Bez COOKIEs je omezený přístup!

Robinzoni vesmíru

(Scifi 2)

 

Science fiction

František Běhounek

© 1964 František Běhounek

Teodor Rotrekl

Nakladatelství: SNDK


Obsah

Hrozba z vesmíru(31k) 1

RM-12 přistává(38k) 2

Trosečníci(23k) 1

Výbuch(22k) 2

Setkání se Zemí(27k) 2

Jérômovy nápady(38k) 2

Nepřítel čas(33k) 3

Dny čekání(22k) 1

Karlíkův slavný den(45k) 2

Země ohnivých hor(65k) 3

V hlubinách vesmíru(34k) 3

Bertrandův plán(27k) 1

Halleyova kometa(42k) 4

Rima Tenuis(51k) 4

Konec cesty(46k)(51k) 4

Seznam knih Komentáře

18.04.2020 14:20 Errata!

Na hlavní stránku


Kočka Šklíba se na Alenku v říši divů nejprve
šklebila, pak se začala dělat neviditelnou,
až z ní zbyl jen škleb... až i ten zmizel...

Označení střídání obsahu

Identifikace:


Titul: Robinzoni vesmíru

Autor: František Běhounek


© 1964 František Běhounek

Skupina: Scifi 2

Nakladatel: SNDK

Žánr: Science fiction

Ilustrace: Teodor Rotrekl

Téma: Robinzoni-vesmíru

Poznámky pod čarou


1 Zúčastnil se „Akce L"

2 Čtenáři je znají z Akce L.

3 Viz Akci L.

4 Po částečném vysušení oceánů klesla hladina světových moří o dva kilometry a o stejné číslo vzrostla nadmořská výška hor. Himalájské letiště pro vesmírové rakety tím získalo výšku 9 km. Viz Akci L.

5 Raketa R-66 startovala s dvanácti muži posádky v prvých dobách osídlování Luny. Z neznámých důvodů její zařízení selhalo a raketa nikdy na Lunu nedorazila. Stala se její oběžnicí a světový parlament rozhodl k poctě hrdinů ponechat ji na její věčné dráze, ačkoliv ztěžovala do určité míry provoz mezi Zemí a Lunou. Viz Akci L.

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.

Slovník

aeroport = letecký přístav, letiště

asfyxie = stav, kdy hrozí udušení (L)

Brouillon = (brujon)

Jérôme = (košé žeróm)

Convair = (konvér) čtyřmotorové letadlo americké výroby

dancing = (dansing) tančírna (A)

delikvent = provinilec (L)

dikyan = jedovatý plyn chemického vzorce CN2

Dusmenil Jean Louis = (dysmenyl žán lui) (F)

Duval Pierre = (dyval piér) (F)

Einstein Albert = (ajnštajn) (1879—1955) německý fyzik, emigroval v roce 1933 před nacistickým terorem do USA; je autorem teorie relativity, která měla rozhodující vliv na vývoj moderní fyziky; Einstein, který v posledních letech svého života vystoupil proti potlačování občanských svobod v USA, přednášel v roce 1911 na pražské universitě.

Emergency exit = (imérdžensi egzit) nouzový východ (A)

Faust = opera francouzského skladatele Gounoda

Fournier Christian = (furnié kristyán) (F)

Garat Lucien = (gara lisjén) (F)

Humboldt Alexander = (1769—1859) německý přírodovědec

hypnotikum = lék s uspávajícím účinkem (Ř)

ionosféra = (ionosféra) vysoká oblast atmosféry s elektrickými náboji zvanými ionty (Ř)

Issy-les-Moulineaux = (isi le mulinó) (F)

Kerguelen Jean = (Kergelén žán) (F)

klauzura = odloučenost, samota (L)

klimatizace = úprava vzduchu (Ř)

konjunkce = zdánlivé přiblížení dvou vesmírných těles na obloze (L)

korpuskulární záření = záření složené z částic (L)

kosmos = vesmír (Ř)

královské pásmo = severní a jižní oblast na Slunci, kde se jen zřídka vyskytují sluneční skvrny

kyan = zkrácený název kyanovodíku, jedovatého plynu chemického vzorce HCN

La Brie René = (labri rené) (F)

Laennec Georges = (lenek žorž) (F)

Le Château de mes rêves = (l šátó d mé rév) zámek mých snů (F)

Levasseur = (levasér) (F)

magnetometr = přístroj na měření síly magnetického pole (Ř)

Meudon = (medon) (F)

míle = zde anglická míle, 1609,3 metru

O‘Grady = (ougrejdy) (A)

Palomar = sídlo hvězdárny v Kalifornii, kde je umístěn dosud největší zrcadlový dalekohled světa o průměru zrcadla 5 metrů (stav 1964)

paradox = zdánlivě protismyslné tvrzení (Ř)

přísluní = bod na dráze planety nebo komety, v němž je těleso Slunci nejblíže

Rima tenuis = úzká rýha (L)

Sait-Nom-la-Bretèche = (sen nom la bretéš) (F)

Schiaparelli Giovanni = (skijapareli džovany) italský astronom (1835—1910)

Schwachsmann-Wachmann = (švachsman vachman) objevitelé komety stejného jména

seismograf = přístroj zaznamenávající zemětřesení (Ř)

senior = nejstarší (L)

Shannon = (šenon) významné letiště při ústí irské řeky stejného jména (irsky)

slap = zde vzdutí způsobené přitažlivostí vesmírného tělesa

Société d‘astronomes = (sosieté dastronom) — hvězdářská společnost (F)

stevardka = pracovnice, která má v letadle nebo na lodi na starosti obsluhu cestujících (A)

Syrtis major = velký záliv (L)

trinitrotoluol = výbušnina užívaná k vojenským účelům; ničivá síla atomových a vodíkových pum se vyjadřuje srovnáním s množstvím trinitrotoluolu, zkráceně TNT, jehož by bylo třeba k stejnému účinku

úniková rychlost = rychlost, kterou se musí těleso pohybovat, aby se mohlo vzdálit z dosahu přitažlivosti planety nebo komety; stačí-li k úniku malá rychlost, to znamená, je-li úniková rychlost malá, pak si planeta nebo kometa neudrží ovzduší; molekuly plynů se totiž neustále pohybují, a přesáhne-li jejich vlastní rychlost hranici únikové rychlosti planety nebo komety, odpoutávají se a unikají do prostoru

Vernier = (vernié) (F)

Videant consules ne res publica detrimenti capiat! = „Konsulové, bděte, ať republika neutrpí škodu!" — tohoto varování užívali řečníci v římském senátě, hrozilo-li nebezpečí (L)

Villon Francois = (vijon fransoa) (1431—1463) francouzský básník (F)

xylofon = bicí hudební nástroj; paličkami se rozeznívají dřevěné destičky

Errata:

18.04.2020 14:20


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od VlastimilČech: 27/1 v 12:48 na téma: Vzestup-byrokracie : počínaje článkem "Šéfe, kam mám vylít tu vakcínu? kde to najdu?   =*=   27.01 SW : Pod nadpisem je "Obsah" a v obsahu kliknout na příslušné řádky... ;

Domů
Statistiky

"Robinzoni vesmíru" (komentáře)

Téma=Robinzoni-vesmíru

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!


Komentáře

Žádný komentář tu není.

Začátek


Přílepky dnes: Vzestup-byrokracie včera: Raxdinka