Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah

24. Kapitola - Bitva o Hebur

Už jsme skoro na planetě. Všichni jsou napjatí a čekají na pozemní bitvu. Některé lodě z admirálovy letky jsou poškozené, ale Kladivo je samozřejmě bez jediného škrábnutí. Trpasličí štít je holt trpasličí štít.

Právě jsme protli výšku, ve které býval kolem celé planety neprostupný štít. Nikdo z nás ho nedokázal zrušit. Postupně jsme to zkoušeli já, Černý Vítr, Oberon i trpaslíci a nic. Nemusím se zmiňovat o tom, že by federační lodě zmohly něco víc než vypálit do štítu pár střel, které se neškodně rozprskli. Už jsme byli zoufalí, když Nazir prohlásil, že to nedělá rád, ale odvysílal na planetu zprávu ve které bylo jen: „Proti písku neexistuje štít. Písek nesený větrem se dostane do všech míst.“

Uvědomila jsme si, že v šahebu - řeči nomádů se to nádherně rýmuje, ale ve federační řeči, je to takové nijaké.

Ani ne za patnáct minut štít zmizel.

Začali jsme sestupovat a najednou byl kolem nás oblak jejich stíhaček. Když ale zjistily, že Kladivu neublíží a že je navíc ignorujeme, tak se vrhly na ostatní federační lodě. Podle našeho plánu přistaneme první a zajistíme místo pro přistání několika dalších federačních lodí. Vojáci prý ocení, když na ně hned po vylodění nebudou peridové útočit.

Nazir s Větrem vybrali nejvhodnější místo. Vítr tam pak zase s kladivem dosedl tak, že jsme byli napůl schovaní v zemi. Sice tady nebyl žádný hangár, ale dohodli jsme se, že to tak bude nejlepší.

Ihned po přistání se všichni rozběhli plnit přidělené úkoly. Věděla jsem, že je to způsobené propojenou myslí, ale i tak mi přišlo úžasné, že každý věděl co má dělat a nepadlo ani jedno slovo. Trpaslíci nejenom, že držely štít, ale byli schopni ho i posunovat. Půlka štítonošů štít držela, ta druhá postoupila kupředu a zde zvedla nový štít. Mezi nimi šli elfí lučištníci a stříleli do všech peridů, které viděli a že je viděli i přes zdi. Samozřejmě je přes ty zdi stříleli.

V jednom okamžiku zjistili trpaslíci, že pod právě obsazeným územím jsou nějaké tunely. Jejich strážcové chodeb se do nich probourali a hned je s radostí začali čistit. Nechtěla bych být v těch tunelech. Přece jenom strážci chodeb mají boj v uzavřených prostorech docela v krvi.

Já jen seděla, posilovala trpasličí štít a dodávala potřebnou energii všem, kteří ji potřebovali.

Do hodiny jsme měli zabrané a zaštítěné území o poloměru skoro půl kilometru, během toho naběhlo šest trpasličích zemských čarodějů a v „našem“ území kouzly likvidovali budovy. Dodávala jsem jim energii a tím se jejich kouzlení hodně urychlilo. Stačilo jim proto vždy jen pár minut a každá budova se proměnila v písek, který se ihned rozsypal. Písek na zemi pak zahlazovali a vytvrzovali. Díky tomu vznikala dokonale vodorovná a velice pevná deska, která bude sloužit jako přistávací plocha pro federační lodě.

Samozřejmě, že se na nás peridi pokoušeli útočit, ale přes ten štít jim to nebylo nic platné. Jejich střely na náš štít bubnovali jako déšť na plechovou střechu. Bylo by to asi dost nepříjemné na psychiku, ale nebylo. To trpasličí vyřvávání sice nebylo hlasitější, ale všichni jsme ho vnímali a všechny nás uklidňovalo. Asi za dvě hodiny přistála první federační loď. Vylodilo se z ní několik set vojáků, nějaká ta technika a dokonce i vojáci v těch super zbrojích-robotech. Jen co se dostali ven, tak se vrhali do boje. Naštěstí my jenom bránili a zvětšovali „bezpečnou zónu“. Ta loď se zase zvedla a udělal místo pro další.

Dokud nezačaly přilétávat federační lodě, tak jsem si ani neuměla představit kolik jich všech je. Díky síti myslí jsem vnímala bezprostřední okolí planety stejně jako to vnímá Vítr. Stovky, možná tisíce federačních lodí se valí sem na planetu. Peridi se samozřejmě snaží zastavit proud federačních lodí, ale nedaří se jim to. Kolem místa, kde se vynořují z mimoprostoru hlídkují stovky menších lodí, ale i několik desítek těžkých křižníků. Spousta lodí nedělá nic jiného, než že hlídají koridor až sem na planetu. Je to tvrdý boj, peridi asi museli postahovat většinu svého loďstva. Přesně tak si to velkoadmirálka představovala.

Začala jsem se líp dívat, jak to mají zorganizované a nepřestávám žasnout. Zhruba patnáct minut stačí k tomu, aby federační loď dosedla, vyložila svůj smrtící náklad a zase vzletěla. Naše území se postupně zvětšuje, v současné době se vykládá ze šesti lodí naráz. Aha, nejpomalejší na tom všem je, aby vojáci a technika opouštěli přistávací plochy. Je dobře, že jsme nemuseli s federací bojovat. Když to vidím, tak nesdílím mistrův optimismus a přesvědčení, že bychom vyhráli. Je jich jako kobylek. Najednou jsem si uvědomila, že o federaci uvažuji jako o nich a ne jako o nás. Asi mě to všechno změnilo víc, než jsem si myslela.


Vysoko nad námi byla sestřelená další loď. Nevšimla jsem si, jestli federační nebo peridská. Ale všimla jsem si, že byla sestřelena dost nešťastně. Dopadne přesně na nás! Aspoň tak jsem to pochopila z pohybových vektorů, které vnímá Vítr. Vlastně si to uvědomili všichni zapojení do naší sítě. Rychlá porada a vím, že by to trpasličí štít nemělo ohrozit, ale pro jistotu ji Vítr zkusí trochu odklonit.

Cítím, jak mi odsává nezanedbatelné množství moci a jak se u lodi pomalu mění vektory. Jestli do toho nic jiného nezasáhne, tak by se ta loď měla zřídit na nějaké peridské vojenské objekty.

Skutečně se to stalo. Nevím, co přesně tou lodí Vítr zasáhl, ale tlaková vlna doletěla až k našemu štítu a to jsme daleko nějakých sto, možná stopadesát kilometrů! Při kontaktu se štítem to jenom kovově zazvonilo. Jak na štít dopadly všechny ty trosky budov a vlastně všechno, co ta vlna vzala s sebou. Asi to bylo něco „zajímavého“, protože za tlakovou vlnou k nám přiletělo i radioaktivní záření - temná magie, jak o tom uvažovali „naši“.

Hlavou mi blesklo, že to záření mělo přiletět rychleji než tlaková vlna. Chvíli jsem nad tím přemýšlela, ale poté, co jsem slyšela ušima našeho elfího komunikačního důstojníka, že ta loď zasáhla jadernou elektrárnu ve které došlo k následné explozi reaktoru, tak mi to bylo jasné.

Je to divné, ale i přes zamoření planety, nebo aspoň její velké části se vesele bojovalo dál. Bojovalo a umíralo. Podle toho co vnímá Oberon, tady za těch několik hodin zemřely skoro dvě miliardy peridů a podobné množství federačních vojáků. Nejhorší na tom je, že se zdá, že množství peridů tak nějak neubývá. Původní Nazirovy odhady byly, že na planetě je tak jedna a půl miliardy peridů. Tak kde se berou? O tom, že bychom tady zachránili i nějaké ty zajatce už nemůže být ani řeč.


Všechno se tady tak nějak zautomatizovalo a tak jsem si řekla, že už mě to nudí. Dohodla jsem se s ostatními, aby věděli, že se nemusí bát. Ve své kajutě jsem si lehla na postel, pro jistotu se i přivázala, co kdybychom museli nějak prudce vzlétnout a s každým výdechem jsem z těla stahovala víc a víc tžis. Až bylo všechno v jednom bodě, odkud jsem ho odsála a tím mé tělo zemřelo. Nebo spíš pokud se do několika hodin nevrátím, tak zemře.

Část mysli a moci jsem ponechala aby plnila mé povinnosti a zbytkem jsem letěla zkoumat co a jak. Netrvalo mě dlouho, než jsem na to přišla. A docela mě udivilo, že na to nepřišli špioni od Nazira nebo Oberon. Pak jsem si vynadala, že oni to neznají, tak je to ani nenapadlo. Peridi používají stejnou technologii na oživování jako používáme my hledači pravdy. Jen oni to mají lepší. Oni oživují vojáky přímo s výzbrojí. Na to se musím pořádně podívat, to by nebylo marné! Ale raději jsem o tom hned řekla mistru.

Pro online-čtenáře: nehlašte mi překlepy v poslední kapitole!

Obvykle na ně přijdu sám, poslední kapitolu si čtu víckrát.

Opravy překlepů v minulých kapitolách naopak vítám.

 © 2017 Jindřich Zdráhal

Konec

Zpět Obsah

© 2016 Jindřich Zdráhal

Slovník


Aldaria = Desátá z třinácti bohů. Je to bohyně magie, tajemství a spravedlnosti.

BIGEIN = Guartská věda, která zkoumá živé tvory.

FTL = Federační označení pro něco, co se pohybuje rychleji než světlo, pochází z jednoho dnes již neexistujícího jazyka.

Gon = Osmý z třinácti bohů. Je to bůh hor, kovářů a trpaslíci tvrdí, že je stvořil.

Gueg = kočkovitá šelma, jejíž nejsilnější stránkou je její rychlost.

horda = s trochou fantazie by se dalo říct, že je to orčí vojenský „útvar“ o počtu 200 – 300 orků

JETEPO  = Guarstká verze pokročilé fyziky polí.

krelk = označení jazyka, který používali staří kouzelníci. Tento jazyk má mnoho naprosto rozdílných variant. Každá varianta má nějaký přívlastek (temný, světlý, vznešený…).

OLK  = orčí léčivé kouzlo.

OmniProtekt = umělá inteligence, jejíž primární úkol je ochrana daného objektu.

OOK  = orčí obranné kouzlo.

OUK  = orčí útočné kouzlo.

popoháněč = orčí vojenská hodnost. Každý horda má jednoho až tři popoháněče.

RoboMed = umělá inteligence, jejíž úkol je starat se o zdraví.

Sána = První z třinácti bohů. Sána je dárkyní života a zdraví.

šašaman = šaman šamanů, nejvyšší orčí šaman. Bývá to ten nejmocnější z nejmocnějších šamanů.

šestka = Nejmenší a v podstatě jediná jednotka Strážců chodeb. Jedná se o šest trpaslíků.

šikovatel = orčí vojenská hodnost. Je to něco jako generál. Prostě ten, který tady tomu všemu velí.

TEMYVN = Guartský vědní obor, který popisuje, jak jednotlivé bytosti přemýšlí a vnímají svět.

TEŘA  = Guartská věda zkoumající matematické zákonitosti nahodilých systémů. Obdoba teorie chaosu.

tžis = magická energie, která je ve všem živém.

26.10.2017 18:15


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 21/11 v 21:59 na téma: §Behounek : Pořad k 90.výročí letu vzducholodi Italia k severnímu pólu se bude konat 26.května 2018 v Národním technickém muzeu v Praze asi od 9:00 ráno. Bude tam jistě místo i pro povídání o Běhounkovi.Pražáci, přijdete? Já ano!

Domů
Statistiky

"Ork" (komentáře)

Téma=§Ork0 Hlasovalo 24, celkem 119 hvězd, průměr=4.96.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

  Vetřelec

 
 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: pjetaštyricet = (nejsi robot?)    (89 příspěvků).  

! Včera 2 !příspěvky s přílepky  (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

Přílepky včera: §Manu §Imp2

Komentář 1288374 neexistuje.

2. Jméno: Jindra

 

Info: www.sskola.cz

 Přidat přílepek!?

26.10.2017 v 18:18 id: 1288303

Nebojte, ve všech kromě poslední kapitoly jsou jenom drobné a kosmetické změny, takže to nemusíte číst znovu. Já musel, abych mohl navázat a nedalo mi to...

Snad to konečně (po připomenutí od pana Semeráda) dopíšu ;)


3. Jméno: jiho

 

Info: www.jitrnizeme.cz

 Přidat přílepek!?

27.05.2017 v 07:57 id: 1263845

2 Jindra: Mám nastavenou tu nejrozcuchanější možnou verzi a poslední tři věty jsou:

"A za výraznou pomoc a to jak materiální, tak informační dodávají peridům federační zajatce. Prý na výzkum. Raději jsem si ten výzkum ani nechtěla představit."

Zase až tak moc rozcuchané mi to nepřipadá...


SW: Spíš ten odstavec předtím. (v učesané verzi chybí!) (27.05.2017 08:34)


Jindra: 2 jiho: Já vím, ale pro jistotu :D

2 SW: To je pravda... (27.05.2017 13:09)


4. Jméno: Bavros

 

Info: Erzgebirgeman

 Přidat přílepek!?

27.05.2017 v 04:53 id: 1263504

Epesrades


5. Jméno: Jindra

 

Info: www.sskola.cz

 Přidat přílepek!?

26.05.2017 v 22:32 id: 1262902

Tak jsem zkusil přeformátovat Orka podle nových možností pana Semeráda a kousek jsem zase přidal.

Sice se to sune hlemýždím tempem, ale určitě ho dopíšu... ...jednou :D

 

Mohl by někdo zkontrolovat, jestli jsem ty změny udělal dobře? Tak třeba v předposlední (23.) kapitole je v učesané verzi konec o tom, že dodávají federační zajatce. V rozcuchané i k jakým účelům


SW: Zkontroloval jsem celého Orka (co se týče verzí). Je to v pořádku, takže ruším rozhodování o verzích (bude to už jen na nastavení DP). (26.05.2017 22:49)


Jindra: 2 SW: Moc díky. (27.05.2017 01:52)Komentáře

Začátek


Přílepky včera: §Manu §Imp2