Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah Dále

Vědecké pojetí čarodějnic

Avalcon 2001 Chotěboř

Cargo efekt - domorodci s maketou amerického letadla

Cargo efekt - domorodci s maketou amerického letadla

Na úvod taková zvláštní otázka - znáte Cargo efekt?

Pro ty, kdo nevědí oč jde: tak nazývali Američané na tichomořských ostrovech za II. světové války vysílačky domorodců, houfně vyráběné z různých bedýnek a plechovek od piva a Coca-coly. Domorodci si totiž všimli, že Američané vysílačkami přivolávají zásobovací letadla plná různých dobrot (a občas jim nějaké hodí). Měli dobře odposlouchaná magická slova, kde se často vyskytovalo slovo Cargo (zásilka), takže - pilně letadla přivolávali. A když nepřilétala, postavili si i vlastní letadla v dobré víře, že tím pravé ptáky hojnosti jednoho krásného dne přece jen přivolají.

Tento jev si dobře zapamatujte. Je obecnější než čekáte a neomezuje se na tichomoří.

Základní otázka zní: Může na čarování něco být? A když ano, pak co?

Vědecký skepticismus mi brání přijmout jako fakt, že pouhé zvukové vlnění může mít takový vliv na hmotu, jaký čarování má, či mělo. Na druhé straně – není dobré tyto jevy šmahem odmítnout prostým tvrzením, že odporují vědě a tudíž neexistují. Francouzská akademie věd se kdysi proslavila (a zesměšnila) kategorickým soudem: „Kameny v nebi nejsou, tudíž z nebe nepadají!“ Mohlo by se stát, že se časem objeví vysvětlení, které z kategorického tvrzení udělá frašku. Ve vědě by to nebylo poprvé a posledním případem, o kterém vím, byla Americká psychiatrická asociace, která vědeckou pravdu ještě v roce 1972 odhlasovala (!) poměrem 75 % : 25 %.

Připomněl bych zde sci-fi Čestmíra Vejdělka „Návrat z ráje“, kde se odehrávaly jevy, velice připomínající čarování. Obyvatelé světa Lucie si prostě něco přáli – a všechno se jim splnilo. Pro toho, kdo nevěděl, že za tím vězí dálkové syntezátory hmoty celoplanetárního superpočítače Bena, to vypadalo dost magicky. Potřebovali k tomu ovšem ovládací prvek - nenápadnou vysílačku v podobě černého čtverce, který aktivovali stisknutím a vyslovením příkazu. Samozřejmě že to technicky založené pozemšťany nezmátlo a hned byli doma.

Ještě rafinovaněji to vypadá v mém románu „Fulgiu, svět šedé magie“, kde byly podobné vysílačky vytvořeny geneticky přímo v mozku místních obyvatel coby nenápadná pecička nervové hmoty a na první pohled nebylo patrné, jak vlastně čarují. Zejména když schopnost ovládat tuto „sílu“ mělo jen malé procento obyvatel, protože mezitím zapomněli, jak se to dělá a tato genetická nadstavba časem zdegenerovala.

Přímo se tedy vnucuje myšlenka – nejde v případě čarování u nás na Zemi o podobné pozůstatky vzpomínek na návštěvu mimozemšťanů s podobnými vymoženostmi?

Nelze na tomto místě nevzpomenout na světově proslulého propagátora a stoupence myšlenky návštěvy z vesmíru, Dänikena. Domnívám se, že Däniken byl na správné stopě, bohužel podléhal i mnoha falešným. Mezi ně počítám jeho zoufalé pokusy o dokazování existence a provozování raketových kosmických plavidel a stop po nich na všech možných i nemožných místech. Na druhou stranu měl veliké zásluhy na pátrání po mimozemšťanech – shromáždil množství cenných dat a památek na „bohy z vesmíru“. Jen se obávám, že jeho přílišné soustředění na rakety, vzdálený vesmír a v neposlední řadě i na laskavost těchto bohů byly jeho největší omyly.

Nehledě na to je možné přijmout pracovní hypotézu, že v minulosti pobývali na Zemi vyspělí tvorové, zabývající se zde jakousi činností, možná jejím průzkumem? Na rozdíl od Dänikena nevěřím, že oplývali primitivními raketami, předpokládám u nich dokonalejší aparáty. Můžeme tedy pominout problematické důkazy existence jejich raketové techniky. Otázku jejich příchodu i zmizení nebudu rozebírat, zájemce odkážu na svou vlastní knihu „Čtvrtá Země“. Podotýkám jen, že návštěvníky nenazývám stejně jako Däniken „laskavými bohy z dalekého vesmíru“, ale mnohem příznačněji „ďábly z nepříjemně blízkého pekla“ – ale to je námět na jinou diskusi. Ať tak či onak se zdá, že se jejich návštěva odehrála již v pravěku dějin a není tedy dostatečně podchycena už proto, že lidstvo tehdy neznalo písmo.

Důležitý pro nás (a především pro existenci čarodějnic) může být předpoklad, že tito tvorové disponovali technikou pro tehdejší domorodce Země nepochopitelnou. Ostatně, kdo se odváží tvrdit, že by dnes pro nás pochopitelná byla, je podle mě nemístný optimista.

Co se ale dělo po jejich odchodu?

Bohužel, většina lidských aktivit na tomto poli spadá pod Cargo-efekt: lidé do omrzení opakovali slova odposlechnutá od návštěvníků v domnění, že budou fungovat. Samozřejmě, kdyby tomu tak nebylo, jistě by na to ve shodě s I.P.Pavlovem brzy zapomněli. To se ale nestalo. Z toho můžeme odvodit důležitý poznatek – lidé při těchto pokusech občas úspěšní byli! To ovšem znamená, (důležité!) že nám zde návštěvníci zřejmě zanechali část svého zařízení v chodu. Jistě ne pro náš plezír, ale především pro svůj prospěch. Mohli k tomu ale používat zacvičenou lidskou obsluhu. I opice se naučí telefonovat, natož skoro stejně zvědaví, ale k tomuto účelu přece jen vhodnější lidé.

Proberme si (aspoň zběžně), co se za obvyklými čarodějnými praktikami může skrývat.

Čarovné prsteny, spony a jiné šperky.

Povšimněte si v televizi nenápadných, často jen černých šperků, které mají hlasatelé i jejich vyslýchaní hosté na oděvu. Uvědomte si, že mikrofon v prstenu není už dnes nic mimořádného. Jde jen o to, k čemu je použit. Může to být čistě odposlechová štěnice, jak je také známe z televize. Pokud je jakýmkoliv způsobem napojen na počítač, můžeme jeho pomocí počítač řídit a to bez dotyku ruky. Je-li počítač vmontován do číslicově řízeného stroje, můžeme s ním vykonat i spoustu mechanické práce – a opět zdánlivě bez námahy. Jistě teď správně pochopíme nutností otáčet prstenem na prstě – někdy se vyplácí silné prostředky před použitím zapnout a pak ihned vypínat. Poměrně okázalé kroucení prstenem může mít za úkol odvést pozornost od menší, nenápadné páčky. Vstup povelů může být i zaheslovaný, případně vázaný na hlas oprávněné osoby, takže nebude poslouchat nikoho jiného. Představte si, že se tak silný prostředek, jako například meč krále Bruncvíka, dostane do rukou neoprávněné osoby, která vykřikne klíčový příkaz: „Všem nepřátelům země České hlavy dolů!“ – a na světě zůstane nepatrná hrstka domorodců na Madagaskaru, kteří o Čechách ani nevědí, takže nemohou být nepřáteli, možná i pár Čechů, kteří to s vlastí myslí opravdu upřímně (česká vláda by nejspíš zmizela jako první a to do posledního muže či ženy). Možná by se jim pak na skoroprázdném světě líbilo - žádní nepřátelé, žádné daně...

Skleněné koule, stříbrné misky a čarovné studánky

Ukazují jevy buď vzdálené, nebo jakousi aproximaci do budoucnosti. Nemusím snad připomínat, do čeho všeho se dá vmontovat malá obrazovka.

Čarodějné knihy

Dělíme je na dvě skupiny. První jsou manuály k aparátům, které zde po odchodu návštěvníků zůstaly. Na rozdíl od našich knih mohou být vybaveny příslušnou komunikací – například ekvivalentem mikrofonů. Integrovat help do ovládacích prvků není pouze vymožeností počítačů naší doby. Druhá skupina jsou knihy sepsané později lidmi. Tyto kopie ovšem spadají pod heslo Cargo-efekt a podobná falsa se vyskytují i u ostatních artefaktů po návštěvnících.

Čarodějné svitky

Jde asi o totéž co u knih, s rozdílem menšího rozsahu a trvanlivosti. Zvláštním případem jsou svitky na jedno použití, které po splnění funkce buď zmizí, nebo se aspoň znehodnotí. Vzpomeňte si ale na seriál, kde hrdina dostává instrukce pomocí walkmanu, ze kterého se hned poté začne kouřit. Tuším, že jde o cosi podobného – motivem je nejspíš utajení.

Čarovné zbraně, především meče

Jsou velice častým artefaktem. Bylo by jistě málo prozíravé ponechat v cizím světě drahé zařízení a nestarat se o jeho zabezpečení, zejména když víme o existenci drzých opic s obrovskou vynalézavostí co do zlomyslného ničení. Drahá zařízení musela být jistě vybavena programy sebezáchovy, ale obsluha mohla ze znalostí místních poměrů přesněji odhadnout nutnost zásahu. Jistě dostala i cosi jako kodex nutné sebeobrany, případně pravidla ohledně likvidace překážek, ohrožujících zařízení i jejich obsluhu. Bylo jistě vhodné přizpůsobit se místním poměrům. Zdejší obyvatelé byli zvyklí používat různé nože, ve větším provedení meče. Návštěvníci převzali formu, ale značně vylepšili účinky. Zdařilé rekonstrukce vidíme v seriálu Star wars - ačkoliv zde zobrazené měly zvýšenou rekombinaci iontů na povrchu, projevující se světélkováním. Správně seřízený meč nesmí tolik emitovat (svítit), jinak vzhledem ke škodlivým emisím neprojde STK. (Jiná věc je, že se na to v nouzi nehledí – jak ostatně často vidíme na vracích našich silnic.)

Čarovné zbroje, především štíty a pancíře

Patří rovněž do obranných prostředků, proto o nich platí totéž co o mečích. Až na malý detail – silně emitující zbroj působí na těle popáleniny, každý majitel je tedy více zainteresován na jejich údržbě a zbroj proto zásadně nesvítí. Pokud ano, buďme si jistí, že jde o zbroj ukradenou domorodcem, který s ní neumí zacházet. Popisy činů těchto hrdinů často končí slovy: žili šťastně až do smrti... přičemž nebývá dodáváno, kdy ta smrt nastala (tuším, že zpravidla do dvou měsíců po ozáření).

Čarovné pláště

Jsou samostatnou kapitolou. Samozřejmě vás ihned napadne, že jde o obdobu skafandrů, ale k tomu by je lidé jistě nepotřebovali. Vtip je v tom, že domorodec obvykle nepostřehne, co se skutečně děje. Soudí, že když se čaroděj prudce zahalí do pláště, tento plášť způsobí jeho neviditelnost. Omyl! Pozornější postřehne, že čaroděj při tom pronáší jakési zaklínadlo. Přihořívá, ale pokud jde o plášť, samá voda. Znalec Star treku je ovšem doma, jakmile rozpozná obsah toho zaklínadla: „Enterprise! Aktivujte teleporty!“ Následuje samozřejmě zmizení dotyčné osoby. Opět tedy příklad cargo-efektu, kdy se domorodci v určování významu odpozorovaných detailů spletli a úplně pominuli skutečnost.

Čarovné hudební nástroje

Poněkud zvláštní skupina artefaktů. Slouží různému účelu, mnohdy nejasnému. Povšimněme si ale dálkového ovládání zámků aut. Vydává při zamknutí i odemknutí auta tóny, které s vlastní funkcí nesouvisejí. Podobně je nejasný popis houslisty, který hrou na housle chránil hrad proti Žižkovi a jeho vojskům – popis je značně kusý, ale víme, že unaven dlouhotrvající hrou opomněl chránit sám sebe, jeden z husitských střelců ho zastřelil a osud hradu zpečetil. Housle ovšem podlehly zkáze, takže jejich zkoumání nepřipadá v úvahu. Jinou kapitolou je psychorezonanční ovládání vůle člověka – očarování. Vzpomeňme si ale na frekvenci 7 Hz, zvanou drůbeží smrt - tón této frekvence spolehlivě zabíjí slepice. Drastické použití na lidech najdeme v ruských záznamech pod heslem „Slavík loupežník“. Tento čaroděj používal hvizdu, zabíjejícího lidi, k jejich olupování - očividně už mu nic jiného nefungovalo. Známe i ne tak drsné způsoby použití – například boj proti drzým krysám, ovšem víme, že zesílení účinku může být nebezpečné i lidem. Jinou kapitolou je zde ještě jemnější feromonový účinek – získání lásky čarovnými houslemi.

Čarovné pokrmy a nápoje

Zde bych byl obzvláště opatrný v úsudcích. Například je známý případ kouzelnice Kirké, která z Odysseovy družiny nadělala prasata. Není to ale nic divného ani nepochopitelného – prostě je pohostila a přehnala dávkování drogy. Měla ale smůlu, protože Odysseus podezřelý pokrm nejedl a tím této známé uspávačce její úmysly překazil. Jiná verze, uvedená v pověsti Odysseia, tvrdí, že Odysseus očarovaný pokrm jedl, ale byl chráněn jiným kouzlem, takže jeho účinkům odolal. Ani na tom není nic neobvyklého. Stačí si uvědomit, že narkoman musí dávky drogy stále zvyšovat a množství, které by nováčka zabilo, je pro zkušeného feťáka ještě nedostatečné. (Podle toho by byl Odysseus větší prase než jeho posádka, ale nakonec - proč ne? Nebývají velitelé obvykle větší prasata než mužstvo?).

Čarovné pokrmy a nápoje známe dodnes, ať se jim říká etylalkohol, hašiš, heroin, LSD nebo lysohlávky. Nad proměnou lidí v prasata se už ani nepozastavujeme.

Sedmimílové boty

...a další mechanické dopravní prostředky rovněž známe z mnoha rekonstrukcí v různých filmech. Doporučuji zejména Star trek, kde je jedna z postav používá k procházkám po horách, kdežto jiní členové téže posádky zarputile po stejných horách sportovně šplhají.

Čarodějní pomocníci

Dostatečně známé jsou zvířecí podoby průzkumných sond, různé čarovné kočky, sovy a hadi. Samozřejmě by bylo možné průzkumné roboty ponechat v holé, řekněme průmyslové podobě, ale ta by domorodcům, tedy nám, připadala příliš odporná, hmyzoidní a tudíž hodná rány kyjem. Zato tence mňoukající a lísající se kočička svádí spíše k pohlazení a podrbání za ušima a pokud vám přitom odebírá vzorek krve, svedete to na drápky. Méně dokonalá bývají maskování jako ryby. Každého jistě napadne, že mluvící ryba je trochu silné kafe, ale mezi námi, ani návštěvníci nebyli neomylní a jako mimikry mohli použít i formy života jako na potvoru právě u nás neznámé – a nemusí jít jen o mluvící ryby. Jsou ale zaznamenané případy velikých, těžkých robotů, jejichž vzezření nebylo maskováno vůbec – nejznámější je asi Golem.

Některá zvířata jsou používána jako dopravní prostředky, za všechny vzpomeňme na okřídleného koně. Musíte si uvědomit, že křídla jsou nejspíš pouhou kamufláží a jejich pomocí tento dopravní prostředek ve skutečnosti nelétá – jen si zkuste představit let devítikřídlého koně pomocí aerodynamiky, když nemá křídla symetricky – na jedné straně 4, na druhé 5, podle mě by měl zatáčet. Očití svědci ale tvrdí, že létal přímo a s mocnou silou. Ačkoliv - i to je vlastně možné. Vzpomeňme si na Douglas 2,5! Opět musím odbočit s vysvětlením.

Za II. Světové války došlo na tichomořských ostrovech k zoufalému útoku Japonců na americké pozice, přičemž Američané museli po nějakou dobu ustupovat. Do nebezpečné blízkosti fronty se dostalo i jejich letiště, navíc krátce předtím úspěšně vybombardované. Jak víte, letci bez letadel jsou bezbranní tvorové a nezbývalo jim než zmizet stůj co stůj. Potíž byla, že jedinému částečně zachovalému dopravnímu letounu Douglas DC-2 chybělo pravé křídlo. Na zemi ale ležela spousta trosek, mezi nimi i zbytky Douglasu DC-3 s nepoškozeným pravým křídlem, bohužel o půl metru delším a o jeden a půl čtverečního metru větší plochy. Nouze ale naučila Dalibora housti a američtí mechanici se pod dojmem neustále se blížícího dunění japonských polních kanónů rozhodli improvizovat. Nás Čechy, mistry improvizací, by něco takového nepřekvapilo, ale když toto letadlo, navíc přeplněné uprchlíky, s jedním křídlem větším než druhým přistálo na letišti daleko odtud, chodili ten div obdivovat mechanici a piloti i ze značně vzdáleného okolí a nazvali ten hybrid Douglas DC-2-a-půl.

Tvrzení, že se za našich předků čarovalo, může být tedy podložené zapomenutými artefakty návštěvníků. Zapomenutými úmyslně pod dohledem vyškolených osob z řad domorodců. Co měly za účel, je dosud tajemství, ale i kdybychom se omezili na nejjednodušší funkci – další sledování dějů na Zemi a předávání audiovizuálních informací kamsi i po jejich odchodu, to by jistě mnohé vysvětlilo.

Osud těchto zařízení mohl být různý. Dá se očekávat, že byla značně trvanlivá, ale jistě se opotřebovávala a občas se rozpadla nebo byla zničena. Zmíněná vyškolená osoba, požívající značné úcty ostatních domorodců, v takovém případě pravděpodobně nefunkčnost svěřeného zařízení zatajovala, aby dál budila respekt, který jí zaručoval bezpečí. Málokdo si totiž troufal ohrožovat čaroděje či čarodějnici, chráněné kouzly. Obavy z čarodějnic bývaly velice pragmatické – kdo jste viděli Indiana Jonese dobývat ztracenou archu, jistě si vzpomenete na naivního domorodce, který na něho vytáhl meč a těšil se, že ho zabije, či aspoň zastraší. Jones klidně vytáhl revolver a se slovy „jdi do pr***“ domorodce odpráskl. Domorodci asi mívali dříve před čaroději větší respekt a není divu, že si takovou kuráž velice dobře rozmýšleli. Jakmile ale zjistili, že čaroděj už jenom blufuje a jeho kouzla jsou mrtvá, obvykle si tu kuráž dodali, takže mnoho čarodějů skončilo neslavně. (Zejména čarodějnice napadala myšlenka na útěk příliš pozdě). Chytřejší čarodějové dokázali blufovat i dlouho po skončení životnosti svěřeného zařízení, volili k tomu ovšem odchod do ústraní, lesů a na zapomenutá místa, kam noha domorodce zamířila zřídka a odkud každý raději rychle utekl, aby nemusel sám na sobě ověřovat, zda čarodějova kouzla přece jen nefungují.

Věnuji se teď trochu osobnostem čarodějů a čarodějnic, tedy osobám zaškoleným do obsluhy mimozemské techniky.

Jak se dá očekávat, výcvik takových osob býval pro mimozemskou civilizaci značně nákladný – cvičitelé, školitelé či lektoři určitě požadovali příplatky za nebezpečné prostředí, přinejmenším za práci v zápachu (uvědomme si, že lidská hygiena je poměrně novodobý výmysl). Zaškoleným osobám bylo svěřováno zařízení nemalé hodnoty, proto se vyplatilo postarat se o vyšší životnost i těchto draze pořízených obslužných osob. Pro ně to ovšem skýtalo další nezanedbatelné výhody. Už tím, že mívali zpravidla geneticky vyšší životnost než ostatní lidé – záznamy poukazují na čaroděje staré tisíce let, případně tak staré, že si ani sami svůj věk nepamatují – viz výraz žil tam od nepaměti. Bývalo to asi povolání lukrativní. Čarodějové nemívali všední starosti obyčejných lidí, nemuseli se honit po lese za večeří, měli ji zajištěnou jinak. Můžeme se domnívat, že část jejich stravy byla syntetizovaná podle mimozemských receptur, což těmto zaškoleným osobám zcela jistě nevadilo, i když se osobám nezasvěceným takové jídlo hnusilo, připomínajíc cosi ohavného. Míním pokrmy v podobě pečených hadích ocásků, žab, much a jedovatých hub. Nicméně materiální zabezpečení čarodějů budilo u ostatních lidí závist tím větší, čím byl život čarodějů okázalejší.

Staré záznamy hovoří i o učednících, kteří se dokázali do přízně čarodějů vloudit pod záminkou, že jim na stará kolena jejich službu ulehčí. Podotýkám, že stará kolena nemusela být fikcí, neboť i pětisetletý jarý čaroděj byl obvykle starší než nejstarší kmeti mezi lidmi. Za ochotou čarodějů přijímat učedníky se ovšem může skrývat i obyčejná a pochopitelná lidská lenost. Lenochy čaroděje mohla zlákat možnost přesunout část povinností na někoho jiného. Nemuselo se jim to ale vyplatit. Když učedník dosáhl dojmu, že již svého mistra překonal a postavil se proti němu. Mohl být i úspěšný, neboť si mohl vyčíhat okamžik, kdy bude jeho mistr v oslabení, například ve spánku, takže není vyloučeno, že ho zlikvidoval. Obvykle pak díky své nevyškolenosti svěřené zařízení znehodnotil úplně. Většinou ale úspěšný nebyl, jen donutil svého mistra uplatnit paragraf likvidace překážek, ohrožujících zařízení i jejich obsluhu. Občas docházelo ke kompromisům, kdy dostatečně inteligentní učedník včas pochopil, že se proti mistrovi postavit nesmí, je-li mu život milý, ale situaci řešil útěkem s přivlastněnými kouzly svého mistra, což pro původního čaroděje znamenalo nepříjemnosti. Zkuste v nějaké pustině ukradnout automobilistovi ovladač od zámků zamčeného auta. Jistě pochopíte, proč čarodějové takové zloděje úporně pronásledovali.

Zbývá mi otázka, co je s čaroději a čarodějnicemi v současné době. Domnívám se, že i dnes se mezi námi najdou školené osoby, znalé obsluhy artefaktů návštěvníků, nedá se vyloučit, že část těchto artefaktů bude navzdory úctyhodnému věku funkčních. Bude jich však jistě jen zlomek. Domnívám se, že úbytek originálních, tj. mimozemskými návštěvníky vycvičených čarodějů i jejich zařízení sleduje jako mnoho jiných přírodních jevů křivku exponenciálního poklesu. Většina dnešních čarodějů buď manipuluje s pouhými troskami artefaktů (čili prostě blufuje), nebo má k dispozici jen falsa (využívá cargo-efekt). Nezasvěcení lidé, kteří se s takovými čaroději dostanou do styku, je ale dodnes tajně obdivují. Někteří se pokoušejí do tohoto klanu proniknout, aby získali jeho výhody. Většinou se ale naučí jen pečlivě kopírovat vnější podobu artefaktů a přesně naučenými slovy a rituály vzývat zmíněné bedýnky a plechovky od piva v naději, že tím přivolají ptáky hojnosti. Od takových podvodníků se o původním obsahu pojmu čaroděj (čarodějka) nic nedozvíte, i kdyby oplývali kdovíjak cizokrajnými termíny. Raději se jim vyhněte, zbytečně ztrácíte čas. Narazit na pravého nefalšovaného čaroděje má v dnešní době stejnou reálnou pravděpodobnost, jako zakopnout na rušné ulici o pohozený kufřík s milionem dolarů v neoznačených bankovkách. Nicméně – obě ty pravděpodobnosti nejsou identicky nulové, takže se dobře rozhlížejte, můžete mít štěstí. Nebo smůlu, podle okolností - je totiž otázka, zda si čarodějové po velice špatných zkušenostech připouštějí k tělu učedníky. Původní čarodějové, kteří ještě pamatují ďábly, budou spíš patřit k těm zdravě nedůvěřivým, kteří vám těžko nabídnou studijní pobyt ve svém příbytku. Spíše ve vás budou vidět potenciální ohrožení a pak – Bůh s vámi!

© Václav Semerád, Avalcon 2001 Chotěboř


Zpět Obsah Dále


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od SW: 13/6 v 20:48 na téma: Vtipy : pic/otec-roku Ukazoval jsem tento vtip synovi (je včelařem). Sdělil mi ještě větší pikantnost. Pronásledovali dva ulétnuvší včelí roje a našli je na koupališti. Takže mezi stovku naháčů v plavkách napochodovali dva včelaři v plné zbroji (kukly, obleky, rukavice, viz obrázek) a sesypávali zavěšené roje do přepravních bedýnek. Naháči, většinou děcka, si prý toho vůbec nevšímali, ale syn si tam připadal ještě hůř než "Otec roku" na...

Domů
Statistiky

"Scifistické přednášky" (komentáře)

Téma=§Vedacary

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

18.06.2018 v 07:14 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

  Smazat!?

18.06.2018  id: 1294253

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 330 e-mailu 18.06.2018 00:00 :

Ukončen "Imperium 2" (měsíc beze změn). 17.06.2018 0958

Změna v "Beridaz" 17.06.2018 0958---2355

Změna v "Měsíční vejce" 17.06.2018 1419

Kapitola 55 dodána k "Zamysli se!". 17.06.2018 1711

Změna v "Zamysli se!" 17.06.2018 1711   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: Mirajz

 

 

Téma: Admin

 

13.06.2018 v 22:55 id: 1294247

Byl jsem delší dobu mimo a došlo ke zmazání cookies (všeobecně). Tady nemůžu nikde najít kolonku "příhlásit". Neustále se mi vnucuje "Nastavení Semerádovy stránky" a tam nic k přihlášení není!!! Jen varování, že bez přihlášení je omezený přístup. Prosím poraďte. Mirajz


Mirajz: Už jsem to našel a to na stránce statistika!?!? (13.06.2018 22:59)


4. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

Téma: Adminx

 

12.06.2018 v 14:08 id: 1294244

Přišel mi mail, ze kterého radost nemám (a nebudete mít ani vy). Mentzlovi mi poslali mail, abych zrušil na mém webu "Večeře pro dragona""Reality z kosmu", protože je začali nějací právníci šikanovat, aby zaplatili za obrázky, stažené z internetu. Nějací paraziti se zřejmě chtějí napakovat. Obrázky z Wikipedie, které Mentzlovi použili, jsou přitom standardně označené jako COMMON, tzn. smějí se nevýdělečně používat (tzn. mimo reklam), jen je třeba uvést zdroj (Česká Wikipedie jiné obrázky ani nedovoluje vkládat), jenže Mentzlovi se nechtějí soudit, to je vždycky katastrofálně prodělečné, takže mě požádali... viz výše.

Nezbývá mi, než poslechnout. Je mi to líto, ale nechci Mentzlovým škodit. Nedivte se tedy, když tyto dvě položky z nabídky zmizí. Ostatních scifi od Mentzlů se to netýká, neboť jsou ilustrované Danou Tenzler, která nevyšiluje.


věrka: Ježkovy voči, už je to tu zase? Madame Krylová nestačila? (12.06.2018 18:35)


jirkacbx: SW : A jen smazat obrázky z dotčených románů by nestačilo?

Bylo by škoda zakopat něco,co někdo dlouho psal a pak si to nikdo ani nemůže přečíst,díky nenažranosti zasr**ých právníků. (12.06.2018 20:13)


SW: Reality z kosmu jsou už "cenzurované", zůstává jen text. Ale "Večeře pro Dragona" bez obrázků nemá smysl, ta půjde pryč celá. Asi jako kdybyste vyškrtali všechny obrázky ze Součkova "Slunečního jezera", text bez nich je tak ošizený, že prakticky nemá smysl. (12.06.2018 21:07)


knihomol: V roce 1968 bylo mezi lidem okřídlené rč45ení: Na šváby a Rusy platí DDT. Nenašlo by se něco i na tyhle parazity? (13.06.2018 19:56)


SW: Ptal jsem se paní Mentzlové, kdo jsou ti právníci cenzoři, že bych jim udělal hvězdnou reklamu, jakou už tady má jiný takový cenzor Tomáš Bejček, advokát madame Krylové, ale ona to nechce rozmazávat. (13.06.2018 20:35)


jirkacbx: p. Mentzlová a SW : Už jen z principu bych aspoň tady zveřejnil, který právník a PROČ chce cenzurovat Vaše knihy. Pochybuji,že NASA někde vědomě udělala botu a Vy jste na to přišli nevědomky nebo při psaní románu a hledání podkladů.

Rád bych se dožil toho, že každý cenzor by musel svý cenzury pravdivě a správně podložit, jinak by dostal postih v nemalé finanční výši.

Prostě tak, že "svůj názor si každý musí správně obhájit a nikomu neškodit". (14.06.2018 21:58)


Dana_Mentzlová: na vysvětlení: použili jsme obrázky z Wikimedia Commons a uváděli autora. Jenže to nestačí. Je třeba ještě uvést nějakou licenci a číslo, jinak požadují právníci nemalou částku. Požádali jsme raději pana Semeráda o smazání všeho. Až to pochopím, co je vlastně k citacím obrázků z Wikipedie potřeba, možná ty citace opravíme a obrázky znovu vrátíme. A nebo taky ne. Obávám se, aby nám zase nějaká právnická klička neunikla, nebo aby nedošlo k nějaké změně, a bác ho, dopis od advokáta. Konkrétně je to firma HGU Rechtsanwälte Treuhänder. Píšu to tady také proto, aby někdo z Vás nebyl nemile překvapen, až si nějaký obrázek z Wikimedia Commons v dobré víře vypůjčí. (16.06.2018 13:41)


SW: Myslím, že by bylo dobré informovat Wikimedia Commons, že obsahují obrázky, které nejsou svobodné. Pokud vím, takové mají být průběžně odstraňované. Spíš mi to ale připadá jako další kličku právníků, kteří se opět chtěji bezpracně napakovat. Problém je v tom, že "Setkání s právem je pro každého občana zničující, ať je vinný nebo ne" (volně podle francouzského právníka Pitavala).

Já mám spoustu obrázků z Wikipedie i odjinud, ale kdykoliv je mohu nahradit univerzálním obrázkem "Cenzurováno" (který jsem vytvořil sám, takže ať si pitomci trhnou), ovšem s uvedením plného jména advokáta, který za cenzurou stojí (Viz Tomáš Bejček, advokát madame Brousert).

Mimochodem, § 31 Autorského zákona dovoluje : Citace: (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,...

(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. - což podle mě úplně splňuje poznámka "převzato z Wikipedie". Kdyby to nestačilo a bylo by nutné ke každému obrázku uvést úplný passport, jsem ochotný to u všech obrázků doplnit, ovšem fontem velikosti "1" (kdo to chce přečíst, ať si to zvětší, jde to, ale návod je chráněný copyrightem Mrtvosoftu ...) (16.06.2018 22:25)


5. Jméno: Dyx

 

Info: novy namet na scifi-realitu?

 

03.02.2016 v 23:37 id: 717255

Co takhle namet na dalsi scifi povidku?

Vyznate se nekdo trochu v optice a dalekohledech? Vyznate se nekdo trochu v antihmote?

Chlapek studoval Harvard a MIT tak snad neni uplny silenec nebo ano?

 

http://thunder-energies.com/index.php/ct-menu-item-18/11-articles/17-article-8

 

http://www.prweb.com/releases/2016/01/prweb13168382.htm

 

http://www.express.co.uk/news/science/639279/SCIENTISTS-discover-invisible-alien-entities-spying-on-us-on-Earth

 

http://www.ancient-origins.net/news-science-space/breaking-news-new-telescope-observes-otherwise-invisible-terrestrial-entities-020715

http://www.sott.net/article/311039-Scientist-Ruggero-Santilli-claims-to-have-developed-anti-matter-telescope-that-observes-invisible-entities

 

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=122&doi=10.11648/j.ajmp.s.2015040101.17

http://altereddimensions.net/2016/santilli-invisible-terrestrial-entities-concave-telescope

 

http://www.wdrb.com/story/31088067/thunder-energies-corporation-announces-stunning-new-detection-of-bright-invisible-terrestrial-entity-with-santilli-telescopes

http://lightworkers.org/blog/219109/new-concave-lens-santilli-telescope-has-ability-detect-antimatter-including-invisible-en

 

Otazky:

Kdo/co jsou ty "tmave entity" a kdo/co jsou ty "svetle entity" ?

Proc je jich nejvetsi mnozstvi v blizkosti vojenskych nebo velmi citlivych civilnich zarizenich?

 

Nechce se mi davat 5tis USD a kupovat zarizeni u vyrobce vcetne digitalni kamery, nicemne ta konkavni cocka se asi bude muset navrhovat a vyrabet na miru (do bezneho dalekohledu ke kteremu se da pripojit jakykoliv digitalni fotak)


6. Jméno: Jarda

 

 

 

27.11.2008 v 15:19 id: 150512

Ještě mě napadlo k tématu Vědecké pojetí čarodějnic

Strážci kladoucí hádanky jsou jako heslo při střídání posádek vědeckých stanic.

Nebo pokud jsou mimozemšťani altruisté tak aby se k nim domorodci dostali až dosáhnou určité úrovné.


7. Jméno: biela ryba

 

 

 

06.05.2005 v 01:20 id: 14478

Pocul som nazor, ze vsetky zeny su carodejnice, ale nemozem ho bohuzial exaktne potvrdit.Moja vzorka, na ktorej som robil vyskum je dost mala. Ale nieco na tom bude. Tie ich predtuchy, to nie je normalne . Alebo niekedy ten pohlad, nech mi nikto nehovori ze cloveka nemozno urieknut.

 

V minulosti som bol aspon presvedceny ze vsetky carodejnice su zeny ale s rozvojom lekarskej vedy uz ani to neplati 100%.


8. Jméno: Anonym

 

 

 

25.03.2005 v 20:04 id: 14067

ČAU ČARODKY MÁTE SE?


9. Jméno: Mivel

 

 

 

03.06.2002 v 21:43 id: 3023

Měl bych malou připomínku k Vaší přednášce na toto téma. Mám pocit že Vaše mimozemská teorie je dost nepravděpodobná. Už jsme tu probrali všechny možné "magické" scénáře budoucnosti lidstva. Jeden však stále chybí. Je to zhroucení civilizace - bez náhrady. Ať už je to Agaboril nebo Fulgiu vždy lidé hynou, ale mágové přežívají. V zásadě jeden systém střídá druhý (Brr zní to strašně). Ale např. kdyby se naše civilizace zhroutila třeba dnes, tak žádní mágové na Zemi nevzniknou. (tak daleko pozemská věda ještě není). Byl by to jenom krach. Pravděpodobně by se vlády ujal nějaký Talib Erektovič a ten by vědu rozhodně nepotřeboval. Vzniká tedy otázka, co by se stalo s vědci??A vůbec s inteligencí. Skoro si říkám, zda čarodějové a čarodejnice nejsou pozůstatek vědy pravěké civilizace. (všímáte si jak potichu propaguji své pravěké "lásky"?)Pokud by to tak bylo, nebylo by nutné "tvořit mimozemské spekulace". Ale musím přiznat, je to hezky napsané. Mohlo by to tak být. Co vy na alternativní názor na Vědecké pojetí čarodejnic. Shrnu to do tvrzení: "Čarodějové jsou jen pozůstatek po vědě(vědcích) zaniklé pravěké civilizace". Jako téma to nezní špatně. Nechcete napsat horor nebo tragedii??Jak si věda tak dlouho "hrála", až civilizace zanikla a ze zbytku vědců se pozvolna stávají čarodějové.


10. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Praha

 

04.06.2002 v 11:52 id: 3020

Zajímavé, jak se hezky blížíme k podobnému námětu.

(Reklama: který mám už připravený jako přednášku na Eurocon v Chotěboři viz www. avalcon.cz s názvem "Osoby chráněné mimozemšťany").

Víceméně mi vychází, že je naše Země vůči mimozemšťanům jen rozvojovou zemí, ke které se chovají podobně, jako naše vyspělejší země k těm méně vyspělým... s nepatrným rozdílem - nepotřebují nám drancovat přírodní bohatství, mají jiné zájmy...Komentáře

Začátek


Přílepky včera: §Kurvitka

01.03.2017 18:06