Bez COOKIEs je omezený přístup!

Imperium 1

Evropa

(Imperium 1)

 

Science fiction

Jerry Worker

© 2017 Jerry Worker, Plzeň


Obsah

Prolog(8k) 1
Přílet(15k) 1
Speleolog(15k) 1
Imperiální Strana rozumu(19k) 1
První úspěchy(22k)
Růst(29k)
Rozmach(26k)
Puč(39k) 1

Seznam knih Komentáře

25.08.2019 11:14 Errata!

Na hlavní stránku Anketa


Kočka Šklíba udělala na Alenku v říši divů velký dojem
- a nejen šklebením. Občas se začala dělat neviditelnou,
až z ní zbyl jen škleb... A pak - zmizela...

První(37k) 2
Návštěva z Bruselu(25k) 2
Vynález pro lidi(31k) 1
Zákony pro lidi(36k) 1
Odchod z EU(31k) 1
Vyjednávání(28k)
Rozkvět(21k)
Rozšiřování(27k (=23,2k))


© 2017 Jerry Worker, Plzeň

Slovník

apalický syndrom = je vyšší stupeň vigilního (vegetabilního) komatu, kdy jsou u°pacienta projevy extrémní svalové hypertonie s°postupným odumíráním mozkových buněk

Dedikovaný server = virtuální modul obsahující jeden celý počítač. Server může obsahovat více modulů.

furveil = obyvatel planety Furvea, ležící ve dvojslunečné soustavě rudého trpaslíka a°žlutého slunce třídy K°

Gordický uzel = Mezi lidmi Frýgie se objevilo proroctví, že války neskončí a°mír nenastane, dokud do země nepřijede vůz slunečního boha řízený mužem, který všem rozbrojům učiní přítrž. Když se vůz objevil, lid Frýgie si vozku, kterým byl sedlák Gordius, zvolil za krále. Vůz byl uvázán v°Diově chrámu uzlem z°lýčí, který nikdo nedokázal rozplést. Mladý Alexandr Veliký vytasil meč a°uzel přesekl

Guantanamo - Americká vojenská základna na Kubě, proslavená hlavně věznicí, kde byly umístěny osoby podezřelé z°terorismu. V°důsledku toho byli ve věznici zadržení i°brutálně mučeni po řadu let pouze na základě podezření z°

Hosting = pronájem kousku serveru pro provoz webových stránek

igumena = matka představená ženského monastýru

Majdan = povstání opozice a°dalších živlů proti legálně zvolenému prezidentu Ukrajiny, finančně podporované EU°a°USA, která na podplacení opozice použila celkem pět miliard USD, přeneseně jakékoliv povstání proti legitimní vládě financované USA

Marže = obchodnická přirážka k°ceně, neboli rozdíl mezi tím, co zaplatí zákazník a°tím, co zaplatí dodavateli obchodník.

Množivý reaktor = je typ jaderného reaktoru. K°udržení řetězové reakce tyto reaktory používají nezpomalené neutrony. Část z°nich udržuje řetězový průběh štěpení a°tedy chod reaktoru, zbylá část může posloužit k°transmutaci konkrétních radioizotopů. Cílem je získat vhodné radioizotopy jiných prvků, vhodných pro použití v°pomalých reaktorech jaderných elektráren.

monaška = obyvatelka ženského monastýru, něco jako u°katolíků mniška

monastýr = pravoslavný klášter

rusutur = zapadákov, díra, pr*del světa/galaxie...

Senát = Horní komora Parlamentu České republiky. Tvoří teoretickou protiváhu Poslanecké sněmovny

Sonar = je zařízení na principu echolokace (vyslání signálu a°příjem po odrazu od překážky), které používá ultrazvuk

Temná hmota = je označení hypotetické formy hmoty. Její existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a°vypočítanými hodnotami z°modelů. O°povaze chybějící hmoty existuje množství teorií, většina z°nich se shoduje na faktu, že ji lze ve vesmíru pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní objekty tvořené běžnou „svítící“ hmotou, ale neemituje elektromagnetické záření. Odtud její označení jako temná hmota

aniž by proti nim bylo vzneseno jakékoliv obvinění.

Anotace


Imperium - Na začátku byla pidistranička, které se všichni smáli. Jak sílila, rostly také pokusy o její zničení. Odrovnání... Nedala se. A rostla. Nakonec začala naplňovat motto, které měla už od začátku a kvůli kterému byla dlouho terčem posměchu: „Od Cherbourg po Vladivostok, od Nordkappu po Catanii!“

Identifikace:


Titul: Imperium 1

Podtitul: Evropa

Autor: Jerry Worker


© 2017 Jerry Worker, Plzeň

Skupina: Imperium 1

Žánr: Science fiction

Další knihy skupiny Imperium:


02) Imperium 2 - Svět

03) Imperium 3 - Vesmír

Poznámky pod čarou


1 Obecný výraz, náhrada za výrazy pravdoláskař, havloid, dobroser, zaprodanec USA, levičák, pražská kavárna atd

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.

Errata:

25.08.2019 11:14

Anketa:

 

Vyhodnocení 1.otázky:

(Uzavřena.)

Systém volby podle hlasů, které kandidáti dostali, bez ohledu na strany...

 

Vyhodnocení 3.otázky:

(Uzavřena.)

Děkuji všem zúčastněným za podnětné příspěvky..

 

Vyhodnocení 2.otázky:

(Uzavřena.)

Zajímavé výsledky. Děkuji zúčastněným.

 


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od VlastimilČech: 11/7 v 11:46 na téma: Závodí : FraktályTakže si to podle toho, co jsem viděl (na Atlasu Hub) mohu představit si fraktál například jako specielní mříž. Některé pruty mříže mající základní vzorek jsou hrubé, čím dál víc se vzor v metzerách toho hlavního rozvíjí, tím jsou prvky jemnější, ale samotný vzor je zachován ve zmenšující se podobě (jako chlapce mne zaujala krabice, na které byl obrázek chlapce, který drží tutéž krabici, naníž je obrázek chlapce s krabicí...etc..). Je to ono? Stojíte zády k zrcadlu a v ruce máte jiné zrcadlo, ve kterém vidíte sebe, svůj obraz v zrcadlo za vámi, kde v ruce držíte.... etc...Pokud bychom v případě té mříže mohli-hnáno ad absurdum- vyplnit celou plochu vzorem se silnými pruty, slabšími a ještě slabšími až slaboučkými proutky a drátky nitkovitými. A to do té míry, že celá zamřížovaná plocha by vyhlížela jako spojitý plech. Je tedy v (každé) plechové tabuli ukryt fraktál?Pokud se týká Závodí, zdá se mi, že je naprosto ojedinělé tím, že přechod do jiného světa je sice prostupný, ale nezřetelný, bez nějaké pevné hranice, jaksi rozplizlý. Doslova se těším na to, jak autor vyřeší interakci s okolním světem. V mojí Kejvalce to bylo jasné. Do Rrssfrr vede díra, kterou neprojde jen tak někdo. Tečka. Město na zemské straně průchodu prosperuje neuvěřitelně ze styku s druhou stranou, chrání si zvůj ojedinělý zdroj a se zemským světem se stýká ostražitě.Ale tady?Osiřelé děvče je v péči (KOHO?) Pohybuje se osaměle, chodí do školy (KDE?) Proč a jak se domohlo svého příbuzného? Jak se Závodí bude vyrovnávat například se školní inspekcí? Udržbou oněch silnic okresním správcem? Jak se oblast polykající fotografická letadla srovná s fotografováním z vesmíru? Odvádí měs

Domů
Statistiky

"Imperium 1 Evropa" (komentáře)

Téma=Imperium-1 Hlasovali 4, celkem 20 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

08.08.2017 v 07:46 id: 1287194

Imperium 1 je dokončeno včetně odkazu na další díl, fotky popsány, nějaké chyby v syntaxi i ději také vyřešeny. Prosím dobrovolníky o pomoc při korekturách, ať dílo mohu předat na konverzi na čtečky...


3. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

05.08.2017 v 08:16 id: 1287181

Správná reakce pochodového proudu vozidel zastavených zničením čelního vozidla je zrušit proud a postupovat určeným směrem - ku stanovenému cíli - rozptýleně. K takové činnosti by mohl dát povel i důstojník nižší úrovně velení, pokud velitel skupiny padl. Maximum rozptylu-minimum ztrát!


jaxx: Ovšem, ale jak postupovat, když jede proud po dálnici v terénním zářezu? Před ním žhavé inferno, řidiči předních vozidel zoufale brzdí, do nich vrážejí zadní vozidla, prostě hromadná havárie... (05.08.2017 10:23)


