Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah

Seznam postav Kerré:

A) posádka lodi Touha:

BORELOVÁ Edita - planetolog

DABIN Robert - velitel

GYNAPA Richard - historik

IROLOVÁ Zirranei - biolog-lékař

ITČI Orlando - třetí pilot

LEROUX Pierre - druhý pilot

LEROUXOVÁ Irena - astronom

LUBUROVÁ Lucie - biolog-lékař

MAREL Filip - první pilot

MARELOVÁ Jane - planetolog

NJONGO Nkwame - elektronik

SENTOVÁ Sonia - biolog-lékař

VORTJE Michal - kybernetik

GURROA Ligaid - host

B) obyvatelé světa Saimeo

AIMIJA - öre

BURROD - öre

HUZZEG - objevitel Detóji

IOPOLA - upálená öre

KAIČEN - nižší kněz

KAIMOO - náčelník öre

KASIŽE - bratr Ai-iji

KASOO - kněz chrámu Tavú

MANTEO - nováček öre

MOTII - kněz chrámu Tavú

MYRGA - velekněz chrámu

OIPEIA - nováček öre

TIREIA - bohatá kupcová

ZAVLUJA - öre - bývalý kněz

 


 

Slovník některých slov světa Saimeo:

DETÓJA - tichá řeč (rádio)

GONO - mytologický náčelník démonů

GRÍGIE - mytologická nestvůra, jen zubatá tlama a břicho

GRÍZI - oblíbený opojný hořký nápoj, vařený ze sarančat

HAGESEZ - zaklení „Čert tě vem“

HAÜŽE - „Prokleté skály“

HURR - obrovská vyhynulá pravěká želva (krunýř až 5 m)

IÄN - čaroděj, přítel démonů, zvláště Gonoa

KALISÚ - divoký vepř

KARABÁČ - nástroj k ubližování lidem

KERRÉ - uctívaná nejjasnější hvězda na noční obloze

KSIŠANTA - slavnosti počátku léta na počest Kerré

MEČ - zbraň, původně snad proti divokým zvířatům

MION - pokrm z ryb

MISSÍL - drahá látka, kterou tkají housenky

MODLICÍ ŘETĚZ - otáčením v rukou nahrazuje modlení slovy

OHNIVÁ LOĎ - mytologický dopravní prostředek

ÖRE - kacíř, nevěrec, heretik

POPRAVA - oficiální úmyslné barbarské zabití člověka

RÉGUG - mohutná střelná zbraň na kolovém podvozku

SAIMEO - svět

ŠIJIMA - jméno uctívaného proroka

ŠELKAN - ještěr podobný krokodýlu, téměř vyhubený

TAVÚ - svatý

UPÁLIT - zpopelnit ohněm zaživa (viz poprava)

 


 

Slovník některých výrazů z jazyka BAR

AGISAR - inteligentní živočich, původem z planety Bardžá. Původně parazit, nyní žije s lidmi v symbióze. Neocenitelný biologický pomocník.

AGRÍŠI - hmyzí barbarská civilizace, sousedící s GSMB. První setkání s touto civilizací bylo dramatické (50 miliónů mrtvých jen na straně GSMB); dnes již konflikty nehrozí.

AIGURA - středně vyspělá planeta, která se jako jediná připojila ke GSMB prostřednictvím vlastních hvězdných lodí, létajících nadprostorem (viz igidhig). Od centrální planety Bardžá je vzdálena cca 1 700 světelných let.

BAPORG - antigravitační motory, objevené na planetě Bardžá před 40 000 léty. Letadla jimi vybavená měla uvnitř po dobu letu beztížný stav. Později je nahradily motory bez této nepříjemné vlastnosti (girrigy).

BAR - oficiální jednotný jazyk, původem z planety Bardžá, nyní používaný na všech planetách Společenství GSMB. Ujal se i u ne-lidí, jejichž řeč je pro humanoidy nevyslovitelná.

BARBAR - bytosti schopné navzájem si škodit až do usmrcení.

BARDŽÁ - centrální planeta Společenství GSMB. První ze všech světů pronikla do vesmíru a propojila stanicemi vjosuzgu více planet do Společenství. Po celá tisíciletí byla jediná, která vysílala hvězdné lodi do vesmíru. Rovněž proslula i úrovní lékařství a biologie (viz agisar).

