Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Zpět Obsah

Slavnost a bláznivá věštba

Kluci ráno vypadli časně, takže si Hanka mohla jednou v pohodlí své postele přispat. Bylo to velice příjemné.

Pak do školy vyrazila společně se Zachariášem. Všude byla spousta lidí. Trpaslík razil cestu davem návštěvníků, aby se co nejdřív prodrali ke stolům s občerstvením. Hanka očekávala, že letos na ně její spolužáci nebudou mít dost času, když chystají představení. Bylo to přesně tak, ale zatím jí to nevadilo. Nechala Zachariáše u stolů s jídlem a vypravila se na obhlídku okolí. Prošla zajímavosti, které tu u řeky a v řece nabízely sirény a tentokrát zavítala i do soukromí za plentou, kde své služby nabízela věštkyně. Byla teď člověkem bez budoucnosti, tak byla zvědavá, co jí siréna poví.

Věštkyně jí pokynula, aby usedla k jejímu stolku a kolem krku jí pověsila tlumočníka. Uchopila její ruce a otočila je dlaněmi vzhůru. Když se siréna dotkla Hančina náramku, trhla sebou a ucukla. Zadívala se na dívku se zvýšenou pozorností. Nakonec pustila její ruce, vstala a dotkla se Hančina čela.

„Tvoje nová rodina tě chce adoptovat co nejdřív. V blízké době tě také čeká cestování. Jedno nad vodou, druhé pod vodou. Dávej pozor na osoby, které tě chtějí zabít. Drž se blízko ochránce, který ti bude stát po boku, to je tvá šance, jak se vyhnout zranění.“

„Děkuji,“ využila Hanka odmlku sirény a sundala si tlumočníka. Měla pocit, že už slyšela dost nesmyslů. Kam na to ta věštkyně chodí? Pak se tomu zasmála a šla dál. U jednorožců se nechala nabít dobrou náladou. Litovala, že si s nimi nemůže popovídat obvyklým způsobem. Obešla louku a pomalu se vracela k zahradě s občerstvením. Najednou vykulila oči. Na louce přistáli čtyři černí draci. Poznala Plama, jeho matku, Hurikána a Jitřenku. To už po louce přibíhala profesorka Ferinová s několika žáky. Hanka pozorovala, jak nadšeně vítá draky a zve je do zahrady. Hned vyrazila za nimi, aby se také připojila ke společnosti draků. S těmi si na rozdíl od jednorožců popovídat mohla. Pro školu byl velký úspěch, že se tu objevili aspoň na slavnosti. Nakonec se k nim Hanka ani neprodrala, protože mnoho návštěvníků slavnosti chtělo draky vidět na vlastní oči a dav lidí jí zablokoval cestu. Vzdychla a vzdala to. Za chvíli stejně začne program. Začala hledat trpaslíka, aby spolu s ním vyhledala místo v hledišti. Nebylo těžké ho najít. Dobrá medovina ho přitahovala jako včelu med. Šli se posadit do hlediště a tam je po chvíli objevil Sváťa a posadil se k nim.

„Copak? Ty neúčinkuješ?“ podivila se Hanka.

„Já? Blázníš? Já mám na starosti občerstvení pro jednorožce. Právě mi skončila služba, takže si tenhle kulturní zážitek mohu vychutnat spolu s vámi. Víš to, že přijel i R’íhan a P’ujibo?“

„Opravdu? Jenže já s ním teď stejně nedokážu mluvit,“ pokrčila rameny dívka.

„Myslím, že něco chystají. Ptali se, jestli jsi tady.“

V Hance zablikala jiskřička naděje, ale rozum ji rychle uhasil. Bála se v cokoli doufat, protože měla strach, že by pak neunesla následné zklamání. Holka, stůj nohama na zemi, říkala si, a vzala si od Sváti bonbon, který jí nabídl.

Divákům, kteří ještě neseděli, vstupenka připomněla, že mají nejvyšší čas zaujmout místo v hledišti. Ozvaly se první tóny hudby, tlumené a rozvláčné, vzbuzující zvědavost. Jeviště zalilo jemně modré, místy až tyrkysové světlo a v něm se postupně objevovaly podvodní živočichové, jako barevné ryby, závojovité medúzy, želvy a další. Hanku by zajímalo, jestli jsou ty obrazy vytvořené podle skutečnosti, nebo jestli si je autoři vymysleli jen pro tento večer. Uprostřed jeviště se objevila malá siréna, oblečená do bílých závojů, které se magicky barvily do jemných pastelových odstínů. Kolem ní se vznášely víly, asi vodní, ale Hanka poznala své spolužačky a vzpomněla si, jak Sváťa líčil jejich vznášecí trénink. Teď jim to ale šlo báječně. Náhle modrá barva jeviště potemněla a kolem proplul hrozivý stín žraloka. Vodní barvy se vzápětí projasnily, ale malá siréna byla pryč. Víly začaly naříkat a rvát si kouzelné vlasy, ze kterých se přímo před jejich očima stávaly malé rybičky a zvyšovaly kmitavým pohybem dojem všeobecného zmatku. Hanka s napětím sledovala děj. Královna vod pověřila nalezením malé sirény své dvě děti. Na scéně se objevil Rafan a Anděla. Spolu s vílami navštěvovali různá místa, kde žádali o pomoc, nebo bojovali, pokud je někdo ohrozil. Ti dva to hráli úžasně a jejich vzájemné sympatie ještě zvýraznily dojem, který na diváky udělali. Hanku skoro zamrzelo, když přišla přestávka. Musela uznat, že její spolužáci se opravdu snažili a všechno fungovalo bez sebemenších zádrhelů. Teprve nyní si uvědomila, jak důmyslně tu funguje zařízení, které divákům tlumočí rozhovory se sirénami a jednorožci. Dřív, když ho nepotřebovala, si ani nevšimla, že tu něco takového je.

Po přestávce děj nabral na obrátkách a zloduchovi se podařilo zajmout i Andělu. Spolu se sirénou úpěla ve vězení až do chvíle, než se hlavnímu hrdinovi podařilo sehnat skupinu zachránců, ve které byly sirény, jednorožci a nakonec se na scéně objevil i drak. Hanka vykulila oči, když poznala Plama.

„To zíráš, co,“ drcnul do ní loktem Sváťa, „to byla improvizace na poslední chvíli. Ferinová je fakt jednička, že to dokázala tak rychle domluvit.“

„To se vám fakt povedlo,“ uznala šeptem Hanka.

Drak dokonce jednou vychrlil oheň a zničil nejhoršího padoucha, čímž skupina zachránců zvítězila a osvobodila Andělu a sirénu. Když dozněl poslední tón, na okamžik se ve vzduchu chvělo napjaté ticho a pak se rozburácel mohutný potlesk. Hanku až bolely dlaně, jak se snažila ocenit jejich výkon.

Ještě než se diváci začali rozcházet, objevila se u nich profesorka Ferinová. Pozdravila se se Zachariášem a požádala je, jestli by se nemohli chvilku zdržet.

„Můžeš jít také, jestli chceš,“ usmála se na Sváťu, když viděla, jak v rozpacích přešlapuje vedle nich.

„Tak jo,“ rozzářil se, „jen vzkážu otci, aby na mě počkal u vchodu.“

Profesorka je vedla do nejvzdálenějšího kouta louky jednorožců, kde už čekala Karmaneuduna a její syn Zuřivý plamen. Jak šla dívka kolem nich, ucítila závan ve vlasech a s podezřením se ohlédla po svém dračím příteli, který ji měl ve zvyku tímto způsobem škádlit. Plam se ale tvářil jako by nic. Hance i Zachariášovi pověsila profesorka na krk tlumočníka, aby mohli slyšet vše, o čem tu bude řeč. Krátce po nich se objevil i R’íhan s P’ujibem a jeho matkou. Po vzájemné výměně zdvořilostí a gratulací k vydařenému představení se slova ujala Ferinová.

„Asi bychom měli přistoupit k tomu, proč jsme se tu sešli. Bylo to na žádost zde přítomného ctihodného R’íhana, kterému tímto předávám slovo.“

Jednorožec přejel pohledem všechny přítomné.

„Myslím, že tu nikomu z vás nemusím připomínat události, které se nedávno přihodily v rezervaci Magický les. Všichni je dobře známe. Zůstala jen jedna nedořešená věc, která následně rušila klidný spánek ctihodné Karmaneuduny i můj. My oba máme jistý dluh, který bychom rádi nějak vyrovnali. Ačkoliv Hanka sama nepožádala jednorožce o pomoc, vznesl jsem tento požadavek místo ní. Musím přiznat, že se nesetkal s absolutním souhlasem a nebyl přijat. Uznaná starší ctihodná Karmaneuduna ale studovala knihy starých mistrů a objevila zajímavost, o které si jednorožci mysleli, že je to jen legenda. Možná by o tom sama mohla říci pár slov.“

Jednorožec se ohlédl po velké černé dračici, které předal slovo.

„Ctihodný R’íhan nemá tak docela pravdu. On při zmíněných událostech něco spíš ztratil, než získal, kdežto já mám díky Hance zpět syna. Můj dluh je mnohonásobně vyšší, než jeho. Protože se ukázalo, že uzdravit Hančino tělo dovedou jen jednorožci, hledala jsem něco, co by jejich kmen přesvědčilo, že i oni při jejím vyléčení cosi získají. Objevila jsem jejich legendu o kamenném srdci. Pak mě napadlo: co když to není jen legenda? Naši stařešinové mi dali vodítko a musím přiznat, že mi při hledání přálo štěstí. A trochu mi pomohl i jeden kouzelný džin. Našla jsem kamenné srdce, které dovede uzdravovat zemi kolem sebe. Je to mimořádně vzácný artefakt, který kdysi patřil jednorožcům. Nevím, kdo jim ho ukradl, ale jsem ochotna jim tuto vzácnost vrátit, pokud se k Hance zachovají tak, jako by se chovali k vlastním dětem. Má to ale jeden háček. To vám ale lépe vysvětlí jednorožec.“

Hanka si všimla, jak P’ujibo samým rozčilením nervózně přešlapuje. Jeho otec ho napomenul pohledem a znovu se ujal slova.

„Aby se jednorožci mohli k Hance zachovat jako k vlastním dětem, musí mít dívka v našem stádu rodiče, kteří budou do její plnoletosti zodpovídat za její výchovu a činy. Tím se dostáváme k jádru věci, kterou tu dnes potřebujeme vyřešit. Já a moje žena L’gala jsme se rozhodli Hanku adoptovat. Kmen toto naše rozhodnutí jednohlasně schválil. Než se tě, Hanko, zeptám, jestli s tím souhlasíš i ty, měla bys vědět, že je to u nás trochu odlišné od lidských zvyklostí a toho, co znáš. Tvoje ano bude zároveň přísahou věrnosti našemu kmeni. Všichni od tebe budou očeká­vat poslušnost a etické chování. Za neposlušnost tě budu trestat já. Za zradu kmene je u nás smrt. Nebudu bránit tvému lidskému vzdělání, ale budeš muset zvládnout i základy našeho vzdělání. Nebude to jednoduché ani pro tebe ani pro nás. Dobře si rozmysli, než mi odpovíš.“

První, co Hanku napadlo, bylo, že věštkyně u sirén měla pravdu. Taková bláznivá předpověď, a už je to tady! Vlastně byla rozhodnutá ještě dřív, než R’íhan domluvil. Jeho nabídka byla jako zlatá brána, která vede z pouště přímo do zahrady. I když člověk ví, že tam číhá krvelačný a jedovatý hmyz, přesto vstoupí. A P’ujibo se stane jejím sourozencem. Stejně je to zvláštní. Plama také považovala za bratra, podobně jako kluky. Na to, že vyrostla jako sirotek, to byl docela slušný obrat k lepšímu. Pak si uvědomila, že R’íhan nejspíš čte její myšlenky a rychle se vrátila do reality.

„Ano, souhlasím. Moc ráda vás přijmu za rodiče,“ odpověděla zřetelně nahlas.

„Ještě se musím zeptat tvého poručníka na jeho názor,“ otočil se jednorožec k Zachariášovi. Ten si odkašlal a nervózně si mnul vousy. Pak přestal, asi si uvědomil, že to nevypadá důstojně.

„Hanka si rozhodně zaslouží vyrůstat v dobré rodině,“ řekl a zahleděl se přímo na R’íhana, „jen vás prosím o shovívavost k jejímu lidskému chování. Byl bych rád, kdyby u vás byla šťastná.“

Trpaslík mluvil tak kultivovaně, že ho děti málem nepoznávaly.

„Z titulu rodičů tě křtíme jménem H’anaríja,“ řekl slavnostně R’íhan a dotkl se rohem Hančina čela. L’gala učinila totéž.

„A teď se připrav, jdeme odsud přímo domů.“

„Tak rychle?“ polekala se Hanka. „Nic tu s sebou nemám a možná...“

„U nás se rodičům neodmlouvá,“ přitočil se k ní blíž její nový čtyřnohý bratr P’ujibo a tlumočník přeložil jeho varovné upozornění.

Hanka zmlkla a nešťastně se podívala na Sváťu vedle sebe: „Pozdravuj Rafa.“

Sváťa ji objal a využil toho, že tentokrát mu pusa projde. Ještě ucítila Plamovo fouknutí do vlasů a pak už pro slzy skoro neviděla. Na tváři ji zašimraly Zachariášovy vousy a pusa na tvář voněla po tabáku a medovině.

„Hodně štěstí,“ pohladila ji po rameni profesorka Ferinová, „A na shledanou po prázdninách.“

 


 

Následuje:

Vrať drakovi, co je jeho (Sedmý smysl 4)

Konec 3.dílu

Zpět Obsah

Konec

Mapa světa Sedmého smyslu

Sedmý smysl - seznam knih

1 - Ostrov zasvěcení

2 - Smrt kouzelného džina

3 - Únosce draků

4 - Vrať drakovi, co je jeho

5 - Průvodce ztracených

6 - Otrocká krása

7 - Zlodějíček z pátých hradeb

8 - Dračí cejch

9 - Bez práva na život

10 - Naučte mě zabít draka!

11 - Sedmý smysl - bytosti

12 - Magické zrcadlo


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od Ruda_Mentzl: 14/12 v 11:18 na téma: §Realkosmu : Je to, jak píše pan 14, éter je skutečně něco jiného. Byl vymyšlen jako prostředí, jehož rozvlnění bychom vnímali jako světlo. Z měření vlastností světla však vycházelo, že by to muselo být médium neobyčejně tuhé aby vysvětlilo obrovskou rychlost světla, zároveň strašně řídké, aby nebránilo pohybu těles. Když Maxwell zkoumal dynamické vztahy mezi elektřinou a magnetismem, zjistil, že vzniká elektromagnetická vlna. Spočítal...

Domů
Statistiky

"Únosce draků (Sedmý smysl 3)" (komentáře)

Téma=§Sedm Hlasovalo 9, celkem 45 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

   

Jméno(nick):  

 

Emailová adresa:

 

Další informace:

  Vetřelec

 
 

Text příspěvku:

(   povinná pole  )     Napiš číslicemi: pjetaštyricet = (nejsi robot?)    (135 příspěvků).  

! Včera 1 !příspěvky s přílepky  (barva pozadí)  Smazat za dní(1-9,0=nemaž,-1=dnes) Výběr textu: Jména:

Přílepky včera: §Realkosmu

2. Jméno: Robo-mailek

 

Info: hláška sama zmizí

Téma: Admin

 Přidat přílepek!?

15.12.2017  id: 1290748

Robotek Emailek hlásí: rozeslal jsem za Autobus 306 e-mailu 15.12.2017 00:00 :

Kapitola 28 dodána k "Reality z kosmu". 14.12.2017 0012

Změna v "Reality z kosmu" 14.12.2017 0012

Změna v "Manuscript" 14.12.2017 1454---2127

Změna v "Impérium-2" 14.12.2017 1824

Kapitola 35 dodána k "Manuscript". 14.12.2017 2127

Kapitola 48 dodána k "Zamysli se!". 14.12.2017 2216

Změna v "Zamysli se!" 14.12.2017 2216   (Příspěvek dnes v poledne zmizí!)


3. Jméno: Q-norbert

 

Info: dědek

 Přidat přílepek!?

24.11.2017 v 20:59 id: 1288421

Jde o neuvěřitelně kouzelnou kombinaci dobrodružného románu, pohádky a scifi. I když nepatřím mezi mladší ani střední generaci, náramně jsem si sérii užil, je jako dobrá čokoláda s obsahem kakaa nad 80 procent. Dovolte mi jen jednu výrazovou nepodařeninu v osídlení zdejšího světa a to u gablinů slovo "potencionální". Vím, že jde o přípustou mutaci slova "potenciální", ale na reozdíl od slova potenciál neznám slovo potencionál. Ale dočetl jsem se, že urputným použivatelem slova potencionální byl pan prezident Gottwald, který podle učebnic dějepisu studoval pod pouličními lampami. Z uvedených důvodů nemám to slovo rád. To ale neubírá nic z kouzelné serie.


4. Jméno: werenys

 

 

 Přidat přílepek!?

17.11.2017 v 19:38 id: 1288397

Děkuji za tuhle FANTASTICKOU sérii. Ovšem u téhle knihy jsem si zabulela jako u žádné předchozí... (7s10)


5. Jméno: Jerry

 

 

 Přidat přílepek!?

07.09.2017 v 19:06 id: 1287311

Sedmý smysl jsem si zařadil mezi nejoblíbenější knížky. Díly 1-9 jsem přečetl už několikrát, a teď se můžu vrhnou i na 10.díl. Už se nemůžu dočkat, až se do něj začtu. Moc děkuji paní Pacovské, že neskončila u 9.dílu a pokračuje dál :).Komentáře

Začátek


Přílepky včera: §Realkosmu

07.08.2016 14:16


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od Ruda_Mentzl: 14/12 v 11:18 na téma: §Realkosmu : Je to, jak píše pan 14, éter je skutečně něco jiného. Byl vymyšlen jako prostředí, jehož rozvlnění bychom vnímali jako světlo. Z měření vlastností světla však vycházelo, že by to muselo být médium neobyčejně tuhé aby vysvětlilo obrovskou rychlost světla, zároveň strašně řídké, aby nebránilo pohybu těles. Když Maxwell zkoumal dynamické vztahy mezi elektřinou a magnetismem, zjistil, že vzniká elektromagnetická vlna. Spočítal...

Domů
Statistiky

"Únosce draků (Sedmý smysl 3)" (komentáře)

Téma=§Sedm Hlasovalo 9, celkem 45 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy