Bez COOKIEs je omezený přístup!

Modrý život

Zpět Obsah

(výňatky z prvního vydání encyklopedie)

Protobaktérie měňavá Jarošova (Protobacillus Variabilis Jaroshidae)  

První představitel umělého života z Jarošovy tvorby. Má veliké množství kmenů, lišících se velikostí i jinými vlastnostmi. Rozmnožuje se dělením, v méně příznivých podmínkách vytváří spóry (tato vlastnost není u všech kmenů vyvinutá, nebo je různým způsobem vázaná). Bývá menší než bakterie přírodní, což je dáno jejím jednodušším vnitřním uspořádáním, prochází proto snadno i filtry, které běžné bakterie spolehlivě zadrží. Jednoduchost její DNA znamená rovněž vysokou odolnost (většina druhů běžně snáší var, některé až 120 stupňů Celsia).

Nálevník Jarošův (Infusoria Jaroshidae)  

Větší a složitější typ umělého života, později opuštěný. Některé větší druhy byly pozorovatelné pouhým okem (Infusoria 64 Giganteus – až 0,5 mm velká améba)

Kvasinky rozličné (Rhodotorula Variabilis Jaroshidae)  

Nižší jednobuněčné houby, na nichž Jaroš zkoušel některé genové vlastnosti, ale brzy je opustil. Později se k nim nakrátko vrátil – například druh Rhodotorula 81 J. měl vlastnost odmítání radioaktivních alfa-zářičů, takže byl použitelný jako první stupeň dezaktivačního řetězce pro biologické zpracování radioaktivních krmiv, neocenitelných zejména po atomovém bombardování Evropy.

Pračerv rosolovitý (ProtoAnnelis Jaroshidae)  

Jeden z prvních vícebuněčných organismů z Jarošovy dílny. Má rovněž množství kmenů, odlišující se velikostí a vlastnostmi (například ProtoAnnelis 24 J. má schopnost žít v silně stlačené vodě 200 stupňů teplé, ProtoAnnelis 36 Jaroshidae byl z pokusných důvodů, na rozdíl od většiny Jarošových organismů, pohlavně dimorfní). Jaroš se zde již značně odchýlil od přírodního vývoje vytvořením předchůdce AL-hemoglobinu pro přenos kyslíku.

Červ krmný dlouhý (Annelis Longissimus 124 J.)  

Jeden z ustálených typů. Průměrná velikost dospělého imaga 20 cm, průměr těla 4-5 cm. Hermafroditní typ, vždy po 3-4 dnech snáší cca 20-30 vajíček v jediném trsu. V teplém prostředí se larvy líhnou po 2 dnech, klesne-li teplota pod 5 stupňů Celsia, vývoj se zastaví. V době růstu (cca 5-6 dní) dvakrát svléká kůži. Rychlé rozmnožování i růst z něj činí ideální typ chovného zvířete. Nevyžaduje náročnou potravu, spokojí se s čímkoli stravitelným. Místo kusadel má struhadlovitý jazyk radulu, kterou obrušuje i značně tvrdý povrch, například tvrdý chléb nebo kosti). Může být konzumován přímo, lisován na výživnou pastu (chuti osmažené paštiky, kde ani lidským konzumentům jeho vzhled esteticky nevadí), nebo zkrmován dalšími zvířaty (typicky žábami).

Červ krmný protiradiační (Annelis Longissimus Restrictis 128 J.)  

Modifikovaný typ červa Annelis Longissimus 124 J. – vylučuje z těla radioaktivní částečky, takže sám radioaktivní není (postačí na 2-3 hodiny přemístit do neaktivního prostředí, aby se zbavil veškerého radioaktivního odpadu). Používán jako druhý stupeň řetězce pro dezaktivaci radioaktivního krmiva.

Paryba Jarošova (Protoichthys Jaroshidae)  

Představuje další vývojový mezistupeň – Jaroš tím přeskočil všechny vývojové řady mezi červy a parybami. První, bezobratlý kopinatý typ Protoichthys 1 J měl místo páteře hřbetní chrupavčitou strunu, další typy již poměrně propracovanou chrupavčitou kostru (Protoichthys 6 J). Kvůli potížm s tělními tekutinami použil Jaroš přírodní krev s FE-Hemoglobinem. Z 19 druhů Protoichthys nebyl žádný větší 2-3 cm, rychle se ale rozmnožovaly.

