Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah Dále

Plam mezi životem a smrtí

Uznaný starší z Plamova hnízda zařídil, aby se tělo zraněného mladého draka dostalo zpět do doupěte, které kdysi pro svou rodinu vybudovala Karmaneuduna. Draci se pokusili Plama uzdravit, ale neúspěšně.

„Bylo by rozumné zkrátit jeho utrpení a bolest,“ usoudil dračí léčitel po několika marných pokusech uzavřít tržnou ránu mezi břichem a ocasem.

Sváťa, kterému dovolili zraněného přítele doprovázet, razantně protestoval: „Já vím, že na tom není nejlíp, ale ještě jsme nezkusili všechno. Dejte mu prosím čas.“

„Ty necítíš jeho bolest?“ zeptal se drak, který se pokusil o léčbu.

„Cítím. Samozřejmě, že cítím,“ dotčeně se ohradil Sváťa, „ale ještě přece neumřel.“

„No dobrá. Nosíš cejch služebníka, takže máš právo zůstat se svým pánem až do jeho smrti. Ale nechtěj po mně, abych tu zbytečně ztrácel čas. Vyléčit ho nedokážu, mohu ho jen uspat navěky.“

Sváťa by rozhořčen, jak může léčitel říct něco takového?! Léčba dračí magií byla hrubá a razantní. Cílem bylo uzavřít ránu a nechat tělo, aby si se zbytkem problému poradilo samo. Což v tomhle případě nebyl správný léčebný postup. Příliš rozsáhlé zranění komplikoval fakt, že jejich dračí přítel nebyl při vědomí. Drakům se nepodařilo ho probudit a dá se říct, že ani podrobněji nezkoumali, proč nevnímá. Rychle dospěli k názoru, že je to beznadějný případ. Nicméně respektovali černý cejch lidského služebníka a zraněného druha neusmrtili. Neochotně zanechali dračí osud v lidských rukou.

Po jejich odletu zůstal Sváťa se zraněným Plamem sám. Hnízdo mladého druha odepsalo, ale on byl rozhodnut se nevzdat tak snadno.

Nejdřív zraněného draka krůček po krůčku uspal, ale jen do té míry, aby sebou nezmítal v bolestech. Opatrně s pomocí magie vyšetřil jeho ránu. Byly v ní zaseknuté úlomky skály, o kterou se drak při pádu poranil, a tkáň kolem nich pulzovala horkostí. Pokusil se dva z úlomků postrčit ven ze svalu, ale drak bolestně zaškubal končetinami. Sváťa musel na chvíli přestat a prohloubit uspávací kouzlo. Měl nepříjemné tušení, že kámen, který Plama poranil, musí být pro draky nějakým způsobem jedovatý, nebo vyvolává zvláštní alergickou reakci organizmu.

Měl drakům za zlé, že se s ním nepokusili spolupracovat. Kdyby některý z nich kontroloval Plamův spánek, bylo by mnohem jednodušší se věnovat bolestivým zánětům v ráně. Obojí dohromady bylo příliš vyčerpávající. Potřeboval by Hanku nebo aspoň Vrona, aby mu pomohli. Jenže přivoláním Hanky by ohrozil bezpečnost Terezky a Lukáše a to v žádném případě riskovat nechtěl. Snažil se zamaskovat vážný Plamův stav a na Hančino volání proto odpovídal jen lakonicky a snažil se ji přesvědčit o tom, že má vše pod kontrolou.

Dny míjely jeden jako druhý, Sváťa už týden nebyl ve škole, aniž se omluvil, ale to ho teď trápilo ze všeho nejmíň. Neodvažoval se od draka vzdálit. Magicky mu dodával sílu a tlumil bolest. Pět úlomků už dokázal vypudit ven z rány, ale ten poslední nejproblematičtější stále utlačoval páteřní míchu. Už bylo jasné, že právě tenhle kousek kamene má na svědomí Plamův vážný stav a přetrvávající bezvědomí. Až ho dostane ven, bude možné uzavřít poškozenou tkáň a věnovat se léčbě svalů. To, že drak stále ještě žil, vypadalo nadějně. Sváťa v jeho jeskyni objevil sušené maso a zásobu medu. Nic moc, ale dalo se na tom přežít. Rovněž našel několik magických kamenů, že kterých měl ještě větší radost než z jídla. Vydával na léčení draka tolik energie, kolik dokázal, a každá zásoba se hodila.

Poslední největší a nejostřejší úlomek, zaseknutý do páteře, vyvolával na Sváťově čele vrásky. Byl zdrojem bolesti, kterou drak pociťoval i ve spánku. Mladík se obával, že choulostivá magická operace může být nad jeho síly. Snažil se nashromáždit co nejvíc energie do zásoby.

Byl si vědom toho, že se Plamovo dýchání zhoršuje. Nedá se nic dělat, je nutné poslední problém vyřešit co nejrychleji. Usedl k meditaci, aby zahnal strach a nežádoucí myšlenky, a pustil se do práce. Než se mu podařilo úlomkem pohnout, Plam se se řevem zkroutil do oblouku a přestal dýchat.

„Zatraceně, Plame! To mi přece nemůžeš udělat!“ bušil mladík magicky do dračího srdce...

 


Zpět Obsah Dále

31.12.2017 22:32