Bez přihlášení je omezený přístup

Možnost nastavení je Zde.

Obsah Dále

Satira a rýpance

Satira a rýpance

 

Soudce Ti

© 2014-17 Soudce Ti


Předmluva

Podpis Roberta van Gulika (čínsky)

Podpis Roberta van Gulika (čínsky)

Robert van Gulik

Robert van Gulik

To se rozumí, že Soudce Ti za tyto povídky nemůže!

Postava soudce Ti je založena na skutečné historické osobnosti Ti Žen-ťie (přibl. 630 až 700), okresního soudce a později státníka za dynastie Tchang. Za dynastie Ming (1368 až 1644) vznikl v Číně „lidový román“, literární útvar, s dějem zasazeným v minulosti, i když plným anachronismů. Jeden takový román, »Slavné případy soudce Ti«, Robert van Gulik objevil a přeložil do angličtiny. Román, ve kterém se odehrávaly dva detektivní příběhy současně a který (což bylo v lidových románech z doby dynastie Ming neobvyklé) skoro neobsahoval obvyklé dominující nadpřirozené prvky, odrazující západní čtenáře, Gulika vedl k napsání vlastních románů s využitím historické postavy Ti Žen-ťie, včetně stejných mingských anachronismů, jakoby šlo o skutečná čínská pokračování původního lidového románu

(Wikipedie).

Soudce Ti (Miloš Zbránek)

Soudce Ti (Miloš Zbránek)

Miloš Zbránek působí u liberecké pobočky krajského soudu a řeší obchodněprávní agendu. Předseda krajského soudu Luboš Dörfl (zapamatujme si jeho jméno!) jej už dříve vyzýval k umírněnosti při psaní. Když publikační činnost pokračovala, podal kárnou žalobu. Udavač!

Kárný senát této žalobě vyhověl. Texty s uprchlickou tematikou jsou podle senátu na hranici vkusu a slušnosti, v některých případech ji překračují.

Kdyby sporné články napsal někdo jiný, nemohly by se podle rozsudku stát důvodem pro zásah veřejné moci. Jsou sice názorově vyhraněné, ale nehlásají žádnou nenávistnou ideologii, nevyzývají k ničemu nezákonnému. Zbránek je ale soudce, který by měl být zdrženlivější a musí dbát na to, aby nenarušil důstojnost soudcovské funkce, mínil kárný senát. Když se podobně »důstojný« profesor osobně účastnil podstatně hambatějšího průvodu »Gay Pride«, naše média se dojemně shodla na tom, že do toho nikomu nic není a ještě nevybíravě napadala našeho prezidenta, když odmítl tomuto »katolickému buznovi« (jak se sám M.Putna označil) udělit titul profesora. Karlova univerzita si ale za jeho jmenováním stála v domnění, že tím přispěje k důstojnosti univerzity.

Velice pitomý názor!

Tvůrce povídek Miloš Zbránek je za ně v dnešní době stíhán a trestán vedením Soudcovské mafie (pardon - unie!), za údajné znevažování soudcovského stavu, nacionalismus, xenofobii, diskriminaci, rasismus a sexismus. Kárný senát Nejvyššího správního soudu mu loni uložil důtku za články publikované na internetu. Podle kárného senátu texty hrubě neobjektivním, dehonestujícím (byť pravdivým!) způsobem vykreslují migranty i pracovníky neziskových organizací, a to včetně vulgarit. »Soudci by měli vystupovat zdrženlivě a dobře zvažovat formu, jak prezentují své postoje«, zdůraznil soud. Soudcovská mafie tím skvěle naplnila duch Orwellova románu »1984« - tresty za »verbální zločiny«, i když nenabádají k násilí.

Bravo, Soudcovská Mafie!

A teď třešinka na tomto nechutném dortu!

Ústavní soud stížnost libereckého soudce Miloše Zbránka zamítl.

Ústavní stížnost argumentovala právem na svobodu projevu. Podle stížnosti neměl Zbránek v úmyslu poškodit důstojnost a dobré jméno soudcovského stavu. Pouze prý využil svého ústavního práva, v jehož mezích vyjádřil své názory prostřednictvím literární činnosti, konkrétně satirické umělecké tvorby.
Tahle banda určuje náš život!

Tahle banda určuje náš život!

Podle ústavních soudců ale důtka nebyla porušením práva na svobodu projevu, která je u soudců limitovaná jejich postavením. V nálezu ÚS opakovaně zaznělo slovo zdrženlivost, stejně jako konstatování, že soudcovská funkce přináší výsady i omezení. „Soudce je soudcem 24 hodin denně (vysokoškolský profesor není?) a přísnější požadavky na jeho chování se uplatní i v jeho běžném občanském životě. Žádný soudce nesmí publikovat články, které by mohly znevážit vnímání jeho funkce ve společnosti!“ uvedl ústavní soudce zpravodaj Vladimír Sládeček.

Vladimír Sládeček - ústavní soudce

Vladimír Sládeček - ústavní soudce

A náš skvělý Ústavní soud tomu nasadil trnitou korunu tvrzením, že trest za názor je v pořádku, neboť »pro soudce Listina základních práv a svobod neplatí«. Ústavní soud se již jednou dokonale zesměšnil rozsudkem, který považuji též za broskvovinu - Předčasné volby jsou protiústavní, neboť poslanci mají nárok na plné čtyři roky mandátu!“

Bravo, Ústavní Kašpaři! Jestli někdo soudcovský stav opravdu znevažuje, pak jsou to právě tito kašpaři! Svoboda slova zatím - lidově s Krylem řečeno - ryje držkou v zemi!

A nám nezbývá než strpět vynucený pseudonym, který (snad!) aspoň nějakou dobu umožní tyto povídky číst, než je naše Česká Cenzura zruší úplně. Jenže si k tomu bude muset najít jinou záminku. Soudce Ti pod Českou Soudcovskou Mafii (pardon - unii!) naštěstí rozhodně nespadá.

Pro jistotu připomenu: pseudonym »Soudce Ti« může dnes použít kdokoliv. Historická postava se zaručeně bránit nebude a Robert van Gulik to jméno sice také použil, ale nevymyslel, takže není jeho »duševním vlastnictvím« a ani OSA mu nepomůže.

Je to jako když na fotbale fanoušci křičí: „Soudce je vůl!“ Ten výrok je ovšem trestný a rozhodčí (soudce) může posměváčka trestně stíhat. Ale když fanoušek křičí „Soudce je Hugo! A Hugo je vůl!“ - už to trestné není. Žalovat by to mohl jedině Hugo, který by to vztáhl na sebe. Jenže to se dá ošetřit výmluvou »Já myslel jiného Huga!« a podle právníků to úplně postačí. Hugů může být v ochozech hafo. Soudců je ale na hřišti tak málo, že se urazit mohou.

Tak to vymysleli právníci, takže to musí být pravda pravdoucí! :-D

Děkuji za pochopení.

 


Obsah Dále

28.04.2017 12:46