Praryba Jarošova (Archichthys Jaroshidae)  

Vývojový stupeň, který již neměl kostru tvořenou pouhou chrupavkou, ale kosti známé podoby. Druh Archichthys 28 J. měl již kosti přechodového typu mezi rybami a obojživelníky. Na tomto typu se Jaroš zastavil, vrátil se zpět k parybám a zaměřil se na náhradu FE-hemoglobinu dokonalejším AL-hemoglobinem. Praryba Archichthys 28 J. tak byla posledním Jarošovým druhem s červenou krví. Další typy nenavazovaly na ni, ale zpětně na paryby (s využitím užitečných podřetězců DNA, uložených během vývoje praryby do Jarošovy genetické knihovny funkcí).

Ryba pravá černá Jarošova (Ichthys Atra 1 Jaroshidae)  

Lakoploutvá ryba – nejvýznamnějším ze všech znaků je použití ultramarínového AL-hemoglobinu, dodávajícího typickou barvu krvi, podstatně lépe přenášející kyslík i oxid uhličitý. Modrá krev umožnila těmto rybám dýchat žábrami atmosférický vzduch (ne v příliš suchém prostředí, neboť žábry musí zůstat za všech okolností vlhké) a tak vystupovat na souš, čemuž pomáhala i kostra ploutví, podobných tulením. Velikost cca 20 cm, na rybu poměrně velká vejce (velikosti slepičích).

Rosnička Jarošova (Mantella Jaroshidae)  

Primitivní životaschopný obojživelník Jarošova vývoje. Představuje další skok ve vývoji – na rozdíl od přírodního vývoje je tento obojživelník obojdyšný a nemá žábry ani ve stadiu pulce. Obojdyšnost umožnil opět zdokonalený AL-hemoglobin. Jedná se o poslední typ, kde se vývoj jedince po vylíhnutí mění kvalitativním způsobem – pulec Mantella J. ještě nemá nohy, které dorůstají až po vylíhnutí z vejce. Jaroš tu využil výhody, kterou měl proti přírodní evoluci – možnost návratu při zjištění slepé uličky, kterou by jinak těžko překonával. Mantella Nebulosa proto opět vychází z lakoploutvé Ichthys Atra 12 J., ale již pozměněným směrem. Důležité funkce (krev, kostra nohou) jsou shodné jak u Mantella J., tak u následujícího typu, ale jinak se značně odlišuje.

Rosnička tmavá (Mantella Nebulosa)  

Vyspělejší typ rosniček. Neprochází stadiem pulce, z vejce se líhne hotové imago, pouze s poněkud delším ocasem, který po 2-3 dnech odpadne. Jarošovi posloužily pro vývoj dokonalejší nervové soustavy a zakódovaných (vrozených) instinktů. Zvláštní jsou oči s oční čočkou z vnější strany plochou – dovolují stejné vidění pod vodou ina suchu – umístěné v otočných pouzdrech, což zůstává standardní také u následujících vývojových stupňů, i když se oko bude ještě vyvíjet. Velikost dospělého jedince cca 30 cm, hmotnost 3 kg.

Rosnička obrovská (Mantella Grandis)  

V podstatě opouští větev pravých obojživelníků – nepotřebuje ke svému vývinu vodu. Vejce má pevný kožovitý obal, který uchovává uvnitř vlhkost nutnou pro vývoj. Líhnutí hotových jedinců bez stadia pulců umožnilo obejít se úplně bez vody, přesto je zachována dvojdyšnost, schopnost žít v obou prostředích. Rovněž vzniklo zdokonalené vnitřní ucho, účinné v obou prostředích (voda-vzduch) až do ultrazvuku (také zde Jaroš značně předběhl přírodní vývoj). Od tohoto vývojového stupně již nebude měněný ani AL-hemoglobin – Jaroš zde u složení krve dosáhl optima. Velikost dospělého jedince 40 cm, hmotnost 5-7 kg.

Žába obrovská (Rana Gigantea Eryops 24 J.)  

Zvětšením rozměrů a přestavbou kostry vznikl druh žáby, jejíž průměrná velikost je u dospělého jedince 150 cm, váha 160 kg. K vývoji velkého živočicha vedla Jaroše jednak touha vyzkoušet si možnosti AL-hemoglobinu na větších tvorech (je známo, že menší druhy mají snadnější dýchání, což naopak znamená, že druhy bez dostatečného dýchacího aparátu nemohou zvětšovat své rozměry přes určitou mez – to platí zejména pro hmyz); Jaroš však v tomto stadiu potřeboval i dostatečně velké nosiče (vejce) pro další vývoj. Rana Gigantea Eryops 24 je hermafroditní vejcorodý druh. Zpravidla po 8-9 dnech snáší jedno protáhlé kožovité vejce délky 45-50 cm a průměru 25-30 cm. Hlavním rozdílem proti vývojově starším rosničkám jsou pozměněné svaly, výkonnější a pevnější než u poměrně křehkých rosniček. Zrychlený životní cyklus znamenal kratší dobu života, ale také extrémně rychlý vývin (dospělost již po čtvrt roce). Právě tento druh žab umožnil Jarošovi rozvoj populace mloků mnohem dříve, než první jedinci dosáhli dospělosti.

Žába stolní černá (Rana Grandis Atra 5 J.)  

Vznikla mnohem později z momentální potřeby prostým zmenšením druhu Rana Gigantea Eryops. Průměrná velikost dospělého jedince je 30 cm, váha 5 kg. Jedná se opět o hermafroditní vejcorodý typ, ale s podstatně větší produkcí vajec – při teplotách nad 15 stupňů Celsia (v letním období) snáší každý den až tři protáhlá kožovitá vejce délky cca 8-10 cm průměru 6 cm. Dorůstá rychle a má jemné maso. Byla vyvinuta jako plnohodnotná náhrada drůbeže nejen pro potřeby mloků, ale také jako důležitý artikl exportu do světa lidí.

Protosalamandr Jarošův (Protosalamandra Jaroshidae)  

Vznikl dalším couvnutím ve vývoji, úplnou přestavbou druhu Mantella Grandis. Na rozdíl od žab si zachovává silný ocas, který mu umožňuje rychlejší pohyb ve vodě, ponechává si silnější zadní nohy, což umožnilo vzpřímenou chůzi. Zpomalení životních cyklů znamenalo dlouhověkost, ale také delší reprodukční cyklus, což jej činilo méně zajímavým pro vývoj nových druhů. Ten nedostatek bohatě vyvážil vyvinutý mozek, schopný dokonalejších funkcí. Protosalamandr byl oproti rosničkám i žabám schopen drezúry, včetně porozumění slov a jejich modifikací. Jak známo, opakovat slova umí spousta tvorů, ale pouhé opakování neříká nic o jejich chápání. Teprve používání slov ve správné souvislosti a správném tvaru znamená jejich porozumění. Inteligence P. J. téměř dosahovala úrovně mentálně zaostalého člověka (IQ 70).

Mlok rozumný Jarošův (Salamandra Sapiens Jaroshidae)  

Největší vývojový skok, kterým Jaroš významně předběhl přírodní evoluci, byl uskutečněn dalším zvětšením a vývojem mozku. Ukázalo se, že mláďata těchto mloků jsou schopna normální výchovy, stejné jako u lidských (průměrné IQ – 160). Velikost dospělého jedince je cca 120 cm, váha 40-45 kg. Hermafroditní vejcorodý typ – jediné protáhlé kožovité vejce délky 45-50 cm a průměru 25-30 cm. Také mozková kapacita se ukázala jako větší než u člověka. Během mapování objevil Jaroš principy snímání a zápisu mozkového holografického pole, což umožnilo přepis tohoto pole z mrtvého jedince (člověka) na dosud nevylíhnutý zárodek (proces, nazývaný i „přenos duše“, nebo „reinkarnace“). Další vývoj se projevil jen drobnými mutacemi (změna hlasivek, drobné kosterní změny, mozková kapacita).

Mlok rozumný Míčův (Salamandra Sapiens Micae)  

Rozměrově se neliší od svého vývojového předchůdce mloka Jarošova. Nevznikl ale přímo z něho, jen jinou vývojovou cestou z Protosalamandra, takže není s mlokem Jarošovým kompatibilní. Hlavní rozdíl je v hermafroditní živorodosti – namísto snášení vajec rodí živé mládě, což znamenalo velké změny ve vnitřních orgánech. Obsahoval i mnoho dalších vylepšení, zejména v důležitých vnitřních orgánech.

Mlok rozumný světový (Salamandra Sapiens Mundi)  

Od svého vývojového předchůdce Salamandra Sapiens Micae se odlišuje mnoha orgány – dokonalejší sluch, orgány pro magnetickou a gravitační orientaci, umožňující přímé vnitřní vidění gravitačních anomálií (obzvláště výhodné pro orientaci pod zemí – k podobné lidské vlastnosti, využívané tzv. proutkaři, se má asi jako poměr citlivosti dokonalého orlího oka k primitivní oční skvrně krásnoočka zeleného). Kolektivní mločí stvořitelé tento druh prohlásili pro několik nejbližších generací za konečný.


 

Konec

Zpět Obsah

© 1999 Václav Semerád, Praha

Knihy skupiny

Géniové mezi námi


01) OMÍOR

02) Válka s mloky doktora Jaroše

03) Démon

04) Přítel

Titul: Válka s mloky doktora Jaroše

Podtitul: (Salamander Sapiens)

Autor: Václav Semerád


© 1999 Václav Semerád, Praha

Skupina: Géniové mezi námi - (2)

Veškeré připomínky jsou vítané

vsemerad@volny.cz

Nakladatel: Autobus

Žánr: Science fiction

Téma: Mloci

Ilustrace: © 2000 Jiří Stárek (kresby), Václav Semerád (koláže), Kazi (IT-obrázky)

Vyšlo: 2000

ISBN: 80-238-6054-2

Cena: 168Kč

Errata:

Anotace


Válka s mloky - není to drzost, pokoušet se napsat román na téma už jednou geniálně zpracované? Je snad možné napsat na stejný název něco naprosto odlišného?

Román má s Karlem Čapkem společný nejen název, ale i pár dalších drobností. Jsou tam mloci v čele se svým vůdcem Šéfem Salamandrem, válka s nimi a konečně, je to napsáno vlastně o lidech. Tím ale podobnost (čistě záměrná) končí.

Na rozdíl od Čapkova originálu je viděná očima mloka, biologa Pavla, který se z asistenta stvořitele nakonec stane sám Šéfem Salamandrem a proti svému přesvědčení na závěr války vyhlásí a uskuteční námořní i leteckou blokádu Spojených států, které jako poslední na světě hrdě, ale marně vzdorují mločí armádě... která má - na rozdíl od Čapkových milionů - pouhých dvacet mloků...

Je v ní i nechtěné proroctví. Apokalypsa lidstva, popisovaná v této knize, včetně hořícího Pentagonu a mrakodrapů, se bohužel po napsání knihy začala otřesně naplňovat... (přitom to bylo napsáno roku 1999 a vytištěno rok před skutečností!!) ale lidstvo z ní nevychází zrovna nejlépe.

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.


SDÍLENÁ LITERATURA


www.romanyzdarma a www.sw.gurroa.cz

Tento pokus o sdílenou literaturu rozesílejte, prosím, dál. Pokud usoudíte, že napsaný text byl pro vás natolik zajímavý a čtivý, že byste byli ochotni ho finančně ohodnotit, pošlete autorovi na číslo konta

*** 1479600028/3030 ***

dobrovolný příspěvek (do dvaceti korun).

Jde o nový směr šíření literatury bez mezičlánků a dalších nákladů, který by se časem mohl stát přijatelný autorům i čtenářům.

Díky.

Poznámky pod čarou


1 Měl jsem legitimaci Společnosti pro lidská práva číslo 123...

06.07.2020 17:34


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od knihomol: 17/9 v 19:36 na téma: Kočky-mňoukají-tence : Bývalá manželka prezidenta Spojených států Donalda Trumpa (74) Ivana Trumpová (71), rozená Zelníčková, v aktuálním rozhovoru pro britskou televizní stanici ITV prohlásila, že nelegální migranti v Americe kradou a znásilňují ženy.Zdroj: https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/ivana-trumpova-nelegalni-imigranti-migrace-trump-migranti.A200915_093728_lidicky_subVida: Ivanka řekne nahlas pravdu a skoro by ji ukřižovali.;

Domů
Statistiky

"Válka s mloky doktora Jaroše (Salamander Sapiens)" (komentáře)

Téma=Mloci Hlasovalo 9, celkem 43 hvězd, průměr=4.78.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: jirka

 

 

09.07.2007 v 19:34 id: 103434

Tak ta zavislost tlaku vodni pary na teplote je asi: -20stC: 1.3hPa, -10stC: 2.9hPa, 0stC: 6.1hPa, 10stC: 12.3hPa, 20stC: 23.4hPa, 30stC: 42.4hPa


3. Jméno: jirka

 

 

09.07.2007 v 19:27 id: 103430

2 Kamila: Para jde od pusy v okamziku, kdy ve vydechovanem vzduchu z plic dojde ke stavu nasyceni vodnimi parami - tj. relativni vlhkost dosahne 100%. Jak se to stane? Relativni vlhkost vyjadruje v tomto pripade skutecny tlak vodni pary ve vydechovanem vzduchu ku maximalnimu tlaku nasyceni pri dane teplote. To prvni cislo muzeme v ramci jednoho vydechu povazovat za vice mene nemenne. Ale to druhe cislo zavisi na teplote a to znamena, ze jak se misi vydechnuty teply vzduch se studenym vzduchem atmosfery, jmenovatel zlomku se zmensuje a nakonec muze dosahnout stejne nebo nizsi hodnoty nez citatel a bac - mame tu paru. Ten maximalni tlak nasyceni je v nasich podminkach priblizne pro 0 st.C. 6hPa, pro 10st.C. 12kPa atd. ale nemam nejmensi tuseni, jaky je tlak vodni pary ve vydechovanem vzduchu (mozna by ti poradil nejaky doktor - nejspis je to dano fyziologicky). Samozrejme problem je malinko komplikovanejsi, protoze pri ochlazovani vydechnuteho vzduchu dochasi k miseni s atmosferou (ktera, pokud nestojis v hoste mlze ma relativni vlhkost urcite mensi nez tvuj pare vydechnuty vzduch z plic) a ten skutecny tlak o neco poklesne. Tedy kdyz je ve vzduchu vhlko, staci vyssi teplota a uz paru pozorujes, ale v suchem a mrazivem vzduchu ji pozorovat temer nemusis (nebo jen tesne kolem ust, nez dojde k rozptyleni). Vypocitat presna cisla by bylo pomerne dost slozite, ale jestli te to zajima, zkus experimentovat. Udelej si graf, kde budes mit teplotu a vlhost vzduchu (to zjistis ze stavu pocasi treba na meteopress.cz, nebo chmu.cz) na osach X a Y a delej si tecky na ta mista, kde se ti podari zpozorovat paru u pusy a na jare budes chyrejsi, nez mi vsichni dohromady a muzes nam rict, co jsi zjistila. Drzim pesti .


4. Jméno: SW

 

 

08.07.2007 v 22:49 id: 103361

Omlouvám se všem, kdo si tuto knihu stahovali v poslední době. Nepodařilo se jim totiž stáhnout obrázky v textu (vysvětlení: server jede pod UNIXem a rozlišuje malá a velká písmenka).


5. Jméno: SW

 

 

05.07.2007 v 08:52 id: 103043

2 Kamila: To nezávisí jen od teploty, ale taky (a především) od nasycenosti vzduchu vodní párou (vlhkostí). To je jako u dotazu, při kolika stupních se vaří voda. Odpověď: záleží na tlaku. U nás v Čechách se voda vaří při 100 Celsia výjimečně a to jen v Papinově hrnci a jen krátce, protože dokud je papiňák bez tlaku, je teplota nižší a když se natlakuje, je už mnohem vyšší. V reaktoru Temelínské elektrárny má voda 200 Celsia a nevaří se, protože je pod velkým tlakem. Stačí?


6. Jméno: Kamila

 

 

04.07.2007 v 21:56 id: 103000

prosím ,může mi někdo říct při kolika stupních jde pára od pusy?Dík


7. Jméno: Mohy

 

Info: nic

30.10.2006 v 09:02 id: 38160

obacene T znamena kolmost na neco


8. Jméno: Saurus

 

Info: Saurus

07.08.2006 v 19:29 id: 28868

2 Pavel: U "MLoků" se snažíte zbytečně.

 

Pokud chcete vědět jak dopadnete, tak vám doporučuji navštívit stránku http://www.fantasyplanet.cz . Recenzent této stránky (Míša Pešťák) napsal na tuto knihu kritiku. Se zlou se potázal, Střelec jeden. Výrazy, páně Semeráda prozradily, co je zač a jak jedná s někým, kdo se mu neklaní.)

 

Chlapče, raděj se pokloňte "mistru české sci-fi". On si to o sobě myslí.....a čeká, že to budete respektovat. Jinak čekejte pár facek.(


9. Jméno: SW

 

 

07.08.2006 v 19:06 id: 28863

2 Pavel: Výrazy, kterých používáš, nesvědčí skoro nic o Moorovi, ale hodně o tobě. Mimochodem, co jsi našel na Válce s mloky za chyby? Zatím se všechny podobné výčitky ukázaly jako falešné. Zřejmě ses spletl v žánru, Válka s mloky není válečný román, ale protiválečný. Jedno rejpnutí: byl jsi vůbec na vojně?


10. Jméno: pavel

 

Info: dejavu

07.08.2006 v 16:23 id: 28857

Dotaz: Nejmenuje se autor rubriky deja-vu Roger Moore? Možná by nám mohl ukázat čeho se dopouštěli Srbové při rozpadu Jugoslávie, hovado jedno!Komentáře

Začátek


Přílepky včera: Planina-supího-smíchu Kočky-mňoukají-tence