BEVUFE - též B-palivo. Biologická hmota s vysokým obsahem energie, snadno uvolňované rozkladem v katalyzačních vacích. Produktem je elektrický proud nebo teplo, odpadem voda a oxid uhlíku. Vynalezena na Bardžá před 50 000 lety.

BIFARNU - vodní rostlina, rostoucí pod vodou, produkující sladké, slabě nakyslé plody (zpravidla koule o průměru až 1 m), s vysokým obsahem bílkovin a vitamínů. Pěstuje se ve všech světech Společenství.

ČASOPROJEKTORY (viz Uxiony).

ELEKTRONIKA - věda o miniaturních elektrických prvcích, jejichž rozsáhlé kombinace mohou vytvářet podivuhodné stroje, jako jsou navigační přístroje JAPAN (atd. Viz např. robot). Původem z planety Země.

EVSEJ - hyperprostor 3. typu, umožňující hvězdným lodím, vybaveným příslušným konvertorem (viz igidhig), volný let na velké vzdálenosti několikanásobně větší rychlostí, než je rychlost světla. Objeven na planetě Aigura.

FOTOMET - vysoce energetický rezonanční laser, použitelný i jako zbraň. Vznikl na Zemi v barbarských dobách. Používán pouze u Kosmického Průzkumu.

GALAXIE - námi obývaná oblast vesmíru, přeneseně typ průzkumných hvězdných lodí (8 - 64 členů posádky).

GEA - oficiální název planety Země. Pozoruhodná planeta, obydlená dosud zčásti barbary, v některých oborech vědy (biologie) nesmírně zaostalá, v jiných naopak tak pokročilá, že v celém Společenství GSMB v nich nikdo jiný ani nepracuje (nukleonika, elektronika, robotika). Ačkoliv se bez těchto oborů Společenství dříve obešlo, jsou dnes od běžného života neodmyslitelné. Gea je velice proslulá i nejkrásnější hudbou ve známém vesmíru, její hudebníci jsou proto všude nesmírně ceněni.

GÉJA - energetické silové pole s extrémní mechanickou odolností a odrazem záření všeho druhu. Dostatečně silná blána odolává i bezprostředním účinkům atomových zbraní. Zná a používá je pouze civilizace Gurroa, většinou k prospěchu Společenství. Nezaměňovat s názvem planety Gea!

GIRRIGY - antigravitační motory, vynalezené na planetě Aigura. Používané zejména u malých osobních letadel.

GRYUL - malá osobní letadla, obvykle čtyřmístná, poháněná akumulátory nebo B-palivem. Používána k dopravě na krátké vzdálenosti a k rekreačním letům.

GSMB - Galaktické Společenství myslících bytostí. Oblast vesmíru v Galaxii, obsahující několik stovek hvězd a planet, s největší vzdáleností 2100 světelných let mezi planetami Gea a Keléné. Oblast je obydlena cca 100 miliardami různých myslících bytostí, z toho je převaha (cca 70 miliard) lidí. Jednotlivé světy jsou samostatné, uznávají však společná Základní pravidla a o záležitostech společného charakteru rozhodují prostřednictvím Sněmu, který se v případě potřeby schází v centru na planetě Bardžá. Kromě dopravy stanicemi vjosuzgu Společenství používá i mezihvězdné lodi, byť jen u Kosmického průzkumu.

GURR - planeta, na níž sídlí civilizace Gurroa. Ačkoliv ji už navštívilo několik desítek bytostí ze Společenství, nikdo nezná její souřadnice. Podle některých známek tato civilizace svou planetu čas od času stěhuje hyperprostorem k jiným, opuštěným hvězdám (je potvrzeno, že to dokáže).

GURROA - civilizace, která občas podle vlastního uvážení spolupracuje se Společenstvím GSMB. Má ze všech civilizací nejméně, jenom několik stovek, členů, kteří navíc tvoří jedinou složitou telepatickou bytost. Tato civilizace je v mnohém záhadná, dosud však vždy bytostem Společenství jen pomáhala.

IGIDHIG - konvertor mezi hyperprostorem Evsej a normálním prostorem, nazývaným Euklid. Vynalezen na planetě Aigura. Umožňuje volné lety hvězdnými letadly do vzdálených míst vesmíru, protože vzdálenosti kterýchkoliv dvou míst jsou v Evseji mnohem menší než v Euklidu. Hvězdoletů s těmito stroji se používá k průzkumu neznámých oblastí, kde nejsou stanice vjosuzgu a kam by jinými dopravními prostředky byla cesta příliš dlouhá.

