Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah

Vzhůru na oslavu

„Uf, to je vedro,“ vzdychl Sváťa, když před doupětem čekali na Karmaneudunu.

„Tak se proleť,“ kývl Rafan směrem ke Sváťovu prknu, „to člověka trochu ochladí.“

„Tebe možná, ale já jsem po jízdě vždycky zpocenej jak mokrá myš. Kdyby nás měl na povel Plam, požádal bych ho, aby nás napřed vzal k jezeru, abychom se vykoupali.“

„To není problém. Můžeš o to požádat i mě,“ zaduněl hlas dračice, až Sváťa leknutím nadskočil, „jestli je přání všech, klidně vás tam vezmu.“

„Jezero by bylo fajn,“ přikývla Hanka.

„No dobrá, tak k jezeru,“ otevřela dračice bránu a za chvilku už odkládali na zem věci a svrchní oblečení.

„Jupí,“ zařval Rafan a i s Plavíkem se vrhl do vody. Hanka ho vzápětí následovala a po rozběhu vklouzla do vln ladným delfíním skokem. Jen Sváťa nejdřív zkoumal teplotu vody, než se pomalu ponořil za nimi. Plavání stále ještě nebylo jeho nejsilnější stránkou, i když i on se u sirén tu a tam něco naučil. Zato Rafan s Hankou se vzájemně stahovali pod vodu, honili se, cákali a jakmile pod hladinu vklouzlo Plamovo dračí tělo, oba se zachytili dračích křídel a nechali se táhnout hluboko pod hladinu. Po chvíli se do vzduchu vznesla i Karmaneuduna a rovnou z rozletu i ona vklouzla s částečně složenými křídly pod vodu. Bylo to opravdu velice příjemné. Plam po koupeli vylezl na trávu na sluníčko a rozložil tam svá křídla k vysušení. Hanka se opřela o jeho tělo a vystavila se také hřejivým slunečním paprskům.

„Hezká idylka,“ odfrkla Karmaneuduna, když také vylezla z vody, „ale teď na to není čas.“

Pak mávla ledabyle tlapou a všechny magicky vysušila.

„Chtěla bych do útulku letět,“ mrkla Hanka toužebně na své prkno.

„No dobrá,“ souhlasila dračice, „ale ne odtud. Otevřu vám bránu někde blíž, abychom nepřišli pozdě.“

Karmaneuduna je všechny vysadila asi půlhodinku od cíle cesty a sama pak prošla branou přímo k útulku.

„To je úžasný, Rafe. Jak za starých časů,“ radovala se dívka z letu ve společnosti dračího přítele. Sváťa za nimi poněkud zaostával, ale snažil se.

„Hele, támhle jsou na prknech nějací malí kluci,“ ukázala Hanka kamarádovi, když už byli blízko útulku.

„No jo, fakt. Hele, není to náhodou Tom a Sam?“ radostně se na dívku otočil Rafan.

„Asi jo. Myslím, že máš pravdu. To znamená, že Sam už je v pořádku. No to je paráda!“

„Co to sakra vyvádějí?“

Hanka přepnula na magické vidění a zděsila se. Chlapci po sobě vrhali jedno kouzlo za druhým. Občas některý z nich zakolísal, když nestihl odrazit vše, co letělo jeho směrem.

„Vidím funě. Asi za nimi někdo jede,“ ukázal Rafan dozadu za kluky.

„Já mezi ně vlítnu a ony je ty legrácky přejdou,“ navrhl Plam.

„To je skvělej nápad,“ nadchnul se Rafan, „a až spadnou z prken, tak já budu chytat Toma a ty, Hanko, chyť Sama.“

„No jo, ale kterej z nich je Sam?“ volala dívka, když už drak s jejím kamarádem vyrazili kupředu.

„Jó, to kdybych věděl!“ zazněla Rafanova odpověď.

Otočila oči v sloup a rychle se pustila za nimi. Ty jejich nápady jsou někdy fakt uhozený!

Nálet černého draka malé kluky skutečně vyvedl z míry i z rovnováhy. Koutkem oka Hanka zachytila obraz Toma, jak ztrácí kontrolu nad prknem, padá, a jak ho Rafan zkušeným pohybem zachytil a přitiskl na prkno před sebe. Drak se téměř otřel i o Samovo prkno. Kluk se snažil vyrovnat, ale pak ho dostihlo kouzlo, které ho pronásledovalo. Podklesly mu nohy a Hanka měla co dělat, aby ho v krkolomném pádu zachytila. Čapla ho za pásek u kalhot a málem mu ty kalhoty svlékla. Neobratně ho přitáhla k sobě a zbývalo jí jen málo prostoru, aby nad zemí prkno vyrovnala. Sklouzla do oblouku, ale tam se jí připletl fuň a neznámý muž na jeho hřbetě. Musela stopnout prkno, aby neublížila zvířeti a přepadla setrvačností i s chlapcem dopředu. Muž ale stihl sklouznout ze sedla a oba je zachytil do náruče. Ani on to ovšem neustál a padl s nimi na záda. Hanka i Sam přistáli na něm do měkkého. Muž jen tiše hekl a zalapal po dechu.

„Jste v pořádku, pane? Same, není ti nic?“ starala se Hanka.

Kluk k ní otočil rozzářený pohled: „Až na to, že na mně ležíš, mi fakt nic není.“

Hanka chtěla vstát, ale zadržela ji šňůrka amuletu. Podívala se, kde vázne, a zjistila, že její kámen pevně svírá v dlani ležící muž. Uvolnila Sama, aby mohl vylézt a pak se podívala na muže. Pokusila se jemně vytáhnout svůj amulet z jeho ruky, ale nešlo to. Měl zavřené oči, ale cítila, jak dýchá.

„Haló, pane, je vám něco?“ jemně s ním zatřepala.

To už vedle nich přistál Rafan s Tomem a hned za nimi dosedl na zem i Plam. Oba chlapci se přikrčili za Rafana. Ten je ale odstrčil a sklonil se k Hance, aby se podíval, proč dosud nevstala. Když zjistil důvod, vzal mužovu ruku a pokusil se z ní kámen vypáčit. Drak cítil Hančinu úzkost a také k nim natáhl hlavu.

Vtom muž otevřel oči a uvolnil Hančin kámen.

„Ahoj, Plame,“ řekl vlídně drakovi a přesunul pohled na mladíka, „ahoj Rafe, to je dobře, že jsi Hance vrátil hodinky a moji paměť.“

Všichni strnuli jako solné sloupy. Ten muž byl bezpochyby člověk, ale...

„Vrone?“ zeptal se nejistě Rafan. Tulík na jeho rameni šmejdil a radostně mísil své čiřikání se slovy: „To je on, je to on, je to tak.“

Hanka stále ještě nevěřila. Magický zrak ji informoval, o tom, že je to člověk s velikou magickou aurou, kde sice v základech převládalo temné spektrum, ale bylo nějak podivně propleteno a provázáno světelnými vlákny. Zkusila dračí kontakt, ale i ten se lišil. Tohle nebyl džin, byl to někdo jiný, kdo si přečetl jeho paměť.

To už u jejich skupinky přistál i pomalejší Sváťa. Natáhl se přes dvojčata, aby lépe viděl, ale stejně zatím nechápal, o co tu jde. Teprve díky magickému vidění zaregistroval něco, co nečekal. Na tom ležícím chlapovi bylo něco důvěrně známého.

Muž vzal do dlaní Hančinu ruku. Ta se náhle zastyděla a slezla z jeho těla, na kterém doposud seděla. Muž ale její ruku nepustil. Také se zdvihl do sedu a díval se jí do očí.

„Ty jsi ve mě věřila jako první. Dala jsi mi důvěru, i když ses dozvěděla o tom, že jsem zabil své děti a jejich matku. Byla jsi maják na mé dlouhé pouti plné bolesti. Ukázala jsi mi cestu ke svobodě. Nyní už žádného pána nemám a je ze mě člověk,“ snažil se hovořit srozumitelně, ale znělo to spíš naléhavě.

„Je to on, je to on,“ pokřikoval na ni Plavík.

„Dovol, abych se ti představil. Jmenuji se Vron, a i když nenosím prsten kouzelníků, pár drobných magických schopností mi zůstalo. Díky nim jsem poznal svou paměť, kterou nosíš jako amulet. I když cítím, že mi stále ještě nevěříš, je to tak. Kouzelný džin už sice nejsem, ale můj vztah k vám se nezměnil.“

Hanka se otočila na Rafana a Sváťu.

„Věř mu,“ řekl Sváťa.

„Věř tulíkovi,“ kývl Rafan.

Hanka vyprostila ruku a vstala: „Nevypadáš, jako on.“

Muž se také zdvihl ze země a smutně vzdychl: „To je mi líto.“

„Ale máš stejné oči,“ usmála se najednou a se slzami v očích ho objala.

Muž ji k sobě přitiskl se stejnou vřelostí a možná, že slzy zradily i jeho, protože zavřel oči a schoval obličej do dívčiných rozcuchaných vlasů.

„Vrone... Přísahej, že už mi neodejdeš.“

Pustil ji z objetí, vzal ji za bradu, aby jí viděl do obličeje, a vážně prohlásil: „Momentálně se nikam nechystám. Neboj se.“

Náhle Plam natáhl tlapu a cvrnkl drápem Sama do prsou, až chlapec odlétl metr dozadu.

„Co to děláš, Plame?“ napomenul ho Sváťa a natáhl ruku, aby Samovi pomohl vstát.

„Zkouší na mě temná kouzla,“ zamračil se drak zblízka na chlapce.

„Same,“ vlepil chlapci Vron pohlavek, „dneska už těch lumpáren bylo dost! Jestli toho okamžitě nenecháš, poradím dědovi, jak tě zavřít do pokoje, abys celou slavnost nemohl ven.“

„Promiň, Vrone, já už toho fakt nechám. Jen jsem byl zvědavej, jestli jsou draci opravdu tak odolní proti magii, jak se říká.“

„A co měla znamenat ta honička na prknech?! Děda vám tyhle hry přece zakázal!“

„Ale Vrone, u nás na škole je tahle zábava normální. Když nebudeme trénovat, tak nás na začátku příštího školního roku všichni převálcujou.“

„Jenže jestli se vám v době, kdy vás hlídám, něco stane, tak děda převálcuje mě! Takže toho koukejte nechat!“

„No jo, tak jo, už se nezlob,“ vzal ho za ruku Sam a podíval se na něj nevinným odzbrojujícím pohledem. Vron mu rozcuchal vlasy a kývl na oba malé kluky, aby si šli najít svá supervolonová prkna.

Pak se otočil k Hance: „Zachariáš mě čirou náhodou zaměstnal a teď tu mám na starosti tyhle dva rošťáky. Dřív už sice byli divocí, ale teď jsou ještě navíc i nebezpeční. Mojerana to s nimi nemá snadné. Ještě že si pro ně zítra přijedou jejich rodiče. Tihle dva by připravili o nervy i kouzelného džina.“

„Zachariáš neví, kdo jsi?“

„No, hádám, že to nejspíš tuší. A dost možná, že mě sem přivedl právě kvůli tomu, aby vyzkoušel, jestli poznám svůj paměťový kámen. Ale měli bychom si pospíšit do útulku. Slavnost už je připravena a čeká se jen na vás.“

„No, však už mám taky hlad!“ řekl Sváťa, nevšímaje si obličejů, které mu za zády dělali kamarádi.

„Takže na prkna a hezky spořádaně zpátky domů,“ zavelel Vron poté, co se se svými prkny vrátili Tom a Sam.

Když se konečně objevili v útulku, přivítali je všichni jejich známí a Hanka běžela obejmout R’íhana, L’galu a P’ujiba, kteří se také dostavili. Bylo skvělé si popovídat se všemi, které tak dlouho neviděla. Po podobné chvíli toužila od okamžiku, kdy ji uklidili k sirénám. Pak pozornost všech přítomných k sobě upoutal Giro krátkým zacinkáním na požární zvon. Všichni polekaně zdvihli hlavu, ale když viděli, jak se strážce usmívá, zase se uvolnili. Giro všechny hlasitě oslovil:

„Vážení přítomní, dovoluji si prohlásit naši dnešní oslavu za zahájenou. Pro ty, kdo ještě nevědí, co všechno tu slavíme, připomínám, že naši malí pomocníci, no možná už nám trochu za tu dobu vyrostli, ale to nic nemění na faktu, že se jim podařilo úspěšně zakončit základní magické vzdělání. Všichni jim tu pochopitelně blahopřejeme. No a dalším oslavencem je dnes můj švagr Nik, který oznámil zasnoubení s Paulou. I jim srdečně blahopřejeme a věříme, že jim láska vydrží nejen do svatby.“

Hanka se ohlédla po kamarádce, která si s Nikem vyměnila rozzářený zamilovaný pohled.

„Nezasnoubíme se taky?“ vzal ji kolem pasu zezadu Sváťa a pak hbitě se smíchem uhnul před Hančinou pádnou rukou.

„Ale já to myslel vážně. To bylo vyznání lásky,“ s ohníčky v očích oznamoval Hance z dostatečné vzdálenosti.

„Hele, brácho, nech si ty legrácky na jindy, jo?!“ houkla na něj a šla se podívat za Plamem.

„Ona mi nevěří,“ vzdychl Sváťa a otočil se na Rafana.

„Ještě jsi pro ni moc mladej, dej jí trochu času, třeba na to jednou přijde sama, že jsi pro ni ten pravý.“

„Ty věříš tomu, že na to přijde?“

„Nesmíš na ni moc tlačit. Hanka kolem sebe potřebuje prostor a volnost. Zatím chce být jen kamarádkou, tak jí to neber, nebo se ti začne vyhýbat.“

„Asi máš pravdu. Ale jak to má člověk vydržet, když ji má rád?!“

„Jestli ji máš opravdu rád, tak je to především ve tvém zájmu. Poskytni jí čas a kamarádské zázemí. Možná jednou přijde chvíle, kdy ona sama bude chtít i něco navíc. Počkej si na tu chvíli. Věř zkušenému bráchovi, stojí to za to, když se to povede.“

„Tak jo, věřím ti. Zkusím to nezkazit.“

Hanka si zatím povídala s Plamem a litovala, že nemohou zůstat v útulku déle. Nakonec se přišla rozloučit i Karmaneuduna.

„Díky za ty dva týdny, které jsme u vás mohli strávit,“ řekla Hanka, „asi by vám měli poděkovat i kluci. Kde sakra vězí?“

„Támhle,“ ukázal Plam na místo, kde se Sváťa a Rafan bavili.

„Jsou opravdu jako bratři,“ usmála se Hanka, když je viděla.

„Ale oni přece jsou bratři, i když jen z otcovy strany,“ podotkla dračice.

„Cože?“ vykulila oči Hanka.

„Myslela jsem, že už to víš dávno,“ podivila se Karmaneuduna dívčinu překvapenému výrazu, „jejich aura přece hovoří jasnou řečí spektra.“

„To ano, ale nikdy mě nenapadlo, že je to něco víc než náhoda. To je tedy bomba! Musím jim to říct.“

„Počkej,“ zarazil ji Vron, který se také přišel s draky rozloučit a zaslechl konec jejich rozhovoru, „Raf to ví už dlouho. Kdyby chtěl, aby se to rozkřiklo, dávno by se o tom zmínil.“

„On to ví a nic nám neřekl?“ nechtěla uvěřit Hanka.

„Myslím, že si nepřeje, aby o jeho životě rozhodoval Dundar. Zachariáš mu jako zákonný zástupce vyhovuje mnohem víc.“

„A co Sváťa a já? Přece si všechno říkáme...“

„Už kolik let se oslovujete jako sourozenci. Proč to komplikovat?“ podíval se na ni Vron svým chápajícím pohledem a Hanka si uvědomila, že má pravdu. Jejich účelově vymyšlená rodina se za tu dobu stala skutečnou rodinou bez ohledu na to, kdo se komu narodil.

„Vrone, chlape, kde sakra vězíš? Bude se podávat zmrzlina, tak pro ni dojdi,“ ozval se v blízkosti přísný trpaslíkův hlas. Vzápětí dorazil Zachariáš až k nim a zarazil se, když uviděl Hanku.

„Víš, on se opravdu jmenuje Vron. Má s tebou stejné příjmení. Zaměstnal jsem ho u sebe. Taková náhoda, víš,“ vysvětloval dívce nejistě a koukal s obavou, jak bude Hanka reagovat.

„Jo, to se stává, že mají lidé stejné jméno a ani nejsou příbuzní,“ pokrčila rameny s nevinným pohledem.

„Jo, no jo. Přesně tak. To se stává,“ mumlal trpaslík a koukal z jednoho na druhého, jako by čekal nějakou reakci.

„Dokonce se stává i to,“ řekl významně Vron, „že tě zaměstná tvůj dobrý kamarád a při tom tě naprosto bezohledně vezme na hůl.“

Pak popadl trpaslíka pod krkem a výhružně k němu sklonil hlavu: „Makat jen za stravu a ubytování! Ty jeden smrdutý dechu falanských močálů, tohle se dělá přátelům?“

Trpaslík zamrkal a vzal Vrona pěstí do žaludku. Ten heknul, Zachariáše pustil a s úsměvem poodstoupil.

