Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah

... a spojování

Don Miguel po čase nevycházel z úžasu. Díky své straně OOU byl dost známý po celém Portoriku. Stávalo se poslední dobou stále častěji, že se na něj obraceli prostí lidé i političtí matadoři. Téma bylo stále stejné - po vzoru Texasu opustit USA, než nás vtáhne do nějakého problému, ale samostatnost je přeci jen... Jako člen nějakého většího společenství... Podívejte se na Imperium. Je to spolek států přes celou Evropu, nemají vnitřní hranice, mají společnou měnu a tím to hasne. Nikdo jim nevnucuje, jak mají žít, zákony si schvalují v referendech, prostě si žijí své životy jako jejich otcové i dědové. Tam bychom zapadli. Jo, tu vaši kampaň OOU podpořím, ale s tím Imperiem si to pořádně promyslete. Nakonec zjistil, že mu už neříkají Don Miguel, ale Don Imperio. Nezbylo mu nic jiného, než spustit kampaň OOU dřív, než to udělá někdo jiný. Vše šlapalo jako dobře seřízený stroj, takže se po čase Portoriko přejmenovalo na Imperium, část Portoriko, kterýžto název se časem zkrátil na ImpPorto. Obyvatelé zjistili, že připojením získali, mají se lépe, a hlavně, už se na ně nehledí jako na občany druhé kategorie, jak to s oblibou předváděli Američané. A jihovýchodní pobřeží zůstalo neporušené a proslulo svojí krásou v celém Imperiu.

Jak je známo, příklady táhnou. Sluníčka postupně navštívila Dominikánskou republiku, Haiti a Kubu. Ty se postupně připojily k Imperiu a transformovaly se na jeden celek s názvem Imperiální republika Karibik. Don Miguel byl naprosto spokojen. Tři ostrovy byly spojeny do jednoho útvaru, byla sice částí Imperia, ale to moc nezasahovalo do života, prostě idylka. Navíc se Kuba definitivně zbavila letitého problému s americkou vojenskou základnou v Guantamu. V červenci 1903 byla mezi Kubou a USA podepsána dohoda, upravující pronájem námořních a uhelných stanic v Guantanámo. Tato dohoda neobsahuje přesný termín pro ukončení své platnosti. V článku I. se Spojené státy pouze zavazují platit Kubě roční nájem dva tisíce pesos ve zlatých mincích „po celou dobu, po kterou by okupovaly a používaly zmíněné rozlohy území z titulu dohody“, prakticky tedy šlo o smlouvu na věčné časy. Od revoluce v roce 1959 se Kuba pokouší o zrušení dohody, doposud však bezvýsledně. Imperium to také nejdříve zkusilo po dobrém, narazilo však na zpupnost Američanů operující tím, že v původní dohodě není ani slova o možném ukončení této dohody. To byla sice pravda, dohoda samotná však už byla natolik neodpovídající současným právním předpisům, takže Imperium položilo USA nůž na krk: Máte šest měsíců na opuštění kubánského území a dalších šest měsíců na rekultivaci krajiny. Velitel základny byl sice ochoten bojovat za základnu do posledního Kubánce, tento zápal mu však vydržel do té doby, než zjistil, že na základně žádní Kubánci nežijí a musel by hnát do boje své chlapce.

Pak, jako kdyby čekali jen na toto, se začaly hlásit další, hlavně jihoamerické státy. Chile, Argentina, Peru a další státy se naprosto bez podpory Sluníček hlásily k Imperiu, jak by na tom záleželo jejich přežití. A jak se Imperium blížilo k Panamě, tak se zvyšovala zvědavost ostatních států, jak budou Američané reagovat na ohrožení ‚svého‘ Panamského průplavu. Jeden precedent tady už byl, vyklizení základny Guantanámo na Kubě. Ač se Kuba snažila už od roku 1959, vystrnadit Američany z Kuby se povedlo až Imperium. USA dokonce původní roční výpovědní dobu zkrátili na devět měsíců, jak spěchali z území Imperia... Druhý precedent je z roku 1989, kdy USA vtrhlo do Panamy v jejím vlastním zájmu. Aspoň tak to tehdejší prezident Bush tvrdil na tiskové konferenci, několik hodin po vpádu.

NIOC - Nicaragua Inter Oceanic Canal

NIOC - Nicaragua Inter Oceanic Canal

K rozčarování mnohých zvědavců Imperium Panamu obloukem odešlo. Dalším státem, který se připojil do Imperia, byla Nikaragua. S tou sepsalo Imperium speciální smlouvu, v níž se Imperium zavázalo dopracovat a zrealizovat projekt nazvaný Nicaragua Inter Oceanic Canal (NIOC). Ten znamenal konkurenci Panamského průplavu. Již z vlastního popudu přidalo Imperium do smlouvy, že minimálně 80% zisku zůstane v Nikaragujské oblasti. Sečteno, podtrženo a podepsáno. Již týden po podepsání vstupní dohody se práce rozběhly. Na řece Punta Gorda vznikne přehradní nádrž která bude tvořit zásobárnu vody pro zdymadla. Vzhledem k umístění přehrady bude nádrž také sloužit jako část plánované vodní cesty, která začne na oceánském terminálu u jejího ústí do Atlantiku. Od nádrže Punta Gorda bude kanál veden po přímce, aby lodě nemusely moc manévrovat, přímo do města San Miguelito, ležícího přímo na břehu jezera Nikaragua. Tady bude další terminál. Plavba přes jezero a pak přijde poslední částí kanálu. Ten bude začínat kus na jih pod městem Rivas a přímou čarou poputuje do místa zvaného Playa Maderas, kde se plánuje postavit velký pacifický terminál s navazující obchodní zónou, službami i letištěm. Toto nové město se již v plánech nazývá Brita podle nedalekých, nyní opuštěných lomů na štěrk, které se ale opětovně s novou výstavbou otevřou. Jen pro zajímavost, již půl roku po zahájení provozu NIOC tento předběhl ten Panamský v kapacitě přepravovaného zboží, oblíbili si ho hlavně kapitáni větších lodí. Poplatky za použití byly podstatně nižší a v Panamském průplavu je přeci jen hodně míst, kde větší loď mimořádně špatně manévruje. NIOC dodržoval přímý směr, manévrování bylo nutné jen na jezerech a tam bylo místa habaděj. Největší radost z toho měli zoologové, snížením provozu Panamského průplavu se snížilo množství vody odebírané z jezera Gatun, kde žijí velmi vzácní sladkovodní delfíni a kteří žili na hraně vyhynutí.

Kdo čekal gradování situace, jak se bude Imperium šířit ze střední Ameriky směrem k USA, byl z následujícího vývoje zklamán. Představitelé Imperia moudře usoudili, že USA není ještě zralé k přistoupení k Imperiu, je rozumnější počkat a obrátili svou pozornost k Africe. Dá se říci, že i tam měli přátele. Po blamáži, kdy se USA pokusila využít přestrojení za somálské piráty a přepadnout výzkumnou loď Imperia, Imperium pomohlo Somálské republice z toho vybřednout. Byly tam takové nepřístojnosti jako mnohonásobný únos pokojných rybářů, výhrůžky, mučení a podobně. Při to USA ztratily jeden torpédoborec a jednu ponorku, která sloužila na provádění tajných operací, i když byla dle oficiálních dokumentů vyřazena ze služby a sešrotována. Po skončení akce Imperiálové zamávali a odpluli. Nepožadovali zaplatit za službu ať již v penězích či službách.

Starosta vesnice, jménem Abebe Gnoma, se usilovnou snahou dostal přes vedení provincie až do vlády. Tam měl teprve ten správný rozhled a možnosti. Konečně mohl začít pracovat na přání, které měl již od doby osvobození obyvatel jeho vesnice Imperiem. Porozhlédl se po světě, jaké má Imperium úspěchy, pomalu přemlouval a přesvědčoval kolegy z vlády. V rámci toho navštívili Imperiální Republiku Karibik, konkrétně Dona Imperia na Portoriku. Rozhovor mezi jím a kolegy Gnomy vydal za roky přesvědčování. Don Imperioso si udělal čas a absolvoval s nimi zevrubnou prohlídku Republiky Karibik, ukazoval, jak moc e zlepšil život obyvatel po připojení k Imperiu. Don Imperioso pak nastínil, jak by mohli postupovat dál. Doporučil navštívit Imperium ne v roli prosebníků o připojení, ale se žádostí o poradce, jak vylepšit Somálskou Republiku, aby mohla hrdě vstoupit do Imperia jako rovný s rovnými. Zabralo to několik dnů jednání v Brně, hlavním městě Imperia. Imperium slíbilo veškerou pomoc a jako důkaz dobré vůle poslali se Somálským vládním letadlem dvě Vosy. Možná měli lepší informace, ale pomohlo to, když vládní letadlo na dohled od letiště v Mogadišu přepadla stíhačka, celá černá, bez jakéhokoliv označení a vypálila na ně dvojici raket. Dva záblesky zničily rakety, třetí, mohutnější, i útočící letadlo. To byla předehra. Ukázalo se, že letiště je obsazeno kontingentem americké armády, kterou tam pozval sám prezident poté, co nevydržel naléhání bývalých kamarádů z dob, kdy v USA studoval.

Vládní delegace se vrátila přesně včas, na druhý den ráno bylo naplánováno obsazení vládní čtvrti a postupně celé země. Nyní to zkomplikovalo Imperium. Jedna Vosa se v záři odpoledního slunce dokolébala doprostřed letiště a vyzvala Američany ke kapitulaci, protože tady nemají co dělat. Druhá Vosa patrolovala o pár set metrů výše a dohlížela na tu první.

Na výzvu ke kapitulaci reagoval podrážděný hlas, že jsou tady na pozvání prezidenta a ať vypadne Imperium, nebo bude litovat. Pak se připojil z vládního letadla premiér a dožadoval se rozhovoru se prezidentem, protože tohle je protiústavní chování, sám prezident bez souhlasu tohle nemůže udělat.

Podrážděný hlas poněkud znejistěl, jestli skutečně mluví s premiérem, že má zprávy, že bylo vládní letadlo sestřeleno.

To už premiér nevydržel. Zařval, že jejich letadlo je v pořádku, ovšem to útočící můžou odepsat a pilotovi dát medaili. Posmrtně. Pak byl v rádiu nějaký rozruch, načež se ozval prezidentův hlas. Že je zmaten, protože mu Američané tvrdili, že je Imperiální stroje sestřelili nad Kubou, neměl důvod jim nevěřit, a že prý vláda osnovala převrat a jeho sesazení a ...

Z rádia zazněly výkřiky a pak ojedinělá rána z pistole. Pak šumící rádio zmlklo úplně. Premiér se spojil s piloty Vos a co navrhují oni, jsou přece jen zkušenější. Jestli mají letět jinam, tak musí hned, dokud mají palivo. Piloti se shodli, že je blbost utíkat, ať klidně přistanou, že vládní letoun ochrání. Také ano. Jen co vládní stroj nasadil na přistání, zmizelo automatické zaměřování. Jelikož to dříve nebyla až taková výjimka, piloti přepnuli na manuál a pokračovali v přistání. Sice sebou občas škubli, jak daleko od letadla vybuchla sestřelená raketa, ale to už byli skoro na zemi. Pak se před letadlem objevilo cosi jako špinavé sklo, o které se rozpleskávaly kulky. Nikdy ne dlouho, do směru, odkud přilétaly, zamířily žhavé jehly od některé Vosy. Pak se z nebe jaksi podivně zablýsklo a ve vládním letadle vše elektrické zmrtvělo. Vos se to nedotklo, ale Američané se začali rojit okolo svých strojů. Muž s nevíce zdobenou uniformo chvilku rval do malé plastikové krabičky, načež ji roztřískal o zem a vykročil k vládnímu letadlu a Vosám. Ruce držel ve výši ramen, otevřenými dlaněmi dopředu, v náznaku kapitulace. Kousek před nimi se zastavil zavolal jejich směrem:

„Dobře, pro tuto chvíli máte navrch. Chtěl bych mluvit s někým, kdo by to převzal po prezidentovi, který není v pozici vhodné k vyjednávání.“

U vládního speciálu se otevřely přední dveře, nepatrně se vyklonila postava a zavolala na na Američana:

„Přejděte k Imperiálnímu letadlu vlevo, tam bude místo setkání.“

Tam už čekal velitel jedné Vosy spolu s premiérem. Američan pozdravil a hned se zeptal:

„Vy tady stojíte jen tak... Co kdybych měl schovanou zbraň?“

Odpověděl velitel Vosy:

„To byste už byl mrtvý. My víme i to, že máte v levé kapse dva vruty.“

Američan vytřeštil oči, tohle nečekal. Velitel ukázal rukou za letoun na tři přepravky, které v tomto případě sloužily jako sedačky. Posadili se, představili se a jednání mohlo začít. Jako první bod přišel na řadu prezident. Nejvíc to zajímalo premiéra:

„Co se stalo prezidentovi? V rádiu jsme slyšeli výstřel. Vy jste ho zastřelili?“

Američan vehementně zavrtěl hlavou:

„Tentokrát jsme v tom nevinně. Prezident vytahoval pistoli z podpažního pouzdra, o něco zachytil a prostřelil si levou ruku v lokti. Stará se o něj náš doktor, chtěl mu ruku zrentgenovat, bohužel jsme teď bez jakékoliv elektroniky. Ať jste na nás použili cokoliv, ze všeho elektronického se stal šrot.“

Odpověděl mu velitel Vosa:

„Máte zastaralé zařízení, když vás sejme obyčejně pulsně rotační pole. Nám to třeba nic neudělalo.“

Američan vypadal, jako kdyby žvýkal citron.

 

 

(pokračování příště...)

 

 

Pro online-čtenáře: nehlašte překlepy v poslední kapitole!

Obvykle na ně přijdu sám, poslední kapitolu si čtu víckrát.

Opravy překlepů v minulých kapitolách naopak vítám.

Konec

Zpět Obsah

© 2017 Jerry Worker, Plzeň

Slovník


furveil = obyvatel planety Furvea, ležící ve dvojslunečné soustavě rudého trpaslíka a žlutého slunce třídy K 

halal =Nesmírně brutální způsob zabití jatečného zvířete. Zvířeti se zaživa, bez omráčení, podřeže krk, aby vykrvácelo. Vykrvácení musí být tak pomalé, aby zvíře zaslechlo celou muslimskou modlitbu.

The Hunt for Red October = Film režiséra Johna McTiernana, natočený podle bestselleru Toma Clancyho, je příběhem mužů, v jejichž rukou leží odpovědnost za soudný den. Zbrusu nová, supermoderní jaderná sovětská ponorka míří k pobřeží USA. Jejím velitelem je kapitán Marko Ramius (Sean Connery). Americká vláda se obává, že ponorka "Rudý říjen" zaútočí. Analytik CIA (Alec Baldwin) je jiného názoru. Myslí si, že kapitán Ramius chce emigrovat. Má však jen několik hodin, aby ho našel a svůj názor dokázal. Sovětské námořní a vzdušné síly po ponorce totiž pátrají také. Hon na ponorku začíná.

kafír =člověk, který nevyznává víru v Alláha, a je jedno, jestli je to křesťan, budhista nebo ateista.

MHD generátor = technické zařízení umožňující přímou přeměnu energie ionizovaného plynu, ohřátého na vysokou teplotu, na elektrickou energii. Volné elektrony jsou zachytávány na elektrodách. MHD generátor má účinnost 60 až 65 % oproti tepelným elektrárnám s parními turbínami s účinností 35 až 36 %.

neoprén = nepropustný oblek pro potápěče v horších podmínkách. Většinou jen gumová slupka. Pro práci v chladných podmínkách se používá tzv teplý neoprén, kdy je neoprén oblečen na teplém prádle.

rezonanční zářič = Určitě znáte všelijaké figurky, které po vystavení světlu ve tmě svítí. Tomu jevu se říká luminiscence. Rezonanční zářič dokázal vybudit a detekovat více materiálů, které normálně luminiscenční nejsou, například hliník či zlato.

rusutur = zapadákov, díra, pr*del světa/galaxie...

sonar = obdoba radaru, ale pracující se zvukovými vlnami.

17.01.2018 21:19


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od VlastimilČech: 17/1 v 08:04 na téma: §Mesi : Řekl bych, že skafandr, který má držet nějaké stabilní vnitřní prostředí musí být nějak napájen... mesi/mumie-z-palerma tedy například vyhříván, nebo v případě, že je vystaven sálavému teplu chlazen. Nechci se hádat, ale řekl bych, že podmínky uvnitř skafandru mrtvolky nebudou tuze výhodné pro nějaký druh mumifikace...Například v Bojnici je kapli uložena rakev a sarkofág feudála Pálfiho...nepere na slunce, vlastně je víceméně...

Domů
Statistiky

"Imperium 2 část druhá - Svět" (komentáře)

Téma=§Imp2 Hlasovali 4, celkem 20 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

  Vetřelec

 
 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: stovosumatřicet = (nejsi robot?)    (38 příspěvků).  

! Včera 2 !příspěvky s přílepky  (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

Přílepky včera: §Aktuality §Mesi

Komentář 1290876 neexistuje.

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

 Přidat přílepek!?

18.01.2018  id: 1290886

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 284 e-mailu 18.01.2018 00:02 :

Změna v "Měsíční vejce" 17.01.2018 2055

Změna v "Manuscript" 17.01.2018 2115

Změna v "Imperium 2" 17.01.2018 2119   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

 Přidat přílepek!?

12.01.2018 v 10:39 id: 1290865

Včera nebylo žádné pokračování. Manuscriptu. Byl jsem za kardiologem (celodenní výlet pro mě a pro syna, protože mě vezl do Semil - syn si přitom zařizoval nějaké povinnosti ohledně včel, neboť je včelař). Minulý týden mě totiž potkala nehoda, zkolaboval jsem na schodech v supermarketu Billa, ani jsem si nestihl vzít nitroglycerin. Prostě tma a šlus! Inu, jak se říká, čísla hovoří! Na vojně bylo těmi čísly "za kolik?", teď je to prostě věk. 72, čísla hovoří! A u mě také 181/100 (krevní tlak), taky impozantní čísla! (Normální je do 140/70). Takže jsem měl svému kardiologovi o čem vyprávět. Natočil se mnou EKG, změřil mi tlak (185/101) a přidal mi pár prášků proti vysokému tlaku. Nějaký pitomec označil vysoký tlak za něco, za co si může pacient sám, léky jsou proto s kulišáckým doplatkem. (Za oční kapky jsem tento týden platil 660.-Kč). Ach jo!

Čtenářům do toho asi nic není, ale zajímavé to může být pro "hostující autory". Nedávno jsem předělal logiku konverzního programu, aby umožňoval přidávat další knihy aniž by se mě museli doprošovat, abych jim danou knihu vložil do tabulek (bez tabulek nejde vkládat, měnit ani zobrazovat). Ale nového autora pořád musím do tabulek vkládat sám (dát privilegia trollům, udělali by z webu kůlničku na dříví). Takže kdo máte ještě chuť využít zdejší web jako pokusné pole pro vlastní tvorbu a váháte s tím, neprošvihněte příležitost! Teď ještě mohu pomáhat i s "učesáváním", ale "až to se mnou sekne", příležitost se vypaří... C"est la vie! Ti, kdo tady už píší, mohou psát dál. Nějakou dobu už se na to připravuji.

Mějte se tedy všichni lépe než já! SW


jaxx: Nojo, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Já mám opačnej extrém, tlak 110/68, se mnou sekne, když se prudce narovnám z předklonu. Nejhorší je to v letních parnech, to se motám jako ožralej. Ještě, že existuje kafe. A levně jsem získal stroječek na překapávanou kávu, takže mi blahý pocit neznepříjemní poslední hlt lógru... (12.01.2018 14:48)


Annna: Ani nevíte, jak bych Vám přála, aby ten doktor měl bardžanský agisar a uměl opravdu léčit. To se asi v našem životě nepovede, ale aspoň můžeme snít a doufat, že jednou bude lidstvo obdařeno věděním - a ne tím, co nás obklopuje. (12.01.2018 17:35)


Jindra: Držím všechno, co se držet dá, ať se držíte. 72 není zase tolik ;) To "nám" snad vydržíte ještě aspoň 20 roků. Taky držím všechno, co se dá, ať je to s vámi i vaší paní lepší. (12.01.2018 22:08)


4. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 Přidat přílepek!?

31.12.2017 v 14:01 id: 1290803

To pivo je vynikající nápad. Pivo totiž působí mírotvorně, pomáhá vzniku přátelství, svádí k filosofickým úvahám... Kdo nevěří ať si zajde do nějaké pivnice... Prostě: " pane vrchní, pivo, gulš a mapu Evropy..."

Možná, že zběsilost musulmanů je podporována i tím falešným náboženstvím zakázaným pivem. Zbavme se nepřátel! Udělejme z nich své přátele! Dlouhý život SVATÉMU RADEGASTU- BOHU PŘÁTELSTVÍ...


jaxx: No, pod to se s radostí podepíšu! (31.12.2017 15:38)


5. Jméno: knihomol

 

 

 Přidat přílepek!?

26.12.2017 v 14:22 id: 1290787

Existuje sci-fi kniha povídek o geniálním soukromém očku v Anerice. Ale nejpoutavější myšlenka tam je o tom, že USA jsou obklopeny silovým polem, absolutně nepřekonatelným obecně zvaným "Izolace". A po celém světě vládne klid mír a pohoda. Zajímavá myšlenka co ?


jaxx: Gert Prokop, Copak nohy se kradou a Tři minuty věčnosti

https://www.databazeknih.cz/autori/gert-prokop-6628 (26.12.2017 18:53)Komentáře

Začátek


Přílepky včera: §Aktuality §Mesi