Bez COOKIEs je omezený přístup!

KomentářeSlovník

Karetní hra - Rakety

(karetní hra - dobývání vesmíru)

© 1970 Václav Semerád, Písek

Nejprve trocha historie...

Následující karetní hru jsem vymyslel v zimě roku 1970 ve vojenských kasárnách v Písku. První karty (ještě jich pár opatruji) jsem namaloval na zadní stranu vojenských skladištních lístků, pro rubovou stranu jsem použil černé obaly z fotopapírů - byly to nejdostupnější materiály, které tam byly k dispozici.

Rakety jsme hráli nejprve na cimře absolventů, ale ukázalo se, že hra má spád i potřebné napětí, takže jsem udělal kopii pro kluky z roty a ti ji pak hráli vedle tradičního mariáše. Karty nejsou tak univerzální jako klasické mariášky, ale jsou jiné - někdy to rozhoduje.

Pak ji několik let (asi tak třicet) hrály jen naše děti a jejich kamarádi.

Z původní hry mi zbylo pár památečních karet (o osudu kopií nemám nejmenší zprávy) - tenkrát jsem je udělal bytelně, ze dvou vrstev poměrně tvrdého papíru, navíc zpevněného dvojitým nalakováním průhledným lakem, ale přece jen, třicet let hraní... Nedávno si je ale mé děti vyžádaly k výrobě dalšího klonu, takže se opět začaly hrát. Až loni mě napadlo uvést ji zde na této stránce - třeba si najde i tady své příznivce.


Pravidla:

Karetní sada obsahuje 100(101) listů, jejichž obrazy zde uvádím (dají se použít přímo k tisku). Varianta se "Supernovou" vyžaduje o jednu kartu navíc (není ale povinná).

START (20 kusů - 10+10 - na barvě nezáleží, bodová hodnota = 0) - je první klíčová karta, tj. bez ní se nedá vykládat. Dá se "líznout" výhradně z balíku, případně získat při rozdávání, protože každý tuto kartu vykládá na svoji hromádku hned, jakmile ji získá. Pokud má hráč před sebou více karet "START", může mít ty navíc vyložené bokem (nikdo mu je vzít nemůže). Bez aktivní karty START se nedají vykládat ostatní. Karta "START" je "otevřená" - při získání se ihned vykládá obrázkem nahoru. A protože jich je celkem 20, vyplácí se počítat je u sebe i u soupeřů. Samozřejmě se stává, že na konci někomu zbude karta "START" a někomu karta "HVĚZDA" - a obě karty pak bez užitku propadají.

HAVARIE (4 kusy - 2+2 - na barvě nezáleží, bodová hodnota = 0) - havarie je nejobávanější karta hry (děti ji překřtily familiérně na "rozbitěnec"). Vykládá se podle pravidel před protihráče a likviduje mu jednu kartu "START" (viz dále).

UFO (setkání ve vesmíru) (4 kusy - bodová hodnota = 50) - nejcennější karta, dá se vykládat bez nalezení hvězdy (tj. hned na "START"). Je to do jisté míry prémie.

HVĚZDA (16 kusů - 8+8, bodová hodnota = 10) - je druhá klíčová karta - bez ní se dají vykládat jen karty "START" a "UFO". Při vyložení karty "HVĚZDA" se musí vyložit všechny případné planety - a tím se "hvězdná soustava" považuje za "uzavřenou". "Hvězdná soustava" může obsahovat i jen jednu hvězdu bez planet - stává se to na konci hry, kdy je každý bod dobrý. V průběhu hry je třeba ke každé hvězdě přidat co nejvíc planet, případně co nejlepších a nejlépe s civilizacemi.

Mrtvá planeta (24 kusů (8+8+8), na barvě nezáleží, bodová hodnota = 10) - méně hodnocené planety.

Planeta se životem (14 kusů, bodová hodnota = 20) - planeta s vlastním životem, podobná Zemi (je pochopitelně hodnotnější).

Stopy po civilizaci (8 kusů, bodová hodnota proměnná) - extra prémie, která ovšem neplatí sama, ale pouze při současném vyložení na některé planetě. Má bodovou hodnotu jejího dvojnásobku (20 resp. 40 bodů) a ke každé planetě smí být přiložena jen jedna.

Poznámka: v originále zde byl obrázek jiný - ale město duchů Pripjať u Černobylu lépe odpovídá stopám vyhynulé civilizace - zejména na planetách bez života...

Supernova (nepovinná) - viz dále.

Prázdno (10 kusů, bodová hodnota = 0) - pomocná karta, vhodná jen k oklamání protihráčů.

Na počátku se rozdá každému hráči po 4 kartách, kdo začíná, dostane o 2 víc (ale poprvé nelíže).

Karty "START" se vykládají ihned - jedna na výsledný balíček, případné další stranou.

Hráč, na kterém je řada, líže jednu kartu z balíku a jednu si vytáhne od protihráče, který hrál před ním (podobně jako ve hře Černý Petr). Obě karty si přiřadí ke svým. Pokud získá cennou kartu, má radost, pokud si vytáhne "HAVARII", má radost ještě větší, neboť ji okamžitě hodí tomu, od koho si ji vytáhl a zruší mu tím jednu kartu "START". Ale pozor - pokud má tento hráč mezi jinými kartami kartu "HAVARIE" a hráč si ji nevytáhne, dostane ji okamžitě stejným způsobem sám. Vytáhnutí karty "HAVARIE" tedy uškodí tomu, od koho se karta vytahovala, nevytáhnutí znamená naopak katastrofu pro toho, kdo si kartu nevytáhl. Samozřejmě můžete kartu "HAVARIE" dostat ze dvou směrů - buď si ji nevytáhnete od předchozího hráče, nebo si ji od vás vytáhne následující hráč. Můžete ji tedy dostat i rozdávat z obou stran. Nabízet karty dalšímu hráči se dá ovšem různě - buď klasickým vějířem (kdy je to hra nervů a psychologie), ale karty se dají i zamíchat a rozložit před protihráče jedna vedle druhé (kdy sami nevíme, kde je která). Musí být ale nabídnuté poctivě - nelze je třeba vystavit zdvojené. A protože karty "HAVARIE" jsou jen čtyři, následuje po uplatnění čtvrté z nich patrné uvolnění hry...

Vykládání: Každému hráči touto cestou karet na ruce přibývá a pokud je to možné, karty se mohou vyložit. Karty "START" se vykládají ihned, prémie ("UFO") jedině na vyložený "START", ale ostatní tvoří "hvězdnou soustavu" a musí se vyložit najednou. Vykládat se může jedině na vyloženou kartu "START" (tj. tato karta musí ležet navrchu - karta "UFO" kartu "START" neruší) a nesmí být zničená kartou "HAVARIE". Vykládá se vždy v pořadí: 1xHVĚZDA + tolik planet (případně s civilizacemi na nich), kolik je možné. Civilizace na planetách platí jen s předchozí planetou (zde hodně záleží na pořadí vykládaných karet!), na každé planetě smí být jen jedna a platí jako dvojnásobek této planety - civilizace na "mrtvé planetě" má hodnotu 20, na "živé planetě" 40. Tímto je "soustava" uzavřena a pro další vykládání musí být použita další karta "START".

Nabízení: Po vyložení (vlastně kdykoliv) musí zbýt hráči na ruce nejméně 2 karty - jedna z nich je pro následujícího hráče (kterému se nabízejí k výběru) a nejméně jedna musí zbýt hráči na ruce. Po vytažení karty dalším hráčem tedy smí zbýt na ruce nejméně jedna karta (kdyby nezbyla, musí se před nabídkou protihráči počet karet doplnit z již vyložených (to je trest za porušení pravidel) a pokud po vytažení karty zbývá na ruce více než 4 karty, přebytečné se odkládají mimo (a jsou pro další hru ztracené - někdy se tam odkládají i hodnotné karty, zejména když někdo nemá "START" na vyložení a nechce je levně nabízet protihráčům).

Nedotknutelné: Má-li hráč na ruce kvalitní karty, které by nerad ztratil, může si (ale nanejvýš dvě z nich!) odložit do nedotknutelných - které pak dalšímu hráči nenabízí. Může tam odložit prakticky kteroukoliv kartu kromě karty "START" (které se vykládají ihned při získání), ale pokud si tam odloží "HAVARII", nemůže ji pochopitelně z "nedotknutelných" hodit protihráči - to by nebylo poctivé. Nedotknutelné se nepočítají ani do posledních čtyř na ruce. Může to vést k fintě - nemám-li dobré karty, odložím si do nedotknutelných prázdnou a až ji v dalším kole zařadím mezi ostatní, soupeři ji sledují očima jako cennou a spíš si ji vytáhnou.

Z logiky hry vyplývá, že k potrestání následujícího hráče "Havarií" musí mu hráč nabízet karty tři - jednu si lízne, "HAVARII" mu hodíte (pokud si ji nelízl) a jedna karta musí i potom zbýt hráči na ruce.

Každý hráč tedy může mít před sebou až tři hromádky. Především vyložené karty (jsou účelem hry) - na ty se už nesahá, jen se na konci hry spočítají. Pak zde může mít navíc karty "START" - vykládají se obrázkem nahoru a po každém vyložení "hvězdné soustavy" se jedna hodí nahoru na vyložené - "START" je základem další cesty. Poslední hromádkou mohou být až dvě (nepovinné) "nedotknutelné", které jsou obrázky dolů a slouží k úschově obzvlášť cenných karet (nebo k oklamání nepřítele). Nedotknutelné se zapojují do hry v okamžiku, kdy si hráč lízne další dvě karty (z balíku a od soupeře) - samozřejmě se použijí k vykládání, případně při získání lepších karet než těch "odložených" - odkládá se sem před nabídkou karet dalšímu hráči.

Obvyklý postup při vykládání je tento: líznout si od předchozího hráče a z balíku - přibrání do ruky "nedotknutelných" - vyložení těch nejlepších - případně odložení až dvou karet do "nedotknutelných" - nabídka dalšímu hráči - případně zbavení se přebytečných. Pak se obvykle čeká na další karty.

HAVARIE bez STARTu: Co se děje, když hodíme protihráči "HAVARII" a on nemá žádný "START"? Tak jako může mít před sebou v záloze další karty "START", tak tam může mít naopak "HAVARIE". Když pak získá kartu "START", odloží ji na vyložené, ale ihned ji překryje kartou "HAVARIE" - vykládat ovšem nemůže. Ale protože se dá v jednom kole získat (z balíku) jen jedna karta "START", je "HAVARIE" značným trestem.

Podhození UFO: Zde ale platí jedna výjimka. Kdo má před sebou navíc kartu (karty) "HAVARIE" a lízne si "START", samozřejmě ji položí na své "vyložené", ale těsně před překrytím "HAVARIÍ" smí na ni přidat (má-li) karty "UFO" (a to i z "nedotknutelných") a pak teprve se mu "START" znehodnotí. Je to jen malé zmírnění tvrdosti karty "HAVARIE". Samozřejmě platí pravidlo: nemůžete mít balíček zásobních karet "START", pokud na vyložených není jedna aktivní karta "START" - proč? Právě pro správné pořadí karet. HAVARIE likviduje vždy aktivní START - a pak už se nedá přihazovat "UFO". Pravidlo s podhozením UFO pod HAVARII se uplatní jen když byla HAVARIE navíc mimo balíček, jinak už ne.

Konec hry nastane při vyčerpání balíku. V té chvíli se ještě dokončí kolo, ve kterém se už nelíže, jen všichni dovyloží vše co se dá (z ruky i z "nedotknutelných"). Pak se jednotlivé hromádky spočítají (pozor - pořád záleží na pořadí karet!), případně se dosažené body přičtou k předchozím hrám a může se rozdat další kolo. Počítat se dá buď na počty vítězství (pokud se na tom hráči dohodnou před zahájením hry), nebo na celkový součet bodů.

 

Supernova: je jiná varianta ukončení. Vyžaduje další kartu (je v balíčku jediná). Kdo tuto kartu lízne, může ji odhodit na balík (nemusí hned, ale kdy se mu to hodí a je právě na řadě - nejlépe právě když sám vyloží). Při "Explozi supernovy" hra okamžitě končí - bez dohrávání a bez posledního vykládání - všechny nevyložené karty pak propadají. Je to ovšem hodně drsné ukončení a proto tato karta není povinná (jen když se na tom hráči dohodnou). Pak je ovšem každá hra podstatně hazardnější - dá se to hrát, ale pro začátečníky tuto variantu nedoporučuji. Na vojně jsme to ale hráli tak i tak.

