Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah

Modrý život

(výňatky z prvního vydání encyklopedie)

Protobaktérie měňavá Jarošova (Protobacillus Variabilis Jaroshidae)  

První představitel umělého života z Jarošovy tvorby. Má veliké množství kmenů, lišících se velikostí i jinými vlastnostmi. Rozmnožuje se dělením, v méně příznivých podmínkách vytváří spóry (tato vlastnost není u všech kmenů vyvinutá, nebo je různým způsobem vázaná). Bývá menší než bakterie přírodní, což je dáno jejím jednodušším vnitřním uspořádáním, prochází proto snadno i filtry, které běžné bakterie spolehlivě zadrží. Jednoduchost její DNA znamená rovněž vysokou odolnost (většina druhů běžně snáší var, některé až 120 stupňů Celsia).

Nálevník Jarošův (Infusoria Jaroshidae)  

Větší a složitější typ umělého života, později opuštěný. Některé větší druhy byly pozorovatelné pouhým okem (Infusoria 64 Giganteus - až 0,5 mm velká améba)

Kvasinky rozličné (Rhodotorula Variabilis Jaroshidae)  

Nižší jednobuněčné houby, na nichž Jaroš zkoušel některé genové vlastnosti, ale brzy je opustil. Později se k nim nakrátko vrátil - například druh Rhodotorula 81 J. měl vlastnost odmítání radioaktivních alfa-zářičů, takže byl použitelný jako první stupeň dezaktivačního řetězce pro biologické zpracování radioaktivních krmiv, neocenitelných zejména po atomovém bombardování Evropy.

Pračerv rosolovitý (ProtoAnnelis Jaroshidae)  

Jeden z prvních vícebuněčných organismů z Jarošovy dílny. Má rovněž množství kmenů, odlišující se velikostí a vlastnostmi (například ProtoAnnelis 24 J. má schopnost žít v silně stlačené vodě 200 stupňů teplé, ProtoAnnelis 36 Jaroshidae byl z pokusných důvodů, na rozdíl od většiny Jarošových organismů, pohlavně dimorfní). Jaroš se zde již značně odchýlil od přírodního vývoje vytvořením předchůdce AL-hemoglobinu pro přenos kyslíku.

Červ krmný dlouhý (Annelis Longissimus 124 J.)  

Jeden z ustálených typů. Průměrná velikost dospělého imaga 20 cm, průměr těla 4-5 cm. Hermafroditní typ, vždy po 3-4 dnech snáší cca 20-30 vajíček v jediném trsu. V teplém prostředí se larvy líhnou po 2 dnech, klesne-li teplota pod 5 stupňů Celsia, vývoj se zastaví. V době růstu (cca 5-6 dní) dvakrát svléká kůži. Rychlé rozmnožování i růst z něj činí ideální typ chovného zvířete. Nevyžaduje náročnou potravu, spokojí se s čímkoli stravitelným. Místo kusadel má struhadlovitý jazyk radulu, kterou obrušuje i značně tvrdý povrch, například tvrdý chléb nebo kosti). Může být konzumován přímo, lisován na výživnou pastu (chuti osmažené paštiky, kde ani lidským konzumentům jeho vzhled esteticky nevadí), nebo zkrmován dalšími zvířaty (typicky žábami).

Červ krmný protiradiační (Annelis Longissimus Restrictis 128 J.)  

Modifikovaný typ červa Annelis Longissimus 124 J. - vylučuje z těla radioaktivní částečky, takže sám radioaktivní není (postačí na 2-3 hodiny přemístit do neaktivního prostředí, aby se zbavil veškerého radioaktivního odpadu). Používán jako druhý stupeň řetězce pro dezaktivaci radioaktivního krmiva.

Paryba Jarošova (Protoichthys Jaroshidae)  

Představuje další vývojový mezistupeň - Jaroš tím přeskočil všechny vývojové řady mezi červy a parybami. První, bezobratlý kopinatý typ Protoichthys 1 J měl místo páteře hřbetní chrupavčitou strunu, další typy již poměrně propracovanou chrupavčitou kostru (Protoichthys 6 J). Kvůli potížm s tělními tekutinami použil Jaroš přírodní krev s FE-Hemoglobinem. Z 19 druhů Protoichthys nebyl žádný větší 2-3 cm, rychle se ale rozmnožovaly.

Praryba Jarošova (Archichthys Jaroshidae)  

Vývojový stupeň, který již neměl kostru tvořenou pouhou chrupavkou, ale kosti známé podoby. Druh Archichthys 28 J. měl již kosti přechodového typu mezi rybami a obojživelníky. Na tomto typu se Jaroš zastavil, vrátil se zpět k parybám a zaměřil se na náhradu FE-hemoglobinu dokonalejším AL-hemoglobinem. Praryba Archichthys 28 J. tak byla posledním Jarošovým druhem s červenou krví. Další typy nenavazovaly na ni, ale zpětně na paryby (s využitím užitečných podřetězců DNA, uložených během vývoje praryby do Jarošovy genetické knihovny funkcí).

Ryba pravá černá Jarošova (Ichthys Atra 1 Jaroshidae)  

Lakoploutvá ryba - nejvýznamnějším ze všech znaků je použití ultramarínového AL-hemoglobinu, dodávajícího typickou barvu krvi, podstatně lépe přenášející kyslík i oxid uhličitý. Modrá krev umožnila těmto rybám dýchat žábrami atmosférický vzduch (ne v příliš suchém prostředí, neboť žábry musí zůstat za všech okolností vlhké) a tak vystupovat na souš, čemuž pomáhala i kostra ploutví, podobných tulením. Velikost cca 20 cm, na rybu poměrně velká vejce (velikosti slepičích).

Rosnička Jarošova (Mantella Jaroshidae)  

Primitivní životaschopný obojživelník Jarošova vývoje. Představuje další skok ve vývoji - na rozdíl od přírodního vývoje je tento obojživelník obojdyšný a nemá žábry ani ve stadiu pulce. Obojdyšnost umožnil opět zdokonalený AL-hemoglobin. Jedná se o poslední typ, kde se vývoj jedince po vylíhnutí mění kvalitativním způsobem - pulec Mantella J. ještě nemá nohy, které dorůstají až po vylíhnutí z vejce. Jaroš tu využil výhody, kterou měl proti přírodní evoluci - možnost návratu při zjištění slepé uličky, kterou by jinak těžko překonával. Mantella Nebulosa proto opět vychází z lakoploutvé Ichthys Atra 12 J., ale již pozměněným směrem. Důležité funkce (krev, kostra nohou) jsou shodné jak u Mantella J., tak u následujícího typu, ale jinak se značně odlišuje.

Rosnička tmavá (Mantella Nebulosa)  

Vyspělejší typ rosniček. Neprochází stadiem pulce, z vejce se líhne hotové imago, pouze s poněkud delším ocasem, který po 2-3 dnech odpadne. Jarošovi posloužily pro vývoj dokonalejší nervové soustavy a zakódovaných (vrozených) instinktů. Zvláštní jsou oči s oční čočkou z vnější strany plochou - dovolují stejné vidění pod vodou ina suchu - umístěné v otočných pouzdrech, což zůstává standardní také u následujících vývojových stupňů, i když se oko bude ještě vyvíjet. Velikost dospělého jedince cca 30 cm, hmotnost 3 kg.

Rosnička obrovská (Mantella Grandis)  

V podstatě opouští větev pravých obojživelníků - nepotřebuje ke svému vývinu vodu. Vejce má pevný kožovitý obal, který uchovává uvnitř vlhkost nutnou pro vývoj. Líhnutí hotových jedinců bez stadia pulců umožnilo obejít se úplně bez vody, přesto je zachována dvojdyšnost, schopnost žít v obou prostředích. Rovněž vzniklo zdokonalené vnitřní ucho, účinné v obou prostředích (voda-vzduch) až do ultrazvuku (také zde Jaroš značně předběhl přírodní vývoj). Od tohoto vývojového stupně již nebude měněný ani AL-hemoglobin - Jaroš zde u složení krve dosáhl optima. Velikost dospělého jedince 40 cm, hmotnost 5-7 kg.

Žába obrovská (Rana Gigantea Eryops 24 J.)  

Zvětšením rozměrů a přestavbou kostry vznikl druh žáby, jejíž průměrná velikost je u dospělého jedince 150 cm, váha 160 kg. K vývoji velkého živočicha vedla Jaroše jednak touha vyzkoušet si možnosti AL-hemoglobinu na větších tvorech (je známo, že menší druhy mají snadnější dýchání, což naopak znamená, že druhy bez dostatečného dýchacího aparátu nemohou zvětšovat své rozměry přes určitou mez - to platí zejména pro hmyz); Jaroš však v tomto stadiu potřeboval i dostatečně velké nosiče (vejce) pro další vývoj. Rana Gigantea Eryops 24 je hermafroditní vejcorodý druh. Zpravidla po 8-9 dnech snáší jedno protáhlé kožovité vejce délky 45-50 cm a průměru 25-30 cm. Hlavním rozdílem proti vývojově starším rosničkám jsou pozměněné svaly, výkonnější a pevnější než u poměrně křehkých rosniček. Zrychlený životní cyklus znamenal kratší dobu života, ale také extrémně rychlý vývin (dospělost již po čtvrt roce). Právě tento druh žab umožnil Jarošovi rozvoj populace mloků mnohem dříve, než první jedinci dosáhli dospělosti.