INITH - 1. hyperprostor, používaný k teleportaci předmětů pomocí stanic vjosuzgu. Objeven před 40 000 lety na planetě Bardžá. Jiné dosud objevené hyperprostory jsou Ultreg, Evsej a Léth. Civilizace Gurroa údajně zná i další hyperprostory, dosud ve Společenství GSMB neznámé.

JAPAN - původně souostroví na planetě Zemi, přeneseně nejdokonalejší elektronické přístroje, zejména navigační.

KELÉNÉ - planeta, obydlena ne-lidmi podobnými netopýrům.

MÍR - Na barbarských planetách stav, kdy není válka.

ROBOT - neživý stroj, částečně vybavený inteligencí.

SI-JID - světélka, vyskytující se v nadprostoru Evsej a umožňující v něm orientaci. Doprovázejí hvězdy a větší planety. Pravděpodobně vznikají při dějích uvnitř hvězd a planet, podstata dosud neznámá.

SPEKTROMETR - přístroj, který z vyzařovaného, odraženého či procházejícího světla může zjistit složení vzdáleného předmětu či plynu. Na Zemi používán již v dávných dobách.

SVĚTELNÝ ROK - vzdálenost, kterou urazí světlo za rok. Používá se v astronomii, při určování vzdáleností hvězd, též v Kosmickém průzkumu. Jinak nemá praktický význam.

SYLVA - pozemské ženské jméno, přeneseně i termonukleární samonaváděcí torpédo používané ve válce s Agríši.

UIK - kontejner (osobní nebo nákladní), používaný pro přepravu hyperprostorovými stanicemi vjosuzgu.

UX - planeta obývaná myslícími bytostmi U-typu, které se podobají dvoumetrovým chobotnicím, ale na rozdíl od většiny chobotnic žijí na souši stejně dobře jako ve vodě.

UXION - přístroj pro sledování minulosti. Může zobrazit jakékoliv děje v časovém rozmezí od -8 let do -3 minut (přesněji 3 minuty, 4,85 sekundy).

VÁLKA - častá zábava barbarů, obvykle však přinášející předčasnou smrt mnoha myslícím bytostem.

VJOSUZGU - dopravní prostředek, využívající hyperprostoru Inith. Teleportuje dopravní kontejnery Uik na libovolnou vzdálenost téměř okamžitě, vyžaduje však ke své činnosti spolupráci dvou stanic, vysílací a přijímací. Stanice mohou být stavěny pouze na planetách dostatečné velikosti (souvisí se Si-jidy). Stanicemi lze posílat též binárně kódované zprávy. Veškerá doprava v GSMB je zajišťována především těmito stanicemi.

YLLINA - planeta poblíž Aigury, vzdálená od ní cca 650 světelných let, osidlovaná lidmi této planety. Pozoruhodná nálezy staveb původních obyvatel, vymřelých již v pravěku.

ZEMĚ viz Gea.

Vybráno z Naučného Slovníku Jazyka BAR,

126.vydání, roku 089 4. galaktické éry.

© vydavatelství Aixil, Cokrez, planeta Bardžá, GSMB

© Praha 1972, 1991


Zpět Obsah

#sl


13.09.2015 15:34

Galaktické Společenství Myslících Bytostí - pohled od Slunce a Země

GSMB - Galaktické Společenství Myslících Bytostí - seznam knih

GSMB 1 - Zoidée, dívka z planety Bardžá

GSMB 2 - Gurroa a válka Agríšů

GSMB 3 - Kerré- bohyně z hvězd

GSMB 4 - Čikea a Čivi, děti planety Ťanů

GSMB 5 - Sorky, zbraně prokleté planety Gíjó

GSMB 6 - Agaboril, svět Mágů

GSMB 7 - Fulgiu, svět šedé magie

GSMB 8 - Giweruz a zvony pekelné

GSMB 9 - Margabadar, planety černého rytíře


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od Remca: 21/2 v 01:16 na téma: §Sedm : Děkuji za přání hezkých Vánoc a nového ruku 2016, jak mi naběhl obrázek s perníkovým andělíčkem dneska :-D))

