Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah

Ohnivá přehrada

Setkání delegátů všech národů, zastoupených na Hjöwiltu, svolal otec Mihovič na hrad Jukagyri II. Mohla to být poslední příležitost, jak se setkat právě zde. Otec Mihovič stavěl na Orizemi hrad Jukagyri III, který bude na taková setkání vhodnější, ale novější hrad dosud nestál a několik palčivých otázek už nesneslo odkladu.

Patroni národů již nebudou uvádět do nového světa nováčky a nebudou sloužit ani za zprostředkovatele příkazů Sandišůtů. Přišli o své dosavadní hlavní funkce, nicméně zůstali i nadále velice důležití při přizpůsobení lidí novým světům.

Otec Mihovič se rozhodl odstěhovat na Orizem, kam se stěhovalo nejvíc pozemšťanů. Hjöwilt zůstal jako další možnost, jenže upírci a piraňky ten svět hodně znehodnocovali. Kdo si mohl vybrat, volil si spíš Orizemi. Na Hjöwiltu zůstali do jednoho jen Lučané, kteří se tam kompletně přestěhovali jako první. Tvrdili, že tam mají víc místa, neboť Hjöwilt má víc plochy pevné země. Nebyla to pravda. Na procenta sice pravdu měli, ale když se sečetla plocha všech ostrovů na Orizemi, vydala na víc než plocha všech pevnin Hjöwiltu. Orizemě byla totiž mnohem větší než Hjöwilt. To ale bylo dané jiným vesmírem - Orizemě uznávala stejné fyzikální zákony jako originální Země a platily zde jiné poměry.

Velký sál by nepojal ani všechny obyvatele Hjöwiltu, natož kdyby na setkání přilétli všichni lidé z Orizemě. Bylo nutné vybrat jen tolik zástupců, aby se sem vešli. Ostatní už se musí spokojit buď přímým přenosem na tablety anebo záznamem.

Standa byl nejen mezi pozvanými, ale našlo se pro něho jako jediného nezletilého místo i u předsednického stolu. Důvodem pro výjimku byla jeho zásluha o přeměnu Sandišůtských knih na tablety. Zejména bratři Pilzové trvali na jeho přítomnosti s tím, že jednak zastupuje mládež Orizemě, ale především ho čeká ještě důležitější úloha v budoucnosti.

Standa by své místo klidně přenechal Slávce, ale bratři Pilzové okamžitě odmítli, že by se to týkalo jeho schopnosti měnit se v duchovitou allohmotu, což by Slávka dokázala také. Standa měl zřejmě i jiné schopnosti, pro které ho chtěli mít na setkání.

Zahájení jednání se ale proti plánu dvakrát odkládalo. Na Hjöwiltu nehrozilo, že by se mezitím setmělo, nicméně delegáti chtěli vědět, proč se čeká.

„Musíme počkat na bratry Sjöbergovy, trochu se nám pozdrželi,“ ujal se vysvětlování pan Fritz Pilz. Byl už bez obvazů, ale pořád s obličejem červeným od popálenin. Přitom se několikrát podíval na svůj kapesní tablet - zřejmě napjatě sledoval hodinky a samotnému se mu zdálo zdržení Sjöbergů nějak dlouhé. „Věřme, že se brzy dostaví a přednesou nám svůj referát. Ne, nikdo jiný to za ně přednést nemůže. Ten referát bude velmi důležitý pro lidi ve všech mimozemských světech, nejen pro další život na Orizemi.“

Konečně to v sále zašumělo a k pódiu přišli rychlým krokem bratři Sjöbergové, Salmö a Arne, oba zjevně v dobré náladě. Ještě měli na sobě ohnivzdorné obleky, jako kdyby se byli ještě jednou podívat na hořící Dzígvlegt, ale nebylo tomu tak.

„Konečně!“ neodpustil si k nim Fritz Pilz a požádal otce Mihoviče o zahájení setkání.

Otec Mihovič tedy setkání delegátů slavnostně zahájil a prohlásil je trochu pateticky za nejdůležitější jednání v historii Hjöwiltu. Byla to pravda - bylo první a zatím jediné.

„Úvodní - a nejdůležitější - referát přednesou bratří Sjöbergové. Prosím, všichni dobře poslouchejte, bude to opravdu nesmírně důležité!“ vyzval delegáty.

Pochopitelně když začal mluvit Arne Sjöberg, nastalo ve velkém sále ticho.

„Tak tedy, vážení,“ začal Arne. „Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem našeho posledního výzkumu, ale především s jeho následky pro nás všechny. Asi to bude pro vás všechny větší překvapení, než můžete čekat.“

Nebylo obvyklé, aby výsledek nějakého výzkumu byl tak důležitý, ale právě proto asi ticho v sále pokračovalo.

„Při úvahách o způsobech, kterými by Sandišůti mohli blokovat lizidy na Dzígvlegtu, jsme všichni vycházeli z úvah zde přítomného Standy Tvrzníka,“ pokračoval Arne - a většina přítomných se obrátila k Standovi, který okamžitě zrudl trémou.

