Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah Dále

Zpátky ve škole

Stavební firmy pracovaly na nabídkách a v Útulném domově byl klid. Hanka se proto věnovala škole. Bylo dobře, že se setkala s vyučujícími. Když profesor Mostekof slyšel, že Hanka první stupeň vytváření magických předmětů absolvovala u Gemsika Rohana, povytáhl obočí a zadal Hance vytvoření magického kamene pro ukládání magie. Kamínek, který Hanka dostala, měl velmi jemnou strukturu a Hanka se s ním hluboce sžila. Uložila do něj všechnu magii, kterou měla. Napadlo ji ale, že by mohla kamínek ještě vylepšit. Chvíli se přebírala jeho strukturou a pak ji napadlo, že by mohla magii ukládat po vrstvách tak, aby se dala odebírat postupně. Po odebrání každé vrstvy kámen měnil barvu. Plný magie byl jasně modrý, a když neměl žádnou magii, špinavě hnědý.

„Vidím, že k získání druhého stupně v této specializaci už ti moc nechybí. Když nebudeš pravidelně docházet, budeš se ještě něco učit od Rohana?“

„Mám s ním domluveno, že mě ještě občas něco naučí. Myslím, že si docela dobře rozumíme. Pokud ale budu mít čas, ráda bych se naučila i něco od vás, pane profesore. Každý, kdo to s magickými předměty opravdu umí, má svůj styl a i já bych si chtěla svůj styl vytvořit. K tomu bych ráda poznala i vaše kouzla.“

„Vidím, že máš vysoké cíle. Zdá se ale, že máš opravdu výjimečné nadání. Budu rád, když tě tady alespoň občas uvidím.“

„Přijdu vždy, když to bude možné“ slíbila Hanka a usmáli se na sebe.

V učebně zobrazování minulosti byla Hanka jedinou ženou. I mužů tam bylo jen málo. Všichni podezřívavě na Hanku hleděli.

„Nespletla ses? Vážně se chceš učit zobrazování minulosti?“ zeptal se jeden z nich.

Hanku jejich přezíravý postoj naštval.

„Ani nechci. Já to totiž umím,“ řekla a ostatní se zasmáli. Brali to jako dobrý vtip.

Do učebny vstoupil profesor Perfektos.

„Vítám vás tady a doufám, že pro zobrazování minulosti máte všichni nadání. Bohužel, tuto disciplínu se někteří mágové nikdy nenaučí. Vaše nadání si vyzkouším jednoduchým testem dnes. Ti, kdo test absolvují úspěšně, se mohou pokusit si toto umění osvojit. Tento základní test ovšem nedokazuje, že v zobrazování minulosti můžete být opravdu dobří.“

Pak si volal k sobě jednotlivé studenty a požádal je, aby si vzpomněli, co dělali při příchodu do školy a zobrazili to ostatním. Když přišla na řadu Hanka, otázala se:

„Mohu zobrazit, co se dělo tady?“

„Jistě, tady jsi přece po příchodu do školy také byla,“ odpověděl Perfektos.

Hanka zobrazila obraz, jak sedí v lavici. Spolužáci se zasmáli:

„Nemohla bys to trochu rozhýbat?“

„Ale ovšem, chvilku vydržte!“ řekla Hanka a ponořila se do meditace.

Obraz se pohnul a začal se odvíjet jako obrácený film. Spolužáci se tomu smáli, ale profesor zpozorněl. Obraz se odvíjel, až dosáhl času, kdy Hanka vešla do třídy. Zobrazení ji však nenásledovalo. Stále se zobrazovala část učebny. Pak do ní začali couvat jiní žáci, až se učebna zaplnila. Na stupínek vystoupil profesor Perfektos. Hanka zrychlila děj, takže brzy viděli začátek vyučování. Pak spustila Hanka děj normální rychlostí dopředu a přidala k tomu hlas profesora. Zřetelně bylo rozumět tomu, co vykládal.

„Dost, zastav to!“ přikázal Hance profesor. Hanka zrušila obraz. Profesor ji vzal za ruce a podíval se jí do očí.

„Vždyť tě to muselo stát spoustu magie.“

„Moc ne, většinu jsem jí odevzdala při předcházející hodině do tohoto kamínku. Zatím se mi obnovila jen z části.“ Ukázala profesorovi jasně modrý magický kámen.

Perfektos na sucho polkl a otázal se: „Kde ses to naučila?“

„Tuto schopnost jsem dostala jako dar od velmi neobyčejné osobnosti. Myslíte, že bych měla svoji schopnost dále vylepšovat?“

Perfektos na ni zíral a Hanka se rozhodla mu otevřít část své mysli, aby potvrdila, že ji vizualizace skutečně nevyčerpala. Neprozradila mu ale, od koho ten vzácný dar dostala.

„Myslím, že nemám, co bych tě ještě učil,“ řekl za chvíli Perfektos. „Proč ses na tyto hodiny vůbec hlásila?“

„Abych mohla vizualizaci veřejně používat, potřebuji doklad, že jsem k tomu způsobilá.“

Profesor pokýval hlavou: „Doklad ti vystavím, přijď si pro něj zítra. Myslím, že nemá cenu, abys sem chodila. Byla by to pro tebe jen ztráta času.“

Hanka poděkovala a rozloučila se. Spolužáci ji vyprovodili nevěřícími pohledy.

Hanka využila získaného volna a kontaktovala Jitku, aby se dozvěděla, zda se ozvaly adeptky na práci vychovatelek. Jitka jí sdělila, že obě ženy nastoupí od prvního příštího měsíce.

Tak, teď už jenom někoho místo princezny Diany, až jí to přestane bavit, pomyslela si. Budu si s ní muset promluvit. Královská dcera přece nemůže celý život pracovat jako vychovatelka v dětském domově.

Před první lekcí ovlivňování počasí se potkali se Sváťou.

„Na magické ovlivňování rostlin nás má jeden z druidů, se kterým jsem se potkal, když jsem se u nich pokoušel studovat. Dobře si na mě vzpomněl. Říkal, že jim bylo líto, že jsem to nevydržel. Rozumí ale mým potížím. Říkal, že on sám je měl taky, ale podařilo se mu je překonat. Něco z toho, co jsem se u nich naučil, tady ještě uplatním. Uklidnil mě ale, že při téhle výuce se nebude třeba tak dalece ztotožňovat s rostlinami.“

„A co léčení jiných druhů?“

„To by mohlo být taky zajímavé. Pro praktická cvičení budeme prý navštěvovat léčebny jiných druhů. Budeme chodit k drakům, jednorožcům, sirénámtrpaslíkům. Jen nitorfanové prý nic takového nepotřebují a se vším si poradí sami. Myslím, že nechtějí nikomu prozradit svá kouzla.“

„Já už jsem vlastně absolvovala zobrazování minulosti. Zítra si mám přijít pro osvědčení. Na magické předměty budu chodit i tady, když budu mít čas. Je to tak pestrý obor, že se určitě něco naučím i od profesora Mostekofa.“

Do učebny vešel hubený vysoký profesor. Postavil se doprostřed stupínku, rozhlédl se, usmál a řekl:

„Vidím, že ovlivňování počasí je oblíbenou disciplínou. Doufám, že se to potvrdí i při závěrečných zkouškách. Mé jméno je Svahyl. Několik úvodních hodin věnujeme bohužel teorii. Ale uvidíte, že v praxi budete teoretické znalosti často potřebovat.“

Všichni si pečlivě dělali poznámky. Hanka doufala, že co zamešká, Sváťa jí dokáže vysvětlit.

Několik dalších dnů proběhlo v pohodě. Hanka dostala osvědčení k vizualizaci minulosti. Dvakrát je navštívil Vron a v sobotu se Hanka učila pracovat s magickými předměty pod vedením Rohana. Vron si liboval, že teorii budou mít nastudovanou ze školy, její vyučování mu činilo trochu potíže.

„Ani nevíte, jak bych byl rád, kdyby Lukáš a Terezka mohli chodit do normální školy. Tahle individuální výuka je pro mě náročná.“

Hance tím znovu připomněl neúspěch v jednání s draky, ale to zklamání už ji tolik nebolelo. Začala věřit, že časem se problém vyřeší.

 

line  

Zpět Obsah Dále

10.08.2016 22:12

Komentáře: