Bez COOKIEs je omezený přístup!

Rozšiřování

Zpět Obsah

aneb střípky z dějin Imperia

Paní doktorce Lucii Stahlové se vedlo dobře. Její původně malé experimentální oddělení se rozrostlo na samostatnou výzkumnou kliniku. Pacienti z Čech již byli vyléčeni, i Blesk už po soudních tahanicích zaplatil pokutu a okamžitě ji začal vymáhat po paní Mgr. Drahomíře Boleslavské.

Paní doktorka Stahlová nabídla volné kapacity svého zařízení okolním státům. S kladnou odezvou se ozvalo Slovensko, Polsko, Maďarsko a kupodivu Rakousko. Německo prohlásilo, že se šarlatánkou, která vyměňuje pacienty, nechce mít nic společného.

První zahraniční pacienti byli Rakušané, měli to do Brna blíž než na specializované pracoviště v německém Frankfurtu. Jako další přišli na řadu pacienti z Maďarska, Slovenska i Polska. Trvalo to déle než rok, ale všichni opustili kliniku po svých, k obrovské radosti příbuzných a ještě většímu překvapení jejich lékařů.

Pak se Lucka s Yumou nehlasně zeptaly pana Macáka, jestli má hodně práce. Neměl, mohli si povídat. Yuma totiž přišla při pozorování vyléčených Zářících na zajímavé věci. Každý vyléčený pacient nevědomky vyzařuje v kruhu padesáti kilometrů. Vyzařuje dobrotu, lásku a tak podobně. Co je zajímavé, vyzařují cosi, nad čímž si Yuma láme hlavu už delší dobu. Ani podrobné zkoumání spektra speciálním přístrojem umístěným vedle extenderu na Hádech neodhalilo nic mimořádného. To cosi zapříčiňuje náchylnost k Čechům a České republice. Jelikož přímo ve Vídni jsou tři Zářící, v Bratislavě a v Budapešti dvě, ve Varšavě jedno, měl by pan Macák v brzké době očekávat oficiální návštěvy z těchto států.


Jako první se ohlásil rakouský prezident. Jednak bylo ve Vídni více Zářících, jednak to byli první zahraniční pacienti. Dohodl se s panem Macákem i českým prezidentem na termínu, že by si chtěl přátelsky popovídat o rozšiřování spolupráce. Prezident přijel, byl na letišti slavnostně uvítán a odvezen na Hrad. Část dne strávil jednáním s prezidentem a premiérem, po obědě mu byla představena paní doktorka Lucie Stahlová. Rakouský prezident nelenil a udělil jí rakouské vyznamenání Čestný kříž Za vědu a umění prvního stupně. Pak se rozloučil a odjel.

O týden se to opakovalo s maďarským prezidentem. Ten si sebou přivezl i premiéra, který si vyžádal soukromý rozhovor s panem Macákem, při kterém žádal o radu, jak co nejlépe vypadnout z EU. Po dalším slavnostním obědě dostala Lucka další vyznamenání, tentokrát maďarský Občanský záslužný kříž. Pan Macák poradil premiérovi dobře, či mu spíše vlil optimismus do těla, neboť Maďarsko zanedlouho aktivovalo článek 50 Lisabonské smlouvy o odchodu z EU. EU se začala rozpadat, protože následující rok téměř současně spustily odchod z EU Slovensko a Polsko.


V okamžiku, kdy byly všechny státy takzvané Visegrádské skupiny venku z EU, okolní Evropa zatajila dech. Semkne se nové soustátí ještě více k sobě? Ano, sérií smluv vytvořili něco, čím byla EU předtím, než se změnila na těžkopádný a víceméně škodící kolos. Zůstanou u stávajícího názvu, popřípadě zvolí zkratku V4? Hlavy států a vlád chvilku debatovali, někdy dokonce i osobně a došli k závěru, že název Visegrádská skupina je příliš dlouhý, V4 přestane platit v okamžiku přijmutím pátého státu. Je nutno vymyslet nový, úderný název. Na chvilku odvolali fingovaným telefonem pana Macáka ze sálu a za tu chvíli jeho nepřítomnosti dospěli k jednomyslnému závěru: Česká republika je v této chvíli pan Macák a jeho strana, Imperiální strana rozumu. Všichni jsou následovateli České republiky, tím vstoupili do Imperia. Pan Macák se po návratu nestačil divit. Nakonec to přijal, co měl také jinak dělat... Název Impérium byl slavnostně a oficiálně vyhlášen na slavnostní konferenci na pražském Hradě.


Jen co bylo Imperium slavnostně vyhlášeno a zdárně pokračovalo v rozkvětu, vypadlo z EU Rakousko a okamžitě se začalo zajímat o vstup do Imperia. Pro zbytek Evropy to byl šok. Druhý šok nastal, když bylo Rakousko přijato téměř okamžitě. Žurnalisté okamžitě vyhrabali překvapivou návštěvu rakouského prezidenta v České republice téměř hned poté, co Česko vystoupilo z EU. Začaly se množit konspirační teorie o obnově Rakouska-Uherska a podobné. Něco na tom bylo, na tehdejším setkání byla dohodnuta budoucí těsná spolupráce.


Pozoruhodnou kapitolou byl takzvaný Německý konflikt. Začalo to tím, že si Němci zvolili za kancléře ženu. Bývalou oddanou svazačku z NDR, která po sjednocení Německa obrátila a stala se zanícenou obhájkyní kapitalismu. Pomalu postupovala v CDU až ke kandidatuře na kancléře. Uměla dobře oslovit voliče, takže se stala jako první žena kancléřkou. Rozhlédla se po Německu a zjistila, že Německo pomalu vymře. Nikdo nechtěl dělat podřadnější práce, sami Němci, uštvaní kariérou nemají na nějaké množení čas a náladu, o penězích nemluvě. I pozvala tato dobrá duše ze států Blízkého východu, rozvrtaných Američany, nebohé utlačované uprchlíky do Německa, kde jim otevřela náruč i hranice. Národy Severní Afriky zajásaly a začaly se houfně přemisťovat do Německa přes Itálii a Rakousko. To jim ale rakouští celníci brzo zatrhli, takže museli svízelně překračovat Alpy přes Švýcarsko.

Taková cesta dá zabrat, takže většina zůstala v Bavorsku, kde čekali na slíbené peníze, domy a ty tři Němky k obsluze a potěšení. Když jim Bavoři nic takového nebyli ochotni dát, zkoušeli si to vzít sami. Počty loupežných přepadení a znásilnění rostly raketovým tempem. Naštvaný bavorský premiér dlouho a neúspěšně bombardoval kancléřčinu administrativu, až mu došla trpělivost. Naložil do autobusu čtyřicet největších potížistů a slíbil jim, že je zaveze k někomu, kdo může okamžitě vyřešit jejich problémy. Sám se posadil na jedno volné sedadlo a dal řidiči povel k odjezdu. V Berlíně byli coby dup, ale nastala drobná komplikace – nikdo nechtěl takový zájezd převzít. Nakonec je posadil do haly, vedoucímu dal do ruky ceduli s nápisem Frau Merkel, vysvětlil mu, že to je ten člověk, který jim pomůže, nasedl do autobusu a spokojeně odjel. Dohru to mělo hned druhý den, kdy bavorskému premiérovi volala přímo kancléřka. I když držel telefon metr od ucha, přesto slyšel jasně každé slovo. Navíc se mu zdálo, že otevřeným oknem slyší slabě kancléřku přímo. Když kancléřka na chvilku zmlkla, odpověděl, že bude pokračovat stejně i nadále, právě se nakládají dva autobusy, které svůj náklad vyklopí kdekoliv v Berlíně. Náklady na provoz těchto autobusů bude vymáhat po spolkové vládě. Vzdálené zaječení už přetížený mobil nevydržel, zakouřilo se z něj a odebral se do křemíkového nebe.

Oba autobusy nedojely nijak daleko. Skoro hned za hranicí Svobodné Bavorské republiky byly zastaveny příslušníky Bundeswehru a donuceny otočit se na zpáteční cestu. To samé se opakovalo, když zkoušely projet jinudy. Bavorsko se pomalu, ale jistě dostávalo do obklíčení. Bavorský premiér svolal krizovou radu státu a vylíčil situaci. Poté navrhl něco tak neuvěřitelného, že tomu pánové a jedna dáma nechtěli věřit. Pak si to několikrát prošli v hlavě a přišli na to, že to není až tak šílený nápad, naopak, v dané situaci asi ten nejlepší. Milá starší dáma usoudila, že již dlouho neviděla Prahu, místo, kde se narodila ona i její rodiče a rozhodla se pro krátkou návštěvu. A jelikož rozhodnosti měla na rozdávání, odcestovala okamžitě. Cestovala celou noc a v půlce dopoledne zavolala premiérovi:

„Tak jsem se prošla po Praze, všude jsou milí lidé a dá se s nimi mluvit a dohodnout se. A představ si to, na nějakém filmovém festivalu tady promítají původní film ze StarWars, Imperium vrací úder! Jsem pozvána na promítání jako čestný host. A mám ti vyřídit, že kdybys to chtěl také vidět, můžeš v klidu dojet. Ale dá se to vyřídit i na dálku.“

Premiér si zhluboka oddechl. Byl s paní ministryní domluven na klíčových slovech. Nemoc, smrt znamenala odmítnutí, veselý tón znamenal úspěch mise. Všechny slova použitá v rozhovoru značí naprostý úspěch. Zavolal do státní televize, že těsně před večerními zprávami potřebuje deset minut promluvit k národu.

Chvíli před sedmou usedali občané před televizní obrazovky, aby vyslechli obvyklou porci zpravodajství, polopravd i lží. S mírným překvapením zaregistrovali místo reklam na poslední chvíli svého premiéra:

„Vážení občané, dámy a pánové. V poslední době jsme svědky velkého nárůstu kriminálních činů našich tmavších návštěvníků, které do Německa pozvala nezodpovědná vláda v Berlíně. Mnohokrát jsem se pokoušel domluvit se jak s vládou, tak přímo s kancléřkou na řešení této situace. Mnohokrát jsem byl ujištěn, že se na problému pracuje. Nic se však nedělo. Návštěvníků přibývá, naše ubytovací kapacity jsou již vyčerpány. Zkusil jsem zajet osobně do Berlína, bezúspěšně. Navíc, ode dnešního rána nás začíná obklopovat Bundeswehr, otáčejí auta a vracejí je zpátky. Zastavují vlaky a přikazují vystoupit všem obyvatelům Bavorska. Skoro to vypadá, jako kdyby chtěli udělat z Bavorska jeden veliký koncentrák! Svolal jsem proto krizový štáb a nalezli jsme řešení. Dámy a pánové, podle rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 16. prosince 1952, která zdůraznila, že právo na sebeurčení je předpokladem pro plné uplatnění základních lidských práv, z moci, dané mi parlamentem této republiky a z moci, dané mi krizovým štábem vyhlašuji tímto úplnou nezávislost Bavorské republiky. Zároveň prosím Impérium, potažmo Českou republiku a Rakousko jako své nejbližší sousedy o ochranu před napadením a pokusem zničit naši republiku. Také prosím o možnost připojit se k Impériu.“

Televizní pracovníci zareagovali operativně. Odsunuli zprávy, na informačním řádku se objevila telefonní čísla, na které se případní příznivci či odpůrci pana premiéra dovolat. K samotnému premiérovi přispěchala redaktorka zpravodajství a sledována ruční kamerou ho odvedla do diskuzní zasedačky. I tam byla přítomna ruční kamera a sledovala přípravy. Paní redaktorka se zamotala do setu k bezdrátovému mikrofonu, bylo ji zapotřebí vymotat. Panu premiérovi přepudrovat čelo a nos, aby se neleskly. Pracovníci IT přinesli počítač a velkou obrazovku, kterou po chvíli nastavili pootočenou o 90° na výšku. Jeden chvíli prolézal se síťovým kabelem temné kouty, pak mávl rukou a posadil k počítači jednu ze sličných sekretářek. Na obrazovce zatím nebylo nic než excelovský graf se dvěma sloupci a nadpisem Samostatnost. Samotné sloupce měly zvlášť nadpisy, Ano a Ne. Ve sloupci Ano se už u spodku tetelila zelená čárečka.

Historie by se pravděpodobně odvíjela jinak, kdyby nebyla kancléřka permanentně naštvaná. Situaci, kdy by snad stačilo mírně couvnout, sednout si za jednací stůl a jednat, naprosto zhatila příkazem k okamžitému obsazení vzpurného kusu Německa. Vysílání z improvizovaného studia bylo přerušováno vstupy od amatérských přispěvovatelů i profesionálních štábů. Obojí však ukazovaly stejnou situaci – tanky valící se přes jen naznačené hranice Bavorska. Zvlášť hrozivě vypadala dálnice z Franfurtu do Norimberka. Mnozí si vzpomněli, jak před lety podobně jela americká armáda do Čech. Obyvatelé Bavorska bohužel neměli české zázračné zbraně, takže mohli jen bezmocně zatínat pěsti.

Pan premiér se již hodnou chvíli hodně potil. Co to ta ženská v Praze domluvila? Zatím žádná pomoc na obzoru, nic! Zlom nastal v okamžiku, kdy rozdíl mezi zeleným sloupečkem Ano pro samostatnost překročil 33% oproti červenému Ne. Na obrazovce se ve dvou záběrech objevili český i rakouský prezident . Ten český promluvil jako první:

„Jakožto prezident České republiky, části Imperia, uznávám samostatnost Svobodné Bavorské republiky a na základě podepsaných smluv nařizuji Armádě Impéria poskytnout Svobodné Bavorské republice veškerou smluvní pomoc.“

Rakouský prezident pronesl prakticky totéž, jen Česko vyměnil za Rakousko. Pak prezidenti ze záběru zmizeli a objevilo se letiště. Několik strojů podivné konstrukce stálo vedle sebe na pruhu betonu. Poslední vstupy se uzavíraly, malé vojenské náklaďáčky odjížděly z dosahu. Bez jakýchkoliv doprovodných jevů se podivné stroje vznesly kolmo do výšky, kde se potom přetočily a většina z nich zamířila k jihozápadu. Poslední stroj letěl přímo proti zapadajícímu slunci. Byl to první stroj, se kterým se Bundeswehr setkal. Visel v malé výšce nad dálnicí poblíž vesničky Schlüsselfeld a evidentně na ně čekal. Vojáci na nic nečekali a vypálili proti němu houf protiletadlových raket. Měli s tím trochu potíže, ty naváděné teplem na stroj nereagovaly, radar selhával také, nakonec z celé mohutné protiletadlové baterie odstartovaly jen střely naváděné laserem. Na obloze se rozpoutalo ohnivé inferno a vojáci začali jásat. Jejich radost netrvala dlouho. Když se plameny výbuchů a kouř rozplynuly, objevil se stroj v celé své kráse – nepoškozený. Pak stroj jakoby zablikal a z konvoje zmizel velitelský vůz a ty vozy, odkud byly odpáleny rakety. Zbyl po nich jen do ruda rozpálený beton. Pak se na zašifrované velitelské frekvenci ozval hlas:

„Právem silnějšího a právem domácího. Otočte se a vypadněte z Bavorské republiky.“

Smích vojáků byl málem slyšet až k nebesům. Čelo kolony se pohnulo vpřed. Stroj blikal trochu déle a na výsledku to bylo znát Napříč dálnicí se táhl příkop bublající betonové taveniny. Nejhůře dopadl tank, který právě vjížděl do zóny. Jako kdyby někdo vzal žhavý nůž a předek tanku uřízl. To už stáli řidiči předních řad na brzdách a statečně čelili náporu stále jedoucí kolony. Stroj se za stálého blikání přemístil za kolonu. Výsledkem blikání byly dva půlkilometrové příkopy po stranách dálnice, bublající roztavenou zeminou. Taktické plány v případě napadení jsou jasné, při napadení se rozptýlit a pokračovat dále k cíli. Tady to však nešlo. Stroj byl všude. Tu obnovil chladnoucí přední příkop, tu některý z bočních. Jen ta cesta vzad byla stále volná. Toho hned využilo několik obrněných vozidel a džípů. Vyjely z ohnivého obklíčení, ale při pokusu sjet z dálnice následoval ohnivý bič. Jediná volná cesta byla po dálnici zpět za hranice.

To vše přenášel zpravodajský tým z Norimberku, sedící ve vrtulníku, pro jistotu na zemi na blízkém kopci. Přímý přenos šel do hlavního studia v Norimberku, odtud jedním optickým kabelem do Mnichova, druhým do Berlína a třetím do vysílače. Ten berlínský se různě větvil, ale jeden jeho konec ústil do velké televize přímo před běsnící kancléřkou. Na druhé velké televizi byl záběr z Mnichova z improvizovaného studia, kde na grafu podpory samostatnosti právě zelené Ano překročilo magickou hranici 66% a stále nepatrně stoupalo.

