Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo:

Můžete ponechat, co tady "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.


Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás již obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.


Vysvětlení:

Pro náhodné návštěvníky se tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Základní nastavení získáte, když jen stisknete .

Rozšířené přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta skrytých položek  MENU .


Na této webové stránce usnadňují přihlášení COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. změnit dětskou pojistku).


Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem tyto kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších!) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.

Zpět Obsah Dále

U ohně

Čtyři pět století před počátkem letopočtu kovali Keltové v našich krajích železo, razili mince a ujížděli na vozech, tažených koňmi. Prérijní Indiáni ještě o dvě tisíciletí později vlekli své kamenné hospodářství za stády bizonů na zkřížených tyčích - travois. Keltové uctívali oheň. Něco z toho tu asi zůstalo.

Dřevaři na stráních pod Helfenburkem usedali v poledne okolo ohně. V zasněženém lese, tichém, nehybném, jiskřil v zlatorudých plamenech život. Z umaštěného papíru se vybalilo uzené a zapíjelo z otlučených konviček meltou. Pak se žhavým uhlíkem zapálily fajfky. Uhlík do prstů nepálil, na dlaních byla kůže vydělaná, prosmolená dočerna.

Hořící větve praskaly, sníh na okraji ohniště syčel, oči byly upřeny do plamenů. Pomalu se prolamovalo mlčení. Zvlášť když tu seděl někdo, kdo ještě neznal všechny ty po léta opakované příběhy. Jeden muž druhému vyprávění nekazil. Půvab byl v kouzlu podání, ne v holé pravdě. Od Julia Zeyera také nečekáme, že nám Radúz a Mahulena jen připomenou fakta. Příběhy byly něco jako hudební skladby. Fibichův Poem slyšíš po sté a nemávneš rukou „To už znám“. Dřevaři vyprávěli a poslouchali historky ve vždycky novém svérázně horáckém uměleckém podání.

Jezdívali po Evropě za prací od jara do zimy. Stavěli a bourali cirkusová šapita, byli muzikanti, a z jedné vesnice na Vodňansku vzešel i slavný krotitel tygrů. Hodně prožili a k tomu si hodně vysnili. Cirkus Humberto a Lidé z maringotek od Eduarda Basse je právě to, co tihle pošumavští Odysseové - věřte nevěřte - zažili. Zpravidla se do nich v Hamburku, v Bordeaux, v Antverpách zamilovala dcera principála, krasojezdkyně nebo primabalerína. Těžce unikali vášnivé krasavici ke své ženě a dětem v chalupě pod Šumavou.

Žili od mládí v jedné vsi, viděli si přes plot do dvora, po Evropě jezdili v partě a znali jeden o druhém každou maličkost - a přece se při vyprávění nikdo neušklíbl, nezvedli oči od plamenů, nevyměnili si ironický pohled. Zaposlouchaní do poesie vysněné touhy jako do melodie kantáty. Slovník byl sice drsný, bez perliček, ale fantazie dávala štědře, co pravda všedních dní odepřela. Normy morálky a projevy citů byly osobité. Promiňte mi trochu hrubý příběh, ale je příznačný a snad proto mi utkvěl po půlstoletí v paměti.

Vysoký, kostnatý, šlachovitý dřevař vypráví. Líbila se mu ve vsi Mařka. Uviděl ji, ustoupil za roh stavení a když šla na krok od něho, chňapl ji za nejněžnější místo. Snad si ani nepřipomněl verš, kterým latináři zpestřují starším studentům svůj nudný předmět: „Mezi nohama dívek je radost chlapců“. Vypravěč se o tom nezmínil. Ani o té facce, která nutně následovala a která bohatě patřila k etické výbavě vesnických krasavic.

Na téhle příhodě by nebylo nic tak pozoruhodného, kdyby Mařka nebyla teď už po léta manželkou druhého dřevaře, menšího, zavalitého, sedícího právě vedle vypravěče. Kdyby nebyli oba dobří kamarádi. Kdyby o kus dál neseděl syn oné Mařky, vysoký, kostnatý a šlachovitý, už také dřevař. A kdyby opodál nestála jeho hezká, boubelatá sestra, která přinesla tátovi a bratrovi v kastrůlku prejt a v konvičce zabijačkovou polívku.

Podivně točil vítr praporem kouře mezi korunami borovic. Složitě se proplétala dramata vysněná a sdílená, i skutečná a pozakrytá mystériem ohně. Už ne keltského.

Vodňanské noviny roč. XIII. [č. 5] 2002 12. března [str. 9]

 


Zpět Obsah Dále

05.06.2018 22:20