Zachariáš se podíval po Hance a když viděl, jak stěží zadržuje smích, ušklíbl se: „Zkazili jste mi největší překvapení dnešní slavnosti. Ale odpouštím vám. A tobě, Vrone, slibuju k tomu ubytování průměrnou mzdu. Ale jen za předpokladu, že hned skočíš pro tu zmrzlinu.“

„Co bych neudělal pro největšího vydřiducha v Santareně,“ ušklíbl se Vron a zmizel, aby připravil sladké pohoštění. Dívka s úsměvem od ucha k uchu sledovala vzájemné popichování svých dvou přátel.

„Jsem rád, že jsi šťastná,“ řekl Hance Plam a zlehka jí na rozloučenou foukl do vlasů, „užijte si slavnost, my už vám tu nebudeme zaclánět.“

Pak s matkou stranou a oba zmizeli v bráně vytvořené dračicí.

Hanka se s trpaslíkem dívala za nimi ještě i poté, co se mihotání brány úplně rozplynulo. Zachariáš vylovil z kapsy nádherně červené jablko a podal jí ho. Jen se mlčky usmála a zakousla se do lahodně šťavnatého ovoce.

 


 

Následuje:

Průvodce ztracených (Sedmý smysl 5)

Konec 4.části

Zpět Obsah

Konec

Mapa světa Sedmého smyslu

Sedmý smysl - seznam knih

1 - Ostrov zasvěcení

2 - Smrt kouzelného džina

3 - Únosce draků

4 - Vrať drakovi, co je jeho

5 - Průvodce ztracených

6 - Otrocká krása

7 - Zlodějíček z pátých hradeb

8 - Dračí cejch

9 - Bez práva na život

10 - Naučte mě zabít draka!

11 - Sedmý smysl - bytosti

12 - Magické zrcadlo


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od jiho: 11/12 v 08:19 na téma: §Manu : 2 SW: "Milicionáři je snadno rozeznávali podle hlasů, mutujících k vyšším polohám. " Pokud vím, tak v dospělosti ani chirurgicky provedená kastrace už nevede k posunu hlasu "k vyšším polohám". Že by »genetické počitadlo« vracelo do dětství? :-D11.12 SW: Ano, je mi to známo, je to tak (poprvé jsem se s tím setkal v rodokapsu "Nobody"). Jenže: "Japonská příšera" způsobuje i sesychání některých orgánů... (nejen toho jednoho......

Domů
Statistiky

"Vrať drakovi, co je jeho (Sedmý smysl 4)" (komentáře)

Téma=§Sedm Hlasovalo 9, celkem 45 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy

  

1. Jméno:

 

 

 

11.12.2017 v 16:20 id: 000000

*** Zrušeno ***


2. Jméno: Q-norbert

 

Info: dědek

 

24.11.2017 v 20:59 id: 1288421

Jde o neuvěřitelně kouzelnou kombinaci dobrodružného románu, pohádky a scifi. I když nepatřím mezi mladší ani střední generaci, náramně jsem si sérii užil, je jako dobrá čokoláda s obsahem kakaa nad 80 procent. Dovolte mi jen jednu výrazovou nepodařeninu v osídlení zdejšího světa a to u gablinů slovo "potencionální". Vím, že jde o přípustou mutaci slova "potenciální", ale na reozdíl od slova potenciál neznám slovo potencionál. Ale dočetl jsem se, že urputným použivatelem slova potencionální byl pan prezident Gottwald, který podle učebnic dějepisu studoval pod pouličními lampami. Z uvedených důvodů nemám to slovo rád. To ale neubírá nic z kouzelné serie.


3. Jméno: werenys

 

 

 

17.11.2017 v 19:38 id: 1288397

Děkuji za tuhle FANTASTICKOU sérii. Ovšem u téhle knihy jsem si zabulela jako u žádné předchozí... (7s10)


4. Jméno: Jerry

 

 

 

07.09.2017 v 19:06 id: 1287311

Sedmý smysl jsem si zařadil mezi nejoblíbenější knížky. Díly 1-9 jsem přečetl už několikrát, a teď se můžu vrhnou i na 10.díl. Už se nemůžu dočkat, až se do něj začtu. Moc děkuji paní Pacovské, že neskončila u 9.dílu a pokračuje dál :).


5. Jméno: Q-1706280953

 

 

 

14.07.2017 v 11:18 id: 1287087

kde se dají knihy stáhnout jako pdf?


SW: V hlavním MENU (pás nahoře) sekce "Download"... (14.07.2017 11:56)


6. Jméno: Q-norbert

 

Info: dědek

 

04.07.2017 v 16:50 id: 1286918

Škoda, že není možnost více hvězdiček než pět. Tohle zatím považuji za nejpoutavější, což je ve zdejší vysoké konkurenci něco extrovního.


SW: Připomněl bych i ostatním, komu se něco líbí (nelíbí), může přidělit hvězdičky! Jeden-dva hlasy o ničem nevypovídají! (09.07.2017 14:57)


7. Jméno: lenysek

 

 

 

01.07.2017 v 19:57 id: 1286908

jsou tu všechny kapitoly?


SW: Z hlavního MENU na Seznam knih, tam v pomocném MENU kliknout na Ilka Pacovská a tam jsou všechny díly (10 dílů + Seznam bytostí), pak je ještě fanfikce od Vachka Magické zrcadlo. Rozcestníky jsou i u každého obsahu. (01.07.2017 20:52)


8. Jméno: Ilka

 

 

 

28.06.2017 v 19:44 id: 1286898

Kdyby se dal film vyrobit z naskenovaných myšlenek, vznikl by snadno, ale obávám se, že se série v nejbližších dvaceti letech zfilmování nedočká, neboť by šlo o finančně mimořádně náročnou záležitost - kombinace triků a herců si mohou dovolit jen bohatá studia. Osobně jsem ráda, že se příběhy dočkaly aspoň tištěné podoby. Vaše pochvala mě potěšila :) díky.


SW: Orizemě, kapitola "Balada o Vlaštovce" - hovoří se tam o dvou filmech, natočených Standou přímo z jeho digitalizované fantazie. Když ruský režisér Michail shlédl druhý film, ze žalu se opil a nechal pozastavit svůj poslední nedokončený film, než mu to Slávka rozmluvila, že Standa filmy dělat nebude a ponechá je živým hercům, aby jim nebral chuť do života. Ale mít tu možnost, neodolal bych... (28.06.2017 22:24)


9. Jméno: brok1

 

 

 

28.06.2017 v 15:48 id: 1286897

Paní Pacovská velice vám děkuji, že jste dostala nápad napsat něco tak úžasného jako je Sedmý smysl. Vaše knihy se nadají s ničím srovnávat, neudělat z této série film by byla osudová chyba, proto bych chtěla, aby se tohoto úkolu ujal. Mě by bylo (možná jako ostatním ) velikou ctí mít tu příležitost tam hrát hlavní hrdinku, která se jmenuje stejně jako já HANKA. PROTO VÁM VELICE DĚKUJI A DOUFÁM, ŽE Z TOHOTO NĚKDY BUDE FILM.


SW: Byl bych také pro... ale když si představím, jakou grotesku by z toho mohli naši filmaři udělat... Možná dovedou udělat pořádný film, ale na jeden vydařený připadá několik příšerných.

Sedmý smysl by si zasloužil zpracování aspoň tak dobré, jako je předloha! (28.06.2017 20:10)


10. Jméno: VPJVM

 

Info: z PC

 

03.06.2017 v 23:01 id: 1281496

Tak jsem tu vyzkoušel stahování PDF a zjistil jsem, že bez Javascriptů to nefunguje. Já na svém počítači Java Script obvykle vypínám.


jiho: Pro Firefox (případně pro jeho klon PaleMoon) je doplněk NoScript, kde se dají skripty cíleně povolit jen pro určité stránky. Používám a jsem spokojen. (04.06.2017 07:50)Komentáře

Začátek


Přílepky dnes: §Manu včera: §Kejv

07.08.2016 14:17


Poslední zdvořilý příspěvek ve Fóru (klikněte si) je od jiho: 11/12 v 08:19 na téma: §Manu : 2 SW: "Milicionáři je snadno rozeznávali podle hlasů, mutujících k vyšším polohám. " Pokud vím, tak v dospělosti ani chirurgicky provedená kastrace už nevede k posunu hlasu "k vyšším polohám". Že by »genetické počitadlo« vracelo do dětství? :-D11.12 SW: Ano, je mi to známo, je to tak (poprvé jsem se s tím setkal v rodokapsu "Nobody"). Jenže: "Japonská příšera" způsobuje i sesychání některých orgánů... (nejen toho jednoho......

Domů
Statistiky

"Vrať drakovi, co je jeho (Sedmý smysl 4)" (komentáře)

Téma=§Sedm Hlasovalo 9, celkem 45 hvězd, průměr=5.00.

Nahoru!
Knihy, úvahy