255

SW:

a na jaké frekvenci jely obrazovky uxionů? Nebo byly analogové?

 

http://www.akademon.cz/clanekDetail.asp?name=%D8ec%20z%20obrazu&source=0814


9. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

09.08.2013 v 23:12 id: 196008

2 JM: Tady jsou všechny knihy ke stažení zdarma. Nakonec - je to jedna z možností, jak je dostat mezi lidi. Na knihách se v Čechách beztak zbohatnout nedá...


10. Jméno: JM

 

Info: jedním dechem

01.08.2013 v 00:10 id: 195924

Giweruz přečten za 3 večery. Opět jsem to přečetl s otevřenou pusou. Chci se zeptat. Knihy jsou i nadále ke stažení v pdf zdarma? uvažuji totiž o daru svému nejoblíbenějšímu českému autorovi. Nejen kvůli knihám, ale můj obdiv máte hlavně kvůli vytvoření onoho návrhu zákoníku.Komentáře

Začátek