Bez COOKIEs je omezený přístup!

Komentáře Slovník

Pyramidy na Krymu

 

Když bylo v roce 2009 poprve od invaze otevřeno slavné bagdádské muzeum, chybělo v něm z původních sbírek 15 tisíc artefaktů. Američtí vojáci se projevili jako velice hbití zloději, neboť po starobylých artefaktech je v USA veliká poptávka a dobře se za ně platí. Další artefakty zmizely, když je v depozitářích "zajišťovali" stejně hrabiví američtí odborníci, kteří sem vešli v těsném závěsu za vojáky. A jak to bylo v Afghanistánu s US vojáky a vimanou? A proč archeologický průzkum v Gíze střeží - kdo? No kdo jiný než američtí vojáci! A to nemluvím o slavném pokladu Skytů, který byl (spolu s ukrajinským zlatým pokladem) krátce po Majdanu pod rouškou tmy odvezen do USA jako "malá" splátka za dolary investované do ukrajinského puče. A tak bychom mohli pokračovat. Kdysi jsme říkali: "Kam šlápna bota sovětského vojáka, tam sedm let tráva neroste." U Američanů nejspíš platí nejméně dvojnásobek, ne-li ještě víc. Není divu, že člověk přemýšlí, proč je tu najednou tolik zajmu o jeden nevelký poloostrov v Černém moři...Tým vědců pod vedením Vitalije Gocha, Ph.D. ze sevastopolského vědecko-výzkumného centra učinil před časem při provádění geohydro-diagnostického průzkumu krymského poloostrova s cílem najít další zdroje pitné vody (které je na poloostrově velký nedostatek) senzační objev: na jižním pobřeží Krymu, od Sevastopolu k Forosu, nalezl v první fázi sedm podzemních pyramid, jejichž stáří je dle předběžných zjištění vyšší než egyptských. Pyramidy leží v jedné linii dlouhé 40 km od severozápadu k jihovýchodu. První pyramida je na dně moře nedaleko od Forsa, druhá v oblasti Balaklavského rajonu, třetí je v blízkosti mysu Fiolent, čtvrtá je umístěna v podzemí v blízkosti stanice Sevastopol-Tovární a ta nalezená jako první se nachází v oblasti kamišovské silnice. Nedaleko odtud jsou ještě další dvě.


Krymské pyramidy se nacházejí v hloubce 5–10 metrů pod zemí, pod vrstvou sedimentárních hornin, štěrku a bahna. Podle výzkumníků byla tato vrstva výsledkem rozsáhlých povodní, které spláchly zeminu z velké oblasti, takže pyramidy byly pokryty vrstvou naplavenin. Takové katastrofy v těchto místech proběhly dávno před naším letopočtem (Že by Noemova potopa? Ostatně Ararat i Krym leží kolem téhož moře.) Víme, že Černé moře bylo kdysi oddělené od oceánů, mělo sladkou vodu a mělo hladinu mnohem nižší, až o 150 metrů. Zhruba před 9000 lety došlo k protržení Bosporu, voda ze Středozemního moře se nahrnula do Černého moře a kromě zvednutí jeho hladiny zhruba o zmíněných 150 metrů zaplavila veškerá lidská pobřežní sídla a nádavkem vyhubila jeho sladkovodní faunu - od té doby je Černé moře slané. Krymské pyramidy byly před touto "potopou" vlastně na horách.V létě 2001 studovali nalezené pyramidy vědci z různých zemí. Území výskytu proskenovali nejmodernějšími aparaturami, v důsledku čehož postupně objevili další a další objekty. Původně jich bylo objeveno 7, ale následné studie tento počet ještě mnohonásobně zvýšily. Dnes jich známe už 48. Bylo zjištěno, že 28 z nich tvoří ohromný kosočtverec, v jehož centru, v obci Krásnyj Mak, je centrální 56ti-metrová pyramida. Dalších sedm pyramid tvoří vnitřní kosočtverec v oblasti Jalty, také s ústřední pyramidou. Zbývající pyramidy jsou kompaktně uspořádány podél linií Sevastopol - Foros a mys Chersones - mys Sarič.


Pyramidy se nacházejí hluboko v podzemí, a byly objeveny díky velmi silnému mikrovlnnému záření. Vědci věří, že takové umístění nám dává naději, že pyramidy nebyly vypleněny a pravděpodobně také neobsahovaly žádné drahocenné artefakty.

Jak vypadají krymské pyramidy?

Sevastopolské pyramidy jsou postavené z vápencových bloků, jsou vysoké 45–52 m a jejich vrcholy jsou téměř na úrovni terénu. Mají tvar pravidelného jehlanu, hrany jsou ostré se špičatými výstupky na okrajích. Stěny tvoří obrovské, velmi těsně navzájem sesazené vápencové bloky. Mezi nimi bylo zjištěno zvláštní upevňovací řešení skládající se z vaječného bílku a žloutku, jílu, síranu měďnatého a speciálního tmelu. Výška první zkoumané pyramidy čítá 45 m, délka základny 72 m. Poměr těchto veličin činí 1:1,6, což je standard pro všechny dnes známé pyramidy a splňuje pravidlo "zlatého řezu" Cheopsovy pyramidy.


Pokus o rekonstrukci struktury pyramidy je zde - viz obrázek.

O pyramidách je známo, že mohou mít různé účinky na zdravotní stav a případně ukázat charakter. Vědci, kteří sestoupili do krymské pyramidy a několik týdnů zde pracovali, si výrazného zlepšení svého zdraví všimli. Například jeden z nich, který dlouhodobě trpěl závažnou srdeční chorobou a neobešel se bez každodenní velké dávky život udržujících léků, se během 14 dní uzdravil. Avšak pokud se pokoušeli nějakým způsobem objekt poškodit, například když tloukli do zdí, aby se dostali dovnitř, začaly se objevovat podivné jevy: osvítily se jim filmy v aparátech, selhávala i jednoduchá zařízení jako např. kompas, baterie ve svítilně nebo v mobilních telefonech se během pár minut vybíjely, atd. Lidé začali zvracet a stihly je silné bolesti hlavy. Po skončení práce se však během týdne vše vrátilo do normálu.

Pyramidy tedy předvedly jakési sebeochranné projevy!


Čtenáři románu "Schizofrenik" však znají i další málo známé podrobnosti. Nedaleko jedné pyramidy se na silnici z Jalty do Sokolyně a Holubynky nachází chráněný podzemní komplex (označený na mapě červeným kolečkem) - sídlo tajemné ženy Mor-gea-ny. Kdyby se jí vědci slušně zeptali, co ví o tajemných pyramidách ona, dostali by od ní nejspíš vyhýbavou odpověď. Ve skutečnosti však Morana (což je její zkrácené jméno) zná nejen účel tohoto pyramidového komplexu, ona ho dokonce využívá. A to už poměrně dlouho.

Nezáleží příliš na tom, že pyramidy předvedly jakési sebeochranné projevy! Ty byly úměrné nepatrným úsilím, které vědci vyvinuli. Kdyby však přinesli dovnitř například dynamit a pokusili se o větší destrukci, narazili by podstatně tvrději. Ještě hůře by dopadli, kdyby se pokusili jednat s tajemnou Moranou s použitím hrubé fyzické síly. Naštěstí je to ani nenapadlo.

Po shrnutí výsledků výzkumu bylo vědcům zřejmé, že krymské pyramidy starověcí obyvatelé užívali k řízení některých důležitých procesů. Olovo používané při jejich stavbě působilo dobrou rezonancí a oxid hliníku smíšený s hlínou tvoří vynikající polovodič, který může vyvolat změny energie změnou její frekvence. S ohledem na tyto funkce došli vědci k názoru, že stavitelé těchto pyramid patřili s největší pravděpodobností k vysoce vyspělé civilizaci.

Tajemná žena Mor-gea-na však ví mnohem víc - ona totiž tu civilizaci zná.


Vzhledem k našim poměrům je téměř nepředstavitelné, že v roce 2002 Vitalij Goch oslovil skupinu jasnovidců Altair s žádostí o pomoc při zkoumání viditelných i podzemních pyramid na Krymu. Jejich spolupráce přinesla řadu pozoruhodných zjištění. Členové skupiny existenci pyramid nejen potvrdili, ale odhalili i řadu jejich architektonických a hlavně unikátních energetických vlastností.

Došli k závěru, že prostřednictvím těchto pyramid se z kosmu uskutečňuje přímé řízení reakcí syntézy a rozpadu v zemském jádru s pomocí speciálních energií charakteristických pro jemnou hmotu. Energie, která se v jádru podle signálů z kosmu uvolňuje, se předává pyramidám a ty ji posílají dále do Kosmu. Přitom se pyramidy liší ve svých funkcích: jedna skupina energii z Kosmu pouze přijímá, druhá skupina těchto struktur energii vyzařuje do prostoru. Vzhledem k tomu, že ve vrstvě pokrývající pyramidy je přítomen protein (bílky vajec), v konstrukčních elementech stavby probíhá výběr pouze takového signálu, který je blízký energetickému poli proteinové bytosti a především k energetické auře člověka. Jasnovidci se dokonce domnívali, že tato energie je pro kosmos nezbytná.


Mor-gea-na se ovšem těmto výzkumům jen shovívavě usmívá. Už to, že jasnovidci neobjevili ani její podzemní sídlo, které znají i někteří místní lidé, ani drobné energetické toky, které si tato žena občas s pyramidálním komplexem vyměňuje, svědčí o jejich kvalitách.Dalším překvapením pro vědce bylo, že tento komplex je na jedné spojnici s místy jako Stonehenge, Kailas a zapuštěné pyramidy Velikonočního ostrova (mimochodem tato linie probíhá celým územím ČR).

Vědci dále odhadují, že Krymské pyramidy jsou zřejmě součástí globálního systému tvořícího energoinformační mřížku Země. Tento obal podle jejich hypotéz existuje od okamžiku vzniku naší planety a pyramidy se nacházejí v jeho uzlových bodech. V takto vytvořeném energoinformačním poli probíhá proces řízení, který má vliv na všechny životní procesy na Zemi.

Skupina Altair zjistila na povrchu Země soustředěný energetický únik. Následnými pozorováními si tuto hypotézu potvrdila a byla přesvědčena o nálezu některých Míst Síly. V průběhu práce s energií došla k závěru, že ona Místa Síly se jeví jako speciální portály mezi Zemí a Kosmem, jako energetické kanály, kterými se uskutečňuje kosmická energetická výměna mezi zemským jádrem a Kosmem. Tyto portály nazvala „póry“ planety, kterými se realizuje jemnohmotná výměna Země. Vlastně to bylo téměř správné zjištění. Nicméně pak došli k závěru, že vzhledem k psychoprostředí planety vyzařováním myšlenek lidské nenávisti, zloby, agrese atd, tj. nízké frekvence mentální energie, došlo k „ucpání“ Míst Síly, a ta ztratila schopnost energetické obměny.


Mor-gea-na by o tom teprve mohla vyprávět! Musela by mít ovšem sdílnou náladu a to není zrovna jednoduché. Ona přece dobře ví, kam vyzařuje svá pravidelná hlášení o stavu Země a komu občas musí vysvětlovat, proč použila tu kterou „energetickou výměnu“. Měla pochopitelně úžasnou legraci ze závěrů, k nimž „vědci“ spolu s „jasnovidci“ postupně docházeli. Mohla by jim to objasnit naprosto přesně a podle skutečnosti, kterou sama dobře zná, ale upřímně řečeno, ona nemá zájem, aby se pravda o jejím pobytu na Zemi zbytečně objasňovala.


Skupina Altair v průběhu své práce dokonce došla k závěru, že svými pokusy opravila téměř zničený hvězdný kanál pro přenos dat, a obnovila kosmoenergetickou funkci Míst Síly.

Tomu se Morana samozřejmě dlouho a upřímně smála. Jakápak oprava? Prostě to na chvíli zapnula a odeslala své pravidelné hlášení. A také - jaképak „ucpání“ Míst Síly, prostě stav standby, když zrovna sama nic nepotřebovala.


V průběhu společné práce tak skupina Altair trvala na zjištění ezotericko-kosmické funkce pyramid jako takových a na podrobném odhalení komplexu vztahů komunikace Země a Kosmu skrze ně.

Nakonec objevila i zakonzervovaný biologický objekt (mumii), který podle nich plnil funkci mozkového centra ovládání celého pyramidálního komplexu. Po skončení práce skupiny objekt zmizel – vyplnil svou úlohu, což bylo potvrzeno Gochovými přístroji.

Samozřejmě netušili, že jim tuto mumii podstrčila sama Mor-gea-na, která se jejich usilovným snažením po celou dobu velice dobře bavila. Kdyby tak tušili, čí mumii to vlastně objevili! Jasnovidci se rovněž domnívali, že společné informační pole pyramid v sobě nese programy rozvoje Krymu i celé planety na následující zodiakální cyklus Vodnáře v trvání 2160 let a že tento program je zachycen na holografické matrici informačně-neutrinového rozsahu vibrací (v informačním poli Země nebo noosféře) a byl úspěšně aktivován.

Morana to komentovala jediným šťavnatým ruským slovem: „Idióty!“Závěrem citujme další body, které skupina Altair „zjistila“.

Přidáme ale i komentáře samotné Mor-gea-ny...

Nyní lze také se značnou jistotou konstatovat, že komplex pyramid Krymu je spojen s určitými částmi oblohy. Pyramidy jako by konfigurálně kopírovaly (odrážely) některá souhvězdí, což naznačuje, že každá pyramida je svázána s určitou hvězdou a komplex pyramid s určitým souhvězdím.

Podle Gocha jsou všechna planetární pyramidální pole spojena se třemi hvězdami: Capellou, Vegou a Canopusem.

Jo - kdyby se Země neotáčela, snad by to mohlo platit.

Himálajské pyramidy v Tibetu, bermudské pyramidální pole a pyramidy v jihozápadní a jihovýchodní Africe energeticky spojují zemské jádro s energetickým polem hvězdy Capella.

Mexické pyramidy, britská a australská pyramidální pole a pyramidy v severozápadní Africe jsou spojené s energetickým polem hvězdy Vega.

Egyptské pyramidy, krymské pyramidy a pyramidy v Brazílii a v Polynésii, jsou energeticky spojené s energetickým polem hvězdy Canopus.

Ale kdež! To sice platí, ale jen necelou vteřinu v roce!

Také se vyjasnilo, že funkce Míst Síly i pyramid Země jsou identické. Jediný rozdíl je v tom, že pyramidy se jeví jako výkonnější energetické struktury. Krym je tudíž jakousi „mikrozemí“ a má analogii ke všem Místům Síly Země.

No - tady se skoro strefili. Strelil na lišku, trefil Maryšku...

Zároveň na Krymu je jediný mimogalaktický portál na světě, který zároveň zajišťuje Krymu ochranu.

Bingo! A kdyby jen Krymu! Ještě tak vědět proč a jak!

Po převrácení pólů, ke kterému došlo uprostřed Hvězdného roku (přibližně před 12.000 roky), se pyramidy ocitly díky nánosům pod zemí. To, spolu s nahromaděnou negativní energií vyzařující z lidských myslí po tisíce let, byl faktor rozbalancování jejich energetických funkcí. Na jemnohmotném plánu se to projevilo v podobě zhoršení vertikální a navýšení horizontální vodivosti pyramidální konstrukce. Propojení s Kosmem bylo narušeno, horizontální vodivost se stala svérázným zesilovačem nízkofrekvenční energie na účet litosferické rezonance. Pyramidy Země se tak změnily z prostředku harmonizace aury a psychosféry planety na mohutný zesilovač disharmonie lidstva.

Tohle (a všechno další) už jsou opravdu jen děsné bláboly!

Výsledkem práce skupiny Altair bylo znovunastolení vertikality krymských pyramid, což je normální energetická výměna Země – Kosmos. Skupina pracovala na harmonizaci aury i psychosféry Země a neutralizaci nízkofrekvenčních mentálních vyzařování v zónách regionálních konfliktů. Vybila tektonické a prostorové napětí kvůli předcházení zemětřesení a přírodních katastrof na celé Zemi, neutralizovala radiologické nebezpečí cestou zmrazení vlivu záření nebezpečných radiačních objektů a opravila duchovně-energetické vlivy na objekty v celém slunečním systému.

Neskutečná drzost myslet si, že jste něco z toho dokázali! Ty pyramidy kdysi potopily Atlantidu, odhodily od Země dva asteroidy velké jako půl Evropy - a vy si snad vážně myslíte, že je polechtáte, jasnovidci? Nic jste nepochopili, nic nepochopíte, jen si hrdopyšně namlouváte, jak jste důležití. Figu!

Působením skutečných jasnovidců lze oživovat všechny pyramidy planety, což umožní zneškodnit nebezpečné vnitřní pnutí planetárního těla, zabezpečit měkčí posun pólů a následně zmírnit budoucí globální přechodová kataklyzmata. Takže práce probíhající na pyramidách Krymu harmonizuje nejen prostředí poloostrova a má příznivý vliv na celkový stav fyzického i duševního zdraví obyvatel i návštěvníků Krymu, ale je i důležitým faktorem v ochraně území před přírodními katastrofami, zajišťuje konstantní průtok čisté duchovní energie z vesmíru v našem časoprostorovém kontinuu a pomáhá odhalit skrytý duchovní potenciál člověka.

Žijeme v osudové době, kdy se celý náš Kosmos, od atomární po vesmírnou úroveň stěhuje na další kolo evoluce. Doba, kdy každý jednotlivec je zodpovědný nejen za sebe, ale i za osud celého lidstva i vesmíru. Povinností i úkolem každého člověka na Zemi je rozšířit své vědomí, otevřít se duchovnu a napomoci k tomu i druhým. A to je otázka přežití a cesty do nového světa.

Mor-gea-na by na to lidem vzkázala:

Kdybyste neblbli, bylo by všem na světě tisíckrát lépe. Podívejte se, co jste s chudinkou Zemí udělali? Válka za válkou, davaj, davaj, davaj! Idióty! O kosmu víte houby, ale pýchy máte až k Jupiteru! A ještě se chlubte, jak "odhalujete skryté duchovní potenciály člověka"! Kyj do ruky a rudo před očima - to je vaše duchovno! Úplně jako Neandertálci!

(Originál článku je z Cez-okno.net).Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od VlastimilČech: 25/1 v 08:30 na téma: Raxdinka : Aby to nebylo tak jednostranné, paní Věrko: "Ať se spolu s těmi ženami, které vyjmenoval s takovou důkladností pan Semerád, ve stejném kotli smaží také směs všech těch mužských násilníků, tlučhubů, samopropagujících se deviantů všeho druhu, mužských lenochů, parasitů, škůdců a jim na roveň postavených! Amen!"Spravedlnost musí být. Ono se mi zdá, že těch mužských zlounů je o dost víc, než ženských. Ovšem u žen to zlounství víc štve a vyniká protože je nečekané a nepředpokládáné. U Žen se očekává vlídnost, něžnost, laskavost, vstřícnost a tak podobně. O to větší zklamání a odpor, když tomu tak není a když je to někdy dokonce naopak.   =*=   25.01 SW : Souhlasím. Nakonec - feministické hnutí je mnohem starší než LGBT (řádily už v předminulém století!). Přitom všechny prasárny za LGBT v poslední době prosadili spíš muži (gayové), lesby se držely v pozadí a jen se nakonec na tom přiživily. Teď začínají "bojovat za svá práva" i pedofilové, to bude taky prasárniček! Nakonec - kdo dělá nejvíc škod na pozadí toho pofidérního hnutí Black Lies Matter (to není překlep!)? Kdo s gustem rozbíjí výlohy a rabuje? Zatím jsem viděl rabovat jedině chlapy. Ale v průvodech je naopak nejvíc vidět ženy. Ženy křičí o nespravedlnostech, muži zatím vesele kradou... Ovšem celé to hnutí stojí za... (dosaďte si, co chcete, já volím psí exkrement). ;

Domů
Statistiky

"Pyramidy na Krymu" (komentáře)

Téma=Krymské-pyramidy Hlasoval 1, celkem 1 hvězd, průměr=1.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Dyx

 

Info: krymske pyramidy

04.02.2015 v 14:26 id: 221777

jasne ze jsou na KRYMU pyramidy a ne jen ledajake, proto bylo nutne KRYM zachranit pred fasisty coz se nastesti podarilo:

 

http://www.cez-okno.net/clanok/krymske-pyramidy

 

http://www.tydenik-breclavsko.cz/fantasy-nebo-prevratny-objev-v-podyji-staly-pyramidy-tvrdi-vedkyne-blochova/

 

http://leva-net.webnode.cz/products/stopy-sibirskych-risi-bile-rasy/

 

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4939-nejen-patomsky-krater-ale-nyni-jiz-i-podzemni-pyramidy-na-krymu-exkluzivni-reportaz-z-vedecke-expedice-2-video/


3. Jméno: Hugot

 

 

04.02.2015 v 10:25 id: 221736

Jako obvykle Vaškovo sci-fi předbíhá skutečnost, gratuluju.


4. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

04.02.2015 v 01:07 id: 221665

Dostal se mi do ruky skvělý text - potřeboval jen nepatrně doplnit. Pyramidy na Krymu! Že by někdo objevil zdroj síly bohyně Morany? No - skoro! Objevili, ale neuhodli!Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


Přílepky dnes: Raxdinka