Žába stolní černá (Rana Grandis Atra 5 J.)  

Vznikla mnohem později z momentální potřeby prostým zmenšením druhu Rana Gigantea Eryops. Průměrná velikost dospělého jedince je 30 cm, váha 5 kg. Jedná se opět o hermafroditní vejcorodý typ, ale s podstatně větší produkcí vajec - při teplotách nad 15 stupňů Celsia (v letním období) snáší každý den až tři protáhlá kožovitá vejce délky cca 8-10 cm průměru 6 cm. Dorůstá rychle a má jemné maso. Byla vyvinuta jako plnohodnotná náhrada drůbeže nejen pro potřeby mloků, ale také jako důležitý artikl exportu do světa lidí.

Protosalamandr Jarošův (Protosalamandra Jaroshidae)  

Vznikl dalším couvnutím ve vývoji, úplnou přestavbou druhu Mantella Grandis. Na rozdíl od žab si zachovává silný ocas, který mu umožňuje rychlejší pohyb ve vodě, ponechává si silnější zadní nohy, což umožnilo vzpřímenou chůzi. Zpomalení životních cyklů znamenalo dlouhověkost, ale také delší reprodukční cyklus, což jej činilo méně zajímavým pro vývoj nových druhů. Ten nedostatek bohatě vyvážil vyvinutý mozek, schopný dokonalejších funkcí. Protosalamandr byl oproti rosničkám i žabám schopen drezúry, včetně porozumění slov a jejich modifikací. Jak známo, opakovat slova umí spousta tvorů, ale pouhé opakování neříká nic o jejich chápání. Teprve používání slov ve správné souvislosti a správném tvaru znamená jejich porozumění. Inteligence P. J. téměř dosahovala úrovně mentálně zaostalého člověka (IQ 70).

Mlok rozumný Jarošův (Salamandra Sapiens Jaroshidae)  

Největší vývojový skok, kterým Jaroš významně předběhl přírodní evoluci, byl uskutečněn dalším zvětšením a vývojem mozku. Ukázalo se, že mláďata těchto mloků jsou schopna normální výchovy, stejné jako u lidských (průměrné IQ - 160). Velikost dospělého jedince je cca 120 cm, váha 40-45 kg. Hermafroditní vejcorodý typ - jediné protáhlé kožovité vejce délky 45-50 cm a průměru 25-30 cm. Také mozková kapacita se ukázala jako větší než u člověka. Během mapování objevil Jaroš principy snímání a zápisu mozkového holografického pole, což umožnilo přepis tohoto pole z mrtvého jedince (člověka) na dosud nevylíhnutý zárodek (proces, nazývaný i „přenos duše“, nebo „reinkarnace“). Další vývoj se projevil jen drobnými mutacemi (změna hlasivek, drobné kosterní změny, mozková kapacita).

Mlok rozumný Míčův (Salamandra Sapiens Micae)  

Rozměrově se neliší od svého vývojového předchůdce mloka Jarošova. Nevznikl ale přímo z něho, jen jinou vývojovou cestou z Protosalamandra, takže není s mlokem Jarošovým kompatibilní. Hlavní rozdíl je v hermafroditní živorodosti - namísto snášení vajec rodí živé mládě, což znamenalo velké změny ve vnitřních orgánech. Obsahoval i mnoho dalších vylepšení, zejména v důležitých vnitřních orgánech.

Mlok rozumný světový (Salamandra Sapiens Mundi)  

Od svého vývojového předchůdce Salamandra Sapiens Micae se odlišuje mnoha orgány - dokonalejší sluch, orgány pro magnetickou a gravitační orientaci, umožňující přímé vnitřní vidění gravitačních anomálií (obzvláště výhodné pro orientaci pod zemí - k podobné lidské vlastnosti, využívané tzv. proutkaři, se má asi jako poměr citlivosti dokonalého orlího oka k primitivní oční skvrně krásnoočka zeleného). Kolektivní mločí stvořitelé tento druh prohlásili pro několik nejbližších generací za konečný.


  

Konec

Zpět Obsah

© 1999 Václav Semerád, Praha

SlovníkPoznámky


1 Měl jsem legitimaci Společnosti pro lidská práva číslo 123...

29.07.2018 16:39


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 24/9 v 18:57 na téma: §Romány : Udělal jsem si inventuru knížek podle počtu stránek. Tiskárna má limit 500, trilogie Andílek se tam vešla jen s odřenýma ušima.Knihy, které se do limitu v A5 nevejdou, jsou: Zoidée, Schizofrenik, Léčitelka, Přítel, 4.říše, 4.Země, Jupiterský duch, Kniha, Rusalky, Skřítci, Orizemě, Zuznelai... je jich nějak moc, že?Zoidée se sice vešla do 288 stránek, jenže při velikosti písmenek bleších 9 (tu chybu už nikdy neudělám).25.09 jiho: Velikost...

Domů
Statistiky

"Válka s mloky doktora Jaroše (Salamander Sapiens)" (komentáře)

Téma=§Mloc Hlasovalo 8, celkem 38 hvězd, průměr=4.75.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

  Vetřelec

 
 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: stoštyricet = (nejsi robot?)    (49 příspěvků).  

! Dnes 1, včera 1 !příspěvky s přílepky  (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

Přílepky dnes: §Romány včera:

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: §Admin

 Přidat přílepek!?

26.09.2018  id: 1294992

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 309 e-mailu 26.09.2018 00:00 :

Změna v "Beridaz" 25.09.2018 1259   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: PePa6x

 

 

 Přidat přílepek!?

23.04.2013 v 13:42 id: 194912

Jak to víte?!?


4. Jméno: jirka

 

 

 Přidat přílepek!?

09.07.2007 v 19:34 id: 103434

Tak ta zavislost tlaku vodni pary na teplote je asi: -20stC: 1.3hPa, -10stC: 2.9hPa, 0stC: 6.1hPa, 10stC: 12.3hPa, 20stC: 23.4hPa, 30stC: 42.4hPa


5. Jméno: jirka

 

 

 Přidat přílepek!?

09.07.2007 v 19:27 id: 103430

2 Kamila: Para jde od pusy v okamziku, kdy ve vydechovanem vzduchu z plic dojde ke stavu nasyceni vodnimi parami - tj. relativni vlhkost dosahne 100%. Jak se to stane? Relativni vlhkost vyjadruje v tomto pripade skutecny tlak vodni pary ve vydechovanem vzduchu ku maximalnimu tlaku nasyceni pri dane teplote. To prvni cislo muzeme v ramci jednoho vydechu povazovat za vice mene nemenne. Ale to druhe cislo zavisi na teplote a to znamena, ze jak se misi vydechnuty teply vzduch se studenym vzduchem atmosfery, jmenovatel zlomku se zmensuje a nakonec muze dosahnout stejne nebo nizsi hodnoty nez citatel a bac - mame tu paru. Ten maximalni tlak nasyceni je v nasich podminkach priblizne pro 0 st.C. 6hPa, pro 10st.C. 12kPa atd. ale nemam nejmensi tuseni, jaky je tlak vodni pary ve vydechovanem vzduchu (mozna by ti poradil nejaky doktor - nejspis je to dano fyziologicky). Samozrejme problem je malinko komplikovanejsi, protoze pri ochlazovani vydechnuteho vzduchu dochasi k miseni s atmosferou (ktera, pokud nestojis v hoste mlze ma relativni vlhkost urcite mensi nez tvuj pare vydechnuty vzduch z plic) a ten skutecny tlak o neco poklesne. Tedy kdyz je ve vzduchu vhlko, staci vyssi teplota a uz paru pozorujes, ale v suchem a mrazivem vzduchu ji pozorovat temer nemusis (nebo jen tesne kolem ust, nez dojde k rozptyleni). Vypocitat presna cisla by bylo pomerne dost slozite, ale jestli te to zajima, zkus experimentovat. Udelej si graf, kde budes mit teplotu a vlhost vzduchu (to zjistis ze stavu pocasi treba na meteopress.cz, nebo chmu.cz) na osach X a Y a delej si tecky na ta mista, kde se ti podari zpozorovat paru u pusy a na jare budes chyrejsi, nez mi vsichni dohromady a muzes nam rict, co jsi zjistila. Drzim pesti .Komentáře

Začátek


Přílepky dnes: §Romány včera: