Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah

Nobelova cena

Schůzi Norského parlamentu přerušil drzý výrostek, který se nečekaně objevil přímo před mikrofony. Nečekané to bylo, protože ho nikdo neviděl procházet dveřmi ani přicházet k předsednickému pultu.

„Sorry, ale norštinu neovládám a musím mluvit anglicky,“ řekl do mikrofonů, když si je přihnul podle své výšky.

„Co tu pohledáváte?“ snažili se ho okřiknout nejbližší.

„Speak, but English!“ požadoval výrostek.

„Jak jste se opovážit mohl přijít sem?“ pokusil se poslanec o lámanou angličtinu.

„Přišel jsem vás požádat, abyste odvolali Norskou Nobelovu komisi!“ řekl mladíček. „Abyste zrušili nejen tuto komisi, ale Nobelovu cenu míru jako takovou.“

„Jak se opovažujete?“

„Pryč s ním! Parlamentní stráž! Vyveďte ho!“ ozývaly se hlasy ze sálu.

„Tak moment!“ opáčil mladíček. „Dost už bylo vaší ignorance! Budete mě poslouchat, ať se vám to líbí, nebo ne!“

S těmi slovy oddělil jeden z mikrofonů od stojánku a s mikrofonem v ruce se pozvolna vznesl dva metry nad předsednický pult, kde se otočil do polohy plavce - s nohama ve výši hlavy, takže na něho nemohl zdola nikdo dosáhnout.

Sál strnul a ztichl.

„Jste ostudou našeho světa, dámy a pánové!“ pokračoval mladíček dál anglicky. „Vaše drzost, ne moje, už přesáhla únosnou míru! A ujišťuji vás, že to musí skončit!“

„Kdo jste?“ zeptal se ho opatrně jeden člen předsednictva.

„František Tisirín!“ odvětil mladíček.

„Nikoho takového neznám!“ odvětil mu s klidem člen předsednictva. „Tady je Norský Parlament, rozumíš? Nemáš oprávnění tady mluvit!“

„Vezmu si to oprávnění sám!“ odsekl drze mladíček. „A jestli mi vypnete mikrofon, pane předsedo, uvalím na Norsko hospodářské sankce!“

„Ty?“ rozesmál se člen předsednictva. „Jaké sankce?“

„Zruším na celém území Norska všechny taesi!“ odvětil mladíček. „Ručím vám za to, že tu již prvního dne vypukne nouze a po týdnu hladomor.“

„To myslíš vážně?“ rozesmál se předseda Parlamentu a s ním několik nejbližších. „Jak by sis to představoval?“

„Kdybyste mě znal, pane předsedo, nesmál byste se tomu,“ odvětil mladíček. „Věděl byste, že jsem zaváděl taesi v celém světě, Norsko nevyjímaje. Všechny norské speciality máte ode mne. Ale protože se taesi dají zneužít, mám i prostředky k jejich rychlé likvidaci. Když je použiji, změní se potraviny v celém Norsku v nepoživatelnou surovou biomasu.“

„O takové možnosti nevím...“ zarazil se předseda Parlamentu.

„Tuto možnost jsem použil zatím jednou. Ve francouzském Orléansu nám unikly taesi do kanalizace a zamořily ji. Dalo mi pak velkou práci nahradit rozložené taesi výpomocí ze sousedních výroben. Ta katastrofa se dostala až do světových médií, ačkoliv si nejsem jistý, zda zpráva o ní pronikla do Norska. Na tom ale nezáleží, hlavně že ta možnost existuje.“

„Víte ale, že to je vydírání?“ napomenul mladíčka předseda Parlamentu.

„Vydírání je můj nejúčinnější prostředek,“ přikývl chlapec. „Docela rád vydírám!“

„Vy se tím snad ještě chlubíte?“

„Používám to jako všechny velmoci,“ odvětil drze chlapec. „Vydírání hospodářskými sankcemi je první stupeň nátlaku, po němž mohou následovat těžší kroky.“

„Těžší kroky? Jaké - například?“

„Například potápění válečných lodí,“ odvětil vážně mladíček. „Asi jako potopení lodě George H.W.Bush nedávno v Karibiku. O tom jistě víte, ta zpráva oblétla celý svět, všude se o ní diskutovalo a výsledek? Stažení amerických vojáků z celého světa, zrušení vojenských základen - a následně odpovídající odsun vojenských lodí a vojsk Číny a Ruska.“

„Za to stažení vojsk se přece naše komise chystá udělit hned tři letošní Nobelovy ceny míru!“ řekl trochu udiveně předseda Parlamentu za naprostého ticha v sále.

„No právě!“ odvětil mladíček. „Ale komu? Prezidentům zemí, které tím jen ustoupily mému vydírání! To znamená, že má tuto cenu, jako už mnohokrát, dostat někdo, kdo si ji ani v nejmenším nezasloužil! Vy opravdu nevíte, proč ustoupili? Nebyla to jejich touha po míru, jak přičinlivě kvákala jejich propaganda! Prostě zalezli jako psi do boudy, když na ně pán dupne! Ano, ustoupily mému vydírání! Jestli letos ve světě něco zachránilo mír a především tisíce nevinných životů, bylo to vydírání! Proto jsem na ně pyšný! Ano, vydírám. Účastnil jsem se i potopení letadlové lodi George H.W.Bush. Dvojnásob jsem pyšný na to, že jsme tam nezabili ani jednoho námořníka. Jak asi víte, bylo to úplně bez obětí.“

„Pak byste spíš měl tu cenu dostat vy...“ pochopil předseda Parlamentu.

„Možná měl!“ odvětil mladíček. „Ale já ji odmítám! Netoužím po pochybné cti dostat se mezi sebranku, která ji do této chvíle získala! Dokázali jste ji udělit naposledy prezidentu země, která v době jejího udělení vedla dvě vylhané války a na další se chystala, udělili jste ji teroristům jako byli Arafat s Perésem, Chamberlainovi, který pomáhal Hitlerovi rozdělit Evropu, nebo válečníku Obamovi, který se dostal k moci sliby míru, na které okamžitě po svém zvolení zapomněl! Moje sympatie má jedině Vietnamec Le Duc Tho, který vám tu cenu plným právem hodil na hlavu! Proto říkám - zrušte tu zkorumpovanou cenu, tu ostudu naší planety! U mimozemšťanů vzbuzuje jen útrpné pokyvování hlavami!“

„U jakých mimozemšťanů?“ zachytil se toho kdosi.

„U všech, které jsem dosud poznal!“ odvětil mladíček. „Jednal jsem s Lyzerty, kteří nás považují za živočišný druh určený vlastní hloupostí k vyhynutí, i s Opalychy, kteří ještě doufají, že bychom se mohli vzpamatovat. Bytostí je ve vesmíru víc, ale lidi Země považují za pitomce - a když pozoruji vaši Nobelovu komisi, musím jim dát za pravdu!“

„Není to trochu ukvapené hodnocení?“ ohradil se předseda Parlamentu.

„Ukvapené?“ ušklíbl se Franta. „Pozorují nás už pár tisíc let, ale zatím jsme jim nic tak chytrého neukázali! Udělovat cenu míru válečníkům a teroristům - to vy považujete za vzor chytrosti? Já té ceně říkám nejzkorumpovanější na světě! Zrušte ji! I s vaší pitomou komisí! Opakuji, je to ostuda planety! Míru na Zemi přispějete nejvíc jejím zrušením!“

„Prospět míru zrušením Nobelovy ceny míru? Není to protimluv?“

„Není, vážení! Nobelova cena míru přispěla k velké propagaci války! Už protože jste ji dokázali udělit kreaturám jako Kissinger, Obama, Peréz, Arafat, Mandela a Chamberlain!“

„A nepřisvojujete si příliš velké pravomoci, mladíku? Za koho tady vlastně mluvíte?“

„Musím mluvit za někoho?“ opáčil Franta. „Což nemohu mluvit taky sám za sebe? Ale když už chcete, abych za někoho mluvil, pak budu mluvit za ty, kterým až dosud vaše cena míru nejvíc ublížila - za mrtvé ve všech konfliktech, které posvětila. Zrušte ji jménem všech těch mrtvých, jejichž vrahy jste tou cenou ověnčili!“

„Vy té ceně nepřiznáváte ani trochu zásluh o mír?“

„Jakých zásluh? Vždyť jste se nerozpakovali udělit ji i představitelům zemí, které v té době vedly války? To měla být zásluha o mír? Vždyť to byla otevřená propaganda války! Je nejvyšší čas tu pokryteckou cenu zrušit!“

„Víte, my vaše rozhořčení tak trochu chápeme. Chápeme, ale nesdílíme je.“

„Nesdílíte?“ obrátil oči v sloup. „To musíte mít buď hroší kůži, nebo dlouhé vedení!“

„Nesdílíme je a cenu nezrušíme. Nanejvýš ji můžeme pro letošek neudělit a peníze na ni převést na příští roky.“

„Zrušte ji úplně!“ řekl mladík. „Už pro ty příšerné omyly, volající po spravedlnosti! Pochopte to už konečně! Její prestiž už nezachráníte!“

„Ale pochopte zase vy, my už z principu nemůžeme ustupovat takovému vydírání!“

„Budete muset!“ řekl suše mladík a vrátil mikrofon do držáku. „Jinak se připravte na hospodářské sankce pro Norsko. Chcete pokračovat v nespravedlnostech? Dobrá, budete je mít! Hospodářské sankce nejsou nikdy spravedlivé. Vím, ale ani tím se nebudu odlišovat od sankcí, které vyhlašují velmoci a které vám, pokud vím, naprosto nikdy nevadily. Radím vám proto dobře. Couvněte, dokud je čas!“

A v tom okamžiku zmizel.


Podívala se na něho přísně jako učitelka na žáčka, který něco vyvedl.

„To jsi tedy přehnal!“ řekla přísně.

„Přehnal!“ přikývl. „Ale bylo to potřeba!“

„Co když oni neustoupí?“ zeptala se ho.

„Ustoupí,“ ujišťoval ji. „A kdyby ne... tak budou mít v Norsku týden nebo i čtrnáct dní hlad! To by je naučilo couvat! A možná by to pomohlo přesvědčit i jiné!“

„Nejsem si jistá, že by vůbec měli couvat,“ opáčila. „Proč se do nich montuješ?“

„Pochop, Jituško, když chceme předělat myšlení lidí, musíme sáhnout i do věcí, které se nám zpočátku zdají zbytečné. Jako ty ses montovala do chrtů!“

„To bylo nutné!“ odsekla. „Kdo chce chovat zvířata, musí se o ně starat. To samé přece platí o lidech. Nemůžeme strpět, aby je někdo bezohledně využíval a když je vysaje, aby je odhodil. A totéž platí o zvířatech. Proto jsem se zasadila i o ty chrty. Ty jsi přece taky dělal speciální taesi pro psy!“

„Ty máš svý chrty, já zruším Nobelovku!“ řekl. „Já ti ale tvoje chrty nevyčítám. Proč bys mě nemohla nechat občas udělat taky nějakou vylomeninu?“

„No dobře - ale mohl bys mi o takových vylomeninách říkat předem!“

Objala ho a položila mu hlavu na rameno. Seděli spolu na lavičce před chatkou a dívali se na západ slunce. V tropech jsou západy slunce úchvatné a tady byli široko daleko sami, slunce tu zapadalo jen pro ně.

„Předem jsem to nestihl,“ vysvětloval jí a probíral jí rukama vlasy. „Vletěl jsem na ně ve chvíli, kdy mě Olson upozornil, co chystají. A pak už to šlo ráz naráz!“

„Dobře - ale na tu letadlovou loď jste měli dost času!“ řekla.

„To se ti jen zdá,“ zavrtěl hlavou. „To byla Albertova práce. Taky ve mně hrklo, když mi sděloval, že do té lodi nadělal osm děr. No, stihli jsme to, ale řeknu ti, byl to děsnej fofr. Ke konci už se převracela a bylo v ní ještě plno lidí. Technici na poslední chvíli zastavovali reaktory a málem tam zůstali. Když zhasla světla, bloudilo tam ještě pár chlapů, poslepu se tam nevyznali a nemohli se dostat ven.“

„Jak jste je dostávali ven? Dovedu si to představit, když už jste někoho našli, ale jak jste je tam hledali?“

„Důležitá byla rychlost,“ odvětil Franta. „Ale s urychlením to šlo. Když jsme na někoho narazili, položili jsme si tam dočasnou kotvu, chlápka jsme odnesli, vrátili se podle kotvy a pokračovali. Tak jsme profrčeli celou loď, nikdo nám nemohl uniknout. Na konci jsme už potřebovali lampy, ale měli tam nějaké připravené.“

„Potopit atomovou loď! To bych si teda netroufla!“ vzdychla si.

„Mě by to taky nenapadlo!“ přikývl. „Ale to víš, Alberto je trošku horkokrevný. Já jsem jim začal opatrně sundávat letadla - vdudegy mohou být nebezpečné, ale začal jsem jim poškozovat křídla, aby se posádky musely ještě nad mořem katapultovat - proti tomu by neprotestovaly ani rusalky, natož opalychové. Jenže Alberto! Osm děr velikosti člověka na čáře ponoru - to by neustála žádná loď na světě. Ale když už to provedl, nezbylo nám nic jiného než rychle zachraňovat námořníky. No - a taky palubní mechaniky, zbrojíře, i piloty, kteří předtím vyvraždili naše výrobny taesi - včetně tvých budoucích žáků, kteří už se nikdy tvými žáky nestanou.“

„Ani mi je nepřipomínej!“ zamračila se Jitka. „Ty ani vidět nechci!“

„Tak se vyhýbej naší věznici Covacha del Diable, abys je tam ani omylem nepotkala!“

„Jenže tím divadýlkem v Norsku ses před celým světem pěkně prozradil!“

„Jako František Tisirín?“ usmál se. „Pod tím jménem nás znají jen bývalí spolužáci.“

„Jenže i mezi nimi najdeš pár nepřejících, kteří to s potěšením rozkecají!“

„Ať!“ usmál se. „Kdo jim bude věřit? Pro nás je teď důležité, že jsme vyhráli!“

„Vyhráli...“ vzdychla si. „Jak se to vezme. Zarazili jsme všechny ozbrojené konflikty, budiž, jako první krok to ujde. Ale říká se, že všichni, když už nemohou ty zbraně používat, aspoň o sto šest zbrojí. Rusové vyvíjejí nové rakety, Američané ohlásili neviditelná letadla, jako kdybychom vůbec nebyli na světě.“

„Rusové dostali nedávno pořádnou ťafku,“ usmál se Franta. „Sergej jim při poslední protiválečné demonstraci pocuchal sestavu těžkooděnců, takže průvod dorazil bez odporu až ke Kremlu - chtěl bych vidět, jak se jejich papaláši tvářili! To by byl pohled pro bohy! Když přebírali petice, to už se tvářili jen kysele. Aspoň sesadili velitele policejního zásahu - ale to byl jen obětní beránek. Co mohl dělat, když mu jeho těžkooděná falanga znenadání zmizela a obyčejní policajtíci se neodvážili postavit davu do cesty, zejména když viděli, jak bleskově zmizeli těžkooděnci! A to je Sergej přemístil jen na okraj Moskvy - jenže se odtud pěšky ve svém brnění nestihli vrátit. Škoda, že Rusové nemají vhodné jeskyně!“

„Nevím, jestli to máme nechávat na místních tisirínech!“ pochybovala.

„Ale klidně!“ pokrčil rameny. „Vždyť jsou většinou starší než my, proč by už nemohli být i rozumnější?“

„No - nevím,“ vzdychla si. „Zatím je to dobrý - jak se říká o tom chlápkovi, co padal z mrakodrapu. Dobrý je, že naši rodiče už zřejmě rezignovali na naši výchovu, aspoň máma se o moralizování už ani nesnaží... Ale co to bylo nedávno za skandál v Americe?“

