Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah

Uzdravování

Nikdo nepostřehl okamžik, kdy Dáreček zahájil činnost. Navenek se nic nezměnilo, o první fázi se lidé dozvěděli zprostředkovaně. Jak se dohodla Měsíční paní s Ajnštajnem a jeho společnicemi, první na řadu přijdou lidé ovlivnění islámem. Není možné uzdravovat lidstvo a nechat v něm osoby s mozkem poznamenaným vnějšími vlivy.

Název Dáreček vymyslel neznámý autor v internetové diskuzi a byl okamžitě všeobecně přijat. Byl to pro lidstvo skutečný dárek, napravující poškození způsobené Vejcem. Budoucnost se již nezdála tak černá...

První příznaky změn pocítili na vlastní kůži hosté v hotelu Almond Homestay, který se nachází kilometr a půl od Dárečku. Ten byl od přistání Dárečku permanentně obsazen, stejně tak jako hotely a apartmány v okolí. Urychleně byly vybudovány turistické okruhy a vyhlídky na Dáreček. Ve vstupní hale hotelu se houfovala další skupina zvědavců, protože individuální turistika nebyla povolena. Pár minut před odchodem zastavila před hotelem černá dodávka, otevřely se boční dveře a do hotelu vpadlo několik zakuklených osob. S výkřiky Alláhu akbar začaly hosty nutit lehat si na zem, kdo se vzpěčoval, byl umravněn pažbou pušky. Ženy ječely, muži vykřikovali, že jsou také muslimové, halas se stupňoval. Pojednou křik utichl a všichni ztuhli v pozicích, ve kterých se právě nacházeli. Ztuhlost netrvala dlouho. Postavy vypadaly, jako by se probíraly ze zlého snu. Ti se zbraněmi je štítivě odhazovali, dva muži s výbušninou upevněnou okolo pasu se jí horečně snažili zbavit. Neozbrojení hosté se udiveně rozhlíželi, co se stalo, těch několik muslimů mezi nimi bylo v šoku. Policisté po příjezdu do hotelu nalezli situaci trochu zklidněnou. V jednom koutě byly naházeny zbraně, munice a výbušniny, různě po hale bylo vidět sedící muže, usedavě plačící, a okolo každého nich hlouček tyto muže uklidňující.

Také jinde bylo vidět srdceryvné scény. Jelikož je islám jedním z oficiálním náboženstvím v Indonésii, v Jakartě, hlavním městě Jávy, bylo několik mešit. V té největší právě probíhalo kázání imáma přímo z kolébky islámu, z Mekky. Celé kázání bylo přenášeno v přímém přenosu jak do místní televizní sítě, tak i do světa. Šokovaní televizní diváci byli svědky proměny oddaného vyznavače velikého Alláha v hromádku neštěstí. Nikdo nebyl poblíž, aby ho uklidnil, naopak, sousedé byli na to stejně, ne-li hůř.

V Egyptě napjatě očekávali vývoj událostí Omar s Ahmedem. Byli si jistí, že nemají mezi svými vojáky žádného fanatika, ale bude to stačit? Ahmed si navíc nebyl jistý, jak se projevila jeho návštěva magické strany planety Newbet a jaká bude následná interakce s uzdravující vlnou od Dárečku. Když konečně přišla, téměř ji nezpozorovali. Chvilková závrať a to bylo vše. Ukazovalo se, že psychické problémy mají jen fanatici, na které se sesype jejich krvavá minulost.

Ze všeho nejhůř dopadly ryze islámské země. Obyčejných lidí se změna téměř nedotkla, problém byl ve vyšších patrech populace, od imáma či muftího výš. Ti všichni potřebovali psychiatrickou pomoc, ale ta byla nedostupná. Islámských psychiatrů i psychologů bylo jako za krejcar uranu. Vše vysvětloval Korán, islámská svatá kniha. Ani v okolních neislámských zemích nebylo dost odborníků pro všechny postižené. To také bylo příčinou velkého množství sebevražd, to když dotyčný neunesl pohled na svůj bývalý život. Kupodivu, nikdo je nelitoval. Zemřeli ti největší fanatici. Největší překvapení ale přišlo z USA, když při tiskové konferenci, vysílané přímým přenosem z Bílého domu, zkolaboval americký prezident i s viceprezidentem. To vysvětlovalo nedávné ochlazení vztahů s Izraelem a větší podpora Palestinců.

Střed Dieng Plateau, kde byl umístěn Dáreček, se změnilo k nepoznání. Kruhovitá proláklina o průměru necelého půl kilometru se zaplnila lesklou hmotou. K nesmírnému údivu vědců to nebyl nějaký exotický materiál, ale obyčejný led. Vlastně, v tomto prostředí, kousek od rovníku, exotický byl. Pro místní obyvatelstvo to byl nevídaný úkaz. Nakonec to dopadlo dobře. Podnikavec si až z Kanady objednal kontejner bruslí a jiného hokejového vybavení a otevřel První Indonéskou celoroční hokejovou školu. O žáky neměl nouzi, bruslili mladí i staří, dokonce se objevovaly první vlaštovky své doby - muslimské ženy a dívky, bez závoje či jiného pytle přes sebe. Již nebudily pohoršení, ale oslňovaly okolí svou dosud utajovanou krásou. A Dáreček dál trůnil uprostřed ledové plochy, chráněn neviditelnou stěnou před rušivými vlivy okolí. Také již byl poznat jeho vliv na okolí. Nejbližší stratovulkán, hrozící brzkým výbuchem, postupně utichal, až se stal obyčejným kopcem s rozeklaným vrcholem a teplotou v kráteru podstatně nižší než nedávno. Dokonce se kráter dal přejít pěšky bez toho, aby se člověk propadl do žhavé lávy, popřípadě aby mu shořely boty.

Další fáze působení Dárečku měla být úprava DNS všech pozemských organismů, poškozených působením Vejce. Tady se již nejednalo jen o lidi, ale o celou biosféru. Simulace toho, jak to bude probíhat, byla každou chvíli vysílána všemi televizními stanicemi: Od Dárečku vyrazí na všechny strany kruhovitá zeď, metr tlustá. Je naprosto nehmotná, složená z několika druhů polí. Ta každý organismus, kterého se dotkne, obalí a na naprosto nezbytně nutnou dobu znehybní. Po dobu znehybnění budou prováděny kontroly a opravy DNA. Tím se také oddělí opravené organismy od těch na opravu čekajících.

Pak se na stránce o Měsíční paní objevil dotaz, co dělat, když daný člověk nechce být opraven. Většina návštěvníků považovala tazatele za chudého duchem, ten však trval na svém. Podrobnějším průzkumem se zjistili, že neznámý tazatel sice použil anonymizér, ten však v sobě měl drobnou chybičku v operačním systému, takže se v komentářích pod příspěvkem objevil houf informací o tazateli včetně pracoviště. Pravá internetová adresa odkazovala na Washington, takže pracoviště v Pentagonu již nikoho nepřekvapilo.

Nakonec se objevil vyčerpávající popis, co vše může tazatel udělat, když nechce být uzdraven. Možností bylo několik, ale v úvahu přicházely dvě. Ta první radila odstěhovat se ze Země, jelikož uzdraveni musí být všichni nebo nikdo. Nechat mezi uzdravenými někoho s poškozeným genofondem nelze. Lze vybudovat habitat například na Měsíci. Druhá možnost byla jen rozšířením té první - nechat se nahrát do paměti přepravníku jako podmnožina původní zdejší sekundární civilizace. Tato informace vyvolala velký rozruch, ukázalo se, že lidí nepřejících si uzdravení je vcelku dost. Některým to zakazovala víra, třeba Jehovisté odmítají i transfuzi krve, která by jim zachránila život. Jiní se považovali za natolik jedinečné a dokonalé, že každá další úprava by byla jen zhoršením stavu. Mezi nimi převažovali Američané. Poslední skupina byli bývalí vyznavači islámu, kteří hledali jakýkoliv únik před realitou a na sebevraždu neměli odvahu.

Dopadlo to nakonec tak, že ve Freeportu, což je město a zóna volného obchodu na Bahamském ostrově Grand Bahama, vyrostla jednoduchá stavba, obsahující v sobě přístroj na převedení lidské mysli do separátní paměti přepravníku. Vchod byl otevřen každému, stačilo jen dopravit se k ostrovu, projít poslední pozemskou kontrolou a vejít dovnitř. Brzo byl přístav ve Freeportu plný různých plavidel, která měla jednu věc společnou. Byla použita jen na cestu do Freeportu. Také místní mezinárodní letiště bylo brzy vroubeno různými typy letadel. Proud odcházejících lidí narostl, když Dáreček spustil avizovanou vlnu uzdravení DNA.

Vlna procházela světem skoro šest let. Příčinou pomalého postupu byla nutnost prozkoumat vše, přes co přecházela, od baktérií přes člověka až ke slonovi a velrybě. Prvotní příprava se také protáhla, bylo nutné ověřit, co který organismus v celku dělá, proto v blízkém městě Semarangu probíhalo průběžné symposium biologů z celého světa. Dokonce kvůli němu vyrostlo zcela nové moderní vědecké městečko. Sympozium bývalo občas velice rušné, to když se vědátoři nemohli na něčem shodnout. Příkladem je třeba štěnice domácí, latinsky Cimex lectularius. Jaké je její místo v ekosystému? Vždyť nic nedělá, akorát saje lidem krev, a to doslova. Dospívá z larvy po dvou měsících, navíc není proměna dokonalá, dospělec je bez křídel apod. Pak klade vajíčka, až pět denně, poté, co je oplodněna samcem. Ani tam to není v pořádku, samec se do samice probourá přes břišní stěnu... Nepřenáší žádné choroby a lidská krev je to jediné, čím se dokáže živit. Také nebyl nalezen její predátor, vypadá to, že se štěnicemi nic neživí. Jediné, co je je zajímavé, je schopnost příbuzenské plemenitby bez jejího dopadu na genetiku. Tak co s tím hmyzem? Mnozí navrhovali její vyhubení s odkazem na zjištěné skutečnosti, jiní ji bránili, že výzkum nebyl dostatečný... Umělé inteligence naslouchaly a nakonec daly za pravdu odpůrcům likvidace právě z důvodu nedostatečného průzkumu jejího místa v ekosystému.

A pak bylo vše jednoho dne hotovo. Dáreček ukončil svoji činnost symbolicky v USA. Nechal stěny splynout na nádvoří uprostřed Pentagonu. Přítomni byli snad všichni, kdo se o tento slavný den zasloužili. Celá Desítka, Korakas, Dračinka a její strejdové, ze světa Newbet přišla Jirka CBX s několika spolupracovníky. To vše snímal houf kamer jak stacionárních, tak i vznášejících se na umělém obláčku, horké novinky ze Světových výzkumných laboratoří. Uzdravení lidé zjišťovali, jaké jsou jejich nové hranice. Ty nakreslené mezi státy začínaly upadat do zapomnění, stejně jako řevnivost mezi národy. Svět se změnil na poklidné místo k životu.

Dáreček zůstal na Zemi. Již měl jediný úkol - krotit výstřelky matky Přírody, radit a pomáhat novému Lidstvu. Od Měsíční paní dostalo lidstvo královský dar - mapa obyvatelných soustav do vzdálenosti sta světelných let. Možná to bylo nedopatření, možná úmysl: Mezi poznámkami k soustavám byl uveden i údaj o civilizaci, pokud se tam nějaká vyskytovala.

Zbývalo již jediné, rozloučit se s umělými inteligencemi řídící intergalaktický přepravník, pojmenovaný kdysi pradávno poetickým jménem Stříbrná Paní. I její odlet sledoval houf kamer, nebylo však co filmovat. Stříbrné Paní se rozostřily obrysy, až začala vypadat jako chumel mlhy. A pak byla najednou pryč, lidstvo zůstalo samotné, nikoliv však osamocené. Je zde primární pozemská civilizace, Dino Sapiens sapiens, jsou tady další dvě rozumné civilizace, objevené Dinosauroidy, Meow a Ptákové. A jsou tady i zatím neobjevené soustavy a civilizace. Nové Lidstvo má před sebou zářnou budoucnost.

  

Konec

Zpět Obsah

© 2018 Jerry Worker, Jerry Worker

Slovník


RTD = Read The Data neboli prostuduj si (před dotazem) dokumentaci

RTFD = Read The Fucking Data neboli prostuduj si (před dotazem) tu zatracenou dokumentaci, určený pro zvlášť neodbytné a agresívní tazatele

wrestler = aktér soutěžního profesionálního sportu, kde je choreografie zápasu předem domluvená.

zajdalen = bájné zvíře, kříženec zajíce a jelena

Anotace


Konec světa bývá popisován dost katastroficky, například pádem meteoritu. Co když je to úplně jinak? Meteorit nebyl meteorit, Měsíc se také nezdá být tím, za co je považován.

A teorie o duté Zemi má něco do sebe...

Další knihy ve skupině Katastrofy:


Multimind

Test přežití

05.01.2019 09:09


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od knihomol: 13/12 v 18:20 na téma: Vějíře-froilů : Nejdou mi otevřít vějíře a imperium. Děje se něco?   =*=   13.12 jirkacbx : Asi jen něco špatně nakonfigurovanýho. Po kliknutí na Vějíře se ukáže tohle http://sw.gurroa.cz/veji/veji-11.php a prázdná bílá stránka. Nebo se dělají korektury a opravy a jen jsme se trefili do blbýho času.   =*=   14.12 SW : Jo, omlouvám se. Nechodilo "hodnocení" a bylo to složitější. ;

Domů
Statistiky

"Měsíční vejce Legenda o Stříbrné paní" (komentáře)

Téma=Měsíční-vejce Hlasovalo 5, celkem 25 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

15.12.2019  id: 1327309

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 337 e-mailu 15.12.2019 00:02 :

Ukončen "Dracula" (měsíc beze změn). 14.12.2019 1915

Změna v "Vějíře Froilů" 14.12.2019 1915

Kapitola 19 dodána k "Vládce mořských hlubin". 14.12.2019 2020

Změna v "Vládce mořských hlubin" 14.12.2019 2020--2340

Kapitola 21 dodána k "Vládce mořských hlubin". 14.12.2019 2059   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

13.12.2019 v 08:56 id: 1327306

A blíží se nám Vánoce... Tak všem přeji pevné nervy a raději nějakou tu pohodu...


4. Jméno: MiHo

 

 

18.10.2018 v 15:08 id: 1295041

Joo!! Urychleně sehnat, nainstalovat a začít léčit z islámu i v reálu! Klobouk (který nemám) dolů, až úroveň spodního patra černouhelného dolu. Skvělý nápad!!!


5. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

17.10.2018 v 20:38 id: 1295037

Parádně vymyšleno a ještě líp napsáno


6. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

15.10.2018 v 21:46 id: 1295031

Nejsem proti jakémukoliv pokračování.

Budu se těšit na jakýkoliv


7. Jméno: VPJVM

 

Info: z PC

15.10.2018 v 21:35 id: 1295030

Proč nemůže brát vítěz všechno? A co když zvítězí nějaký mizera, co dostane jen 20 %, ale ostatní hlasy se rozdělí mezi šest stran, co budou mít kolem 15 %?


knihomol: Vítěznej křivák selže jednou a nemusí ho už volit. Kdežto dohodneli se křiváků více mají šanci zase se s jinými křiváky znovu spolčit a pokračovat v křivárnách. (17.10.2018 19:13)


8. Jméno: knihomol

 

 

15.10.2018 v 19:47 id: 1295029

Sakra a je to tu zase. Proč nemůže podle vychvalovaného amerického vzoru brát vítěž všechno? Proč zase prasácký spiknutí á la koalice?


9. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

13.10.2018 v 21:38 id: 1295023

Yellowstone bych opravil,bez dalších náhrad a nároků od USA.

Opravovací přístroj by mohl pracovat za koruny či rubly,jeden požadavek/jedna koruna/rubl.

A k nedokončený větě by se to vcelku i hodilo


jirkacbx: Občas mi trvá něco dýl pochopit,záleží na formulování položenýho dotazu.

Takže přidávám požadavek po USA stahnout jejich vojska z celýho světa,začít pomáhat původním Indiánům k lepšímu životu,přistěhovalce z Evropy trochu omezit,povinnost případně brát i muslimský migranty a hlavně Amerikánům,těm novým,nějak omezit povýšenecký myšlení a božský velebení měny/dolaru a většiny hrdinů uměle vytvořených. (14.10.2018 20:37)


jaxx: Děkuji, ale trochu jsem to přepracoval. Američanům zůstane rozvrtaný Yellowstone, bude se tišit jiná oblast... Sem to dám, až budu mít v kupě pc... (15.10.2018 21:06)


10. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

13.10.2018 v 11:02 id: 1295022

Nedokončená věta... Zkuste mi navrhnout něco smysluplného, co by mohl svět po Americe požadovat. Yellowstone jako mezinárodní pásmo? Odstoupení nynější vlády a volbu někoho rozumného? Výhrůžka vytvoření severoamerického kanálu mezi Mexikem a Kanadou?


11. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

03.09.2018 v 21:55 id: 1294947

Kapitola "Den D" cca od půlky stránky horší slovosled,chybějící písmenka či rovnou vhodná slova.

Číst se to sice nechá,ale je potřeba si něco občas domyslet,aby text dával smysl.

Sice DOST věděcký a trochu složitý čtení,ale Gratuluji k pokračování


jaxx: To jste četl nějakou meziverzi, ještě včera jsem tam dělal nějaké úpravy. Dnes jsem to ještě doupravil + pokračování. Zkontrolujte to, prosím. Popř, napište, co je kde nesrozumitelné. Občas se nechám unést... Btw, budete slavnej. Jirka CBX bude konferovat přímý přenos Otázek a odpovědí ohledně fenoménu Stříbrná paní a Měsíční vejce, která se už chystá... (04.09.2018 13:47)


jirkacbx: Číst chodim většinou mezi 20 - 22h,takže je možné,že jsem chytnul nějakou "meziverzi",jak zminujete.

Dneska jsem Den D zběžně prolítnul a vcelku v pohodě

Slavný bejt nepotřebuju,jen schopnosti Jiřinky by se šiknuly v reálným životě (05.09.2018 21:25)


jaxx: Jiřinky nebo Sofinky? Jiřinka je samička Dino Sapiens, co díky původu umí ovládat UI pyramidy, ale Sofinka je čarodějka non plus ultra, mimo kategorie... (07.09.2018 14:05)


jirkacbx: Nooo,ted vlastně nevim,to v tom mam pěknej bordel Omlouvam se. (07.09.2018 19:59)


12. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

19.08.2018 v 21:33 id: 1294922

POVEDENÝ


13. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

24.06.2018 v 08:08 id: 1294268

Rozšířenější než RTFD je zkratka RTFM


jaxx: Já vím, ale v tomto případě je slovo manuál nevhodné... (24.06.2018 09:12)


14. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

17.05.2018 v 20:10 id: 1294146

Pěkný pokračování a obrázek Dračinky slovy poetika je "prdácký"


15. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

09.04.2018 v 21:51 id: 1294004


16. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

22.03.2018 v 20:55 id: 1292769

Poč se nezobrazuje diskuze pod poslední kapitolou,ale JEN pod celým románem?

To Jerry Worker : NO TEDA,až takhle mně zahrnout do románu? povedená kulišárna

Dát holce mojí přezdívku,to jsem teda zvědav,jak z toho pak celkově vybruslíte


jaxx: Nevybruslím. Holka se jmenuje Jiřina Cilka Blanka Desátá (X římskými čísly) takže se jí říká Jirka CBX. (22.03.2018 22:33)


17. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

22.03.2018 v 13:02 id: 1292726

Ne že bych Vám ty obrázky záviděl, ale ... závidím...!


jaxx: Není co závidět. Něco je seskládaný v Gimpu z volných obrázku z Internetu - třeba obálka - něco je přímo kreslené v Pintě (Linuxí obdoba malování) a třeba to zelené je výsledek hledání 'dinosauroid' v Google Images... Spolu s nástrojem zelená barva: https://www.google.cz/search?q=dinosauroid&client=ubuntu&hs=och&channel=fs&dcr=0&tbas=0&tbm=isch&source=lnt&tbs=ic:specific,isc:green&sa=X&ved=0ahUKEwjZipHS-f_ZAhWMjSwKHY6PCncQpwUIHQ&biw=1280&bih=799&dpr=1 (22.03.2018 13:41)


18. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

21.03.2018 v 21:18 id: 1292716

OUUUJEEEE děkuji Jsem zvědav na pokračování,začíná se to pěkně rozvíjet


jaxx: Doufám, že jsem neurazil. Udělat z vás ženskou, ještě ke všemu zelenou... (22.03.2018 19:28)


19. Jméno: jaxx

 

Info: pro změnu správce sítě

03.03.2018 v 22:13 id: 1292677

Potěším pana jirkacbx, konečně se dočká podzemní civilizace, a nejen jí. Zase abych to nepřehnal...


20. Jméno: honbri

 

Info: Hltač Semeráda

14.01.2018 v 20:37 id: 1290879

Mám nevalné znalosti o letecké vojenské technice, ale nezdá se mi, že by v hukotu letící helikoptéry bylo slyšet, jak začaly rotovat hlavně... ?


jaxx: Nejvíc hluku dělají turbíny, rotor jen sviští. Pokud jsou turbíny schované za trupem, řezavý zvuk roztočených hlavní vynikne... Zkuste si najít ten zvuk, třeba na ytb... (14.01.2018 22:09)


jaxx: Tak jsem to trochu upravil... Vytí nebude... (16.01.2018 21:19)Komentáře

Začátek


Přílepky včera: Vějíře-froilů