Bez COOKIEs je omezený přístup!

Vzducholodí vpřed!

Zpět Obsah Dále

Příprava k odletu připomínala hemžení mravenců, ale na konci toho snažení vzducholoď napínala kotevní lana, připravená vyrazit.

„Tak jedém!“ zavelel Alfréd. „Pusťte všechno!“

Legendární povel vzduchoplavců. Poslední lana odvazovaly jezinky, které zůstanou v jeskyni. Kupodivu jsme vůbec neřešili vaky zboží, uskladněné v Kejvalce, ale nepovažovali jsme je za příliš důležité. Napřed povinnost, potom zábava. Napřed záchrana lidí, potom kšefty.

Pokud bude ještě s čím kšeftovat a modrovlásky si zboží nerozeberou, stejně jako si rozebraly obsah vaků, připravovaných Dolfim přímo v Kejvalce.

Potvory zlodějské! Ale to nic, nějaké zboží je připravené i v jeskyních, Dolfi s Alfrédem je chtěli dopravit vzducholodí ke Kejvalce až to bude potřeba. Pak už to nikdo nerozkrade.

První úsek cesty letíme nízko, pod vrcholky skal. Není to daleko, nemá cenu stoupat vysoko nad skály a pak hned zase klesat. Alfréd vyslal za Wolfim posla a jezinka mu už přinesla odpověď. Wolfi je připravený, těší se na výpravu.

Skály a mlha...

Skály a mlha...

Vesluji já a Dolfi, Alfréd zatím ukazuje Ulrice různé orientační body dole, i když Uli očividně nic nechápe, ale aspoň se na Alfréda roztomile usmívá. Kapitán Alfréd ji pověřil funkcí pozorovatelky, neboť ji vynecháme z galejí. Žena přece veslovat nebude, je nás na to dost – čtyři chlapi! U kormidla sedí jezinka, kapitán Alfréd bude střídat veslaře. Jezinku u kormidla jsem v prvním okamžiku považoval za zbytečnou, zatáčet se dá přece i jednostranným veslováním, ale brzy pochopím, že je to omyl. Proplouváme kolem vysokých skalních sloupů, pak zastavujeme. Uletěli jsme sotva čtyři kilometry a navíc klikatě, to opravdu není na raketový pohon. Odhadl bych, že dole po zemi by to byl pro nás celodenní výlet, jezinka to však uběhla za tři hodiny. Jezinky jsou ovšem rychlejší a obratnější. A to se podle Alfréda cestou stihla naobědvat, připomenu, že jezinky jedí jen jednou denně a to od rána do večera.

Přistát se tu nikde nedá, vegetace pod námi je jako jednolitý koberec, ale Alfréd spouští na laně z výšky kotvu, na ní stojí jezinka dirigovaná Alfrédovou kapitánskou píšťalkou a zachytí ji dole o nějaké pevnější stonky. Dalšími dvěma rumpály spouštíme dolů na jedné straně paluby hák a na druhé sedačku pro Wolfiho. Alfrédova píšťalka mezitím signalizuje jezinkám, aby odkulily jeden zátěžový balvan na zadní stranu a shodily ho přes palubu. Kotevní provaz se napne.

Sedačku chápu hned a hák vzápětí. Na mé straně je dole hák a když provazem někdo zdola trhne, začnu rumpálem usilovně točit a zvedat náklad nahoru. Jde to lehce a brzy se nad listy rostlin zvedá něco, co připomíná starodávný gramofon s velkou troubou, až na to, že těch trub je tam šest, uspořádaných do vějíře. Je to lehké, točím o sto šest a zakrátko je ten předmět na dosah. Alfréd se nákladu chopí a vyzvedne ten divný stroj na palubu. Provaz s hákem je omotaný kolem a hák je zaklesnutý o provaz, rozmotat to není problém a Alfréd přístroj umisťuje před jednu velkou prázdnou sedačku – zřejmě s Wolfim předem počítal, i s jeho přístrojem, který tu má připravené místečko, kam ho Alfréd pevně přivazuje provazem.

Mezitím se ale kotevní provaz uvolní úplně a Dolfi si žádá mou pomoc ke druhému rumpálu. Tady je náklad těžší. Na sedačce sedí další úplně šedivý chlap, to bude jistě Wolfgang, neboli Wolfi. Alfréd mezitím šněrováním vzducholoď dovyvážil, pak zapíská jakýsi signál a vytahuje nahoru kotvu i s jezinkou, která ji dole připevňovala. Wolfi je těžší, ale za chvilku je nahoře i on a můžeme letět.

