Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah

Střípky z budování Imperia II

Jak to bylo s rušením autobusů

První z funkčních prototypů jednotek hromadné přepravy

První z funkčních prototypů jednotek hromadné přepravy

Po objevení antigravitace, spolu s kombinací nových akumulátorů a vyztužených materiálů to začalo jít s klasickou dopravou z kopce. Spalovací motory mizely jako jarní sníh, o něco déle se držely hybridy, nejdéle vydržely auta čistě na elektřinu. Vlastně celé odvětví lidské činnosti, starající se o dopravu lidí i materiálů, dostalo mohutný impuls. Nejdříve se montovaly nové zdroje energie do klasických dopravních prostředků, tudy ale cesta nevedla. Musel přijít úplně nový koncept. Jeho výsledkem bylo osobní vznášedlo. To mělo vystřídat tramvaje, trolejbusy i autobusy. Základem byla jednotka, tvarem připomínající placatější prosklený kvádr. První prototypy měly ještě kola pro případ potřeby. Vstup uprostřed z boku. Pro přepravu větších skupin byl sestaven vláček z požadovaného počtu jednotek, hlavně na delší tratě. Novým sportem, hlavně mladých, bylo testování, kolik se do základní jednotky vleze lidí. Pravidelně vyhrávali Japonci, díky větší ukázněnosti i subtilnější postavy. V Evropě bylo nejdále konsorcium automobilek Mercedes, Volkswagen, Fiat a Opel. Jejich jednotky již jezdily ve zkušebním provozu v menších městech německé části Imperia.

Samostatnou kapitolou bylo ovládání těchto jednotek. Samozřejmě, pomocí jednoduchého panelu se dalo vozítko řídit i zevnitř, ale urychleně se řešilo centrální ovládání. Počítačový komplex byl obvykle v nejvyšší budově v centru, v posledním patře. Počítače, operační systémy a řídící software se budoval prakticky za běhu, jinak to ani nešlo, simulace neodhalí vše. Poněkud pikantní byla účast Microsoftu, ten nabízel specializovaný systém, Embed Windows, který jede v devadesáti procentech bankomatů. Mnohým z výběrové komise se před očima promítla situace, kdy člověk spěchá, trčí před bankomatem a najednou modrá smrt - modrá obrazovka s výpisem paměti a předpokládaná chyba, na které to vše zhavarovalo. Nejvíce to byla neošetřená výjimka, neboli chyba programátora, že nezabudoval do systému všechny možnosti. Spíše jen ze zvědavosti postoupil Microsoft do užšího výběru, kdy měl předvést svůj výtvor v praxi. Po týdnu, po třech hromadných haváriích a škodě pět milionů Solidů odstoupil z výběrového řízení raději sám, prakticky hodinu před doručením výpovědi ze strany zadavatelů. Navíc se ukázalo, že si pořádně neprostudoval zadávací podmínky a tudíž neplatí jeho licenční podmínky, kdy prakticky za nic nemůže. Když byl Microsoft po několika soudech donucen zaplatit, původní škoda pět miliónů Solidů plus smluvní pokuta jeden milion Solidů byla zvýšena úroky z prodlení na sto čtyřicet milionů.

Placení cestovného probíhalo jednoduše. Do otvoru k tomu určeného vložil cestující svůj identifikační doklad, na mapě nebo v seznamu si vybral cílovou stanici a počet cestujících. Platba a počet cestujících ve vozidle musel souhlasit, jinak se jednotka odmítala pohnout.

Spolu s náhradou prostředků hromadné přepravy probíhalo přestrojení u všech tří složek Integrovaného záchranného systému. Jako první dostala nové dopravní prostředky zdravotnická záchranná služba. Ta už měla jisté zkušenosti s leteckou záchrannou službou, provozovanou vrtulníky. V mnoha nemocnicích vyrostly přistávací plochy, heliporty, prakticky hned vedle emergency. Tyto heliporty zůstaly zachovány, ale sanitní vozy i vrtulníky nahradilo sanitní antigravitační vznášedlo, odvozené od vládního speciálu. Akorát místo zasedačky byl operační sál, kde mohly probíhat zákroky od porodu po operaci srdce. Tato vzdušná sanitka, jak zněl lidový název, nepotřebovala téměř žádnou přistávací plochu, klidně zůstala viset půl metru nad zbořeništěm. Některé obytné kabinky se změnily na ordinace a sklad lékařského materiálu, některé zůstaly pro odpočinek zdravotnického personálu.

