Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Yl

Zpět Obsah Dále

Prvního půl roku po své návštěvě u císaře jsem zdánlivě nepodnikal vůbec nic. O laboratoř jsem se nezajímal. Továrny pracovaly dál, vedené odborníky, a nepotřebovaly ani císařského, ani mého osobního dohledu.

Zatímco náš rodinný dům opravovala známá stavební firma, přestěhoval jsem se do Zouiiru.

Neměl jsem s sebou svého věrného komorníka Poyera, který místo mě řídil stavební práce na opravách našeho rodinného domu v Mofidii. Věděl o něm totéž co já a byl mi tam platnější, než kdyby byl se mnou. V Zouiiru mi přichystali honosné ubytování přímo v budově ředitelství továrny a přidělili mi několik lidí. Komorníka Felauze, kuchaře Zazozku, sekretářku Yl, kresliče Midaze a Cyrdu a císařského poradce Treva.

Kresliče jsem nepotřeboval a dal jsem jim prozatím volno s tím, že si musí zajistit, aby je komorník Felauz kdykoliv do dvou hodin sehnal.

Císařského poradce jsem se tak snadno nezbavil. Podobné volno, jako dostali kresliči, okázale odmítl, odvolávaje se na přísahu věrnosti. Pokusil jsem se ho zaměstnat dozorem nad továrnou, ale to odmítl také. Nebude přece dělat něco, na co je určen císařský dohližitel. Nemůže přece znevážit jeho povinnosti, jako kdyby na tento úkol nestačil.

Nakonec jsem ho pověřil rychlou kurýrní službou. Každého jitra ode mě obdržel zapečetěnou aktovku, kterou musel ještě dopoledne odevzdat v Mofidii komorníku Poyerovi.

V první zásilce byl pro Poyera jen krátký dopis. Požádal jsem ho, aby císařskému poradci beze všeho ukázal podzemní laboratoře, ovšem pod slibem naprostého mlčení. Bylo to asi totéž, jako předat podrobné plány podzemí císařským úřadům, ale na podzemních laboratořích mi dávno přestalo záležet, či přesněji ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že další výzkumy musím provést jinak a jinde. Ostatně, další císařští poradci byli jistě ve stavební firmě bratří Dalfedů.

Jako odpověď mi Poyer pokaždé napsal krátkou zprávu, jak pokračují stavební práce. Aby se předčasně neprozradilo, že tyto cesty nemají v podstatě jiný smysl než zaměstnávat císařské, psal mi je tajným písmem, které si kdysi sestavil můj děd Jaš-ši. Nebylo příliš obtížné se je naučit, takže je kromě nás Ligaidů znali i někteří naši nejvěrnější známí.

(nedokončeno...)

 


Zpět Obsah Dále


26.8.2015 13:30

Komentáře: