Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Obsah Dále

Multimind

Multimind

 

Science fiction

© 2017 Jerry Worker


Prolog

Don't bother me
I'm alone, even with you
I'm alone, so what do I do?

Alone in a crowd, alone in a crowd
Alone in a crowd, alone in a crowd

Alone in a crowd, alone in a crowd
Alone in a

JOHNNY THUNDERS
"Alone In A Crowd"

Probíral se dlouho a obtížně. Jako by ho něco drželo mimo svět, nechtělo ho pustit. Horší bylo, že si na nic nevzpomínal. Uvědomoval si pouze, že se stalo něco důležitého.

Stále upadal do nevědomého spánku, ale periody bdění byly delší a delší. Stále sice nic neviděl, nedokázal otevřít oči či pohnout byť jen prstem. Ale slyšel! Slyšel zvuky, jako by stál sám uprostřed davu. Uprostřed davu na nádraží, kde všechny vlaky mají zpoždění, čekárny jsou plné a všichni něco nesouvisle vykřikují. Uprostřed davu na náměstí, těsně před příchodem oblíbeného politika. Uprostřed roje včel, kterým někdo zatřásl s úlem. Pak, v jednom okamžiku, si na vše vzpomněl.

 


Obsah Dále

28.05.2017 00:47