Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah Dále

Pomoc pro Hanku

V útulku zatím bylo živo. Akce s norousy byla ukončena a všichni pochytaní jedinci už byli umístěni v prostorách, kde měli možnost se alespoň pár centimetrů zahrabat pod zem. Dundar nařídil, aby jim tam donesli vodu a nějaké kořínky. Pak už na ně neměl čas.

Všechno se začalo točit kolem Sidi. Zpočátku to vypadalo celkem v pohodě. Léčitelku ženy odvedly do budovy, kde jí narychlo připravily pokoj. Asi za hodinu však přišly za Dundarem, aby se na ni pro jistotu podíval. Zdálo se jim, že má příliš velké bolesti. Sice nerad, ale šel. Prohlédl Sidi, ale nenašel nic, co by bylo v nepořádku. Pak zkontaktoval Vrona. S úlevou přijal zprávu, že děti našel a že jsou v pořádku. Nařídil Vronovi, aby se okamžitě i se synem dostavil k němu. Kouzelný džin měl přece jen větší možnosti, jak rodičce pomoci.

Dundar byl tak zaujat děním v útulku, že si ani nevšiml, že s Vronem zpět dorazili jen chlapci. Jen zběžně na ně kývl, aby je pozdravil. Teď neměl čas řešit jejich lumpárny, které přidělávaly starosti dospělým. Byl rád, že jsou živí a zdraví zpátky, a popovídá si s nimi později. Teď potřeboval, aby kouzelný džin dohlédl na průběh zrození nového človíčka. Asi by mezi zdejšími lidmi nezískal dobrou pověst, kdyby se při tom nedej bože něco zvrtlo.

Mnohem pozorněji sledovala návrat dětí malá dračice. Jakmile se Hanka a její syn neobjevili, zastavila Vrona a velice pozorně si vyslechla zkrácené vylíčení všeho, co se v rezervaci přihodilo. Nespokojeně se na džina podívala.

„Jdu za nimi,“ prohlásila vyčítavě, „tady už mě momentálně nepotřebují. Proč tam s ní proboha nezůstal někdo z dospělých? To si ve zdejších krajích tak málo ceníte svých mláďat?“

„Kdybych byl pánem svého jednání, zůstal bych tam s ní. Věřte mi, Silasiento, že i mně tahle situace silně zneklidňuje. Celou svou bytostí se tam toužím vrátit, ale pán mi nařídil věnovat se teď především zdejší léčitelce, která čeká mimino. Budu o něco klidnější, když tam s ní budete aspoň vy, Silasiento.“

Malá dračice si znechuceně odfrkla a zmizela. Vron vyrazil zkontrolovat, jak se vede Sidi. Mladá žena ležela zpocená na lůžku. Navzdory bolesti se na džina usmála.

„Zatím jde všechno dobře,“ uklidnil ji Vron, když ji prohlédl, „ale ještě to bude chvíli trvat. Snažte se správně dýchat, to trochu zmírní bolesti.“

Vron podal hlášení svému pánovi a Dundar si oddechl. S porody neměl jako chlap mnoho zkušeností. Kluky zahnal na oběd a nařídil, aby pak zkontrolovali, mají-li všechna nemocná zvířata vodu.

„Mohli bychom si na chvilku půjčit Vrona, tati?“ zkusil se Sváťa zeptat otce.

„V žádném případě! Musíte počkat, až se to malé narodí. Bude-li Sidi v pořádku, pak teprve po něm můžeš něco chtít. A ne abyste vymýšleli nějaké lumpárny! Dneska už těch potíží bylo víc než dost.“

Sváťa chtěl něco namítat, ale Rafan ho vzal za loket a odtáhl ho směrem k jídelně. Budou muset vymyslet něco jiného. Během oběda zvažovali nejrůznější scénáře, jak Vrona dostat za Hankou, ale sami museli uznat, že jejich nápady nebudou fungovat. Po jídle zkontrolovali všechny klece v útulku. Voda nikde nechyběla. Pak najednou popadl Sváťa Rafana za košili a otočil ho k sobě.

„Mám to. Ale budeme potřebovat, aby nám pomohla Sidi.“

„Neblázni. Ta má teď jiné starosti, než nám pomáhat.“

„Uznávám, že je to vůči ní trochu nefér, ale zkusit to musíme,“ vzdychl Sváťa, „nezapomeň, že naší ségře jde možná o život.“

„To je fakt, ale ty zase nezapomeň, že u Sidi jde o dva životy.“

„Dobře,“ uznal to Sváťa, „tak já jí povím, jaké máme trable, a poprosím ji o radu.“

Pak se Sváťa nepozorovaně vloudil k Sidi. Chvilku si s mladou ženou šuškal a poté se rozběhl za Rafanem. Oba napjatě čekali, zdali se podaří realizace plánu, jak sehnat pomoc pro Hanku. Naštěstí měla Sidi pochopení a jejich plán ještě zdokonalila. Rozhodně si nepřála nechat dívku napospas nebezpečné situaci uprostřed rezervace. Po chvíli kluky vyhledal Dundar.

„Můžu vás o něco poprosit, chlapci? Giro se Sidi tady nedaleko mají srub. Víte, kde to je?“

„No jasně.“

„Tak tam zaběhněte a přiveďte Gira. Sidi si přeje, aby přišel a byl u narození jejich potomka,“ řekl Sváťův otec a roztržitě si mnul zpocené ruce.

„Jasně, tati, hned tam zaběhneme a vyřídíme to,“ usmál se jeho syn a zamrkal na Rafana.

„Zatím to vychází,“ radoval se, když běželi ke Girově srubu.

Zaklepali a vtrhli dovnitř jako velká voda.

„Jen jestli s námi bude chtít spolupracovat,“ pochyboval Rafan. Uvnitř ale nikdo nebyl. Jen na stole si přečetli vzkaz:

„V rezervaci je nějaký problém s výkyvem magie, jdu se na to mrknout a možná se vrátím později. Giro.“

„A sakra, tohle trochu komplikuje situaci,“ drbal se na hlavě Sváťa.

„Naopak,“ zašklebil se spokojeně Rafan, „nemusíme lhát. Řekni Vronovi, ať vzkaz tlumočí Dundarovi. Jediný, kdo by teď mohl Gira najít, je kouzelný džin. Třeba tvůj otec dojde ke stejnému závěru, jako já.“

„No, zkusit to můžeme,“ přikývl Sváťa a poslal zprávu. Oba netrpělivě čekali, jak se Dundar rozhodne. Pak se ozvalo zaklepání a do srubu vstoupil Vron.

„Tak na co tu čekáte,“ kývl na chlapce, „jdeme hledat Gira.“

„A co Hanka?“ opatrně sondoval Sváťa.

„Zkusíme to vzít jedním vrzem,“ usmál se na něj Vron a všichni se přesunuli ven ze srubu, aby se mohli branou přenést co nejblíž k rezervaci.

Avšak Giro nebyl jediný, kdo zaznamenal v Magickém lese výkyvy rovnováhy. I jednorožci pocítili problematickou situaci, která se tu objevila. R’íhan se nabídl, že to půjde zkontrolovat, a pokud to bude v jeho silách, pokusí se srovnat stabilitu magie v oblasti do normálu. Odmítl doprovod druidů a slíbil, že jim dá vědět, až něco zjistí.

 


Zpět Obsah Dále

07.08.2016 14:16

Komentáře: