Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Mlha

Zpět Obsah

Půl druhého roku po své návštěvě u císaře jsem sestrojil svou první kosmickou výzkumnou laboratoř.

Nepoužil jsem sériovou stratopevnost. Bylo by to určitě rychlejší, ale z výpočtů vyplývalo, že energie potřebná pro práci konvertoru strašně rychle stoupá s rozměry. Mohlo by se stát, že pro celou stratopevnost nebudu mít dost energie. Nedalo mi ale velkou práci postavit si menší letadlo. Motory, ovládání, čistička vzduchu, všechno bylo zhruba stejné jako u stratopevností, stačilo mi sáhnout do skladů. Šlo pouze o základní konstrukci a jak to všechno vestavět do mnohem menšího prostoru než dosud.

Srdcem letounu tentokrát nebyla řídící kabina, odsunul jsem ji stranou. V geometrickém středu kulové kosmické lodi bylo něco, co se dosud v žádné stratopevnosti nenacházelo. Zbrusu nový tajný stroj - konvertor igidhig.

První - a dalo by se říci historický start mého letounu se uskutečnil letní noci sto šedesátého druhého dne druhého čtvrtroku osmého roku vlády císaře Šimara Velikého. Neveliký letoun vyletěl z obrovského hangáru, provázen starostlivými pohledy starého, věrného komorníka Poyera a dvou strážných, Aarka Moganara a Futoi Tuariho.

Sledoval jsem ty tři jen na obrazovkách v řídící kabině. Nemohl jsem jim osobně zamávat z bombometného stanoviště, už proto, že v letounu žádné nebylo. Nejen protože jsem úzkostlivě šetřil místem. Bylo tu několik kabin s přístroji, nevelká kuchyňka, stísněná zásobárna, ale žádná tato kabinka neměla vlastní okno, kterým by bylo vidět ven - a naopak.

Zkušenosti z několika mála letů nad hranicemi atmosféry hovořily o tom, že okny proniká jas slunce tak velkou silou, že se na kůži tvoří puchýře. K řízení i těch velkých stratopevností by přitom stačily obrazovky. Zejména ty nové, dodávané na zvláštní objednávku z továrny v Afitiorii, které zobrazovaly okolí v jasnějších barvách než starší typy.

Proto jsem teď viděl jediné tři svědky tohoto zkušebního letu, ale zamávat jsem jim nemohl.

Letoun rychle vystoupal nad stratosféru. Konečně ukázaly vnější manometry čisté vakuum a letoun se zdánlivě zastavil nad obrovskou mísou našeho světa. Nebyl jsem v takové výšce poprvé, ale poprvé jsem byl docela sám tak vysoko v tak malém letounu. Nechtěl jsem podnikat tyto lety se svědky. Tak to bylo vždy v tradicích našeho rodu, rodu Ligaidů. Nadechl jsem se, pak jsem vypnul hlavní motory - a překlopil páčku konvertoru.

Nevěděl jsem, že mě ten bezděčný, čistě reflexívní pohyb před vlastním zapnutím konvertoru nejspíš zachránil. Kdybych nechal motory pracovat, stálo by mě to život...

V první chvíli jsem se až ulekl. Všechny obrazovky totiž naráz vzplály jasným světlem. Nebyla to sluneční záře, jaká předtím svítila pouze z jedné strany. Tato záře obklopovala letoun kolem dokola. Nebyla silná, jako ostrý sluneční žár, nijak nezeslabovaný atmosférou. Měla však barvu, jakou bych nikdy neočekával. Jasnou svítící zeleň, vycházející z tisíců proužků dýmu, či snad mlhy, obklopující letoun kolem dokola, ze všech stran. Na jedné straně - dole pod letounem - v té mlze jasně svítilo nevelké oranžové světélko. Vzhled toho neznámého para-vesmíru mě udivil, překvapil a určitě by se dalo říci - dokonale vyvedl z míry.

Jemně jsem se dotkl spínačů motorů. Oranžové světélko se poslušně pohnulo a začalo pomalu zapadat do zelené mlhy. Pak jsem se polekal a opět tak pomalu jsem pohnul řízením, abych se vrátil blíž. Světélko se opět začalo přibližovat, ale jen jsem se mu přiblížil na dosah, náhle zmizelo a současně se objevilo na opačné straně letounu. Nechtěl jsem se od něho vzdálit, připadalo mi jako jediný pevný bod v zelenavé kaši kolem. Jen jsem s jakýmsi uspokojením konstatoval, že motory typu girrig účinkují i v tomto vesmíru. To bylo v té chvíli ze všeho nejdůležitější.

Zkontroloval jsem obrazovky, zda s nimi něco není, snad nemají všechny poruchu, ale vypadaly v naprostém pořádku.

Trochu mě ale polil chlad.

Byl jsem prvním z lidí, kdo se ocitl v prostředí onoho hypotetického paralelního vesmíru. Ale ten mi ihned na úvod jasně ukázal, že to s ním nebudu mít jednoduché.

V paralelním vesmíru nebylo vidět slunce, hvězdy, ba ani planety. Jen zelená mlha a v ní osamocené oranžové světélko, kterému jsem v duchu okamžitě dal jméno si-jid, což znamená majáček, neboť mi jako maják na moři stále ukazoval jediné pevné místo v tomto zrádném vesmíru.

Náhle jsem v záchvatu nepříjemného tušení stiskl páčku, kterou jsem prve zapínal konvertor.

Zelená mlha okamžitě zmizela. Téměř všechny obrazovky naráz zčernaly a pokryly se hvězdami, uspořádanými do dobře známých obrazců. Na bočních obrazovkách se opět objevilo oslnivě zářící slunce, ačkoliv jejich clony pohotově stáhly jas co nejvíc.

Při bezděčném pohledu na spodní obrazovky se však ve mně málem zastavilo srdce.

Před okamžikem byla pod letadlem obrovská mísa, planeta Aigura, domov můj i všech ostatních lidí.

Teď spodní obrazovky ukazovaly hvězdy dalšího souhvězdí, ale na žádné z obrazovek jsem neviděl rodnou Aiguru.

Můj domov - se vším všudy - zmizel...

Na okamžik se mi srdce sevřelo hrůzou.

Co se to stalo? Což mohl celý svět tak najednou zmizet? Propadl jsem panice, ale ihned jsem si poručil vzpamatovat se. Ne, Aigura rozhodně nezmizela, musela zůstat na místě, vyměřené prastarými nebeskými zákony. Zato se mnou se cosi nepříjemného stalo. Nemohl jsem se přece za tak krátkou chvíli natolik od domova vzdálit, to bylo nemyslitelné!

Všechny kamery měly přepínatelné objektivy. Mohl jsem z každé z nich jediným pohybem udělat dalekohled. A také jsem to udělal. Pak jsem uvedl letoun do pomalého otáčení, abych si mohl dalekohledy obrazovek prohlédnout okolí.

Netrvalo to naštěstí dlouho a dříve než bych mohl propadnout panice podruhé, podařilo se mi zachytit bílý terčík, vlastně jen o něco jasnější hvězdičku, nacházející se v místech, kde na mapě hvězdné oblohy žádná hvězda neměla co dělat.

Nebylo pochyb. Byla to - Aigura.

Až na to, že jsem se jí během několika okamžiků vzdálil mnohem víc, než kdokoliv z lidí. Ta malá hvězdička byla mimo dosah jakéhokoli letadla, jakékoli stratopevnosti. Byl jsem od ní tak daleko, jako dosud nikdo z lidí.

Byl jsem teď vlastně - samostatnou družicí slunce.


Jakmile jsem si tohle uvědomil, začal jsem opět chladně rozvažovat. Oběžná dráha každého tělesa obíhajícího kolem centra, v tomto případě slunce, je povětšinou určována jeho okamžitou rychlostí. Jakou má ale rychlost letadlo, ve kterém sedím? To byla v této chvíli neznámá, která všechny další výpočty a úvahy podmiňovala. Musel jsem to zjistit co nejdříve, abych mohl letoun správně nasměrovat. Vzdálenost by sama o sobě neměla být znepokojující. Ano, byl jsem daleko od Aigury, ale v podstatě na dohled od ní, seděl jsem v bezpečném letadle s nabitými akumulátory, zásob jsem měl prozatím také dost. Neudělám-li další chybu, musím se dostat v pořádku domů.

