Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah Dále

Zpráva evropského komisaře o stavu lidských práv v Musulmanské Lhotě

Soudce Ti

Při příležitosti 10. výročí prvních svobodných voleb v Musulmanské Lhotě podává se Evropské komisi tato zpráva evropského komisaře.

Před 10 lety se podařilo, díky společnému úsilí Agentury základních práv, Evropského střediska pro sledování rasismu, Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů, a Výboru pro občanské svobody, svobodu a bezpečnost, dosáhnout zorganizování prvních svobodných voleb v Musulmanské Lhotě.

Stav lidských práv v Musulmanské Lhotě před přijetím demokratizačních změn byl tristní. V obci vládl autoritativně nikým nevolený starosta, vesničané k němu museli být loajální, kdo nebyl, byl z obce vyhnán nebo mu hrozil pobyt v obecní šatlavě. Občané mohli sice pracovat a studovat v zahraničí, ale za cenu povinné loajality k starostovi a navíc při udělování stipendií se nepostupovalo dle zásad genderové rovnosti, kdy studijní stipendium bylo přiznáno z 57% loajálním mužům a jen z 43% loajálním ženám.

Úřad starosty byl navíc zcela prolezlý korupcí.

Společným úsilím našich institucí, diplomatickým nátlakem a hrozbou sankcí se podařilo přimět starostu k vypsání prvních demokratických voleb v Musulmanské Lhotě. Nepotvrdily se námitky škarohlídů, kteří tvrdili, že k moci se dostanou síly horší než sám starosta. Radikální Muslimské bratrstvo získalo jen 80% hlasů a tím 8 radních v nové desetičlenné obecní radě. Nemohlo za to, že zbylí dva členové rady se krátce po volbách ztratili a byli prohlášeni za nezvěstné. Volby přinesly do obce řadu změn. Byl popraven starosta a vyhnáni vesničané židovského původu. V obci byla zřízena universita, takže vesničané již nemuseli studovat v zahraničí. Tím odpadl problém se stipendii, neboť na levnější domácí universitě jich nebylo třeba a také s genderovou nevyvážeností při jejich rozdělování, jelikož na universitě se studoval jen korán a šaría, jejichž studium je zapovězeno ženám. Všechny změny byly řádně odhlasovány v obecní radě, kde se hlasovalo transparentně, podle nových pravidel, zvednutím pravé ruky a výsledky hlasování byly zveřejňovány. Demokratické procedury tak byly zachovány. Jen s korupcí se nepodařilo pohnout, ba situace se trošku zhoršila, protože co stačilo jednomu starostovi, nestačilo osmi radním. Holky přestaly nosit sukně nad kotníky.

Neutěšená situace s korupcí dala vzniknout novému hnutí v Musulmanské Lhotě - Talibanu. Byli trochu radikálnější než bratrstvo. Nejdříve byli dva členové kooptováni do obecní rady za zmizelé členy, později se dostali do vedení policie a odhalili korupci osmi radních. V souladu s právem šaría jim byla useknuta pravá ruka, ale politická práva potrestaných radních zůstala nedotčena. Následně Taliban navrhl zpřísnění zákonů a dal o návrhu hlasovat. Marně mávali při hlasování rady korupčníci svými pahýly. Zákon hovořil jasně. Hlasuje se zvednutím pravé ruky. Z právního hlediska se zdrželi hlasování a zákon prošel poměrem 2:0. Demokratické procedury byly zachovány. Nadále měli propadnout hrdlem všichni Židé, Američané a jejich pomahači. Jelikož Židy vyhnala již původní obecní rada, byl zřízen při zdejší mateřské školce pyrotechnický kroužek, který pořádal poznávací zájezdy do sousední Hebrejské Lhoty, aby mohl být zákon naplňován. Byl popraven vůdce Muslimského bratrstva, holky začaly nosit hidžáb a Muslimské bratrstvo se stalo umírněnou islámskou opozicí.

Další růst radikalismu v Musulmanské Lhotě byl zapříčiněn nepochopitelným a otřesným jednáním nedaleké obce Hebrejská Lhota. Tato obec se obehnala 5 metrů vysokým betonovým plotem s žiletkovým drátem. V důsledku toho nebylo nadále možné organizovat poznávací zájezdy pyrotechnického kroužku, což způsobilo radikalizaci mládeže v Musulmanské Lhotě. Toto zaostalé jednání, kterým byl narušen proces vzájemného kulturního poznávání mezi obcemi a které patří někam do 19. století, mělo za následek vítězství Al Kajdy v nejbližších volbách. Byly přijaty nové zákony. Hrdlem propadli všichni jinověrci, pokud nepřijali proroka Mohameda. Byl vypálen křesťanský kostel v obci. Jakkoli je takové jednání odsouzeníhodné, je pochopitelné. Šlo o reakci na předchozí události. Vypálení totiž předcházelo vyplenění nedalekého městečka křesťany. Stalo se tak roku 1168 a pachateli byli templáři. Nová obecní rada umožnila znovu studium v zahraničí. Vybraní zájemci dostali možnost studovat pilotní kursy v USA. Byl popraven vůdce Talibánu, holky začaly nosit nikáb a Talibán se stal umírněnou islámskou opozicí.

V důsledku neuvážených amerických sankcí, které zavinily, že nadále nebylo možné studovat pilotní kursy a absolvovat cvičné lety v USA, se ještě více radikalizovala mládež v Musulmanské Lhotě. V posledních volbách, které byly doprovázeny náhlými úmrtími jiných kandidátů, zvítězila organizace ISIL. Byly přijaty nové zákony. Hrdlem propadli muslimové nesunitského směru, byla odpálena šíitská mešita, včetně modlících se věřících. Značně se rozvinul společenský život v obci. Každé pondělí byly organizovány trhy s jezídskými sexuálními otrokyněmi, ve středu se konalo veřejné uřezávání hlav odpadlíků od islámu, v pátek shazování homosexuálů z věže obecního minaretu a v neděli kamenování jezídských sexuálních otrokyň za to, že mezi pondělkem a nedělí provozovaly mimomanžeslský sexuální styk. Byl popraven vůdce Al Kajdy, holky začaly nosit burky a Al Kajda se stala umírněnou islámskou opozicí.

Na závěr je třeba konstatovat, že proces demokratizace Musulmanské Lhoty se zdařil. Nepotvrdily se pesimistické předpovědi o radikalizaci islámských uskupení. Pravdou je, že v obci existuje radikální uskupení ISIL, avšak oproti dřívějšku zde existují tři umírněná islámská sdružení, zatímco dříve v obci žádné umírněné islámské uskupení nepůsobilo. Poměr umírněných a radikálů je 3:1, zatímco za bývalého starosty to bylo 0:0. Statistická data hovoří jasně. Díky demokratizačnímu úsilí našich organizací je islám v Musulmanské Lhotě čím dál umírněnější.

Z Musulmanské Lhoty

Evropský komisař.

28.09.2015 Soudce Ti

 


Zpět Obsah Dále

27.04.2017 15:26