Nejprve se musíme představit a přítomnost Ulriky zaskočí i Wolfiho. Málo platné, je první ženou na téhle straně Kejvalky, takže má respekt jako první žena ve vesmíru. Jenže starší chlapi nezískali patřičný model chování na nudistické pláži Štěrkovny. Za jejich časů nebylo myslitelné vidět na veřejnosti nahatou ženskou, tenkrát měly ženy i koupací úbory cudné až běda a teď najednou mladá, krásná nahá dívka uprostřed drsných lodníků, vlastně vzducho-lodníků, to tenhle svět ještě neviděl!

Ale co, zvykli si Alfréd i Dolfi, zvykne si i Wolfi.

Teprve v pěti jsme plná posádka. Dva a dva budou veslovat, Ulriku z galejničiny vynecháme, zato bude pozorovat a hlavně poslouchat. Alfréd nechá vzducholoď vystoupat výš, až nad vrcholy nižších skal, pak ji nasměruje a všechny varuje:

„Připoutejte se a nekuřte!“ Kouřit sice není co, snad leda duffo, ale těch máme málo, takže si je schováváme na pozdější časy. Ale s připoutáním to Alfréd míní vážně. Mimo nás varuje i jezinky, jeho píšťalka vydá sérii krátkých tónů a jezinky se rychle usazují každá do své sedačky a opravdu se připoutávají. Nezbývá nám než je napodobit, sem by se hodily skvělé zacvakávací automobilové pásy, ale buďme rádi, že tu jsou aspoň provazy. Alfréd naposledy zkontroluje, zda jsme dobře připoutaní, u Ulriky je to pro něho obzvláštní příležitost, ale pak přejde na zadní stranu paluby – a odvíčkuje raketu.

Pak se sám vrhne na palubu a připoutá se i on.

Ze své veslařské sedačky vidím dozadu skvěle, veslaři na rozdíl od pozorovatelky Ulriky sedí ke směru letu zády, ale pár vteřin se nic neděje. Pak to ale začne! Z rakety vyšlehne dlouhý plamen a vzducholodí to smýkne vpřed. Maně jsem si vzpomněl na piloty letadel na palubách letadlových lodí, jak si těsně před startem opřou hlavy do opěrek, než je katapult vymrští nad moře. Tohle není tak horké, nicméně není to ani velká pohoda. Paluba vzducholodi se nejprve zhoupne vpřed, jak těleso s balonety a helioslunečnicemi nedokáže hned nabrat rychlost, ale tím to nekončí. Raketa nehoří klidným tahem, ale kašláním, dlouhý plamen uhasíná, paluba se zhoupne dozadu, pak raketa vyplivne další jazyk ohně a vzducholoď se houpe jako za vichřice. Proč to tak hoří? Asi to bude vodou. Raketová směs je plná vody, když vzplane, voda se mění v páru jen v místě, kde to hoří. Dál v trubce je fosfor pořád ve vodě, takže plamen uhasne, pak to asi nějak zabublá, chytí další porce hořlavin, následuje další dlouhý plamen a tak to cyklicky pokračuje. Klidný plamen by vzducholoď tlačil klidně, tohle ji rozhoupává čím dál víc. Nejhorší je, když se cykličnost strefí do rezonance kymácení vzducholodě. Slabá síla v rezonanci rozhoupá houpačku nejvíc a tohle je přece také jakási houpačka! Mohlo by nás to rozhoupat, až bychom se smíchy neudrželi.

Pochopil jsem, proč je na palubě všechno pevně přivázané. A taky proč vzducholoď potřebuje jezinku u kormidla. Během tahu rakety nejsou vesla vůbec nic platná a jedině kormidlo zaručuje, že se v plné rychlosti nenapasujeme do skal. Už protože je skoro vyloučeno, aby všechny rakety táhly přesně do těžiště, takže vzducholoď má skoro vždy sklon zatáčet. Udržovat zadaný kurs je naštěstí pro jezinku úloha snadná a navíc zodpovědná, přímo cítím, jak se jezinka nadýmá důležitostí.

Konečně raketa dohoří. Vzducholoď ještě setrvačností pluje vpřed, teď už ale klidně, jak se na vzduchoplavbu sluší a patří. Pozvolna zpomaluje. Bambusové těleso vyhořelé rakety je na několika místech zčernalé, ale vydrželo, plamen neprorazil jinam než dozadu. Alfréd je odváže od »raketové plošinky«, prázdnou raketu shodí přes palubu a připevňuje na její místo náhradní raketu vytaženou z velkého vaku. Máme opět šest raket a jestli nás ta jedna popohnala tak čtyři kilometry, dělá to čtyřiadvacet kilometrů. To bychom opravdu veslovali dlouho a nechci vědět, kolik dní by nám to trvalo pěšky.

Wolfi teď něco kutí se svým strojem. Nejprve pohybuje menším měchem a čerpá vzduch do velkého zásobního měchu. Když je měch jako kulička, přestane čerpat další vzduch a začne mačkat nějaké klávesy. A z trumpet se ozývá břeskná melodie. Varhany! Zdejší varhany!

Po několika tónech zpozorním. Co je to? Tuhle melodii přece znám!

»Co ten ptáček jarabáček nad námi lítá?« nese se nad džunglemi »zakejvalkového« světa. »Co to nese za novinku, že nic neříká?« Varhany hřmí jako celá dechová kapela, chybí jim jen buben. Měli jsme vzít na palubu nějaké židle z jeskyně, na ně by se dalo bubnovat! Ale v této chvíli je to jedno. Česká melodie musí chytit za srdce každého Čecha. Jenže jednou písničkou splaskne měch varhan skoro na polovinu, Wolfi musí přestat hrát a opět se chopit nafukovacího měchu.

My mezitím posloucháme, jestli se zdola neozve odpověď. Každého chlapa přece napadne, že má odpovědět! Nepotřebuje ani varhany, stačí pořádně zahulákat, všichni tu mluvíme basem a nízké tóny se nesou daleko. Varhany nikdo nečeká, zato jsou silnější než lidský hlas. Odpověď může být proto slabší, neboť ji dychtivě očekáváme a všimneme si jí.

Džungle pod vzducholodí je ale tichá. Nic se v ní nepohne, nic nepípne. Takže tu nikdo není. Co se dá dělat, poletíme dál. Ale před dalším raketovým skokem dá Alfréd otevřít velký měch plný ovoce, jezinky se musí najíst a napít a my se pochopitelně svezeme s nimi.

Bylo by asi příliš velké štěstí najít nějakého ztroskotance hned na první zastávce. Na palubě proto nevládne zklamání, ale spokojenost. Vzducholoď ukázala kvality, varhany zvyšují šanci, že nás dole nikdo nepropásne, teď jen mít trochu štěstíčka při hledání.

„Kolik chlapů může v tomhle světě pobíhat?“ ptám se během ovocné hostiny místních.

Alfréd, Dolfi i Wolfi začnou vzpomínat, kolik krajanů sami viděli a o kolika jen slyšeli. Musí vyloučit ty, které si pamatují oba nebo dokonce všichni tři. Ale zdá se, že jich sami viděli kolem dvaceti a slyšeli o takových padesáti, to však už mohou být jen »Staré pověsti jezinčí«. Je jasné, že všechny na vzducholoď nepobereme, ani se nevejdou do měchů »vláčku«. Bude nutné vypravit se sem ještě několikrát, ale v dobrém rozmaru, jak to jde, mi to ani nepřipadá obtížné, jak jsem si to maloval ještě ve městě. Dáme si ještě na závěr duffo, Ulrika také, tohle přece není tabák a ve městě duffní ženské i chlapi, jen je to tam vzácnější než tady.

A konec hostiny, letíme dál...


Druhá raketa kašle podobně jako první, ale v jiném rytmu. Často přijde šťouchanec v protifázi, takže nás nerozhoupává, ale naopak uklidňuje. Přerušovaný režim hoření zřejmě zapříčiňuje konstrukce rakety, ale každá se přitom chová jinak. Je to jasné, ty rachejtle jsou co kus to originál, i kdyby je chtěli vyrábět stejné, určitě stejné nebudou.

Rachejtle dohoří, Alfréd ji kopnutím shazuje dolů, bambus je pořádně horký. Dál budeme veslovat. K veslům sedá Dolfi s Alfrédem, proplétáme se nějakými členitými horami, na rakety to není. Zatím se snažím vydolovat nějaké informace z Wolfiho. A už si všichni tykáme.

„Hlídal jsi přístup k jeskyním?“ ptám se ho. „Proti komu?“

„Proti modrovlasým jezinkám,“ odvětí. „Víš, naše jezinky jsou v podstatě hravá, bezelstná a upřímná stvoření. Ani faleš v obchodě neznají. Možná mají jiné hodnotové stupnice než my, ale je na ně spolehnutí. Ne tak ty modrooké. Ty lžou, podvádí a kradou. Když získaly vzducholodi, není už s nimi k vydržení. Moje stráž byla na nejvíce ohrožené cestě k Alfrédově jeskyním. Tudy začaly v posledních letech podnikat své loupežné nájezdy. A tak tu cestu před nimi hlídám.“

„A co bys dělal, kdyby se tam objevily?“ vyzvídám dál. „Zburcoval bys asi Alfréda a jeho obyvatele a ukryl se před modrovláskami, ne?“

„Ne, já bych se jim postavil,“ odpovídá vážně Wolfi. „Už se to párkrát stalo. Proto se poslední dobou touto cestou neodvažují. Ale slyšel jsem, že se vyrojily u Kejvalky!“

„Ano, zabraly pro sebe Špačkovo Hnízdo,“ sdělil jsem mu. „Ale jak by ses jim postavil? Lukem a šípy?“

„Ne, varhanami,“ odvětí Wolfi.

„Jako žes je omámil hrou jako Sirény Odyssea zpěvem?“

„Podívej se!“ ukazuje mi na varhanech. „Tady ta klávesa je podepřená kostkou, aby se nedala nechtěně stisknout. Když ale kostku odstraním a klávesu stisknu, ozve se hodně vysoký, skřípavý tón. I pro nás je v téhle síle nepříjemný. Jezinky to ale vyloženě udeří. Rychle padají do bezvědomí a kdybych ten tón hrál dost dlouho, nejspíš by je to zabíjelo. To nedělám, ale dokud jsou bez sebe, odeberu jim všechny bodné, řezné a sečné zbraně a když se proberou a zjistí, že jsem je odzbrojil, obvykle je to obrátí na panický útěk. Tady na Alfrédově vzducholodi ale musím mít tuto zbraň nějak zajištěnou, proto ta kostka pod klávesou.“

„Bojíš se, že by to zasáhlo i ty naše?“

„Asi tak,“ přikývl a zase začal malým měchem pumpovat vzduch do velkého. „Mám tu sice pár chráničů uší, které bych těm našim mohl dát, aby je před zvukem chránily, ale to by nemohly poslouchat Alfrédovy signály, takže je lépe mít to jen v šuplíku. Znáš to – kdyby bylo nejhůř...“

„V tom případě jsem pro, aby tam ta kostka zůstala,“ řekl jsem. „Že tě to vůbec napadlo, dělat takovou psychozbraň?“

„Protože... tu píšťalu jsem nedělal já,“ odvětil Wolfi. „To je moje válečná kořist, stejně jako ty chrániče sluchu pro jezinky. Původně jsem hlídkoval se čtyřmi našimi jezinkami. Pak nás přepadlo takové menší komando. Mimochodem, tenkrát to nebyly modrovlasé, ale zelenovlasé, zřejmě patří nějakému jinému klanu. Naše jezinky to rázem vyřídilo, jenže na člověka ten tón nemá tak zničující účinky, takže jsem se jim postavil s ozubenou palicí. Naštěstí pro ně včas pochopily, že poměr sil není pro ně příznivý a daly se na útěk. Zůstala mi po nich jen píšťala a chrániče. Od té doby strážím sám, tu píšťalu mám vmontovanou do varhan, mají větší plíce než já. Stala se z ní nebezpečná zbraň proti jezinkám. Zelené jsem tu už neviděl a modré spolehlivě zaháním.“

„Pro nás je užitečnější »ptáček jarabáček«,“ přiznal jsem.

„Jistě,“ souhlasil Wolfi. „Teď se to zrovna krutě hodí. Předtím jsem si na ty varhany hrál jen tak pro sebe, párkrát jsem jimi zahnal vetřelce, ale tohle využití se mi líbí nejvíc.“

Dopumpoval, sáhl do kláves a vzduchem mezi skalami se s ozvěnami opět rozezněla jásavá melodie »jarabáčka«.

Vzduch ovšem brzy došel a Wolfi začal opět pumpovat. Jenže v té chvíli jsem uslyšel z velké dálky jakési halekání.

„Ludvo, Alfréde!“ vykřikla v té chvíli strašlivě hlubokým kontraaltem Ulrika. „Ticho, někdo nám zdola odpovídá!“

Wolfi přestal pumpovat, Dolfi s Alfrédem přestali veslovat. Vzducholoď se zahalila do ticha, že by byl slyšet pád špendlíku. „Hahou! Hahou! Hahou!“ ozvalo se z dálky.

Alfréd okamžitě zapískal a jezinka stočila kormidlo, až vzducholoď ostře zahnula vpravo mezi dva vysoké skalní sloupy.

„Je to ještě nejmíň sto metrů!“ řekl Alfréd. „Dolfi, zabereme!“

Vzducholoď opět vyrazila za tím zvukem. Nebylo pochyb. Už podle vokálů, které jezinky nejsou schopné vydávat.

Je tam člověk!

 


Zpět Obsah Dále

Errata:

05.04.2020 22:45