Bez přihlášení je omezený přístup

(Přihlášení)

Přihlášení je dobrovolné, nechceme od vás číslo kreditní karty. Je ale užitečné - především pro vás.

Pro náhodné návštěvníky se totiž tato stránka musí chovat velice opatrně. Základní nastavení nesmí nikoho urazit, pohoršit ani mravně zkazit. Říká se tomu dětský filtr nebo také dětská pojistka. Na této webové stránce přihlášení usnadňují COOKIE. Dnes je módou dotazovat se uživatelů, zda s nimi souhlasí. Já na ně jen upozorňuji, dají se přece ve všech prohlížečích zakázat. Kdo je má povolené, přihlašuje se jen poprvé, každé další přihlášení zajišťují COOKIE. Nadstandardní prvky této stránky jsou totiž dostupné jedině po přihlášení. Máte-li na svém počítači COOKIEs zakázané (hlouposti se meze nekladou), nebo máte pitomý "chytrý telefon", který COOKIEs neumí, můžete se nouzově připojovat ke "svému nastavení" vždy jen po dobu pobytu na této stránce pomocí jména (nicku) a hesla. Tak se můžete přihlásit i když si COOKIEs neuváženě smažete (jde to velice snadno!). Při přihlášení nickem+heslem se neuváženě smazaná COOKIE obnoví, proto si buď nick+heslo někam zapište, nebo použijte něco, co nezapomenete. Pozor - nick musí mít aspoň 2 platné znaky, heslo 4 znaky, v nicku i heslu jsou povoleny jen číslice, písmena (včetně diakritiky) a znaky  _ - . 

Pokud sem napíšete vlastní nick+heslo (aby se Vám dobře pamatovalo), získáte možnost diskutovat i nastavit si některé parametry této stránky (např. dětskou pojistku).

Přihlášení umožňuje: nastavení jmen hrdinů, volbu jiných konců románů, počítají se vám přečtené knihy, stránka vás neoslovuje neosobně "milý návštěvníku" a zobrazí se i spousta jinak skrytých položek  MENU . Po úspěšném přihlášení tento panel zmizí a máte-li povolené COOKIE, nebude vás obtěžovat (buzerovat) ani při příští návštěvě. Je mi to líto, ale tak to vyžaduje Policie České republiky.

Dříve to tato stránka dělala podle IP adresy. To je dnes ovšem zakázáno. Proč? Prý to je "osobní údaj" a jejich shromažďování je trestné. Proto jsem kontroly zrušil. Je mi líto, ale pokud tohle skutečně vyžaduje Evropská unie, od které spoustu podobných pitomostí (a mnohdy ještě větších) tak radostně přejímáme, já tomu říkám latinsky "buzerace", česky "obtěžování". Jenže Policie může udělovat pěkně mastné pokuty a vymáhat je i pomocí exekutorů, dokonce mi tím už vyhrožovala, takže mi nezbývá než ustoupit násilí.


K základnímu přihlášení slouží následující políčka: Nick: a Heslo: Můžete buď ponechat, co zde "vymyslel" automat ("Q-datumčas"), nebo si je změnit podle libosti. Pak stačí stisknout .

Podrobnější nastavení zajišťuje formulář zde.

Zpět Obsah Dále

K výročí Velké protikorupční revoluce

Soudce Ti

Z hlášení školního rozhlasu: Milí studenti! Na dnešní den připadá 10. Výročí vyvrcholení Velké protikorupční revoluce. Pojďme si připomenout, co se tehdy v památném roce 2016 v Tramtárii přihodilo.

Již několik let předtím se spojily Síly dobra a zahájily velké protikorupční tažení, proti úplatným politikům, jejich přisluhovačům, podplácejícím kmotrům a jejich advokátům. Odvážně rozkrývaly nitky Sil zla a rostl počet akcí, při nichž uvízli a byli zatčeni rozliční pomahači kmotrů. Kmotry samotné se uvěznit nepodařilo, až na jednoho, který autem srazil Vietnamku, ale jejich pomahači končili ve vězení a podařilo se rozmetat vládu, rozvědku, kontrarozvědku a armádní velení. Spravedlivé zatýkání se nevyhnulo ani samotné policii. V Tramtárii existovaly dva útvary elitních policistů. Prvním byl UPŠ (Útvar policejní šlechty) a druhým UPU (Úplně průměrný útvar). V roce 2016 začalo docházet i na úplatné policisty. Detektivové UPŠ realizovali zatčení 56 detektivů UPU, detektivové UPU 37 zatčení detektivů UPŠ, v 14 případech se zatkli najednou vzájemně a 20 detektivů z obou útvarů spáchalo sebevraždu. Při odhalovaní zkorumpovaných policistů s policisty chvályhodně spolupracovali protikorupční aktivisté a albánská mafie. Asi po půl roce si policejní president všiml, že se mu ztrácí detektivové. Po krátkém intenzivním pátrání zjistil, že všichni jsou v Ostravě, ve vazební věznici. Nejspíše naveden Silami zla, rozhodl se učinit z obou úvarů jeden, pod jednotným velením, aby se v zápalu boje vzájemně nevyhubili. Ráno po snídani vypracoval reorganizaci, kterou odpoledne schválil ministr. To byl jasný protiútok proti protikorupci. Cílem bylo odstavit z funkce velitele UPŠ plukovníka Rytíře. Na obranu tohoto čestného a nebojácného šlechtice, který se nebál zasáhnout i na Úřadu vlády, ačkoli nevěděl proč tak činí, se postavili postupně Vysoký prokurátor Boblig z provinčního velkoměsta, ministr spravedlnosti Marabu a hlavně velkopodnikatel a ministr financí ing. Kobliha (krycí jméno Buchta). Síly dobra se postavily silám zla. Na stranu sil zla se postavil především Zrádce Zrádců, který byl ve funkci ministra vnitra. Kobliha usoudil, že za vším stojí jeho předchůdce ve funkci a největší opoziční prudič ing. Padák.

„Je třeba zabít Padáka“, řekl prý bezpečnostní agentuře firmy Holding a.s., když jí vyslal do Bechyně, aby Padáka zajistila. Bohužel nevěděl, že stejný záměr pojal UPŠ. Tak se na místě střetly oddíly, které se vzájemně považovaly za Padákovu ochranku a spustily proti sobě palbu. Ing. Padák, popíjející šťávu ve svém oblíbeném bechyňském baru, zaslechl lomoz a zmatku využil k útěku. První akce Sil dobra skončila blamáží.

Do akce vstoupil i prokurátor Boblig. Zdůraznil, že jen plukovník Rytíř je osobou, která zaručuje, že ze spisů nebudou unikat informace. Vždyť v jím vedeném případě přísně tajné causy zneužití rozvědky Tramtárie přetiskly intimní telefonickou komunikaci premiéra a jeho milenky jen nejčtenější deníky patřící do koncernu Holding a přenos z nočního zatýkání milenky premiéra odvysílala pouze veřejnoprávní televize! Usoudil, že osnovatelem odvolání plk. Rytíře je sám policejní president a vydal se proto se svým náměstkem na policejní presidium, aby jej podrobil výslechu.

Mezitím došlo k pokusu o opětovné zatčení milenky bývalého premiéra. Po tom prvním byla totiž za přispění Sil zla propuštěna a od té doby se tři roky drze bránila u soudu, takže doposud běhala po svobodě. Zatýkající policisté UPŠ však akci správně nenačasovali. Milenka, zřejmě varována ing. Padákem, je očekávala, a když vstoupili do jejího bytu, začala je divoce mlátit po hlavách 80 nezdaněnými kabelkami. Strážmistr Řepka utrpěl těžký otřes mozku a praporčice Olejná těžký otok mozku. Oba byli neprodleně povýšeni do hodnosti poručíka a dnes učí na policejní akademii.

To se již na poslední akci zmohly i Síly zla. Oddíl UPU zaútočil na budovu policejního presidia, kde právě prováděl výslech policejního presidenta prokurátor Boblig a jeho náměstek. Prokurátorovi se podařilo včas zmizet, jeho náměstek se však stal obětí policejního odstřelovače. O poručíku Antonínu Špelcovi z UPU se tradovalo, že na 500 metrů trefí komára mezi oči. Náměstek neměl žádnou šanci. Sám Špelec svůj výkon komentoval tak, že to byla jeho nejlepší trefa od dob starého Mrázka. Jinak byla ale tato akce labutí písní Sil zla. Ve výslechové místnosti policejního presidia nalezli bezvládné tělo policejního presidenta. „Je úplně tuhej, už nejmíň dvě hodiny“, konstatoval přivolaný koroner.

Síly dobra zvítězily a byly nastoleny tolik potřebné reformy. Vláda Trámtárie zfůzovala s představenstvem Holdingu, parlament s dozorčí radou. Nadále již nebyly voleny občany, ale akcionáři, což přineslo úspory v nákladech na volby, neboť akcionář byl jen jeden - ing. Kobliha. Ten byl také presidentem republiky, předsedou představenstva, premiérem, guvernérem národní banky a arcibiskupem pražským.

Zrušen byl antimonopolní úřad, neboť vyšlo najevo, že monopol je nejefektivnější způsob svobodného podnikání.

Zrádce Zrádců již nebyl ministrem, ale řadovým chovancem nápravného ústavu. Konečně se podařilo odsoudit i milenku bývalého premiéra. Dostala 8 let natvrdo za zneužití postavení předsedy vlády.

Jen Padákovi se podařilo uniknout. Prchnul do Bavorska, vydávajíc se za súdánského uprchlíka. Imigračním úředníkům napovídal, že je súdánský chemický inženýr a posledních 6 let byl v Súdánu ministrem financí. S ohledem na stav té země mu to všichni uvěřili.

Milí studenti! Od těch dob v Tramtárii o korupci již nikdo nikdy neslyšel. Ve vlastním zájmu.

Konec hlášení.

26.06.2016 Soudce Ti

 


Zpět Obsah Dále

27.04.2017 15:26