Bez COOKIEs je omezený přístup!

Skok na slovník Skok na diskusi Zvýraznění změn Zvýraznění uvozovek

Rytíři Blesku 1

(Charry de Guyrlayowe IV.)


Rytíři-blesku-1

 

(Rytíři Blesku 1)

Fantasy

Mojmír Kříž

© 1974 Mojmír Kříž

Nakladatelství: Autobus


Skok na slovník Skok na diskusi Zvýraznění změn Zvýraznění uvozovek Úvod

Obsah Dále

 I budou choditi národové v světle tvém,

 a králové v blesku, jenž vzejde nad tebou.

 Izaiáš 60:3

Ludvík d'Enghiem mi jednou řekl: „Divím se ti, Aflargeo, že nepíšeš knihy. Ty přece vidíš, slyšíš, cítíš, vnímáš daleko víc než řada lidí. Všechno vidíš, u všeho jsi, všemu rozumíš! Nevím, proč nepíšeš!“

„Já bych je třebas psal,“ řekl jsem. „Ale myslíš, že je tak jednoduché napsat knihu?“

„Proč by to mělo být složité?“ ptal se zas on. „Napsat knihu je to nejjednodušší na světě. Zkus si napsat úvod, pak dvě – tři kapitoly a máš začátek hotový. Potom už ti to půjde samo, ani nebudeš vědět, že ti to někdy nešlo.“

„Ale přesto,“ bránil jsem se. „Já – tygr?“

„Viděl jsem knihy, které napsali oslové a volové. Nevím, proč by se mozek tygra nemohl vyrovnat slepičím mozečkům některých oficiálních spisovatelů. Kromě toho máš jednu podstatnou výhodu: nelze tě zavřít do vězení. Máš moc velkou sílu a umíš bojovat.“

„Oni spisovatele zavírají do vězení?“

„Divil by ses, moc rádi. Nebo aspoň jim tím vyhrožují. Někteří chytřejší včas zmizí z dohledu.“

„Takže ty myslíš, že bych to měl zkusit?“

„Samozřejmě. Jakmile přijdeš na něco, co by mělo být napsáno a není, napiš to sám!“

Tak jsem se rozhodl být spisovatelem. On má Ludvík pravdu, lidé skutečně vidí, slyší a cítí méně než já. Čtu si Charryho a Dianino vyprávění – nikde tam není zmínka o tom, jak co vonělo a já si přece pamatuji na silné vůně, které jsem cítil, pamatuji si všechno daleko lépe. A pak: lidé musí dlouho zkoumat a uvažovat, kdo je dobrý a kdo zlý, když se s ním setkají. Já to vím hned – vím, co je dobré a správné a co zase zlé a špatné, když na to oni ještě ani nemyslí. A když potkám špatného člověka, hned bych ho zakousl. Jenže, oni mi to většinou nedovolí.

Já bych přece nikdy nedal svou důvěru člověku, který je zlý! Cítím to tak jasně, jako cítím, jak vítr z lesa přináší opojnou vůni zaječích pelíšků. Lidé necítí nic, dokonce ani myši, co lezou po sýpce – a chtějí něco povídat! My tygři, leopardi, jaguáři a všechno naše příbuzenstvo jsme mnohem dokonalejší než oni, ale nechlubíme se, nevytahujeme svými úspěchy a neposmíváme se druhým, protože navíc ke všem dobrým vlastnostem jsme ještě velmi hrdí a skromní! Což nás samozřejmě šlechtí. Lidé nás občas pomlouvají – ale to je bledá závist, že jsme dokonalejší než oni.

Vždyť: znáte něco dokonalejšího než tygr? Znáte nějakého tvora, který by měl krásnější kožešinu, elegantnější kresbu srsti, pružnější svaly, delší oháňku, vznešenější tvar hlavy a bystřejší smysly, než my? Ano, příroda udělala správně, když nám dala právo být pány všeho živého – a je třeba, abychom jí za to byli vděční a pokorně oslavovali její moudrost a dobrotu.

Jací jsou naproti tomu lidé? Nemusím vysvětlovat, každý je zná. Jen několik bych byl ochoten uznat za plnoprávné šelmy. Ostatní jsou hloupí, hádaví, úskoční, nešlechetní a vůbec skrz naskrz špatní. A přitom by takoví vůbec nemuseli být, stačilo by trochu kontrolovat své jednání, jenom trochu myslet a trochu znát zákony, a mohli by být daleko lepší!

Ale potíž je v tom, že oni být lepší nechtějí, což je velmi špatné! Jsou velice hloupí. A když se mezi nimi náhodou objeví někdo, kdo má předpoklady k Dobru, snahou všech ostatních je zahnat ho do ústraní, donutit aby mlčel a nic nepodnikal. A když se jim to nepodaří, třebas ho zabijí. Vím, nevěříte mi to. Ale budu vám povídat, co jsme zažili ve Studené zemi, kterou lidé nazývají Evropa, na statku mého přítele a učitele Charry Rithera, hraběte de Guyrlayowe, Vládce Arminu a tím i světa, a jeho manželky Diany, kterou všichni ze srdce milujeme a ctíme. V tom příběhu se ukáže, jací jsou lidé – a jací by mohli být, kdyby chtěli.

Bude to příběh o lidech, kteří se rozhodli vzepřít staleté hlouposti a prorazit prapaprskem světla do věčné tmy. Bude to příběh o těch, kdož po mnoho staletí umírali pro pravdu a zákon a přesto neslevili ze svých povinností a plnili je, jak jim kázala čest a svědomí. Bude to příběh o těch, kdo sami žijící v neštěstí dávali štěstí jiným.

Bude to příběh o Templářích.

 


Obsah Dále

24.10.2020 19:01

Errata: