Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah Dále

Konference

Ukázalo se, že sčítání obyvatel nebude nutné. Zeirurbové, kteří přebírali lidi od Strážců, je vedle umisťování do nouzových přístřešků rovnou počítali a třídili podle národností. Napadlo to maďarského Strážce Fököte od Kecskemétu, měli jsme tedy hned od začátku přehled.

Mezi zachráněnými bylo podle očekávání nejvíc Rusů, asi jedenáct milionů. Bylo to pochopitelné. Rozsáhlost území Ruska vylučovala rychlé zamoření radioaktivitou a jedině vláda Ruska se Strážci spolupracovala. Nejvíc Rusů přišlo z největších měst, Petrohradu, Volgogradu a Moskvy. Do Figrozgu se dostalo málo lidí z vesnic, což bylo tím, že se Strážci soustředili na snadnější odvážení lidí po tisícovkách a malými osadami se nezdržovali.

Druhou nejpočetnější národností byli kupodivu Češi. Bylo nás na Figrozgu něco přes půl milionu, měli jsme ale jiné složení obyvatel. Nejvíce zachráněných bylo ze vsí a z malých městeček, lidí z velkých měst bylo méně. Lidé tam totiž slepě uvěřili České televizi, která je chlácholila, že o nic nejde a že »zpívající ptáci« jsou jen nemístný vtip jakýchsi hackerů. Na shromaždiště přišlo jen pár jedinců, kteří České televizi už dávno nevěřili, a Strážci doplňovali kapacitu glychilti lidmi z okolních vesnic.

Třetí národností co do počtu byli Poláci, bylo jich skoro půl milionu. Největší zkázu jim přineslo moře, odkud severní vítr přivál radioaktivitu, která tak obletěla neviditelnou, ale poměrně účinnou hradbu gledointů. Města jako Štětín, Gdyně, Poznaň a Varšava byly zamořené dříve než Vroclav, ačkoliv Vroclav leží blíž u Německa, kde Američané odpálili jednu ze svých zbraní Posledního soudu.

Čtvrtou národností byli na Figrozgu Maďaři v počtu kolem sto dvaceti tisíc. Zamořila je zbraň Posledního soudu odpálená u Americké vojenské základny Bond Steel v Kosovu. Radiace z ní prošla i do Srbska a Strážci zachránili jen padesát tisíc Srbů.

V Evropě bylo mezi zachráněnými i pár set Ukrajinců, kteří měli štěstí, že se nacházeli v Čechách. Ze samotné Ukrajiny nebyl ve Figrozgu nikdo. Ukrajinci se dobrovolně přidali k Rusům, jako samostatná národnost by neměli šanci. Jednak to byli většinou muži a i kdyby měli přiměřeně žen, podlehli by brzy degeneraci.

Zajímavé bylo, že se vůbec nikdo nepřihlásil k národnosti Cikánské, ačkoliv nabeton vím, že jsem několik rodin odvážel. Všichni se ale hlásili jako Češi. Mohlo to být maskování? Řekl jsem si, že je to tak lepší. Pravděpodobně jsme zachránili jen »civilizované Cikány«, kteří nechtějí mít nic společného se svými hlasitějšími, ale zahálčivými soukmenovci. Aspoň nebude nikdo dělat potíže s otázkou menšin. Tím lépe!

Nejhůř ale dopadli Indové a Číňané. Z miliardových národů zůstaly třicetitisícové zbytky. U Číňanů to zavinilo vyřazení bran, kdy Strážci museli využívat brány na jihu Sibiře, jenže pak příliš mnoho času promarnili cestováním. I když glychilti překonává až třikrát rychlost zvuku, zdržovalo to více než se dalo čekat.

V Indii měli od začátku problém, že zanedbali dezaktivaci. Zamoření lidé jim brzy uzavřeli brány a až pak se Strážci z Indie obrátili na Rusy s prosbou o radu. Radou byl osvědčený »ručnoj dozimětěr«, jenže to už měli provozuschopnou jen poslední bránu na jihu Indie a tou se velké množství lidí odvézt nedalo. Navíc se neshodli, odkud mají brát lidi přednostně a kde to ještě počká. Každý ze Strážců upřednostňoval okolí svého »doupěte«, jenže pak strávil mnoho drahocenného času nejen dlouhým cestováním k poslední bráně, ale i umýváním lidí od radioaktivního prachu a nemilosrdným vyřazováním těch, které dezaktivovat neuspěli.

Výsledek byl opravdu tristní. Z miliardových národů zbyly žalostné houfečky. Číňanům nepomohli ani jejich krajané z Čech, Polska a Ruska, jednalo se jen o stovky lidí. Nevytrhlo je, že se k nim dobrovolně přidali Vietnamci z Čech, kteří zůstali sami bez mateřského národa a kdyby přesto trvali na své jedinečnosti, brzy by degenerovali. Chvályhodné bylo, že Vietnamci zavrhli tradiční rivalitu k Číňanům, které se snad zbavili již v Čechách.

A to bylo - všechno.

Z obou Amerik, Severní i Jižní, se do Figrozgu nedostala ani noha, stejně tak jako z celé Afriky a Austrálie.

Machjové po své první inspekci prohlásili, že je na Zemi příliš mnoho lidí a velká část je nositelem nenávisti. Pokusili se tedy bez použití násilí snížit počet lidí tak, aby nenávistní ubývali rychleji. Zablokování porodnosti bylo úspěšné, bohužel pomalé.

Američané to ale vzali důkladněji. Na násilí jsou zvyklí od vzniku Spojených států a lidstvo by raději vyhubili, než aby se dobrovolně vzdali vlády nad ním. Bez mimozemské pomoci by se jim to zcela určitě podařilo.

Pět tisíc let těžkého žaláře je tak akorát.


Do obytného komplexu poblíž portálu »Murom«, kde bylo v současnosti nejvíc lidí, svolali Machjové společnou konferenci. Měli se jí účastnit kromě Strážců i zástupci zachráněných lidí. Na každého Strážce požadovali jednoho člověka z oblasti, kde měl Strážce »doupě«, aby tak mohli dát slovo i zachráněným.

Ukázalo se, že se tento jednoduchý požadavek dá splnit jen v Evropě, ale ne v Indii a v Číně. Tam se Američanům »podařilo« překvapit Strážce natolik, že se většina bran zavřela již v prvních minutách a obyvatelé byli hned od počátku vystaveni černému radioaktivnímu dešti. V těch místech se zachránili pouze Strážci. Jen oni mohli projít úzkým průchodem do Figrozgu, ale ani oni už nemohli otevřít skálu na Zemi. Obyvatele v širokém okruhu kolem zasáhla radioaktivita, to už se nedalo napravit.

Machjové proto dovolili Strážcům vybrat si zástupce lidí ze zachráněných, i když byli z jiné oblasti. To už se splnit dalo.

Konference se měla odehrávat v prostorách podobných sálu kina nebo divadla, upravených podle zvyklostí lidí ze Země. Bylo to jasně znát i na výzdobě pódia, kde byl pořád ještě nápis:

Da zdrávstvujet náša Léninskaja pártija!27

Bylo znát, že výzdoba tady ve Figrozgu pochází z dřívější doby a Zeirurbové ji neudržují aktuální. Druhou možností bylo, že všichni papaláši v Rusku ještě nepřevlékli kabáty a někteří se drží dlouholetých tradic. Kdoví, jestli neuctívali ještě Stalina!

Kupodivu nám to nevadilo. Nebyli jsme tu, abychom řešili zastaralou výzdobu, ale abychom se radili o budoucnosti. Nejprve jsme si museli ujasnit, na čem jsme a z čeho můžeme vycházet.

Na pódium se vešlo jen pár lidí. Dali jsme proto přednost Strážcům z Ruska, měli tu největší zastoupení. Machjové poslali jen jediného zástupce, ale kdo si uvědomil existenci telepatie, měl nejasné tušení, že tuhle konferenci sleduje víc Machjů, než kolik by se jich sem vešlo. My Strážci sice také máme telepatii, ale každý z nás měl navíc k sobě jednoho člověka bez telepatie, který měl také právo vyjadřovat se k situaci. Bylo to optimální, neboť jsme se právě vešli do sálu.

Konferenci zahájil jediný zástupce Machjů.

„Vítejte na Figrozgu!“ oslovil nás. „Nepřišli jste sem ze své vůle, ale z nouze. Čekali jsme to, ale ne tak brzy. Nuceně jste se tedy přemístili do nehotového světa, ale když už jste tady, musíte se spokojit s tím, co máte.“

„Máme jen holé zadky!“ vykřikl někdo v sále. Byl to snad Čech? Nebylo to jisté, tady každý rozuměl každému, byla to taková místní zvláštnost. Mohl to být Maďar, mohl křičet maďarsky, ale Češi ho slyšeli česky, Rusové rusky, Poláci polsky, Číňané čínsky a Indové anglicky, pokud by ho neslyšeli nějakým jejich místním jazykem.

„Bylo by dobře, kdybyste na Zemi spolu se svým majetkem nechali i nenávist, kterou je Země pověstná,“ dodal hned Machja. „Nevidíte, kam vás vaše nenávist přivedla?“

V sále se rozhostilo ticho.

„Trochu bych to opravil,“ přihlásil se Dobryňa, sedící na podiu vedle housenkovitého Machja.

„Opravil?“ podíval se na něho s údivem svýma hmyzíma očima zástupce Machjů. „Myslíte si, že je tomu jinak?“

„Považujete nás všechny za svoloč?“ pokračoval Dobryňa. „Nebyli přece všichni lidé na Zemi nenávistivci! Právě ti tam ve velké většině zůstali, bohužel i s mnoha dalšími, kteří tu nectnost neměli. Snažili jsme se přemístit sem na Figrozg jen ty, kdo za tu katastrofu nemohou a nemyslím si, že by tu nějací byli.“

„Jsou,“ odvětil Machja. „Ale přitáhli jsme je sem, aby vám sloužili jako odstrašující případy. Nebudou si užívat života, ale trpět za své viny!“

„Jestli jde o ty ve »Skleněné zoologické zahradě«, už jsme s tím souhlasili,“ přikývl Dobryňa. „Ale - éto váše dělo! Nás teď více zajímá, co tu budeme všichni dělat. Máte pravdu, nepřišli jsme sem ze své vůle, ale z nouze. Jenže jsme v nehotovém světě, většina lidí tady zachránila jen holý život a nevíme, co dál. Zatím jste se o nás postarali v rámci daných možností skvěle. Ale lidem nejde jen o holý život! To už přestáli. Lidé chtějí něco užitečného dělat! Ti, kdo nikdy nic užitečného nedělali, zůstali na Zemi, ale my jsme sem přivedli lidi zvyklé být druhým prospěšní!“

„To by bylo jen dobře,“ souhlasil Machja. „Budete zde mít dost příležitostí být užiteční. Můžete hned začít. Víme, že se vám naše nouzové ubytovny nelíbí. Asi máte pravdu, jste v nich příliš jeden na druhém natěsnalí, překážíte si navzájem... ale na druhé straně nám umožňují efektivně vás zásobovat. A musíte v nich ještě nějakou dobu vydržet. Přinejmenším vás chceme geneticky upravit. Strážců Manuscriptů se to netýká, ti už upravení jsou, ale ostatní lidé mají geneticky příliš krátký život, než aby mohli něco významnějšího stihnout. Figrozgu zatím přeplnění lidmi nehrozí, můžeme si tedy dovolit dopřát delší život všem.“

„To by asi bylo hodně žádoucí,“ přikývl Dobryňa.

„Čekáme však, že od Zeirurbů převezmete úkol dotvoření tohoto světa,“ pokračoval Machja. „Nebude to asi otázka jednoho roku, nejspíš ani staletí, ale když ten úkol převezmete, umožníte Zeirurbům návrat domů. Nezapomeňte jim poděkovat za to, co už tady dokázali! Máte tu snesitelné ovzduší, je připravená půda pro rostliny a vysadili vám tu i nějaké živočichy. Některé sem dovezli ze Země, jiné z jiných světů. Vaše znáte, s ostatními se seznamte co nejdříve. Zeirurbové vám přichystali i rostliny, o nich platí totéž. Můžete začít Figrozg osídlovat. Založte pole pro pěstování rostlin, začněte chovat hospodářská zvířata, postavte si tu domky, abyste nemuseli žít jen v hromadných ubytovnách.“

„Nebudeme tu mít Manuscripty a jejich schopnost vytvářet hmotu přímo?“ zeptal se Dobryňa.

„Budou je mít jen Strážci,“ řekl Machja. „Uvědomte si, jak je stvoření hmoty energeticky náročné! Manuscriptů nemůže být v jednom světě příliš mnoho. Jeden vesmírný národ to přehnal a spolehl se jen na ně, jenže svět jim pak začal zářit pod nohama a sami je museli včas omezit. Od těch dob se Manuscripty starají, aby jejich počet nepřevýšil dané meze.“

„Škoda!“ povzdychl si Dobryňa.

„Všichni zato můžete používat k dopravě glychilti, nejsou tak energeticky náročné jako tvoření hmoty. Nahradí to, čemu jste říkali »fosilní paliva«, ta na Figrozgu nejsou a nebudou. Beztak jste se kvůli nim pořád zabíjeli!“

„Jak kdo!“ řekl Dobryňa. „Nejvíc se o ně drali ti, koho jsme zanechali na Zemi.“

„I vytváření hmoty užívejte rozumně!“ radil nám Machja. „Nemá smysl nechat je vytvářet to, co si dokážete vyrobit sami i bez nich. Nic vám nebude bránit, aby vám Manuscripty pomohly stavět domy, jak jste si to už na Zemi zkusili. Občas vám dopřejí i špetku luxusu, víme, že si rád pochutnáš na pečeném mamutím chobotu, který je už dávno jinou cestou nedostupný. Ale nakrmit miliony lidí, na to Manuscripty nestačí. Pro začátek vám potřebné potraviny dovezeme z jiných světů, ale snažte se být co nejdříve soběstační pěstováním rostlin a chovem hospodářských zvířat! Ale nejvíc se snažte nepřipustit na Figrozgu nenávist!“

„Budeme se snažit!“ slíbil za všechny Dobryňa.

Machja měl hodně pravdy. Budeme začínat od počátků, ale nesmíme připustit nenávist, ta nám už zničila dva světy, když sem započítám i úmyslně zamořenou Ókišež.

To už se nesmí opakovat!


  

Konec

------------------------ Poznámky:

  27 Ať žije naše Leninská strana!

Zpět Obsah Dále

© 2017 Václav Semerád, Nová Ves

Slovník


Dirac = pozemský matematik

Pewran = svět obývaný převážně šestinohými hawypidy, včetně myslících druhů Zeirurbů a Degnauritů

Suvrudó = záložní svět, mezitím využitý jinak

Vabluvín = nejfalešnější myslící tvorové ze všech, se kterými se Zvozygurové kdy setkali (malí červení podrazáci)

Alkonost = mýtický pták radosti Slovanů s lidskou hlavou, zpívající veselé písně, rozjasňující každou chmuru

atrofie = regresivní změna postihující normálně vyvinutý orgán nebo tkáň (Wikipedie)

bofrabno = přeložit, tlumočit

broskvovina = eufemismus, dešifrovatelný anglickým výrazem pro broskev (=peachovina, čti píčovina)

Brusel (jako prdel) = sídlo vládců Evropské unie

cavasšéch = šestinohá šelma z Pewranu, velikosti zhruba vlčáka, jenže delší

celibát = katolický zákaz manželství pro kněze (lat.)

chaige = mrchožrout světa Ókišež, šelma velikosti kočky, později adaptovaná i ve Figrozgu

Degnaurité = myslící tvorové se čtyřma nohama a dvěma rukama (podobní kentaurům)

delta-funkce = nekonečně malá singularita nekonečně velké hodnoty (integrálem je Heavisidova funkce jednotkového skoku)

ehslegij = otevři mi

Figrozg = záložní svět, určený pro lidi Země (třetí v pořadí, dosud nedodělaný)

Gamajun = mýtický pták Slovanů s lidskou hlavou, věštící budoucnost

gesívpo = řeč a písmo Zvozygurů

gledoint = neprostupná gravitační hranice s charakterem delta-funkce

glychilti = mimozemský dopravní prostředek (bublina hmatatelného silového pole)

hawypidé = obecně tvorové se šesti končetinami. Degnaurité mají 4 nohy a 2 ruce, Zeirurbové 4 ruce a 2 nohy

Hokýje = svět, jehož obyvatelé by měli bez Zvozygurů smůlu (i tak jich 2/3 zahynulo)

huronky = létající botky samochodky

kdybismus = jalové naříkání po nějakém fiasku bez sebemenšího významu

khaki = vojenský odstín zelené barvy. Onemocnění mozku touto barvou je zpravidla nevyléčitelné

klaka = roztleskávači, napovídající zpohodlněným divákům, kdy mají tleskat

kýrsek = mimoprostorový informační tunel (v podobě větší nebo menší skleněné koule)

lapez = cit pro spravedlnost

lavalsní = vratný, napravitelný

lavititja = telepatická identifikace, umožňující dálkové spojení

Machjové = hmyzoidní pomocníci Zvozygurů

malacho = vesmírné brány

Mysuby = nejbližší svět civilizace Zvozygurů

natalita = porodnost; demografický ukazatel počtu narozených dětí na 1000 obyvatel

no-go zóna = oblast (ghetto), kam se cizinec nesmí odvážit kvůli hrozícímu nebezpečí od místních, obvykle nenávistných obyvatel

nýmand = bezvýznamný člověk, nicka bez vlivu

Ókišež = nejbližší neobydlený svět dosažitelný vesmírnými branami »malacho«

omerta = mafiánský princip mlčení o zločinech, původem ze Sicílie

oxymóron = protimluv, něco, co nemůže nastat (lat.)

piokja = soudci v mimozemském pojetí

pomšér = pták mrchožrout ze světa Ókišež

poreot = v Čechách (a vlastně na Zemi) poněkud cizokrajné ovoce

purtégda = hudební nástroj Zeirurbů, na který lidé Země se dvěma rukama hrát nemohou

Sirény = mýtické poloptačí bytosti starého Řecka, lákající lidi do záhuby (viz starořecká epopej »Odysseia«)

Sirin = mýtický pták žalu Slovanů s lidskou hlavou, zpívající neuvěřitelně smutné písně, které rozpláčí i kámen

suhrej = zavři (dveře)

tisori = miniaturní promítačka holografických 3D-obrazů

triši = síly vzniku a zániku (kreace a anihilace) elementárních částic

valzóch = proces přeměny prostředí planety do podoby vhodné k životu (obdoba terraformování)

Vinnetou = legendární mírumilovný a až trestuhodně důvěřivý náčelník amerických Apačů

všimné = poplatek »za všimnutí« - úplatek vyžadovaný upláceným

Žar-ptica = pták Ohnivák ze slovanských bájí, nositel světla

Zeirurbové = myslící čtyřrucí dvounožci ze světa Pewran

žopa = prdel (rusky)

Zvozygurové = civilizace, která postavila »malachy« mezi Zemí, Ókišežem, Mysuby a dalšími světy

Anotace


Je správné předat zděděnou starožitnost do muzea, kde na ni bude bez užitku padat prach a nikdo si jí tam ani nevšimne, jak je rok dlouhý? Nebude přece jen lépe podrobit ji soukromému výzkumu? Bude to docela jistě zajímavější!

Pokud se ovšem neobáváte překvapujících výsledků...

Zejména když víte, že ta starožitnost ovládá síly, jaké si člověk jen těžko představí... a při tom můžete zažít setkání, jaká se jen tak někomu nepodaří. Setkání s historickými osobami, považovanými za legendy, ale i s osobami, které mají do lidské podstaty hodně, ale opravdu hodně daleko...

Poznámky pod čarou


1 Květa Fialová ve filmu »Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky«

2 Odkud je asi měl Diogénes?

3 Jistě, tam je lepší cesta než v našem světě!

4 Taky mám automobil, jen takový... vlčí. Ale s tím se nedá jet do Čech, byrokraté jsou tu stejní jako u nás v Rusku...

5 Kdyby tohle četl autor té písně a poznal by ji a byl by swině, mohl by se taky o těch šest slov soudit...

6 Madeleine Albrightová, Američanka narozená v Čechách, nemravně zbohatlá na »humanitární válce« v Jugoslávii

7 Bývalý premiér Izraele Levi Eškol

8 Král Lávra, báseň Karla Havlíčka Borovského

9 Ve velení gulagů nebyl jediný etnický Rus! Všichni hlavní velitelé byli Židé!

10 Dobře, vím, pro tyhle lidi je škoda pravdy. Už jdu!

11 Jak snadno se dají porušit nemravná autorská práva, že?

12 Jak snadno se dají porušit nemravná autorská práva, že?

13 No jo, já vím. Nepřípustná reklama... Jděte s tím už k šípku!

14 Tohle je z lidové písně, u té nemá OSA na výpalné nárok.

15 Osvědčená sovětská metoda z roku 1968. Když sovětští vojáci nemohli najít vypínač vysílače, zařízení prostě rozstříleli.

16 Původně to mělo být kotě, ale šestinohé stromové kočky jsou příliš zaběhlé v jiné scifi. Ještě že si tam nezabrali všechny kentauridy (hawypidy) (viz mé scifi »Kentaurie« z roku 1966)

17 Nenávistná a pokrytecká Hate Free Kultura

18 Co to má znamenat?

19 Bůh je s námi! (Donebevolající rouhání!)

20 To není vtip, to se stalo! Ústavní soud zrušil 10.11.2009 ústavní zákon přijatý Parlamentem! Ústavní soud si tím přisoudil pravomoc zrušit demokracii!

21 Co je to? To není možné!

22 Pomoc!

23 Ty česká svině!

24 Například ve filmu „Tři veteráni“...

25 Kde je dobře, tam je moje vlast...

26 V Očakovu na Ukrajinském pobřeží Černého moře (nedaleko od Krymu) si Američané potichu staví námořní základnu. Západní média mlčí, naše se neodváží ani kviknout (2017)

27 Ať žije naše Leninská strana!

Další knihy ve skupině Artefakty v Čechách:


Krešo (pevnost nad Moskvou)

Fext (stín z temnot)

Schizofrenik

Woodoo

Léčitelka

Záhrobí

Liangé

Skrček

07.03.2019 11:23


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od Q-190319184: 19/3 v 19:23 na téma: §Romány : S nostalgií jsem opět zavítal na vaše stránky, abych si znovu pročetl knihy z AUTOBUSU. Je již dávno co jsem zde trávil spoustu času a hltal jednu knihu za druhou. Bude mi trvat, než se opět prokoušu tou spoustou skvělých knih, ale času zde stráveného jsem nikdy nelitoval. Oči unavené od čtení, ale potom v hlavě po náročném dni či týdnu klid. Perfektní relax. Děkuji Rum-cajs

Domů
Statistiky

"Manuscript (Alchymistův odkaz)" (komentáře)

Téma=§Manu Hlasovalo 9, celkem 44 hvězd, průměr=4.89.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

 

 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: dvastadvádvacet = (nejsi robot?)    (62 příspěvků).  

 (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: §Admin

 Přidat přílepek!?

24.03.2019  id: 1298218

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 333 e-mailu 24.03.2019 00:00 :

Kapitola 07 dodána k "Imperium 3". 23.03.2019 1059

Změna v "Imperium 3" 23.03.2019 1059

Změna v "Gurroa a válka Agríšů" 23.03.2019 2307

Změna v "Skrček" 23.03.2019 2309

Dokončen "Gurroa a válka Agríšů" 23.03.2019 2312   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: Q-1809142140

 

 

 Přidat přílepek!?

19.12.2018 v 22:07 id: 1296066

V knížce Manuscript v kapitole - Ať sousedovi chcípne prase! - Tím samozřejmě padlo i další vydírání ze strany Brusele - snad Genitiv:Bez koho? Bez čeho? Bruselu


vgj: Brusel se v těchto končinách skloňuje dle vzoru Prdel... (19.12.2018 22:10)


4. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 Přidat přílepek!?

15.02.2018 v 11:24 id: 1292462

..."přinesli na Figrozg i padesát nejbohatších amerických rodin..."

Znamená to včetně manželek, dětí, babčí a dědečků, kterým se už možná všechno plete? Nu dozajista si i ty manželky a dcerky typu třeba té Paris z plna hrdla užívaly -na úkor chudáků- nezaslouženého blahobytu a rozkoší všecho druhu do výmyslu světa... ale na druhé straně: způsobily to?

Nebo: vedla snaha hlav těch velkomožných rodin zajistit blaženost svých pěstěných manželek, milenek a dcerušek ve svých důsledcích ku popisované katastrofě? Byly matky, partnerky a taťkové oněch zlomocných zlounů jedním z důvodů páchání zla? Nebo dokonce jednou z příčin? (např.:"Tati, já bych chtěla....") Je tedy na místě je trestat prací opékaného potahu a stravou hmyzožravců? Nebo jsou v tom naprosto nevinně, protože taťka nemusel? Opravdu nemusel?? Nebo se nepřímo členové a členky rodin podíleli svými požadavky luxusu na zlu páchaném hlavami nejbohatších amerických rodin? Jsou vinni stejně, méně, nebo vůbec? Náleží jim tedy stejný, menší, nebo žádný trest? Jak se na tohle dívají mimozemšťani? A pozemšťani?


SW: Myslíte širokou rodinu jako u Cikánů, nebo rodinu jen dvoučlennou? Já myslel trestat ty, kdo skutečně hlasovali pro zničení Země, event. i s manželkami, pokud do toho měly co mluvit (jakože určitě měly, u některých etnik ženy rozhodují). No a ostatní? Ponechat na Zemi. Pozor, to není úplné osvobození, ale trest smrti jako pro miliony jiných, možná s odkladem podle množství zásob a výdrže filtrů. Nevinnější než ty miliony určitě nebudou. (15.02.2018 14:45)


SW: Dostal jsem mailem: Macron, francouzský prezident, nemá děti. Německá kancléřka Angela Merkelová nemá děti. Rakouský kancléř Sebastian Kern nemá děti. Britská premiérka Theresa May nemá děti. Italský premiér Paolo Gentiloni nemá děti. Holandský Mark Rutte, Švédský Stefan Löfven, Lucemburský Xavier Bettel, Skotská Nicola Sturgeonová - nikdo nemá děti. Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, nemá děti. Paradoxně je vidět, že příliš velký a nepřiměřený počet lidí, kteří rozhodují o budoucnosti Evropy, nemá na budoucnosti žádný přímý osobní zájem - je to náhoda??? (15.02.2018 16:14)


5. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 Přidat přílepek!?

12.02.2018 v 20:50 id: 1292452

Manuscript už končí... Co bude dál?


Johanides: Nějaký svět za zrcadlem/obrazovkou? (12.02.2018 21:22)


jiho: Katastrof už bylo dost, přimlouvám se za dopsání Ligaida... (13.02.2018 17:35)


jaxx: Jako jiho: přimlouvám se za dopsání Ligaida... (14.02.2018 11:32)


Annna: Dopsání "Hlavního konstruktéra" by byla pecka. Nebo další GS, popř. Paralelní světy. Všechno mi to připadá otevřené, řekla bych... (20.02.2018 20:18)


6. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

 Přidat přílepek!?

09.02.2018 v 20:34 id: 1292447

Hlásím dotaz: Co udělá přehrada gledoint s radioaktivním prachem, bude-li zvednuta účinná výška až do deseti kilometrů či výš? I ten prach má nějakou hmotnost...


SW: Stratosféra sahá mnohem výš, tam prach přeletí. Jinak platí, že prach (jako většina hmotných objektů) se díky zónám snížené gravitace přehradě vyhýbá, stejně jako ptáci a zvířata. Teprve předmět s dostatečnou pohybovou energií proletí (ke své škodě) až do jádra... Problémem bude právě ta stratosféra. Z ní prach vypadává dolů (kobalt je poměrně těžký, hustota 8,9 - železo má 7,8) a při průchodu mraky v nižší výškové úrovni může vytvářet kondenzační jádra a tak spouštět déšť. (10.02.2018 09:59)


7. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 Přidat přílepek!?

09.02.2018 v 07:34 id: 1292446

přes google obrázek "naked decontaminaton factory workers" ... kdoví, kde to nafotili. Ale asi by se to do románu hodilo.

No, co, Adamiti a Češi, to docela pasuje dohromady....


SW: Asi mám jiný Google... ale nic mi to nenašlo. Tedy kromě zajímavých fotek Černobylského sarkofágu (už je mám schované... ) (09.02.2018 08:39)


jaxx: https://www.google.cz/search?q=naked+decontaminaton+factory+workers&safe=off&client=ubuntu&hs=bBm&channel=fs&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiV9aXltZjZAhUBXCwKHTDmB5wQ_AUICigB&biw=1280&bih=822 (09.02.2018 09:33)


SW: Jo, tak tohle je síla! Ale do románu se to nehodí. Myslím, že by to proběhlo decentněji. Sprchy ve škole, hned vedle připravené čisté oblečení... nikdo by nemusel poletovat nahatý po ulicích... (09.02.2018 11:12)


VlastimilČech: Nu škoda.... nevypadají ty obrázky tak úplně špatně a lidičkové nevypadají nijak zoufale...

No ale když ty sprchy, respektive vodovody a elektrárny, přes úbytek personálu ve vpdárně či elektrárně (lidé jsou odsunováni) pořád ještě fungují, když to není k dostupným sprchám daleko, když mají ve vodovodu dost nezávadné vody, když je sprch dost, když je dost čistého oblečení, ručníků na utření a hlavně KDYŽ JE DOST A DOST ČASU, tak proč ne....

Představil jsem si hromadné sprchování u nás v obci... v našich školních sprchách (celkem 45 žáků)... kdyby ještě šla elektrika (darlingy). Je nás 660. kdybyste chtěl dezaktivovat jen třetinu... jak dlouho by to trvalo? Z místa shromaždiště ku sprše- třeba domů, a zpět....

Vysvléct, osprchovat, zkontrolovat a znova obléct 300 vojáků v rozvinutém desaktivačním středisku není až tak časové náročné.... Ale obyvatelstvo? V nějaké továrně se špinavým provozem by to možná taky šlo, sprch je tam dost...ale na čistých pracovištích se denodenní sprchování osazenstva nepředpokládá...sprch je málo... Spisovatelem jste Vy! Nemínil jsem to ve zlém, myslel jsem to jako variantu ! Jestli jste se urazil, tož se omlouvám... (09.02.2018 15:22)


SW: No, já jsem spíš předpokládal, že půjde vždy jen o pár jedinců, výjimek. Tam, kde by to zamořilo celou obec, by ani nešlo přistát. Radioaktivní déšť zkrátka Strážce zažene a ti pod ním mají smůlu.

Mezi námi, v reálu by to, bohužel, dopadlo hůř. (09.02.2018 18:52)


SW: Napadlo mě, že by se to spíš hodilo do Ruska. Co vy na to? (11.02.2018 18:51)


8. Jméno: JaFi

 

 

 Přidat přílepek!?

08.02.2018 v 18:55 id: 1292444

Neměl by se místo termínu "dezaktivace" použít spíš termín "dekontaminace"?


SW: Držím se terminologie z vojny (byl jsem u chemiků). Včetně toho, jak jsme učili nováčky. (08.02.2018 20:28)


9. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

 Přidat přílepek!?

07.02.2018 v 20:00 id: 1292440

Zadělal jste chudákovi Vaškovi na pěkné bolení hlavy, to až si uvědomí, že za celosvětovou katastrofu může zčásti on. Když si vzpomene na svá slova v rozmluvě s americkým velvyslancem v kapitole Na hrad:

„Ale my ještě máme zbraně Posledního soudu!“ vytasil se Američan s trumfem. „Při odpálení zamoří svět radioaktivitou a nepřežije to nikdo! Nemusíme je ani dopravovat na nepřítele! Stačí odpálit je u nás a výsledek bude v každém případě stejný!“

„Odpalte je!“ ... opáčil jsem. „Mimozemšťané umí omezit radioaktivitu na vaše území

Asi tak...


SW: A víte, co je na těchto "zbraních posledního soudu" nejhorší? Že to není scifi, ale reál! Scifi je pomoc mimozemšťanů, která v reálu nebude... (07.02.2018 23:16)


jaxx: Jo, to je ten největší prů*er... (07.02.2018 23:19)


10. Jméno: Annna

 

 

 Přidat přílepek!?

04.02.2018 v 22:42 id: 1292432

Obávám se, že v knize užíváte dvou stylů uvozovek, dobře patrné např. na str. 177: »Ale kdyby tě někdo zase ... vs. „Kdo je vaším obhájcem?“


SW: Nevím, zda se toho máte obávat, ale opravdu jde o úmysl. Klasické uvozovky ( „Kdo je vaším obhájcem?“ ) oddělují přímou řeč, tedy to, co se vyslovuje a přenáší zvukem. Druhé uvozovky ( »Jak myslíš…« pokrčil jsem rameny.) ohraničují řeč nevyslovenou, jen myšlenou (telepatii), případně různě zvýrazněná slova (např. To byl zase »dáreček«!). Nejvíc se to vyskytuje tam, kde je opravdu nutné tyto dva způsoby komunikace rozlišovat (uvozovky »« se vkládají mnohem hůř). Používám to už poměrně dlouho, tohle zdaleka není první román s tímto dělením. Obecně - hledat vadné nebo chybějící uvozovky je opravdu peklo a proto mám ke kontrole uvozovek program (některé uvozovky rovnou vyměňuje za správné). Mentzlovi v Měsíční tváři používají i další druhy uvozovek, ale ty můj program (pro kontrolu uvozovek) ignoruje. (05.02.2018 08:33)Komentáře

Začátek