Bez COOKIEs je omezený přístup!

Odsun

Zpět Obsah Dále

Další plány Luvocianů jsem raději nekomentoval. Bylo mi jasné, že to bude tanec na příliš tenkém ledě. Náhodou to neměli vymyšlené špatně. Zbaví-li Zemi armád a vlád, mohl by nastat chaos, to jim zřejmě došlo. Proto chtěli hned zkraje umístit do většiny veřejně přístupných míst obrazovky »nirde«, kde by lidem vysvětlovali, co se vlastně na Zemi děje a hlavně proč se to děje. Postupně chtěli pozemšťany vybavit telepatií a naučit je používat »revekredy«. Tvrdili, že naočkování lidí nanoboty bude součástí označování.

Mohlo by to fungovat. Mohlo. Ale člověk nikdy neví, co se do tak obrovského projektu připlete. Kolik lidí se zachová zcela nečekaně. Kdo a kde se postaví na odpor a co dělat, když se to doopravdy stane. Zejména když si Luvociané předsevzali, že při zásahu nikomu nezpůsobí újmu na zdraví ani na životě. Včetně největších lumpů, jakých je na Zemi požehnaně.

Ale jestli jim to vyjde...!

To by bylo pro lidstvo požehnání! Odsun násilníků i všech válečných jestřábů, uvolnění místa na Zemi a konečně mír! A já budu při tom!

A jestli k tomu pomohu, tím lépe!

Jen mi v hlavě zablikalo varování.

»Kdykoliv si myslíš, že jde všechno krásně a hladce, určitě jsi něco přehlédl...«

Ten plán vypadá opravdu krásně...

Proboha – co jsme přehlédli?


Odsun části obyvatelstva se na Zemi odehrál vícekrát. Vždy šlo o pokus oddělit od sebe znepřátelené národy a několikrát se to dokonce podařilo na výtečnou.

Nám Čechům nejvíce pomohl odsun Sudetských Němců. Ti sice žili v Čechách pokojně celá staletí, ale nepřestali považovat Čechy za »podlidi«. První velké konflikty vznikly po ustanovení Československa, kdy se Sudeťáci chtěli poprvé odtrhnout. Jenže Československo vzniklo z Rakouska-Uherska zhruba v obrysech dávného Českého království a Češi je požadovali celé, neořezané, nehledě na to, že pohraniční hory umožňovaly Čechy lépe hájit. Pokusy Sudetských Němců nepřijali a Československo ustanovili v hranicích dřívějšího království.

Sudeťáci se s tím ale nespokojili. Měli sice v Čechách dost volnosti, měli zastupitele i v Českém Parlamentu, německé školy, ale to jim nestačilo. Po nástupu Hitlera to vypadalo, že se utrhli ze řetězu. Začali požadovat »Heim ins Reich«, návrat do Říše, jenže jako metodu si zvolili teror Čechů. Podařilo se jim rozvrátit Československo a připojit Sudety k Říši. Kdyby se tím spokojili, možná by to prošlo, i když ze Sudet vyhnali většinu Čechů. Jenže Hitler pak obsadil Čechy celé, nastolil teror v celém Protektorátu a vyvolal světovou válku, kterou ke štěstí mnoha národů Evropy prohrál. Třetinu milionu Čechů to však stálo životy a Češi pak Sudetským Němcům splnili jejich přání »Heim ins Reich« jinak, než si to Sudeťáci původně malovali. A díky odsunu následovalo dlouhé, šťastné období, kdy byl v Čechách klid...

Odsun Sudeťáků z Čech nebyl ojedinělý. Ještě více Němců muselo po světové válce odejít z Polska a Francie, již staří Číňané vyháněli nepřátele z Číny, Američané »odsunuli« do »rezervací« Indiány, po zániku Osmanské říše museli prchat z Jižní Evropy Turci. Řecko a Turecko si dokonce po vzájemné dohodě vyměnily část obyvatelstva, aby ukončili násilí páchané na obou stranách. Odsun postihl i Srby, kteří na své území Kosova dlouho ochotně přijímali uprchlíky z Albánie a ti je později za přispění Němců a Američanů z Kosova vyhnali.

Odsuny obyvatel jsou na Zemi časté a pokračují i v dnešní době. Odsun muslimů ze Země bude podle mě dobrodiní pro obě strany. Země si od nich oddychne a muslimové získají nový svět, kde budou mít příležitost ukázat, jak si jej přizpůsobí, jak dokáží žít v míru, jak moudře umí vládnout bez nepřátel...

...ale i bez otroků... dodal bych...

Co kdyby jim ale Luvociané ponechali Korán a s ním jejich víru? Jaké »otroky« by jim Alláh přidělil a koho oni sami zotročí, když v novém světě nikoho dalšího nenajdou? Pak by zotročovali jedni druhé. Vždyť mají dost sekt – sunnity, šiíty, wahábbisty... V Islámském státu dokázali, že je tomu tak. Vzít jim Korán bude proto správné. Opakuji to jako kdysi senátor Kató Římanům.

