Bez COOKIEs je omezený přístup!

Obsah Dále

Studna světů

 

Science fiction

Jerry Worker

© 2015-2016 Jerry Worker

Nakladatelství: Autobus


Chalupa

Začalo to úplně nevinně. Bráchové si koupili chalupu. Ne ledajakou, nějaký jejich známý jim dohodil informaci o možném prodeji staré zpustlé tvrze z konce 16. století. Na opravu prý nejsou peníze, archeologicky je taktéž bezcenná, tak co. Takže bráchové dali do kupy úspory a tvrz koupili. A že já, jako studující archeologie na Masarykově univerzitě, tam budu bydlet, do Brna je to kousek... A budu provádět záchranný průzkum před rekonstrukci.


Trochu vysvětlení. Bráchové jsou tři - Pepa, Vašek a Honza. Prakticky mě adoptovali, když jsem přišla o rodiče, které nějaký ožralý stranický papaláš smetl ze silnice... Díky bráchům jsem neskončila ani v děcáku, ani v blázinci, o kriminálu nemluvě. A také díky jejich rodině. Prostě se o mě starali, jak se jiní starají o opuštěné štěně. Nehledejte v tom nějaký sexuální podtext, naše rodiny se znaly už dlouho, matky byly nerozlučné kamarádky už od učňáku a v té době mi bylo jedenáct let. Bráchové to brali jako pohádku - já byla mladičká princezna Jana a oni její strážci. Postupně jsme dospívali, studovali, maturovali, promovali. Pepa je strojař, Vašek stavař architekt a Honza ekonom. A já...

Archeologie mě brala už od mládí. Zatímco ostatní ze třídy jezdili na různé pionýrské tábory či podobná povyražení, já neomylně zamířila k nejbližším vykopávkám a doslovně se vnutila, zpočátku jako horlivá, leč nevzdělaná pracovní síla. Časem jsem byla stále horlivá, leč nyní vzdělaná a kvalifikovaná. Aby ne, na každých vykopávkách se mě ujal nějaký postarší profesor a snažil se mě zasvětit do svých archeologických teorií. Já na oplátku byla nesmírně zvědavá, co tady hledáme a proč zrovna tady, proč... proč... Mám takový dojem, že za několik předčasně šedivých kštic mohu trochu i já.

Tím byla má životní dráha pevně daná. Po základní škole střední hotelová škola. To kdyby se někde něco zašprajcovalo, kuchařka bude vždy zapotřebí. I na vykopávkách! Pak to hlavní: Masarykova univerzita Brno, fakulta filozofická, studijní obor archeologie. Díky letním brigádám na vykopávkách už jsem byla docela známá mezi slovutnými profesory, takže žádná jiná škola nepřicházela v úvahu...

A pak si bráchové koupili tu chalupu - tvrz. Vlastně... bráchové koupili tvrz, abych se mohla již v předstihu připravovat na psaní doktorandské práce. Už mi připravili i desky s názvem Archeologický průzkum a dozor při citlivé rekonstrukci středověkého sídla. No, nejsou to miláčci?

 


Obsah Dále

24.02.2019 17:18