Bez COOKIEs je omezený přístup!

Skok na slovník Skok na diskusi Zvýraznění změn Zvýraznění uvozovek 12. Opět to žije

Zpět Obsah

Tentýž názor zřejmě měla mladá dáma, která přibližně v tom čase cestovala blíže neurčeným evropským městem. Když v rámci čekání na další spoj seděla v parku a přemýšlela nad okolnostmi své dosavadní, současné i budoucí situace, neviděla žádný důvod k přemrštěnému optimismu.

V podstatě se do věci dostala celkem nevinně. Patřila do středně situované rodiny a od mládí se zajímala o lékařství, což ovšem pro mladou dámu není tak lehké, jako kdyby byla mužem. Rodiče ji všemožně podporovali, takže už měla za sebou ošetřovatelský kurs a praxi v místní nemocnici, byli ochotni ji na studiích delší dobu vydržovat, ale těžko se jim dařilo bojovat s předsudky, které její pohlaví všude vyvolávalo.

Ačkoliv, je nová doba; začíná dvacáté století a i vousatí páni profesoři to budou muset vzít na vědomí. Rozhodla se, že lékařkou bude, ať se proti tomu spikne třeba samotné peklo. Seznámila se s mladými lidmi, kteří ji v podstatě ukecali, aby s nimi jela na tohle zasedání; řádoví lékaři jsou znalejší než jiní a rozhodně jim nebude vadit, že je děvče. A kdyby nic, tak si aspoň udělá pěknou dovolenou u Středozemního moře.

Bohužel na místě samém se ukázalo, že vše je jinak. Celou dobu se chystala probojovávat ženám volnou cestu ke vzdělání, až zjistila, že v řádu je to naprosto běžná praxe; okamžitě ji taky zařadili do cowenu a učení měla až nad hlavu, aniž si jí někdo všímal. Bezperspektivně se zabouchla do mládence, který patřil mezi bojovníky z Ostrova; ovšemže ji měl velice rád, ale rozhodně nehodlal kvůli ní zůstat v Evropě a ona zas nechtěla do Arminu, takže se v mohutném záchvatu dojetí rozešli. Její nejlepší kamarádka, která ji tam přivedla, se rozhodla odplout do jiného světa, když jejího milého zabili. Takže naší slečně zbyla pouze ostříhaná hlava a znalosti, se kterými nevěděla co počít.

Zas tolik ji to netrápilo. Ostříhání hlavy je dneska, v době různých epidemií, v nemocnici běžná hygienická zvyklost, a pod nemocničním čepcem se leccos schová. Kromě toho si koupila docela slušivou paruku, kterou může nosit v případě potřeby; avšak až přijde mezi své kamarády, určitě mezi nimi vzbudí pozornost, jak vzhledem, tak emancipačními řečmi. Už si sestavovala projev.

Částečně se její úvahy obracely k dalšímu řešení situace; co vlastně bude dělat, až se vrátí domů? Samozřejmě složitě a dlouho vyjednávat s odborníky o různých aspektech vědy, kterým ji naučili, ale... Není to trochu málo? Má se od teďka celé její úsilí soustředit na prosazení vlastních názorů proti vousatým pánům profesorům a jejich zkostnatělým názorům?

V tomto momentě jí mysl sklouzla k další důležité věci: rodiče se několikrát zmínili, že by se měla koukat provdat a přivést na svět nějaké děti, aby nezůstali na stará kolena sami. Určitě na to přivedou řeč a budou se snažit ji donutit, aby... No jo, ale... Ona totiž kromě té první lásky prožila i několik menších, v podstatě náhodných. A rozhodně nemá v úmyslu vzít si nějakého troubu jen proto, že si to rodiče přejí. Což je další fronta, na které se bude muset dát do boje; ach jo!

Když tak uvažovala a probírala různé varianty, povšimla si náhle, že někde poblíž ní se děje něco špatného. Vypěstovala si cit pro nebezpečí, dokonce schopnost rychle a účinně reagovat; převzala ji od svého chlapce v rámci mentálního spojení. Nyní tedy vstala, rozhlédla se kolem sebe a zjišťovala, co a jak.

Někde poblíž se hádal nějaký muž s dítětem, holkou tak okolo patnácti. Naše dívka vnímala velmi jasně její pocity: strach, odpor, nenávist, touhu dát se na útěk. Někdo se chystal té holce ublížit a ona by se bránila, ale byl zřejmě v takovém postavení, že si to nemohla dovolit.

A ještě jednu věc poznala: že ta malá má značné spontánní schopnosti k telepatii a magii vůbec, ačkoliv určitě nikdy nic nestudovala a dokonce o tom ani neslyšela. Což ji podnítilo, aby se do věci zapletla; měla pocit, že chce tu malou vlastnit.

Když vystoupila ze stínu, obrátili se k ní. Byli tam čtyři dospělí muži, jeden zřejmě otčím či poručník dítěte. Všichni opilí; muž se pokoušel dcerku prodat tomu, kdo dá víc. Právě ji chválil, že je ještě panna a dalo se tomu věřit, podle toho, jak se tvářila na možnost, že by ji předhodili takovému ožralému hovadu.

„Nechte ji být!“ řekla dívka mírně, leč důrazně.

Muž měl určité problémy, aby zaostřil svůj zrak.

„Co vy se do toho pletete, milostpaničko? Je to moje holka!“

„Pojem vlastnictví není u živého člověka směrodatný.“ řekla, aniž by věřila ve smysl svého počínání, „Nicméně rozhodla jsem, že ji chci; proto si ji odvedu s sebou.“

Ti chlapi, zřejmě nakladači z doků či příležitostní dělníci, se začali hlučně smát. Byli velcí, sebevědomí a opilí, proto se jim zdála směšná mladá dáma, která jim dosahovala po rameno.

„Madam, my nechceme žádný problémy,“ řekl ten nejrozumnější, „Když se seberete a půjdete svou cestou, my budeme taky rozumný, co říkáte? Konečně, je dost pozdě a...“

Dívka už svou myslí hledala mysl té maličké; dokázala se s ní propojit na dálku, což byl úspěch, ještě nikdy se jí to tak dokonale nepovedlo. Znala své nedostatečné schopnosti, muselo jí tedy být jasné, že za to může ta holka.

„Řekla jsem: odvedu ji s sebou.“

„Co jste sakra zač, dámo?“

Otčím přistoupil blíž, takže jej zkusmo prozkoumala.

„Jsem ta, která by mohla vyléčit tvoje prochlastaná játra i ten obratel, který sis naštípl předloni a pořád tě bolí. Ale to bys musel přijít a poprosit podstatně uctivěji.“

Zarazil se. Jak se pohnul, zabolelo ho v páteři, ale... byli tu jeho kamarádi, před nimi nemohl dát najevo strach ani slabost.

„Koukejte vypadnout, fakticky!“

„Jak chceš.“

V duchu zaváhala, zda se to podaří, ještě nikdy to nedělala sama; ale pak vztáhla ruce a mrštila proti nim oceán plamenů. Muži zavřeštěli leknutím a ucouvli; dívka zatím pokynula ustrašené holce, aby přišla blíž.

Nic ti nehrozí. Postav se za mne a neboj se!

Samozřejmě se lekla, hlas v její hlavě se ozval poprvé. Ale snesla do bez problémů, dokonce možná pochopila.

„Hele, nemá to cenu, padáme!“ řekl ten rozumný a jeho kamarádi se k jeho názoru přikláněli. Vytušili, že s touhle ženskou nejsou žerty a udělají líp, když...

Ale otčím měl svoji utkvělou představu, že dneska večer mu musí dcera vydělat aspoň na večeři, ne-li na něco víc. Jeho myšlenky se okolo té představy kroutily jako chapadla krakatice.

„Koukejte, madam... a ty mazej domů! A nepřej si mě!“ zařval na dceru, která se nerozhodně pohnula směrem, který ukazoval.

Nechoď. Odejdeš se mnou, chceš-li.

A ona řekla nahlas: „Ano, chci.“

Její podařený tatínek to zřejmě pochopil taky. Přistoupil blíž a pokusil se sáhnout po čarodějce.

V ten moment se před jeho očima proměnila v tygra. Mezi námi, nebylo to poprvé; její milenec to měl rád a ukecával ji, aby se pro jeho zábavu měnila v šelmu se všemi příslušnými efekty. Teď zavrčela chlapovi do tváře a on pocítil horký páchnoucí dech, viděl mohutné bělostné tesáky a zlatě svítící oči. Zděsil se.

A aby to vyřešila jednou provždy, dala mu ještě ránu energií přímo do čela. Zasténal a pozvolna se skládal na zem.

„Odneste si ho,“ řekla mírně, „Nechci mu ublížit!“

Chlapi to taky pochopili, bafli svého kamaráda a zmizeli.

„Tak,“ řekla dívka a pohladila novou kamarádku po vlasech, „Teď tě budu muset vykoupat, převléci a zajistit ti doklady. Bude s tím trochu práce, ale docela se těším. Už dlouho nemám co dělat, chyběla mi nějaká práce...“

„Proč... proč to děláte, paní?“

„To ti taky vysvětlím. Jen pro začátek: víš, jsme Templáři. Pomáháme těm, kdo jsou v nouzi. A ty jsi nejnovější přírůstek. Tak se snaž, za pár let to budeš dělat taky...“

 


 

Tím končí třetí díl knihy Safari


 

Konec

Zpět Obsah

© 2020 Mojmír Kříž

Slovník

C = kreativní magie

E+ = kladná energie

E- = záporná, rušivá energie

E = energie (emocionální situace mysli jednotlivce) všeobecně

FF = free fighter, člen kšatrijské (bojovnické) varny

I = iluzorní magie

LC = lycantrop

MA = (matter) = dílo, věc, důvod nasazení, problém, který se má vyřešit

P = propojení myslí

T = transformační magie

TP = telepatie, schopnost propojení na dálku

WF = wiz fighter, osoba ovládající boj i magii, obvykle obojí mizerně

WZ = (wizzard) = čaroděj všeobecně, člen bráhmanské varny

Následuje:

Afrika!

Knihy skupiny

Safari


01) Oděný sluncem

02) Středomoří

03) Sněmování

04) Afrika!

05) Dojít do Simbabwe

06) Srdce Reortie

07) Rytíři dalekých cest

08) Planina supího smíchu

Titul:  Sněmování 

Autor: Mojmír Kříž


© 2020 Mojmír Kříž

Skupina: Safari - (3)

Nakladatel: Autobus

Žánr: Fantasy

Téma: Sněmování

Next: Afrika!

(Safari 4)

Errata:

Anketa:

Připomínky


Kliknutím na obrázek autobusu (v levém horním rohu - pod myší se mění) přeskočíte na konec textu (u obsahu tam je slovník, anketa a diskuse). Podobný obrázek vpravo skočí ještě dál na diskusi. Kde tyto položky nejsou, oba obrázky skáčí na konec souboru.

1

hlavička

a)

005=100%

otázky

Komentář

// zkratka a číslo ankety, popis ankety

Celkem hlasovalo : 5, hlasujte

25.08.2020 12:02


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 24/11 na téma: Hodina-býka : Jefremovovy perly jsou zde komplet: Mlhovina v Andromedě, Cor Serpentis i Hodina Býka - ve všech formátech. Uf, to zas byla fuška! ;-);

Domů
Statistiky

"Sněmování" (komentáře)

Téma=Sněmování

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

Nepřihlášení (roboti) nemohou přispívat!

2. Jméno: Q-1904072

 

 

Téma: Safari

(7260)

08.09.2020 v 09:05 id: 1335931

Taj jsem sežvejkal ságu Safari a docela jsem zíral, čím vším se autor nechal inspirovat. Nechci kritizovat, je to každého věc, jen sepíšu čeho jsem si všimnul v textu - část témat určitě přechází ještě z předchozí Arminské ságy o Charry de Guyrlayowe a jeho eskapádách, ale v Safari to nabývá výraznosti. Minimálně jsem identifikoval jednu knižní ságu a k ní dva TV seriály - další možná poznají víc. Zcela určitě tam ale všude vykukuje Frank Herbert (a pak v průběhu let jeho syn Brian Herbert spolu s Kevinem J. Andersonem) a jeho slavná planeta koření Duna - kasta čarodějnic s vlastní školou je jako Bene Geserit včetně telepatie a schopnosti vciťovat se do dalších lidí, Baarfeltovské genetické pokusy jako hledání Kwisatze Haderacha (který je tam dokonce jednou přímo zmíněn jako bytost z jiných vesmírů) - až tedy na to, že Baarfeltové ponechávají mísení a selekci genů náhodě, na rozdíl od Ctihodných Matek a jim podřízených čarodějek z Bene Geseritské školy, které mají genetiku tvrdě pod kontrolou včetně samostatného rozhodování o pohlaví počatého potomka. Ale postavy na začátku nedospělého a během děje dospívajícího čaroděje = syna čarodějky a čarodějek v pozadí tajně ovládajících společnost včetně "vtiskování se" a nonverbální myšlenkové komunikace během sexuálního aktu, nemůžu si pomoct, to je Duna a svět jejích vládců "jak vyšitej".

No a ty další inspirace? Bojovníci barbarského vzhledu s kostěným hřebenem na čele, bojující nikoliv rovným mečem, ale zaobleným čímsi s mnoha čepelemi jménem "bat´lech" = nikdo jiný než Klingoni z Roddenberyho světa Start Treku, stejně tak podivní filozofující bojovníci se špičatýma ušima = nikoliv elfové, ale Vulkánci z téhož zdroje ... i když teda nevím, jestli náhodou Gene Roddenbery neopisoval svoje Vulkánce od severských elfů ... - a následně "supohlavové" = šedě oblečení bojovníci s podivně trčící holou hlavou, metající na nepřátele energetické výboje ze zbraní ve tvaru dlouhé tyče ... - EJHLE, seriál Star Gate a Goauld´ští bojovníci a strážci Jaffové, kteří po odklopení svých přileb skutečně připomínají holokrké supy - včetně "tyčových zbraní" ...

 

Opakuju, Mojmíra Kříže nehodlám za tyhle inspirace kritizovat, jen hledám, jestli v jeho tvorbě "nepotkám někoho, koho už znám". Kdo najde další???


jaxx: Obávám se, že je to jinak. Pan Kříž je ročník 1949 a psát začal jako -náctiletý. Nevím přesně jak StarTrek, ale Duna vyšla česky v roce 1983, kdy měl už Safari dávno napsané. Totéž StarGate, tam byl film uveden až v roku 1994. Tou dobou už psal Zetu... A jako všechno, psal do šuplete, vyjít s tím ven jsem ho donutil až já, s velikou pomocí pana Semeráda. Asi tak. (08.09.2020 16:37)


jaxx: Sorry, překlep. Pan Kříž je ročník 1947. Přesněji: narodil se 9.9.1947. Dnes má 73 let... (09.09.2020 09:21)


SW: Jen je otázkou, zda se oba (Kříž i Herbert) neinspirovali u ještě starších autorů. Mně se u Duny hodně vnucuje Karel May se svými cestopisy po Arabii (Duna mi to kdysi hodně připomínala). Případně ještě jiných - vždyť tajemný Orient byl kdysi hodně častým námětem. A čarodějové i čarodějky jsou vděčnou inspirací už od středověku. (09.09.2020 12:24)


jaxx: Herbert se k inspiraci Arábií přiznává, jak Mojek nevím. Zeptej se ho... (09.09.2020 12:28)


SW: Inspirace není plagiát! To by nemohl psát už nikdo. Takže na podobné a dokonce i shodné inspiraci nevidím nic špatného a když se dva autoři (namátkou: Mloci: Čapek i Semerád inspirují podobnou nebo i stejnou věcí, nic se neděje. Může jít i o inspiraci příběhem (opět viz Mloci), ale když je i příběh diametrálně odlišný, pak nelze proti tomu říci ani "popel". Dnešní právnickou džungli, kdy se může nějaký křivák soudit o čtyři slova a druhý křivák v taláru mu to uzná jako oprávněné, považuji za příšernou nemravnost. (09.09.2020 13:02)


Q-1904072: I proto jsem psal o inspiraci, ne o kopírování čili plagiátorství ... (09.09.2020 21:37)


SW: No jo, ale Mojek se nemusel (snad ani nemohl, když nebyla) inspirovat Dunou, ale ani Star Trekem, ani Stargatem, ale když už, tak se oba (Kříž i Herbert) shodně inspirovali něčím ještě starším. I kdyby to mělo být "Ve stínu padišaha" Karla Máje nebo "Smolnou knihou" z čarodějnických procesů. Spíš (hádám - ještě pravděpodobněji) něčím úplně jiným. Čerti vědí! Podotýkám, že špičaté uši neměli jen elfové od Vikingů, i takových bylo víc. (09.09.2020 22:06)


Q-1904072: Tak se prochroupávám Terezkou - a EJHLE, v kapitolce "Smrt ze všech stran" na mne rovnou a na férovku "vystartuje" nejdřív Goauldská tyčová zbraň, aby byla vzápětí následovaná jedovatou směsí Matek představených (Bene Geserit), vytvořenou z melanže - odkud odjinud, než z planety Arrakis ... Vypadá to, že pan Kříž buď umí cestovat časem a při psaní dílek označených copyrightem s datem 1976 už měl možnost si přečíst případně vidět knížky a TV seriály z dob "poněkud" posunutejch do budoucna, nebo já jsem kněžna Libuše ...

Ne, nic ve zlým, ale prostě kde nějaká inspirace vysloveně trčí jak Roxor ze zdi, nemá cenu se snažit situaci zamlžovat - já teď ještě čekám, ze kterýho ramena Galaxie se vynoří s bat´lechama v pazourách Klingoni a za kterou mlhovinou se schovávají ti křiváci Romulani ... (15.09.2020 02:08)


SW: S tímhle jsem měl taky problém. Mám napsaný román "Vaspidy" z GSMB, jenže jen na stroji, takže bych ho musel přepsat (ze značně salátového vydání). (BTW: v románu Giweruz se pod nadpisem "Známé bytosti mimo GSMB" nacházejí pod jménem "Zuveiové" - to jen na okraj). Už jsem se k tomu chystal (čtenáři GSMB by mohli nadskočit), jenže jsem to stornoval a nebudu to opisovat. Proč? Protože by mi mohl kdekdo vytknout, že ty inteligentní vosy jsou vlastně Gouauldi ze StarGate. Přitom to úplně stejné není. Šlo o metrové vosy, které kladou vejce do lidí, z nich se líhnou larvy, které pak dotyčného člověka psychicky ovládají a využívají jeho vědomostí. V tomto jediném bodě se, bohužel trochu shodují s Gouauldy. Na rozdíl od nich ale člověka pomalu zevnitř vyžírají (tak aby jim co nejdéle vydržel), až se nakonec v jeho mrtvole zakuklí. Po vylíhnutí z kukly ještě chvíli rostou (nejprve se nafouknou vzduchem, až ztuhne chitin, doplňují se zevnitř a v dospělosti mají všechny vědomosti svého rodu (genetická paměť) i sežraného člověka (včetně znalosti jeho dosavadních úkrytů apod.). Lidi si zčásti pěstují, zčásti loví v přírodě. Rozdíly proti Gouauldům jsou tedy dost podstatné, ale přece jen jsem to radši odpískal. Zápletka byla v tom, že se do této civilizace nakonec (neúspěšně!) vmontuje Gurroa. Nabídne jim místo lidských bytostí podobné tvory - naše pozemské vepře. Že jsou zhruba stejně velcí atd... jenže Zuveiové to rozhořčeně odmítnou. Ze sežraných vepřů přece nezískají potřebné vědomosti, jako z lidí... No, nebudu to rozvíjet, už je to pasé... A docela jsem rád, že do Čech přišlo StarGate ještě dříve než jsem to začal pracně překlofávat (mít to skoro hotové, určitě bych nadával jako špaček víc!) BTW: byla by to druhá civilizace, kde by Bardžané zabíjeli jiné myslící bytosti... Přesněji - museli by! (15.09.2020 17:32)


3. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Oděný-sluncem,safari

23.08.2020 v 10:38 id: 1335898

Zkusil jsem trochu učesat další díl z klávesnice Mojmíra Kříže - je to první kniha z osmi dílů ságy "Safari", navazující na předchozí díly "Arminská sága".

Protože nemám čas na důkladnější korekturu, jen jsem zrušil původní formátování (autor tam má - bůhvíproč - fialové a zelené písmo), doplnil bookmarky u kapitol (jinak by je to nerozdělilo) a prohnal jsem to automatickým "učesáním" (což odstranilo nadbytečné mezery, změnilo uvozovky na ty správné apod.) a výsledek si můžete přečíst. Komu budou vadit překlepy apod., má k dispozici "errata" a bude-li zájem, sednu si na to a udělám pořádnou korekturu. Číst se to dá už takto.


SW: Dokončil jsem učesání všech osmi knih Safari. Je to bez korektury, ale snad to půjde číst. Říkejte tomu "maratón"... (25.08.2020 12:10)Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


Přílepky dnes: Saxamur Svět-vedle-2 včera: