Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Obsah Dále

Magické zrcadlo

(Fanfikce k Sedmému smyslu)

Magické zrcadlo (Fanfikce k Sedmému smyslu)

 

Vladimir Vachek

Copyright © 2015 Vladimir Vachek, Praha

 

Smlouva je přijata

Draci, kteří byli svědky vzniku dohody, která dovolila dětem s Martisovou krví žít mimo řád svatého Sekurita, chvíli stáli jako opaření a jenom pozvolna se vzpamatovávali z překvapení. Pak se ale jejich pozornost upnula ke zlatému drakovi, který dosud stál v jeskyni a díval se na Nestora, který mu to oplácel. Hance došlo, že mezi nimi probíhá mentální komunikace.

Náhle zlatý drak zmizel. Nestor se pohnul a oslovil přítomné:

„Děkuji vám, že jste mi popřáli sluchu. Věřím, že dnes uzavřená dohoda nebude k užitku jen dvěma dětem a jejich přátelům, ale v budoucnosti se ukáže, že bude prospěšná i drakům. Nyní dovolte, abychom se s vámi rozloučili.“

Pozval k sobě Terezku, Lukáše i Vrona, lehce pohnul rukou a místo, kde stáli, bylo náhle prázdné.

Jeskyně se zaplnila hlasy přítomných draků. Většinou se ozvaly pohrdlivé úsměšky. Jak by mohla tahle smlouva prospět drakům? Ať jsou lidé rádi, že to pro ně tak dobře dopadlo. Jen Hor se trochu zamyslel a zdálo se, že zlost, kterou pocítil, když Zlatý drak smlouvu sjednal, ho pomalu přechází.

Hanka, která Hora před chvílí nazvala arogantním sobeckým mágem, měla teď slzy na krajíčku. Spadlo z ní obrovské napětí, které prožila, když doprovázela Lukáše a Terezku, a zlobila se teď na sebe, že zase vypustila z úst něco, co by nikdy neřekla, kdyby se trochu zamyslela. Proč se ta její dračí osobnost musí projevovat takhle? Ještě, že to snad kromě Sváti nikdo neslyšel.

Sváťa má pravdu. Hor jí, a vlastě i jejím přátelům, hodně pomohl. A nebylo to poprvé. Kdo měl zásluhu na tom, že byl zničen mág Aberilů? Čí zásluhou se vrátila ze světa Faglinů, kdo vytvořil Faglina, bez jehož pomoci by nebylo možné identifikovat knuty a kdo byl nakonec úspěšným vyjednávačem s Bohry? A že má na Martisovu krev jiný názor než ona? Každý má přece právo mít své vlastní názory a jednat podle nich! Vždyť každý z jejích blízkých jedná podle svých názorů a nikdy jí to nevadilo. A rozdílné názory ji ostatně vždy vyprovokovaly, aby ze sebe vydala maximum a našla nejlepší řešení. Vlastně i dnes tomu tak bylo. Zlatý drak jí pomohl! Dosud ani nedovedla domyslet, co to pro ni může znamenat.

Z rozjímání ji vytrhlo fouknutí do vlasů, tentokrát silnější než jindy.

„Tak co, je má lidská sestřička spokojená?“

Hanka si to štěstí zatím nepřipouštěla, ale právě teď ucítila úlevu ze šťastného konce až do morku kostí.

„Plame, díky!“ a vyskočila, aby »svého« draka mohla obejmout kolem krku. Jen tak-tak spojila prsty obou rukou a pak obdivně zašeptala: „Vždyť ty už jsi velký drak!“

„No, ještě dva roky mi chybí v pátém dračím domu. Pak už budu skládat zkoušku dospělosti.“ A pak dodal potichu: „Doufám, že mě zase můj brácha někam nezavře.“

„A pak už ti nebudu moct říkat Plame?“ řekla napůl vážně Hanka a pustila se drakova krku.

„Pro tebe budu vždycky Plam, i když ze mě bude třeba mocný a mohutný mág jako Hor.“

„No, to jsem na tebe zvědav!“ ozvalo se shora. Oba se lekli, když nad sebou uviděli mohutnou dračí hlavu. „Zatím budeš mít co dělat, abys dohnal ve škole to, cos' zameškal těmi vylomeninami s Martisovými potomky.“

Hanka se zarazila pod Horovým pohledem. Nevyčetla v něm ale zlost, kterou tam viděla ještě při schválení smlouvy. Proto sebrala kuráž a řekla mágovi: „I když vím, že nejste smlouvou nadšený, chtěla bych vám poděkovat za informaci o nutnosti svědků. Bez ní by děti asi dopadly špatně. Slibuji vám, že se i já budu snažit, aby obě děti dostaly řádnou výchovu a uměly respektovat i jiné názory než vlastní.“

„Hmm ..., asi tím chceš říct, že bych se to měl naučit i já?“

„Proboha, tak jsem to nemyslela!“ řekla Hanka, ale pak si pomyslela, že by to bylo moc fajn.

„Uvědom si, že uzavřením smlouvy s draky to zdaleka nekončí. Začíná to začleněním Vrona a jeho rodiny do společnosti na Ostrově Volby. Pak bude třeba jednat s velmistrem řádu svatého Sekurita, kterého se smlouva také týká. Bude Vron akceptovatelný partner pro Hedvu a jak bude zajištěna její zakázaná magie a magie její malé dcerky? A nakonec - Nestor musí jmenovat jednoho nástupce, ne dva. Tak aby se nám Martisovi potomci nakonec nepobili navzájem.“

Hance bylo jasné, že Hor má pravdu a odhodlala se k otázce: „A kdo vlastně jmenuje velmistra řádu?“

„Je trapné, jak málo toho víš ve věci, do které ses zamotala až po uši. Nemyslete si, že vám budu dělat naučný slovník. Velmistra jmenuje Pán pokladů.“ řekl mág, otočil se a vytvořil bránu, kterou důstojně odešel.

Hanka se rozhlédla a zjistila, že většina draků už odešla. Také Plam se rozloučil.

„Co kdybychom šli na vzduch?“ otočila se Hanka na Sváťu a vzala ho za ruku. Vyšli z jeskyně a posadili se na skalní výstupek, odkud pozorovali obřad zaslíbení Martisových potomků.

„Musím ti poděkovat za to, cos pro nás udělal,“ řekla Hanka a podívala se Sváťovi do očí. Ten ji objal kolem ramen a něžně si ji přitáhnul. Hanka ho prudce objala a přisála se k jeho ústům.

 

line

Obsah Dále

10.08.2016 22:12

Komentáře: