Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah

Uzdravování

Nikdo nepostřehl okamžik, kdy Dáreček zahájil činnost. Navenek se nic nezměnilo, o první fázi se lidé dozvěděli zprostředkovaně. Jak se dohodla Měsíční paní s Ajnštajnem a jeho společnicemi, první na řadu přijdou lidé ovlivnění islámem. Není možné uzdravovat lidstvo a nechat v něm osoby s mozkem poznamenaným vnějšími vlivy.

Název Dáreček vymyslel neznámý autor v internetové diskuzi a byl okamžitě všeobecně přijat. Byl to pro lidstvo skutečný dárek, napravující poškození způsobené Vejcem. Budoucnost se již nezdála tak černá...

První příznaky změn pocítili na vlastní kůži hosté v hotelu Almond Homestay, který se nachází kilometr a půl od Dárečku. Ten byl od přistání Dárečku permanentně obsazen, stejně tak jako hotely a apartmány v okolí. Urychleně byly vybudovány turistické okruhy a vyhlídky na Dáreček. Ve vstupní hale hotelu se houfovala další skupina zvědavců, protože individuální turistika nebyla povolena. Pár minut před odchodem zastavila před hotelem černá dodávka, otevřely se boční dveře a do hotelu vpadlo několik zakuklených osob. S výkřiky Alláhu akbar začaly hosty nutit lehat si na zem, kdo se vzpěčoval, byl umravněn pažbou pušky. Ženy ječely, muži vykřikovali, že jsou také muslimové, halas se stupňoval. Pojednou křik utichl a všichni ztuhli v pozicích, ve kterých se právě nacházeli. Ztuhlost netrvala dlouho. Postavy vypadaly, jako by se probíraly ze zlého snu. Ti se zbraněmi je štítivě odhazovali, dva muži s výbušninou upevněnou okolo pasu se jí horečně snažili zbavit. Neozbrojení hosté se udiveně rozhlíželi, co se stalo, těch několik muslimů mezi nimi bylo v šoku. Policisté po příjezdu do hotelu nalezli situaci trochu zklidněnou. V jednom koutě byly naházeny zbraně, munice a výbušniny, různě po hale bylo vidět sedící muže, usedavě plačící, a okolo každého nich hlouček tyto muže uklidňující.

Také jinde bylo vidět srdceryvné scény. Jelikož je islám jedním z oficiálním náboženstvím v Indonésii, v Jakartě, hlavním městě Jávy, bylo několik mešit. V té největší právě probíhalo kázání imáma přímo z kolébky islámu, z Mekky. Celé kázání bylo přenášeno v přímém přenosu jak do místní televizní sítě, tak i do světa. Šokovaní televizní diváci byli svědky proměny oddaného vyznavače velikého Alláha v hromádku neštěstí. Nikdo nebyl poblíž, aby ho uklidnil, naopak, sousedé byli na to stejně, ne-li hůř.

V Egyptě napjatě očekávali vývoj událostí Omar s Ahmedem. Byli si jistí, že nemají mezi svými vojáky žádného fanatika, ale bude to stačit? Ahmed si navíc nebyl jistý, jak se projevila jeho návštěva magické strany planety Newbet a jaká bude následná interakce s uzdravující vlnou od Dárečku. Když konečně přišla, téměř ji nezpozorovali. Chvilková závrať a to bylo vše. Ukazovalo se, že psychické problémy mají jen fanatici, na které se sesype jejich krvavá minulost.

Ze všeho nejhůř dopadly ryze islámské země. Obyčejných lidí se změna téměř nedotkla, problém byl ve vyšších patrech populace, od imáma či muftího výš. Ti všichni potřebovali psychiatrickou pomoc, ale ta byla nedostupná. Islámských psychiatrů i psychologů bylo jako za krejcar uranu. Vše vysvětloval Korán, islámská svatá kniha. Ani v okolních neislámských zemích nebylo dost odborníků pro všechny postižené. To také bylo příčinou velkého množství sebevražd, to když dotyčný neunesl pohled na svůj bývalý život. Kupodivu, nikdo je nelitoval. Zemřeli ti největší fanatici. Největší překvapení ale přišlo z USA, když při tiskové konferenci, vysílané přímým přenosem z Bílého domu, zkolaboval americký prezident i s viceprezidentem. To vysvětlovalo nedávné ochlazení vztahů s Izraelem a větší podpora Palestinců.

Střed Dieng Plateau, kde byl umístěn Dáreček, se změnilo k nepoznání. Kruhovitá proláklina o průměru necelého půl kilometru se zaplnila lesklou hmotou. K nesmírnému údivu vědců to nebyl nějaký exotický materiál, ale obyčejný led. Vlastně, v tomto prostředí, kousek od rovníku, exotický byl. Pro místní obyvatelstvo to byl nevídaný úkaz. Nakonec to dopadlo dobře. Podnikavec si až z Kanady objednal kontejner bruslí a jiného hokejového vybavení a otevřel První Indonéskou celoroční hokejovou školu. O žáky neměl nouzi, bruslili mladí i staří, dokonce se objevovaly první vlaštovky své doby - muslimské ženy a dívky, bez závoje či jiného pytle přes sebe. Již nebudily pohoršení, ale oslňovaly okolí svou dosud utajovanou krásou. A Dáreček dál trůnil uprostřed ledové plochy, chráněn neviditelnou stěnou před rušivými vlivy okolí. Také již byl poznat jeho vliv na okolí. Nejbližší stratovulkán, hrozící brzkým výbuchem, postupně utichal, až se stal obyčejným kopcem s rozeklaným vrcholem a teplotou v kráteru podstatně nižší než nedávno. Dokonce se kráter dal přejít pěšky bez toho, aby se člověk propadl do žhavé lávy, popřípadě aby mu shořely boty.

Další fáze působení Dárečku měla být úprava DNS všech pozemských organismů, poškozených působením Vejce. Tady se již nejednalo jen o lidi, ale o celou biosféru. Simulace toho, jak to bude probíhat, byla každou chvíli vysílána všemi televizními stanicemi: Od Dárečku vyrazí na všechny strany kruhovitá zeď, metr tlustá. Je naprosto nehmotná, složená z několika druhů polí. Ta každý organismus, kterého se dotkne, obalí a na naprosto nezbytně nutnou dobu znehybní. Po dobu znehybnění budou prováděny kontroly a opravy DNA. Tím se také oddělí opravené organismy od těch na opravu čekajících.

Pak se na stránce o Měsíční paní objevil dotaz, co dělat, když daný člověk nechce být opraven. Většina návštěvníků považovala tazatele za chudého duchem, ten však trval na svém. Podrobnějším průzkumem se zjistili, že neznámý tazatel sice použil anonymizér, ten však v sobě měl drobnou chybičku v operačním systému, takže se v komentářích pod příspěvkem objevil houf informací o tazateli včetně pracoviště. Pravá internetová adresa odkazovala na Washington, takže pracoviště v Pentagonu již nikoho nepřekvapilo.

Nakonec se objevil vyčerpávající popis, co vše může tazatel udělat, když nechce být uzdraven. Možností bylo několik, ale v úvahu přicházely dvě. Ta první radila odstěhovat se ze Země, jelikož uzdraveni musí být všichni nebo nikdo. Nechat mezi uzdravenými někoho s poškozeným genofondem nelze. Lze vybudovat habitat například na Měsíci. Druhá možnost byla jen rozšířením té první - nechat se nahrát do paměti přepravníku jako podmnožina původní zdejší sekundární civilizace. Tato informace vyvolala velký rozruch, ukázalo se, že lidí nepřejících si uzdravení je vcelku dost. Některým to zakazovala víra, třeba Jehovisté odmítají i transfuzi krve, která by jim zachránila život. Jiní se považovali za natolik jedinečné a dokonalé, že každá další úprava by byla jen zhoršením stavu. Mezi nimi převažovali Američané. Poslední skupina byli bývalí vyznavači islámu, kteří hledali jakýkoliv únik před realitou a na sebevraždu neměli odvahu.

Dopadlo to nakonec tak, že ve Freeportu, což je město a zóna volného obchodu na Bahamském ostrově Grand Bahama, vyrostla jednoduchá stavba, obsahující v sobě přístroj na převedení lidské mysli do separátní paměti přepravníku. Vchod byl otevřen každému, stačilo jen dopravit se k ostrovu, projít poslední pozemskou kontrolou a vejít dovnitř. Brzo byl přístav ve Freeportu plný různých plavidel, která měla jednu věc společnou. Byla použita jen na cestu do Freeportu. Také místní mezinárodní letiště bylo brzy vroubeno různými typy letadel. Proud odcházejících lidí narostl, když Dáreček spustil avizovanou vlnu uzdravení DNA.

Vlna procházela světem skoro šest let. Příčinou pomalého postupu byla nutnost prozkoumat vše, přes co přecházela, od baktérií přes člověka až ke slonovi a velrybě. Prvotní příprava se také protáhla, bylo nutné ověřit, co který organismus v celku dělá, proto v blízkém městě Semarangu probíhalo průběžné symposium biologů z celého světa. Dokonce kvůli němu vyrostlo zcela nové moderní vědecké městečko. Sympozium bývalo občas velice rušné, to když se vědátoři nemohli na něčem shodnout. Příkladem je třeba štěnice domácí, latinsky Cimex lectularius. Jaké je její místo v ekosystému? Vždyť nic nedělá, akorát saje lidem krev, a to doslova. Dospívá z larvy po dvou měsících, navíc není proměna dokonalá, dospělec je bez křídel apod. Pak klade vajíčka, až pět denně, poté, co je oplodněna samcem. Ani tam to není v pořádku, samec se do samice probourá přes břišní stěnu... Nepřenáší žádné choroby a lidská krev je to jediné, čím se dokáže živit. Také nebyl nalezen její predátor, vypadá to, že se štěnicemi nic neživí. Jediné, co je je zajímavé, je schopnost příbuzenské plemenitby bez jejího dopadu na genetiku. Tak co s tím hmyzem? Mnozí navrhovali její vyhubení s odkazem na zjištěné skutečnosti, jiní ji bránili, že výzkum nebyl dostatečný... Umělé inteligence naslouchaly a nakonec daly za pravdu odpůrcům likvidace právě z důvodu nedostatečného průzkumu jejího místa v ekosystému.

A pak bylo vše jednoho dne hotovo. Dáreček ukončil svoji činnost symbolicky v USA. Nechal stěny splynout na nádvoří uprostřed Pentagonu. Přítomni byli snad všichni, kdo se o tento slavný den zasloužili. Celá Desítka, Korakas, Dračinka a její strejdové, ze světa Newbet přišla Jirka CBX s několika spolupracovníky. To vše snímal houf kamer jak stacionárních, tak i vznášejících se na umělém obláčku, horké novinky ze Světových výzkumných laboratoří. Uzdravení lidé zjišťovali, jaké jsou jejich nové hranice. Ty nakreslené mezi státy začínaly upadat do zapomnění, stejně jako řevnivost mezi národy. Svět se změnil na poklidné místo k životu.

Dáreček zůstal na Zemi. Již měl jediný úkol - krotit výstřelky matky Přírody, radit a pomáhat novému Lidstvu. Od Měsíční paní dostalo lidstvo královský dar - mapa obyvatelných soustav do vzdálenosti sta světelných let. Možná to bylo nedopatření, možná úmysl: Mezi poznámkami k soustavám byl uveden i údaj o civilizaci, pokud se tam nějaká vyskytovala.

Zbývalo již jediné, rozloučit se s umělými inteligencemi řídící intergalaktický přepravník, pojmenovaný kdysi pradávno poetickým jménem Stříbrná Paní. I její odlet sledoval houf kamer, nebylo však co filmovat. Stříbrné Paní se rozostřily obrysy, až začala vypadat jako chumel mlhy. A pak byla najednou pryč, lidstvo zůstalo samotné, nikoliv však osamocené. Je zde primární pozemská civilizace, Dino Sapiens sapiens, jsou tady další dvě rozumné civilizace, objevené Dinosauroidy, Meow a Ptákové. A jsou tady i zatím neobjevené soustavy a civilizace. Nové Lidstvo má před sebou zářnou budoucnost.

  

Konec

Zpět Obsah

© 2018 Jerry Worker, Jerry Worker

Slovník


RTD = Read The Data neboli prostuduj si (před dotazem) dokumentaci

RTFD = Read The Fucking Data neboli prostuduj si (před dotazem) tu zatracenou dokumentaci, určený pro zvlášť neodbytné a agresívní tazatele

wrestler = aktér soutěžního profesionálního sportu, kde je choreografie zápasu předem domluvená.

zajdalen = bájné zvíře, kříženec zajíce a jelena

Anotace


Konec světa bývá popisován dost katastroficky, například pádem meteoritu. Co když je to úplně jinak? Meteorit nebyl meteorit, Měsíc se také nezdá být tím, za co je považován.

A teorie o duté Zemi má něco do sebe...

Další knihy ve skupině Katastrofy:


Multimind

Test přežití

05.01.2019 09:09


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od jiho: 22/9 v 17:25 na téma: §Svedske : Košer, nebo halal?Jdu blejt velebnosti! :-(

Domů
Statistiky

"Měsíční vejce Legenda o Stříbrné paní" (komentáře)

Téma= Hlasovalo 10, celkem 47 hvězd, průměr=4.70.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

 

   

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: stopjetatřicet = (nejsi robot?)    (18710 příspěvků).  

 (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:


2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: §Admin

 Přidat přílepek!?

23.09.2019  id: 1319422

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 311 e-mailu 23.09.2019 00:00 :

Kapitola 68 dodána k "Zamysli se!". 22.09.2019 1326

Změna v "Zamysli se!" 22.09.2019 1326   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: jiho

 

Info: důchodce

Téma: §Svedske

?Přidat přílepek!?

22.09.2019 v 17:25 id: 1319421

Košer, nebo halal?

Jdu blejt velebnosti!


4. Jméno: knihomol

 

 

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

22.09.2019 v 16:46 id: 1319420

Kdyby to šlo, bylo by možná lepší opustit tento svět, když tisíce "nadšenců" si jdou prohlížet nejmodernější stroje na zabíjení lidí. (dny NATO)


5. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

21.09.2019 v 22:39 id: 1319408

Zkonvertoval jsem Migranty do MOBI a PDF (obě verze - rozcuchanou i učesanou). Zkusil jsem oboje načíst, šlo to. Takže - můžete...


6. Jméno: 14

 

Info: Klidný

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

21.09.2019 v 08:31 id: 1319407

OK, trochu jsem zapátral. Prý se tato chyba dá spravit, když použijete FreePascal:

 

https://www.freepascal.org/

 

FreePascal má zpětnou kompatibilitu s Turbo Pascalem, takže cokoli, co v něm bylo napsané, by tu mělo běhat, a je kompatibilní s Windows.


7. Jméno: Q-1906030

 

 

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

20.09.2019 v 16:28 id: 1319384

Mám takovou technickou připomínku. U knih stažené v EPUB se mi občas stává, že se vynechá pár stránek a skočí to na další kapitolu.


SW: To by mě docela zajímalo. Ve které knize se to děje? Otestoval bych si ji "Sigilem" a zjistil, v čem to je.

Bohužel, knihu "Scifi přednášky" jsem načetl do Sigilu, ohlásil mi, že tam je nějaký problém a jestli chci opravit automaticky nebo ne, jenže než jsem se rozhodl, objevila se další zprávinka že "Program provedl nepovolenou operaci a bude ukončen". A to pokaždé, takže vím jen to, že tam je něco, co se mu nelíbí. Ještě tak vědět, co... Další problém je, že mi Sigil šel nainstalovat pouze a jenom na notebook (na mém desktopu mám XP starší verze, tam to prostě nejde nainstalovat. A přetahovat soubory do notebooku flashkou je fuška.

Pak je tu jedna možnost: testoval jsem EPUB na mnoha různých čtečkách. Některé to zobrazovaly krásně, jiné hnusně (například všechno jedním fontem, jednotné velikosti, vše odleva, tam poznat kapitolu byla fuška). Jeden program to dokonce zobrazoval rukopisným písmem, ale bez diakritiky - ale ten už jsem, myslím, smazal. Tak velký masochista nejsem. (20.09.2019 20:42)


8. Jméno: 14

 

Info: Klidný

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

20.09.2019 v 08:18 id: 1319383

Dvě poznámky:

 

1. Existují emulátory jako DOSbox, na kterých by váš program pravděpodobně fungoval i ve Windows (nasimulovat starší počítač dnes není problém).

2. Planety typu Jupitera by pořád mohly být zajímavé, protože mívají obrovské stádo měsíců. Pořád se ostatně spekuluje o tom, jestli náhodou něco nežije v oceánu na Europě -- je tam voda, možná nějaké organické látky, a slapové síly Jupitera tam i v takové vzdálenosti od Slunce dodávají slušné teplo. Navíc už dneska známe celou řadu planet jupiterskéího typu, které jsou celkem blízko své mateřské hvězdy (protože velké, blízké planety se samozřejmě dají najít nejsnáz).


SW: Bohužel, ani pod DOSBOXem to nejede. Okamžitě skončí na "dělení nulou". To staré Pascaly dělaly. (20.09.2019 16:14)


9. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

19.09.2019 v 22:49 id: 1319381

Udělal jsem korekturu "Migrantů" spojenou s různým "učesáváním" výrazů a sjednocováním čísel, jmen a pojmů. Takhle to snad může zůstat. Další (zejména konverze do PDF a MOBI) až zítra.


10. Jméno: jirkacbx

 

Info: cestář z°vesnice

Téma: §Migr

?Přidat přílepek!?

18.09.2019 v 22:35 id: 1319374

Pěkný konec,navíc otevřená možnost pro Migranti 2


SW: Migranti 2 asi nebudou. Z toho by koukala jen taková space-opera... (19.09.2019 08:03)Komentáře

Začátek