Jen mírnou modifikaci vozítka pro přepravu osob potřebovala policie, ale vozidlo pro hasiče se muselo vymyslet úplně znovu. Nějak se musely srovnat cisterny s hasebními látkami, někam se musela uskladnit výstroj i výzbroj. Úplně nové bylo speciální vybavení. To v sobě zahrnovalo výrobu kapalného vzduchu a jeho frakční destilaci k oddělení složek. Tekutý dusík byl výborným hasebním prostředkem k hašení elektroniky i ropných produktů. Pokud se použil jako jemná mlha, dokázal uhasit požár i značného rozsahu. Totéž v menší míře dokázal i stlačený kysličník uhličitý. Kapalným kyslíkem se plnily tlakové lahve pro autonomní dýchací okruhy požárníků a pro místní autonomní systém, protože celé vozidlo se dalo hermeticky uzavřít, takže mohlo hasit z míst nikdy předtím nedostupných. Poškození žárem, ohněm a spalinami bránilo silové pole, z něhož vystupovaly jen konce hasicích zařízení. Nesmírnou oblibu si proto hasiči z Imperia získali při hašení požárů na ropných polích. Zbylý kyslík se vypouštěl do ovzduší, samozřejmě mimo ohnisko požáru. Přesto se při dalším vývoji došlo na to, jak využitkovat kapalný kyslík při požárech. V místech, kde stavební konstrukce byla nehořlavá a hořelo prakticky jen vybavení, stačila dávka tekutého kyslíku ke dvěma věcem: Nejdřív zchladila prostor a poté, co kyslík změnil skupenství, v jednom zášlehu shořelo, co shořet mohlo. Používalo se to hlavně v situacích, kdy hořící předměty bránily záchraně osob v nyní nedostupných místech.


Dopravní policie a dodržování předpisů

Jeden policejní odbor potřeboval speciální vybavení. Tím odborem byla dopravní policie. V dobách předgravitačních byly osobními dopravními prostředky automobily s motorem na spalování uhlovodíků. Sice se konaly četné pokusy s jinými druhy pohonu, do normálního provozu se však dostaly jen některé. V zemích Jižní Ameriky byl oblíbeným druhem pohonu alkohol. Stačila na to jen mírná úprava motoru a rostliny pro výrobu alkoholu rostly na jinak nepoužitelných kusech země.

V Evropě se s přibývajícím počtem automobilů stávala doprava pomalejší a nebezpečnější. Centra větších měst bývaly historické čtvrtí, kde byly ulice projektovány pro chodce, jezdce na koních a káry tažené dobytkem. Nyní měly tyto ulice pojmout čtyřproudovou vozovku, pokud nepočítáme místo pro tramvaje a chodce. Znamenalo to bourat historické budovy nebo vyhnat automobily z centra měst a nahradit je nějakým druhem veřejné dopravy. Proti bourání byli většinou památkáři, historici a odbor cestovního ruchu. Proti vyhánění automobilů z centra byli ti majitelé aut, kteří zde bydleli nebo podnikali. Mnohé obchody navíc potřebovaly pravidelné zásobování. Někde to řešili tunely a automatizovanou přepravu zboží, jinde ulice prostě zastřešili a na takových střechách byla pěší zóna.

Samostatnou kapitolou bylo dodržování dopravních předpisů. Řidiči se stávali agresivnější, vždyť na co si člověk kupoval auto za nehorázný prachy, když už půl hodiny trčí v koloně stejně postižených, a ani neví, co se vpředu stalo. Pak obvykle toho nejvíc naštvaného napadlo použít vyhrazený pruh pro hromadnou přepravu, záchranku a podobně. Vzápětí ho následovali další a během chvíle bylo zablokováno vše. Městská hromadná dopravy přestávala být využívána, protože se rychlostí nelišila od kolon aut, které ji obklopovaly. Lidé v havarovaných vozech umírali, protože se k nim nedostaly záchranné služby. A mezi tím projížděli cyklisté, kteří měli svůj svérázný výklad dopravních předpisů.

Draze postavené cyklostezky zely prázdnotou, nejčastější výmluvou byl odkaz na to, že má cyklista silniční galusky a nebude si je ničit na dlážděné cyklostezce. Ještě horší byli motorkáři, bezohledně se prodírající mezi stojícími auty. Sem tam došlo ke střetu, výsledek byl většinou poškrábaný bok auta a oblak kouře ze spáleného benzinu. Stíhat tyto skupiny dost dobře nešlo, policejní auto uvízla po pár metrech, navíc se nevešlo tam, kde motorka nebo kolo projelo bez problémů. Pokud už na volné silnici ke stíhání došlo, končil motorkář havárií, když nezvládl svůj rychlý a výkonný stroj. Kdysi se proto používala i zkratka DDO - dobrovolný dárce orgánů. Po haváriích nových silných motorek již žádné použitelné orgány ani neexistovaly, proto se na zkratku pomalu zapomnělo.

Na blokování nejvíce doplácela městská povrchová kolejová doprava, tramvaje, v Brně šaliny, ve větších městech i příměstská vlaková doprava. Vlakové přejezdy byly většinou chráněny závorami, což ale mnohé neodradilo. Stavět závory a plůtky pro tramvaje nešlo, z toho plynoucí zacpané křižovatky byly nepřekonatelnou překážkou. Je znám i památný výrok jedné přírodní blondýny, který potvrzoval všechny vtipy o nich: To se mi nemohl ten tramvaják vyhnout, když viděl, že mu stojím na kolejích? Když se dostala k moci Strana rozumu, konečně se začalo něco dít. Byla přijata novela zákona o pozemních kolejových komunikacích, ve které se pravilo, že v případě nehody kolejového vozidla s nekolejovým nese vinu vždy protistrana. Časté námitky, že by řidič i s autem rád odjel, ale nebylo kam, následovala otázka, proč tam vůbec jel, když nemohl bezpečně projet. Byl to první zákon z mnoha, který cílil přímo proti přemnoženým automobilům.

Nové objevy vedly k novému vybavení, nové vybavení začínalo zvládat i problémové skupiny auto, moto i cyklo. Nejhůře to nesli motocyklisté. Dříve stačilo prosmyknout se mezi dvěma auty a pak jen přidat plyn, aby zmizel z dohledu. Nyní se policajti přiřítí vzduchem, člověk ani nestačí rychle se někam zdekovat. Výkonný počítačový systém se drží motorky jako klíště a policajti nahoře jen čekají, až bude vhodné hodit po něm lepkavý tenisák. To byla zvláště odporná vymyšlenost používaná policajty. Byla to chlupatá koule velikostí připomínající tenisák. Na rozdíl od něj se neodrazil, naopak pevně přilnul k podložce. Po chvíli z něj vyrazily šlahouny, které se začaly obtáčet okolo místa, kde byl přichycen. Bylo jedno, jestli je to noha, ruka nebo kostra motorky. Pokud se šlahoun dostal k točícímu se kolu, nastala proměna špičky šlahounu na zahnutý hák, ostrý jako skalpel, který se snažil prorazit pneumatiku. Obtočení již stojícího kola bylo jednoduché. Zcela jiná situace nastala, pokud se šlahoun dostal ke krku nebo k hlavě. V tenisáku musel být nějaký řídící čip, protože se šlahoun zploštil a pevně objal krk a helmu. Nešlo pak pohnout hlavou a přes průzor pouze slabě prosvítalo tlumeně zelené světlo. Navíc, k dokonání potupy motorkáře, tenisák intenzivně barvil okolí přichycení, policií oblíbené barvy byly ostře zelená, oranžová a fialová. Barvy obsahovaly i pachovou složku, takže byl motorkář cítit, jako kdyby mu povolily svěrače.

Samozřejmě, byly činěny pokusy ze strany motocyklistů, jak se tenisáku vyhnout nebo se ho zbavit. Byly vymýšleny kombinéza napuštěné olejem nebo jiným mazivem, aby se tenisák neměl čeho chytnout. Problém byl, že nikdo nevěděl, na jakém principu lepící tenisák funguje. Žádný motorkář se nikdy nedostal k tenisáku, aby ho prozkoumal. Ve skutečnosti obsahoval tenisák mikrogravitační generátor, která působil přitažlivou silou přímo na povrch, na kterém tenisák ležel. Přitažlivá síla odpovídala podkladu. U těla to bylo 10 až 15G, u plechu, skla a podobně se zvyšovala síla na 25G. Na kostře motorky byla použita síla až 50G.

Ještě hůř dopadli cyklisté poté, co vstoupil do hry inovovaný Zákon o pohybu po veřejných komunikacích. Zákon nerozlišoval, jestli se k pohybu po veřejné komunikaci používá auto, motocykl nebo jízdní kolo. Zvláštní kategorii si vysloužili pouze chodci. Cyklisté tím pádem padli do stejné kategorie jako ostatní vozidla a začala pro ně platit povinná registrace. Každý bicykl musel mít konkrétního vlastníka a byla mu přidělena registrační značka, která musel být viditelně umístěna tak, aby nešla bez nástrojů vyměnit.

Jemnější dělení na typy vozidel bylo až v dalším oddíle zákona. U aut a motocyklů se toho moc nezměnilo, hůř dopadli cyklisté. Ti měli absolutní zákaz jízdy po chodníku a přechodech pro chodce. Totéž platilo pro silnici tam, kde ve stejném směru existovala cyklostezka. Na provinilce se používal modifikovaný lepkavý tenisák. U cyklisty byla větší pravděpodobnost přichycení se na holou kůži, takže nešlo použít gravitační upevnění, proto šlahouny vyrazily ihned po dotyku. Když nalezly vhodnější umístění než lidská kůže, tenisák se bleskově přesunul na dané místo a tam se pořádně uchytil. Pokračování bylo stejné jako u motocyklistů. Navíc, v obou typech tenisáků byl i zdravotní čip, který sledoval tělesný stav zasažených. V případě potřeby nebyl dotyčný transportován na policejní stanici, ale do nejbližšího zdravotnického zařízení, zároveň s příslušným upozorněním.

Zajímavá byla přeprava provinilců. Policisté přistáli někde poblíž, vytáhli ze zavazadlového prostoru stříbřitý, rudě pruhovaný kulovitý předmět velikosti medicinbalu. Jeden odklopil vršek, objevila se malá obrazovka a klávesnice. Po zadání příkazu vystoupil míč do výšky dva a půl metru a vysunul ze spodního otvoru zajišťovací popruhy. Ty byly upevněny na provinilce i s dopravním prostředkem. Spony zacvakaly, policista na palubní desce zmáčkl speciální tlačítko a míč se dal do pohybu. Vystoupal do výše deseti metrů, aby nikde závažím nenarazil a odlétl směrem k zadané policejní stanici.

Podobná procedura se odehrávala u automobilů, které svým umístěním představovaly překážku a ta musela být odstraněna. Míč se změnil na dvoumetrový doutník, popruhy byly také masívnější a auto nebylo přemístěno na policejní stanici, ale na záchytné parkoviště. Výjimku tvořily automobily, zabrané jako předmět doličný.

Následuje:

Imperium 3 Vesmír

  

Konec

Zpět Obsah

© 2017-2018 Jerry Worker, Plzeň

Slovník


MHD generátor = technické zařízení umožňující přímou přeměnu energie ionizovaného plynu, ohřátého na vysokou teplotu, na elektrickou energii. Volné elektrony jsou zachytávány na elektrodách. MHD generátor má účinnost 60 až 65 % oproti tepelným elektrárnám s parními turbínami s účinností 35 až 36 %.

atomový_parní = Do pracovní části atomového reaktoru se vstřikuje voda, ta se mění na páru, pak na plasmu a je tryskou vystřelována do prostoru.

furveil = obyvatel planety Furvea, ležící ve dvojslunečné soustavě rudého trpaslíka a žlutého slunce třídy K 

germicidní lampa = speciální lampa, která vyzařuje ultrafialové záření ve spektru C (UVC)

halal = Nesmírně brutální způsob zabití jatečného zvířete. Zvířeti se zaživa, bez omráčení, podřeže krk, aby vykrvácelo. Vykrvácení musí být tak pomalé, aby zvíře zaslechlo celou muslimskou modlitbu.

The Hunt for Red October = Film režiséra Johna McTiernana, natočený podle bestselleru Toma Clancyho, je příběhem mužů, v jejichž rukou leží odpovědnost za soudný den. Zbrusu nová, supermoderní jaderná sovětská ponorka míří k pobřeží USA. Jejím velitelem je kapitán Marko Ramius (Sean Connery). Americká vláda se obává, že ponorka "Rudý říjen" zaútočí. Analytik CIA (Alec Baldwin) je jiného názoru. Myslí si, že kapitán Ramius chce emigrovat. Má však jen několik hodin, aby ho našel a svůj názor dokázal. Sovětské námořní a vzdušné síly po ponorce totiž pátrají také. Hon na ponorku začíná

kafír = člověk, který nevyznává víru v Alláha, a je jedno, jestli je to křesťan, budhista nebo ateista.

neoprén = nepropustný oblek pro potápěče v horších podmínkách. Většinou jen gumová slupka. Pro práci v chladných podmínkách se používá tzv teplý neoprén, kdy je neoprén oblečen na teplém prádle.

rezonanční zářič = Určitě znáte všelijaké figurky, které po vystavení světlu ve tmě svítí. Tomu jevu se říká luminiscence. Rezonanční zářič dokázal vybudit a detekovat více materiálů, které normálně luminiscenční nejsou, například hliník či zlato.

rusutur = zapadákov, díra, pr*del světa/galaxie...

sonar = obdoba radaru, ale pracující se zvukovými vlnami.

Anotace


Imperium - Na začátku byla pidistranička, které se všichni smáli. Jak sílila, rostly také pokusy o její zničení. Odrovnání... Nedala se. A rostla. Nakonec začala naplňovat motto, které měla už od začátku a kvůli kterému byla dlouho terčem posměchu:

„Od Cherbourg po Vladivostok, od Nordkappu po Catanii!“

Další knihy ve skupině :


Imperium 1 - Evropa

Imperium 3 - Vesmír

05.03.2019 18:49


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od Q-190319184: 19/3 v 19:23 na téma: §Romány : S nostalgií jsem opět zavítal na vaše stránky, abych si znovu pročetl knihy z AUTOBUSU. Je již dávno co jsem zde trávil spoustu času a hltal jednu knihu za druhou. Bude mi trvat, než se opět prokoušu tou spoustou skvělých knih, ale času zde stráveného jsem nikdy nelitoval. Oči unavené od čtení, ale potom v hlavě po náročném dni či týdnu klid. Perfektní relax. Děkuji Rum-cajs

Domů
Statistiky

"Imperium 2 Svět" (komentáře)

Téma=§Imp2 Hlasovalo 7, celkem 35 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

 

 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: štrnáct = (nejsi robot?)    (46 příspěvků).  

 (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

2. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 Přidat přílepek!?

05.11.2018 v 07:24 id: 1295579

Nad USA není žádná geostacionární poloha... Dokonce ani nad Havajskými ostrovy. I když tam by to bylo nejblíž.


vgj: Ono co by geostacionární družice dělaly mimo rovník. Na rovníku je pěkně plno. Přes obě polokoule si to sunou jen družice na nižší orbitě. Navigace, špionážní, meteorologické a specifické typy radiokomunikačních. (05.11.2018 09:39)


SW: Však už také rovníkové země požadují, aby se za "parkovací místa" na geostacionární dráze mastně platilo. Samozřejmě jim, je to přece "jejich území", že... (05.11.2018 12:16)


jaxx: Opraveno, přepsáno, doufám, že už je to lepší. (05.11.2018 17:08)


3. Jméno: knihomol

 

 

 Přidat přílepek!?

30.07.2018 v 14:56 id: 1294402

Jestliže ČT 1, TV NOVA, TV PRIMA, a další komerční TV vyzývají k pořádání sbírek na obědy pro děti které na něj nemají. zatímco poslanci, senátoři a ministři debužírují za snížené ceny, měli by si Češi vzpomenout, co znamená pojem DEFENESTRACE.


SW: Ovšem ani defenestrace se nesmí odfláknout. Když defenestrace, tak ta první (ne ta odfláknutá druhá)! (30.07.2018 16:07)


4. Jméno: knihomol

 

 

 Přidat přílepek!?

28.07.2018 v 11:44 id: 1294401

A Imperium 2 a Měsíční vejce budou nikdy nekončící seriály?


jaxx: Rozbitej počítač, náhradní deska nefungovala, jak měla, dnes kupuju novej pc. Toto píšu na tabletu, tam se romány psát nedají. Asi tak... (30.07.2018 06:39)


SW: Přeji šťastnější ruku! (30.07.2018 11:41)


jaxx: Kamarádi mají v Plzni obchůdek s repasovanými počítači. Oni sami je berou od bank, kde mají kamarády zase oni. Takže jsem si pořídil docela parádní repas. Neberte to za tu cenu: http://www.nextwind.cz/repasovane-pocitace/1194-lenovo-thinkcentre-m58p.html (30.07.2018 20:30)


SW: Podobné kladné zkušenosti mám s http://www.pocitacezababku.cz odkud mám podobné repasy i já (notebook Thinkpad a teď Eee-PC). Nicméně teď právě jedu na mašině, která má bednu ze starého Compaq, ze kterého tam je ovšem už jen kovové šasi, svítící diody a reproduktorek. Vše ostatní (zdroj, základní deska, disky i 3,5" disketová mechanika jsou povyměňované). Až na čelní desku, která se rozpadla a není čím ji nahradit, takže počitadlo vypadá jako auto po havarii. Což mi nevadí, hlavně když šlape a totéž přeji všem příznivcům! (30.07.2018 20:55)


5. Jméno: Annna

 

 

 Přidat přílepek!?

10.07.2018 v 16:41 id: 1294365

To Jaxx: Zaseknutí způsobují okovy přílišné zodpovědnosti. Nechte promluvit vnitřní dítě, to Vás osvobodí...


jaxx: Zaseknutí způsobila základní deska, odešla, ani se nerozloučila. Nová je už na cestě... (10.07.2018 23:34)


6. Jméno: knihomol

 

 

 Přidat přílepek!?

19.06.2018 v 18:27 id: 1294260

Skromný dotaz. Co bude dál s Imperiem 2?


jaxx: Nějak jsem se zasekl, možná toho kus přepracuju... Pokud by byly nějaké nápady, sem s nimi. To platí pro všechny... (20.06.2018 14:17)


7. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 Přidat přílepek!?

18.04.2018 v 07:28 id: 1294042

he,he, he... ta dračice je půvabná! To zahalené na její hrudi jsou prsa? Dračice-plazice kojí? A ten tlustý ocas, nevyvádí ji z rovnováhy Nebo je jen dutou a lehkou ozdobou? no, ať je to jak chce, je to stvoření jak cumel!!


jaxx: Doplněno vysvětlení... (18.04.2018 20:33)


SW: Bravo! (18.04.2018 21:46)


8. Jméno: Thelvyn126

 

 

 Přidat přílepek!?

10.04.2018 v 16:43 id: 1294009

Zdravím k té poslední kapitole proč nepřiletí přímo záchranná výprava z Furvey. Naši přátelé už dlouho vysílají. dá se pak navázat třetí knihou


jaxx: Vysílání se ztrácí v temné hmotě. A bude to trochu jinak... (10.04.2018 22:17)


9. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 Přidat přílepek!?

21.04.2018 v 11:17 id: 1293953

Nedává mi pokoj ta čínština.

Jejich znak, nebo spojení znaků vyjadřuje pojem. Událost, činnost, věc, vlastnost. Nedalo by se vyvinout nové moderní znakové písmo, které by mělo stejnou vlastnost? Tedy písmo, který by si každý mohl číst ve svém jazyce, ale text tímto způsobem napsaný by měl stejný význam pro všechny jazyky? Existuje už teď mezinárodní sada pictogramů- dopravní značky. Angličan si přečte railwaycrossing, Rus: železnadaróžnyj pěrejezd, Němec: Bahnübergang... Ale všichni rozumí stejnému pojmu. železniční přejezd. Snad by se nějaký nový Zamenhof mohl pokusit něco takového vymyslet... Jistě, asi by to mohlo být možná i tisíc znaků, možná i pět tisíc. Ale kolik slov zná člověk, který rozumí textu v pěti jazycích? A přiznejme si to, takových lidiček, kteří jsou schopni porozumět ne tuze složitému textu třeba v jazyku českém, anglickém, ruském, polském, a zná pár slov i v jazycích jiných je moc. (třeba i V.Čech ) Odhaduji, že by to bylo dohromady možná o hodně víc, než jen 5.000 slov.

Ovšem je risiko, že by to i v případě úspěšného vyřešení a sestavení takového systému dopadlo jako s Esperantem. Kde kdo uznává, že je to výborný nápad, ale neujalo se... Velké národy na to kašlou, "naučte se francouzsky, anglicky, španělsky..." a malé národy pro universální jazyk nenajdou dost využití.

Mohl by nějaký opravdový spisovatel SF využít takový nápad? Rozmyslet v příběhu důsledky používání takového systému? Uznávám, že takový systém má svá úskalí a jsou věty, které by šly zapsat pojmovými znaky jen těžko, aby to nevedlo k nedorozuměmí. Např. : Ty jsi ale vůl! ( Vůl ve vietnamštině představuje tvora silného, usilovného, vytrvalého...) Pije jako Dán... ???? Asi bychom si v případě využívaní picto-systému museli nějaké takové nuance a vtipnosti pro začátek odpustit...


jiho: Však jo, už se to postupně děje, piktogramy, emotikony (emoji do toho nepočítám). Ale nemyslím si, že by to došlo až do obdoby čínských. Přece jenom by to znamenalo učit se ještě jeden jazyk, i když obrázkový. To už asi raději esperanto. (01.04.2018 08:02)


SW: Čínština je horror. To se jim zkrátka nepovedlo. V Číně byl učencem každý, kdo dokázal číst a psát. Uznávám, že to dalo fušku a učení to bylo dlouhé, ale v Evropě umí číst a psát malé děti od první třídy a za učence se nepovažují. Tady se číst a psát považuje za minimum. Zvládnout něco přes dvacítku znaků není problém. Podobně je na tom japonština, jeden znak = jedna slabika. Příliš složité! Rozložení na hlásky bylo zkrátka geniální, ještě škoda, že se to v žádném jazyce nedělá důsledně. I v češtině se mnohá slova píší, že se tak ani nedají vyslovit (nashledanou!), nemluvě o nesmyslu s ypsilonem, který tu je jen pro vztek a pro šikanování žáčků. Viz "vybraná slova". Ve fonetice ypsilon stejně nevyslovíte a když může být "sirup", proč ne "síkora, sisel, síček"? Zbavit se toho balastu, byla by čeština lehčí a hodiny drilu s ypsilonem a shodou podmětu s přísudkem by se věnovaly literatuře. Češi neznají ani vlastní klasiky, natož něco ze světa!

Nejen dopravní značky, ujalo se i dost jiných piktogramů. Například "zlango" (ikony použitelné ve Fóru). , nebo emotikony . Jenže jsou sice mezinárodní, ale příliš omezené. Bohužel ani "piktogramy" nejsou vnímané všude stejně. Ani "Ano"-"Ne"! České gesto "mám toho po krk" chápe Arab jako vyhrůžku "podříznu tě, hajzle!". To je pak těžké. Piktogramové písmo navrhoval už koncem války Francouz Jean Effel (autor kresleného komixu Stvoření světa a člověka, mj. v Čechách zfilmovaného).

Chybí nám "metajazyk" (viz "Přítel", kde Kateřina s Marcelem uvažovali, jestli se jejich děti naučí dřív česky nebo francouzsky - a ony zvládly metajazyk... (01.04.2018 08:32)


VlastimilČech: No, právě. Znaky by musely býti takové, aby si je nevykládaly národové nepatřičně. Prostě znak pro "to stačí, už nemůžu" by nesměl být interpretován jinak. Jednalo by se o ZNAK, ne o obrázek. (mimochodem: Američan toho nemá "až po krk", ale "až po uši") A právě pro tyto případy je zapotřebí nového Zamenhofa. Některé znaky ve smyslu, který uvažuji jsou už obecné: třeba arabské číslice. Jsou to znaky, ne obrázky. Každý čte číslici 8 jinak, vyslovuje ji jinak, ale obsah má stejný. Rozhodně se nechci pouštět do sporu, prostě jen veřejně uvažuju. Ta čínština je samozřejmě málo praktická. Systém jejich písma se po tisíce let postupně měnil, dokonce se system znaků několikrát měnil, je zatížen spoustou reliktů, zbytků toho starého. (podobně jako naše ů)

Naznačil jsem, že by takový systém nevyjadřoval všechny možné nuance, jemnosti citové... etc. (01.04.2018 09:31)


VlastimilČech: řekl bych, že ypsilon a měkké "i" mají svůj význam v češtině... myslíte si, že není rozdíl významu například mezi slovy: "bíti" a "býti"... anebo "pij !" a "pyj" .... Pokud se týká pravopisu českého, ta dvě "I" a "Y" by mě až tolik nevadila. Shoda podmětu s přísudkem může dosti ozřejmit význam sděleného. Ovšem vadí mi pravidla psaní velkým písmen.

například: Důl Vítězný únor. Ale: důl Rudý říjen. Nebo: pedagogická fakulta v Olomouci, ale: Pedagogická fakulta v Ostravě...Panuje chaos a libovůle.

nebo ženské názvy povolání a činnosti:

Učitelka - je žena konající práci učitele

generálka ovšem není žena, která má hodnost generála, ale všeobecná a úplná oprava, nebo poslední divadelní zkouška

havířka a kovářka jsou manželkami oněch pracantů

zednice je druh malé vosy, ulice není manželka úlu a hadice není hadova družka, stejně tak, jako slepice není nutně ani oslepená žena, ani manželka slepce.

A jak je to s ženskými příslušnicemi národů? Jak se třeba řekne žena národa Basků? (btw.: u nás by byla nespíš "Baskjanka", jako třeba Kozlovjanka, Čeladjanka atp.) (20.04.2018 08:29)


SW: Je mi líto, ale mezi slovy: "bíti" a "býti"... anebo "pij !" a "pyj" žádný rozdíl nevyslovíme ani NESLYŠÍME! (20.04.2018 08:55)


VlastimilČech: he he he... tož u nás byste se, pane SW, hrubě podivil: ve výslovnosti je dosti ukrutný rozdíl! Třeba mezi slovy "cyp" a "cíp"...

pro odkojené Vltavou a jim na roveň postavené : CYP je "hlupy helfer haviřa", nebo taky onen pyj. Nadávat lze: " ty zje cyp!" ale taky: "do cypa!" Výslovnost "Y" a "I" je "v kraju razovitym" dosti odlišená, na rozdíl od délky samohlásek, které se vyslovují stejně: "kratce"... A přízvuk je vždycky na předpoSLEdni, slaBIce.... (21.04.2018 10:15)


SW: Ale jo, vím o tom. Vy Ostravaci jste trochu načychlý polskim benzynem a cytronem, takže ten ypsilon vyslovujete. Akorat je vas proti zbytku Čech a Moravy malo. Stejně jako neočekávám, že by se stal někdy spisovným jazykem českým brněnský hantec, tak to nepředpokládám ani o ostravskem dialektu (ani o kerkonošskym, chodskym a hanáckym, ale ani o žižkovským). Spisovný jazyk může být zkrátka jen jeden, jinak si příslušný národ koleduje o rozbití jazyka, huby i státu, viz rozpad srbochorvatšiny na srbštinu, chorvatštinu, makedonštinu a rozbití držky i území na pár drobných, naprosto bezvýznamných gubernií. (21.04.2018 12:17)


10. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

 Přidat přílepek!?

25.03.2018 v 20:17 id: 1293168

Omlouvám se všem, kdo čeká na pokračování Imperie. Nějak jsem se zasekl, možná budu ještě upravovat poslední kapitolu. Navíc budeme v práci rozjíždět EET, za pár týdnů bude GDPR a už teď z toho mám hlavu jako balón.Komentáře

Začátek