Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Karetní hra - Rakety

(karetní hra - dobývání vesmíru)

© 1970 Václav Semerád, Písek

Nejprve trocha historie...

Následující karetní hru jsem vymyslel v zimě roku 1970 ve vojenských kasárnách v Písku. První karty (ještě jich pár opatruji) jsem namaloval na zadní stranu vojenských skladištních lístků, pro rubovou stranu jsem použil černé obaly z fotopapírů - byly to nejdostupnější materiály, které tam byly k dispozici.

Rakety jsme hráli nejprve na cimře absolventů, ale ukázalo se, že hra má spád i potřebné napětí, takže jsem udělal kopii pro kluky z roty a ti ji pak hráli vedle tradičního mariáše. Karty nejsou tak univerzální jako klasické mariášky, ale jsou jiné - někdy to rozhoduje.

Pak ji několik let (asi tak třicet) hrály jen naše děti a jejich kamarádi.

Z původní hry mi zbylo pár památečních karet (o osudu kopií nemám nejmenší zprávy) - tenkrát jsem je udělal bytelně, ze dvou vrstev poměrně tvrdého papíru, navíc zpevněného dvojitým nalakováním průhledným lakem, ale přece jen, třicet let hraní... Nedávno si je ale mé děti vyžádaly k výrobě dalšího klonu, takže se opět začaly hrát. Až loni mě napadlo uvést ji zde na této stránce - třeba si najde i tady své příznivce.


Pravidla:

Karetní sada obsahuje 100(101) listů, jejichž obrazy zde uvádím (dají se použít přímo k tisku). Varianta se "Supernovou" vyžaduje o jednu bílou kartu navíc (není ale povinná).

START (20 kusů - 10+10 - na barvě nezáleží, bodová hodnota = 0) - je první klíčová karta, tj. bez ní se nedá vykládat. Dá se "líznout" výhradně z balíku, případně získat při rozdávání, protože každý tuto kartu vykládá na svoji hromádku hned, jakmile ji získá. Pokud má hráč před sebou více karet "START", může mít ty navíc vyložené bokem (nikdo mu je vzít nemůže). Bez aktivní karty START se nedají vykládat ostatní. Karta "START" je "otevřená" - při získání se ihned vykládá obrázkem nahoru. A protože jich je celkem 20, vyplácí se počítat je u sebe i u soupeřů. Samozřejmě se stává, že na konci někomu zbude karta "START" a někomu karta "HVĚZDA" - a obě karty pak bez užitku propadají.

HAVARIE (4 kusy - 2+2 - na barvě nezáleží, bodová hodnota = 0) - havarie je nejobávanější karta hry (děti ji překřtily familiérně na "rozbitěnec"). Vykládá se podle pravidel před protihráče a likviduje mu jednu kartu "START" (viz dále).

UFO (setkání ve vesmíru) (4 kusy - bodová hodnota = 50) - nejcennější karta, dá se vykládat bez nalezení hvězdy (tj. hned na "START"). Je to do jisté míry prémie.

HVĚZDA (16 kusů, bodová hodnota = 10) - je druhá klíčová karta - bez ní se dají vykládat jen karty "START" a "UFO". Při vyložení karty "HVĚZDA" se musí vyložit všechny případné planety - a tím se "hvězdná soustava" považuje za "uzavřenou". "Hvězdná soustava" může obsahovat i jen jednu hvězdu bez planet - stává se to na konci hry, kdy je každý bod dobrý. V průběhu hry je třeba ke každé hvězdě přidat co nejvíc planet, případně co nejlepších a nejlépe s civilizacemi.

Mrtvá planeta (24 kusů (8+8+8), na barvě nezáleží, bodová hodnota = 10) - méně hodnocené planety.

Planeta se životem (14 kusů, bodová hodnota = 20) - planeta s vlastním životem, podobná Zemi (je pochopitelně hodnotnější).

Stopy po civilizaci (8 kusů, bodová hodnota proměnná) - extra prémie, která ovšem neplatí sama, ale pouze při současném vyložení na některé planetě. Má bodovou hodnotu jejího dvojnásobku (20 resp. 40 bodů) a ke každé planetě smí být přiložena jen jedna.

Poznámka: v originále zde byl obrázek jiný - ale město duchů Pripjať u Černobylu lépe odpovídá stopám vyhynulé civilizace - zejména na planetách bez života...

Prázdno (10 kusů, bodová hodnota = 0) - pomocná karta, vhodná jen k oklamání protihráčů.

Na počátku se rozdá každému hráči po 4 kartách, kdo začíná, dostane o 2 víc (ale poprvé nelíže).

Karty "START" se vykládají ihned - jedna na výsledný balíček, případné další stranou.

Hráč, na kterém je řada, líže jednu kartu z balíku a jednu si vytáhne od protihráče, který hrál před ním (podobně jako ve hře Černý Petr). Obě karty si přiřadí ke svým. Pokud získá cennou kartu, má radost, pokud si vytáhne "HAVARII", má radost ještě větší, neboť ji okamžitě hodí tomu, od koho si ji vytáhl a zruší mu tím jednu kartu "START". Ale pozor - pokud má tento hráč mezi jinými kartami kartu "HAVARIE" a hráč si ji nevytáhne, dostane ji okamžitě stejným způsobem sám. Vytáhnutí karty "HAVARIE" tedy uškodí tomu, od koho se karta vytahovala, nevytáhnutí znamená naopak katastrofu pro toho, kdo si kartu nevytáhl. Samozřejmě můžete kartu "HAVARIE" dostat ze dvou směrů - buď si ji nevytáhnete od předchozího hráče, nebo si ji od vás vytáhne následující hráč. Můžete ji tedy dostat i rozdávat z obou stran. Nabízet karty dalšímu hráči se dá ovšem různě - buď klasickým vějířem (kdy je to hra nervů a psychologie), ale karty se dají i zamíchat a rozložit před protihráče jedna vedle druhé (kdy sami nevíme, kde je která). Musí být ale nabídnuté poctivě - nelze je třeba vystavit zdvojené. A protože karty "HAVARIE" jsou jen čtyři, následuje po uplatnění čtvrté z nich patrné uvolnění hry...

Vykládání: Každému hráči touto cestou karet na ruce přibývá a pokud je to možné, karty se mohou vyložit. Karty "START" se vykládají ihned, prémie ("UFO") jedině na vyložený "START", ale ostatní tvoří "hvězdnou soustavu" a musí se vyložit najednou. Vykládat se může jedině na vyloženou kartu "START" (tj. tato karta musí ležet navrchu - karta "UFO" kartu "START" neruší) a nesmí být zničená kartou "HAVARIE". Vykládá se vždy v pořadí: 1xHVĚZDA + tolik planet (případně s civilizacemi na nich), kolik je možné. Civilizace na planetách platí jen s předchozí planetou (zde hodně záleží na pořadí vykládaných karet!), na každé planetě smí být jen jedna a platí jako dvojnásobek této planety - civilizace na "mrtvé planetě" má hodnotu 20, na "živé planetě" 40. Tímto je "soustava" uzavřena a pro další vykládání musí být použita další karta "START".

Nabízení: Po vyložení (vlastně kdykoliv) musí zbýt hráči na ruce nejméně 2 karty - jedna z nich je pro následujícího hráče (kterému se nabízejí k výběru) a nejméně jedna musí zbýt hráči na ruce. Po vytažení karty dalším hráčem tedy smí zbýt na ruce nejméně jedna karta (kdyby nezbyla, musí se před nabídkou protihráči počet karet doplnit z již vyložených (to je trest za porušení pravidel) a pokud po vytažení karty zbývá na ruce více než 4 karty, přebytečné se odkládají mimo (a jsou pro další hru ztracené - někdy se tam odkládají i hodnotné karty, zejména když někdo nemá "START" na vyložení a nechce je levně nabízet protihráčům).

Nedotknutelné: Má-li hráč na ruce kvalitní karty, které by nerad ztratil, může si (ale nanejvýš dvě z nich!) odložit do nedotknutelných - které pak dalšímu hráči nenabízí. Může tam odložit prakticky kteroukoliv kartu kromě karty "START" (které se vykládají ihned při získání), ale pokud si tam odloží "HAVARII", nemůže ji pochopitelně z "nedotknutelných" hodit protihráči - to by nebylo poctivé. Nedotknutelné se nepočítají ani do posledních čtyř na ruce. Může to vést k fintě - nemám-li dobré karty, odložím si do nedotknutelných prázdnou a až ji v dalším kole zařadím mezi ostatní, soupeři ji sledují očima jako cennou a spíš si ji vytáhnou.

Z logiky hry vyplývá, že k potrestání následujícího hráče "Havarií" musí mu hráč nabízet karty tři - jednu si lízne, "HAVARII" mu hodíte (pokud si ji nelízl) a jedna karta musí i potom zbýt hráči na ruce.

Každý hráč tedy může mít před sebou až tři hromádky. Především vyložené karty (jsou účelem hry) - na ty se už nesahá, jen se na konci hry spočítají. Pak zde může mít navíc karty "START" - vykládají se obrázkem nahoru a po každém vyložení "hvězdné soustavy" se jedna hodí nahoru na vyložené - "START" je základem další cesty. Poslední hromádkou mohou být až dvě (nepovinné) "nedotknutelné", které jsou obrázky dolů a slouží k úschově obzvlášť cenných karet (nebo k oklamání nepřítele). Nedotknutelné se zapojují do hry v okamžiku, kdy si hráč lízne další dvě karty (z balíku a od soupeře) - samozřejmě se použijí k vykládání, případně při získání lepších karet než těch "odložených" - odkládá se sem před nabídkou karet dalšímu hráči.

Obvyklý postup při vykládání je tento: líznout si od předchozího hráče a z balíku - přibrání do ruky "nedotknutelných" - vyložení těch nejlepších - případně odložení až dvou karet do "nedotknutelných" - nabídka dalšímu hráči - případně zbavení se přebytečných. Pak se obvykle čeká na další karty.

HAVARIE bez STARTu: Co se děje, když hodíme protihráči "HAVARII" a on nemá žádný "START"? Tak jako může mít před sebou v záloze další karty "START", tak tam může mít naopak "HAVARIE". Když pak získá kartu "START", odloží ji na vyložené, ale ihned ji překryje kartou "HAVARIE" - vykládat ovšem nemůže. Ale protože se dá v jednom kole získat (z balíku) jen jedna karta "START", je "HAVARIE" značným trestem.

Podhození UFO: Zde ale platí jedna výjimka. Kdo má před sebou navíc kartu (karty) "HAVARIE" a lízne si "START", samozřejmě ji položí na své "vyložené", ale těsně před překrytím "HAVARIÍ" smí na ni přidat (má-li) karty "UFO" (a to i z "nedotknutelných") a pak teprve se mu "START" znehodnotí. Je to jen malé zmírnění tvrdosti karty "HAVARIE". Samozřejmě platí pravidlo: nemůžete mít balíček zásobních karet "START", pokud na vyložených není jedna aktivní karta "START" - proč? Právě pro správné pořadí karet. HAVARIE likviduje vždy aktivní START - a pak už se nedá přihazovat "UFO". Pravidlo s podhozením UFO pod HAVARII se uplatní jen když byla HAVARIE navíc mimo balíček, jinak už ne.

Konec hry nastane při vyčerpání balíku. V té chvíli se ještě dokončí kolo, ve kterém se už nelíže, jen všichni dovyloží vše co se dá (z ruky i z "nedotknutelných"). Pak se jednotlivé hromádky spočítají (pozor - pořád záleží na pořadí karet!), případně se dosažené body přičtou k předchozím hrám a může se rozdat další kolo. Počítat se dá buď na počty vítězství (pokud se na tom hráči dohodnou před zahájením hry), nebo na celkový součet bodů.

 

Exploze supernovy: je jiná varianta ukončení. Vyžaduje další kartu, čistě bílou. Kdo tuto kartu lízne, může ji odhodit na balík (nemusí hned, ale kdy se mu to hodí a je právě na řadě - nejlépe právě když sám vyloží). Při "Explozi supernovy" hra okamžitě končí - bez dohrávání a bez posledního vykládání - všechny nevyložené karty pak propadají. Je to ovšem hodně drsné ukončení a proto tato karta není povinná (jen když se na tom hráči dohodnou). Pak je ovšem každá hra podstatně hazardnější - dá se to hrát, ale pro začátečníky tuto variantu nedoporučuji. Na vojně jsme to ale hráli tak i tak.

 

Účelem hry je zajisté sbírání bodů, ale karta "HAVARIE" do ní vnáší mnohem větší vzrušení, dokud nejsou všechny čtyři karty "HAVARIE" použity. Na rozdíl od Černého Petra je nejhorší, když si kartu "HAVARIE" nevytáhnete... Karta "HAVARIE" se stává s blížícím se koncem hry nebezpečnější a hráči-sadisté mohou hrát i tak, že si kartu "HAVARIE" po líznutí z balíku uloží do svých "nedotknutelných" - má to smysl, nemohou ji sice sami použít, ale ani dostat, snižují si možnost úschovy cenných karet, nicméně mohou tím své protihráče "nervovat" a nakonec, vhodně uplatněný "rozbitěnec" může hru rozhodnout!

Zejména na začátku hry není vyloučeno, že někdo nemá dost karet na ruce, aby mohl nabízet dalšímu hráči a aby mu ještě nejméně jedna karta zbyla (například dostal samé karty "START"). Pak musí vějíř doplnit na dvě karty buď kartou "START", nebo některou kartou z vyložených (je pak dobré, když to je nějaká méně hodnotná planeta). Stává se to ale zcela výjimečně.

Příklad počítání:

Karta:Body:Celkem
Start00
UFO5050
Havarie050
Start050
Havarie050
Start050
Hvězda1060
Živá planeta2080
Civilizace40120
Živá planeta20140
Mrtvá planeta10150
Mrtvá planeta10160
Start0160
  ...atd...  

Tuto hru jsme hráli až do civilu (kdo tam byl se mnou, možná si vzpomene) a později jí propadly i naše děti (a jejich kamarádi). Hraje se i v současnosti - jen není příliš rozšířená. Je ale napínavější než Černý Petr a dá se hrát celé hodiny.

 

Výroba: Obrázky si můžete uložit, rozmístit na stránku a vytisknout (barevná tiskárna je výhodou). Je jich sudý počet, takže stačí rozmístit jich polovinu a vytisknout dvojmo (většina karet je vícenásobně), rozvržení na papíry nechám na vás, záleží i na požadované výsledné velikosti.

Vytištěné listy je třeba nalepit na rubovou stránku, tvořenou tvrdším kartonem (nejlepší materiál byl černý papír z obalu fotografických papírů - nebo co seženete) - rubová strana nesmí umožňovat identifikaci karet zezadu. Po slepení a rozstříhání na jednotlivé karty se karty po obou stranách přestříknou bezbarvým lakem (nejlépe ze spreje - netvoří kapky, které by mohly znamenat "cinknutí" karet).

 

Zkuste si to, kdo chcete! (je to volně šiřitelné).

© 1970 Václav Semerád, Písek

(copyright je tu proto, aby si to nemohl někdo patentovat).Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 13/6 v 20:48 na téma: Vtipy : pic/otec-roku Ukazoval jsem tento vtip synovi (je včelařem). Sdělil mi ještě větší pikantnost. Pronásledovali dva ulétnuvší včelí roje a našli je na koupališti. Takže mezi stovku naháčů v plavkách napochodovali dva včelaři v plné zbroji (kukly, obleky, rukavice, viz obrázek) a sesypávali zavěšené roje do přepravních bedýnek. Naháči, většinou děcka, si prý toho vůbec nevšímali, ale syn si tam připadal ještě hůř než "Otec roku" na...

Domů
Statistiky

"Karetní hra - Rakety" (komentáře)

Téma=§Karty Hlasovali 2, celkem 10 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

18.06.2018 v 02:19 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

  Smazat!?

18.06.2018  id: 1294253

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 330 e-mailu 18.06.2018 00:00 :

Ukončen "Imperium 2" (měsíc beze změn). 17.06.2018 0958

Změna v "Beridaz" 17.06.2018 0958---2355

Změna v "Měsíční vejce" 17.06.2018 1419

Kapitola 55 dodána k "Zamysli se!". 17.06.2018 1711

Změna v "Zamysli se!" 17.06.2018 1711   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: Mirajz

 

 

Téma: Admin

 

13.06.2018 v 22:55 id: 1294247

Byl jsem delší dobu mimo a došlo ke zmazání cookies (všeobecně). Tady nemůžu nikde najít kolonku "příhlásit". Neustále se mi vnucuje "Nastavení Semerádovy stránky" a tam nic k přihlášení není!!! Jen varování, že bez přihlášení je omezený přístup. Prosím poraďte. Mirajz


Mirajz: Už jsem to našel a to na stránce statistika!?!? (13.06.2018 22:59)


4. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Adminx

 

12.06.2018 v 14:08 id: 1294244

Přišel mi mail, ze kterého radost nemám (a nebudete mít ani vy). Mentzlovi mi poslali mail, abych zrušil na mém webu "Večeře pro dragona""Reality z kosmu", protože je začali nějací právníci šikanovat, aby zaplatili za obrázky, stažené z internetu. Nějací paraziti se zřejmě chtějí napakovat. Obrázky z Wikipedie, které Mentzlovi použili, jsou přitom standardně označené jako COMMON, tzn. smějí se nevýdělečně používat (tzn. mimo reklam), jen je třeba uvést zdroj (Česká Wikipedie jiné obrázky ani nedovoluje vkládat), jenže Mentzlovi se nechtějí soudit, to je vždycky katastrofálně prodělečné, takže mě požádali... viz výše.

Nezbývá mi, než poslechnout. Je mi to líto, ale nechci Mentzlovým škodit. Nedivte se tedy, když tyto dvě položky z nabídky zmizí. Ostatních scifi od Mentzlů se to netýká, neboť jsou ilustrované Danou Tenzler, která nevyšiluje.


věrka: Ježkovy voči, už je to tu zase? Madame Krylová nestačila? (12.06.2018 18:35)


jirkacbx: SW : A jen smazat obrázky z dotčených románů by nestačilo?

Bylo by škoda zakopat něco,co někdo dlouho psal a pak si to nikdo ani nemůže přečíst,díky nenažranosti zasr**ých právníků. (12.06.2018 20:13)


SW: Reality z kosmu jsou už "cenzurované", zůstává jen text. Ale "Večeře pro Dragona" bez obrázků nemá smysl, ta půjde pryč celá. Asi jako kdybyste vyškrtali všechny obrázky ze Součkova "Slunečního jezera", text bez nich je tak ošizený, že prakticky nemá smysl. (12.06.2018 21:07)


knihomol: V roce 1968 bylo mezi lidem okřídlené rč45ení: Na šváby a Rusy platí DDT. Nenašlo by se něco i na tyhle parazity? (13.06.2018 19:56)


SW: Ptal jsem se paní Mentzlové, kdo jsou ti právníci cenzoři, že bych jim udělal hvězdnou reklamu, jakou už tady má jiný takový cenzor Tomáš Bejček, advokát madame Krylové, ale ona to nechce rozmazávat. (13.06.2018 20:35)


jirkacbx: p. Mentzlová a SW : Už jen z principu bych aspoň tady zveřejnil, který právník a PROČ chce cenzurovat Vaše knihy. Pochybuji,že NASA někde vědomě udělala botu a Vy jste na to přišli nevědomky nebo při psaní románu a hledání podkladů.

Rád bych se dožil toho, že každý cenzor by musel svý cenzury pravdivě a správně podložit, jinak by dostal postih v nemalé finanční výši.

Prostě tak, že "svůj názor si každý musí správně obhájit a nikomu neškodit". (14.06.2018 21:58)


Dana_Mentzlová: na vysvětlení: použili jsme obrázky z Wikimedia Commons a uváděli autora. Jenže to nestačí. Je třeba ještě uvést nějakou licenci a číslo, jinak požadují právníci nemalou částku. Požádali jsme raději pana Semeráda o smazání všeho. Až to pochopím, co je vlastně k citacím obrázků z Wikipedie potřeba, možná ty citace opravíme a obrázky znovu vrátíme. A nebo taky ne. Obávám se, aby nám zase nějaká právnická klička neunikla, nebo aby nedošlo k nějaké změně, a bác ho, dopis od advokáta. Konkrétně je to firma HGU Rechtsanwälte Treuhänder. Píšu to tady také proto, aby někdo z Vás nebyl nemile překvapen, až si nějaký obrázek z Wikimedia Commons v dobré víře vypůjčí. (16.06.2018 13:41)


SW: Myslím, že by bylo dobré informovat Wikimedia Commons, že obsahují obrázky, které nejsou svobodné. Pokud vím, takové mají být průběžně odstraňované. Spíš mi to ale připadá jako další kličku právníků, kteří se opět chtěji bezpracně napakovat. Problém je v tom, že "Setkání s právem je pro každého občana zničující, ať je vinný nebo ne" (volně podle francouzského právníka Pitavala).

Já mám spoustu obrázků z Wikipedie i odjinud, ale kdykoliv je mohu nahradit univerzálním obrázkem "Cenzurováno" (který jsem vytvořil sám, takže ať si pitomci trhnou), ovšem s uvedením plného jména advokáta, který za cenzurou stojí (Viz Tomáš Bejček, advokát madame Brousert).

Mimochodem, § 31 Autorského zákona dovoluje : Citace: (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,...

(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. - což podle mě úplně splňuje poznámka "převzato z Wikipedie". Kdyby to nestačilo a bylo by nutné ke každému obrázku uvést úplný passport, jsem ochotný to u všech obrázků doplnit, ovšem fontem velikosti "1" (kdo to chce přečíst, ať si to zvětší, jde to, ale návod je chráněný copyrightem Mrtvosoftu ...) (16.06.2018 22:25)


5. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

01.11.2011 v 00:42 id: 167138

Díky za připomínky.

1) Nedotknutelné se do počtu 4 na ruce nepočítají. Už jsem to vložil do návodu, aby bylo jasno.

2) "Hezké" planety mají bodovou hodnotu 20, ale je jich jen 14 a ne 20 (překlep - opraveno).

3) Dvě Havarie na ruce jsou možné jedině při prvním rozdávání (pak je skutečně možné dát 1 do Nedotknutelných, protože soupeři mohu hodit jen 1 a to z ruky). Až při dalším kole se dá použít druhá (uznávám, zkraje je to drsné!)

4) Akci opravuji. Uvidíme.


6. Jméno: BF

 

Info: fanda sci-fi

 

31.10.2011 v 16:21 id: 167134

Dobrý den,

díky za zajímavou hru. Nedávno jsem si karty vyrobil a plný očekávání i vyzkoušel, jenže první testovací hra nedopadla zrovna nejlíp (nutno říct, že jsme hráli ve dvou, což asi není úplně ideální). Největší problém byl, že jsme pořád měli plné ruce nepoužitelných karet - buď chyběly starty nebo hvězdy nebo planety k civilizacím. Možná byl jenom špatně zamíchaný balík - uvidíme příště. Ale každopádně mám pár dotazů:

 

1) Počítají se Nedotknutelné karty do maximálního dovoleného počtu čtyř karet v ruce? Podle příkladu na konci tipuju, že ne - vyložilo se tam šest karet najednou a dvě musely zbýt v ruce, takže jich hráč musel mít na začátku kola (po minulém zahození přebytků a ještě před lízáním) k dispozici šest. Ale radši bych slyšel oficiální názor autora.

 

2) Jak je to s celkovým počtem karet? Nahoře na stránce, hned pod nadpisem "Pravidla", se píše, že jich je 100+1. Když se spočítají podle rozpisu v tabulce, vyjde 106+1. A teď co platí? 20 Startů - 4 Havárie = 16 Hvězd, to sedí. (16 Hvězd + 20+24 Planet + 8 Civilizací) / 16 Hvězd = průměr 4,25 karet na jednu soustavu, to vypadá udržitelně (tedy pokud se Nedotknutelné nepočítají do maxima ruky). Vzduchoprázdno sice k vesmíru patří, ale není těch deset karet moc? Neměly být třeba jenom čtyři?

 

3) Pravidlo o Havárii v Nedotknutelných. Pokud mám Havárie třeba dvě, můžu si jednu odložit do Nedotknutelných (aby se snížila pravděpodobnost, že ji soupeř trefí), druhou si nechat v ruce, a když si ji soupeř nevytáhne, hodit mu ji? Pochopitelně kdybych si schoval obě, předat už bych je nemohl. Chápu to správně?

 

Díky.

 

P.S.: Tenhle formulář má chybný parametr action="././karty/karty.php#comm". Musel jsem trošičku hacknout zdroják, jinak bych sem tenhle komentář vůbec nedostal. Doufám, že ta chyba nebyla úmyslná .


7. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

02.01.2011 v 05:17 id: 164900

Uvádím zde svůj dárek čtenářům k novému roku 2011 - karetní hru Rakety aneb dobývání vesmíru - stránka obsahuje obrázky karet a pravidla. Je to sice již trochu stará záležitost (rok vzniku zima 1970), ale hra je poměrně dobře hratelná a je možné, že se někomu bude hodit.Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


Přílepky včera: §Kurvitka