Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Fotka v pravý okamžik


Fotka v pravý okamžik

Stačí stisknout spoušť v pravý okamžik!

Počet obrázků:74 (60 px/obrázek)
Kliknutím do levého horního rohu se obrázek dočasně zmenší na polovinu.