Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo:

Můžete ponechat, co tady "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.


Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás již obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.


Vysvětlení:

Pro náhodné návštěvníky se tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Základní nastavení získáte, když jen stisknete .

Rozšířené přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta skrytých položek  MENU .


Na této webové stránce usnadňují přihlášení COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. změnit dětskou pojistku).


Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem tyto kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších!) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.

Zpět Obsah Dále

Hlas tura a dětské srdce

Až do myslivny zaléhal často z lesních dálek zpěv. Nebyly to dobové písničky, patřící k populárním filmům, ani operní árie. Spíše něco jako chorál. A slova? Poetické, romantické texty se rodily, měnily a neopakovaly. Jako když mongolský arat sedí na koni, obhlíží dálavy, kde se pasou jeho býci, koně, velbloudi a jaci a zpívá si na vlastní notu o tom, co vidí a cítí.

Evžen Sequardt nejezdil na koni a nepásl stáda. Mám ho v paměti jako pomenšího, trochu zavalitějšího, s kulatou jasnou tváří. Na hlavě černý širák á la Karel Hynek Mácha a pod krkem velikou mašli z červené stuhy. Z čeho byl živ nevím. Žil s bratry v domku pod vodňanskou farou. Měli obchod s klobouky. Nebyly to právě poslední výkřiky módy a tak si tam zákazníci dvéře nepodávali. Matně se mi zdá, že měli také něco jako trafiku. Tím už si nejsem jist. O kloboucích to vím jistě, protože jsem jeden v dětství utrpěl a stálo mne hodně námahy, abych se mu ubránil a nemusel v něm jít do školy.

Evžen si mnoho starostí s pozemskou hmotnou existencí nedělal. Alespoň to nebylo patrné. Žil ve světě snů. Příroda pro něho byla zabydlena praslovanskými bájnými postavami a jejich pohanskými božstvy. Bylo to pozoruhodné alespoň ze dvou důvodů. Jednak on sám měl francouzské předky. Nepamatuji si už, zda ve Vodňanech zakotvil emigrant, kterého sem zavál vichr revoluce, nebo restaurace monarchie, anebo raněný voják z Napoleonova tažení. A kromě toho okupační nacistická mytologie s walhallou a s koncentračními tábory a gestapem nebyla nakloněna básním o praslovanské minulosti našich končin - jak to Sequardt vyjádřil ve své básnické sbírce „Zpěvy od Blanice“.

Dostal jsem od něho tuhle knihu s dlouhým věnováním. Měl ve zvyku napsat na levém okraji papíru shora dolů velikými písmeny základní myšlenku nebo jméno, a od každého písmene pak začínal řádek volného verše.

Dělil nás rozdíl několika generací. Já jsem okolo svých patnácti let žil pubertální láskou k poesii, a jemu byla životním osudem.

Jednou mi vyprávěl, jak k tomu došlo. Byl to příběh velmi romantický, ale nemohu dát ruku do ohně, že se všechno právě tak seběhlo.

Jako mladík měl ve městě lásku. Naivní krásná dívenka. Chodili spolu jako ve snách a vodili se za ruce. Přijel na prázdniny místní Don Juan, okouzlující a zkušený. Děvčeti popletl hlavu a krátil si jejím opojením dlouhou chvíli. Evženovi se svět propadl. Opatřil si pistoli a čekal na nádraží, když se měl svůdce vracet do Prahy na studia. Vysokého, urostlého krasavce provázela až na stupátka vlaku láskou očarovaná dívenka. Její loučení vyjadřovalo tolik něhy a citu, že Evžen nebyl s to najít v sobě dost krutosti, aby soka zabil. Jako někteří lidé utápějí žal v alkoholu, on nalezl spasení v poesii. Stala se mu opiem i smyslem života.

Nevím, jaký byl jeho další osud po krátkém čase našeho seznámení. Neznám ani jeho základní životní údaje. Ale vzpomínka na tohoto zvláštního „barda“, jako by zapomenutého z dob herderovského romantismu, mi utkvěla a vážím si jí.

Vodňanské noviny roč. XII. [č. 19] 2001 7. listopadu [str. 5]

 


Zpět Obsah Dále

05.06.2018 22:20