VlastimilČech: v takovém případě se zadní vozidla, která ještě v v zářezu nejsou, rozptýlí do terénu, aby umožnily čelním vozidlům opustit stísněný prostor. Pokud celý pochodový proud vjel do prostoru, který neumožňuje žádný manévr, pak je buď velicí důstojník idiot, nebo nižší velitelé neznají základy taktiky, n (05.08.2017 18:48)


jaxx: Díky, já se s tím zkusím nějak poprat. Btw, tady jde hlavně o pocit nadřazenost vlastní mnoha velitelům: Jedno letadýlko, co nám tak může udělat... (06.08.2017 17:54)


jaxx: Stroj se za stálého blikání přemístil za kolonu. Výsledkem blikání byly dva půlkilometrové příkopy bublající roztavenou zeminou. Taktické plány v případě napadení jsou jasné, při napadení se rozptýlit a pokračovat dále k cíli. Tady to však nešlo. atd... (06.08.2017 21:12)


jaxx: Stroj tu obnovil chladnoucí přední příkop, tu některý z bočních. Jen ta cesta vzad byla stále volná. Toho hned využilo několik obrněných vozidel a džípů. Vyjely z ohnivého obklíčení, ale při pokusu sjet z dálnice následoval ohnivý bič. Jediná volná cesta byla po dálnici zpět za hranice. (06.08.2017 21:13)


4. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

03.08.2017 v 20:49 id: 1287171

SUPER


5. Jméno: Bavros

 

Info: Erzgebirgeman

02.08.2017 v 17:59 id: 1287161

Jen tak dál. Těším se na pokračování příběhu.

Děkuji.


6. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

28.07.2017 v 21:19 id: 1287140

Díky za pěkný pokračování


7. Jméno: Thelvyn126

 

 

28.07.2017 v 13:24 id: 1287139

dotaz

budou knihy autora Jerry Worker také v downloadu?


jaxx: Až se autor rozhoupe ke korekturám, doplní slovníky, obrázky atd. Nechcete pomoct s korekturou? Přečíst, označit chyby, blbosti a poslat mi to? (28.07.2017 15:19)


jaxx: Tak. První román, Test přežití je po korekcích a úpravách, může být zkonvertován do formátů pro čtečky... (28.07.2017 16:44)


SW: Můžeš mi ho poslat mailem? Konverze se dají dělat nejlépe z ODT. (28.07.2017 17:18)


8. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

20.07.2017 v 22:48 id: 1287111

Paní je myšlena paní od SW.

Jinak román vypadá pěkně,budu se těšit na pokračování


9. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

11.07.2017 v 10:05 id: 1287079

Ultracod skutečně zabírá... Trochu jsem upravil Imperium, vyhodil (prozatím) kontroverzní zákon o autech a trochu upravil Perly, aby byly v souladu se selským rozumem...

A ať nemusím rozjíždět další anketu: Co byste změnili na prezidentských volbách, prezidentování a prezidentovi. Prosím, kroťte se v nadávkách na Zemana/Horáčka/Drahoše atd. Děkuji


Mirajz: Já měl vždycky zato, že zevnitř se používá to co se předepisuje, když máme své dny!? Ale Ultracod bude asi něco noblesního, co se nesežene v každém krámu. Z čehopak se to pálí? (11.07.2017 19:22)


jaxx: Ultracod: Paracetamol 500mg, kodein 50mg... Proto beru jen půlku... (11.07.2017 22:10)


jirkacbx: Co jsem přečetl o Ultracodu,tak dost silný a oblbující dryák.

Radši budu trpět,s tímhle bych za volant moc nemohl, a radši v okolí najdu někoho přes akupunkturu.

Kdyby akupunkturák pomohl jen z půlky od bolesti,bude to o dost lepší než ten Ultracond. (11.07.2017 22:11)


10. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

07.07.2017 v 12:12 id: 1287060

Pro ty, co čekají na pokračování mých románů:

Mám namoženou šlachu a obroušenou třecí vrstvu pravého ramenního kloubu, dg Syndrom pc myši. Léčí se to kolagenem do kloubu a Novokainem tamtéž ke zmírnění bolesti. Bolestí neudržím myš, o psaní na klábosnici nemluvě. Toto klepu pomalu na virt. klávesnici tabletu a levou rukou. Román se tak psat nedá. Asi tak...


SW: Neštěstí nechodí po horách...

Přeji aspoň rychlé uzdravení! (07.07.2017 13:48)


jirkacbx: Nooo,to moc radost teda nemám.

Asi 2 týdny zpět mně taky pravý rameno bolí a nevím z čeho.

Zatím léčím podle mých odhadů a nic moc.

Tak přeju brzký uzdravení a SNAD nebudu muset k felčarovi na píchanec.Nebo spíš píchance. (08.07.2017 23:30)


jirkacbx: Možná zkusim brát Alavis pro koně,ten červený.Uvidim. (08.07.2017 23:32)Komentáře

Začátek


Přílepky včera: Závodí