Domů
Statistiky

"Kerré (bohyně z hvězd)" (komentáře)

Téma=§Kerr Hlasovalo 9, celkem 43 hvězd, průměr=4.78.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

23.02.2018 v 19:30 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

 

22.02.2018 v 23:03 id: 1292664

Generování pro čtečky: Spouštím zatím v poloprovozu, je to na konci "Download" i s návodem. Ještě budu muset ledacos vyřešit, takže je to bez záruky. U většiny románů to funguje, ale počítejte ještě se změnami. Případné chyby mi, prosím, pošlete na můj mail, ve Fóru by dlouhé popisy jen překážely, beztak se budu snažit opravit je co nejdřív.

Návod umožňuje změnit (ignorovat) globální nastavení jmen a případně přidat filtry k dětské pojistce (filtry zapnuté globálně se měnit nedají).

Zatím není vůbec vyřešené blokování současného stahování, ale protože se generuje do společného adresáře, může být současné zapnutí dvou generování na témž počítači zdrojem veliké zábavy! (obě knížky "prorostou do sebe"). Vyplatí se tedy počkat na dokončení. Holt "poloprovoz". Inu - zkuste si to!


3. Jméno: knihomol

 

 

Téma: Admin

 

22.02.2018 v 20:02 id: 1292663

Pro Bavros: konvertor formátů lze najít na stahuj jako: Hamster Free Ebook Converter.


4. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

 

21.02.2018 v 07:40 id: 1292662

Novinka pro čtečky: poslední dny jsem místo dopisováním "Manuscriptu" strávil programováním, ale výsledek stojí za to. Bude to zajímavé především pro čtenáře vybavené čtečkami. Zatím poloprovozně mi chodí konverze i rozepsaných knížek do formátu EPUB. Jednu dobu jsem tu zkoušel "rozepsané romány pro čtečky", pak jsem to vzdal pro přílišnou náročnost (zejména časovou, takový program Calibre konvertoval do EPUB skoro čtvrt hodiny a to jsem mu musel ještě soubor předpřipravovat... jen si to představte, dopisuji kus kapitoly ve 23.45 a mám to ještě zkonvertovat, čili přetáhl bych hodně přes půlnoc... to prostě nešlo, takže jsem to vzdal...). Jenže nová konverze běží na serveru, trvá pár vteřin, takže to bude pro každého. A to není všechno! Moje konverze navíc převádí jména i verze, tj. respektuje nastavení jmen hrdiny a hrdinky i verze podle "dětské pojistky" (ještě mi zbývá něco došolíchat, ale základ už "pochoduje"), takže si může každý "ušít" knížku podle své volby! Tím si i pro čtečky můžete zvolit jména hrdinů! (Čtečky to neumožňují, ale každý si teď může během pár vteřin vygenerovat vlastní verzi, to snad stojí za to, ne?). A bude to fungovat i pro rozepsané romány (na konci zkrátka bude "pokračování příště", což v definitivní verzi zmizí. Takže dvě mouchy jednou ranou: nastavení jmen a verzí i pro čtečky a převod rozepsaných verzí (stopnutý pro přílišnou náročnost).

Co na to Češi?


jaxx: Gratuluji! (21.02.2018 10:32)


ata: Hurá! Super! Perfektní vylepšení! (21.02.2018 12:22)


jiho: Díky za zajímavou možnost. K formátu EPUB mám ale jeden poznatek: Některé čtečky pod Androidem umí texty celkem slušně nahlas předčítat (Cool Reader, eReader Prestigio). Bohužel zrovna Cool Reader při předčítání občas vynechává části textu, kde je nějaká změna ve formátování (konkrétně vůbec nečte Italic, některé další jí "nechutnají" občas). Občas je dokáže umlčet některé místo v textu, i když se zdánlivě o změnu formátování nejedná (ale zjevně tam nějaké "řídící znaky" jsou). eReader je na tom o něco lépe, ale ne 100%. Takže pokud si chci nechat knihu předčítat, musím používat PDB, i když jsem chtěl postupně přejít na EPUB úplně. (21.02.2018 17:20)


Bavros: Super.

Je k mání webová adresa konverze formátů? Sám bych potřeboval starší knížky ve formátu *.prc (z éry windowsmobile před deseti lety)překonvertovat do novějších. Děkuji. (21.02.2018 20:36)


SW: Cool Reader jsem nedávno smazal. Nehodlám se zdržovat s křápem, který klidně náhodně zdvojí stránku a pak jinou stejně náhodně vynechá. Nejen při předčítání, ale neumí to ani pořádně zobrazit. Používám teď Bluefire Reader, ten má taky těžké mouchy, ale aspoň jaxˇtaxˇ věrně zobrazuje (Ten mě zase rozčiluje tím, že si neumí zapamatovat, kde jsem stál v knihovně, takže vždycky musím hledat od počátku). Je to zkrátka osel, ale aspoň nefalšuje text. Už by mohl někdo vynalézt pořádný zobrazovač EPUB!

Konvertovat mezi různými formáty umí Calibre (mám ho z Portable https://portableapps.com/apps , dosud jsem konvertoval jen na něm. Ovšem konverze mu trvá 5-15 minut. (21.02.2018 23:12)


jiho: Po pravdě Cool Reader se podle mne už nijak zvlášť nevyvíjí, ale pořád je to ideální čtečka na PDB formát. Problémy mu dělá, když se pomocí Calibre zkonvertuje nějaký exotický html (případně textový dokument), ve kterém je spousta různých řídících znaků. Pro bezproblémové "sežrání" PDB čtečkou by se asi musely všechny řídící kódy (tagy) odstranit ještě před konverzí. Pokud jsem si dělal konverze do PDB například z DOC, RTF, ODT a pod., tak jsem vždy konvertoval pouze čistý text pomocí DocReaderu. Potom byl výsledný PDB naprosto bez problémů. Vzhledem k tomu, že většinu knih mám právě v PDB, tak je CoolReader pro mne nejpoužívanější čtečka, už od mé symbianovské éry. (22.02.2018 16:27)


SW: Já jsem všechno kontroloval (a pořád kontroluji) ještě na PC pomocí prohlížeče-eBook ze sady Calibre. Proč? Protože dostat eBook do tabletu je tak trochu horror. Windowsy XP totiž ten tablet neznají a neuznávají, pro ně je to "Neznámé zařízení". Linux Ubuntu ho přitom (na stejné mašině!) dokázal pochopit jako diskovou jednotku s nepatrnými odstíny (např. souborový manažer nedokázal spočítat volné místo). Teď ale u dcery jedu na svém cestovním notebooku, kde linux není a XP jsou sice novější, ale tablet taky neznají. Nedávno jsem si naštěstí pořídil minipočítač osazený Windowsy 7, který ten tablet rozpoznají. Jenže ten minipočítač je mrška mnohem pomalejší než notebook, i zařekl jsem se, že ho budu používat jen jako souborový server, protože zvládá externí disk, který jsem dostal k Vánocům a který XP rovněž zcela ignorují (to zase kvůli velikosti - 4TB). Ale přetahat eBook do tabetu znamená přenést soubor nejprve na "předávací disk", pak se přepnout na minipočítač, přetáhnout si soubor na C:/Pom a teprve odtud to jde nahrát na tablet. Ale chtěl jsem vidět, jak se to dá číst, přetahal jsem co jsem měl v EPUB. No a přitom jsem zjistil, že CoolReader si vymejšlí a vynechává. Soubory EPUB byly v pořádku, prohlížeč z Calibre na PC zobrazuje správně (zřejmě je to poctivý PC-program), pro jistotu jsem se podíval i do odzipovaných zdrojových souborů z EPUB - vše v pořádku. Takže následovalo smazání CoolReaderu a shánění něčeho lepšího... zakotvil jsem u Bluefire. Čtečky pro tablety Android zkrátka pořád nejsou na výši a jestli někdo zastavil vývoj, protože si myslel, že už je to dokonalé, pak to vzdal hodně předčasně! (22.02.2018 20:01)


jaxx: CoolReader na Androidu 5 mi jede bez problémů, žádný stránky to nevynechává ani nezdvojuje. Akorát dvě věci: někdy ignoruje nastavenou barvu písma a tvrdošíjně zobrazuje ž jako t s ocáskem... (22.02.2018 21:14)


5. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

14.09.2015 v 15:40 id: 536693

Drábské světničky u Turnova

Koho zajímá možnost návštěvy předlohy ke skalám Häuže z Kerré? Nacházejí se na dohled od R30 mezi Turnovem a Mnichovo Hradištěm (mezi vesnicemi Olšina a Dneboh) a sádrový model, nacházející se v muzeu na zámku Mnichovo Hradiště, ukazuje jejich rekonstrukci - jak mohly vypadat ve středověku. Jedna stěna jedné z dlabaných místností je dlabaná jako kamenný oltář, zřejmě sloužila jako kaple.

Co na obrázcích není vidět - i mezi skalami jsou ve skalách vydlabané otvory, kde byly trámy, nesoucí plošiny. Na nich se zřejmě scházeli kacíři öre, Aimija a Kasiže...


6. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Gsmb

 

24.08.2015 v 23:17 id: 491151

2 Jarda: Časové rozložení Zoidée a Gurroa je asi takovéto:


0 = zničení Persea

 

Vojta potká Zoidée

+1 = 1

 

Vojta na Bardžá

+1 = 2

 

Dantovo peklo

+1 = 3

 

Odlet Šotri

+1 = 4

 

* Zdeňka

+5 = 9

 

* Voikoi

+1 = 10 Na Zemi nikdo nic neví o Perseovi!

Pavel (15) v letadle Aiguřanů

* Vlasta + Zirranei

+1/2 = 10,5

(15,5) Přistání Yllina

 

+1/2 = 11 Na Zem doletí zpráva o Perseovi

(16) Návrat na Aiguru

Zirranei = 1rok

+1/2 = 11,5

(16,5) Vzpoura na Aiguře

 

+1/2 = 12

(17) 1.volby

Zirranei = 2 roky

+2 = 14 Šotri doletí k Zemi, Vojta hasí problémy

(19) Pavel poradcem prezidenta

Zdence je 10, Zirranei 4

+6 = 20

(25) 2.volby

Zirranei = 10

+8 = 28

(33) Ztracenci

Zirranei = 18


Někdo někde udělal při počítání chybu, ale já to nebyl. Vychází to naprosto přesně.

Ale pozor: Pavel na Aiguře zavedl čtyřleté volební období (po vzoru Země) a vydržel tam dvě období - tak to tam je. Maličký detail je v tom, že rok Aigury trvá 2 pozemské, tzn. tato období trvala 2 x 4 aigurské = 2 x 8 pozemských let. Řekl bych, že zakopaný čokl bude právě tady. Pozor na přepočty času! Zdůrazňování rozdílů mezi Aigurskými a pozemskými roky je tam na více místech!


7. Jméno: VPJVM

 

Info: z PC

Téma: Gsmb

 

24.08.2015 v 16:39 id: 490588

Myslím, že byl nejspíše na Bardžá. Pokud vím, tak se začátek Gurroy odehrává několik let před návratem Vojty.


8. Jméno: Jarda

 

 

Téma: Gsmb

 

23.08.2015 v 22:52 id: 489077

Znovu si pročítám knížky z GSMB a něco mi vrtá hlavou.

Jaké jsou časové linie první a druhé knížky? Protože mi přijde, že to Zirranei nemohla stihnout.

Gurroa začíná nějakou dobu poté, co na Zemi přišla zpráva o Ridigo, ale nejspíše předtím než na Zemi přišla zpráva o zničení Persea, ale určitě před tím, než se Vojta na Zemi začne nějak výrazněji projevovat (Gryul na výstavě)

Se Zirranei se Pavel setká až po zmlácení Zdeňky a to mi časově nesedne. Zoidée podle mě trvá déle - podsvětelné lety, studium medicíny, Zdeňce musí být 18. Gurrovi trvá kratší dobu - lety hyperprostorem a navíc nejsou dlouhověcí.

Proto by mne zajímalo, kde asi tak byl Vojta v době začátku Gurroy?


9. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Gsmb

 

13.08.2014 v 11:18 id: 205259

2 PateON: Veškeré informace o uxionech podléhají utajení od Strážců.


10. Jméno: PateON

 

Info: technologie

Téma: Gsmb

 

13.08.2014 v 11:06 id: 205255

SW:

a na jaké frekvenci jely obrazovky uxionů? Nebo byly analogové?

 

http://www.akademon.cz/clanekDetail.asp?name=%D8ec%20z%20obrazu&source=0814Komentáře

Začátek


Přílepky včera: Admin