Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah

Hvězdné Městečko

Let prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru vzbudil nadšení, ale i otázky. Nenápadná, ale velmi obtížná byla otázka pravopisná: má se psát Hvězdné Městečko s velkými písmeny, nebo hvězdné městečko?

Sám Vladimír Remek i jeho náhradník Oldřich Pelčák uváděli, že výcvik kosmonautů probíhal v Hvězdném Městečku nedaleko Moskvy. V jiných textech se vyskytovala podoba Hvězdné městečko. Do řešení problému se statečně pustila Naděžda Fuková v časopise Naše Řeč (ročník 67, rok 1984, č. 3, str. 164-165). Pokud by šlo o zeměpisné jméno osady, budeme psát sousloví velkými písmeny. V případě, že by šlo o obrazné pojmenování, ale oficiální název města byl jiný, pravidla pravopisu vyžadují psaní malými písmeny.

Jazykovědkyně si vzala na pomoc Velkou sovětskou encyklopedii, vydanou v letech 1970-1981, a zjistila, že tato reprezentační publikace heslo „hvězdné městečko“ vůbec neuvádí. Přesto usoudila, že jde o vlastní zeměpisné jméno osady a je třeba psát je velkými písmeny.

Ve skutečnosti byl problém obtížnější, než se na první pohled zdálo. Oficiální název osady byl totiž Uzavřené vojenské městečko č. 1. (Zakrytyj vojennyj gorodok No 1).

Obávaná centrifuga (Autor: Liamhowlett)

Obávaná centrifuga
(Autor: Liamhowlett)

Tak zněl po dlouhá léta název sídla, kde byli sovětší kosmonauté trénováni pro své lety. Městečko vyrostlo okolo Střediska přípravy kosmonautů, založeného r. 1960. Na místě probíhal a dosud probíhá výběr a výcvik kosmonautů, příprava k letům i poletová rehabilitace.

K dispozici je všemožné vybavení, například bazén s plnorozměrnou maketou orbitální stanice. V něm se nacvičuje stav beztíže, práce ve skafandrech a činnosti při výstupech do vesmíru. V modelu kosmické lodě Sojuz si kosmonauti vyzkoušejí fingovaný start, přistání a různé havarijní scénáře. Útrapy svého řemesla si vychutnají zejména na centrifuze, kde působí na jezdce zrychlení až 12 g.

Kosmonauti v Městečku bydleli i se svými rodinami, v domech, které pro ně byly postaveny. Také o občanskou vybavenost bylo postaráno, v místě je škola, školky, kino, divadlo a muzeum vesmírného cestování.

Středisko přípravy kosmonautů v Hvězdném Městečku (Wikimedia Commons)

Středisko přípravy kosmonautů v Hvězdném Městečku
(Wikimedia Commons)

V sovětském období nebylo toto sídlo vyznačeno na mapách ani na ukazatelích. Vjezd a vstup byl jen na propustku. Z Moskvy se tam bylo možné dostat autobusem od metra Ščolkovskaja, který do r. 1980 nebyl v oficiálních seznamech tras.

Nyní má Hvězdné Městečko asi 5600 obyvatel a je i dnes obehnané zdí a obklopené lesem. Dovnitř se prochází skrz vojenské kontroly. Vchod je možný jen s propustkou.

Změna společenských poměrů se zde promítla vystavením kostela Proměnění Páně, založeného r. 2008. U vchodu do kostela jsou pamětní desky se jmény kosmonautů. Na internetových stránkách kostela zde si můžeme přečíst seznam kosmonautů v čele s Valentinou Těreškovovou, kteří se zde modlili při slavnostním posvěcení chrámu.

Středisko přípravy kosmonautů přestalo být r. 2009 vojenským útvarem a změnilo se na civilní středisko, které spadá pod agenturu Roskosmos. Poskytuje výcvik i zahraničním kosmonautům či astronautům, zejména co se týká ruské části ISS a lodí Sojuz, které jsou nyní jediným prostředkem, jak se mohou lidé dopravit na orbitální stanici.

Hvězdné Městečko bylo do r. 2009 vojenským uzavřeným sídlem, poté přešlo pod civilní správu, přičemž status uzavřeného města byl zachován. Původní název Uzavřené vojenské městečko č. 1. byl roku 2009 změněn na Uzavřený administrativně-teritoriální útvar - obec Hvězdné Městečko Moskevské oblasti.

Vstup do uzavřeného městečka Seversk (Wikipedie)

Vstup do uzavřeného městečka Seversk
(Wikipedie)

V Sovětském svazu bylo v dřívějších dobách více uzavřených měst, kde platily přísně omezující podmínky pro pohyb a pobyt osob. Cizinci měli vstup zakázán a občané SSSR museli mít zvláštní povolení, jak pro vstup, tak pro opuštění oblasti. Všichni noví obyvatelé museli projít prověrkami NKVD nebo jejích nástupnických organizací. Velmi často se tajila i samotná existence těchto měst. Byla to sídla s vojenskými, průmyslovými a vědeckými zařízeními, např. centra jaderného výzkumu, místa zbrojního a jaderného průmyslu, nebo příhraniční města. Z těch větších a známých to byl například Kaliningrad, Nižnij Novgorod, Samara, Sevastopol, Čeljabinsk, Vladivostok.

Některá uzavřená sídla přetrvala dodnes jako uzavřené administrativně-teritoriální útvary. V Kazachstánu jsou dvě uzavřená města pod ruskou správou: známý Bajkonur a Kurčatov na Semipalatinské testovací základně. Ukrajina měla dvě uzavřená města do poloviny 90. let 20. století, a to Sevastopol a Dněpropetrovsk.

V Rusku je nyní 42 veřejně známých uzavřených měst s celkem 1,5 mil. obyvatel. Názvy a lokace přibližně dalších 15 měst zatím ruská vláda nezveřejnila.

 


 

Prameny:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlossene_Stadt

https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzav%C5%99en%C3%A9_m%C4%9Bsto


 

 

(pokračování příště...)

 

 

Pro online-čtenáře: nehlašte překlepy v poslední kapitole!

Obvykle na ně přijdu sám, poslední kapitolu si čtu víckrát.

Opravy překlepů v minulých kapitolách naopak vítám.

Konec

Zpět Obsah

© 2016 Dana a Rudolf Mentzlovi, Praha

18.04.2017 10:16


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od VlastimilČech: 21/11 v 08:44 na téma: §Imp2 : Pane Wolkere,víte, v USA nejsou jenom parasitující osoby jako jsou Banksteři, Politici, Ukřičení, zlodějští a násilní Černoši z povolání, Homosexuálové, Podivní takyumělci, Narkomani, Vyčuraní advokáti, Bezdomovci z vlastního rozhodnutí, Kazatelé obskurních takycírkví, Lehkoživkové všeho druhu, prostitutky a prostituti, Hérečkové a modelky a další a další jim podobní a na roveň postavení...V USA žije...

Domů
Statistiky

"Reality z kosmu (Skutečné zajímavosti z kosmu)" (komentáře)

Téma=§Realkosmu Hlasovali 3, celkem 13 hvězd, průměr=4.33.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

  Vetřelec

 
 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: sedum = (nejsi robot?)    (75 příspěvků).  

! Dnes 2 !příspěvky s přílepky  (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

Přílepky dnes: §Manu §Imp2

Komentář 1288359 neexistuje.

2. Jméno: Rudolf_Mentzl

 

Info: crui

 Přidat přílepek!?

25.04.2017 v 18:35 id: 1252813

Pro pana Čecha:

Ano, přesně tak, váha by se nepohnula. Kdyby setrvačník skutečně ubýval na váze, stačilo by na druhý konec osy přimontovat přesně ten samý, roztočit a celá ta soustava by začala levitovat. Klidně se vzdám pokusů, taková zařízení by už byla v letadlech, kdyby fungovala.


3. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 Přidat přílepek!?

23.04.2017 v 10:47 id: 1252805

Pro pana Mentzela:

V první řadě děkuji za odpověď.

Tedy, správně-li rozumím, bylo byl by pokus korektní, kdyby ten osetrvačníkovaný chlapec stál při experimentu na decimálce... Je tomu tak? Decimálka by měla reagovat pouze na "vrtění se" hocha, ale neměla by zaznamenat úbytek váhy onoho setrvačníku. Prostě kluk + setrvačník = konstanta ...Ať se na té váze vrtí třeba oba. Je to tak?


4. Jméno: Rudolf_Mentzl

 

Info: crui

 Přidat přílepek!?

22.04.2017 v 19:52 id: 1252801

Pro pana Čecha:

Nejprve se omlouvám za pozdní reakci, právě jsem ve stavu, kdy nejsofistikovanější fyzikální poučky které využívám, jsou věty o páce a kolu na hřídeli. První realizuji majzlíkem, druhé zednickým kolečkem a na internet nezbývá mnoho času.

To video je evergreen. Různé variace se objevují s železnou pravidelností už desítky let, záleží pouze, kdo, při jaké příležitosti a s jakým cílem ho natočil. Ono to vypadá opravdu sugestivně, skoro jako by setrvačník odporoval zemské gravitaci. Jenomže to tak není. Trik je nejen v jeho rotaci kolem osy tyče, ale také v tom, že experimentátor celou soustavou otáčí kolem sebe. V takovém případě setrvačník láme svou rotační osu do třetího směru - zde ji chce postavit kolmo na zem. V tom mu ale brání experimentátorova ruka, na kterou tak vlastně přenese svou tíhu. Video neukazuje, jak by dopadl experiment s váhou. Po tom, co jsem teď napsal by mělo být zřejmé, že celková váha se nezmění.


5. Jméno: Q-16040613490

 

 

 Přidat přílepek!?

20.04.2017 v 16:02 id: 1252791

Setrvačníky: Nejde o to, že chlapec setrvačník uzvedne. Zvedá stejnou hmotnost (dle videa cca 20 kg), ať je roztočený, nebo ne. Rozdíl je při zvedání "dlouhé páky", tedy držení tyče na opačném konci než je umístěn setrvačník. Zatímco v prvém případě gravitační síla působí na tyč takovým momentem, že nelze v zápěstí tyč udržet a ohne se k zemi, v případě roztočeného setrvačníku se od momentu odečítá, laicky řečeno, "snaha roztočeného setrvačníku udržet neměnný směr osy rotace". Na řešení a vysvětlení tohoto jevu nepotřebujete ani kvantovou mechaniku, ani teorii relativity, postačí běžná Newtonovská mechanika. K exaktnímu řešení případu z videa by ale bylo třeba znát tenzorový počet a řešení soustav integrálních rovnic. Mnohem lepší, přirozené vysvětlení získáte, když si setrvačník představíte složený z mnoha malých "zrnek" kovu. Každé z nich se "snaží zachovat směr a rychlost pohybu" (1. Newtonův zákon). Čím dále je "zrnko" kovu od středu otáčení, tím větší má obvodovou rychlost a tím více se "snaží udržet směr". Samozřejmě tím více na ně působí dostředivé zrycnlení (v pevném kotouči). K velmi zajímavým jevům bychom se dostali, kdyby obvodová rychlost dosahovala relativistických hodnot, pak by ovšem dostředivé zrychlení vyvolalo odstředivou sílu vysoko nad mezí pevnosti použiténo materiálu. Co ale pozorovat a měřit lze, je chování setrvačníku v nehomogenním tíhovém poli Země (úplně homogenní není ani gravitační pole, ale Coriolisova síla způsobená zemskou rotací má mnonem větší vliv). Pokud roztočíte setrvačník na obvodovou rychlost řádově srovnatelnou s obvodovou rychlostí zemské rotace (to není případ vrtačky z videa), bude se setrvačník samovolně orientovat (a nejprve "precesit", tedy drobně rozkmitávat) podle azimutu. Dají se tím vysvětli i "zázračné změny hmotnosti" (ve skutečnosti jen změny tíhové síly) rychle roztočených setrvačníků v pokusech některých šarlatánů.Komentáře

Začátek


Přílepky dnes: §Manu §Imp2