Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah

Seznam postav Kerré:

A) posádka lodi Touha:

BORELOVÁ Edita - planetolog

DABIN Robert - velitel

GYNAPA Richard - historik

IROLOVÁ Zirranei - biolog-lékař

ITČI Orlando - třetí pilot

LEROUX Pierre - druhý pilot

LEROUXOVÁ Irena - astronom

LUBUROVÁ Lucie - biolog-lékař

MAREL Filip - první pilot

MARELOVÁ Jane - planetolog

NJONGO Nkwame - elektronik

SENTOVÁ Sonia - biolog-lékař

VORTJE Michal - kybernetik

GURROA Ligaid - host

B) obyvatelé světa Saimeo

AIMIJA - öre

BURROD - öre

HUZZEG - objevitel Detóji

IOPOLA - upálená öre

KAIČEN - nižší kněz

KAIMOO - náčelník öre

KASIŽE - bratr Ai-iji

KASOO - kněz chrámu Tavú

MANTEO - nováček öre

MOTII - kněz chrámu Tavú

MYRGA - velekněz chrámu

OIPEIA - nováček öre

TIREIA - bohatá kupcová

ZAVLUJA - öre - bývalý kněz

 


 

Slovník některých slov světa Saimeo:

DETÓJA - tichá řeč (rádio)

GONO - mytologický náčelník démonů

GRÍGIE - mytologická nestvůra, jen zubatá tlama a břicho

GRÍZI - oblíbený opojný hořký nápoj, vařený ze sarančat

HAGESEZ - zaklení „Čert tě vem“

HAÜŽE - „Prokleté skály“

HURR - obrovská vyhynulá pravěká želva (krunýř až 5 m)

IÄN - čaroděj, přítel démonů, zvláště Gonoa

KALISÚ - divoký vepř

KARABÁČ - nástroj k ubližování lidem

KERRÉ - uctívaná nejjasnější hvězda na noční obloze

KSIŠANTA - slavnosti počátku léta na počest Kerré

MEČ - zbraň, původně snad proti divokým zvířatům

MION - pokrm z ryb

MISSÍL - drahá látka, kterou tkají housenky

MODLICÍ ŘETĚZ - otáčením v rukou nahrazuje modlení slovy

OHNIVÁ LOĎ - mytologický dopravní prostředek

ÖRE - kacíř, nevěrec, heretik

POPRAVA - oficiální úmyslné barbarské zabití člověka

RÉGUG - mohutná střelná zbraň na kolovém podvozku

SAIMEO - svět

ŠIJIMA - jméno uctívaného proroka

ŠELKAN - ještěr podobný krokodýlu, téměř vyhubený

TAVÚ - svatý

UPÁLIT - zpopelnit ohněm zaživa (viz poprava)

 


 

Slovník některých výrazů z jazyka BAR

AGISAR - inteligentní živočich, původem z planety Bardžá. Původně parazit, nyní žije s lidmi v symbióze. Neocenitelný biologický pomocník.

AGRÍŠI - hmyzí barbarská civilizace, sousedící s GSMB. První setkání s touto civilizací bylo dramatické (50 miliónů mrtvých jen na straně GSMB); dnes již konflikty nehrozí.

AIGURA - středně vyspělá planeta, která se jako jediná připojila ke GSMB prostřednictvím vlastních hvězdných lodí, létajících nadprostorem (viz igidhig). Od centrální planety Bardžá je vzdálena cca 1 700 světelných let.

BAPORG - antigravitační motory, objevené na planetě Bardžá před 40 000 léty. Letadla jimi vybavená měla uvnitř po dobu letu beztížný stav. Později je nahradily motory bez této nepříjemné vlastnosti (girrigy).

BAR - oficiální jednotný jazyk, původem z planety Bardžá, nyní používaný na všech planetách Společenství GSMB. Ujal se i u ne-lidí, jejichž řeč je pro humanoidy nevyslovitelná.

BARBAR - bytosti schopné navzájem si škodit až do usmrcení.

BARDŽÁ - centrální planeta Společenství GSMB. První ze všech světů pronikla do vesmíru a propojila stanicemi vjosuzgu více planet do Společenství. Po celá tisíciletí byla jediná, která vysílala hvězdné lodi do vesmíru. Rovněž proslula i úrovní lékařství a biologie (viz agisar).