„Byla to chyba,“ pokračoval Arne. „Standu napadlo několik možných variant, ale přece jen - je to ještě dítě a nemohly ho napadnout všechny možnosti, zejména ne ty nejhorší.“

Standa zrudl ještě víc, neboť co původně vypadalo jako jeho chvála se bez nejmenšího varování změnilo v kritiku, což před takovým množstvím lidí nebylo nijak příjemné.

Naštěstí to Arne ihned zmírnil.

„Nejhorší možnost, která Standu napadla, byla postupná anihilace vypnutých lizidů tím posledním, který by pak Sandišůti poškodili natolik, aby nešel uvést do chodu. Tím bychom byli na Dzígvlegtu zbaveni všech možností poskytovaných doposud civilizací Sandišůtů, ale to bychom nejspíš hladce přečkali, jak se ostatně ukázalo. Standu ale nenapadla ještě jedna možnost, bohužel ta nejhorší. Po pravdě řečeno, nenapadla nikoho z nás, takže to není jen Standova chyba. Došlo nám to až při spatření výsledku.“

„Jaká je ta nejhorší možnost?“ ozvalo se do ticha ze sálu.

„Nejhorší možností by bylo uvést do nestabilního stavu anihilátory lizidů,“ objasnil to s vážnou tváří Arne. „Je to podobné jako uvést do nestability jaderný reaktor, jak se na Zemi odstrašujícím způsobem povedlo technikům v Černobylu. S tím rozdílem, že nestabilní stav anihilátorů způsobí milionkrát ničivější explozi, než jaká se kdy odehrála na Zemi, včetně nejsilnějších termonukleárních výbuchů. Exploze prvního anihilátoru současně přivedla do nestability i ostatní, dokonce i náš nespuštěný. Výsledkem byla přeměna světa Dzígvlegtu v pravé peklo, podobné Adu, kde trpí největší zločinci ze Země.“

„Ta exploze ale nevypadala tak silná!“ namítl Rus Boris Bradkin.

„Nevypadala, ale byla,“ opáčil klidně Arne. „Hlavní rozdíl mezi jaderným výbuchem a explozí anihilátorů je v tom, že jaderný výbuch sklouzne po povrchu, smete sice všechno, co stojí tlakové vlně v cestě, ale tím to obvykle končí. Energie vybuchujících anihilátorů jde ale dolů, do středu planety. Zachytí se ve všech vrstvách od povrchu až po jádro planety, kde všude způsobí neuvěřitelný vzrůst nadbytečné energie. To se na povrchu projeví něčím, co odborníci omylem nazvali geologická bouře. Omylem, protože ta bouře nebyla přírodní, ale úmyslně uměle vyvolaná. Naši dobrodinci Sandišůti nám zkrátka zapálili planetu Dzígvlegt přímo pod nohama! Výsledky už znáte.“

„To snad ne!“ ozvalo se zaraženě ze sálu.

„Co vám dává oprávnění k tak těžkému obvinění?“ zeptal se rychle kdosi jiný.

„Máte to něčím podložené?“ chtěl vědět třetí.

„Prosím, klid!“ vyskočil otec Mihovič. „Nechte Arna mluvit!“

„Taky jsme si mysleli, že je to šílenost!“ připustil Arne. „Jenže účinky odpovídaly do té míry, že to najednou byla nejpravděpodobnější varianta. Ano, bylo to příliš šílené, než aby to byla pravda. Jenže ve fyzice platí - jen dostatečně šílené teorie jsou nejspíš správné. Nakonec nás napadlo ověřit si to přímo u Sandišůtů!“

„Něco takového vám přece nemohli přiznat!“ namítl kdosi skepticky. „Kdo se přizná k tak děsnému zločinu?“

„Však jsme se jich také neptali,“ opáčil Arne Sjöberg. „My jsme jen totéž způsobili na jednom jejich světě! Také jsme tam úmyslně způsobili nestabilitu jednoho anihilátoru a také jsme tím zapálili všechny i s celým světem! Přesně jako na Dzígvlegtu!“

Sál okamžitě ztuhl. Takové přiznání všem vyrazilo dech. To, co se dělo na Dzígvlegtu, byla apokalypsa, ale lidí tam bylo v té době málo, takže ani obětí nebylo mnoho. Ale udělat to úmyslně jinde, kde to nikdo nečeká a kde jsou jistě nevinní... to bylo hodně kruté!

„Ale protože nejsme jako oni, nevybrali jsme si k pokusu svět obydlený, ale opuštěný, kde nikdo trvale nebydlí,“ pokračoval rychle Arne, aby se nikdo nestačil ani otřást hrůzou a všichni si mohli aspoň trochu oddychnout.