Snad právě reportáž z Norimberka o jednom jediném stroji, který se utkal s velkou vojenskou kolonou a přesto zvítězil, porazila bohorovnou kancléřku i její vládu. Bavorsko bylo přijato do Imperia jako rovnocenný stát, snědí návštěvníci dostali na vybranou: vrátit se, přizpůsobit se nebo pokračovat do Berlína. To přizpůsobení spočívalo v tom, že jsou v této evropské zemi hosty a budou se chovat, jak si hostitelé přejí. Pokud ne, budou deportováni za hlídané hranice. Dlužno dodat, že z celkového počtu jich v Bavorsku zůstalo třicet tři, pijí pivo, chutnají jim klobásky a jódlují skoro lépe než domácí.


Imperium má nakročeno k ovládnutí Evropy. Co bude dál? Asie, Afrika, celý svět? A dál...? Že se dá cestovat mezi hvězdami dokazuje přítomnost furveilské lodi i s posádkou na Zemi...

Následuje:

Imperium 2 Svět

  

Konec

Zpět Obsah

© 2017 Jerry Worker, Plzeň

Slovník

href ="https://cs.wikipedia.org/wiki/Terorismus">terorismu, aniž by proti nim bylo vzneseno jakékoliv obvinění.

apalický syndrom = je vyšší stupeň vigilního (vegetabilního) komatu, kdy jsou u pacienta projevy extrémní svalové hypertonie s postupným odumíráním mozkových buněk

Dedikovaný server = virtuální modul obsahující jeden celý počítač. Server může obsahovat více modulů.

furveil = obyvatel planety Furvea, ležící ve dvojslunečné soustavě rudého trpaslíka a žlutého slunce třídy K 

Gordický uzel = Mezi lidmi Frýgie se objevilo proroctví, že války neskončí a mír nenastane, dokud do země nepřijede vůz slunečního boha řízený mužem, který všem rozbrojům učiní přítrž. Když se vůz objevil, lid Frýgie si vozku, kterým byl sedlák Gordius, zvolil za krále. Vůz byl uvázán v Diově chrámu uzlem z lýčí, který nikdo nedokázal rozplést. Mladý Alexandr Veliký vytasil meč a uzel přesekl

Guantanamo - Americká vojenská základna na Kubě, proslavená hlavně věznicí, kde byly umístěny osoby podezřelé z terorismu. V důsledku toho byli ve věznici zadržení i brutálně mučeni po řadu let pouze na základě podezření z 

Hosting = pronájem kousku serveru pro provoz webových stránek

igumena = matka představená ženského monastýru

Majdan = povstání opozice a dalších živlů proti legálně zvolenému prezidentu Ukrajiny, finančně podporované EU a USA, která na podplacení opozice použila celkem pět miliard USD, přeneseně jakékoliv povstání proti legitimní vládě financované USA

Marže = obchodnická přirážka k ceně, neboli rozdíl mezi tím, co zaplatí zákazník a tím, co zaplatí dodavateli obchodník.

Množivý reaktor = je typ jaderného reaktoru. K udržení řetězové reakce tyto reaktory používají nezpomalené neutrony. Část z nich udržuje řetězový průběh štěpení a tedy chod reaktoru, zbylá část může posloužit k transmutaci konkrétních radioizotopů. Cílem je získat vhodné radioizotopy jiných prvků, vhodných pro použití v pomalých reaktorech jaderných elektráren.

monaška = obyvatelka ženského monastýru, něco jako u katolíků mniška

monastýr = pravoslavný klášter

rusutur = zapadákov, díra, pr*del světa/galaxie...

Senát = Horní komora Parlamentu České republiky. Tvoří teoretickou protiváhu Poslanecké sněmovny

Sonar = je zařízení na principu echolokace (vyslání signálu a příjem po odrazu od překážky), které používá ultrazvuk

Temná hmota = je označení hypotetické formy hmoty. Její existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami z modelů. O povaze chybějící hmoty existuje množství teorií, většina z nich se shoduje na faktu, že ji lze ve vesmíru pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní objekty tvořené běžnou „svítící“ hmotou, ale neemituje elektromagnetické záření. Odtud její označení jako temná hmota

Anotace


Imperium - Na začátku byla pidistranička, které se všichni smáli. Jak sílila, rostly také pokusy o její zničení. Odrovnání... Nedala se. A rostla. Nakonec začala naplňovat motto, které měla už od začátku a kvůli kterému byla dlouho terčem posměchu: „Od Cherbourg po Vladivostok, od Nordkappu po Catanii!“

Identifikace:


Titul: Imperium 1

Podtitul: Evropa

Autor: Jerry Worker


© 2017 Jerry Worker, Plzeň

Skupina: Imperium 1

Žánr: Science fiction

Další knihy skupiny Imperium:


02) Imperium 2 - Svět

03) Imperium 3 - Vesmír

Poznámky pod čarou


1 Obecný výraz, náhrada za výrazy pravdoláskař, havloid, dobroser, zaprodanec USA, levičák, pražská kavárna atd

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.

Errata:

25.08.2019 11:14


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od jaxx: 8/12 na téma: Imperium : Pokud by někomu v románu popsaný: ženský výkřik: „Jak se opovažujete!“něco připomínal, ano, je to tam schválně...

Domů
Statistiky

"Imperium 1 Evropa" (komentáře)

Téma=Imperium-1 Hlasovali 4, celkem 20 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

08.08.2017 v 07:46 id: 1287194

Imperium 1 je dokončeno včetně odkazu na další díl, fotky popsány, nějaké chyby v syntaxi i ději také vyřešeny. Prosím dobrovolníky o pomoc při korekturách, ať dílo mohu předat na konverzi na čtečky...


3. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

05.08.2017 v 08:16 id: 1287181

Správná reakce pochodového proudu vozidel zastavených zničením čelního vozidla je zrušit proud a postupovat určeným směrem - ku stanovenému cíli - rozptýleně. K takové činnosti by mohl dát povel i důstojník nižší úrovně velení, pokud velitel skupiny padl. Maximum rozptylu-minimum ztrát!


jaxx: Ovšem, ale jak postupovat, když jede proud po dálnici v terénním zářezu? Před ním žhavé inferno, řidiči předních vozidel zoufale brzdí, do nich vrážejí zadní vozidla, prostě hromadná havárie... (05.08.2017 10:23)


VlastimilČech: v takovém případě se zadní vozidla, která ještě v v zářezu nejsou, rozptýlí do terénu, aby umožnily čelním vozidlům opustit stísněný prostor. Pokud celý pochodový proud vjel do prostoru, který neumožňuje žádný manévr, pak je buď velicí důstojník idiot, nebo nižší velitelé neznají základy taktiky, n (05.08.2017 18:48)


jaxx: Díky, já se s tím zkusím nějak poprat. Btw, tady jde hlavně o pocit nadřazenost vlastní mnoha velitelům: Jedno letadýlko, co nám tak může udělat... (06.08.2017 17:54)


jaxx: Stroj se za stálého blikání přemístil za kolonu. Výsledkem blikání byly dva půlkilometrové příkopy bublající roztavenou zeminou. Taktické plány v případě napadení jsou jasné, při napadení se rozptýlit a pokračovat dále k cíli. Tady to však nešlo. atd... (06.08.2017 21:12)


jaxx: Stroj tu obnovil chladnoucí přední příkop, tu některý z bočních. Jen ta cesta vzad byla stále volná. Toho hned využilo několik obrněných vozidel a džípů. Vyjely z ohnivého obklíčení, ale při pokusu sjet z dálnice následoval ohnivý bič. Jediná volná cesta byla po dálnici zpět za hranice. (06.08.2017 21:13)


4. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

03.08.2017 v 20:49 id: 1287171

SUPER


5. Jméno: Bavros

 

Info: Erzgebirgeman

02.08.2017 v 17:59 id: 1287161

Jen tak dál. Těším se na pokračování příběhu.

Děkuji.


6. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

28.07.2017 v 21:19 id: 1287140

Díky za pěkný pokračování


7. Jméno: Thelvyn126

 

 

28.07.2017 v 13:24 id: 1287139

dotaz

budou knihy autora Jerry Worker také v downloadu?


jaxx: Až se autor rozhoupe ke korekturám, doplní slovníky, obrázky atd. Nechcete pomoct s korekturou? Přečíst, označit chyby, blbosti a poslat mi to? (28.07.2017 15:19)


jaxx: Tak. První román, Test přežití je po korekcích a úpravách, může být zkonvertován do formátů pro čtečky... (28.07.2017 16:44)


SW: Můžeš mi ho poslat mailem? Konverze se dají dělat nejlépe z ODT. (28.07.2017 17:18)


8. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

20.07.2017 v 22:48 id: 1287111

Paní je myšlena paní od SW.

Jinak román vypadá pěkně,budu se těšit na pokračování


9. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

11.07.2017 v 10:05 id: 1287079

Ultracod skutečně zabírá... Trochu jsem upravil Imperium, vyhodil (prozatím) kontroverzní zákon o autech a trochu upravil Perly, aby byly v souladu se selským rozumem...

A ať nemusím rozjíždět další anketu: Co byste změnili na prezidentských volbách, prezidentování a prezidentovi. Prosím, kroťte se v nadávkách na Zemana/Horáčka/Drahoše atd. Děkuji


Mirajz: Já měl vždycky zato, že zevnitř se používá to co se předepisuje, když máme své dny!? Ale Ultracod bude asi něco noblesního, co se nesežene v každém krámu. Z čehopak se to pálí? (11.07.2017 19:22)


jaxx: Ultracod: Paracetamol 500mg, kodein 50mg... Proto beru jen půlku... (11.07.2017 22:10)


jirkacbx: Co jsem přečetl o Ultracodu,tak dost silný a oblbující dryák.

Radši budu trpět,s tímhle bych za volant moc nemohl, a radši v okolí najdu někoho přes akupunkturu.

Kdyby akupunkturák pomohl jen z půlky od bolesti,bude to o dost lepší než ten Ultracond. (11.07.2017 22:11)


10. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

07.07.2017 v 12:12 id: 1287060

Pro ty, co čekají na pokračování mých románů:

Mám namoženou šlachu a obroušenou třecí vrstvu pravého ramenního kloubu, dg Syndrom pc myši. Léčí se to kolagenem do kloubu a Novokainem tamtéž ke zmírnění bolesti. Bolestí neudržím myš, o psaní na klábosnici nemluvě. Toto klepu pomalu na virt. klávesnici tabletu a levou rukou. Román se tak psat nedá. Asi tak...


SW: Neštěstí nechodí po horách...

Přeji aspoň rychlé uzdravení! (07.07.2017 13:48)


jirkacbx: Nooo,to moc radost teda nemám.

Asi 2 týdny zpět mně taky pravý rameno bolí a nevím z čeho.

Zatím léčím podle mých odhadů a nic moc.

Tak přeju brzký uzdravení a SNAD nebudu muset k felčarovi na píchanec.Nebo spíš píchance. (08.07.2017 23:30)


jirkacbx: Možná zkusim brát Alavis pro koně,ten červený.Uvidim. (08.07.2017 23:32)


11. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

03.07.2017 v 07:40 id: 1286915

nu, taková urputná kontrola občanů? Hackeři zatím zvládli naprosto všechno... K těm kybernetickým hračkám moc důvěry zatím nemám... A takhle se nechat kontrolovat? A třeba nějaký útok cizí moci? Žeby neměly nepřátelské země k disposici hejna hackerů? Jen si to představte... rázem zablokovat dopravu ve velkém městě... všechno stojí a přes super zácpu se mají prodírat ta vozidla s vyjímkou?


12. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

02.07.2017 v 19:43 id: 1286913

Perly povedený,jen trochu zašmodrchaný.Pokud nad nima se zamyslim selským rozumem,svý opodstatnění nemají.

Jinak vývoj v románu povedený ,těším se na další části.


jaxx: Perly jsou něco jako základní kameny. Z toho taky nepoznáte, jestli tam bude stát vilka nebo krabice... (02.07.2017 21:53)


13. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

02.07.2017 v 15:36 id: 1286912

Co říkáte na Perly? Jen kritizujte, raďte, já budu ledva rád!

To SW. Průběžný volební systém je zajímavý, ale má i několik závad. Například se nelíbí ministr zahraničí, ale nelze ho odvolat uprostřed delikátních rozhovorů ohledně mezinárodní smlouvy. Totéž ministr obchodu. Atd


14. Jméno: Gimmick

 

Info:

26.06.2017 v 07:50 id: 1286890

"vynález pro lidi" poslední odstavec

 

„Vážení hosté, omlouvám se za novináře. A pro ty, kteří do schrány hodili ty správné odpovědi a nedostalo se vám na ně odpovědi, tak pro ně mám jednu radu. Než nám začnete nadávat, zameťte si před vlastním prahem!“

 

asi myšlenkový překlep, nemělo být "... kteří do schrány hodili ty správné otázky..."


jaxx: Jo, dík... (26.06.2017 09:07)


15. Jméno: trevize

 

Info: .

25.06.2017 v 16:21 id: 1286888

poněkud mi není jasné kolik činí (nebo může činit statní dotace) - viz pravidlo - Maximální součet dárcovských příspěvků nesmí překročit 15% státní dotace, vše přesahující daný limit přechází do státního rozpočtu - Je to oněch 100k a nebo je částka od státu neomezena? - já jen že tohle mi není moc zřejmé


jaxx: Je to 15% z peněz, které dostane od státu. Na začátku je to 100000, to se ale může zvedat v souvislosti s dalším pravidlem: Dotace se zvyšuje o 10 000 Kč za každé % ušetřené z vlastní spotřeby, maximálně však o 50 000Kč. Takže první rok 15% z 100000, když ušetří, tak další rok 15% ze 150000 atd. Za jak dlouho se neziskovka dohrabe k milionu si spočtěte sami, na mě je moc horko... (25.06.2017 17:38)


Jindra: Chápu správně, že při max. spoření (snaze o růst rozpočtu):

1. rok 100 000,-

2. rok 150 000,-

3. rok 200 000,- (25.06.2017 21:01)


Jindra: A v pravidlech chybí, že by to mělo být ročně. Takto to vypadá jako maximum... (25.06.2017 21:02)


trevize: Tak já pořád nevím - 100k za první rok + 15% odjinud - 115k - to je stěží na částečný plat jednoho (jediného) člověka v neziskovce - nějaká malá kancelář - nájem cca 30-50k, telefon, internet apod - myslím že s těmito penězi by dřív zanikli než by stačili vzniknout :) (zvlášť když mají na vlastní náklady toliko 25%) (26.06.2017 18:39)


jaxx: To trevize: První neziskovky vznikaly jako spolek dobrovolníků, pracující za symbolický plat. Časem se to zvrhlo... (26.06.2017 20:08)


16. Jméno: Mirajz

 

 

25.06.2017 v 13:52 id: 1286887

Do pravidel nechci zasahovat, ale v rámci logiky ba bylo vhodné nejprve dát registraci a až poté pravidla a podmínky. Dále co s neziskovkami, které se v termínu nepřeregistrují. Spadá to pod hrubé porušení pravidel? Platí pravidla s okamžitou platností i pro stávající neregistrované ziskovky? Já bych byl pro ANO. jak je ošetřen souběh registr. nezisk. a nergistr. zisk. s dublující činností. Jsem pro první registrovaná platí a další stávající s toutéž činností okamžitě končí (urychlí to registrace - jako u vynálezú - kdo dřív přijde ten dřív mele). Kdo a jak posoudí dublování činnosti? Tyto věci by mohly být předmětem provádějících předpisů. Potom by o nich mohla být jen povšechná zmínka jako, že jsou vydány kde je bla, bla, bla.


jaxx: Logiku a souvztažnosti upravím. Neziskovky, které se v termínu nepřeregistrují, hrubě porušily pravidla. Pravidla platí v plném rozsahu až po přechodné době přeregistrace. Nelze zaregistrovat... upraveno. (25.06.2017 17:48)


17. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

25.06.2017 v 10:11 id: 1286886

Anketa k neziskovkám je uzavřena. Máte poslední možnost zasáhnout do znění pravidel! Tak do toho a do mě!


18. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

24.06.2017 v 12:34 id: 1286883

http://1.bp.blogspot.com/-S4wZAN7LesQ/WHpZl2dhzZI/AAAAAAAALIA/A0--59hr94YKz4wokb8_2JODyghTIZjzwCK4B/s230/Knihaman.jpg

Mrkněte.


SW: Ten obrázek už jsi dával (ID=1286872).


19. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

23.06.2017 v 20:44 id: 1286880

Takhle dobře zajištěná karta by se jistě hodila každýmu slušnýmu člověku ,ale o DOST víc jsem zvědav na humorné popisy pokusů o nabourání či zcizení identifikátoru


jaxx: To jirkacbx: Stačí to takhle? (24.06.2017 20:44)


20. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

22.06.2017 v 20:16 id: 1286876

Uf, exkurze z Brusele zpacifikována, opraveny drobné chybičky a Imperium jede vesele dál. Snad se konečně dostanu k těm zákonům pro lidi...Komentáře

Začátek


Přílepky dnes: Imperium včera: