Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah Dále

Orbitální rezonance a jejich vliv na podnebí Země

Festival Fantazie Speciál 2009 Chotěboř

Pozor - tento text opravdu není scifi!

Al Gore - velekněz "zeleného náboženství" sekty "global-warmistů"

Al Gore - velekněz "zeleného náboženství"
sekty "global-warmistů"

Al Gore, nositel Nobelovy ceny,

a velekněz  zeleného  náboženství.

Co nás toto náboženství učí, známe snad všichni. Na svět se řítí pohroma v podobě globálního oteplování, které skončí tím, že se všichni upečeme, pokud se tomu včas nepostavíme. Musíme za každou cenu (nejlépe drastickými daněmi) omezit spalování paliv. Nahradíme je silou větru (co na tom, že tím destabilizujeme energetické sítě natolik, že budeme mít black-outy dvakrát týdně jako Kaliforňané, kteří si to už vyzkoušeli), případně slunečními elektrárnami (zejména ve večerních špičkách úplně pro kočku). Auta budou jezdit na biopaliva (i kdybychom na to museli po vzoru pokrokové Brazílie vykácet zbytek deštných pralesů). Zatím si vystačíme s prodáváním odpustků (pardon, to slovo už je profláklé, raději budeme říkat povolenky emisí - a hlavně si přitom pěkně namastíme kapsy!

Ledovce se plazí k moři a zde se ulamují - dnes jako před tisíci lety

Ledovce se plazí k moři a zde se ulamují
- dnes jako před tisíci lety

Marný útěk před vlnou tsunami

Marný útěk před vlnou tsunami

Především ale musíme strašit, strašit a strašit.

Ledovce roztají, voda z nich zaplaví korálové ostrovy, Holandsko a jiné pobřežní oblasti (co na tom, že se roztátím plovoucího ledu hladina nezvedne ani o milimetr, co na tom, že led Antarktidy každou zimu dokonale vyplní, co každé léto roztaje)...

Kdysi byla ve středověku na místě Grónska zelená země. Vikingové tam podle nálezů pěstovali pšenici, ale Holandsko pod vodou nebylo. Veškeré ledovce Grónska tedy na stoupání hladin moří nestačí. Ledovce Antarktidy, které by snad mohly zvednout hladinu oceánů, jsou dobře zamrzlé v průměrné teplotě -35°C. Každým rokem od okrajů roztaje skoro 200 m - ale každým rokem se ledovce doplní. Strach z Antarktidy je tedy očividně přehnaný (pokud toto slovo není příliš slabé!).

Cunami zaplaví obydlené oblasti (co na tom, že cunami vzniká tektonickými vlivy, na které podnebí nemá vůbec žádný vliv)! Selský rozum říká, že okamžité roztátí všech ledovců na světě je - s prominutím - nesmysl, hloupost, pitomost.

Straší se i tím, že hynou polární medvědi, jejich stavy se rychle snižují! (Zejména od zrušení zákazu jejich "sportovního odstřelu", kdy prudce stouply počty ulovených medvědů, víme?)

Ale ke strašení se dá použít všechno, že?


A především - za všechno může naše civilizace!

 

Komíny nám ničí prostředí

Komíny nám ničí prostředí

Opravdu se vlastní vinou ženeme do záhuby?

Globální oteplování se ovšem zpochybnit nedá! Globální teplota Země za posledních 30 let, kdy se měří opravdu nezávisle (tj. z vesmíru družicemi), prokazatelně stoupla o cca 0,5°C !!!

Jenže stejně měřená globální teplota Marsu stoupla za totéž období o 0,6°C a teplota Venuše dokonce o 2,8°C [zdroj: NASA] Že by si za to úplně stejně mohli i Venušané a Marťané?

Jak bychom je ale mohli zdanit?

Teplota Země vlastně stoupla z těchto tří planet nejméně!

 

Mars

Mars

Venuše

Venuše

Země

Země

PROČ TAK MÁLO ???

Jedno z možných vysvětlení je poměrně prosté.

Mars - nemá mraky, které by odrážely teplo. Co dopadne na povrch, to se projeví jako teplo.

 

Venuše - má naopak pokrývku mraků souvislou a její odrazivost je již plně saturovaná.

Samoregulační schopnosti atmosfér Marsu i Venuše jsou tedy vyčerpány a globální výkyvy teploty se na nich proto projevují více.

Země - má jako jediná planeta z těch tří proměnlivou oblačnou pokrývku, částečně vyrovnávající výkyvy v přídělu tepla ze Slunce.

PROTO TAK „MÁLO“!!!

Jak je to ale jinde?

Mars

Mars

Vědci, zejména z IPCC, bijí na poplach. Zmenšuje se polární ledová pokrývka Arktidy! Tají ledovce, stoupne hladina moří!

Na Marsu se to stát nemůže. Polární čepičky Marsu se sice také zmenšují, ale nejsou z ledu, takže zatopení vodou Marsu nehrozí. Také polární čepičky Titanu nebo měsíců Jupitera se zmenšují, ale naštěstí mají nižší teplotu než polární čepičky Marsu.

Polární čepičky se zmenšují - ale nejen na Zemi!

Polární čepičky se zmenšují - ale nejen na Zemi!

Detailní fotografie Marsu i měsíců Jupitera, ukazují podobný úbytek polárních čepiček jako na Zemi.

Jenže všude jinde než na Zemi se to přece nedá považovat za vliv člověka! Globální oteplování se projevuje po celé Sluneční soustavě. A nemůže za to člověk, ale - Sluníčko!

Globální oteplování Země je tedy nepopiratelná skutečnost.

Můžeme si z ní dělat vtipy, můžeme se třeba stavět na hlavu, ale to je asi tak všechno, co s tím naděláme. Pro nábožensky zeleně založené to může být ovšem vítaná příležitost, jak si pořádně napakovat kapsy na odpustcích (pardon, povolenkách).

Jasný důkaz globálního oteplování!

Jasný důkaz globálního oteplování!

Zbývá tedy maličkost.

Pokusit se vysvětlit, PROČ se oteplují i ostatní objekty sluneční soustavy a uvážit, jaký to má vliv na podnebí Země.

Princip slapových sil

Princip slapových sil

Jedním z vlivů, které na vesmírná tělesa působí, jsou slapové síly. Zjednodušeně to vysvětluje obrázek. Gravitace přitahuje bližší část vesmírného tělesa k druhému a na opačné straně se vesmírné těleso díky gradientu gravitační síly rovněž rozšíří.

Tento vliv je samozřejmě oboustranný. Tak mají na sebe vliv Země s Měsícem, ale i Země se Sluncem. Vliv je tím větší, čím jsou tělesa hmotnější a jsou si blíž. Vlivy jednotlivých těles se sčítají vektorově. Znamená to, že se mohou posilovat, jsou-li shodné, ale také oslabovat, jsou-li na sebe kolmé. Na Zemi mají největší vliv Měsíc a Slunce. Měsíc je sice menší, ale je tak blízko, že jeho vliv na příliv a odliv je více než dvojnásobný. Největší příliv je jen tehdy, když se sejdou všechny vlivy v příznivém směru.

Jak velký účinek slapové síly mají? Nejvíce to záleží na hmotnosti. Slapové síly, působící na pevné těleso (například na Měsíc) se tolik neprojevují. Na Zemi se tento vliv nejzřetelněji projevuje na vodních plochách oceánů - příliv a odliv zná lidstvo prakticky od prvopočátků.

Na Slunce mají ale slapové síly vliv až překvapující, ačkoliv postačí uvědomit si, že povrchové vrstvy Slunce jsou ve srovnání s vodou na Zemi velice řídké. Slunce se může vlivem slapových sil deformovat až o 5500 km! Uvedený obrázek je samozřejmě přehnaný, ale když si uvědomíme, že roztažený sluneční kotouč emituje energii přece jen větší plochou, pochopíme, že ta energie může být značně proměnná. Připomenu jev, který nedávno proběhl téměř nepozorovaně. Jedná se o situaci, kdy byly velké planety v jedné čáře - tedy s největším vlivem !

Pohyb barycentra Jupiter-Saturn po sluneční soustavě

Tento obrázek ukazuje (přibližně ve správném měřítku, jen velikosti Slunce a planet jsou pro názornost přehnané), jak putuje Sluneční soustavou barycentrum (společné těžiště) dvou největších planet - Jupitera a Saturna v průběhu přes 800 let. Zajímavý obrazec, nemyslíte? Na jeho spočtení nemusíte mít ani superpočítač. Postačí vám běžné PC (Výpočet trvá maličko déle, ale na dvouprocesorovém počítači je to docela přijatelné). Můžete do výpočtu přidávat další a další planety, výsledek vás určitě překvapí.

Planety obíhají kolem Slunce po různých orbitách. Jejich vliv se neustále mění, ale dá se v každém okamžiku spočítat poměrně přesně. Nepotřebujete ani tisíce Pišvejcových konstant, přeplňujících pozemské klimatické modely IPCC ! Vše, co potřebujete, je znát gravitační konstantu, oběžné dráhy planet (a ty jsou dostatečně přesně změřené!), hmotnosti planet a hmotnost Slunce. Prohlédněte si graf skalárního vlivu vektorového součtu na Slunce v průběhu staletí.

Spočtený vliv planet na Slunce

Spočtený vliv planet na Slunce

Tento obrázek ukazuje velice zajímavé souběhy. Jak se zdá, vliv Slunce na pozemskou civilizaci není zrovna zanedbatelný. Období s poměrně vyrovnaným vlivem planet (spodní oblasti křivky) byla období růstu civilizační úrovně. Při vysokém momentu nastával naopak útlum. Poslední útlum byl kolem roku 1600 - vylidnění Evropy Třicetiletou válkou.

Vyčnívající špičky (nahoře oříznuté) znamenají extrémní případy, zákryty dvou nebo více velkých planet. Kupodivu se jeví jako ne příliš vlivné. Globální křivka, zahrnující vliv všech devíti planet Sluneční soustavy vykazuje mnohem zajímavější periodicitu.


Porovnání orbitální rezonance se skutečnými daty.

Nás ale více zajímá konkrétní vliv orbitální rezonance na podnebí Země. Porovnejme si tedy spočítanou křivku vlivu planet na Slunce se skutečnými klimatickými údaji. Černě je zanesen spočítaný vliv, modře jsou reálná data. Už na tom je vidět, že průběh skutečných klimatických dat má hodně daleko ke známé katastrofické „hokejce“, jaká vyplývá z katastrofických předpovědí IPCC. Není pro osud planety tak fatální. Už proto, že je beze všech pochyb periodická a má značnou souvislost s vlivem planet na Slunce.

Srovnání vlivu planet na Slunce se skutečnými klimatickými daty

Srovnání vlivu planet na Slunce se skutečnými klimatickými daty

Prohlédněte si znovu tohle porovnávání vlivu planet na Slunce a klimatických dat. Klimatická data (modrá) jsou skutečnost. Končí před rokem 2000 (novější nebyla dostupná). Černá křivka byla spočítána r. 2009 na obyčejném PC. Vychází také ze skutečnosti, ale astronomické. IPCC má pravdu jen v tom, že od roku 1700 teplota stoupá. I v tom, že to souvisí s průmyslovou revolucí. Už tím, že i tato revoluce nejspíš začala díky slunečním cyklům. Jak? Jednoduše. V příznivějším období se vždycky vynalezlo víc než v době nepříznivých. Války urychlují jen válečné vynálezy, ale všechny rozhodující změny vznikly v míru.

Vliv slapových sil na Slunce a tím na planetární klima není jediný. Nejspíš je ale podstatně větší, než vliv lidmi uvolňovaného CO2. Souběh globálních teplot se sluneční aktivitou ovlivňuje i tepelná setrvačnost planet a další vlivy, jako elektromagnetické působení, kterým se vyznačuje především Jupiter a Saturn. Ukazuje se, že kosmické vlivy na podnebí Země jsou mnohem větší, než jim model IPCC přiznává. Dalším zanedbaným vlivem je sluneční vítr. Klimatologové z IPCC jej úplně opomíjejí. Je pravda, že energetický potenciál má nepatrný, takže se neprojeví na Zemi pozorovatelným ohřevem, projeví se ale naopak ochlazením. Některé jeho částice mají totiž vliv na tvorbu kondenzačních jader v atmosféře. Vytvoří-li se z normálně neviditelné vodní páry viditelná mlha (mraky), zvýší se albedo (odrazivost) Země a pod mraky se ochladí.


Co z toho ale vyplývá?

Určitě ne, že bychom na podnebí neměli vliv žádný. Můžeme si na Zemi zpackat mnohé a taky že to děláme. Typickým ekologickým zločinem jsou alternativní paliva.
 

Brazílie je nejvíce odstrašující případ.

Dosáhla sice stavu poměrné nezávislosti na dovozu ropy, ale za cenu vykácení deštného pralesa, kde dnes pěstuje cukrovou třtinu na výrobu biopaliv.

Nad některými pokusy o řešení zůstává doslova rozum stát. Například americká metoda likvidace spalin jejich napumpováním do oceánu, kde se má CO2 rozpustit. Nejde jen o to, že tím nejspíš vyhubí spoustu podmořského života v blízkém okolí, horší je, že zbytečně. V oceánech je dnes CO2 více než kolik může vzniknout spálením veškerého uhlí a ropy na světě, ale rozpustí se ho tam jen tolik, kolik odpovídá nasycenosti vody při dané teplotě. Veškerý napumpovaný CO2 prostě brzy vyšumí. A naopak - stoupne-li (díky Slunci) teplota moří, nadbytečný CO2 vybublá a jeho koncentrace v ovzduší stoupne, i kdybychom úplně přestali spalovat fosilní paliva (což nás i tak čeká, až zásoby dojdou). Nenastane ale katastrofa, jak nás straší ekologisté. Jsme zkrátka ve fázi vzestupu, která se brzy otočí.

Možná bychom měli být naopak za produkci skleníkových plynů vděční. Po vzestupu přijde pád a teploty budou opět klesat. Naši potomci se nejspíš neuvaří na rozpálené planetě, ale budou mít úplně jiné, možná opačné starosti. Také poslední obrázek je totiž reál. Ženeva, rok 2005. Kolem roku 2500 by mohl být mnohem častější než by nám lidem mohlo být milé.

To byl ale mráz!

To byl ale mráz!

Kšeftování s Odpustky (či emisními povolenkami) má jen jeden smysl. Víte už, jaký?

Prameny:

 

© P.A.SEMI, 2009

Většinu materiálu k této přednášce jsem vydoloval ze zajímavé práce o Orbitální rezonanci planet ve vztahu ke Slunečním cyklům. Ta práce je jen podrobnější. Najdete ji na:

http://semi.gurroa.cz/Astro/Orbital_Resonance_and_Solar_Cycles.pdf

 

Svůj názor můžete poslat i na adresu

© V.Semerád, Festival Fantazie Speciál 2009 Chotěboř


Zpět Obsah Dále


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od honbri: 10/6 v 22:56 na téma: §Paza : Velmi zajímavé rozvíjení zápletky !!! Už se těším na pokračování :-)

Domů
Statistiky

"Scifistické přednášky" (komentáře)

Téma=§Orbity Hlasovali 2, celkem 10 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

 

 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: dvášedesát = (nejsi robot?)    (9 příspěvků).  

 (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:


2. Jméno: VPJVM

 

Info: z PC

 Přidat přílepek!?

25.01.2015 v 12:30 id: 219391

Našel jsem článek, kde tvrdí, že s tou změnou klimatu to není tak horké, jak tvrdí některé modely.

http://phys.org/news/2015-01-peer-reviewed-pocket-calculator-climate-exposes-errors.html#ajTabs


3. Jméno: Semi

 

Info: semi.gurroa.cz

 Přidat přílepek!?

03.11.2014 v 12:38 id: 212602

Nevim presne, na co reagujete... Slapove sily nedeformuji zrejme Slunce, rozhodne asi ne o 5500 km.

 

Slapova sila je vektor, jehoz velikost je vzorec jak uvadite, ale vzhledem k povrchu se rozklada na vertikalni slozku a horizontalni slozku. Mesic nedeformuje more na zemi vertikalni slozkou slapove sily (voda je nestlacitelna a ovsem ani neroztazitelna), ale horizontalni slozka te sily pohani vodu smerem k pobrezim, takze treba kolem amphidromickych bodu se faze prilivu toci a muze byt faze prilivu jina ve Francii nez v Anglii. (viz google hledani "amphidromic point"). Navic proti horizontalni slozce sily nepusobi mistni gravitace...

 

Delal jsem kdysi na vypoctu pro bas.bg, kde se pocitalo, jak moc zpomaluji slapove sily (prevazne Jupiter) meridionalni proudeni na Slunci od rovniku k polum - pokud byt i mala sila pusobi deset let smerem k rovniku, brzdi proudeni smerem k polu, a mira tohoto brzdeni zrejme ovlivnuje intenzitu nasledujiciho Slunecniho cyklu (kde se tedy projevuje rezonance mezi 11.86 letym cyklem Jupitera a 11.2 prumerne letym Sunspot cycle).

 

Uplne jina vec jsou sunspots - magneticke zauzliny, ktere podle meho nazoru jsou zpusobeny viry ve fotosphere. Zluta zare Slunce 6000K je zpusobena tepelnym vzlinanim podobne, jako kdyz se vari voda a stoupaji bubliny. Slunecni skrvna je misto, kde je zablokovano vzlinani, takze nezari v pasmu 6000K, ovsem je tam velmi silne magneticke pole (radove 1000G) a nad ni jsou obvykle magneticke oblouky, ktere maji cca 1000000K a zari velmi intenzivne v EUV az gamma spektru - dalo by se i rict, ze tzv.slunecni skvrny jsou ta nejjasnejsi mista na Slunci... Jak se docili takhle silne mag.pole jinak nez MHD (magneto-hydro-dynamicky) ve virici plazme? Cetnost a vyskyt techto viru slunecnich skvrn je velmi presne zavisla na opozicich a konjunkcich planet, prevazne Jup,Ven,Earth. Kdyby to bylo slapovymi silami, mel by vetsi vliv Mercur nez Zeme, coz se nepozoruje... (Leda by Mercur byl prilis casty a Slunce ho nejak ignorovalo? Nebo jako planeta, ktera se vzhledem ke slunecnimu povrchu pohybuje nejpomaleji (protoze vsechny planety se vzhledem k rychleji-rotujicimu Slunci pohybuji z hlediska povrchu nazpatek, Mercur nejpomaleji), dela nejmensi sokove vlny??)

 

Mel jsem teorii, ze to dela Zeme magneticky, protoze pri obehu osciluje protivahou Mesice presne synchronizovana se Slunecnim spinem (rezonance - Sunspots na zacatku cyklu zacinaji vzdy z toho pasu na Slunci, ktery je nejlepe synchronizovan s vibraci Zeme pri obehu), a jeji magneticky vliv na Slunce by ve vakuu byl pouze 100x slabsi nez Jupitera, ovsem meziplanetarni prostor IMF je vyplnen vodivou plazmou a ve vzdalenosti Zeme je Slunecni magneticke pole 100x silnejsi, nez by bylo ve vakuu, take je Zeme se Sluncem propojena vodivymi magnetickymi "tube" v plazme... 11.2 prumerne-lety cyklus velmi dobre odpovida zmenam rezimu zmen uhloveho momentu Zeme (zmeny obezne energie), kdy je Zeme brzdena nebo zrychlovana ostatnimi planetami, prevazne Jupiterem a Venusi. Ovsem pak by byl podstatne mensi nez pozorovany vliv opozic Jup-Ven, pokud Venuse nema magneticke pole (i kdyz videl jsem non-std teorii magnetickych poli planet, podle ktere by i Venuse mela silne mag.pole, ktere se pouze na povrch neprojevuje, protoze se odectou protichudne vnitrni viry, takze magneticky dipol meritelny na povrchu nezbyva...?) Bylo by mozne, ze v dobe, kdy delaji planety vetsi horizontalni proudeni, se toto opre magneticky do Zeme?? Jenze kdyby to bylo slapove, byl by velky vliv oscilace excentrickeho Mercuru...

 

Slunecni skvrny a magneticka aktivita Slunce, kdyz se interpoluje odvracena strana, aby se nemuselo delat prumerovani po mesicich a presto se odstranil "single face problem" - kdy vidime pouze polovinu povrchu a jedna skvrna obihajici dokola dela 27-denni falesnou oscilaci, vykazuji pomerne dost presnou shodu s opozicemi a konjunkcemi planet (J,V,E), i si toho uz vsimli v NASA (asi toto http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20070025111.pdf "Apparent Relations Between Solar Activity and Solar Tides Caused by the Planets" Ching-Cheh Hung ...) - jenze ten vliv velmi pravdepodobne neni pouze slapovy...

 

Viz. http://tallbloke.wordpress.com/2014/02/02/p-a-semi-integration-of-greenwich-and-usaf-sunspot-area-data-with-farside-interpolation/


4. Jméno: 1Host

 

 

 Přidat přílepek!?

02.11.2014 v 03:18 id: 212489

ne že bych se vším nesouhlasil, ale těmi slapovými silami to asi nebude - věta:

 

"Slunce se může vlivem slapových sil deformovat až o 5500 km! " je totiž naprostý nesmysl,

i samotný Jupiter totiž "deformuje" svými slapovými silami Slunce jen o cca 0.5mm; takto "roztažený sluneční kotouč" nás tedy asi o moc víc nezahřeje...

(že by to autor toho tvrzení měl numericky dobře ale spletl se o 10 řádů??)

 

Jinak aby to nebylo "tvrzení proti tvrzení", tak tady je výpočet:

 

slapová síla (na testovací těleso jednotkové hmotnosti), tj. zrychlení:

 

fs= GM/r^3 * R (1)

kde G je gravitační konstanta, M je hmotnost slapově působícího tělesa, r je vzdálenost obou těles, a R je poloměr tělesa na nějž slapové síly působí. (vpodstatě jde o rozdíl gravitačního zrychlení od působícího tělesa na přivrácené a odvrácené straně tělesa na nějž je působeno, spočítaný jako derivace (rychlost změny se vzdáleností ) gravitačního zrychlení od působícího tělesa krát rozměr tělesa na nějž se působí)

 

tomu odpovídá deformace ekvipotenciální plochy (a tedy i povrchu, "nedrží-li sám pohromadě" negravitačními silami, tj. např. plyn, plasma nebo voda)

 

delta=1/2*fs/fg

(2)

 

kde fg je tíhové zrychlení na povrchu tělesa na nějž je působeno slapovými silami (vytvářejícími na jeho porvchu dodatečné tíhové zrychlení fs) a R je opět jeho poloměr. (lze si to představit jako důsledek zachování potenciální energie; představme si že testovací částečku o hmotnosti m na ekvipotenciální ploše na poloměru R necháme spadnout do středu tělesa, vzniklou energii uschováme, pak "zapneme" slapové síly a uschovanou energii použijeme na opětovné vyzvednutí oné částečky. Po celou dobu vyzvedávání na ní bude působit síla o Fs (Fs=m*fs) nižsí, tj. na původní hladině nám zbyde energie E=Fs

, s jejíž pomocí jsme schopni částečku vynést ješte o E/Fg, což je přesně.vzorec (2) ). (pozn. ano, síla Fs závisí (lineárně) na R, objeví se tam proto ten integrační faktor 1/2, ale to už je jen technický detail)

 

Takže pro náš případ Jupitera působícího na Slunce máme:

M=1.9e27 kg

r=5*1.5e11 m

R=7e8 m

G=6.7e-11 kg^-1 m^3 s^-2

fg=270 m s^-2

 

a tedy delta=~0.25mm, což odpovídá celkovému roztažení (na obě strany) o 0.5mm


5. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 Přidat přílepek!?

02.10.2009 v 22:25 id: 161336

2 jaxx: Už dlouho se obávám, že máš pravdu. Tak jako kdysi církev nehorázně kšeftovala s odpustky hříchů, tak se dnes stejně nehorázně kšeftuje s povolenkami emisí. Vždyť o prachy jde vždycky až na prvním místě! Platíme to přitom všichni v ceně energií.


6. Jméno: jaxx

 

 

 Přidat přílepek!?

02.10.2009 v 15:51 id: 161333

2 SW: Mě se zdá, že veškeré dění okolo teorie oteplování včetně ní samotné slouží jenom na ždímání peněz z lidí...


7. Jméno: SW

 

Info: Václav Semerád, Vesničan

 Přidat přílepek!?

02.10.2009 v 15:20 id: 161332

2 jaxx: Budu mít na to téma přednášku: "Vliv interakce planet a slunce na podnebí Země". To je aspekt, kterým se ani v tamtom příspěvku nezabývají, ačkoliv má podle mě vliv prokazatelně největší. Vyplývá to z toho, že zatímco za posledních 30 let stoupla průměrná teplota Země zhruba o 0,5 C, stoupla za stejnou dobu průměrná teplota Marsu o 0,6 C a u Venuše dokonce o 2,8 C (zdroj:NASA). Zatímco se prokazatelně zmenšuje severní polární čepička na Zemi, zmenšují se ještě víc polární čepičky měsíců Jupitera. Za to přece nemůže člověk! Mimo jiné se to dá spočítat (poměrně přesně, rozhodně lépe než skleníkové modely IPCC s Pišvejcovými konstantami).


8. Jméno: jaxx

 

 

 Přidat přílepek!?

02.10.2009 v 12:37 id: 161330

Doporučuji!!!

http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-dvanact-skutecnosti-o-globalnim-oteplovani-fux-/p_veda.asp?c=A090916_104431_p_veda_wag


9. Jméno: jaxx

 

 

 Přidat přílepek!?

22.11.2007 v 21:47 id: 116678

Tak jsem slyšel velmi zajímavé protiargumenty ke Globálnímu oteplování:

Když Hanibal se svými válečnými slony překročil Alpy, tak alpské průsmyky byly bez sněhu (jinak by tam beznadějně zapadl).

Vikingové nazvali Grónsko "Zelenou zemí" a pěstovali tam pšenici.

Takže i v minulosti bylo výrazně tepleji, i když tehdejší emise zapříčiněné člověkem spočívaly jen v krbech a prdech.

Je to takový příspěveček k páně SW "Oteplují se všechny planety, tak proč jen na Zemi za to může člověk?"


10. Jméno: Jarda

 

 

 Přidat přílepek!?

10.02.2007 v 15:44 id: 64565

Návrh na řešení (ze Zeměplochy)

Když si každý pořídíme knihovnu, ve které bude každá kniha, časopis, noviny, ... a police budou dřevěné či plastové, tak velké množství uhlíku bude vyjmuto z koloběhu a globální oteplení nenastane.Komentáře

Víc komentářů tu není.

Začátek


01.03.2017 18:06