Bez COOKIEs je omezený přístup!

Ponorka Narwhal-2

Příběh britské ponorky v norských vodách

(Válečné 1)

 

Válečné

František Běhounek

© 1946 František Běhounek

Nakladatelství: Autobus


Obsah

1. Noční schůzka(20k) 1

II. Na mořském dnu(26k)

III. Narwhal klade miny(32k)

IV. V nepřátelské palbě(22k) 1

V. Nerovný boj(29k) 1

VI. Poslední pokus(18k)(23k) 1

Seznam knih Komentáře

18.04.2020 14:24 Errata!

Na hlavní stránku


Kočka Šklíba se na Alenku v říši divů nejprve
šklebila, pak se začala dělat neviditelnou,
až z ní zbyl jen škleb... až i ten zmizel...

Označení střídání obsahu

Identifikace:


Titul: Ponorka Narwhal-2

Podtitul: Příběh britské ponorky v norských vodách

Autor: František Běhounek


© 1946 František Běhounek

Skupina: Válečné 1

Nakladatel: Autobus

Žánr: Válečné

Téma: Ponorka-Narwhal

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.

Další díly skupiny


02) Komando plukovníka Brenta

Poznámky pod čarou


1 Počátek norské národní hymny: »Ano, my milujeme tu zemi, jež vzhůru pne se...«

2 Anglická píseň »Tam v dáli, tam v dáli je Šťastná země...«

3 Britská tajná služba, zabývající se převahou záležitostmi politickými a vojenskými.

4 Největší anglický válečný přistav, je na Orkneyských ostrovech.

5 Míněn je Winston Churchill, jenž byl tehdy ještě prvním lordem admirality, ale již měsíc nato se stal ministerským předsedou.

6 Narwhal, angl. jednorožec (narval).

7 Naturalisovaným občanem státu se stane cizinec, jenž získal státní občanství dlouholetým pobytem.

8 Lodi bez posádky, se signálním světlem, označujícím břeh nebo mělčiny.

9 Uzel je zhruba zeměpisná míle za hodinu, rychlost 10 uzlů tedy značí, že loď urazí za hodinu 10 mil.

10 Navycert (Námořní certifikát) bylo potvrzeni, jež si každá neutrální loď musila vyžádat! od anglických diplomatických zástupců, že její zboží není určeno nepříteli. Lodi, které toto povolení neměly, byly Angličany zabaveny, po případě potopeny.

11 Altmark, německá válečná loď, která se s anglickými zajatci na palubě uchýlila do teritoriálních, (t. j. neutrálních a cizím válečným lodím jen s výhradami na krátkou dobu přístupných) vod norského fjordu. Byla zde napadena anglickou válečnou lodi Cossack, dobyta a zajatci osvobozeni.

12 21 palců

13 Pajlováním určuje námořník vzdálenost své lodi od břehu. Používá při tom dvou nebo více pevných značek na břehu (na př. mysů, majáků, význačných budov a pod.), jejichž vzájemnou vzdálenost zná, a zaměřením z lodi si určí, pod jakým úhlem vidi jejich spojnici (t. j. stanoví jejich paralaxu). Z tohoto úhlu a ze známé vzdálenosti značek potom vypočte trigonometricky vzdálenost lodi od břehu. Podmínkou přesnosti tohoto určení je, aby vzdálenost jedné značky od druhé nebyla ani příliš malá (potom se nedá přesně určit jejich úhlová vzdálenost) ani příliš velká (potom nelze užit zjednodušeného výpočtu a bylo by potřebí znát ještě třetí veličinu daného trojúhelníku).

0 brßß

14 Kabel, námořnická míra, 185 metrů.

15 Míněna je — jako všude v tomto příběhu — námořní míle, 1852 metrů.

16 Vidkun Quisling, později popravený za zradu

17 Stop, telegrafická značka tečky*B.*/B

18 HMS je zkratka »His Master Ship« »Loď Jeho Veličenstva«; připojuje se ke jménu každé anglické válečné lodi podle zvyku z dob, kdy válečné lodi patřily králi. NSN 65 byla poznávací značka ponorky pro radiové depeše.

19 Bruto registrovaná tuna udává nákladní prostor lodi a rovná se 2,83 m3

20 Radiové gonio neboli radiový kompas, stanoví polohu lodi tím způsobem, že otáčivou anténou zachycuje radiové signály, vysílané ze dvou, od sebe hodně vzdálených pevninských stanic.

21 Kurs lodi, t. j. směr její plavby, se stanoví podle kompasu ve stupních jeho kruhové stupnice, při čemž se počítá od severu přes. východ, jih a západ.

22 Silhuetový schematismus je příručka, vydávaná válečným námořnictvem. Jsou v ní zobrazeny všechny typy nepřátelských (i vlastních) válečných lodí, a to obrysově, silhuetou, neboť každá loď se ve velké dálce odráží jen od oblohy svými obrysy. Ty jsou pro každý druh válečné lodi charakteristické, ježto lodi se od sebe liší nejen rozměry, ale i různým rozestavením komínů, dělových věží, nekrytých děl, stěžňů a pod. Podle těchto známek lze ze schematismu na dálku určit národnost, druh a třídu lodi.

23 Ponorka má dvě vyrovnávací nádrže, zaručující jí vodorovnou polohu, když je varovnána v určité hloubce. Jedna nádrž je na přídi, druhá na zádi

24 Plujeme domů, plujeme domů, plujeme domů po širém moři, plujeme domů, k mé Staré Anglii, plujeme domů, k tobě, země má!

Errata:

18.04.2020 14:24


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od VlastimilČech: 27/1 v 12:48 na téma: Vzestup-byrokracie : počínaje článkem "Šéfe, kam mám vylít tu vakcínu? kde to najdu?   =*=   27.01 SW : Pod nadpisem je "Obsah" a v obsahu kliknout na příslušné řádky... ;

Domů
Statistiky

"Ponorka Narwhal-2 Příběh britské ponorky v norských vodách" (komentáře)

Téma=Ponorka-narwhal

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!


Komentáře

Žádný komentář tu není.

Začátek


Přílepky dnes: Vzestup-byrokracie včera: Raxdinka