Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah

Konference

Ukázalo se, že sčítání obyvatel nebude nutné. Zeirurbové, kteří přebírali lidi od Strážců, je vedle umisťování do nouzových přístřešků rovnou počítali a třídili podle národností. Napadlo to maďarského Strážce Fököte od Kecskemétu, měli jsme tedy hned od začátku přehled.

Mezi zachráněnými bylo podle očekávání nejvíc Rusů, asi jedenáct milionů. Bylo to pochopitelné. Rozsáhlost území Ruska vylučovala rychlé zamoření radioaktivitou a jedině vláda Ruska se Strážci spolupracovala. Nejvíc Rusů přišlo z největších měst, Petrohradu, Volgogradu a Moskvy. Do Figrozgu se dostalo málo lidí z vesnic, což bylo tím, že se Strážci soustředili na snadnější odvážení lidí po tisícovkách a malý mi osadami se nezdržovali.

Druhou nejpočetnější národností byli kupodivu Češi. Bylo nás na Figrozgu něco přes půl milionu, měli jsme ale jiné složení obyvatel. Nejvíce zachráněných bylo ze vsí a z malých městeček, lidí z velkých měst bylo méně. Lidé tam totiž slepě uvěřili České televizi, která je chlácholila, že o nic nejde a že »zpívající ptáci« alkonostové jsou nemístný žert jakýchsi hackerů. Na shromaždišti pak bylo jen pár jedinců a Strážci kapacitu glychilti doplňovali lidmi z okolních vesnic.

Třetí národností co do počtu byli Poláci, bylo jich skoro půl milionu. Největší zkázu jim přineslo moře, odkud severní vítr přivál radioaktivitu, která tak obletěla neviditelnou, ale poměrně účinnou hradbu gledointů. Města jako Štětín, Gdyně, Poznaň a Varšava byly zamořené dříve než Vroclav, ačkoliv Vroclav leží blíž u Německa, kde Američané odpálili jednu ze svých zbraní Posledního soudu.

Čtvrtou národností byli na Figrozgu Maďaři v počtu kolem sto dvaceti tisíc. Zamořila je zbraň Posledního soudu odpálená u Americké vojenské základny Bond Steel v Kosovu. Radiace z ní prošla i do Srbska a Strážci zachránili jen padesát tisíc Srbů.

V Evropě bylo mezi źachráněnými i pár set Ukrajinců, kteří měli štěstí, že se nacházeli v Čechách. Ze samotné Ukrajiny nebyl ve Figrozgu nikdo. Ukrajinci se dobrovolně přidali k Rusům, jako samostatná národnost by neměli šanci. Jednak to byli většinou muži a i kdyby měli přiměřeně žen, podlehli by brzy degeneraci.

Zajímavé bylo, že se vůbec nikdo nepřihlásil k národnosti Cikánské, ačkoliv nabeton vím, že jsem několik rodin odvážel. Všichni se alle hlásili jako Češi. Mohlo to být maskování? Řekl jsem si, že je to tak lepší. Pravděpodobně jsme zachránili jen »civilizované Cikány«, kteří nechtějí mít nic společného se svými zahálčivými, ale hlasitějšími soukmenovci. Aspoň nebude nikdo dělat potíže s otázkou menšin. Tím lépe!

Nejhůř ale dopadli Indové a Číňané. Z miliardových národů zůstaly třicetitisícové zbytky. U Číňanů to zavinilo vyřazení bran, kdy Strážci museli využívat brány na jihu Sibiře, jenže pak příliš mnoho času promarnili cestováním. I když glychilti překonává až třikrát rychlost zvuku, zdržovalo to více než se dalo čekat.

V Indii měli od začátku problém, že zanedbali dezaktivaci. Zamoření lidé jim brzy uzavřeli brány a až pak se Strážci z Indie obrátili na Rusy s prosbou o radu. Radou byl osvědčený »ručnoj dozimětěr«, jenže to už měli provozuschopnou jen poslední bránu na jihu Indie a tou se velké množství lidí odvézt nedalo. Navíc se neshodli, odkud mají brát lidi přednostně a kde to ještě počká. Každý ze Strážců upřednostňoval okolí svého »doupěte«, jenže pak strávil příliš mnoho drahocenného času umýváním lidí od radioaktivního prachu a vyřazováním těch, které dezaktivovat nemohli, navíc dlouhým cestováním k poslední bráně.

Výsledek byl opravdu tristní. Z miliardových národů zbyly žalostné houfečky. Číňanům nepomohli ani jejich krajané z Čech, Polska a Ruska, jednalo se jen o stovky lidí. Nevytrhlo je, že se k nim dobrovolně přidali Vietnamci z Čech, kteří zůstali sami bez mateřského národa a kdyby přesto trvali na své jedinečnosti, brzy by degenerovali. Chvályhodné bylo, že Vietnamci zavrhli tradiční rivalitu k Číňanům, které se snad zbavili již v Čechách.

A to bylo - všechno.

Z obou Amerik, Severní i Jižní, se do Figrozgu nedostala ani noha, stejně tak jako z celé Afriky a Austrálie.

Machjové po své první inspekci prohlásili, že je na Zemi příliš mnoho lidí a velká část je nositelem nenávisti. Pokusili se tedy bez použití násilí snížit počet lidí tak, aby nenávistní ubývali rychleji. Zablokování porodnosti bylo úspěšné, bohužel pomalé.

Američané to ale vzali důkladněji. Na násilí jsou zvyklí od vzniku Spojených států a lidstvo by raději vyhubili, než aby se dobrovolně vzdali vlády nad ním. Bez mimozemské pomoci by se jim to zcela určitě podařilo.

Pět tisíc let těžkého žaláře je tak akorát.


Do obytného komplexu poblíž portálu »Murom«, kde bylo v současnosti nejvíc lidí, svolali Machjové společnou konferenci. Měli se jí účastnit kromě Strážců i zástupci zachráněných lidí. Na každého Strážce požadovali jednoho člověka z oblasti, kde měl Strážce »doupě«, aby tak mohli dát slovo i zachráněným.

Ukázalo se, že se tento jednoduchý požadavek dá splnit jen v Evropě, ale ne v Indii a v Číně. Tam se Američanům »podařilo« překvapit Strážce natolik, že se většina bran zavřela již v prvních minutách a obyvatelé byli hned od počátku vystaveni černému radioaktivnímu dešti. V těch místech se zachránili pouze Strážci. Jen oni mohli projít úzkým průchodem do Figrozgu, ale ani oni už nemohli otevřít skálu na Zemi. Obyvatele v širokém okruhu kolem zasáhla radioaktivita, to už se nedalo napravit.

Machjové proto dovolili Strážcům vybrat si zástupce lidí ze zachráněných, i když byli z jiné oblasti. To už se splnit dalo.

Konference se měla odehrávat v prostorách podobných sálu kina nebo divadla, upravených podle zvyklostí lidí ze Země. Bylo to jasně znát i na výzdobě pódia, kde byl pořád ještě nápis:

Da zdrávstvujet náša Léninskaja pártija! 26

Bylo znát, že výzdoba tady ve Figrozgu pochází z dřívější doby a Zeirurbové ji neudržují aktuální. Druhou možností bylo, že všichni papaláši v Rusku ještě nepřevlékli kabáty a někteří se drží dlouholetých tradic. Kdoví, jestli neuctívali ještě Stalina!

Kupodivu nám to nevadilo. Nebyli jsme tu, abychom řešili zastaralou výzdobu, ale abychom se radili o budoucnosti. Nejprve jsme si museli ujasnit, na čem jsme a z čeho můžeme vycházet.

Na pódium se vešlo jen pár lidí. Dali jsme proto přednost Strážcům z Ruska, měli tu největší zastoupení. Machjové poslali jen jediného zástupce, ale kdo si uvědomil existenci telepatie, měl nejasné tušení, že tuhle konferenci sleduje víc Machjů, než kolik by se jich sem vešlo. My Strážci sice také máme telepatii, ale každý z nás měl navíc k sobě jednoho člověka bez telepatie, který měl také právo vyjadřovat se k situaci. Bylo to optimální, neboť jsme se právě vešli do sálu.

Konferenci zahájil jediný zástupce Machjů.

„Vítejte na Figrozgu!“ oslovil nás. „Nepřišli jste sem ze své vůle, ale z nouze. Čekali jsme to, ale ne tak brzy. Nuceně jste se tedy přemístili do nehotového světa. Když už jste ale zde, musíte se spokojit s tím, co máte.“

„Máme jen holé ruce!“ vykřikl někdo v sále. Byl to snad Čech? Nebylo to jisté, tady v sále každý rozuměl všem, byla to taková místní zvláštnost. Mohl to být Maďar, mohl křičet maďarsky, ale Češi ho slyšeli česky, Rusové rusky, Poláci polsky, Číňané čínsky a Indové anglicky, pokud by ho neslyšeli nějakým jejich místním jazykem.

„Bylo by dobře, kdybyste na Zemi spolu se svým majetkem nechali i nenávist, kterou je Země pověstná,“ dodal hned Machja. „Nevidíte, kam vás vaše nenávist přivedla?“

V sále se rozhostilo ticho.

„Trochu bych to opravil,“ přihlásil se Dobryňa, sedící na podiu vedle housenkovitého Machja.

„Opravil?“ podíval se na něho s údivem svýma hmyzíma očima zástupce Machjů. „Myslíte si, že je tomu jinak?“


 

 

(pokračování příště...)

 

 

Pro online-čtenáře: nehlašte překlepy v poslední kapitole!

Obvykle na ně přijdu sám, poslední kapitolu si čtu víckrát.

Opravy překlepů v minulých kapitolách naopak vítám.

Konec

Zpět Obsah

© 2017 Václav Semerád, Nová Ves

Slovník


Alkonost = mýtický pták radosti Slovanů s lidskou hlavou, zpívající veselé písně, rozjasňující každou chmuru

atrofie = regresivní změna postihující normálně vyvinutý orgán nebo tkáň (Wikipedie)

bofrabno = přeložit, tlumočit

broskvovina = eufemismus, dešifrovatelný anglickým výrazem pro broskev (=peach)

Brusel = sídlo vládců Evropské unie

cavasšéch = šestinohá šelma z Pewranu velikosti zhruba vlčáka, jenže delší

celibát = katolický zákaz manželství pro kněze (lat.)

chaige = mrchožrout světa Ókišež, šelma velikosti kočky

Degnaurité = myslící tvorové se čtyřma nohama a dvěma rukama (podobní kentaurům)

delta-funkce = nekonečně malá singularita nekonečně velké hodnoty (integrálem je Heavisidova funkce jednotkového skoku)

Dirac = pozemský matematik

ehslegij = otevři mi

Figrozg = záložní svět (třetí v pořadí, dosud nedodělaný) určený pro lidi Země

Gamajun = mýtický pták Slovanů s lidskou hlavou, věštící budoucnost

gesívpo = řeč a písmo Zvozygurů

gledoint = neprostupná gravitační hranice

glychilti = mimozemský dopravní prostředek (bublina)

hawypidé = obecně tvorové se šesti končetinami. Degnaurité mají 4 nohy a 2 ruce, Zeirurbové 4 ruce a 2 nohy

Hokýje = svět, jehož obyvatelé by měli bez Zvozygurů smůlu (i tak jich 2/3 zahynulo)

huronky = létající botky samochodky

kdybismus = jalové naříkání po nějakém fiasku bez sebemenšího významu

khaki = vojenský odstín zelené barvy. Onemocnění mozku touto barvou je zpravidla nevyléčitelné

klaka = roztleskávači, napovídající zpohodlněným divákům, kdy mají tleskat

kýrsek = mimoprostorový informační tunel (v podobě skleněné koule)

lapez = cit pro spravedlnost

lavalsní = vratný, napravitelný

lavititja = telepatická identifikace, umožňující dálkové spojení

Machjové = hmyzoidní pomocníci Zvozygurů

malacho = vesmírné brány

Mysuby = nejbližší svět civilizace Zvozygurů

natalita = porodnost; demografický ukazatel počtu narozených na 1000 obyvatel

no-go zóna = oblast (ghetto), kam se cizinec nesmí odvážit kvůli hrozícímu nebezpečí od místních obyvatel

nýmand = bezvýznamný člověk, nicka bez vlivu

Ókišež = nejbližší neobydlený svět dosažitelný vesmírnými branami »malacho«

omerta = mafiánský princip mlčení o zločinech, původem ze Sicílie

oxymóron = protimluv, něco, co nemůže nastat (lat.)

Pewran = svět obývaný převážně šestinohými hawypidy, včetně myslících druhů ZeirurbůDegnauritů

piokja = soudci v mimozemském pojetí

pomšér = pták mrchožrout ze světa Ókišež

poreot = v Čechách (a vlastně na Zemi) poněkud cizokrajné ovoce

purtégda = hudební nástroj Zeirurbů, na který lidé Země se dvěma rukama hrát nemohou

sirény = mýtické poloptačí bytosti starého Řecka, lákající lidi do záhuby (viz starořecká epopej »Odysseia«)

Sirin = mýtický pták žalu Slovanů s lidskou hlavou, zpívající neuvěřitelně smutné písně, které rozpláčí i kámen

suhrej = zavři (dveře)

Suvrudó = záložní svět, mezitím využitý jinak

tisori = miniaturní promítačka holografických 3D-obrazů

triši = síly vzniku a zániku (kreace a anihilace) elementárních částic

Vabluvín = nejfalešnější myslící tvorové ze všech, se kterými se Zvozygurové kdy setkali (malí červení podrazáci)

valzóch = proces přeměny prostředí planety do podoby vhodné k životu (obdoba terraformování)

Vinnetou = legendární mírumilovný a až trestuhodně důvěřivý náčelník amerických Apačů

všimné = poplatek za všimnutí - úplatek vyžadovaný upláceným

Žar-ptica = pták Ohnivák ze slovanských bájí, nese světlo

Zeirurbové = myslící čtyřrucí dvounožci ze světa Pewran

žopa = konečník (rusky)

Zvozygurové = civilizace, která postavila »malachy« mezi Zemí, Ókišežem, Mysuby a dalšími světy


Poznámky


1: Květa Fialová ve filmu »Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky«

2: Odkud je asi měl Diogénes?

3: Jistě, tam je lepší cesta než v našem světě!

4: Taky mám automobil, jen takový... vlčí. Ale s tím se nedá jet do Čech, byrokraté jsou tu stejní jako u nás

5: Kdyby tohle četl autor té písně a poznal by ji a byl by swině, mohl by se taky o těch šest slov soudit...

6: Madeleine Albrightová, Američanka narozená v Čechách, nemravně zbohatlá na »humanitární válce« v Jugoslávii

7: Bývalý premiér Izraele Levi Eškol

8: Karel Havlíček Borovský, Král Lávra

9: Ve velení gulagů nebyl ani jeden etnický Rus!

10: Dobře, vím, pro tyhle lidi je škoda pravdy. Už jdu!

11: Jak snadno se dají porušit nemravná autorská práva, že?

12: No jo, já vím. Nepřípustná reklama... Jděte s tím už k šípku!

13: Tohle je z lidové písně, u té nemá OSA na výpalné nárok.

14: Osvědčená sovětská metoda z roku 1968. Když sovětští vojáci nemohli najít vypínač vysílače, zařízení rozstříleli.

15: Původně to mělo být kotě, ale šestinohé stromové kočky jsou příliš zaběhlé v jiné scifi. Ještě že si tam nezabrali všechny kentauridy (hawypidy) (viz mé scifi »Kentaurie« r.1966)

16: Hate Free Kultura

17: Co to má znamenat?

18: Bůh je s námi!

19: To není vtip, to se stalo! Ústavní zákon byl zrušen Ústavním soudem! (10. září 2009)

20: Co je to? To není možné!

21: Pomoc!

22: Ty české prase!

23: Například ve filmu „Tři veteráni“...

24: Kde je dobře, tam je moje vlast...

25: V Očakovu na Ukrajinském pobřeží Černého moře (nedaleko od Krymu) si Američané potichu staví námořní základnu. Západní média mlčí, naše též (2017)

26: Ať žije naše Leninská strana!

17.02.2018 13:59


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 19/2 v 09:46 na téma: §Sedm : Paní Pacovská mě požádala, abych zrušil na těchto stránkách "Sedmý smysl 10", protože se chystá jeho vydání v Albatrosu. Paní Pacovské to přeji všema deseti, takže ponechávám jen ukázku. Celá knížka se sem vrátí nejdřív po roce od jejího papírového vydání (neboli po "době hájení", jak je u slušných pirátů zvykem). Doufám, že to všichni pochopíte a jako já, zajásáte nad možností koupit si knížku na papíře.

Domů
Statistiky

"Manuscript (Alchymistův odkaz)" (komentáře)

Téma=§Manu Hlasovalo 6, celkem 28 hvězd, průměr=4.67.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

  Vetřelec

 
 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: stovosumavosumdesát = (nejsi robot?)    (60 příspěvků).  

 (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

2. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 Přidat přílepek!?

15.02.2018 v 11:24 id: 1292462

..."přinesli na Figrozg i padesát nejbohatších amerických rodin..."

Znamená to včetně manželek, dětí, babčí a dědečků, kterým se už možná všechno plete? Nu dozajista si i ty manželky a dcerky typu třeba té Paris z plna hrdla užívaly -na úkor chudáků- nezaslouženého blahobytu a rozkoší všecho druhu do výmyslu světa... ale na druhé straně: způsobily to?

Nebo: vedla snaha hlav těch velkomožných rodin zajistit blaženost svých pěstěných manželek, milenek a dcerušek ve svých důsledcích ku popisované katastrofě? Byly matky, partnerky a taťkové oněch zlomocných zlounů jedním z důvodů páchání zla? Nebo dokonce jednou z příčin? (např.:"Tati, já bych chtěla....") Je tedy na místě je trestat prací opékaného potahu a stravou hmyzožravců? Nebo jsou v tom naprosto nevinně, protože taťka nemusel? Opravdu nemusel?? Nebo se nepřímo členové a členky rodin podíleli svými požadavky luxusu na zlu páchaném hlavami nejbohatších amerických rodin? Jsou vinni stejně, méně, nebo vůbec? Náleží jim tedy stejný, menší, nebo žádný trest? Jak se na tohle dívají mimozemšťani? A pozemšťani?


SW: Myslíte širokou rodinu jako u Cikánů, nebo rodinu jen dvoučlennou? Já myslel trestat ty, kdo skutečně hlasovali pro zničení Země, event. i s manželkami, pokud do toho měly co mluvit (jakože určitě měly, u některých etnik ženy rozhodují). No a ostatní? Ponechat na Zemi. Pozor, to není úplné osvobození, ale trest smrti jako pro miliony jiných, možná s odkladem podle množství zásob a výdrže filtrů. Nevinnější než ty miliony určitě nebudou. (15.02.2018 14:45)


SW: Dostal jsem mailem: Macron, francouzský prezident, nemá děti. Německá kancléřka Angela Merkelová nemá děti. Rakouský kancléř Sebastian Kern nemá děti. Britská premiérka Theresa May nemá děti. Italský premiér Paolo Gentiloni nemá děti. Holandský Mark Rutte, Švédský Stefan Löfven, Lucemburský Xavier Bettel, Skotská Nicola Sturgeonová - nikdo nemá děti. Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, nemá děti. Paradoxně je vidět, že příliš velký a nepřiměřený počet lidí, kteří rozhodují o budoucnosti Evropy, nemá na budoucnosti žádný přímý osobní zájem - je to náhoda??? (15.02.2018 16:14)


3. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 Přidat přílepek!?

12.02.2018 v 20:50 id: 1292452

Manuscript už končí... Co bude dál?