„Uvedli jsme do nestability anihilátor lizidu na Vytvezylu, kudy Sandišůti prochází na Zem. Jednak jsme si ověřili, zda je takovou katastrofu technicky vůbec možné způsobit, což se bohužel potvrdilo, za druhé jsme měli nejasné obavy, že se k explozi přidají i chitsaldily, kterých tam je plno, což se také potvrdilo, takže výsledek byl ještě ničivější než u nás na Dzígvlegtu. Nevylučujeme, že jsme Sandišůtům způsobili i nějaké ztráty, ale neměli důvod setrvávat na Vytvezylu, protože na Zem v poslední době nijak často nechodili. Řekl bych, že pokud vůbec nějaké ztráty měli, pak byly proti našim zanedbatelné.“

„Nebylo to ale příliš drahé ověření vaší hypotézy?“ zeptal se kdosi.

„Jen kvůli ověření hypotézy bychom to nedělali,“ přisvědčil Arne. „Jenže my jsme tím úmyslně odřízli Sandišůtygufyry od Země. Vytvezyl byl jediný svět, umožňující přechod mezi vesmíry na Zem. Udělali jsme z něj peklo, pro Sandišůty neprůchodné. A protože své značky na Zemi sami gufyrové zrušili, už se nikdo z nich na Zem nedostane.“

„Tím jsme se ale definitivně zbavili naděje na návrat!“ vzdychl si otec Mihovič.

„Ne tak docela,“ zavrtěl hlavou Salmö Sjöberg. „My tu naději máme. Stačí nám dostat na Zem jednu jedinou značku préta. A my ji tam dostaneme.“

„Ale jak?“ lamentoval kdosi do ticha.

„Vyšleme směrem k Zemi mezihvězdnou loď z Orizemě!“ řekl prostě Salmö.

Do shromážděných jako by udeřil blesk. Pravda - jsou teď ve shodném vesmíru jako Země, ale vesmírná loď je přece nad síly pozemské civilizace!

„Uvědomte si, máme víc než nedokonalé pozemské kosmické lodě!“ pokračoval Arne. „Pošleme k Zemi hvězdnou loď, která bude kombinací technologie Sandišůtů a pozemské techniky - ration, obsahující dobře vybavenou hermetickou kabinu. Posádka v ní nebude sedět celou cestu - to by bylo velice otravné cestování, jen ji bude pomocí préta čas od času navštěvovat. Bude mít zkrátka v kabině značku, aby občas zkontrolovala, jak let probíhá. Teprve u Země navede loď na přistání, vybere pro ně vhodné místo a ihned po přistání položí značku préta. Postačí nám jediná, abychom se stali pány Země. Souhlasíte, abychom začali tento let připravovat? Spojíme se na to do týmu - Sjöbergovci budou mít na starosti obal lodi a všechny myslitelné ochrany, Pilzové se Standou vyvinou spolehlivou elektroniku. A nevyšleme jen jednu loď, ale hned několik - první mohou selhat a havarovat, ale další, vyslané až po nich, budou jistě dokonalejší a spolehlivější. Neustaneme, dokud se na Zem nedostane první značka préta. A pak přineseme na Zem civilizaci! Ne Sandišůtskou, ale naši - a tím nemyslím jen technologickou úroveň!“

Chvíli bylo ticho, než to všem došlo.

Pak vypuklo nefalšované nadšení. Vypadalo to tentokrát opravdu nadějně. Sandišůti je chtěli vyhubit, ale neúspěšně! Kdoví, zda už to někdy dávno neprovedli jinde - tak přece mohl vzniknout i pekelný svět Ad, sloužící v současné době k pokání nejtěžších zločinců.

Jenže pekelných světů jako Ad bylo v sandišůtském vesmíru víc - nebylo divu, jaký respekt měli ze Sandišůtů gufyrové! Kdoví, jakou katastrofou je zastrašili, aby si netroufli prosazovat větší spravedlnost ve vesmíru?

Nemohli ale gufyrové v takovém případě lidi včas a účinněji varovat?

Jakési varování jim dali, pravda. Ale příliš mlhavé, než aby to bylo skutečné varování.

Co by se stalo, kdyby se lidé hned na začátku podřídili?

To byla otevřená otázka. Sandišůti přišli s ultimatem ve stylu: „Vzdejte sé - nic se fám nestané!“ Jenže na Zemi obvykle následovala poprava zajatců. Dá se věřit, že by byli Sandišůti lepší? A pomohlo by lidem, kdyby dali poslušnost nad čest? I na Zemi se to přece stávalo - nejznámějším selháním byl Mnichov v předvečer Druhé světové války, kdy Angličané obětovali čest, aby zachovali mír. O čest přišli - a čekala je válka.

Ba ne, bylo správné zachovat věrnost spravedlnosti! I když tím na sebe přivolali akci, jakou co do brutality nikdo nečekal. Ochránci nevinných a utlačovaných se najednou sami stali původci nejhorších zločinů! Těžko se tomu dalo uvěřit, jenže - slibovali přece lidem zkázu, když se jim nepodřídí! A splnili to přesně v den, kdy vypršelo ultimatum!

Kdo mohl ještě pochybovat?

Naštěstí lidi nevyhubili, jen je odřízli od svého vesmíru. Nejspíš netušili o Hjöwiltu ani o Orizemi a když se pokusí zkontrolovat Dzígvlegt, zjistí, že tam už nikdo není. Najdou tam pod vrstvou popela nanejvýš pár koster. Mohou to ale považovat za spravedlivý trest za to, že se lidé odvážili vzepřít vůli mocných? Jejich pojetí spravedlnosti bylo přece zpočátku stejné jako u lidí Země!

Ano - ale jen do chvíle, kdy požadovali poslušnost nad spravedlnost. To se přece děje i na Zemi - co jiného jsou mezinárodní soudy s poraženými, které nikdy nesoudí vítěze, ale zásadně jen poražené? Obžalují je ze zločinů proti lidskosti a exemplárně je odsoudí, i když útočníky a tedy zločinci byli ti silnější a slabší se jen marně bránili? Tyto pokřivené soudy jsou výsměchem spravedlnosti - a přece mezinárodní soud v Haagu takto soudí nepřetržitě již od svého založení!

Bylo ale vyhození Vytvezylu do povětří správnou odpovědí za nespravedlnost?

To jistě záleželo i na tom, jaké měli Sandišůti záměry se Zemí. Proč tolik trvali na tom, aby jim to odbojní lidé z Dzígvlegtu nekazili? Dalo se jim ještě věřit? Buď jak buď, cestu na Hjöwilt si Sandišůti zazdili sami a lidé se jich už nemusí bát. A když jim lidé naopak přehradili cestu na Zem, byla to jedině správná odpověď.

Buď jak buď, teď měli se Zemí úplně jiné úmysly lidé z bývalého Dzígvlegtu. Standa se zúčastní nejen pozdějších výprav na Zem a honů na pozemské darebáky, ale Pilzové s ním počítají při stavbě mezihvězdné lodě. Bude se podílet na nejdelším kosmickém letu lidstva, delším a důležitějším, než všechny dosavadní pozemské kosmické projekty! Nebudou na to mít obrovskou organizaci jako NASA, jen pár odborníků, ale kam se na to hrabe výprava na Měsíc nebo na Mars! To budou holky koukat! Jejich loď poletí dlouho, ale ne tak dlouho, aby se nedočkali cíle! A on, Standa, bude mít na tom podíl! I kdyby jen na elektronice, bude to také důležitá součást lodi!

Vyšlou ji bez posádky, ale někdo ji musí během dlouhého letu prázdným prostorem kontrolovat. Musí být spolehlivá, aby přečkala dlouhou cestu a v cíli byla schopná řízeně přistát, i kdyby lizidy Orizemě až do Sluneční soustavy nedosáhly a loď přišla o ochranu silového pole rationu. Musí být v cíli schopná přibrzdit hvězdnou rychlost - i kdyby měla použít něco jako kosmické plachty - či kosmický padák, brzdící o sluneční vítr.

Ale jednou na Zemi přistane - a položí tam značku préta. K jedné značce lavinovitě přibudou další a další, brzy jich bude na Zemi souvislá síť - a pak se lidé z Orizemě začnou vměšovat do dění na Zemi. Ne jako Sandišůtové, kteří si na Zemi cíleně vypěstovali vrstvu všeho schopných darebáků, ani jako gufyrové, kteří se neodvážili zasáhnout více než tisíce let trvajícím, neúčinným vyjednáváním.

Lidé mohou mít se Zemí mnohem lepší záměry! A mohou mít i tomu odpovídající plány! Co třeba odhalit tajemství Sandišůtské vědy, která jim jsou dosud skrytá?

Například zatím ještě neznají příčiny dlouhověkosti lidí na Dzígvlegtu. Sandišůti jim to vždycky zařizovali sami, ale nebude to asi tak složité, když jim to nikdy netrvalo dlouho! Možná je to něco podobného ovladačům lizidů a préta - nepatrný zásah s dalekosáhlými důsledky! Na ten úkol by se měli vrhnout ti nejschopnější - a je možné, že mezi nimi časem budou i Slávka, Věrka, nebo Standovy sestry. Ačkoliv - mohl by to objevit i Standa, jistě to bude někde v návodech a postupech lizidů... Uvidíme!

Dlouhověkost jistě přinese další problémy, ale lidstvo bude mít k dispozici Orizemi, Hjöwilt a všechny světy, dostupné z Hjöwiltu. Ty prázdné mohou kolonizovat. Vrátí se na Zem s dary, jaké nikdo neočekával. Lidé Země se konečně dostanou do kosmu!

Následuje:

Orizemě (svět poslední naděje)

Ale nejvíc se Standa těšil, až začnou zavádět na Zemi spravedlnost! Tu, která tam nejvíc chybí a která většině lidí dělá ze Země očistec, neřkuli peklo, horší než pravý Ad!

Darebáci - těšte se!

 


 

Následuje kniha Orizemě

  © 2011 Václav Semerád, Nová Ves

Konec

Zpět Obsah

© 2012 Václav Semerád, Nová Ves

Slovník


adchyf = ohnivé kolo - mimoprostorový dopravní prostředek

aglomno = konvertor hmota - allohmota

ajnclík = druh vězení - samotka

allohmota = hmota s imaginárními spiny, prostupná hmotou s reálnými spiny (základ duchů)

allouette = vlaštovka (franc.)