Na okamžik mi hlavou probleskla svůdná myšlenka využít k návratu konvertor para-prostoru, ale okamžitě jsem ji zapudil. Kdoví, kam bych se dostal - a jak jsem si všiml, energie spolknutá pouhým zapnutím konvertoru byla obrovská - další udržování letadla v para-prostoru už bylo jen zlomkem porce, nutné pro konverzi. Teď ještě jsem mohl doufat, že se vrátím, ale kdybych vyčerpal akumulátory více, mohlo by se mi stát, že pro úspěšný návrat nebudu mít energii - a toho jsem se musel vyvarovat. Navigační úloha „návrat na Aiguru byla v této chvíli nejdůležitější a zdálo se, že snad bude proveditelná, nesměl jsem ji ale promarnit dalšími experimenty. Na ty bude dost času, až se vrátím - pokud se vrátím.

Zapnul jsem motory na střední tah směrem k hvězdičce na čelní obrazovce. Pak teprve jsem vytáhl sešit a začal jsem na volný list papíru sepisovat rovnice popisující pohyb těles ve vesmíru.

Nad těmito rovnicemi jsem strávil několik hodin. Motory po celou tu dobu táhly letoun směrem k Aiguře, ale na její poloze se to zatím nijak neprojevovalo.

Nicméně se mi podařilo podle hvězdného atlasu, prozíravě se nacházejícího na palubě, určit nejen svou polohu vzhledem ke slunci i k Aiguře, ale porovnávání úhlů stálých hvězd mě dovedlo k prvnímu odhadu rychlosti.

Získané hodnoty byly víc než uspokojivé. Pravděpodobnost dostižení ubíhající planety byla vysoká, měl jsem tudíž opět naději, že ten ztřeštěný výlet přežiji.

Vypnul jsem motory a odpoutal se od velitelského křesla, abych si připravil něco k snědku. Kdybych ponechal motory zapnuté, urychlovaly by letoun dál, ale nebyl jsem si jistý, že svým pohybem po letadle neporuším jeho těžiště. Na další list papíru jsem si proto okamžitě napsal, čím musím letoun před příštími experimenty zlepšit.

Na prvním místě byly pořádné gyroskopické stabilizátory, spojené s ovládáním motorů, které by dovolovaly nechat jim směr letu na starosti.

Na druhém místě to byl nějaký další zdroj energie.

Na horní části letadla byl nevelký panel slunečních článků, schopných dobíjet akumulátory. Za plného slunečního světla, zejména ve stratosféře, kde nejsou mraky zeslabující sluneční svit a kde slunce stále pálí, dodávaly články dostatek elektrické energie, aby se letoun mohl nad jediným bodem planety nehybně vznášet po celé dlouhé týdny. Nehybné vznášení však nebylo energeticky obzvlášť náročné. Dohánět planetu bylo horší a energie v akumulátorech očividně slábla, ačkoliv se sluneční články činily seč mohly. Proto jsem se rozhodl, že je posílím. Slunce musí letounu dodávat mnohem více síly než dosud.

Další nápady potom přicházely během dalších hodin, jeden za druhým. Každý představoval další neocenitelnou zkušenost. Ačkoliv tento let málem začal katastrofou, pokračoval přímo vědeckými žněmi.

(Nedokončeno...)


Zpět Obsah

#sl


26.8.2015 13:30


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 24/9 v 18:57 na téma: §Romány : Udělal jsem si inventuru knížek podle počtu stránek. Tiskárna má limit 500, trilogie Andílek se tam vešla jen s odřenýma ušima.Knihy, které se do limitu v A5 nevejdou, jsou: Zoidée, Schizofrenik, Léčitelka, Přítel, 4.říše, 4.Země, Jupiterský duch, Kniha, Rusalky, Skřítci, Orizemě, Zuznelai... je jich nějak moc, že?Zoidée se sice vešla do 288 stránek, jenže při velikosti písmenek bleších 9 (tu chybu už nikdy neudělám).25.09 jiho: Velikost...

Domů
Statistiky

"Hlavní konstruktér" (komentáře)

Téma=§Liga Hlasovalo 5, celkem 25 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

25.09.2018 v 11:08 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: jjar

 

 

 

15.09.2013 v 19:26 id: 196284

Pane Semeráde,

přečetl jsem dnes úryvek-torzo Vašeho nedokončeného díla "Hlavní konstruktér" a domnívám se,že je velká škoda, že ho nehodláte dokončit a předložit čtenářům. Námět a osnova jsou, podle mého názoru, velmi čtivé a zápletky se rýsují velmi zajímavé. Nepřehodnotíte ještě Vaše rozhodnutí ?


3. Jméno: CvMartin

 

 

 

12.09.2009 v 16:44 id: 160941

Mockrát díky za Ligaida.

Už se těším na večer až pošlu spát rodinku a já budu moct v klidu sednout za počítač.


4. Jméno: CvMartin

 

 

 

14.08.2009 v 11:51 id: 159594

Jardovi: Myslím, že něco podobného bylo už v GSMB2 - Gurroa a válka Agríšů, když na planetě Yllina navštívili hrdinové opuštěnou základnu.

Mě osobně by ale třeba zajímalo jak probíhala kolonizace planety Fosonbi, kterou dostala k obydlení planeta Země. Pokud by byl nucen Gurroa použít v blízkosti planety Géja-pole, přestaly by fungovat strážcům uxiomy a je zaděláno na "divoký západ" vesmírného věku.

Ale to já jenom tak, protože jsem se po delší době vrátil právě k řadě GSMB

Pane Semeráde, kdysi jste mi tady odpovídal na dotaz, že jste měl rozepsanou knihu právě k řadě GSMB - Hlavní konstruktér (myslím se tak nějak jmenovala). Nezachovalo se vám z ní aspoň torzo, které by se mohlo objevit na vašich stránkách? Myslím, že čtenáře by zaujal aspoň úryvek.


5. Jméno: SW

 

 

 

24.10.2007 v 22:29 id: 113384

2 Astalus: Hlavní konstruktér zamrzl zhruba v první třetině, ale zřejmě zůstane jako torzo. Nějak už ani nemám chuť to dokončovat. Vaspidy taky zamrzly, ale ty dokončovat nemohu, kdejaký trouba (a že takových je!) by mi to začal předhazovat jako plagiát. Měl jsem zkrátka smůlu, jiní přišli dřív. Vaspidy s jejich larvami, žijícími uvnitř lidí, vyžírající je a přitom je mentálně ovládající, se totiž dost nechutně podobají těm červům ze Star Gate. Vaspidy byly horší, protože člověka opouštěly vyžraného, podobně jako také dost známý Vetřelec. Proč ale k té shodě došlo? Inu, protože existuje vosa kutilka (vosy = latinsky Vespidae), která se tak nějak chová. Po příchodu Star Gate je tohle téma ale zabité, konec a šmytec. Ke GSMB se mi už vůbec nechce vracet. V kosmu bude teď spíš řádit Jupiterský duch. Asi něco prozradím, ale v současné době, jak asi všichni vědí nebo aspoň tuší, má Pepek nad sebou dohled Alexijeva. Čili čajíček na rozehřátí. Jenže to se brzy velice radikálně změní. A to teprve začne být tuhé, jen co se tam prokoušu! Co mě ale mrzí je, že tohle všechno se dostane na papír nanejvýš na domácích počítačových tiskárnách. (Rád bych to ještě za svého života vydal, ale tak nějak začínám tušit, že už to nestihnu.) C&39;est la vie!


6. Jméno: Astalus

 

 

 

24.10.2007 v 20:13 id: 113374

Nedávno jsem dočetl knihu Zoideé a na konci jsem našel odstavec, kde jste napsal , že jsou rozepsané další díly a to "Hlavní kostruktér" a "Vaspidy".

Vzhledem k tomu, že mě celá řada opravdu chytla a u knih jsem dokázal vydržet i do tří ráno (v pět jsem odvrávoral do práce), měl bych dotaz, jestli zůstaly jen rozepsané nebo uvažujete o jejich umístění na Vaše stránky.

Mimochodem Vám musím poděkovat ještě za Andílka, který boduje u mého desetiletého syna. I v dnešní době dají děti přednost knize oproti počítačovým hrám.


7. Jméno: SW

 

 

 

24.05.2006 v 22:28 id: 22577

V Hlavním konstruktérovi je psáno, že rod Ligaidů měl vždycky u vládců Aigury nějaká privilegia. Ne že by Ligaidové byli u císařů tak oblíbení, ale byli vždycky ve vědě (zejména letecké) hodně vpředu před zbytkem Aigury, což předkům císaře Šimara umožnilo ovládnout celý svět (Saurus by je určitě nazval kolaboranty). Pro Ligaidy to ale znamenalo nutnost být vždy natolik napřed, aby se císaři vyplatilo nedat je popravit, což by je nabeton čekalo, kdyby dali rodová tajemství z rukou. Ligaidové to ovšem věděli a kdo žije po několik generací v takovém prostředí, ten se uplatit prostě nedá. To už není otázka výše sumy, ale otázka života a smrti a hodně bych se divil, kdyby to Fo-ru dal z rukou po odstranění Šimara, když ho zeťovnuk Gurroa varoval před nespolehlivými a úplatnými lidmi ze Země a utvrdil ho v názoru, že tohle tajemství nikomu dát nesmí. Proto jsou igidhigy tak pečlivě chráněny samodestrukčními prvky (dá se to používat, ale ne rozebrat, ze zbytků rozpuštěných v kyselině se opravdu nikdo nic nedozví). Prakticky jediná šance by byla vynalézt všechno znovu.


8. Jméno: 14

 

 

 

24.05.2006 v 16:26 id: 22565

Jé, nemůžu si pomoct, abych nepřicházel s legračními modely... Třeba je tu taková otázka, na kteoru jsem nikdy nedostal uspokojivou odpověď - v jakém poměru je vlastně zmenšený evsei? Na jednu stranu v něm můžete překonávat mezihvězdné vzdálenosti během pár hodin, na druhou stranu jsou v něm hvězda a planeta vidět jako dva různé si-jidy. Je možné, že ten poměr konverze není konstantní? Že v blízkosti hmotných objektů je v evsei "víc" místa než v mezihvězdném prostoru?

 

A taky mě napadl matematický model uxionů - jak minimální, tak maximální dohled roste podle velikosti galaxie - jenže maximální dohled roste velice strmě, zatímco minimální dohled jen zvolna. To znamená, že pod určitou velikostí galaxie by maximální dohled vycházel menší než minimální - a protože to není možné, tak tam uxiony nemohou fungovat.


9. Jméno: Yokotashi

 

 

 

24.05.2006 v 13:02 id: 22556

2 SW: s uplatky to pujde, bude-li koho uplacet. Alzbeta, Gurroa a jeho pribuzni se uplaci dost blbe ... ti jdou uplatit jen vyhrozovanim (ne)likvidaci planety s lidmi a to jde bez igidhigu blbe ... takze zbyva otazka, je-li koho uplatit. Kdokoliv jiny je vicemene uplatitelny, staci, kdyz dostane castku, ktera zajisti vsechny jeho potomky po n generaci do budoucnosti, kdy n je dostatecne velke cislo (v pozemskych podminkach zatim staci uvazovat n=3).

 

V knihovanach asi neco bude - ne treba princip, ale neco jo ...

 

Reverse engineering jde udelat vzdycky, otazka je jak slozite a draze ...

 

2 Remca: pokud se to vyrabi jenom v Mofidii a Fo-ru rekl, ze to nikomu nerekne, tak to proste nikomu nerekne a hotovo. Bardzani mu lamat prsty nebudou a ani to nikomu nedovoli ...

 

2 14: do orfau se clovek imho dostane, kdyz na lodi v evseji pusti druhy (mozna modifikovany) igidhig ... jinak bys na to prijit nemohl, protoze fyzikalni model je jenom v hlave SW a na nem nemuzes delat experimenty ... ale to je napadnout nemusi ... oni ani nemusi tusit, ze neco takoveho je ... oni vedi jen to, co se bezne vi - nejsou to spickovi vedci - vedi, ze jsou vjosuzgu, uxiony, igidhig ... ze gurroa ma nejakou telepatii a nejake neobvykle moznosti ... a tim koncime ...


10. Jméno: Remca

 

 

 

24.05.2006 v 11:16 id: 22555

2 SW: Já bych zase tak vehementně netvrdil, že princip igidhigu nikdo nezná. Určitě to bude víc lidí, než uvádíš. Například to někdo musel schválit a povolit v masovém měřítku. I když byrokracii budeme považovat pro rozvinuté civilizace za minimální, určitě nenaskáčou astronauti do lodě, o jejichž motorech nikdo nic neví a bude spoléhat na jakousi, nedávno ještě barbarskou, civilizaci, že to bude fungovat furt. Kór, když se ještě ví, že to neumějí ani řídít skrz vesmír! Určitě (alespoň) někde ve Velké Radě mají plány v počítačích, něco vědeckých autorit bude princip znát, aby to mohli povolit k bezpečné dopravě. Tady je už prostor pro řádné úplatky. Také jestliže někde informace je (mj. u vědců Rady určitě), je jí možno ukrást (i zde úplatky proces loupeže výrazně urychlí a usnadní) - obzvlášť z počítače, kde okopírování nikdo vůbec nezjistí.Komentáře

Začátek


Přílepky dnes: §Romány včera: §Beri