Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah Dále

Obrázky

Obrázky vložené přímo v textu konverzní program ignoruje (i když je tam máte, musíte vložit odkazy na příslušné obrázky zvlášť!) Pozor, server má Unix! Rozlišuje malá a velká písmena! Nazev a nazev jsou dvě různá jména! Názvy obrázků proto musí být bez češtiny, bez mezer a jen malými písmenky, jinak hrozí jejich zmizení.

Doporučuji vkládat do textu následující formát:

‹img align=right src='nazev.jpg'›

(Poznámka: texty, které by se automaticky změnily v něco jiného, jsou zde buď proložené mezerami, nebo - u HTML tagů - jsou znaky „menší-než“„větší-než“ zaměněné znaky „‹“„›“.)

Tento se transformuje takto:

width=40% = šířka obrázku. Je lépe uvádět ji v procentech (jinak to na smartphonech zlobí). Když šířku neurčíte, dosadí se automaticky „width=40%“

align=right, (align=left) obrázek (pouze na webu) posune vpravo (vlevo) a text vyplní (obteče) zbytek šířky. U čteček jsem si to musel zjednodušit na obrázky uprostřed, neobtékané textem, jednak se na obrazovky telefonů tak-tak vejdou (požadavek na čitelnost obrázků převažuje), jednak to většina čtecích programů dokázala neuvěřitelně zprasit.

src='nazev.jpg' určuje jméno (viz výše).

Parametr src= nesmí být jako první (takové obrázky to ignoruje!) Tak totiž do textu vkládá odkazy na všechny obrázky textový editor, jenže ty odkazy pak míří kamsi do souborů a to se při pouhém přetahování souborů na web nedá uhlídat. Naštěstí tu vždy můžeme předřadit buď align nebo width (když chybí align, chceme obrázek uprostřed a pak je dobré uvádět width='80%').

Obrázky se vkládají konverzním programem zvlášť jako pomocné soubory (dá se jich vložit i více najednou).

Specialitkou jsou „výměnné obrázky“. U papíru to postrádá smysl, ale na webu to není marné a čtečky (kupodivu!) umožňují nejen pohyblivé GIFy, ale i výměnu obrázků.

Dělá se to tak, že do formátu vložíte obrázků víc, oddělené znakem »#«, tedy asi takto:

‹img width=100%

src='obrazek1.jpg#obrazek2.jpg#obrazek3.jpg'›

Obrázky musíte dodat každý zvlášť a popis pod obrázkem musí být vložen přímo do obrázku (konverzní program vkládání popisů do obrázků umožňuje). Při přejetí myší se potom obrázek mění. Kupodivu to běhá i na čtečkách (na všech ne, ale zkoušel jsem to na více programech, většinou to jde).

Podotýkám, obrázky mají mít pokud možno shodné rozměry, aby neposkakovaly! Tedy - pokud to není úmysl!

Příklad:

‹img width='80%' src='mecca1.jpg#mecca2.jpg'›

Středisko muslimů - Mekka (uprostřed kámen Kába)

Středisko muslimů - Mekka (uprostřed kámen Kába)

 


 

Drobnosti

Metoda rozdělování textu vložením prázdných řádků, běžně používaná v knihách, se na webu použít nedá. Text se pak prostě spojí, stejně jako se ignorují nadbytečné mezery.

Chcete-li zarovnávat text do sloupečků, je lépe použít tabulku (i neviditelnou).

K oddělování sekcí jsem používal řádky, na nichž bylo jen pět hvězdiček (bez mezer!), tedy:

* * * * *

Jenže ouha! Mrtvosoftí Word takový řádek „automaticky“ měnil v dlouhou tlustou čáru přes celou stránku. Proto jsem brzy přešel na jiný oddělovač sekcí, který tuto nectnost nemá:

= * =

(opět bez mezer!)

Pokud program narazí na řádek s oddělovačem, před nímž je tvrdá (nedělitelná) mezera (CTRL+SHIFT+space) (zde v tomto textu ji ke zvýraznění nahradím znakem „ד, považuje následující řádek za nadpis nové kapitoly. Příklad:

×= * =

Nová kapitola

Po projetí mým programem se formáty změní do podoby nutné k dělení kapitol:

×= * =

(+ nová stránka + neviditelný rozdělovník)

Nová kapitola

Nadpis odsadí na novou stránku (nevkládá prázdné řádky, ale vloží ve »formátu odstavce« do »toku textu« příznak zalomení stránky. (Při tomto způsobu nevadí vkládání opravných textů před toto místo.) Před nadpis je nutno kromě nové stránky vložit »bookmark«, podle něhož se konverzní program orientuje. Dělá se to snadno příkazem Vložit-Záložka-(určit jméno), případně Insert-Bookmark-(určit jméno). Já na to mám makro, které to dělá automaticky.

Z názvů kapitol se automaticky tvoří »Obsah« ve formě samostatného souboru. Tam se dá z kterékoliv kapitoly přejít na webu pomocí tlačítek »Obsah«, vložených na začátek a konec každé kapitoly. Čtečky mají jiný způsob tvorby obsahu, ale výše zmíněný způsob se převede správně.

Někdy potřebujeme vložit název podkapitoly bez rozdělení kapitoly (například u „přílepků“ a slovníků na konci, apod.).

Dáme-li za jméno kapitoly dvojitý paragraf (stačí neviditelný), kapitola se od předchozí neoddělí, ale do obsahu se vloží. Vypadá to takto:

×= * =

Podkapitola§§

Pro úplnost - obsahuje-li nadpis kapitoly jeden znak paragrafu ( Kapitola§ ), v automatickém obsahu se vynutí další sloupec. Je to určené pro rozsáhlé romány, dělené na části, kde má potom každý díl vlastní sloupek názvů kapitol. Účinkuje to ale jen pro web, u čteček se paragrafy v názvech kapitol ignorují.

 


 

Uvozovky

Psát román s originálními uvozovkami

(ANSI 34 = " = quotation mark)

je neprofesionální, nepřehledné a nehezké. Pro lepší vzhled používejte správné uvozovky. Všechny běžné textové editory (WORD, OpenOffice i LibreOffice) mají možnost nastavit české uvozovky (levá „=UTF 201E, pravá“=UTF 201C). Alternativně používám závorky:

(levá »ANSI 187, pravá« ANSI 171)

Nastavil jsem si je stejně jako uvozovky " = quotation mark, jenže pro apostrof. Je to snadné, proč ne? Má to ovšem nevýhodu, že mi chybí apostrof (občas je potřebný). Ale to se dá snadno obejít (není to příliš často): napíšu dva znaky po mezeře, vzniklou kombinaci změním položkou automatických oprav na apostrof, takže píšu »mezera-apostrof-apostrof-mezera« a pak vyházím nadbytečné mezery, jde to rychleji než to tady čtete.

Při konverzi program kontroluje, zda je uvnitř odstavců správný počet párů uvozovek. Prohřešky pak zapíše do malého souboru »uvozovky.err«. Zkušenosti říkají, že právě chybějící uvozovky se při korektuře obzvlášť špatně hledají. Kontrolní soubor toto hledání chyb velice usnadňuje.

Ve výsledných souborech je možnost zvýraznění textů v uvozovkách (přímé řeči i zvlášť označených výrazů) a také úseků tučné a kurziva. Řídí to ikonka ducha vlevo nahoře v každém souboru. Vyžaduje to však správné vnoření párů, například:

„Řekl jsem mu, tu »věc« hned vyhoď!“

Příklad chyb: buď některá uvozovka chybí, nebo jsou špatně vnořené:

„Řekl jsem mu, tu »věc“ hned vyhoď!«

Tuto chybu program při konverzi neodhalí (páry tam jsou správně dva), ale zobrazí se špatně.

 


Zpět Obsah Dále

21.05.2019 14:24