Avigul = svět v paralelním vesmíru

Ažefkoj = svět v paralelním vesmíru

azyju = neškodný vesmírný tvor

belazyr = exotermická anihilace (spalující oheň)

Belfge = svět v paralelním vesmíru

brodi = mimozemská elektřina (neobvykle používaná)

Brusel = sídlo Evropské unie (Brusel - podle vzoru prdel)

chitsaldil = vesmírná přestupní stanice

chlichikůr = nebezpečný tvor ve vesmíru

collateral damage = vedlejší škody na civilistech, obvykle vícenásobně převyšující vojenské škody - běžné jednání armád USA

dajpagi = nebezpečný tvor ve vesmíru

Lord Darth Vader = záporák polorobot ze Star Wars

dešadé = izotermická anihilace (ničení hmoty bez vývinu tepla)

didus ineptus = blboun nejapný (pták vyhynulý díky své důvěřivosti)

Dzígvlegt = Svět věnovaný lidem Sandišůty, později zničený

Ehkefim = svět v paralelním vesmíru, obydlený inteligentními chobotnicemi

Eurokomise = sbor zasloužilých pitomců s neuvěřitelnou pravomocí i platem

exekutor = právník bez citu a svědomí, kříženec krokodýla a pijavice

gufyr = obyvatel paralelních vesmírných světů

guláš = pozemský pokrm z masa s mírně pikantní omáčkou

hacker = člověk, který virtuálně vniká do cizích počítačů

Hérostratos = Řek, který se nesmrtelně proslavil vandalismem

Hirávhy = mateřský svět gufyrů

Hjövilt = svět v paralelním vesmíru

JUDr = absolvent právnické fakulty (v Plzni i díky korupci), znepříjemňující život lidem (viz právník)

Jukagyri = hrad - útočiště lidí

Kamifmuch = svět v paralelním vesmíru

Katar = příslušník křesťanské sekty, vyvražděné konkurenčními katolíky, které ve víře zahanbovali

Lagrangeovy body = místa, kde se právě vyrovnává přitažlivost sousedních těles

Lefga = svět v paralelním vesmíru

libri prohibiti = knihy zakázané cenzurou, držené v klášterních knihovnách zásadně pod zámkem

lizid = superrobot vybavený anihilátory a syntezátory hmoty

Mizguli = svět v paralelním vesmíru

molnija = blesk (rus.)

Monsanto = americký koncern, proslulý vývojem geneticky modifikovaných plodin a extrémní zákeřností při jejich vnucování světu

Mubakr = svět v paralelním vesmíru

Mykosui = ostrov na Orizemi

naplavenina = geologicky: hornina vzniklá naplavením vodou, přeneseně: přistěhovalec

Nugutto = svět v paralelním vesmíru

Nyget = kontaktní svět v paralelním vesmíru mezi lidmi a gufyry

Orizemě = převážně vodní planeta v Orionu u hvězdy ORI-Chí-1

Perchye = svět v paralelním vesmíru

pojmořeč = telepatická řeč pojmů místo slov

právník = absolvent právnické fakulty (v Plzni i díky korupci), znepříjemňující život lidem (viz JUDr)

presstitut = novinářský prostitut, tisková děvka (až na světlé výjimky všichni)

préto = mimoprostorový dopravní prostředek

Rambo = profesionální válečník bez náznaku citu a svědomí

ration = letoun ze silových polí

rejža = režisér

Romezuj = svět v paralelním vesmíru

Roponoch = svět v paralelním vesmíru

Sandišůt = vesmírný tvor, ochraňující Zemi před gufyry

šávki = (rus.) malí cirkusoví psíčci, bavící obecenstvo nenáročným panáčkováním (přeneseně televizní baviči)

Sedmero = předchůdce Desatera: 1.Lidé jsou si rovni - 2.Cti rodinu - 3.Nezabiješ - 4.Nepokradeš - 5.Nezotročíš - 6.Svévolně nezničíš - 7.Nepodáš křivého svědectví

Sherwood = les v Anglii, pověstný legendárním zbojníkem Robinem Hoodem (přeneseně parčík u Hlavního nádraží v Praze)

socka = nadávka zbohatlíků a zlodějů většině normálních lidí

Struldbrug = nesmrtelní z Guliverových cest

Surdyu = svět v paralelním vesmíru

Sýglydy = svět v paralelním vesmíru

Tasyky = svět v paralelním vesmíru

Trysišyha = svět v paralelním vesmíru, osídlený lovci mamutů ze Země

tupchra = mimozemské sklo (z odolného silového pole)

tyhborgyr = odhmotňovač

Lord Darth Vader = záporák polorobot ze Star Wars

Vinnetou = legendární mírumilovný a až trestuhodně důvěřivý náčelník amerických Apačů

Vlokjyu = svět v paralelním vesmíru

všimné = úplatek - víceméně vyžadovaný příjemcem

Vulnarmho = svět v paralelním vesmíru bez lizidů

Vytvezyl = přestupní svět sousedící se Zemí

Yraachyn = svět v paralelním vesmíru

Zaróné = zničený svět v paralelním vesmíru (dnes Ad)

zhavae = všegalaktická přírodní délková jednotka (přibližně 21 cm = vlnová délka záření vodíku)


Poznámky


1: Pozor - to není výmysl, to se v Čechách stává!

2: Pozor - to není scifi, to se doopravdy stalo!

27.10.2017 21:36


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 10/3 v 19:07 na téma: §Behounek : Menší oprava - pořad k 90.výročí letu vzducholodi Italia k severnímu pólu se nebude konat 26.května 2018, ale ve středu 30.května 2018 v Národním technickém muzeu v Praze od 17:00 hodin.Kdo se tam chystáte (já tam budu určitě, pokud mě mezitím nepřejede autobus a nesežere kočka:-) ), opravte si to v kalendáři!

Domů
Statistiky

"Jukagyri (hrad poslední naděje)" (komentáře)

Téma=§Juka Hlasovalo 6, celkem 30 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

  Vetřelec

 
 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: sedum = (nejsi robot?)    (226 příspěvků).  

 (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

 Přidat přílepek!?

19.03.2018  id: 1292705

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 301 e-mailu 19.03.2018 00:00 :

Změna v "Návod pro autory" 18.03.2018 1042   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: knihomol

 

 

Téma: Admin

 Přidat přílepek!?

14.03.2018 v 19:50 id: 1292700

Ještě skromný dotaz. Bude poslední verze Manuscriptu v opraveném epub 2? A nebude jednou taky v PDF se kterým problémy nejsou?


SW: PDF je pro čtečky naprosto nevhodný formát, má totiž pevnou stránku a neumožňuje měnit velikost písma. To je naopak výhodné pro tiskárny, proto budou nutné oba formáty. (15.03.2018 02:31)


SW: S tím EPUB jsem si na sebe upletl bič! Například kontrola správného "vnoření"! Normální HTML dřív brala jako legální například (b)(u)tohle(/b)(/u), jenže to je v EPUB zakázané! Nebo úsek, kde (b)byla struktura (u) taková, jako (/b) třeba tady(/u), to bylo a dosud je legální. U EPUB to je chyba, která může být důvodem k odmítnutí celé knihy! A tam, kde se to míchá všechno, například uvnitř tabulek, kde se navíc mění styly v každé buňce jinak, je to skoro nezvladatelný problém. Přitom to "Libre Office" (stejně jako "Mrtvosoftí Word") klidně mastí, (b)jak se jim to hodí. Například tohle!(/p)

(p)A já to po nich mám učesávat?(/b) Začínám si vážit programu "Calibre", kde to zřejmě naprosto puntičkářsky vyřešili. Ale bude hůř! V navrhovaném EPUB 3 budou tagy jako (b),(i),(u),(/b),(/i),(/u),(sub),(/sub),(sup),(/sup),(center),(/center) a spousta dalších přísně zakázané a všechno se má řešit výhradně a pouze v CSS (že tím zase příšerně naroste objem dat? Nevadí! A staré knihy budou postupně "ztrácet podporu"). To zase byl někdo chytřejší než celé stádo opic! (17.03.2018 20:29)


4. Jméno: ESc

 

 

Téma: Admin

 

13.03.2018 v 23:20 id: 1292698

Tak jsem našel chybu ve vámi generovaném epub souboru. Uvnitř souboru je složka "META-INF" - a ta MUSÍ být napsána velkým písmem! Vy ji máte v nových souborech malým písmem - "Meta-inf".

Struktura souboru by měla být: v rootu složky "META-INF" a "OEBPS" a soubor "mimetype". Ve složce "OEBPS" mají být složky "Images" - pro obrázky, "Styles" - pro styly a "Text" pro "index_split_xxx.xhtml" + "titlepage.xhtml" a soubory "content.opf" a "toc.ncx". No a to je asi zatím vše...


SW: Konečně se mi dostala do rukou publikace "Specifikace EPUB 2". Opravil jsem to podle ní. Je pravda, že "META-INF" musí být velkými písmeny, ale ostatní složky jsou libovolné (v některých příkladech měli místo složky "Text" složku "Chapters" a místo "OEBPS" složku "Container" - přesto jsem to udělal podle celkového "mustru", který v publikaci byl, jako asi každý). Ale bonbónek na závěr: Koho by napadlo, že soubory musí být fyzicky zipovány v abecedním pořádku? (Až na mimetype, ten musí být vždy jako první a nekomprimovaný.) Když se do ZIP souboru podíváte, fyzické setřídění se nedozvíte! Když do ZIP-souboru něco přidáte nebo vyměníte, ocitne se to na konci, třídění to poruší, což je podle autorů příznak hacknutí a čtečky, které na to dbají, všechno odmítnou, aby se "nezavšivily". (Mimochodem, chraň nás Alláh před EPUB 3! Tam je to ještě striktnější. Autoři zřejmě "Mrtvosoftí".)

Vyměnil jsem modul generátoru. Je tam novinka - knihy se dají vygenerovat bez obrázků (pro ty, kdo mají čtečku bez obrázků, nebo si to prostě nepřejí - obálka tam ale bude vždy). Soubor je pak o dost kratší. To není pouhé nezkopírování obrázků, to je generování s vynecháním příkazů "(img" (aby nebyly konflikty). Někdo to možná uvítá. Porovnal jsem všechny čtečky (ještě je mám schované) a prakticky všechny to už čtou, až na pár detailů - některé programy nezvládnou obsah, jiné mastí všechno jedním fontem a bez barev, některé nezvládají tabulky (to je u Zoidée obzvlášť vidět), jiné tak jako tak ignorují obrázky, některé klidně ponechávají jednopísmenková slova na konci řádku, některé čtečky z Google otravují reklamami (ty smažu hned) a nejhůř dopadl CoolReader, protože píše švédsko-rusky (to se nedá číst). Možná by to spravily jiné fonty, ale to běžného LAMU nezajímá (mažu).

Mimochodem, když tohle "Sigil" neodhalí, pak IMHO nemá právo na existenci! (14.03.2018 11:43)


jiho: Otestoval jsem nový generátor na Zoidé. Linuxový CoolReader (v.3.1.2.3-43ubuntu2) už čte přímo staženou ePUB knihu včetně obrázků, češtiny, stylů i tabulek, nefunguje jen obsah. Po načtení do Sigilu (v.0.9.9) a uložení už CoolReader zobrazí i obsah.

Co se týká kritiky těchto programů, tak bych je tak neodsuzoval, když bych používal jen nějaké prastaré alfa verze pod WXP. Předpokládám, že v době WXP byly v počátcích i definice mnohých formátů elektronických knih, takže zpětná kompatibilitaje asi troch problém. Nicméně i nejstarší ePUB knihy co mám jsou v CoolReaderu čitelné, takže i ta nekompatibilita verzí není tak hrozná. Ještě k Sigilu - umí pracovat s celou řadou modulů, mimo jiné i verifikace ePUB. Moduly Sigilu jsem ale zatím netestoval. (14.03.2018 17:00)


SW: Mohl bych poprosit o zaslání opravené verze mailem? Udělal jsem pod WinXP totéž (Sigil v.0.9.9) a uložený soubor se u většiny čteček choval stejně (až na ty, co jsem už smazal). Když porovnám soubor toc.ncx (obsah) ode mne a od Sigilu, pak jsou shodné, až na přeskupení parametrů u jednoho řádku deklarací, což by nemělo mít vliv. Ale ono se to taky nezlepšilo. (14.03.2018 17:42)


jiho: Poslal jsem Zoidé uloženou ze Sigilu. A přeji autorsky plodné dny a hlavně zdraví. (14.03.2018 19:35)


SW: Upravil jsem všechny rozdílné soubory, takže TotalCommander hlásí, že "jsou shodné" (další chyba mohla být u souborů css, které měly ukončení řádků 0x0D0A, zatímco Unix má jen 0x0A). Teď se liší jen "content.opf", ale jen ve 3 řádcích: v čase a ve dvou řádcích přidaných Sigilem s popisem jeho "poslední modifikace". Mělo by to chodit, ale dneska jdu spát, testovat budu až zítra. (15.03.2018 04:03)


SW: Otestováno! Všechny čtečky to čtou, akorát některé mají mouchy - buď nezobrazují obrázky, nebo mrší tabulky (prubířským kamenem je konec Zoidée), případně mastí všechno jedním fontem (což je mnohdy škoda, neb to nejenže neodliší nadpis, ale zejména popisy obrázků, které pak připadají jako cosi nepatřičného). Ale vcelku by to ušlo. Takže poslední úkol bude zvládnout verze (viz Kejvalka, kde to zatím zmastí vše do jednoho souboru). Navrhuji dvě možnosti:

a) dát možnost volby verze před generováním (podobně jako je možnost "vynechat obrázky", tak jako si můžete nastavit generování "rozcuchané" verze nebo zaškrtnout, co má být "učesáno").

b) prostě a jasně vygenerovat rovnou dvě verze jako dvě samostatné knihy odlišené částí jména (suffixem), nehodící se - smažte si.

Obojí je možné, co by se líbilo víc? Takže:

Doporučení!