BEVUFE - též B-palivo. Biologická hmota s vysokým obsahem energie, snadno uvolňované rozkladem v katalyzačních vacích. Produktem je elektrický proud nebo teplo, odpadem voda a oxid uhlíku. Vynalezena na Bardžá před 50 000 lety.

BIFARNU - vodní rostlina, rostoucí pod vodou, produkující sladké, slabě nakyslé plody (zpravidla koule o průměru až 1 m), s vysokým obsahem bílkovin a vitamínů. Pěstuje se ve všech světech Společenství.

ČASOPROJEKTORY (viz Uxiony).

ELEKTRONIKA - věda o miniaturních elektrických prvcích, jejichž rozsáhlé kombinace mohou vytvářet podivuhodné stroje, jako jsou navigační přístroje JAPAN (atd. Viz např. robot). Původem z planety Země.

EVSEJ - hyperprostor 3. typu, umožňující hvězdným lodím, vybaveným příslušným konvertorem (viz igidhig), volný let na velké vzdálenosti několikanásobně větší rychlostí, než je rychlost světla. Objeven na planetě Aigura.

FOTOMET - vysoce energetický rezonanční laser, použitelný i jako zbraň. Vznikl na Zemi v barbarských dobách. Používán pouze u Kosmického Průzkumu.

GALAXIE - námi obývaná oblast vesmíru, přeneseně typ průzkumných hvězdných lodí (8 - 64 členů posádky).

GEA - oficiální název planety Země. Pozoruhodná planeta, obydlená dosud zčásti barbary, v některých oborech vědy (biologie) nesmírně zaostalá, v jiných naopak tak pokročilá, že v celém Společenství GSMB v nich nikdo jiný ani nepracuje (nukleonika, elektronika, robotika). Ačkoliv se bez těchto oborů Společenství dříve obešlo, jsou dnes od běžného života neodmyslitelné. Gea je velice proslulá i nejkrásnější hudbou ve známém vesmíru, její hudebníci jsou proto všude nesmírně ceněni.

GÉJA - energetické silové pole s extrémní mechanickou odolností a odrazem záření všeho druhu. Dostatečně silná blána odolává i bezprostředním účinkům atomových zbraní. Zná a používá je pouze civilizace Gurroa, většinou k prospěchu Společenství. Nezaměňovat s názvem planety Gea!

GIRRIGY - antigravitační motory, vynalezené na planetě Aigura. Používané zejména u malých osobních letadel.

GRYUL - malá osobní letadla, obvykle čtyřmístná, poháněná akumulátory nebo B-palivem. Používána k dopravě na krátké vzdálenosti a k rekreačním letům.

GSMB - Galaktické Společenství myslících bytostí. Oblast vesmíru v Galaxii, obsahující několik stovek hvězd a planet, s největší vzdáleností 2100 světelných let mezi planetami Gea a Keléné. Oblast je obydlena cca 100 miliardami různých myslících bytostí, z toho je převaha (cca 70 miliard) lidí. Jednotlivé světy jsou samostatné, uznávají však společná Základní pravidla a o záležitostech společného charakteru rozhodují prostřednictvím Sněmu, který se v případě potřeby schází v centru na planetě Bardžá. Kromě dopravy stanicemi vjosuzgu Společenství používá i mezihvězdné lodi, byť jen u Kosmického průzkumu.

GURR - planeta, na níž sídlí civilizace Gurroa. Ačkoliv ji už navštívilo několik desítek bytostí ze Společenství, nikdo nezná její souřadnice. Podle některých známek tato civilizace svou planetu čas od času stěhuje hyperprostorem k jiným, opuštěným hvězdám (je potvrzeno, že to dokáže).

GURROA - civilizace, která občas podle vlastního uvážení spolupracuje se Společenstvím GSMB. Má ze všech civilizací nejméně, jenom několik stovek, členů, kteří navíc tvoří jedinou složitou telepatickou bytost. Tato civilizace je v mnohém záhadná, dosud však vždy bytostem Společenství jen pomáhala.

IGIDHIG - konvertor mezi hyperprostorem Evsej a normálním prostorem, nazývaným Euklid. Vynalezen na planetě Aigura. Umožňuje volné lety hvězdnými letadly do vzdálených míst vesmíru, protože vzdálenosti kterýchkoliv dvou míst jsou v Evseji mnohem menší než v Euklidu. Hvězdoletů s těmito stroji se používá k průzkumu neznámých oblastí, kde nejsou stanice vjosuzgu a kam by jinými dopravními prostředky byla cesta příliš dlouhá.

INITH - 1. hyperprostor, používaný k teleportaci předmětů pomocí stanic vjosuzgu. Objeven před 40 000 lety na planetě Bardžá. Jiné dosud objevené hyperprostory jsou Ultreg, Evsej a Léth. Civilizace Gurroa údajně zná i další hyperprostory, dosud ve Společenství GSMB neznámé.

JAPAN - původně souostroví na planetě Zemi, přeneseně nejdokonalejší elektronické přístroje, zejména navigační.

KELÉNÉ - planeta, obydlena ne-lidmi podobnými netopýrům.

MÍR - Na barbarských planetách stav, kdy není válka.

ROBOT - neživý stroj, částečně vybavený inteligencí.

SI-JID - světélka, vyskytující se v nadprostoru Evsej a umožňující v něm orientaci. Doprovázejí hvězdy a větší planety. Pravděpodobně vznikají při dějích uvnitř hvězd a planet, podstata dosud neznámá.

SPEKTROMETR - přístroj, který z vyzařovaného, odraženého či procházejícího světla může zjistit složení vzdáleného předmětu či plynu. Na Zemi používán již v dávných dobách.

SVĚTELNÝ ROK - vzdálenost, kterou urazí světlo za rok. Používá se v astronomii, při určování vzdáleností hvězd, též v Kosmickém průzkumu. Jinak nemá praktický význam.

SYLVA - pozemské ženské jméno, přeneseně i termonukleární samonaváděcí torpédo používané ve válce s Agríši.

UIK - kontejner (osobní nebo nákladní), používaný pro přepravu hyperprostorovými stanicemi vjosuzgu.

UX - planeta obývaná myslícími bytostmi U-typu, které se podobají dvoumetrovým chobotnicím, ale na rozdíl od většiny chobotnic žijí na souši stejně dobře jako ve vodě.

UXION - přístroj pro sledování minulosti. Může zobrazit jakékoliv děje v časovém rozmezí od -8 let do -3 minut (přesněji 3 minuty, 4,85 sekundy).

VÁLKA - častá zábava barbarů, obvykle však přinášející předčasnou smrt mnoha myslícím bytostem.

VJOSUZGU - dopravní prostředek, využívající hyperprostoru Inith. Teleportuje dopravní kontejnery Uik na libovolnou vzdálenost téměř okamžitě, vyžaduje však ke své činnosti spolupráci dvou stanic, vysílací a přijímací. Stanice mohou být stavěny pouze na planetách dostatečné velikosti (souvisí se Si-jidy). Stanicemi lze posílat též binárně kódované zprávy. Veškerá doprava v GSMB je zajišťována především těmito stanicemi.

YLLINA - planeta poblíž Aigury, vzdálená od ní cca 650 světelných let, osidlovaná lidmi této planety. Pozoruhodná nálezy staveb původních obyvatel, vymřelých již v pravěku.

ZEMĚ viz Gea.

Vybráno z Naučného Slovníku Jazyka BAR,

126.vydání, roku 089 4. galaktické éry.

© vydavatelství Aixil, Cokrez, planeta Bardžá, GSMB

 © 1972-1991 Václav Semerád, Praha


  

Konec

Zpět Obsah

© 1972-1991 Václav Semerád, Praha

Slovník


agisar = Bardžanský biologický pomocník, používaný nejčastěji k léčení. agríš Agríši = hmyzí barbarská civilizace, sousedící s GSMB. Aigur Aigura = svět, který se jako jediný připojil ke GSMB vlastními hvězdnými loděmi. b-paliv b-palivo = Bardžanské bio-palivo, zvané též bevufe, podobné naftě a vyráběné bakteriemi z odpadů. baporg baporg = Bardžanský antigravitační motor, vytvářející stav beztíže. Bar Bar = oficiální jednotný jazyk, původem z planety Bardžá. barbar barbar = bytosti schopné navzájem si škodit až do usmrcení. Bardž Bardžá = centrální planeta Společenství GSMB. bevufe bevufe = Bardžanské bio-palivo podobné naftě, vyráběné bakteriemi z odpadů. bifarn bifarna = vodní rostlina produkující sladké plody. dabyrgy dabyrgy = Lékařský zásah, blokující měsíční biorytmy žen. efernid efernid = geneticky mutovaná, programově vytvářená baktérie. enzod enzod = druh efernidů, vytvořený jako útočné bakterie proti dravé zvěři. euklid euklid

04.03.2018 08:29


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 14/12 v 14:45 na téma: §Kejv : Zajímavé, doteď mě to nenapadlo! ufonka kyva/lebka Je sice znát, že ta lebka nesedí s tím obličejem, ale má několik velice podobných rysů!

Domů
Statistiky

"Kerré bohyně z hvězd" (komentáře)

Téma=§Kerr Hlasovalo 10, celkem 48 hvězd, průměr=4.80.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

14.12.2018 v 19:16 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

14.09.2015 v 15:40 id: 536693

Drábské světničky u Turnova

Koho zajímá možnost návštěvy předlohy ke skalám Häuže z Kerré? Nacházejí se na dohled od R30 mezi Turnovem a Mnichovo Hradištěm (mezi vesnicemi Olšina a Dneboh) a sádrový model, nacházející se v muzeu na zámku Mnichovo Hradiště, ukazuje jejich rekonstrukci - jak mohly vypadat ve středověku. Jedna stěna jedné z dlabaných místností je dlabaná jako kamenný oltář, zřejmě sloužila jako kaple.

Co na obrázcích není vidět - i mezi skalami jsou ve skalách vydlabané otvory, kde byly trámy, nesoucí plošiny. Na nich se zřejmě scházeli kacíři öre, Aimija a Kasiže...


3. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: §Gsmb

 

24.08.2015 v 23:17 id: 491151

2 Jarda: Časové rozložení Zoidée a Gurroa je asi takovéto:


0 = zničení Persea

 

Vojta potká Zoidée

+1 = 1

 

Vojta na Bardžá

+1 = 2

 

Dantovo peklo

+1 = 3

 

Odlet Šotri

+1 = 4

 

* Zdeňka

+5 = 9

 

* Voikoi

+1 = 10 Na Zemi nikdo nic neví o Perseovi!

Pavel (15) v letadle Aiguřanů

* Vlasta + Zirranei

+1/2 = 10,5

(15,5) Přistání Yllina

 

+1/2 = 11 Na Zem doletí zpráva o Perseovi

(16) Návrat na Aiguru

Zirranei = 1rok

+1/2 = 11,5

(16,5) Vzpoura na Aiguře

 

+1/2 = 12

(17) 1.volby

Zirranei = 2 roky

+2 = 14 Šotri doletí k Zemi, Vojta hasí problémy

(19) Pavel poradcem prezidenta

Zdence je 10, Zirranei 4

+6 = 20

(25) 2.volby

Zirranei = 10

+8 = 28

(33) Ztracenci

Zirranei = 18


Někdo někde udělal při počítání chybu, ale já to nebyl. Vychází to naprosto přesně.

Ale pozor: Pavel na Aiguře zavedl čtyřleté volební období (po vzoru Země) a vydržel tam dvě období - tak to tam je. Maličký detail je v tom, že rok Aigury trvá 2 pozemské, tzn. tato období trvala 2 x 4 aigurské = 2 x 8 pozemských let. Řekl bych, že zakopaný čokl bude právě tady. Pozor na přepočty času! Zdůrazňování rozdílů mezi Aigurskými a pozemskými roky je tam na více místech!


4. Jméno: VPJVM

 

Info: z PC

Téma: §Gsmb

 

24.08.2015 v 16:39 id: 490588

Myslím, že byl nejspíše na Bardžá. Pokud vím, tak se začátek Gurroy odehrává několik let před návratem Vojty.


5. Jméno: Jarda

 

 

Téma: §Gsmb

 

23.08.2015 v 22:52 id: 489077

Znovu si pročítám knížky z GSMB a něco mi vrtá hlavou.

Jaké jsou časové linie první a druhé knížky? Protože mi přijde, že to Zirranei nemohla stihnout.

Gurroa začíná nějakou dobu poté, co na Zemi přišla zpráva o Ridigo, ale nejspíše předtím než na Zemi přišla zpráva o zničení Persea, ale určitě před tím, než se Vojta na Zemi začne nějak výrazněji projevovat (Gryul na výstavě)

Se Zirranei se Pavel setká až po zmlácení Zdeňky a to mi časově nesedne. Zoidée podle mě trvá déle - podsvětelné lety, studium medicíny, Zdeňce musí být 18. Gurrovi trvá kratší dobu - lety hyperprostorem a navíc nejsou dlouhověcí.

Proto by mne zajímalo, kde asi tak byl Vojta v době začátku Gurroy?


6. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: §Gsmb

 

13.08.2014 v 11:18 id: 205259

2 PateON: Veškeré informace o uxionech podléhají utajení od Strážců.


7. Jméno: PateON

 

Info: technologie

Téma: §Gsmb

 

13.08.2014 v 11:06 id: 205255

SW:

a na jaké frekvenci jely obrazovky uxionů? Nebo byly analogové?

 

http://www.akademon.cz/clanekDetail.asp?name=%D8ec%20z%20obrazu&source=0814


8. Jméno: aha

 

 

Téma: §Gsmb

 

12.05.2013 v 10:15 id: 195092

tak B-palivo uz skoro v realu

http://auto.idnes.cz/umele-vyrobeny-benzin-06n-/automoto.aspx?c=A130501_125003_automoto_vok


9. Jméno: VPJVM

 

 

Téma: §Gsmb

 

22.05.2009 v 17:41 id: 156385

Myslel jsem to tak, že v galaxii, jako je ta naše, vybuchují supernovy průměrně jednou za řádově sto let. Kdybych použil analogii se zemětřesením, tak to, co se dělo v GSMB, je něco takového, jako kdyby někomu čtyřikrát zkrátilo dovolenou zemětřesení. Pokud kolem supernov před výbuchem nelétal přinejmenším jeden hvězdolet ročně, tak by to znamenalo desítky supernov v blízkosti GSMB, nebo by ze byla vysoká míra korelace mezi lety evsejem a výbuchy supernov.


10. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, vesničan

Téma: §Gsmb

 

22.05.2009 v 13:51 id: 156383

Ostatní galaxie pravidlu 1 supernova za 100 let odpovídají... Hmmm... To jste vzal kde? Já jsem naopak někde četl (bohužel si nevzpomínám kde, je to už dávno, nejspíš ještě před internetem), článek o podivné sérii explozí supernov v jedné vzdálené galaxii. Nějak moc najednou. V tom článku nabízeli vysvětlení trochu přitažené za vlasy, asi ve smyslu, že tou galaxií prolétá velkou rychlostí (řádově blízkou rychlosti světla) osamělý hvězdný obr (qasar, černá ďura či co), který svou blízkostí gravitačně urychlí nestabilitu hvězd (které by v nejbližších deseti tisíci letech beztak explodovaly). Jo, a myslím, že podle toho je asi taky Nesvadbova povídka Poslední cesta kapitána Nema, kde tu sérii explozí způsobovali úmyslně mimozemšťané (u Nesvadby se to mělo dokonce odehrávat v naší Galaxii). Ovšem nevím, kdo vymyslel tu pravidelnost 1x za 100 let. Spíš bych věřil (jako u zemětřesení) na náhodnost, která připouští shluky (dlouho nic a pak bum - bum - geologická bouře jako v druhohorách). Možnost 3) tj. že by rozkolísání již tak nestabilních hvězd působily poruchy z mimoprostoru, je opravdu zajímavá. Bohužel, na toto téma není dost relevantních odkazů a silně pochybuji, že to v tamté galaxii opravdu vyvolávají místní emzáci lety evsejem .

Jinak je to ale jako nápad dobré, škoda, že je GSMB už odpískané...Komentáře

Začátek


Přílepky včera: §Oriz §Skrc