»Ceterum autem censeo, Karthaginem esse delendam!«

»Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno!«

Znám více knih, které se na nové světy nesmí dostat. Nejen Korán, ale také Mein Kampf, rudá knížka Maových citátů a další knihy oslavující násilí, vraždy a zotročování lidí...

Kéž by nebyly ani na Zemi!

Kéž by je nikdy nikdo nenapsal!


Konference prvního dne neskončila. »Kongresový dům« umožnil ubytování všem a jednání pokračovala i druhý den. To už se dostalo i na jiné námitky i náměty. Při tomto jednání jsem se dozvěděl spoustu detailů, které by mi jinak zcela jistě unikly.

Například jsem již věděl, že kromě tří světů s příznivými podmínkami k životu objevil Skrček i pět dalších světů. Nevěděl jsem, že na jednom z nich, pracovně nazvaném Nik~kivu, se také dá přežít. Je to mrtvý sopečný svět, život je tam jen v mořích, takže je tam dýchatelný vzduch, jenže životní podmínky jsou tam na hraně, na pevninách nic neroste, zkrátka je to tam hodně drsné. Pochopil jsem zmínku o tom, že »ani peklo není nic nemožného«. Podobný svět jako Nik~kivu byl před milionem let i »Jehýdei«, jenže ten se mezitím zklidnil a dnes je skoro normální. Luvociané by si troufli poslat tam zločince a fanatiky, kteří se buď nedokáží, nebo nechtějí přizpůsobit. Vzpomněl jsem si, že podobně kdysi posloužila Anglii Austrálie. Posílali tam zločince, až tam vytvořili dnes už normální společnost. Jen s tím rozdílem, že na Nik~kivu, mrtvém sopečném světu, to asi v nejbližším tisíciletí nepůjde. Je to pravé peklo. »Revekredy« tam zajistí potraviny, přežít se tam dá, ale nebude to žádný med.

Netušil jsem ani o omezení strojů »revekred«, které začali Luvociané na všech světech stavět, i když věděli, že pro obyvatele Země jejich kapacita nestačí. »Revekredy« běžně umí zásobovat vším potřebným nanejvýš půl miliardy obyvatel, ale to už běží na plný výkon a je nebezpečí, že rozkmitají energetickou rovnováhu planety. Projevilo by se to prudkým nárůstem sopečné činnosti. Střídmé provozování »revekredů« naopak sopečnou činnost tlumí a ideálem je čtvrt miliardy obyvatel na planetu. Na těchto počtech se časem ustálilo obyvatelstvo většiny planet »Cošhifyge«.

Osm miliard obyvatel Země se ale na čtyři planety nevejde a pátá, Nik~kivu, je opravdové peklo pro největší vyvrhele. Ať se obyvatelé rozdělí jakkoliv, všude počty lidí vysoce překročí limit. A další světy pro přebytky obyvatel nedostaneme, buďme rádi, že nám Skrček objevil aspoň ty tři. Znamená to, že všechny světy musí snížit přebytky obyvatel. Američané by to asi vyřešili válkou a přebytečné lidi by prostě vyvraždili, jenže v »Cošhifyge« to není možné. Počty obyvatel se mají snižovat pomalu a v každém světě, než dosáhnou přijatelné stabilní hodnoty, si musí většinu svých potřeb opatřovat postaru, zemědělstvím.

Uživí se dnes Zemi, musí se uživit i jinde.

Ani potom se zpočátku na všechny nedostane a s prostředky budeme muset šetřit. Abychom nepřekročili výkon »revekredů«, nesmí lidé zpočátku létat letadly »ronuglu«, přednost musí dostat traktory a nákladní doprava. Produkce potravin »revekredy« musí pokrýt hlavně nouzové stavy. Budou dodávat jen vodu, mazlavou kaši »suworuo« a jedlé placky »krifuzgód«. Přepych to rozhodně nebude, ale účel to splní a nikde nebude hrozit hladomor.

Luvociané při své analýze vycházeli ze současného stavu na Zemi i z odhadů, jak by se mohly světy vyvíjet poté, co rozdělení obyvatel skončí.

Svět číslo jedna, Luvociany pracovně nazvaný »Byvilui«, obsadí muslimové. Je jich přes miliardu, takže budou muset pilně obdělávat veškerou dostupnou zemědělskou půdu. Luvocie jim do začátku postaví dostatečné množství městeček a zemědělských osad, vybaví je nářadím a nabídnou jim poradce.

Podotkl jsem, že muslimové znehodnocují potraviny, které se jim nezdají vhodné. Luvociané mě ujistili, že to na »Byvilui« nehrozí. Kdo nějaké potraviny úmyslně zničí, bude zkrátka toho dne o hladu. To vychová každého. Chtějí na ně několik prvních let dohlížet, aby se u nich nevytvořil Islámský stát řízený fanatiky. Uvidíme, jak se to zdaří. Kdyby Luvociané nedokázali tyto lidi změnit ke skutečné mírumilovnosti, musela by být v novém světě trvale izolovaná od ostatních.

Měl jsem skrytou obavu, že k tomu nakonec dojde.

Jen doufám, že nepřevezmou roli Isfétů...


Další svět nazvali Luvociané pracovně »Krefah« což česky znamená »Tropy«, neboť je tam nejvyšší průměrná teplota. Má to své výhody i nevýhody. Podnebí na »Krefahu« je tropické, ale je tam větší podíl moří než na Zemi a pevniny nejsou tak rozsáhlé. Výsledkem je, že je všude dost vláhy a hojnost rostlinstva.

Do světa »Krefah« chtěli Luvociané zprvu vyvézt obyvatele Číny. Když s tím přišli za mnou, měl jsem protinávrh. Do světa »Krefah« by se dvě miliardy Číňanů vešly jen s obtížemi. Podle mě bude lepší nechat Číňany v jejich původní vlasti na Zemi a do světa »Krefah« vyvézt místo nich obyvatele Afriky. Je jich méně než Číňanů, tropickému podnebí jsou lépe přizpůsobení, snadněji se rozmístí a snadněji jim zajistíte počáteční podmínky.

„Problémy budou tak jako tak,“ varoval jsem je. „Velká část černochů vyznává islám, měli by se odstěhovat do »Byvilui«, jenže tam by podle mého mínění brzy došlo k rasovému dělení na »bílé«»černé«. Když pošlete na jeden svět dohromady černé muslimy a černé křesťany, bude je rozdělovat náboženství. Podle mě je nejlepším řešením sestěhovat je rasisticky podle barvy pleti a náboženství prostě zrušit. Trvám na tom, že to bude snadnější a dlouhodobě výhodnější.“

„Takže si myslíš, že mají být obyvatelé »Krefahu« převážně černé pleti?“ dožadoval se mluvčí průzkumníků mého potvrzení.

„Určitě,“ řekl jsem. „Přidejte k nim Afroameričany, ať jsou černoši pěkně pohromadě. Nejlépe když je při tom promícháte, velkých ostrovů je tam dost, jak jsem viděl. Bude ale správné, když je i tam zbavíte náboženství všeho druhu.“

„I toho, co vyznávají lidé v Čechách?“

„Lidé v Čechách jsou nejméně nábožensky založení z celé Evropy,“ ujistil jsem je. „Čechové byli často v historii kacíři, byli cílem křížových výprav, máme trpké zkušenosti s vnucováním jiné víry násilím a proto je tu dnes nejvíc ateistů bez víry.“

„Můžeme i o tom uvažovat,“ kývl Luvocian. „Proti použití třetího světa »Suhie« nic nemáš?“

„Mám,“ přikývl jsem. „Chcete tam umístit vládnoucí kasty z celého světa. Budiž, ale mám výhrady. Dal bych přednost dělit i vládnoucí kasty podle barvy pleti. Vládnoucí černochy z Afriky dát do »Krefahu«, vládnoucí muslimy do »Byvilui«. Třetí svět bych obsadil jen »bílými« vládnoucími kastami. Jinak se všude vytvoří rasistické dělení podle barvy kůže, už protože je to jasně viditelné. Vzniknou oddělená gheta a na konflikty je zaděláno.“

„Promyslíme to,“ řekl Luvocian. „Na Zemi se ale odsunem uvolní dost místa. Máš s tím nějaký nápad?“

„Mám,“ řekl jsem. „Evropu, Ameriku a Rusko bych nechal jak jsou, lidem se tam hodně uleví odchodem vládců a muslimů. Evropa je stabilnější, obyvatel tu tolik nepřibývá. Problém bude Čína s Indií, ale uvolní se sousední země, kam by se mohly tyto dva celky roztáhnout. Indie směrem do Pákistánu a Iránu, Čína by mohla obsadit Indonésii a obě země mohou své přebytky posílat do Afriky, ta bude po odsunu muslimů i černochů prázdná a může sloužit jako rezerva.“

„Nepočítáš s roztahováním Evropanů?“

„To nehrozí,“ řekl jsem. „Evropa se musí nejprve vypořádat s odchodem svých dosavadních vládců. Záviselo na nich až dosud celé hospodářství, ale očekávám, že se to brzy usadí.“

„Líbí se mi, že jsi zůstal optimistou,“ řekl Luvocian. „Tvůj optimismus sice plně nesdílím, ale obdivuji. Nu což, uvidíme!“

Konference pokračovala a já jsem rozšiřovat své poznámky, i když už na ně nikdo oficiálně nereagoval.

Tušil jsem však, že jim někdo pozornost věnuje a snažil jsem se o maximální zdrženlivost. Těžko mě budou chápat jako nositele objektivních názorů, jsem přece ovlivněný dosavadním životem na Zemi, ale snahu mi jistě neupřou...

A je možné, že to i trochu ovlivním...

 


Zpět Obsah Dále

Errata:

26.05.2020 17:29