Kdo jste si už něco zkusil stáhnout, smažte to a stáhněte si pořádné verze (až na Kejvalku, tu ještě došolíchám). (15.03.2018 10:16)


jiho: Vyzkoušeno, funguje i bez použití Sigilu. Dobrá práce, díky! (15.03.2018 18:20)


ESc: Super, funguje to. Pod windows CoolReader 3.1.2-49 - formátování, tabulky i obsah jsou OK. V PocketBooku s Coolreaderem také OK. Testováno - Zoidée, Veverky, Čtvrtá říše, Krešo... Dík (15.03.2018 22:12)


jaxx: Ubuntu: FBReader OK, Sigil (dokonce ještě starší verze 0.9.5) OK. CoolReader na Androidu 5 OK. Testováno Test přežití a Studna světů. Drobná chyba na stránce stahování - když není titulní obrázek, něco se pomrví a stránka se automaticky nezavře:

http://snailworld.eu/sites/default/files/tmp/k.png (16.03.2018 11:32)


SW: Dokončil jsem ještě zpracování verzí (knihy označené barevným papouškem). Nikdo nic nenavrhl, tak jsem to udělal tak, že se vždy spustí zpracování 1.verze a tam, kde jsou dvě, se až pak objeví buton "Chcete i druhou verzi?". Po zpracování první i druhé verze se navíc objeví možnost vrátit se do seznamu, bohužel bez uchování nastavení...

Líp to při mých znalostech zkrátka nešlo.

Rozepsané knihy mají na konci "Pokračování příště" a v názvu se objeví označení "ukázka".

Tak - a začnu přemýšlet o dalším námětu. Což takhle nějaký horror? Měl jsem poslední dobou úžasně horrorové sny, to by se dalo použít... (16.03.2018 20:15)


jaxx: Mě se jednalo o tom, že mezi textem a tlačítkem je kus kódu. A horor ne, většina chce dopsat Ligaida... (16.03.2018 21:19)


ata: W: Mám dojem, že mi nějak divně funguje nastavení verzí (na W7; Firefox portable i Google Chrome) - stahuje se mi u Vašich knih vždy pouze rozcuchaná varianta bez ohledu na lokální změnu nastavení filtrů, u Orizemě a Zuznelai to nenabídne žádné tlačítko pro verzi 2; u Kejvalky se vždy stahuje učesaná verze 1. (17.03.2018 12:02)


SW: Moje chyba, opravil jsem zatím jen to, že se stahují obě verze, učesání funguje, zatím se ale špatně zobrazuje (včetně vytvoření jména souboru). Opravím, až se vrátím z nemocnice (tj. večer - mám tam už zase choť). (17.03.2018 13:07)


SW: Stalo se, jenže trochu jinak. Nerozeznávám teď jen "Učesané-Rozcuchané", ale věrněji "Normální-Učesané-Částečně učesané-Rozcuchané".

Normální jsou ty, které uvnitř žádné verze nemají, takže není co "učesávat". Spolu s "Učesanými", ve kterých jsou všechny "závadné" úseky vyškrtané, mají jméno bez koncovky. "Rozcuchané" (s koncovkou "-r") jsou naopak ty, u kterých zůstalo všechno co mělo nějakou variantu a "Částečně učesané" (s koncovkou "-m") jsou ty, kde jsou některá hlediska učesaná, jiná ponechaná (například vyškrtané Drasťárny, ale ponechané Vulgarity). Například "Kejvalka" má jen jeden druh "tagů", takže může být buď "Učesaná" nebo "Rozcuchaná", na ostatních kriteriích v nastavení nezáleží. A nebijte mě! (17.03.2018 19:21)


5. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

 Přidat přílepek!?

11.03.2018 v 20:40 id: 1292696

Prosba: Nevíte někdo, jak se dá stáhnout aplikace z Google-Play bez Googlu? Údajně to jde. Google totiž odmítne aplikaci vydat z příčiny "nemáte žádná zařízení". Jenže vím, že se to dá stáhnout někde bokem, i když nemám zařízení, prostě do počítače a z toho to už jde přesunout do tabletu. Tablet se neumí připojit ke Googlu, computer ano, ale Google odmítne vydat. Zkrátka je zase chytřejší než celé stádo opic!


jaxx: Jde to, ale musíte být přihlášen do Googlu. Já takhle stahuju běžně... (11.03.2018 21:05)


SW: Jsem přihlášen. Ale když chci stahovat, odmítne to s poznámkou "Nemáte zařízení." Asi něco dělám špatně, ale co? (12.03.2018 00:06)


jiho: Ten tablet snad má alespoň WiFi, ne? Takže by neměl být problém přihlásit se na účet u Googlu z něj (nezřizovat nový účet). Potom už jej Google zaregistruje jako Android zařízení. (12.03.2018 07:33)


jiho: Ještě pro jistotu - na tabletu musí být ten samý Google účet, jako máte na PC, registruje se přes gmail na Androidu v nastavení v sekci účty. (12.03.2018 07:44)


jiho: Přidat účet a zadat váš gmail a heslo. To by mělo stačit. (12.03.2018 07:46)


jiho: A kdyby to selhalo, tak:

https://www.zive.cz/poradna/android-aplikace-bez-google-play/sc-20-cq-584107/default.aspx?consultanswers=1 (12.03.2018 07:52)


SW: To asi bylo ono. Na (zděděném) tabletu byl účet ještě po synovi, opravdu stačilo zapnout wifi a připojit se k wifi u dcery a pak už to šlo... Hned jsem toho využil (viz ID=1292694)... (13.03.2018 07:58)Komentáře

Začátek