 

Účelem hry je zajisté sbírání bodů, ale karta "HAVARIE" do ní vnáší mnohem větší vzrušení, dokud nejsou všechny čtyři karty "HAVARIE" použity. Na rozdíl od Černého Petra je nejhorší, když si kartu "HAVARIE" nevytáhnete... Karta "HAVARIE" se stává s blížícím se koncem hry nebezpečnější a hráči-sadisté mohou hrát i tak, že si kartu "HAVARIE" po líznutí z balíku uloží do svých "nedotknutelných" - má to smysl, nemohou ji sice sami použít, ale ani dostat, snižují si možnost úschovy cenných karet, nicméně mohou tím své protihráče "nervovat" a nakonec, vhodně uplatněný "rozbitěnec" může hru rozhodnout!

Zejména na začátku hry není vyloučeno, že někdo nemá dost karet na ruce, aby mohl nabízet dalšímu hráči a aby mu ještě nejméně jedna karta zbyla (například dostal samé karty "START"). Pak musí vějíř doplnit na dvě karty buď kartou "START", nebo některou kartou z vyložených (je pak dobré, když to je nějaká méně hodnotná planeta). Stává se to ale zcela výjimečně.

Příklad počítání:

Karta:Body:Celkem
Start00
UFO5050
Havarie050
Start050
Havarie050
Start050
Hvězda1060
Živá planeta2080
Civilizace40120
Živá planeta20140
Mrtvá planeta10150
Mrtvá planeta10160
Start0160
  ...atd...  

Tuto hru jsme hráli až do civilu (kdo tam byl se mnou, možná si vzpomene) a později jí propadly i naše děti (a jejich kamarádi). Hraje se i v současnosti - jen není příliš rozšířená. Je ale napínavější než Černý Petr a dá se hrát celé hodiny.

 

Výroba: Obrázky si můžete uložit, rozmístit na stránku a vytisknout (barevná tiskárna je výhodou). Je jich sudý počet, takže stačí rozmístit jich polovinu a vytisknout dvojmo (většina karet je vícenásobně), rozvržení na papíry nechám na vás, záleží i na požadované výsledné velikosti.

Vytištěné listy je třeba nalepit na rubovou stránku, tvořenou tvrdším kartonem (nejlepší materiál byl černý papír z obalu fotografických papírů - nebo co seženete) - rubová strana nesmí umožňovat identifikaci karet zezadu. Po slepení a rozstříhání na jednotlivé karty se karty po obou stranách přestříknou bezbarvým lakem (nejlépe ze spreje - netvoří kapky, které by mohly znamenat "cinknutí" karet).

 

Zkuste si to, kdo chcete! (je to volně šiřitelné).

© 1970 Václav Semerád, Písek

(copyright je tu proto, aby si to nemohl někdo patentovat).


Dodatek 2018

Originál karty z vojny 1970!

Při jedné návštěvě u dcery mě čekalo překvapení. Alenka našla v jedné krabici s dávno zapomenutým haraburdím sáček převázaný gumičkou a v něm moje originální karty z vojny v Písku. Nebyly už kompletní, pár jich chybělo a byly v tak "ohraném" stavu, že mnohým chyběly rohy a některé byly slepované průhlednou lepící páskou, aby držely pohromadě.

Přiznám se, zaslzel jsem. Už jsem myslel, že jsou dávno ztracené! Takže jsem jich pár rozložil na stůl a vyfotil. Vidíte aspoň, jak byly dělané? Vybarvení vodovkami. Kruh pro planety podle největší obrácené mističky od vodovek. Pro rakety a UFO jsem si udělal šablonku. Černá barva pozadí je tuší. "Živé" a "mrtvé" planety se daly odlišit na první pohled. Civilizace na planetě není obrázek Pripjati (tenkrát slovo "Černobyl" nikomu nic neříkalo), ale byly to také nezaměnitelné karty.

Byly ovšem každá karta jiná, jak to u kusové výroby bývá. Docela by mě zajímal osud tehdejší druhé sady. Vyráběl jsem rovnou dvě, jednu jsem měl na cimře absolventů, druhá kolovala na cimře mužstva. Z vojny jsem si dovezl domů jen tu jednu ještě v poměrně dobrém stavu, ale pak to hrály naše děti a jejich kamarádi... Nicméně jsem rád, že se zachovaly aspoň jako artefakt...


A pro ty, kdo by si chtěli karty vytisknout, je v sekci "Download" mezi romány formátu PDF připravený tiskový soubor, ze kterého se dá karetní hra přímo vytisknout. Pozor! První strana se tiskne 8x, druhá strana 2x a třetí jen 1x. Čtvrtá strana obsahuje jen stručný návod k tisku. Tiskne se na formát A4, po vytištění se listy nalepí na tvrdší papír, (bude tvořit rubovou stranu) a karty se vystříhají. Případně si je můžete vytisknout z těchto obrázků (velikost odpovídá A4, zde jsou hodně zmenšené):
 

Užijte si je!


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od jirkacbx: 22/8 v 22:04 na téma: §Imp3 : Ohledně Imperia 3 nějak někde něco blbne,při posílání upozornění přes Emailka.Přes Emailka přijde upozornění a otevření obsahu na Imperium 2,na změny či pokračování v Imperium 3 nutno trochu složitě překlikávat.
22.08 SW : Nevím, co má blbnout. Impérium-2 má status "dokončen", tj v MENU je skok na obsah. Impérium-3 má status "nedokončen", v MENU je skok na poslední (asi měněnou) kapitolu. Ze seznamu je vždy odkaz na obsah,...atd...

Domů
Statistiky

"Karetní hra - Rakety" (komentáře)

Téma= Hlasovalo 10, celkem 47 hvězd, průměr=4.70.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

 

   

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: stovosumavosumdesát = (nejsi robot?)    (18671 příspěvků).  

! Dnes 1, včera: 3 !příspěvky s přílepky  (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

Přílepky dnes: §Paza včera: §Imp3


2. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

Téma: §Imp3

?Přidat přílepek!?

22.08.2019 v 22:04 id: 1317859

Ohledně Imperia 3 nějak někde něco blbne,při posílání upozornění přes Emailka.

Přes Emailka přijde upozornění a otevření obsahu na Imperium 2,na změny či pokračování v Imperium 3 nutno trochu složitě překlikávat.


SW: Nevím, co má blbnout. Impérium-2 má status "dokončen", tj v MENU je skok na obsah. Impérium-3 má status "nedokončen", v MENU je skok na poslední (asi měněnou) kapitolu. Ze seznamu je vždy odkaz na obsah, u "Následuje" je skok na první kapitolu. Co je na tom špatně?

2 jaxx: Bylo by dobré do tiráže Impéria 1 + 2 doplnit číslo ve skupině (v tiráži na 1.stránce), aby se řadily podle pořadí. Nestačí "Skupina: Imperium", ale "Skupina: Imperium 1". "i3" je správně. Není-li tam číslo, řadí se náhodně. (22.08.2019 22:57)


3. Jméno: knihomol

 

 

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

22.08.2019 v 19:48 id: 1317848

Pážata stoprocentní, a jakou další pecku na nás chystáte pane Semeráde? Poodhalíte tajemství alespoň náznakem?


SW: Teď si dám oddych, možná ještě opravím pár nesrovnalostí, možná to trochu vyšperkuji. Teď jsem to prošel, změnil jsem rozdělení knihy na 2 díly místo 4 a místy jsem opravil nějaké drobnosti. Například když exekutoři zabavují majetek firmy Miller, nevšímají si fary, kde je ve sklepě vězení. Proč? (Merani: Nerada to dělám, ale lépe občas udělat z lidí na čas loutky, než natrvalo mrtvoly). A zatím nic nechystám. Měl jsem něco rozmýšlené (naznačím: jako Giweruz, ale naruby - Země místo planety Giweruz a mimozemšťan místo pozemšťana), ale usoudil jsem, že to není to pravé, musím vymyslet něco jiného (ještě nevím co). (22.08.2019 22:02)


SW: Napadlo mě: Něco jako pokračování Giweruzu: k Zemi přiletí Archa s miliardou uprchlíků ze zničeného světa. A co s nimi uděláme? Vždyť Země je už tak přeplněná! Joj, to by byla kniha do pranice! (Nebylo by pro uprchlíky nakonec lepší opět zapnout motory a hledat dál?) Možná by to stačilo na "Úlet"? (23.08.2019 15:49)


4. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

Téma: §Imp2

?Přidat přílepek!?

20.08.2019 v 21:44 id: 1317710

Sem tam přibude opravená verze Imperia 2, čtu to občas znovu a furt nacházím chyby a nejasnosti. Pokud by mi s těmi korekturami pomohl, byl bych rád...


SW: Opravy jsou v "ERRATA", v jednom okně si je otevři, v druhém opravuj, tak to jde nejlépe. Zatím do kapitoly 4. (21.08.2019 21:01)


5. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

20.08.2019 v 00:04 id: 1317614

Za mně pro SW vřelé poděkování za trochu rozsáhlejší konec románu a ne obligátní rychlé ukončení.

Rád se budu těšit na jiný další čtení.

Romány od SW mají prostě "něco do sebe" a i proto jsou tak povedený a čtivý.

Děkuji za Pážata.


6. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

19.08.2019 v 23:36 id: 1317607

Přidal jsem tam ještě dva výstřely (neb pušky už někde vpředu visely na stěně) Jednak rozhovor s dočasným vlastníkem Knihy ve vězení (aby se vysvětlilo, proč nebyl úspěšný, předtím to bylo jen letmo nakousnuté) a doplnění rozhovoru se Saúdským princem (Jistě, pane Rotschilde, pane Bushi, nekopejte pana Clintona...)


7. Jméno: Norbert

 

Info: dědek

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

19.08.2019 v 22:47 id: 1317606

Ta novější díla jsou snad ještě čtivější, než ta starší. Usilovně doufám, že otec zakladatel napíše ješě další a další, neb se ze mne stáva závislák na Semerádovďe díle.


8. Jméno: honbri

 

Info: Hltač Semeráda

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

19.08.2019 v 20:44 id: 1317595

Je to sice "dětská sci-fi", ale zřejmě už se vracím do dětských let (mám 73), protože se mi právě takové příběhy líbí i víc, než některé "dospělé sci-fi". Od pana Semeráda mám ale rád skoro všechno (výjimek se najde opravdu velmi málo) ...


9. Jméno: knihomol

 

 

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

19.08.2019 v 19:39 id: 1317589

No, pane Semeráde, zase pecka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


10. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

Téma: §Paza

?Přidat přílepek!?

19.08.2019 v 07:37 id: 1317533

Přestat věřit na rozkaz? Jde to? Mohu na rozkaz začít věřit? Myslím, že mohu přestat-začít VZÝVAT cosi... ale víra? Víra je něco vnitřního... mohu věřit, že například druhá odmocnina ze dvou je přesně 1,41, nebude-li mi podán důkaz, že tomu tak není. Anebo mohu prohlašovat to, co je mi nařízeno, avšak věřit sám svému tvrzení nemusím... Nevím. Víra má tuhý kořen.

Konec konců ještě i teď se někteří zaklínají Starými bohy. Například je běžné, že něčím překvapený člověk zakleje: " Do Pěruna jasného, cos to zrobil ty gizde"... Anebo třeba k dětem: "Vy pěruni jedni, kaj ste to do cholery dali?"

No a co jméno toho senzačního piva? RADEGAST! žádný Jehova, nebo Juháva... A konec konců , ve Vašich končinách děláte velmi dobré pivo KRAKO-NOŠ, taky myslím nezapomenutý Starý... Ten co přinesl Kraka (Kroka?) do Krakova... A obyčeje lidí se na naše bohy odkazují... co třeba Morana? Vesna? Konfesi může člověk změnit ajncvaj... ale na víru se zapomíná tisíc let... Však i můj oblíbený spisovatel V.Semerád ty naše Staré bohy připomenul..., nebo ne???


SW: Potíž je v tom, že dnes všichni "na rozkaz" věří (). Znám pár muslimů, kteří u víry "setrvávají" čistě z obavy o život, ostatní by je popravili, kdyby zapochybovali. S těmi se dá dokonce mluvit. Takovým stačí odebrat onen Damoklův meč a klidně se přikloní ke křesťanům (Ježíš je proti Mohamedovi přímo vzor laskavosti), nebo k ateistům, případně i k nám, českým heretikům. Chápu, je to těžké, žít celý život pod hrozbou uřezání hlavy a najednou nic ...a Mohamed je darebák... Pro mě byl takový šok, když mi táta v pěti letech vysvětloval, že komunisti nejsou takoví laskaví a "spravedliví" dobráci, jak je nadšeně opěvovali v "našem" rádiu (televize tenkrát nebyla!), ale vraždící bestie, které se rvou o kosti i mezi sebou... krátce poté začaly "procesy" se Slánským a spol., to bylo, panečku, potvrzení tátových slov! A co se týče Radegasta? Dobré pití, ale aby mu někdo přinášel krvavé oběti? (Nanejvýš finanční!) (19.08.2019 08:58)Komentáře

Začátek


Přílepky dnes: §Paza včera: §Imp3