Johanides: Nějaký svět za zrcadlem/obrazovkou? (12.02.2018 21:22)


jiho: Katastrof už bylo dost, přimlouvám se za dopsání Ligaida... (13.02.2018 17:35)


jaxx: Jako jiho: přimlouvám se za dopsání Ligaida... (14.02.2018 11:32)


4. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

 Přidat přílepek!?

09.02.2018 v 20:34 id: 1292447

Hlásím dotaz: Co udělá přehrada gledoint s radioaktivním prachem, bude-li zvednuta účinná výška až do deseti kilometrů či výš? I ten prach má nějakou hmotnost...


SW: Stratosféra sahá mnohem výš, tam prach přeletí. Jinak platí, že prach (jako většina hmotných objektů) se díky zónám snížené gravitace přehradě vyhýbá, stejně jako ptáci a zvířata. Teprve předmět s dostatečnou pohybovou energií proletí (ke své škodě) až do jádra... Problémem bude právě ta stratosféra. Z ní prach vypadává dolů (kobalt je poměrně těžký, hustota 8,9 - železo má 7,8) a při průchodu mraky v nižší výškové úrovni může vytvářet kondenzační jádra a tak spouštět déšť. (10.02.2018 09:59)


5. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 Přidat přílepek!?

09.02.2018 v 07:34 id: 1292446

přes google obrázek "naked decontaminaton factory workers" ... kdoví, kde to nafotili. Ale asi by se to do románu hodilo.

No, co, Adamiti a Češi, to docela pasuje dohromady....


SW: Asi mám jiný Google... ale nic mi to nenašlo. Tedy kromě zajímavých fotek Černobylského sarkofágu (už je mám schované... ) (09.02.2018 08:39)


jaxx: https://www.google.cz/search?q=naked+decontaminaton+factory+workers&safe=off&client=ubuntu&hs=bBm&channel=fs&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiV9aXltZjZAhUBXCwKHTDmB5wQ_AUICigB&biw=1280&bih=822 (09.02.2018 09:33)


SW: Jo, tak tohle je síla! Ale do románu se to nehodí. Myslím, že by to proběhlo decentněji. Sprchy ve škole, hned vedle připravené čisté oblečení... nikdo by nemusel poletovat nahatý po ulicích... (09.02.2018 11:12)


VlastimilČech: Nu škoda.... nevypadají ty obrázky tak úplně špatně a lidičkové nevypadají nijak zoufale...

No ale když ty sprchy, respektive vodovody a elektrárny, přes úbytek personálu ve vpdárně či elektrárně (lidé jsou odsunováni) pořád ještě fungují, když to není k dostupným sprchám daleko, když mají ve vodovodu dost nezávadné vody, když je sprch dost, když je dost čistého oblečení, ručníků na utření a hlavně KDYŽ JE DOST A DOST ČASU, tak proč ne....

Představil jsem si hromadné sprchování u nás v obci... v našich školních sprchách (celkem 45 žáků)... kdyby ještě šla elektrika (darlingy). Je nás 660. kdybyste chtěl dezaktivovat jen třetinu... jak dlouho by to trvalo? Z místa shromaždiště ku sprše- třeba domů, a zpět....

Vysvléct, osprchovat, zkontrolovat a znova obléct 300 vojáků v rozvinutém desaktivačním středisku není až tak časové náročné.... Ale obyvatelstvo? V nějaké továrně se špinavým provozem by to možná taky šlo, sprch je tam dost...ale na čistých pracovištích se denodenní sprchování osazenstva nepředpokládá...sprch je málo... Spisovatelem jste Vy! Nemínil jsem to ve zlém, myslel jsem to jako variantu ! Jestli jste se urazil, tož se omlouvám... (09.02.2018 15:22)


SW: No, já jsem spíš předpokládal, že půjde vždy jen o pár jedinců, výjimek. Tam, kde by to zamořilo celou obec, by ani nešlo přistát. Radioaktivní déšť zkrátka Strážce zažene a ti pod ním mají smůlu.

Mezi námi, v reálu by to, bohužel, dopadlo hůř. (09.02.2018 18:52)


SW: Napadlo mě, že by se to spíš hodilo do Ruska. Co vy na to? (11.02.2018 18:51)Komentáře

Začátek