„Jo - tam to ale udělali obchodníci!“ ušklíbl se Franta. „Někdo z chytřejších lékařů si všiml, že jim košer obyvatelé začali podezřele vymírat. Na taesi to svádět nemohli, všichni konzumovali výhradně košer potraviny a taesi se vyhýbali jako čerti kříži. Sami by na to nepřišli, na to ještě pozemská věda nedorostla. Problém byl u jejich obchodníků. Výrobci jim dodávali bedny řádně označené jako nekošer, jenže nemohli v trsech onálepkovat každý banán, označili jen bedny a po jedné nálepce na každém trsu. Obchodníci je strhli, banány rozdělili do půlkilových balíčků a už je zapomněli správně označit, tím se dostaly nekošer banány ke košer spotřebitelům - a to se rozumí, antikoncepční vlastnosti se projevily přesně tak, jak mají. Jenže gupran je pečlivě označený jako nekošer, takže ho ti pravověrní nemohli použít, jako všichni ostatní.“

„Byl jsi na ně ale příliš příkrý!“ vyčetla mu. „Odkázat je na gupran by dokázal každý!“

„A co jiného?“ pokrčil rameny. „Od toho přece gupran je! Jejich smůla, že si ho sami odpírají. Pak už jsem jim mohl poradit jen vyhýbat se nekošer banánům, což dnes znamená všem, protože přírodní banánovníky najdeš už jen v pralesích, a počkat, až se účinky taesi antikoncepce vytratí. Kdo si počká, ten se dočká!“

„Jo - jenže budou nejmíň pět let bez potomků!“ vzdychla si. „To je poměrně dost!“

„To ale není můj problém!“ opáčil.

„Pak se ale nediv, že tě žalují u všech možných soudů z genocidy!“ připomněla mu.

„Žalovat mohou, však to také dělají. Ze mě si nevysoudí ani cent - taesi banány byly podle dohod vždy řádně označené, co s nimi udělal obchod, je jiná věc. Obchodníky mohou žalovat taky, těm zase nikdo nedokáže, že by to dělali s úmyslem páchat genocidu na svých nejlepších zákaznících. Kdyby se tenkrát ve Francii ten pitomec rabín nepostavil na zadní a přistoupil na schválení taesi jako košer, žádný problém by nevznikl.“

„Kdyby - chyby!“ řekla. „Jak je to s jejich vymíráním v Izraeli?“

„To vážně nevím!“ usmál se. „Tam mě nepozvali a ani by mě tam nepustili, jsme pro ně všichni osoby nežádoucí. Ať si sami vysledují, kudy jim tam co nekošer proniklo! Nabídl bych jim samozřejmě gupran, ale výsledek si jistě umíš představit!“

„Poslyš, nevyhrožovali ti nedávno na půdě OSN krutou pomstou?“

„Jo, vyhrožovali,“ připustil. „Taky opakovali silácké řeči, že mají atomových bomb dost pro celou Evropu. Vydírat samozřejmě uměli vždycky - ale já taky. Pohrozil jsem jim neúrodou, jaká postihla okolí francouzského Orléansu, když jsem tam sanoval sabotáž Ester Defayové proti taesi farmě Marcela Derritage. Víš - jak jim tam naráz shnilo veškeré košer zboží počínaje obilím na polích... Asi si uvědomili, že umím vydírat ještě lépe - a zmlkli!“

„Mohli by si nashromáždit konzervy...“ napadlo ji.

„Ty mají jistě dávno připravené, oni jsou vždycky perfektně připravení na jakoukoliv válku! Jenže v té Francii po otevření bleskurychle hnily i konzervy - a oni to dobře vědí.“

„Tím spíš by na tebe mohli začít připravovat nějaký atentát!“

„To by si nepomohli!“ ušklíbl se. „Já jsem přece na OSN jasně prohlásil, že prostředky pro asanaci katastrof s taesi mají dnes i Arabové ve všech sousedních zemích. Že je sice bez příčiny nepoužijí, ale mají je. To je skoro jako kdyby měli odstrašující nukleární potenciál. No - a Norové určitě ustoupí taky!“

„Chováš se jako diktátor!“ vytáhla poslední trumf.

„Chovám!“ připustil. „Jistěže - dávám své odpůrce vraždit v koncentračních táborech, opačné názory pronásleduji i s jejich nositeli, jezdím v pancéřovaném automobilu, mám dva nebo tři dvojníky, aby za mě nastavovali kůži...“

„Vydíráš a vyhrožuješ!“ usadila ho.

„Ano, vydírám a vyhrožuji,“ připustil vážně. „Ale současně všichni moc dobře vědí, že ani potopení atomové lodi nezaplatil nikdo životem. Pravda, na dně moře leží dva jaderné reaktory, ale stihli je zastavit a nejsou první ani jediné a proti těm na suchu jsou aspoň lépe chlazené. Havarovaných jaderných ponorek leží na dně víc. Pár desítek lidí, zodpovědných za vraždění farmářů v Kolumbii, sedí ve vězení Covacha del Diable, to už jsme přiznali. Ale klidně k nim pustím i komisi z Mezinárodního Červeného kříže, aby dohlédla na podmínky, v jakých tam jsou. Kdyby každý diktátor věznil jen skutečné vrahy, byl bych pro diktaturu.“

„Rošťáku!“ řekla, aby měla poslední slovo.

Které jí nechal, ale místo odpovědi se ji pokusil políbit.

Úspěšně, protože neuhnula.

 © 2011 Václav Semerád, Nová Ves

Konec

Zpět Obsah

© 2011 Václav Semerád, Nová Ves

27.10.2017 21:06


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od honbri: 14/1 v 20:37 na téma: §Moon : Mám nevalné znalosti o letecké vojenské technice, ale nezdá se mi, že by v hukotu letící helikoptéry bylo slyšet, jak začaly rotovat hlavně... ?14.01 jaxx: Nejvíc hluku dělají turbíny, rotor jen sviští. Pokud jsou turbíny schované za trupem, řezavý zvuk roztočených hlavní vynikne... Zkuste si najít ten zvuk, třeba na ytb... (14.01.2018 22:09)16.01 jaxx: Tak jsem to trochu upravil... Vytí nebude... (16.01.2018 21:19)

Domů
Statistiky

"Rusalky" (komentáře)

Téma=§Rusa Hlasovali 4, celkem 19 hvězd, průměr=4.75.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

16.01.2018 v 21:59 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Admin

 

12.01.2018 v 10:39 id: 1290865

Včera nebylo žádné pokračování. Manuscriptu. Byl jsem za kardiologem (celodenní výlet pro mě a pro syna, protože mě vezl do Semil - syn si přitom zařizoval nějaké povinnosti ohledně včel, neboť je včelař). Minulý týden mě totiž potkala nehoda, zkolaboval jsem na schodech v supermarketu Billa, ani jsem si nestihl vzít nitroglycerin. Prostě tma a šlus! Inu, jak se říká, čísla hovoří! Na vojně bylo těmi čísly "za kolik?", teď je to prostě věk. 72, čísla hovoří! A u mě také 181/100 (krevní tlak), taky impozantní čísla! (Normální je do 140/70). Takže jsem měl svému kardiologovi o čem vyprávět. Natočil se mnou EKG, změřil mi tlak (185/101) a přidal mi pár prášků proti vysokému tlaku. Nějaký pitomec označil vysoký tlak za něco, za co si může pacient sám, léky jsou proto s kulišáckým doplatkem. (Za oční kapky jsem tento týden platil 660.-Kč). Ach jo!

Čtenářům do toho asi nic není, ale zajímavé to může být pro "hostující autory". Nedávno jsem předělal logiku konverzního programu, aby umožňoval přidávat další knihy aniž by se mě museli doprošovat, abych jim danou knihu vložil do tabulek (bez tabulek nejde vkládat, měnit ani zobrazovat). Ale nového autora pořád musím do tabulek vkládat sám (dát privilegia trollům, udělali by z webu kůlničku na dříví). Takže kdo máte ještě chuť využít zdejší web jako pokusné pole pro vlastní tvorbu a váháte s tím, neprošvihněte příležitost! Teď ještě mohu pomáhat i s "učesáváním", ale "až to se mnou sekne", příležitost se vypaří... C"est la vie! Ti, kdo tady už píší, mohou psát dál. Nějakou dobu už se na to připravuji.

Mějte se tedy všichni lépe než já! SW


jaxx: Nojo, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Já mám opačnej extrém, tlak 110/68, se mnou sekne, když se prudce narovnám z předklonu. Nejhorší je to v letních parnech, to se motám jako ožralej. Ještě, že existuje kafe. A levně jsem získal stroječek na překapávanou kávu, takže mi blahý pocit neznepříjemní poslední hlt lógru... (12.01.2018 14:48)


Annna: Ani nevíte, jak bych Vám přála, aby ten doktor měl bardžanský agisar a uměl opravdu léčit. To se asi v našem životě nepovede, ale aspoň můžeme snít a doufat, že jednou bude lidstvo obdařeno věděním - a ne tím, co nás obklopuje. (12.01.2018 17:35)


Jindra: Držím všechno, co se držet dá, ať se držíte. 72 není zase tolik ;) To "nám" snad vydržíte ještě aspoň 20 roků. Taky držím všechno, co se dá, ať je to s vámi i vaší paní lepší. (12.01.2018 22:08)


3. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

09.04.2011 v 10:42 id: 165505

Jsem proti trestu smrti!

Ale s jednou výjimkou - jsem pro popravu každého, kdo začne válku (ale i když ji vyhraje!). Saddám Hussein byl podle mě popraven právem (za agresi proti Kuvaitu - jenže to mělo být už v roce 1990). Chybí mi tu ale: poprava George W. Bushe (Afghánistán, Irák), Saakašviliho (Osetie), Sarkozyho, Camerona a Obamy (Libye) a prakticky každého dosud žijícího (Brežněv tomu bohužel unikl) a mnohdy ještě oslavovaného viníka válek za poslední dvě století.

4. Jméno: Douša

 

Info:

 

09.04.2011 v 08:43 id: 165504

boj o moc - je přitažlivější a nakažlivější než prostá agrese, a rivalita (nejvíce mužská),

nejde o muže a ženy - nakonec každý je samostatná bytost s  vlastní osobností a charakterem.

škoda lybie,

proč jako v jugoslavii , iraku apod. musí zasahovat vojska?

proč nemůžou být "Rodičovské pozorovací jednotky", co nedopustí zločiny proti lidskosti.

Ať každá země má nárok na občanskou válku - ale hezky na poli, s gumovými obušky, ve sportu, ve vrchcábech apod.

když se hádají a mlátí děti, taky zasáhnete - bud srovnáte výpraskem (válkou) nebo je zarazíte a pomůžete jim dospět ke kompromisu nebo sebekritice.

škoda, že neexistujou ty "UXIONY"


5. Jméno: 14

 

 

 

08.04.2011 v 07:04 id: 165499

Věrka: A vy byste vyvražďovací operaci svěřila nezodpovědnému člověku?


6. Jméno: věrka

 

 

 

07.04.2011 v 21:03 id: 165498

Nevím, jestli se nemám urazit. Proč vyvražďovací operaci velí žena? Když je přece známo, že ženy jsou mnohem mírnější a odpovědnější?


7. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

07.04.2011 v 11:47 id: 165491

Rusalky končí!

Teď hodlám nějakou dobu:

a) vychytávat chyby

b) převést výsledek do PDF

c) rozmýšlet, co dál...


8. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

06.04.2011 v 21:37 id: 165488

Dá se říci: aspoň 10 let - a pak už to bude skoro jedno... Ten Scorpion tam leží už 40 let a teď už to ani nebude moc radioaktivní, aby to vadilo.


9. Jméno: VlastimilČech

 

Info: veterán

 

06.04.2011 v 21:00 id: 165487

"Hmm, co znamenají slova: "zůstane natrvalo uzavřena v reaktoru" ? 10 let? 50?, 250?...


10. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 

06.04.2011 v 14:33 id: 165486

Radioaktivní soli vesele difundují do okolní vody podobně jako zbytky po podvodním jaderném výbuchu, jenže se rozptylují mnohem pomaleji a většina jich zůstane natrvalo uzavřena v reaktoru (ten je přece velice dobře chlazený a nemá důvod praskat!), riziko je tedy mnohem menší než na suchu.

No - a hlavní rozdíl je, že se vojenské kruhy samozřejmě nikdy nehlásily k odpovědnosti za nějaké to zamoření...Komentáře

Začátek


Přílepky dnes: §Moon