Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah

Učednice

Jen co zbytek skupiny zmizel, uklidil Korakas stoly a židle na svá místa. Dračinka zatím zbudovala malý prostor pro ně. Tři pohodlná křesílka okolo kulatého stolečku s občerstvením. Tam začali pomalu a opatrně vysvětlovat Sofii, co se asi stalo. Nikdo nevěděl, proč je bytost z technické strany napojena na obrovský rezervoár magické moci, jestli to má co do činění s věcí zvanou Měsíční vejce, a co to vlastně ta věc je. Sofie poslouchala s vyvalenýma očima, ale vypadala, že chápe, o čem je řeč. Využila Korakasovy odmlky k tomu, aby prohlásila že se necítí být na to, být čarodějnice, to je ve všeobecných představách obvykle stará nerudná babice, a že by raději dala přednost slovu čarodějka. Všichni se zasmáli, načež Korakas prohlásil, že nic z toho, čarodějkou se stane až časem, teď je z ní učednice. A hned přistoupil k výuce, a to hezky od základů magie.

Na staré dobré technické Zemi to zatím pomalu spělo k nějakému podivnému konci. I největší skeptikové už přestávali vymýšlet čím dál šílenější hypotézy, hledající vědecké vysvětlení, co se to kolem děje. Magický svět se pomalu stával viditelným, jak bariéra mezi světy slábla. Přinášelo to občas komické, jindy zase hrůzné situace. K těm komickým patřilo setkávání různých bytostí na tak intimních místech, jako je koupelna či toaleta. Zcela opačné pocity měli účastníci pohřbu, na které po obřadu vykoukla z náhrobku olysalá hnijící mrtvola podobná pohřbenému seniorovi. Mnozí to odnesli jen leknutím, ti velmi staří to však nerozdýchali. Nepoměrně větší pozornost vybudil případ jamajského sportovce Samba Quarrie, přímého příbuzného slavného Donalda Quarrie, účastníka mnohých olympijských her. Samba závodil ve skocích do vody z desetimetrové věže. Při sérii akrobatických figur si všiml, že z hlubin vystupuje něco, co vypadalo jako zhmotnělá noční můra, samá chapadla, zobák a čelist. Tak upřeně a velice si přál zde nebýt, až se mu podařil dimenzionální přesun do své kabiny. Bohužel pro něj, i magie má své zákony. Jeho rychlost v okamžiku přesunu nebyla nulová, takže ve své kabině nezůstal dlouho. Při svém letu vyrazil dveře své i dveře do ženských šaten přes chodbu. V ženské šatně přibral ke společnému letu peruánskou akvabelu a společně skončili propleteni ve sprchách, časem i rozpleteni na radnici.

Věda však byla přeci jen k něčemu dobrá. Sledováním východů stínového slunce a měřením intenzity jeho světla vědci vypočítali, že stavu, kdy bude mít to druhé slunce stejné vlastnosti jako naše Slunce, bude dosaženo nejdříve za sedm let, takže byl čas na bádání, co se skutečně děje. Toto bádání urychlil děj u podivné pyramidy v Egyptě. Vědecký tábor vedený plukovníkem Omarem se rozrostl a zkultivoval, dolů k písečnému povrch okolo pyramidy vedl zdvojený primitivní výtah, dole již pracovalo několik vědců a autonomních robotů. Vědci spíše dohlíželi na roboty, aby nedělali něco, co by se mohlo pyramidě znelíbit. Všem nováčkům pustili při nástupu film o přepadu tábora dvěma americkýma stíhačkami včetně okamžiku, kdy dvě protiletadlové střely bez problémů prolétají mlžným trupem letadla. I ten zelený záblesk z východu i slaný deštíček, zvěstující konec americké flotily letadlové lodi. Na toto téma byl i dokument o bezpečnosti v táboře, kteří museli všichni podepsat, pokud chtěli pracovat ve výzkumném táboře.

Jeden večer, těsně po setmění, se zeleně rozzářil skleněný vrchol pyramidy. To vyvolalo všeobecnou pozornost. Pak se z jasu vynořil světelný pás a opřel se o skalnatý okraj. Skleněný vrcholek pohasl, takže byly vidět čtyři postavy jdoucí po svítícím pásu k táboru. I přes špatné osvětlení poznal Omar svého nadřízeného generála Ahmeda i za ním jdoucího ruského vědce, jak on se... Míša. Doprovázely je dvě dívky. Omar přikázal sklonit hlavně, popošel blíže ke konci svítícího pásu a očekával nějaké překvapení. Nebyl zklamán.

Ahmed se s Omarem přivítal a automaticky zamířil ke karavanseráji. Ve vchodu se zarazil a jen zíral. Místo útulné kavárny našel strohou místnost s řadou stolů, na každém minimálně jeden počítač, na stěně promítací plátno a hromadu lidí. Za ním se ozval Omar:

„To je teď naše komunikační a tiskové středisko. Máme odsud přímý přístup skoro všude, do univerzit, knihoven i k vládám mnohých států. Nová zasedací síň je za karavanseráji.“

Vyvedl ho i s ostatními ven a obešel budovu. Nová budova měla zajímavý tvar. Omar vysvětloval, že je to důsledek jednoho architektonického experimentu, který proběhl tady, ale financovali to Indové. Podrobnosti časem, teď si chce poslechnout novinky. Vnitřek budovy připomínal vysokoškolské učebny. Malé pódium, stupňovité řady sedadel a podobně. Hlediště se již začínalo plnit prvními zvědavci. Omar je odvedl na pódium a sedl si k nim. Když usoudil, že už je správný čas, přitáhl si mikrofon podobný odkvetlé pampelišce - oválný tvar na útlém stonku:

„Jak jste již mnozí poznali, zavítali mezi nás milí hosté, které jsme už měli za trvale ztracené. Ano, mluvím o takzvané Desítce, o deseti lidech, kteří tak záhadně zmizeli ze světa. Předám teď slovo generálu Ahmedovi, ten vám jistě řekne více.“

Ahmed převzal mikrofon a začal. Představil sebe i zbytek. Ruského vědce Míšu mnozí poznali. Jedna dívka byly bioložka Kateřina z Česka, druhá budoucí historička Monika z Austrálie. Potom postupně vykládal, co se to vlastně děje na planetě Zemi. A k nebetyčnému úžasu přítomných začal Legendou o Stříbrné paní:

Traduje se, že kdysi dávno, pradávno, v rušných časech, přiletěla z vesmírných dálav Stříbrná paní. Potulovala se od planety k planetě, nechala za sebou plynné obry a blížila se ke Slunci. Chvilku pozorovala bláznivý tanec Faetona, který se svou sestrou Klymené bláznivě kroužil okolo společného těžiště. I okouzlila Faetona krása Stříbrné paní a natáhl se po ní. Porušil tím společné těžiště a jeho sestra zakopla. Pokusila se o záchranu, pevně uchopila Faetona, avšak ani to nestačilo zabránit vzájemné srážce, při které se roztříštili na myriády drobných úlomků.

Polekána pospíchala Stříbrná paní dále. Minula cestičku, kterou si vyšlapala další planeta, tu však nezahlédla, protože ji skrývalo Slunce. To se již blížila ke třetí planetě od Slunce. Ta se jí pospíchala postavit do cesty a tím Stříbrnou paní ulovit. Stříbrná paní se pokusila vzdorovat osudu, zkoušela změnit dráhu, ale nepomáhalo nic. Ale přece! Účinky snah se znásobily a Stříbrná paní těsně proklouzla okolo planety. S čím však nepočítala, byl vzdušný obal okolo planety a působení podivně velkého satelitu planety. Ten Stříbrnou paní natolik zpomalil, že zůstala uvězněná v dosahu planety. Navíc, tak těsný průlet vyrval z těla planety velké množství hmoty, která se pomalu usazovala na Stříbrné paní. Satelit byl působením slapových sil napůl rozprášen, jeho zbytek po dlouhém putování skončil ve Slunci. Ještě dlouhé miliony let dopadaly na povrch kusy hmoty a tvořily tím další a další krátery. Lesk Stříbrné paní pod vrstvou hmoty matněl, až uhasl docela. Stříbrná paní, nyní v podobě nevzhledného tělesa, zůstávala zajatcem planety. Ještě jednou se pokusila o útěk. Její služebníci dlouho bádali a zkoušeli, až našli. Jednu noc, v okamžiku největšího přiblížení, snesla Stříbrná paní stříbřitě zelené Vejce. To mělo na chvíli přerušit vzájemnou přitažlivost a poskytnout Stříbrné paní šanci uniknout. Nikdo už neví, co selhalo. Vejce se sneslo v oblaku ohně na povrch, probořilo ho a uvízlo v planetárních útrobách. Oblak ohně se rozlil po povrchu planety, zničil slibně se vyvíjející planetární civilizaci a prakticky vymazal většinu života na planetě. V několika málo úkrytech přežili doposud živořící tvorečkové.

Stříbrná paní stále kroužila okolo planety, kde vzkvétaly říše, aby byly rozkotány barbary. Civilizační vzestup byl pozvolný, stříbřitě zelené Vejce mělo přece jen nějaký vliv. Za ty eony otrávilo zemi, vodu i vzduch, ale hodnoty stále ještě nedosahovaly kritických hodnot. Stále ještě byl čas vše napravit, neboť staré proroctví tvrdí, že až se Vejce vrátí zpět Stříbrné paní, nastane Zlatý věk Lidstva. Stříbrná paní opětovně zazáří a její svit Lidstvo uzdraví.

Úžas nevyvolala legenda, ale informace, že legenda je stará sedmdesát miliónů let a vznikla přepisem z mnohem starší pověsti. Na potvrzení vytáhl Ahmed z náprsní kapsy stříbřitou placku, položil ji na stůl před sebe a klepl na několik míst a nad stolem se v třímetrové krychli objevil hologram Země a blízkého okolí. Omar ubral osvětlení sálu, aby hologram lépe vynikl. Se zatajeným dechem sledovali diváci působivou animaci události. Už jen použitá promítací technika vzbuzovala úžas, na Zemi nic takového neexistovalo. Na Ahmeda navázala Kateřina. Vytáhla z kapsy stejnou placku, jakou měl Ahmed, ale obsah byl jiný. Popisoval vývoj prvotní pozemské civilizace, od Troodona přes Dino Erectus po Dino Sapiens sapiens, kteří se před blížící se katastrofou schovali v podzemním útočišti. Napětí a úžas v sále by se dal krájet a exportovat. Korunu tomu nasadil ruský vědec Míša, když předváděl v hologramu nynější stav - patnáct osídlených hvězdných systémů, to všechno bez raket či jiných kosmických dopravních prostředků. To ho dovedlo k umělé inteligenci, která za miliony let bádání na tento způsob přepravy došla. Tatáž inteligence se v souladu s na ni kladenými požadavky taktéž vyvíjela, takže nyní slouží na všech světech jako řídící počítač světa. Má na starosti dopravu, automatizované továrny a podobné organizační věci. Jediné, co nemá, je přístup k rozhodovacím funkcím. Chceme sluhu, ne pána...

Pak následoval zlatý hřeb večera. Budoucí historička Monika se rozhovořila na téma duálnosti planet. Že na stejném místě existují dvě planety, dělí je však nehmotná bariéra. Jedna planeta je technické, za vzor může sloužit nynější Země. Zrcadlová neboli duální planeta je ryze magická, hlavní roli tam hraje magická síla. Zatím to tak bylo u všech planet, které prvotní civilizace osídlila. Potvrzení téhož je nyní pozorovatelné i na Zemi, kdy působením vnější síly slábne bariéra oddělující magický a technický svět. Až bariéra zkolabuje, nastane zánik sluneční soustavy včetně okolí do osmi světelných let. Podle fyzikálních zákonů nemůžou být na stejném místě dvě hmotná tělesa, magické zákony to nevidí jinak. Existuje několik řešení včetně přestěhování lidstva na právě objevenou planetu s životními podmínkami jako na Zemi. Ideální by však bylo vyzvednou předmět zvaný Měsíční vejce a podle pověsti ho umístit na Měsíc, nejlépe na odvrácenou stranu. Podle staletí trvajících výzkumů a měření bylo zjištěno místo, kde se ta věc nachází. Lze na to dojít i dedukcí: Kde je na Zemi nejnebezpečnější místo pro další rozvoj Lidstva? Pokud tipujete kalderu v Yellowstonském národním parku, trefili jste se. Vejce je umístěno v hloubce asi půl kilometru pod povrchem.

 

 

(pokračování příště...)

 

 

Pro online-čtenáře: nehlašte překlepy v poslední kapitole!

Obvykle na ně přijdu sám, poslední kapitolu si čtu víckrát.

Opravy překlepů v minulých kapitolách naopak vítám.

Konec

Zpět Obsah

© 2017 Jerry Worker, Jerry Worker

Slovník


wrestler = aktér soutěžního profesionálního sportu, kde je choreografie zápasu předem domluvená.

zajdalen = bájné zvíře, kříženec zajíce a jelena - zajda a konec slova jelen, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Zajdalen

17.06.2018 14:19


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od knihomol: 19/6 v 18:27 na téma: §Imp2 : Skromný dotaz. Co bude dál s Imperiem 2?20.06 jaxx: Nějak jsem se zasekl, možná toho kus přepracuju... Pokud by byly nějaké nápady, sem s nimi. To platí pro všechny... (20.06.2018 14:17)

Domů
Statistiky

"Měsíční vejce Legenda o Stříbrné paní" (komentáře)

Téma=§Moon Hlasovali 3, celkem 15 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

21.06.2018 v 16:05 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

 

17.05.2018 v 20:10 id: 1294146

Pěkný pokračování a obrázek Dračinky slovy poetika je "prdácký"


3. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

 

09.04.2018 v 21:51 id: 1294004


4. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

 

22.03.2018 v 20:55 id: 1292769

Poč se nezobrazuje diskuze pod poslední kapitolou,ale JEN pod celým románem?

To Jerry Worker : NO TEDA,až takhle mně zahrnout do románu? povedená kulišárna

Dát holce mojí přezdívku,to jsem teda zvědav,jak z toho pak celkově vybruslíte


jaxx: Nevybruslím. Holka se jmenuje Jiřina Cilka Blanka Desátá (X římskými čísly) takže se jí říká Jirka CBX. (22.03.2018 22:33)


5. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

22.03.2018 v 13:02 id: 1292726

Ne že bych Vám ty obrázky záviděl, ale ... závidím...!


jaxx: Není co závidět. Něco je seskládaný v Gimpu z volných obrázku z Internetu - třeba obálka - něco je přímo kreslené v Pintě (Linuxí obdoba malování) a třeba to zelené je výsledek hledání 'dinosauroid' v Google Images... Spolu s nástrojem zelená barva: https://www.google.cz/search?q=dinosauroid&client=ubuntu&hs=och&channel=fs&dcr=0&tbas=0&tbm=isch&source=lnt&tbs=ic:specific,isc:green&sa=X&ved=0ahUKEwjZipHS-f_ZAhWMjSwKHY6PCncQpwUIHQ&biw=1280&bih=799&dpr=1 (22.03.2018 13:41)


6. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

 

21.03.2018 v 21:18 id: 1292716

OUUUJEEEE děkuji Jsem zvědav na pokračování,začíná se to pěkně rozvíjet


jaxx: Doufám, že jsem neurazil. Udělat z vás ženskou, ještě ke všemu zelenou... (22.03.2018 19:28)


7. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

 

03.03.2018 v 22:13 id: 1292677

Potěším pana jirkacbx, konečně se dočká podzemní civilizace, a nejen jí. Zase abych to nepřehnal...


8. Jméno: honbri

 

Info: Hltač Semeráda

 

14.01.2018 v 20:37 id: 1290879

Mám nevalné znalosti o letecké vojenské technice, ale nezdá se mi, že by v hukotu letící helikoptéry bylo slyšet, jak začaly rotovat hlavně... ?


jaxx: Nejvíc hluku dělají turbíny, rotor jen sviští. Pokud jsou turbíny schované za trupem, řezavý zvuk roztočených hlavní vynikne... Zkuste si najít ten zvuk, třeba na ytb... (14.01.2018 22:09)


jaxx: Tak jsem to trochu upravil... Vytí nebude... (16.01.2018 21:19)


9. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 

12.01.2018 v 21:50 id: 1290867

Človeče! Držte se! Taky mne trápí vysoký tlak, taky používám léky po hrstech... no, jsem na tom líp, protože moje manželka je na tom asi podle všeho lépe, než Vaše!... Držím palce, držím pěsti, přeju štěstí! promýšlím další pokračování Kejvalky... snad se Vám zalíbí a polepší trošku Vaši náladu... Pane SPISOVATELI, UZDRAVTE SE NÁM, PROSÍM!


10. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

 

11.01.2018 v 15:12 id: 1290863

Pěkně napínavý čteníKomentáře

Začátek


Přílepky včera: §Beri §Imp2